Sunteți pe pagina 1din 5

Ieromonah Ghelasie Gheorghe

MOŞUL din Carpaţi


(Neofit Pustnicul)

Ediţie îngrijită de
Florin Caragiu

Editura Platytera
Colecţia Isihasm

3
Design copertă: Editura Anastasia

© Sfânta Mănăstire Frăsinei

© Editura Platytera

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


GHELASIE GHEORGHE, ieromonah
Moşul din Carpaţi : Neofit Pustnicul / Ieromonah Ghelasie
Gheorghe. - Bucureşti : Platytera, 2013
ISBN 978-973-1873-29-9

281.95

4
OM, şi tot acesta este Înrudirea pe care o are Creaţia în sine, ca
totalitate de Făpturi.
– Eu ţi-am cerut, zice Lucifer, să-mi dai mie, ca Înger, Pământul,
pe care eu să-l „modelez”, după Chipul Îngeresc, ca o „Laudă” a
CHIPULUI TĂU Pur DUMNEZEIESC. De ce să te „cobori” din
CHIPUL Tău PUR?... Eu nu am să mă Închin niciodată unui
DUMNEZEU cu Chip de Făptură, ci unui DUMNEZEU PUR. Dă-ne
nouă, Îngerilor, Misiunea să „coborâm” CHIPUL Tău DIVIN şi în
Făpturile Pământului...
Răspunde DOMNUL:
– Trebuie să înţelegi că Chipul Pământului este Însăşi Destinaţia
Creaţiei Mele, şi tocmai Coborârea Mea în Chipul Pământului este
„Chipul în Sine de Creaţie”. De aceea Eu sunt CREATORUL
DUMNEZEU-OM, ca apoi să fie şi Creaţia Om-Dumnezeu. Tu, ca
Înger, în CHIPUL Meu de DUMNEZEU OM eşti Înger, OM-Spirit.
Natura este OM-Viaţă şi Omul Făptură este OM-Om. Spirit, Viaţă şi
Om sunt Chipurile Specifice şi Distincte Create ale CHIPULUI Meu
de OM în Sine.
NUMELE şi CHIPUL de OM, sunt ca Origine în CHIPUL Meu de
DIVIN-Creaţie, care este Originea Lumii. Să nu se confunde CHIPUL
Meu de OM-DUMNEZEU cu Făptura de Om, care va Purta şi acesta
apoi CHIPUL Meu de DUMNEZEU-OM.

ICONICUL MAMEI

Taina Lumii este ÎNTRUPAREA FIULUI DUMNEZEIESC şi într-un


Chip de Creaţie.
De aici cele Două ARHECHIPURI: al FIULUI DIVIN şi al
Chipului Creaţiei.
Şi FIUL DIVIN ca să se Întrupeze are nevoie de un Chip „Special”
care să-L Nască în Chip de Creaţie, şi acesta este Chipul de MAMĂ.
Dacă în DUMNEZEIRE FIUL are Originea în TATĂL DUMNEZEU
Absolut, în Creaţie are Originea în Arhechipul de MAMĂ de Creaţie a
FIULUI DIVIN ce Se ÎNTRUPEAZĂ.

107
PĂRINTE, Zice FIUL,
Iată Iubirea Lumii.

Şi Vede TATĂL DUMNEZEU


Chipul de MAMĂ Creată
Cu Însuşi FIUL Său în Braţe.
Şi în Faţa acestei ICOANE
EL BINECUVÂNTEAZĂ
Şi Lumea ia Fiinţă,
Şi Lumea se Creează.

Creaţia este ca Fond tocmai Taina ÎNTRUPĂRII LOGOSULUI. Şi


POSIBILITATEA acesteia este Taina MAMEI care „poate” ÎNTRUPA
LOGOSUL DIVIN. Cum Poate INCREATUL să „treacă” în Creat?...
este cea mai grea întrebare.
Doar DUMNEZEU poate fi ICOANĂ la care să te Închini. Dar este
totuşi şi o Icoană-Sfinţenie-Sacralitate de Creaţie în faţa căreia, de
asemenea, te poţi Închina. Este un „Divin de Creaţie”. Dacă nu ar fi şi
un „Divin de Creaţie”, nu ar fi posibil un Real Dialog între DIVIN şi
Creaţie. Dialogul trebuie să aibă un „Egal” cât de cât, altfel nu mai
este Dialog. Este o „Iubire de Creaţie”, care „concurează” real şi faptic
cu IUBIREA Lui DUMNEZEU, atât în Putere cât şi în
Indestructibilitate. Şi prin aceasta Creaţia capătă „statut” de Existenţă
în Raport cu DIVINUL. Are şi Creaţia un „Absolut de Creaţie” al ei,
care este Iubirea Arhechipală de Creaţie, ce se traduce prin Chipul de
MAMĂ-MAICA DOMNULUI. Nu este o „Iubire mai puternică” în
Lumea Creată decât MATERNITATEA. Se zice că nimeni nu a Iubit
şi nu poate Iubi mai mult pe DUMNEZEU ca MAICA DOMNULUI,
Ea fiind maximul de Iubire de Creaţie.

Este o „Sacralitate şi de Creaţie”, care poate „Sta în FAŢA”


DIVINULUI. Doar un Chip SACRU poate Sta în FAŢA DIVINULUI.
Şi „Chipul Sacru de Creaţie” este ARHECHIPUL MAICII
DOMNULUI.

108
FIUL Zice:
– PĂRINTE, este un Chip Sfânt
Care nu va păcătui,
Care va Iubi fără pată
Şi această ASEMĂNARE cu Noi
Poate face să „Existe” Creaţia.
Şi această Sacralitate este
CHIPUL de MAMĂ,
A Lumii ICOANĂ.

Şi TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ
Şi Creaţia Fiinţează.

Natura Fiinţială de Creaţie are cu adevărat şi ea o „Sacralitate de


Creaţie” ca „Răspuns propriu”, nu ca ceva „predestinat şi impus”.
Dacă nu ar fi această Sacralitate, Creaţia nu ar fi „avut” loc, că
DIVINUL nu ar fi „permis” o „lume a păcatului”.
Doar prin faptul că DIVINUL a Prevăzut că „Răspunsul Creaţiei”
este ca ASEMĂNARE cu Sine, a dat curs „Desfăşurării Creaţiei”.
Păcatul se „contrariază” în primul rând cu Sacralitatea de Creaţie şi
după aceea şi cu DIVINUL propriu-zis.

Răul nu este astfel „parte a Naturii Create”, ci este un „adaus” al


Răspunsului negativ al Naturii Bune Create. Şi dacă „răul” poate
atinge Creaţia, răul nu poate „anihila” Sacralitatea de Creaţie, fapt
pentru care Creaţia, chiar dacă se „rupe-auto-fărâmiţează”, nu va putea
pieri ca Existenţă.
Este o PERMANENŢĂ de Creaţie ce poate Sta astfel „Faţă în
Faţă” cu DIVINUL CREATOR.
Iată ICOANA de Creaţie, cea Vrednică de ÎNCHINARE.

Zice FIUL DIVIN către TATĂL:


– PĂRINTE, va fi un Chip de Creaţie care va Iubi într-un „Absolut
de Creaţie” şi pentru acesta Creaţia „Merită” să Existe, chiar dacă o
parte va păcătui şi nu ar trebui să fie.

109