Sunteți pe pagina 1din 4

25.11.

2020 Istoria românilor - Iancu de Hunedoara - istorie-edu

Top

Historia magistra vitae

Evul mediu

Cruciada antiotomană Mircea cel Bătrân Iancu de Hunedoara Vlad Țepeș

Ștefan cel Mare

La începutul secolului al XV-lea, pe fondul declinului autorității domnești, rezultatul luptelor pentru
tron între urmașii lui Dan al II-lea și ai lui Alexandru cel Bun, a crescut puterea economică și politică a
marii boierimi.

■ instabilitatea domniei a fost folosită de puterile vecine Ungaria și Polonia pentru a transforma
suveranitatea lor (acceptată de Basarabi și de Mușatini) într-o hegemonie la Dunărea Inferioară și Marea
Neagră.

- prezența turcească în Balcani, va complică lupta pentru întâietate, cu grele consecințe pentru țările
române;

- până în a doua jumătate a secolului al XV-lea Polonia va rămâne în afara acestui conflict;

■ Ungaria va avea un rol important în lupta antiotomană, în cadrul căreia se va remarca personalitatea
lui Iancu de Hunedoara;

- confruntarea între Ungaria și Imperiul Otoman s-a desfășurat în Peninsula Balcanică și pe teritoriul
Țării Românești, devenită obiect de dispută între ele;

■ Vlad Țepeș și-a asumat responsabilitatea unei mari acțiuni politice și militare antiotomane;

Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei (1441-1456)

Iancu de Hunedoara, făcea parte dintr-o familie românească de cnezi hunedoreni, înobilată pentru
servicii aduse coroanei maghiare.

- la 18 octombrie 1409 familia sa primește de la Sigismund de Luxemburg, castelul și domeniul


Hunedoarei (orașul, 53 sate, vămi, mine de sare, aur, argint, fier);

- era propulsat în rândul nobilimii mijlocii, având dreptul la cariera armelor;

Sultanul Murad al II-lea reluase ofensiva în Balcani și spre Dunăre:

• 27 august 1439 turcii cuceresc Semendria;

https://istorie-edu.ro/istoria-romanilor/03-iancu-de-hunedoara.html 1/4
25.11.2020 Istoria românilor - Iancu de Hunedoara - istorie-edu

• primăvara 1440 atacă fară succes Belgradul;

■ în 1438 dinastia de Luxemburg este înlocuită cu cea de Habsburg care ocupă totodată și tronul
Ungariei - rege Albert;

- în 1438 regele Albert îl numește pe Iancu ban al Severinului

■ în 1440 când împărat romano-german devine Frederic al III-lea de Habsburg, tronul Ungariei este
preluat de regele Poloniei Vladislav al III-lea de Jaggelo.

■ Iancu de Hunedoara era un bun organizator în domeniul administrației și finanțelor. Tactician abil se
apropie de mica nobilime fără a-și ridica împotrivă baronii. și-a propus atragerea în frontul antiotoman a
Moldovei și Țarii Românești.

- în 1441 Vladislav al III-lea (care fusese sprijinit de Iancu) îi încredințează voivodatul Transilvaniei

■ seria victoriilor antiotomane începe în toamna anului 1441 cu o victorie repurtată asupra beiului de
Semendria

• după îndepărtarea și arestarea lui Vlad Dracul turcii trec Dunărea spre a pregăti transformare țării în
pașalâc și invadarea Transilvaniei

• la 18 martie 1442 este învins la Sântimbru

• 22 martie 1442 armatele turcești sunt învinse in apropiere de Sibiu, Iancu trece în Țara Românească
spre a impune pe Basarab, fiul lui Dan al II-lea

• 2 septembrie 1442 o armată turcă sub comanda beilerbeiului Rumelei, Sehabeddin este învinsă pe
râul Ialomița

■ în toamna anului 1442 Murad al II-lea este obligat să ridice asediul Constantinopolului în timp ce
ostile sale suferă o grea înfrângere la Caramania (Asia Mică)

■ la chemarea papei Eugeniu al IV-lea puterile occidentale au ezitat să răspundă

- Dieta Ungariei se sprijinea pe cei 35.000 de soldați recrutați de Iancu; se adaugă efectele despotului
sârb Brancovici și un contingent muntean condus de un fiu al lui Vlad Dracul care și-a reluat tronul

- Scanderbeg conducea lupta de eliberare a poporului albanez din cetatea Kroja

■ în septembrie 1443 începe „Campania cea lungă”

• - victoria obținută la trecerea râului Morava, ocuparea orașului Niș și a Sofiei au deschis calea
eliberării popoarelor din Balcani

• 23 decembrie 1443 forțele creștine se retrag (apropierea iernii, trecătoarele muntoase erau ocupate de
forțele otomane)

• 2 februarie 1444 regele Vladislav intră în Buda cu trofeele dobândite (13 comandanți turci și 4000
prizonieri)

■ în iulie 1444 la Seghedin, Vladislav a ratificat tratatul prin care Imperiul Otoman se obligă:

• să înceteze ostilitățile timp de 10 ani

• să evacueze cetățile cucerite din Serbia și Albania

https://istorie-edu.ro/istoria-romanilor/03-iancu-de-hunedoara.html 2/4
25.11.2020 Istoria românilor - Iancu de Hunedoara - istorie-edu

• să elibereze prizonierii

• să plătească despăgubiri de război

■ vasele de război pregătite de statele creștine au fost echipate astfel că se crea posibilitatea ca
strâmtorile să fie blocate și turcii să fie reținuți în Asia Mică.

Cucerirea Adrianopolului fiind posibilă, pacea a fost ruptă:

• la 20 septembrie 1444 armata cruciată a trecut Dunărea

• se obțin victorii la: Cladova, Vidin, Nicopole

• trupele lui Iancu ajung la Varna la 9 noiembrie 1444

• 10 noiembrie 1444, la Varna victoria revine Porții (80.000 soldați turci contra 15.000 ostile aliate)

• regele Vladislav cade în luptă

- Iancu continuă lupta :

- după „Campania de la Dunăre”, august 1445, este cucerită cetatea Giurgiu

Continuarea luptei antiotomane

Succesiunea lui Vladislav a revenit copilului Ladislau, ( 1446-1457) fiul lui Albert de Habsburg.

- Iancu preia funcția de guvernator al Ungariei.

Organizarea unei noi campanii cruciate este gândită de Iancu realizabilă în două etape:

• în 1448 ar fi eliberat Macedonia și portul Salonic (pentru blocarea strâmtorilor)

• în 1449 ar fi ajuns pe țărmurile Bosforului

■ Iancu l-a îndepărtat pe Vlad Dracul, considerat nesigur, și l-a impus pe Vladislav al II-lea, vechi
protejat al său

- la 4 decembrie 1447 aflat la Târgoviște „Cetatea noastră” voievodul Transilvaniei se intitulează și


„voievod al părților transalpine”

■ planurile nu s-au putut realiza în bătălia de la Câmpia Mierlei (17-20 octombrie 1448) cruciații sunt
înfrânți; pierd 17.000 oameni

- a fost ultima mare acțiune antiotomană din secolul al XV-lea cu participare românească.

- la 20 noiembrie 1451 printr-un armistițiu pe trei ani semnat între cele două mari puteri se consfințeau
vechile raporturi de forțe.

■ Iancu va dispune pe tronul Moldovei pe Petru al II-lea (1448-1449), care va ceda Ungariei Chilia,

■ Iancu și-a consolidat poziția la răsărit de Carpați unde se exercită acum un veritabil condominium
maghiaro-otoman dezavantajos Poloniei în privința Moldovei.

- Bogdan al II-lea (1449-1451) semna cu Iancu două tratate prin care i se garanta păstrarea Chiliei. A
fost un câștig politic de scurtă durată, Bogdan al II-lea este ucis la Reuseni (octombrie 1451)
https://istorie-edu.ro/istoria-romanilor/03-iancu-de-hunedoara.html 3/4
25.11.2020 Istoria românilor - Iancu de Hunedoara - istorie-edu

■ relațiile cu Vladislav sunt încordate, când datorită înclinării acestuia spre turci, Iancu i-a confiscat
Amlașul și Făgărașul

- în 1453 Iancu se retrage din funcția de guvernator

- Ladislau, noul suveran, îi încredințează funcția de căpitan suprem (pe care o deține până la moarte)

■ căderea Constantinopolului (Mohamed al II-lea 1451-1481) a fost primul pas spre lichidarea
centrelor de rezistență antiotomană din Balcani

■ turcii denunță armistițiul cu statele creștine

• Serbia de sud este invadată din nou

• Semendria este recucerită

• Belgradul, „cheia Europei” era în pericol

■ papa Calixt al III-lea s-a arătat favorabil unei noi cruciade pe care o va predica Ioan de Capistrano
(14 februarie 1456)

- în fruntea unei mulțimi de meșteșugari și țărani din Ungaria și Imperiul German, acesta ajunge la 2
iunie în fața Belgradului

- Iancu și oștile sale se instalează în castelul de la Zemun

- bătălia a durat între 21-23 iulie 1456, Mehmed al II-lea este rănit, iar oastea sultanului este obligată să
abandoneze lupta

■ la 4 august Iancu murea de ciumă la Zemun

Copyright © 2009-2020 - istorie-edu.ro

https://istorie-edu.ro/istoria-romanilor/03-iancu-de-hunedoara.html 4/4