Sunteți pe pagina 1din 1

 

Vă rog să rezolvați următoarea speță:


 
               Prin cererea formulată în fața instanței, Sorin, de meserie șofer, a chemat în judecată pe
pârâții Sebastian și Teodora, soț și soție, solicitând să se pronunțe o hotărâre prin care aceștia să fie
obligați să îi lase în deplină proprietate și posesie autoturismul BMW.
              În fapt, reclamantul a arătat că în cursul lunii septembrie 1993 pârâții i-au oferit spre
vânzare autoturismul BMW (dobândit de aceștia în timpul căsătoriei) pe care l-a cumpărat cu suma
de 7500 USD. Suma de bani a fost achitată imediat pârâților, iar aceștia i-au înmânat cheile mașinii
și actele pentru a se folosi de autoturism până în momentul în care părțile urmau să încheie actul în
formă autentică.
             Ulterior, pârâții au refuzat să încheie actul în formă autentică, solicitând o sumă de bani în
plus și, la refuzul reclamantului, pârâții au sustras automobilul folosind o dublură a cheilor predate
acestuia.
             Reclamantul a arătat că a preluat posesia automobilului, dar acesta a fost din nou sustras
de către pârâți, la care se află în prezent, unde există posibilitatea ca aceștia să-l înstrăineze unei
terțe persoane. Reclamantul a motivat ca este proprietarul autoturismului în baza contractului de
vânzare-cumpărare încheiat cu pârâții. Din depozițiile martorilor care au fost de față la momentul
perfectării convenției, instanța a reținut că reclamantul a plătit suma de bani cerută, iar pârâții i-au
înmânat cheile și actele mașinii. În drept, reclamantul a invocat art. 969 și următoarele C.Civil.
              Pârâții au recunoscut că au primit suma de bani cerută, că au predat actele și cheile, dar au
susținut că au înțeles că atunci când se vor prezenta în fața notarului vor primi o sumă de bani în
plus, în completarea prețului.
              Ei mai susțin că instanța nu poate să îi oblige să predea autoturismul reclamantului pentru
că între părți nu a intervenit un contract de vânzare-cumpărare valabil, acesta trebuia făcut în formă
scrisă și nu printr-o simplă înmânare de chei și acte; prin urmare, dreptul de proprietate nu s-a
trimis;  în drept pârâții au invocat art. 1191 C.Civil.
              Probleme de soluționat: 
              A) Clasificați autoturismul BMW (privit ca bun), din punct de vedere al criteriilor pe care le
cunoasteți; (2 puncte)
              B) Se poate considera că între Sorin, pe de o parte și Sebastian si Teodora, pe de altă
parte, s-a încheiat un act juridic valabil? Argumentati; (2 puncte)
              C) Câte părți identificați în raportul juridic născut între Sorin, Sebastian și Teodora? (1
punct)
              D) Care este natura juridic civil concret din speță? (1 punct)
              E) Care sunt caracteristicile dreptului lui Sorin, născut din convenția încheiată? (2 puncte)
              F) Ce tip de pluralitate privind dreptul de proprietate asupra automobilului
identificați? (2 puncte)