Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educație, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Informatica si Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 2
Disciplina: Securitatea Activității Vitale
Tema : Determinarea concentrației substanțelor nocive sub formă de gaze
și vapori în aerul zonei de muncă.

A efectuat:
St. gr. TI-182

A verificat:
lect. univ. G.Capra

Chișinău – 2020
Tema: Determinarea concentrației substanțelor nocive sub forma de gaze si vapori în aerul zonei
de muncă.
Scopul lucrării : A lua conoștință de metodele și mijloacele tehnice pentru determinarea
concentratiei substantelor nocive in aerul zonei de muncă.
Mersul lucrării:

Fig.1. Analizatorul universal de gase „UG-2”.


1 – capacul de jos, 2 – arcul de otel, 3 - silfonul din cauciuc, 4 – capacul de sus, 5 - dispozotivul de
directare si stopare, 6 - tija gradata, 7 - brusca, 8 - conducta din cauciuc, 9 – tubul de sticla, 10 – duza,
11 – dopul din vata, 12 - praf indocator.

Principiul de lucru al aparatului este bazat pe masurarea lungimii sectorului colorat al coloanei de
prafindicator din tubul de sticla, obtinut in rezultatul infiltrarii unei cantitati bine determinate de aer
poluat .
Infiltrarea aerului se efectuiaza cu ajutorul dispozitivului de absortie, care consta dintr-o camera
ermetica de cauciuc, avind comunicare cu atmosfera prin intermediul unei duze.
In timpul analizei tija (6) se introduce in bucsa in asa fel, ca fixatorul (5) sa lunece pe canelura
tijei, pe care sunt indicate limitile volumului aerului infiltrat (pentru benzen 350 ml). Apasind pe tija,
comprimam silfonul de guma pina cind fixatorul intra in adincitura de sus a canelurei tijei, fixind
paharul de guma in stare comprimata. La conducta de guma a dispozitivului se uneste tubul de
indicatie cu orice capat. Alt capat al tubului indicator se indreapta in partea gazului .
La efectuarea măsurărilor s-a folosit metoda 2 (expres). În timpul analizei tija se introduce în
bucșă în așa fel ca fixatorul să lunece pe șanțul tijei, pe care este indicat limita volumului aerului
înfiltrat (350 – benzen). Apăsând cu mîna pe tijă, comprimăm sifonul de cauciuc pînă cînd fixatorul
întră în adâncitura șanțului tijei, fixînd paharul de cauciuc în stare comprimată. La conducta de cauciuc
a dispozitivului se unește tubul de indicație, capătul liber se îndreaptă spre gazul de studiu. Apăsând cu
o mînă tija, cu cealaltă o eliberăm de fixator și lăsăm ca tija să se miște, în acest timp se înfiltrează
proba de aer datorită vacumului.
Concentrația obținută trebuie adusă la condițiile normale:
a ( 273+t )∗760
x= mg/m3
273∗P t
unde:
x – concentrația noxei aduce la condiții normale
a – concentrația noxei măsurată cu dispozitivul UG-2 mg/m3
t – temperatura aerului în încăpere, oC
Pt – presiunea atmosferică în timpul măsurărilor, mm Hg
Tabelul 1.

Valorile Număru P.
T Concentraţi
aerului Gazul l de Volumul at C.M.A., Clasa de
toC a substanţei,
infiltrat Min. cercetat infiltraţi total, ml mm mg/m3 pericol
mg/m3
, ml i Hg

3 min Vapori
300 de 1 300 24 748 243,2 100 4
20 sec benzină
Alhibrid
300 1 min 1 300 24 748 27,6 10 3
Sulfuros
În cazul benzinei pentru a calcula concentrația substanței am realizat următoarele calcule:
220 ( 273+24 )∗760
x= =243,2 mg/m3
273∗748

În cazul alhibridului sulfuros pentru a calcula concentrația substanței am realizat următoarele


calcule:
25 ( 273+24 )∗760
x= =27,6 mg/m 3
273∗748

Întrebările de autocontrol:
1. Principiul de lucru al aparatului este bazat pe masurarea lungimii sectorului colorat al
coloanei de prafindicator din tubul de sticla, obtinut in rezultatul infiltrarii unei cantitati
bine determinate de aer poluat.
2. Concentraţia maximă admisă în aerul zonei de muncă este o astfel de concentraţie a
substanţei nocive care la inhalarea zilnică de 8 ore sau altă durată a schimbului de lucru dar
nu mal mult de 40 ore pe săptămână, pe durata întregului stagiu de muncă nu duce la
îmbolnăviri sau alte dereglări ale stării sănătăţii şi nu influenţează asupra generaţiilor
viitoare.
3. Concentrația gazului se determină cu ajutorul scării, pe care este indicat volumul aerului
infiltrat, cifra, care coincide cu granița coloniței de praf vopsit, va indica concentrația
gazului ce se cercetează în mg/m3.
4. Dupa modul de actiune asupra organismului uman S.N se impart in urmatoarele grupe:
general toxice, iritante, asfixiante, mutagene, cancerigene si somatice.
5. Dupa gradul de influenta asupra organismului uman S.N se impart in 4 clase:
 Clasa 1 – extrem de periculoase, C.M.A<0,1 mg/m3.
 Clasa 2 – inalt periculoase, C.M.A – 0,1…1,0 mg/m3.
 Clasa 3 – moderat de periculoase, C.M.A – 1,1…10 mg/m3.
 Clasa 4 – putin periculoase, C.M.A > 10 mg/m3.
6. Masurile de prevenire a poluarii aerului zonei de munca cu S.N sunt: ermetizarea
utilajului, instalarea sistemelor de ventilare și purificare a aerului, dirijarea de la distanță
cu procesul tehnologic folosirea echipamentului individual de protecție).
7. Consecintele unui continut sporit de S.n in aerul zonei de munca sunt: duce la
imbolnavirea sau alte dereglari ale starii sanatatii si influenteaza asupra generatiilor
viitoare.

Concluzie:
Concentrația vaporilor de benzina obținută în urma masurărilor depășește de 2,43 ori concentrația
maximă admisibilă 100 mg/m³, prevăzută de normele sanitare de aceea trebuie de luat măsuri de
protecție (ermetizarea utilajului, instalarea sistemelor de ventilare și purificare a aerului).
În cazul alhibridului sulfuros la comparare,concentrația maximă admisibilă depășește de 2,7ori
concentrația depășește C.M.A și prezintă pericol pentru sănătatea lucrătorilor, de aceea trebuie de luat
măsuri de protecție (mijloace individuale de protecție și se va ermetiza sursa de scurgere).

S-ar putea să vă placă și