Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”ROMAN, jud.

NEAMŢ
Bulevardul Republicii, nr.46, Roman, Tel: (0233) 744786 Fax: (0233) 744786
E-mail vasilesav@yahoo.com

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman Avizat,


Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază: Electric Lezeu Alexandru
Modulul: III INSTALATII ELECTRICE
Nr de ore/an: 128: T=56h ; IP=64h
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 2
Clasa: a X-a B Sc. Prof .
Profesor: dr.ing.Cioată Carmen /ing. Huci
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN:3915 / 18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN: 3915 / 18.05.2017 Ploșnită Lăcrămioara

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2020-2021

Unitatea de rezultate ale


învățării /Rezultate ale învățării :
Nr. ore Săptămâna
Nr. Montarea şi întreţinerea
aparatelor electrice de j.t. Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoști
Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
nțe
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
1. 5.1.1. 5.2.1. 5.3.1. Surse si corpuri de iluminat
5.1.6 5.2.2. 5.3.2.  Clasificare 12 S1 S5
5.1.7. 5.2.12. 5.3.3.  Tipuri principale de surse si corpuri de 2 S2
5.2.21. 5.3.4. iluminat( clasificare, aspect fizic, 5 S3
5.2.22. 5.3.7. simbol,marcaj, rol functional, S4
5.2.23. 5.3.8. parametri):
5.2.25. 5.3.9. - surse si corpuri de iluminat cu
5.2.26. incandescenta;
- surse si corpuri de iluminat cu
halogen;
- surse si corpuri de iluminat cu
fluorescente;
- surse si corpuri de iluminat cu LED.
 Documentatia tehnica specifica
 Verificarea functionalitatii surselor de 1
iluminat 1
 Norme de sanatate si securitate in munca S4
, de protectia mediului( reciclarea 1 S6
componentelor defecte), specifice
lucrarilorexecutate S6

2. 5.1.2 5.2.3. 5.3.1. Masini electrice 12


5.1.6. 5.2.4. 5.3.2.  Generalitati( definire,clasificare, 2 S7
5.1.7. 5.2.5. 5.3.3. principii de functionare, rol functional,
5.2.12. 5.3.4. domenii de utilizare) S9
5.2.21. 5.3.7.  Tipuri de masini electrice: 6
5.2.22. 5.3.8. - transformatorul electric ( tipuri , S8 S12
5.2.23. 5.3.9. simboluri, parametri, conexiuni,, aspect S10
5.2.25. fizic, elemente constructive, domenii de S11
5.2.26. utilizare, verificarea functionalitatii
transformatoarelor monofazate de mica
putere-metode/reguli/etape)
- motorul de curent continuu ( aspect
fizic, simboluri, marcaj, parametri,
conexiuni,domenii de

2
utilizare,verificarea functionalitatii)
- motorul asincron ( aspect fizic,
simboluri, marcaj, parametri,
conexiuni,domenii de
utilizare,verificarea
functionalitatiimotorului asincron
trifazat de mica putere-
metode/reguli/etape)
 Documentatia tehnica specifica 2 S13
 Verificarea functionalitatii masinilor 1 S14
electrice
 Norme de sanatate si securitate in 1 S14
munca , de protectia mediului specifice
lucrarolor executate

3. 5.1.3. 5.2.6. 5.3.1. Aparate de protectie 12


5.1.6. 5.2.7. 5.3.2.  Generalitati (definire, rol functional, 2 S15 S16
5.1.7. 5.2.8. 5.3.3. domenii de utilizare)
5.2.12. 5.3.4.  Tipuri de aparate de protectie ( aspect 6 S17
5.2.21. 5.3.7. fizic, simbol, marcaj, rol functional, S18
5.2.22. 5.3.8. elemente constructive, parametrii, S19
5.2.23. 5.3.9. domenii de utilizare, verificarea
5.2.25. functionalitatii-metode/reguli/etape):
5.2.26. - sigurante fuzibile;
- sigurante automate;
- relee; S20
- tablouri electrice.
 Documentatia tehnica specifica 2 S21
 Verificarea functionalitatii aparatelor 1 S22
electrice
 Norme de protectia mediului ( reciclarea 1 S22
componentelor defecte)

3
Aparate de conectare 12
4. 5.2.9. 5.3.1.  Generalitati(definire, rol functional, 2 S23
5.2.10. 5.3.2. domenii de utilizare)
5.2.11. 5.3.3.  Clasificare 1 S24
5.2.12. 5.3.4.  Tipuri de aparate de conectare (aspect 4 S24
5.2.21. 5.3.7. fizic, simbol, marcaj, rol functional, S25 S26
5.2.22. 5.3.8. parametri, domenii de utilizare, S27
5.2.23. 5.3.9. verificarea functionalitatii-metode
5.2.25. /reguli/etape):
5.2.26. - intreruptoare
- variatoare
- senzori de miscare
- contactoare
- prize
 Materiale utilizate la realizarea 2 S27
conexiunilor electrice ( aspect fizic, simbol, S28
marcaj, rol functional, elemente
constructive, parametri, domenii de
utilizare):
- Cabluri si conductoare
- Tuburi de protectie
- Doze
 Documentatia tehnica specifica 1 S28
 Verificarea functionalitatii aparatelor de 1 S29
conectare
1 S29
 Norme de protectia mediului ( reciclarea
componentelor defecte)

4
Tehnologia de executie a instalatiilor 10
5. 5.1.5 5.2.12. 5.3.1. electrice de iluminat si forta 2 S30
5.1.6. 5.2.13. 5.3.2.  Instalatii electrice de iluminat si prize S31
5.1.7 5.2.14. 5.3.3. -scheme electrice pentru iluminatul
5.2.15. 5.3.4. interior, exterior si circuite de prize
5.2.16. 5.3.5  Instalatii de forta 2 S32
5.2.17. 5.3.6. - Scheme electrice ( pornirea si
5.2.18. 5.3.7. inversarea sensului de rotatie a
5.2.19. 5.3.8 motorului asincron, comanda unui
5.2.20 5.3.9. motor asincron cu pornire in stea-
5.2.21. 5.3.10. triunghi, reglarea turatiei motorului
5.2.22. 5.3.11 asincron)
5.2.23.  Tehnologii de realizare a instalatiilor de 2 S33
5.2.25. iluminat si forta:
5.2.26. - studiul documentatiei tehnice
- tehnologia de montare si fixare a
tuburilor de protectie,
conductoarelor, cablurilor si a
tablourilor electrice
- tehnologia de montare a aparatelor
de conectare si protectie, a
corpurilor de iluminat si a masinilor
electrice
- reguli de punere in functiune a
instalatiilor electrice de iluminat si
forta
 Verificarea functionalitatii instalatiilor 1 S34
de iluminat si forta S34
 Norme de sanatate si securitate in 1
munca, de protectia mediului specifice
lucrarilor executate
Recapitulare 2 S35 S36
S37

Intocmit : T : dr.ing.Cioata Carmen IP : ing. Huci

S-ar putea să vă placă și