Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie

Catre Biroul Vamal Timisoara Aeroport

Subsemnatul ............................................., posesor al BI/CI cu seria………,


numar………………….., CNP………………………………… avind domiciliul in
localitatea ..................................., judetul ……………………, strada……
……………………………….., nr………..declar ca partida de marfa continand ....
colete, sosita prin SC TNT Romania SRL, de la
expeditorul .............................................................., din tara…………………………..
insotita de AWB …... ............................, in greutate de ...............kg, in valoare
de..........USD...... contine urmatoarele bunuri:

Descrierea marfurilor(in limba romana) Cantitate


…………………………………………………….........................................................
…………………………………………………….........................................................
…………………………………………………….........................................................
…………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………...

Declar pe propria raspundere ca bunurile sunt pentru folosinta personala.

Scopul utilizarii :…………………………………………………………………………..

Prin prezenta imputernicesc SC TNT ROMANIA SRL sa ma reprezinte in vama.

In cazul in care prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, ma angajez fata de


organele vamale sa suport toate consecintele juridice rezultante.
De asemenea, declar ca in colete nu exista bunuri interzise la import conform legii sau
marfuri contrafacute.

Data Nume/prenume/in clar Semnatura