Sunteți pe pagina 1din 9

Marinela Pantazi Margareta Onofrei

ET
Limba și literatura română
Ghid complet
pentru Evaluarea Națională
KL
- clasa a VIII-a -
O
BO

București, 2020
Noțiuni de teorie
Lectură. Redactare. Comunicare orală.
Elemente de construcție a comunicării.
Interculturalitate

Lectură
TEXTUL LITERAR

ET
Textul literar este produsul imaginației unui scriitor, având drept scop sensibilizarea
cititorului. El aparține literaturii și creează o lume imaginară, bazată pe emoție.
Trăsături:
- autorul prezintă propria viziune asupra unei realități pe care o filtrează prin prisma
sensibilității sale;
- autorul creează un univers ficțional care se remarcă prin originalitate;
KL
- textul literar transmite emoții, trăiri, sentimente, idei, gânduri, atitudini;
- textul literar emoționează/ sensibilizează cititorul;
- universul imaginar este susținut de limbajul expresiv, care se bazează pe utilizarea
unor alăturări inedite de cuvinte (figuri de stil, imagini artistice);
- textul literar este redactat în versuri sau în proză.
TEMĂ domeniul, ideea, atitudinea în jurul căruia/ căreia se
organizează textul literar (de exemplu: natura, copilăria, iubirea,
istoria).Tema unui text literar se poate stabili în funcție de
O
câmpul lexical predominant sau de sentimentul/ ideea centrală a
textului.
CUVÂNT-CHEIE/ termenul reluat sau subliniat cu insistență care contribuie la
MOTIV LITERAR construirea mesajului unei opere literare.
BO

I. TEXTUL LITERAR NARATIV (EPIC)


TEXTUL EPIC - este textul literar în care viziunea unui autor asupra temei abordate
este prezentată prin intermediul naratorului, personajelor, acțiunii.
TRĂSĂTURI - transmite, în mod indirect, sentimente, emoții, gânduri,
atitudini, prin intermediul unei instanțe/ ipostaze/„voci” narative
(narator).
- în funcție de gradul de implicare a naratorului în text, perspectiva
narativă poate fi subiectivă sau obiectivă.
- are acțiune fixată în timp și spațiu (prin coordonate
spațio-temporale).
- Acțiunea poate fi relatată pe momentele subiectului.

Noțiuni de teorie 3
Fişe de lucru
Fişă de lucru 1
LECTURĂ
Tipuri de texte
Textul narativ (epic)

ET
Duminică, văzând că iar n-am pâine, am coborât la magazinul Angst din apropiere.
Era o vreme splendidă, neobișnuită pentru luna ianuarie. Ca mulți dintre semenii mei, am
și eu, probabil, în trup, o mulțime de celule cu amintiri vegetale, care mă fac să „râd la
soare“ și să fiu veselă odată cu „vremea cea bună“. De data aceasta, totuși,
meteosensibilitatea mea nu funcționa normal. Am intrat în magazin cu un soi de neliniște
pe care n-am stat s-o analizez, am cumpărat pâine, am ieșit din magazin cu un aer posac,
deși nu mă certasem cu nimeni, și a trebuit să constat evidența: eram de-a dreptul
supărată, supărată rău. M-am oprit brusc în mijlocul drumului, ca Socrate când trebuia
KL
să se gândească la adevărurile lumii, și m-am întrebat ce se întâmplă. N-a trebuit să stau
locului o zi întreagă, ca filozoful, ca să rezolv problema, căci mi-am dat seama imediat
de ce mă purtam ca un om profund ofensat. Fiindcă în cele două săptămâni de când
începuse anul, era a doua oară când mi se furase preșul din fața ușii. Într-adevăr, la ieșire
am constatat lipsa celui de-al doilea preș, dar sentimentul de rău s-a cristalizat abia apoi...
Am studiat intrările de la celelalte apartamente din bloc. Jumătate n-aveau în față
nici un fel de preș, mi-au amintit de roțile de automobil fără apărătoare, iar jumătate erau
împodobite cu un soi de cârpe jegoase, una mai neplăcută la vedere decât alta. La ce
O
bun să te ștergi pe ceva mai murdar decât pantofii? Mi-au venit în cap câteva soluții ca
să rezolv această primă problemă socială de care mă izbeam în 2004. Cea dintâi, cum
se și cuvine, literară, era să lipesc pe ușă, jos, blestemele lui Arghezi pentru cel care ar
mai atenta la preșul meu. Celelalte: să-i pun o alarmă, ca la mașinile scumpe; să-l lipesc
cu Super Glue; să scriu pe dos Hoțule!
(Ioana Pârvulescu, Preșul)
BO

1. Naratorul textului dat apare în ipostază ..., deoarece ... .


2. Întâmplarea prezentată se desfășoară în luna ..., iar
spațiul acțiunii este ... .
3. Prezintă una dintre soluțiile la care se gândește personajul
pentru a rezolva problema.
4. Consider că supărarea personajului este/nu este justificată
deoarece ... .
5. Într-un text de minim 100 de cuvinte, demonstrează că textul
dat este unul narativ.
88 Evaluarea Națională - Limba și literatura română
Fişă de lucru 2
Textul liric

Azi am văzut, înfiripată, ființa ploii mlădioase:


Avea o haină cenușie și foșnitoare de mătase.

Purta pe umeri mii de lanțuri subțiri, până la brâu,


Dar le zvârlea pe rând, în treacăt, pe apa turbure din râu.

ET
Și de inele fără număr îi erau mâinile-ncărcate,
Și le scotea, pe fiecare, și le zvârlea pe lac, pe toate.

Lângă răzoare, prin grădină, trecea foșnind de-atâtea ori!


Și răsturna cu poala rochii, pe brazdă, proaspetele flori...

Și-n toate inimile noastre, pe rând, trecând ca un paharnic,


Turna ca-n cupe fără număr, dintr-însul, plânsul cel zadarnic.
KL (Alice Călugăru, Ploaia)

1. Prezintă un sentiment/o emoție pe care o transmite poetul


în textul dat.
2. Imaginea ploii este sugerată:
• de epitetul ...
• de metafora ...
O
• de personificarea ...
• de comparația ...
3. Rescrie din text o imagine vizuală și una auditivă.
BO

4. Precizează rima și măsura poeziei.


5. Explică, în minimum 50 de cuvinte, sensul sintagmei „Lângă
răzoare, prin grădină, trecea foșnind de-atâtea ori!” din
cea de a patra strofă.
6. Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, relația dintre
sentimentele transmise și elementele cadrului natural.
7. Într-un text de minimum 100 de cuvinte, demonstrează că
textul-suport este unul liric.

Fișe de lucru 89
Test 1
Subiectul I 70 de puncte
Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde
cerințelor formulate.

Între noi era acelaşi lucru. Toată ziua ne urmăream prin şanţurile labirintice
de canalizare. Coboram acolo prin locuri anume, păşind pe ţevi smolite şi peste
robinete uriaşe, apoi ne intra în nări şi în sânge mireasma aceea de pământ,
de râme şi larve, de smoală şi chit proaspăt. Parcă ne înnebunea, înarmaţi cu
pistoale cu apă, mascaţi cu cartoane creponate de la depozitul de mobilă, pe

ET
care le coloram acasă făcându-le cât mai înspăimântătoare, cu colţi rânjiţi, ochi
holbaţi şi nări umflate, ne fugăream prin canalele întortocheate, văzând
deasupra doar o fâşie de cer, care se întuneca pe măsură ce timpul trecea.
Când, dând colţul, nimeream nas în nas cu un duşman, răcneam şi tăbăram
unul pe altul, zdrelindu-ne şi rupându-ne maieurile tetra sau bluzele cu
imprimeuri. Nu ştiu cine a inventat jocul căruia îi ziceam Vrăjitroaca şi pe care
l-am jucat ani de zile fără să ne saturăm, ba, prin clasa a opta, îl mai jucam
încă. Era o combinaţie de jocuri mai blânde: Hoţii şi gardiştii, Uliul şi porumbeii
KL
şi Gardiană zece-zece. La început era doar o vrăjitroacă, pe care o alegeam
prin numărare. Era singura care purta mască şi avea pe deasupra şi un băţ cojit
în mână. Număra cu faţa la perete şi apoi se repezea prin şanţuri în căutarea
victimelor. Puteai să ieşi din şanţ, dar nu aveai voie să te adăposteşti în scările
blocurilor sau să sari gardul în curtea morii. Vrăjitroaca ne vâna prin gropile urât
mirositoare şi, când reuşea să-l atingă pe vreunul cu băţul, scotea un răcnet
teribil. Victima trebuia să rămână ca paralizată. Vrăjitroaca îl târa de mână până
O
la cuib, unde îi căra în cap un număr convenit de „castane“ şi, astfel botezat,
cel prins devenea şi el vrăjitroacă, îşi lua o mască şi urmărirea continua.
Când nu aveam chef de Vrăjitroaca şi nici să ştergem cu talpa subţiată a
tenişilor căsuţele albastre, pomii galbeni şi mamele verzi pe care fetele le
desenau pe asfalt, doar ca să le-auzim urlând şi fugind acasă, ne strângeam
BO

în gaşcă şi, aşezaţi pe nişte bucăţi de bordură încă nearanjate în linie,


începeam să povestim tot felul de lucruri sau să jucăm Fazanul pe filme; îmi
amintesc cum a povestit Ţaganu o escapadă de-a lui în curtea morii: „Am sărit
gardul pe la căsuţa cu cap de mort. Am ajuns lângă moară. M-a văzut un morar.
Au venit şi alţi morari. Am luat-o la fugă. Au aruncat în mine cu pietre. M-am
ferit. Când au terminat pietrele, au scos pistoalele. Nu m-au nimerit. Au tras cu
mitralierele. Trăgeau în sus, mă lăsam în jos. Trăgeau la picioare, săream în
sus. Au adus tunuri. Dar eu fugeam mai departe. S-au luat cu tancurile după
mine, dar eu fugeam. Au trimis avioane şi au aruncat bombe, dar eu am ajuns
la gard şi l-am sărit pe aici, pe la poartă.“ Povestea aşa de serios încât aproape
că ajunseserăm să-l credem.
(Mircea Cărtărescu, Mendebilul)
Teste 3
Mircea Cărtărescu a primit Premiul de Stat al Austriei pentru Literatură
Europeană.
Potrivit unui comunicat al ICR Viena transmis Agerpres, ceremonia a avut loc
la Haus fur Mozart din Salzburg, evenimentul fiind deschis de Helga Rabl-Stadler,
director al Festivalului de la Salzburg, și Wilfried Haslauer, guvernator al landului
Salzburg.
Josef Ostermayer, ministrul federal al
Artelor, Culturii, Constituției și Mass-media,
i-a oferit lui Mircea Cărtărescu distincția
pentru întreaga sa operă și recunoașterea

ET
internațională de care se bucură, moment
urmat de un Laudatio susținut de
Ernest Wichner (traducător și director al
Literaturhaus Berlin)
„Niciun moment nu mi-am abandonat (…)
convingerile artistice și atașamentul față de
rădăcinile mele — arta europeană“, a declarat
Mircea Cărtărescu, în discursul său de
KL mulțumire.
La decernarea premiului au participat
Silvia Davidoiu — ambasadorul României în Austria, Sergiu Nistor — consilier
prezidențial și Irina Cornișteanu — directorul Institutului Cultural Român de la
Viena. În toamna anului trecut, Mircea Cărtărescu a susținut un turneu de
promovare în spațiul de limbă germană a ultimului volum din trilogia „Orbitor,
Die Flügel/ Aripa dreaptă“ (traducerea Ferdinand Leopold), organizat de editura
O
Paul Zsolnay în colaborare cu Institutul Cultural Român. Trilogia a fost publicată
de editura austriacă în anii 2007, 2011 și 2014. Pentru „Der Korper/Corpul“
(traducerea Gerhardt Csejka și Ferdinand Leopold, 2011), scriitorul și
traducătorii au obținut în anul 2012 Premiul Internațional pentru literatură al
Haus der Kulturen der Welt din Berlin.
BO

(https://www.clujulcultural.ro/)

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.


1. Notează două jocuri care făceau parte din Vrăjitroaca. 2 puncte
2. Copiii spuneau povești așezați:
a) prin şanţurile labirintice de canalizare.
b) în scările blocurilor.
c) pe nişte bucăţi de bordură.
d) pe asfalt.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este . 2 puncte

4 Evaluarea Națională - Limba și literatura română


3. Mircea Cărtărescu a primit Premiul de Stat al Austriei pentru Literatură Europeană de la:
a) Josef Ostermayer.
b) Silvia Davidoiu.
c) Ernest Wichner.
d) Irina Cornișteanu.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este . 2 puncte
4. În fragmentul extras din povestirea Mendebilul de Mircea Cărtărescu se evidențiază:
a) jocurile copilăriei.
b) anii de școală.
c) vestimentația copiilor.
d) dorința de cunoaștere. 2 puncte

ET
5. Notează „X“ în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte

enunț CoreCt InCoreCt


âa) Copiii se jucau prin șanțurile de canalizare.

b) Jocul preferat de ei se numea Hoții și gardiștii.


KL
c) Bordura era locul potrivit pentru povești .

d) Escapada lui Țaganu este reală.


e) Mircea Cărtărescu a susținut un turneu de promovare a
ultimului volum din trilogia Orbitor
f) Mircea Cărtărescu nu a susținut un discurs de mulțumire.
O
6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:
6 puncte
a) Coboram acolo prin locuri anume, păşind pe ţevi smolite şi peste robinete uriaşe, apoi
ne intra în nări şi în sânge mireasma aceea de pământ, de râme şi larve, de smoală şi chit
proaspăt.
b) Am sărit gardul pe la căsuţa cu cap de mort. Am ajuns lângă moară. M-a văzut un
BO

morar. Au venit şi alţi morari. Am luat-o la fugă.


7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, care este elementul comun între fragmentul din
povestirea „Mendebilul” și fragmentul preluat de pe www.clujulcultural.ro 6 puncte
8. Crezi că povestea spusă de Țaganu este doar un mod de a atrage ațenția celorlalți?
Justifică-ți răspunsul, în 50 – 80 de cuvinte, valorificând textul dat. 6 puncte
9. Asociază fragmentul din Mendebilul de Mircea Cărtărescu cu un alt text literar studiat
sau citit ca lectură suplimentară, în 50 – 80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o
deosebire dintre ele. 6 puncte
B. Scrie răspunsul pentru fiecare răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1. Încercuiește diftongul din cuvintele „căruia” și „desenau”. 2 puncte
2. Fac parte din acelaşi câmp lexical toate cuvintele din seria:

Teste 5
a) joc, gașcă, desene, povești, bordură.
b) șanț, gropi, asfalt, căsuțe, pistoale.
c) maieuri,bluze, teniși, pistoale.
d) pistoale, tunuri, mitraliere, bombe.
Litera corespunzătoare răspunsului corect este . 2 puncte
3. Rescrie enunțul „a declarat Mircea Cărtărescu, în discursul său de mulțumire“, înlocuind
cuvântul a declarat cu un sinonim şi cuvântul mulțumire cu un antonim. 4 puncte
4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei verbe de conjugări diferite, pe care le vei
preciza.
„Când nu aveam chef de Vrăjitroaca şi nici să ştergem cu talpa subţiată a tenişilor căsuţele

ET
albastre, pomii galbeni şi mamele verzi pe care fetele le desenau pe asfalt, doar ca să
le-auzim urlând şi fugind acasă...” 6 puncte
5. Transformă construcția activă din enunțul „Mircea Cărtărescu a susținut un turneu de
promovare” într-o construcţie pasivă. 6 puncte
6. Alcătuiește un enunț exclamativ în care substantivul ,,premiu“ să aibă funcția sintactică
de complement direct și un enunț asertiv în care adjectivul ,,austriacă“ să aibă funcția
sintactică de nume predicativ. 6 puncte
7. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând opinia unui pasionat de
KL
lectură, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze. 6 puncte
Seria ... ( a deschide, construcție pasivă,indicativ, prezent) de relatarea intitulată
Mendebilul, care în volumul Visul purta titlul Jocul. În fruntea ... (text, caz genitiv) se
găseşte un motto din poezia Trecut-au anii… de Mihai Eminescu.

Subiectul al II-lea 20 de puncte

Redactează o pagină de jurnal intim, de cel puțin 150 de cuvinte, în să prezinți o zi


O
petrecută cu prietenii tăi. Pagina de jurnal va cuprinde prezentarea emoțiilor din timpul
zilei, o secvență narativă, una descriptivă și una explicativă. Data redactării paginii de
jurnal este 24 decembrie 2020.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
BO

• redactarea compunerii – 8 puncte


(marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct;
coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine
gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți
– 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are
minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

6 Evaluarea Națională - Limba și literatura română


CUPRINS
NOȚIUNI DE TEORIE ● ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
Lectură .........................................................................3 Ortoepie și ortografie .............................................114
Redactare ...................................................................18 Vocabular ................................................................115
Comunicare orală .......................................................29 ● Morfologia

Elemente de construcție a comunicării ......................38 Verbul ......................................................................116

Interculturalitate ........................................................83 Substantivul ..............................................................117

FIȘE DE LUCRU Pronumele și adjectivul pronominal .........................118

● LECTURA Adjectivul ...................................................................119

ET
Tipuri de texte Numeralul .................................................................120

Textul narativ (epic) ....................................................88 Adverbul ...................................................................121

Textul liric ....................................................................89 Prepoziția ..................................................................122

Textul dramatic ...........................................................90 Conjuncția .................................................................123

Moduri de expunere Interjecția .................................................................124

Narațiune ....................................................................91 ● Sintaxa

Descriere de tip portret ...............................................92 Predicatul ...............................................................125

Descriere de tip tablou ................................................93 Realizarea propozițională a numelui predicativ .......126


KL
Dialogul .....................................................................94 Subiectul .................................................................127

Tipare textuale de structurare a ideilor Realizarea propozițională a subiectului ...................128

● Texte literare Atributul ...................................................................129

Textul literar în proză ..................................................95 Atributiva ...................................................................130

Textul literar în versuri ................................................96 Complementul direct ..............................................131

● Texte nonliterare Completiva directă ....................................................132

Textul narativ nonliterar ............................................97 Complementul indirect ............................................133

Textul descriptiv nonliterar ........................................98 Completiva indirectă .................................................134


O
Textul explicativ .........................................................99 Complementul prepozițional ....................................135

Textul multimodal ......................................................100 Completiva prepozițională ........................................136

Textul dialogat ...........................................................101 Circumstanțialul de loc ............................................137

Textul argumentativ/de opinie .................................102 Circumstanțiala de loc ............................................138


Circumstanțialul de timp ...........................................139
BO

● REDACTARE Circumstanțiala de timp ...........................................140

Planul de idei ............................................................103 Circumstanțialul de mod ...........................................141

Rezumatul .................................................................104 Circumstanțiala de mod ...........................................142

Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă....105 Circumstanțialul de cauză ........................................143

Textul narativ .............................................................106 Circumstanțiala de cauză ........................................144

Textul descriptiv (tablou și portret).............................107 Circumstanțialul de scop ..........................................145

Textul narativ-descriptiv cu secvență dialogată ......108 Circumstanțiala de scop ...........................................146

Textul dialogat ...........................................................109 ● INTERCULTURALITATE

Caracterizarea personajului .....................................110 Noțiuni de interculturalitate ......................................147

Scrisoare. Cerere. E-mail .......................................111


Jurnalul ...................................................................112 ● TESTE .................................................................148

● COMUNICARE ORALĂ
Noțiuni de comunicare orală .....................................113

S-ar putea să vă placă și