Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

Grădiniţa: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Bistriţa


Profesor: Ionela Camelia Lazea
Grupa: Mare C
Tema de studiu: Când / cum şi de ce se întâmplă?
Tema proiectului: Toamna cea bogată
Tema săptămânii: S-au copt fructele-n livadă
Tema activităţii: Toamna în vie
Tipul activităţii: Acumulare de noi cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Mijloc de realizare: Activitate integrată
Durata: O zi
Categorii de activităţi:
Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP):
Întâlnirea de dimineaţă:
Salutul, Prezenţa, Împărtăşirea, Calendarul naturii, Activitate de grup: De vorbă cu Zâna
Toamnă, Noutatea zilei.
Tranziţii:
- poezii „Poc, poc, poc”, „Bum, bum, bum”, „Prin vie noi ne plimbăm”, „Să adunăm, să
aranjăm”; „Este ora pentru masă”
- cântec „Toamna”, de Ion Potolea.
Activităţi Liber Alese (ALA1):
Jocuri şi activităţi didactice alese: Joc de masă (mozaic): Fructe de toamnă
Artă: modelaj: Fructe de toamnă
Ştiinţă: Continuă desenul, după model: Strugurele
Activităţi pe Domenii Experienţiale (ADE):
DLC: Educarea limbajului: Lectura educatoarei: Dovleacul şi viţa de vie adaptare după
Alexandru Mitru
DOS: Activitate practică: Strugurele
Activităţi Liber Alese (ALA2):
Joc distractiv: Coşuleţul rupt

1
Scop:
S1 – Achiziţionarea de noi cunoştinţe referitoare la anotimpul toamna, în general;
S2 – Consolidarea cunoştinţelor despre tehnici de lucru necesare prelucrării materialelor din
natura in scopul realizării unor produse;
S3 – Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, a deprinderilor de cooperare între
partenerii de joc.

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


Domeniul limbă şi comunicare:
- să asculte cu interes povestirea educatoarei;
- să comunice impresii, idei pe baza povestirii;
- să enumere personajele poveştii: dovleacul, viţa de vie, ţăranul, vecinul;
- să răspundă corect la întrebările adresate;
- să se exprime corect în propoziţii.

Domeniul om şi societate: Activitate practică:


- să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâini;
- să denumească şi să utilizeze corect materialele de lucru;
- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul activităţii;
- să redea tema dată respectând algoritmul de lucru (lipire apoi pictură);
- să lucreze curat, îngrijit.

ALA1:
Joc de masă
- să aşeze piesele corect astfel încât să obţină 2 – 4 fructe de toamnă;
- să realizeze lucrarea folosindu-se de modelul educatoarei.

Artă:
- să realizeze tema propusă folosind tehnica de lucru propusă – modelaj;
- să păstreze curăţenia la locul de muncă.

Ştiinţă:
- să traseze o linie continuă peste liniile întrerupte;
- să denumească fructul obţinut (strugure);

2
- să coloreze fructul obţinut.

ALA2:
- să participe la activitatea de joc;
- să respecte regulile jocului.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, exerciţiul grafic, munca


independentă, discuţia colectivă, povestirea
Mijloace didactice: planşe cu aspecte caracteristice anotimpului toamna, coş cu fructe, imagini
şi pliante cu fructe, păpuşa Ilincuţa, tablă magnetică, cifre magnetice, calendarul naturii, poveste,
planşe, lipici, pensule, seminţe de dovleac, coli de bloc de desen, acuarela, apă, păhărele,
şerveţele, panou pentru expoziţie, piese mozaic şi tăbliţe, planşete de modelaj, plastilină, fişă de
lucru (Fişa nr. 3 din Culorile toamnei), creioane, creioane colorate, CD player, CD cu cântece de
toamnă, recompense (stafide).
Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual
Sistem de evaluare:
Forme de evaluare: evaluarea curentă
Metode de evaluare: observarea curentă, verificarea orală, examinarea prin probe practice,
aprecieri verbale, generale şi individuale, expoziţie cu lucrări

Bibliografie:
Programa activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii – V&Integral, 2005
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani, MECT, 2009;
Introducere în pedagogia preşcolară, A. Glava, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

3
Scenariul zilei

Înainte de venirea copiilor în grupă sunt pregătite materialele şi se amenajează centrele de


activitate. Copiii intră în grupă şi se opresc în locul destinat întâlnirii de dimineaţă în faţa
scăunelelor aşezate în semicerc. În continuare copiii vor recita zicerea de dimineaţă ,,Gândul
bun!”
Apoi
„De mânuţe ne luăm Şi frumos ne salutăm.
Semicercul îl formăm. Bună dimineaţa, dragi copii!
Ochi în ochi noi ne uităm Bună dimineaţa, doamna educatoare!
Fiecare copil în pare va fi salutat în ordinea în care se află în semicerc: „Bună dimineaţa,
strugurel A.!”, „Bună dimineaţa, strugurel B.!” etc., si se va continua cu recitarea:
„Bună dimineaţa, cer frumos! Bună dimineaţa animale mici şi mari!
Bună dimineaţa, soare luminos! Toate florile-s aici
Bună dimineaţa, micule vânt Toate sunt prezente
Care-alergi pe pământ! Cu petale mari şi mici
Bună dimineaţa, copaci desfrunziţi! Colorate de pitici,
Bună dimineaţa păsărele mari şi mici! Numai, numai, numai, numai,
Bună dimineaţa pietre tari! Cine nu-i aici?”
Copiii îi vor preciza pe colegii lor care lipsesc. Se pot discuta motivele pentru care unii
colegi lipsesc şi realiza exerciţii matematice practice: numărarea fetelor şi a băieţilor, totalul
copiilor prezenţi şi a celor absenţi. Astfel se realizează prezenţa copiilor care vor fi trecuţi şi în
„Caietul pentru evidenţa activităţii şi prezenţei educatoarei la grupă”. De asemenea, pe tăbliţa
magnetică copii vor reprezenta totalul copiilor prezenţi, al fetelor, al băieţilor.
Urmează împărtăşirea cu ceilalţi copii, diverşi copii povestind întâmplări fericite sau
triste, pe care ei le-au trăit de când au plecat de la grădiniţă până a doua zi, la sosire. Ceilalţi
copii vor fi încurajaţi să dialogheze cu vorbitorul punând întrebări şi cerând lămuriri acestuia.
În continuare copii aşezaţi pe scăunelele aşezate în formă de semicerc sunt atenţi la
actualizarea calendarului naturii prin aşezarea jetoanelor potrivite la panoul „Colţul naturii”. Se
analizează mai întâi, cu ajutorul copiilor ziua săptămânii, data, luna în care ne aflăm precum şi
anotimpul. În continuare, copiii sunt îndemnaţi să privească pe geam pentru a stabili cum este

4
vremea. Se va stabili meteorologul de serviciu care va completa calendarul cu simbolul
caracteristic vremii precum şi îmbrăcămintea adecvată. Se vor purta discuţii despre anotimpuri şi
schimbările petrecute în natură.
În cadrul activităţii de grup: De vorbă cu Zâna Toamnă, copiii vor recita poezia „Poc,
poc, poc” iar copiii doritori îşi vor exprima punctele de vedere pe care le-ar prezenta Zânei
Toamna dacă ar putea să o întâlnească. Educatoarea sintetizează ceea ce au exprimat copiii.
Etapa Noutăţi / Evenimente / Ştirea zilei se realizează când se aude un ciocănit în uşă.
Afară este o păpuşă îmbrăcată cu o rochie lungă, maro şi o pălărie pe care sunt prinse frunze
uscate, fructe, legume, flori în diferite culori şi mărimi. Le voi spune că păpuşa va participa la
activităţile noastre, trimisă fiind de Zâna Toamnă, ca să o învăţăm cât mai multe despre
anotimpul toamna.
Păpuşa Ilincuţa are la subraţ un plic cu o scrisoare de la Zâna Toamnă. Ea le aduce
copiilor ecusoane cu struguri de culori diferite şi multe surprize cu ea, pe care le vom descoperi
azi la activităţi. În continuare se anunţă Tema zilei: Toamna în vie. Zâna Toamnă le spune că are
nevoie de ajutorul lor pentru a se înveseli. Îi anunţă pe copii că îi aşteaptă mari surprize, dar
pentru aceasta vor trebui să rezolve mai multe sarcini. Se anunţă obiectivele zilei: să ascultăm cu
atenţie o poveste despre un dovleac şi o viţă de vie, să realizăm o lucrare „Strugurele” şi să
lucrăm pe centre. La sfârşitul activităţii vom desfăşura un joc care se numeşte „Coşuleţul rupt”.
Întâlnirea de dimineaţă se încheie cu ridicarea copiilor de pe scăunele, aşezarea
scăunelelor la măsuţe şi plecarea copiilor la spălător în timp ce recită o tranziţie:
„Bum, bum, bum,
Nori pornesc la drum.
Să pornim şi noi
Voioşi câte doi!”
După ce copiii revin în grupă începe desfăşurarea activităţilor experienţiale şi se
realizează lectura educatoarei „Dovleacul şi viţa de vie”. Pe parcursul lecturii se vor prezenta
copiilor planşele cu scenele din poveste, explica cuvintele necunoscute şi adresa o serie de
întrebări pentru fixarea textului.
După lectură, în cadrul DOS, la activitatea practică copiii vor realiza o lucrare
„Strugurele” folosind tehnici de lucru cunoscute: lipire şi pictură. După ce se va prezenta copiilor
lucrarea model se vor demonstra tehnicile de lucru şi executa exerciţii de încălzire a muşchilor
mâinilor. Pe parcursul activităţii copiii vor fi ajutaţi dacă au nevoie şi la sfârşitul activităţii voi
strânge împreună cu copiii materialele şi lucrările, făcând aprecierile individuale şi de grup.
Copiii vor părăsi sala de grupă, cântând: „Toamna”, de Ion Potolea

5
După ce copiii revin de la spălător, în funcţie de ecusoanele primite, se aşează la centrele
de interes, recitând:
„Prin vie noi ne plimbăm,
Strugurii îi admirăm
La locuri ne aşezăm
Lucruri noi să învăţăm”
şi se desfăşoară activităţile liber alese ALA1. La centre, copiii vor realiza: la sectorul Joc
de masă copiii vor realiza Fructe de toamnă pe tăbliţele de mozaic; la sectorul Artă vor modela
Fructe de toamnă; la sectorul Ştiinţă: Continuă desenul, după model: Strugurele. Pe parcursul
activităţii se vor oferii indicaţii sau copiii vor fi ajutaţi dacă au nevoie. Fiecare copil se va
deplasa către un alt centru, după ce şi-a realizat sarcinile în primul centru ales şi tot aşa până se
face rotirea copiilor pe centre.
După expirarea timpului de lucru se evaluează rezultatele activităţii, expoziţia şi se oferă
un feed-back pozitiv.
Copiii îşi adună lucruşoarele şi le aşează la locul potrivit în timp ce recită „Să adunăm, să
aranjăm”.
Zâna Toamnă este bucuroasă, vizitează expoziţia cu lucrările copiilor împreună cu
educatoarea şi copiii, împarte recompense copiilor şi îi invită la jocul „Coşuleţul rupt”, realizat
spre sfârşitul zilei, în cadrul activităţilor liber alese ALA2.

6
Strategii didactice
Etapele
Conţinut ştiinţific Metode şi Mijloace de Forma de
activităţii Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Moment Voi aerisi sala de grupă, amenajând mobilierul pe centre de
organizatoric interes. Voi pregăti materialele didactice necesare activităţii. Copiii
intră în grupă şi se opresc în faţa scăunelelor aşezate în semicerc.
În continuare copiii vor recita zicerea de dimineaţă ,,Gândul Conversaţia
bun!”:
În fiecare dimineaţă S-adunăm doar bucurie!
S-avem gândul bun pe faţă, Şi-n lume s-o răspândim!
Către soare să privim Şi-atunci orişice copil, Exerciţiul Frontal
Iubire să dăruim, În fiecare dimineaţă Verificarea
De gând rău, să ne ferim. Are gândul bun pe faţă! orală

Apoi se continuă cu:


De mânuţe ne luăm Şi frumos ne salutăm.
Frontal
Semicercul îl formăm. Bună dimineaţa, dragi copii!
Ochi în ochi noi ne uităm Bună dimineaţa, doamna
educatoare!
Fiecare copil în pare va fi salutat în ordinea în care se află în
Conversaţia
semicerc: „Bună dimineaţa, strugurel A.!”, „Bună dimineaţa, strugurel
Individual Verificarea
B.!” etc., si se va continua cu:
orală

Bună dimineaţa, cer frumos! Bună dimineaţa pietre tari!

7
Bună dimineaţa, soare luminos! Bună dimineaţa animale mici şi
Bună dimineaţa, micule vânt mari!
Care-alergi pe pământ! Toate florile-s aici Frontal Verificarea
Bună dimineaţa, copaci Toate sunt prezente
orală
desfrunziţi! Cu petale mari şi mici
Conversaţia
Bună dimineaţa păsărele mari Colorate de pitici,
şi mici! Numai(4x) Cine nu-i aici?
Aprecieri
Copiii îi vor preciza pe colegii lor care lipsesc. Se realizează Tablă verbale
exerciţii matematice practice: numărarea fetelor şi a băieţilor, totalul Conversaţia magnetică
copiilor prezenţi şi a celor absenţi şi se reprezintă pe tabla magnetică Cifre Individual
cifrele corespunzătoare. magnetice Aprecieri
Împărtăşirea cu ceilalţi copii se desfăşoară prin manifestarea verbale
dorinţei unor copii de a povesti întâmplări fericite sau triste, pe care ei
le-au trăit de când au plecat de la grădiniţă până a doua zi, la sosire. Conversaţia
Ceilalţi copii vor fi încurajaţi să dialogheze cu vorbitorul punând Frontal
întrebări şi cerând lămuriri acestuia.
Urmează o conversaţie în care se analizează mai întâi, cu ajutorul Verificarea
copiilor ziua săptămânii, data, luna în care ne aflăm precum şi Calendarul orală
anotimpul. În continuare, copiii sunt îndemnaţi să privească pe geam Conversaţia naturii Frontal
pentru a stabili cum este vremea. Se va stabili meteorologul de serviciu
care va completa Calendarului naturii cu simbolul caracteristic vremii Aprecieri
precum şi îmbrăcămintea adecvată. Se vor purta discuţii despre verbale
anotimpuri şi schimbările petrecute în natură.

8
În cadrul activităţii de grup: De vorbă cu Zâna Toamnă, copiii
vor recita poezia „Poc, poc, poc”
Poc, poc, poc Crr, crr, crr
Cad castane dolofane, Zboară sus pe casă-o cioară Exerciţiul Frontal Verificarea
Pic, pic, pic, Brr, brr, brr, orală
Picură ploaia prin burlane, Tare frig-i afară!
iar copiii doritori îşi vor exprima punctele de vedere pe care le-
ar prezenta Zânei Toamna dacă ar putea să o întâlnească. Educatoarea
Conversaţia Individual Aprecieri
sintetizează ceea ce au exprimat copiii.
verbale
2. Captarea Noutatea zilei: Se aude un ciocănit în uşă. Conversaţia
atenţiei - Cine a venit la noi? Cum este îmbrăcată? Oare ce anotimp - O păpuşă.
reprezintă? Păpuşă
- Are ceva sub braţ. Oare ce are? - Un plic. Frontal Verificarea
- Ce-o fi în plic? Haideţi să citim scrisoarea. - O scrisoare. Scrisoare orală
- Păpuşa Ilincuţa va participa la activităţile noastre, trimisă fiind
de Zâna Toamnă, ca să o învăţăm cât mai multe despre anotimpul Conversaţia
toamna. Păpuşa a adus multe surprize cu ea, pe care le vom descoperi
azi la activităţi.
3. Anunţarea În continuare se anunţă Tema zilei: Toamna în vie. Zâna Toamnă
temei şi a le spune că are nevoie de ajutorul lor pentru a se înveseli. Se anunţă Conversaţia
obiectivelor obiectivele zilei: să ascultăm cu atenţie o poveste despre un dovleac şi
o viţă de vie, să realizăm o lucrare „Strugurele” şi să lucrăm pe centre.
La sfârşitul activităţii vom desfăşura un joc care se numeşte „Coşuleţul Verificarea
rupt”. Frontal Frontal orală

9
Întâlnirea de dimineaţă se încheie cu ridicarea copiilor de pe
scăunele, aşezarea scăunelelor la măsuţe şi plecarea copiilor la spălător
în timp ce recită o tranziţie: Exerciţiul Aprecieri
Bum, bum, bum, Să pornim şi noi verbale
Nori pornesc la drum. Voioşi câte doi.
4. Prezentarea - Astăzi la activitatea de educarea limbajului vă voi citi povestea Explicaţia
noului conţinut „Dovleacul şi viţa de vie”. Pe parcursul lecturii voi prezenta copiilor Poveste cu
şi dirijarea planşele cu scenele din poveste şi voi explica cuvintele necunoscute. Lectura suport Frontal
învăţării Apoi le voi adresa următoarele întrebări: educatoarei ilustrativ Verificarea
- V-a plăcut povestea? orală
- Cum se numeşte povestea?
- Care sunt personajele din poveste?
- De cine v-a plăcut cel mai mult? De ce? Individual
- Credeţi că a procedat corect dovleacul? De ce? Conversaţia Aprecieri
După aceste întrebări le voi spune copiilor că păpuşa Ilincuţa este verbale
foarte mulţumită de răspunsurile lor şi le-a pregătit o surpriză: vor Explicaţia
putea realiza şi ei un strugure chiar cu seminţe de dovleac culese din
dovleacul căzut.
Copiii vor realiza lucrarea „Strugurele” folosind tehnici de lucru Explicaţia
cunoscute: lipire şi pictură. După ce voi prezenta copiilor lucrarea Coli de desen
model, voi demonstra tehnicile de lucru şi executa cu ei exerciţii de Demonstraţia Lipici Frontal
încălzire a muşchilor mâinilor: Pensule
Mâinile nu stau deloc Degetele le-am mişcat. Seminţe de
Ci se pregătesc de joc Spre stânga şi spre dreapta dovleac Examinarea
10
Degetele-mi sunt petale mea, Exerciţiul Acuarele Individual prin probe
Se deschid ca la o floare, Le mişcăm noi, uite-aşa, Apă practice
Ploaia cade neîncetat, Iar apoi le răsfirăm Păhărele
Şi la pian frumos cântăm!
Conversaţia Şerveţele
Le urez copiilor “Spor la lucru!”. Pe parcursul activităţii îi voi
ajuta pe copii dacă au nevoie.
La sfârşitul activităţii voi strânge împreună cu copiii materialele
Ecusoane Individual Observarea
şi lucrările, făcând aprecierile individuale şi de grup. Păpuşa Ilincuţa
curentă
va aprecia lucrările copiilor şi le dăruieşte copiilor ecusoane cu
Conversaţia
struguri de 3 culori diferite.
Frontal
Copiii vor părăsi sala de grupă pentru a se spăla pe mâini pentru
că după muncă mâinile trebuie spălate, cântând „Toamna”, de Ion
Aprecieri
Potolea:
Exerciţiul verbale
Trece toamna cea bogată Merele îmbujorate
Prin livezi şi intră-n vii Merg în coşuri la păstrat
Fructele se coc de-a valma Iar din struguri zdrobitoarea Exerciţiul
Şi-s ca mierea strugurii. Scoate mustul înspumat.
La cules e veselie
Individual
Ca în miez de sărbători
C-au venit şi copilaşii
Conversaţia
Cei mai buni culegători.

După ce copiii revin de la spălător, în funcţie de ecusoanele Pe grupuri


primite, se aşează la centrele de interes, recitând: mici Observarea
Prin vie noi ne plimbăm, La locuri ne aşezăm curentă

11
Strugurii îi admirăm Lucruri noi să învăţăm Explicaţia Culorile
Vom trece împreună în revistă fiecare centru în parte, cu discuţii
toamnei Verificarea
despre ce au de realizat şi cu enumerarea materialelor disponibile:
Demonstraţia Creioane orală
Jocuri şi activităţi alese (ALA1):
colorate
La sectorul Ştiinţă copiii vor rezolva: Continuă desenul, după
Exerciţiul Aprecieri
model: Strugurele.
Piese mozaic Pe grupuri verbale
La sectorul Joc de masă: Fructe de toamnă, copiii vor realiza pe
Demonstraţia Tăbliţe mici
tăbliţe cu ajutorul piunezelor 2 – 4 fructe de toamnă după model.
Exerciţiul
La sectorul Artă: Fructe de toamnă, copiii vor realiza prin
Planşete
modelare, după model, fructe de toamnă.
Conversaţia Plastilină Examinarea
Vom executa din nou exerciţii de încălzire a muşchilor mâinilor
prin probe
cu copiii de la toate centrele. Le urez copiilor “Spor la lucru!”.
Individual practice
Voi supraveghea desfăşurarea activităţii intervenind cu indicaţii
sau ajutându-i doar dacă este necesar. Le reamintesc copiilor două din
Observaţia
regulile grupei:
Observarea
- să vorbim cu voce de interior;
Munca curentă
- îmi aştept rândul.
independentă
Fiecare copil se va deplasa către un alt centru, după ce şi-a
Individual Aprecieri
realizat sarcinile în primul centru ales şi tot aşa până se face rotirea
verbale
copiilor pe centre. După expirarea timpului de lucru copiii îşi adună
lucruşoarele şi le aşează la locul potrivit în timp ce recită:
Să adunăm, să aranjăm Grupa să o aranjăm,
Cu tot ce am lucrat Haideţi să facem curat!
5. Evaluare Lucrările copiilor se expun, Păpuşa Ilincuţa este bucuroasă, Conversaţia Panou Frontal Expoziţie

12
vizitează expoziţia cu lucrările copiilor împreună cu educatoarea şi Explicaţia expoziţie lucrări
copiii şi împarte recompense (stafide) copiilor. Aprecieri
verbale
6. Încheierea Jocuri şi activităţi alese (ALA2):
activităţii Păpuşa Ilincuţa şi îi invită la jocul „Coşuleţul rupt”.
Copiii stau pe scăunelele aşezate în cerc. Conducătorul jocului Conversaţia Frontal
stă în mijloc. Fiecare copil îşi alege un fruct din coşul cu fructe pe care Recompense Observarea
îl arată grupului. Conducătorul, mişcându-se în cerc, trece prin faţa curentă
scaunelor şi spune: „Mă duc la piaţă cu coşuleţul să cumpăr măr.” Explicaţia
Copilul care a ales mărul porneşte după conducător, care-şi continuă Scăunele Individual
mersul în cerc. Conducătorul jocului spune iar: „Mă duc la piaţă cu
coşuleţul să cumpăr o pară. ” Copilul care a ales „para” se aşează Coş cu fructe
după „măr”.
Jocul continuă astfel, până conducătorul exclamă: „S-a rupt Coşuleţ Verificarea
coşuleţul!”. Copiii se reped să se aşeze pe un scaun. Dar, fiind un Fructe Pe grupuri orală
scaun mai puţin, cineva rămâne în picioare, va fi scos afară din joc. mici
Jocul de probă:
Haideţi să încercăm o dată să vedem dacă aţi înţeles cum ne vom
juca astăzi?
Copiii se joacă conform explicaţiilor educatoarei. Demonstraţia Verificarea
Jocul propriu-zis: orală
Copiii execută jocul propus. Exerciţiul
Voi urmări participarea activă şi afectivă a copiilor stimulându-i Aprecieri

13
pe cei mai neîncrezători. Acolo unde este nevoie îi ajut sau le dau verbale
indicaţii suplimentare individual sau colectiv după cum este cazul. Exerciţiul
Jocul se repetă de câteva ori.
Toţi participanţii la joc vor primi recompense. CD player Pe grupuri Observarea
Ziua se încheie cu audiţia cântecelor de toamnă. CD mici curentă
Ieşirea copiilor la masă se realizează prin tranziţia: „Este ora Exerciţiul
pentru masă”:
Este ora pentru masă, Ai la masă hrană bună.
Mâncărica e gustoasă! Calciu, multe proteine,
Mofturi să nu faci de fel, Minerale, vitamine.
Fiindcă rămâi mititel. Şi pisoiul vrea lăptic
Exerciţiul
Lapte, brânză, unt, smântână Ca să nu rămână mic.
Frontal

14

S-ar putea să vă placă și