Sunteți pe pagina 1din 3

Dan Andra

IPG IFR II
grupa 20182

Tema de control

Realizati un material in care sa tratati urmatoarea tema: ”Precizati care sunt formele de manifestare a
capacitatii motrice Viteza.

Viteza este „capacitatea organismului uman de a executa acte sau acţiuni


motrice, cu întreg corpul sau numai cu anumite segmente ale acestuia, într-un timp cât
mai scurt, deci cu rapiditate maximă, în funcţie de condiţiile existente”.
In funcţie de modul prin care se realizează aceasta, viteza poate fi:
- uniformă
- neuniformă.
Creşterea vitezei poartă denumirea de acceleraţie, iar scăderea acesteia se
numeşte deceleraţie.
Viteza trebuie apreciată în concordanţă cu cele mai importante caracteristici
temporale ale mişcării, şi anume: ritmul şi tempoul.
Ritmul are ca si caracteristica principala periodicitatea repetării fenomenului,
succesiunea intervalelor de timp şi accentele rezultate din desfăşurarea lui. Noţiunea
de tempo este folosită atunci când vrem să exprimăm densitatea mişcărilor pe unitatea
de timp.

Forme de manifestare
Viteza de reacţie (timpul latent al reacţiei motrice) reprezintă timpul parcurs
din momentul apariţiei unui anumit stimul şi până în momentul când se declanşează
răspunsul motor.

Stimulii la care oamenii reacţionează sunt:


- vizuali
- auditivi
- tactili
- autostimuli

Reacţiile pe care subiecţii le pot avea la diferite semnale se împart în


- reacţii simple (răspuns adecvat la anumiţi excitanţi care sunt cunoscuţi
anteriori, dar care apar inopinant)
- reacţii complexe. (elaborarea anumitor răspunsuri în situaţii mai complexe,
în care subiecţii nu cunosc nici tipul stimului la care trebuie să reacţioneze şi nici

1
momentul când apare acest stimul.)

Viteza de execuţie reprezintă capacitatea subiectului de a efectua un act motric


au o acţiune motrică într-un timp cât mai scurt.

Viteza de repetiţie mai este denumită de specialişti şi ca frecvenţa mişcărilor şi


constă în capacitatea unui individ de a efectua un număr cât mai mare de mişcări
identice într-o unitate de timp prestabilită.

Viteza de deplasare este capacitatea individului de a parcurge o distanţă


prestabilită într-un timp cât mai mic.

Viteza de accelerare - reprezintă capacitatea individului de a creşte viteza până


la nivelul vitezei maxime, într-un timp cât mai scurt.

Viteza în regimul altor calităţi motrice reprezintă de fapt combinaţii ale


diferitelor forme de manifestare ale calităţilor motrice:
- viteză în regim de forţă (detenta);
- viteză în regim de rezistenţă;
- viteză în regim de coordonare.

Metode de dezvoltare a vitezei

1. metoda exerciţiului „din mers” – în care se realizează parcurgerea unei distanţe în


viteză maximă după un elan prealabil , de exemplu alergarea lansată.

2. metoda întrecerii – la alţi specialişti această metodă se numeşte metoda


competiţională, prin care se creează condiţii asemănătoare celor din timpul
competiţiilor (distanţe, timp etc).

3. metoda întrecerii cu „handicap” – în care se asigură condiţii egale de desfăşurare a


întrecerii între concurenţi cu posibilităţi diferite, se asigură plecări din puncte diferite
(cu 2 m în faţă) la concurenţi cu posibilităţi egale etc.

4. metoda alternativă – prin care se realizează creşterea vitezei, atingerea viteze


maxime şi apoi descreşterea acesteia.

5. metoda repetărilor în tempouri submaximale, maximale şi supramaximale.

6.metoda ştafetelor şi jocurilor – care pune accent pe dezvoltarea vitezei pe un fond


emoţional favorabil.

2
BIBLIOGRAFIE
 Lector univ. dr. DEACU MARCEL, Suport de curs “Educatie fizica 3”,
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea Ingineria Petrolului și
Gazelor, Departamentul de Activităţi Motrice şi Sport Universitar;

S-ar putea să vă placă și