Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educație, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Informatica și Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 3
Disciplina: Securitatea Activității Vitale
Tema: Determinarea concentrației prafului în aerul mediului de
producție.

A efectuat:
St. gr. TI-182

A verificat:
lect. univ. G.Capra

Chișinău – 2020
Tema: Determinarea concentrației prafului în aerul mediului de producție.
Scopul lucrării : Determinarea concentraţiei prafului în aerul zonei de muncă şi aprecierea
sanitaro-igienică a conţinutului de praf din mediul aerian.
Mersul lucrării:
1. Măsurarea vitezei de mişcare a aerului
Tabelul.1

Concentratia maxima admisa (CMA) a


probei, mg Greutatea filtrului dupala captarea

mg/m3 Concentratia reala a prafului in aer,


probei, mg Greutatea filtrului pina la captarea

Volumul aerului trecut prin filtru (in


Temperature aerului in incapere, oC

prafului conform normelor sanitare


Greutatea prafului retinut , mg
Locul captarii probei de aer

Durata experientei, min

conditii normale ), m3
Presiunea, mm Hg
Nr.experientei

(N.S.245-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Camera
1 24 748 433 435 2 5 0,017 23,5 6
de praf

Concetrația prafului se determină din relația:


m2−m1
C= , mg/m 3
V 0∗τ
In care:
m1-masa filtrului pina la luarea probei , mg;
m2-masa filtrului dupa luarea probei , mg;
Vo-volumul de aer trecut prin filtrul timp un minut adus la conditii normale, m3
τ – durata luarii probei de praf, min.
V t∗273∗P
V 0= , m3
( 273+t )∗760
In care :
Vt- volumul de aer trecut prin filtru timp de un minut la temperature t(oC),m3
P-presiunea atmosferica in locul masurarii,mm Hg;
t- temperature aerului in locul masurarii, oC
Calculele realizate:
0,020∗273∗748
V 0= =0,017 m 3
( 273+24 )∗760
435−433
C= =23,5 mg/m 3
0,017∗5
Întrebările de autocontrol:
1. Praful de producție prezintă prin sine particule solide minuscule, capabile să se afle timp
îndelungat în aer în stare de suspensie.
2. Praful de producție se clasifică după un șir de indici:
Dupa proveniență(componență) – organic (de proveniență vegetală și animală), neorganic
(prafurile de calcar, ciment, ipsos, cuarț, inclusiv prafurile metalice de plumb aluminiu,
zinc etc).
După dispersitate – praf vizibil(cu dimensiunea particulelor mai mare de 10mkm), praf
microscopic(dimensiunea particulelor mai mică de 10mkm.).
După toxicitate – praf agresiv sau toxic (de plumb, arseniu, bitum); praf inert (de lemn,
zahar, ciment etc.)
Duppa pericolul incendiar – exploziv: cu pericolul de explozie (aerosoluri si cețuri formate
de prafurile organice, de sulf, magneziu); fara pericol de explozie (de azbest, corund etc.)
3. Gradul de influenta a prafului asupra organismului uman depinde de component fizico-
chimica a acestuia, de dimensiunea si forma particulelor, de concentratia lui in aerul zonei
de munca.
4. Prin C.M.A se subintelege concetratia care in cazul muncii zilnice in condiile respective
timp de 8 ore sau alta durata a zilei de munca, dar nu mai mult de 40 ore pe saptamana, pe
perioada intregului stagiu de munca nu provoaca dereglari ale starii sanatatii atat in
procesul activitatii de munca cat si in termenele indepartate ale vietii generatiilor actuale si
viitaoare.
5. Concetratia prafului poate fi determinate prin metoda gravimetrica, mai rar metoda de
numarare.
6. Bolile ce pot fi cauzate de praf sunt: afectarea plamanilor poarta denumirea de
pneumoconioza, afara de problemele de plamani, praful de productie poate provoca boli de
piele (dermatite, exeme), boli de ochi(conjuctive) boli a cailor superioare de respiratie
(astma nazala, faringita, bronsita etc.).
7. CMA se masoara in mg/m3.
8. Metoda gravimetrica se bazeaza pe determinarea masei prafului retinuta pe filtru la
trecerea prin el a unui volum bine determinat de aer exprimat in m3.
9. Indicii ce determina conditiile normale sunt : Presiunea atmosferica 760mm Hg,
temperature de 0 grade si umeditatea de 50%

Concluzie:
Concentrația calculată depășește CMA de ~4 ori. În zona de muncă unde este asemenea
concentrație trebuie de luat măsuri de protecție și anume: de utilizat aspiratoare, de schimbat utilajul de
fărîmițare de la proces uscat la proces umed, utilizarea mijloacelor individuale de protecție.

S-ar putea să vă placă și