Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă la literatura universală , clasa X-a,, B”

Nume, prenume_____________________

Data______________________________

1.Definește noțiunea de mit

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________4p.

2.Numește trei trăsături specifice mitului:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________6 p.

3.Continuă enunțurile : 10 p.

 Literatura sumero-babiloniană a dat omenirii una dintre cele mai vechi creații literare
numită __________________________________________________________________.

 Titanul Prometeu a adus omenirii ____________.

 Biblia capodoperă a literaturii_____________și universale , are un caracter nu doar religios,


ci și istoric,estetic,moral,didactic.

 _____________- compoziția poetică adresată divinității și cântată în timpul celebrărilor


culturale din religia iudaică.

 Ansamblu de mituri sau legende care aparțin unei civilizații, unui popor, unei religii sau
ramură a științei care se ocupă cu studiul miturilor se numește _____________

4.Prezintă în 5- 7 rânduri linia de subiect a unei opere homerice. 5 p.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Comentează, într-un minieseu de 10-15 rânduri, afirmaţia propusă: „ În complexul uriaş al culturii
universale, Antichitatea stă ca un sacru depozit de modele pentru eternitate.“

Zoe Dumitrescu-BuŞulenga

În acest eseu, urmează:

 Să formulezi ideile principale făcând legătura cu conținuturile studiate;

 Să vă exprimați opinia personală;

 Să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat;

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________15 p.

S-ar putea să vă placă și