Sunteți pe pagina 1din 2

Categorii de riscuri operaţionale

În categoria riscului operaţional includem:1


 Riscul de decontare;
 Riscul informatic;
 Riscul sistemic;
 Riscul personal angajat;
 Riscul de fraudă;
După alţi autori riscurile operaţionale cuprind:
 Riscul prefaceri;
 Riscul procesului;
 Riscul plăţii şi achitării;
 Riscul managementului informaţional;
 Riscul resursei umane.

1.2.1. Riscul de decontare şi semnificaţia sa


Riscurile de decontare porneşte de la micro sistemul de decontare şi evaluare a
riscului de plăţi şi încasări între conturile bancare ale clienţilor, sau de la certificarea
cecurilor, sau de la avalizarea biletelor la ordin, sau de la declaraţiile la sistemele
naţionale de decontare, inclusiv specimene de semnături bancare, apoi se propagă la
nivelul macro al sistemului instituţional de decontare.
Alături de riscul de decontare partenerii de tranzacţie au de făcut faţă riscului de
lichiditate, ori de câte ori nu primeşte fondurile în momentul corespunzător şi riscului de
credit, atunci când executarea celor două elemente ale tranzacţiei nu sunt simultane.

1.2.2. Riscul sistemului informatic şi semnificaţia sa

Unul dintre riscurile operaţionale importante îl reprezintă riscul de sistem informatic,


care poate produce pierderi însemnate atât unei singure bănci cât şi mai multor bănci
implicate. Datorită faptului că întreaga activitate bancară foloseşte tehnica informatică,
riscurile acestui domeniu sunt deosebite, iar managementul riscului informatic este
deosebit de complex. Riscul informatic este generat de factorii care concep programele

1
Cecilia Iliescu – Managementul Riscului – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pagina 96
informatice, apoi de folosirea echipamentului informatic, de folosirea energiei electrice
şi a telecomunicaţiilor.2
Informatica este un veritabil instrument de producţie într-o bancă. Eficacitatea ei este
un factor decisiv în bătăile rentabilitaţii şi adaptării la un mediu din ce în ce mai dificil şi
concurenţial. Erorile de concepţii, întârzierile în punerea în aplicarea noilor tehnologii, cu
consecinţe directe asupra rentabilităţii serviciilor.

2
Cecilia Iliescu – Managementul Riscului – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pagina 102