Sunteți pe pagina 1din 2

Nume elev Data

Fișă de evaluare

1.Redactează un scurt text în care să introduci structurile 2.Îmbogăţeşte enunţurile cu cât mai multe adjective.
următoare ,, cumplita iarnă, ,,fluturi albi, ,,întinderea Observă apoi diferenţa.
pustie, ,,doritul soare, ,, sanie ușoară din poezia ,,Iarna
de Vasile Alecsandri. Fulgii coboară într-un dans pe pământ.
Zăpada a acoperit grădina.
Vântul şuieră printre copaci.
 Scrie rezolvarea pe caietul de clasă.

...................................................................................

...................................................................................
 Verifică dacă
...................................................................................
- ai utilizat toate structurile
...................................................................................
-textul tău are cel puțin cinci rânduri
...................................................................................
-ai respectat semnele de punctuație.

3.Adjectivele sunt triste. Ajută-le să se înveselească, 4.Transcrie corect, potrivind (acordând) adjectivul cu
așezându-le înaintea substantivelor! substantivul a cărui însușire o exprimă.
Era o dimineață (liniștiți) și (răcoroase) de iarnă.
Luna mândră răsare pe cerul senin. Toată noaptea ninsese cu fulgi (strălucitoare) și
Am citit o poveste frumoasă. (mare.) Copacii păreau desprinși din povești cu
Zglobiii copii au plecat la săniuș. zâne (fermecați) și prinți (curajoase.)

.............................................................................................. .............................................................................................

.............................................................................................. .............................................................................................

.............................................................................................. .............................................................................................

.............................................................................................. .............................................................................................

.............................................................................................. ...........................................................................................

........................................
Anexa 9

Barem

Foarte bine Bine Sufficient


1.Criterii .Criterii Criterii
a) Utilizează toate structurile a) Utilizează trei/patru b) Utilizează una/două
b) Textul are cel puțin cinci structuri structuri
rânduri d) Textul are cel puțin cinci f) Textul are mai puțin de
c) S-au respectat semnele de rânduri cinci rânduri
punctuație. e) S-au respectat semnele de g) S-au respectat parțial
punctuație. semnele de punctuație.
2. Atribuie cel puțin cinci-șase 2. Atribuie trei-patru adjective. 2.Atribuie unul-două adjective.
adjective.
3. Reformulează corect toate 3.Reformulează corect doar 3.Reformulează corect doar un
cele trei enunțuri. două enunțuri, iar pe cel de-al singur enunț. Pe celelelte le
treilea cu ajutorul învățătorului. transformă cu ajutorul
învățătorului.
4. Realizează corect acordul 4. Realizează corect acordul Realizează corect acordul
pentru toate cele șase adjective. numai cu patru-cinci adjective. numai cu două-trei adjective. Pe
Pe celelelte le rezolvă cu celelelte le rezolvă cu ajutorul
ajutorul învățătorului. învățătorului.