Sunteți pe pagina 1din 5

Caracterizarea unei fracțiuni de combustibil avio

Scopul lucrării: determinarea unor proprietăți fizice ale unei fracțiuni de kerosen și compararea
rezultatelor obținute experimental cu date standardizate.
Se vor determina experimental densitatea, înălțimea flăcării fără fum, indicele de refracție și
aciditatea probei de kerosen.
Se vor calcula, densitatea la 15°C, masa molară, căldura specific, entalpia de vaporizare,
conductivitatea termică, tensiunea superficială,
MW=1.6604X10-4 Tb 2.1962 SG-1.0164 (Tb in K)

∆Hvap (nbp)=37.32315 (Tb 1.12086)(SG0.00977089)

Cp L=a(b+cT), unde T este exprimat în K și Cp îin kJ/kg


a=1.4651+0.2302 k
k = factor de caracterizare
b=0.306469-0.16734 SG
c=0.001467-0.000551 SG
SG = densitatea la 15°C
Tensiunea superficială

Conductivitatea termică
Standarde pentru încadrarea produsului
Carburanți categoria A
Carburanți categoria C

De lucru:
Ce este kerosenul? Ce este petrolul distilat? Ce știți despre acest produs?
Definiti proprietățile fizice ce concură la caracterizarea complete a unei fracțiuni de petrol
distilat.
Care este influența compoziției chimice asupra proprietăților fizice ale acestui produs?
Determinați mărimile fizice implicate. Comparați cu date standardizate.