Sunteți pe pagina 1din 38

CALCULATORUL ELECTRONIC ŞI SOCIETATEA

INFORMAŢIONALĂ
Suntem într-o societate informaţională deoarece:
- cantitatea de informaţii din lume se dublează la fiecare 6-
7 ani;
- informaţia este un factor de creştere economică;
- informaţia este al 4-lea factor de producţie (alături de
muncă, mijloace de producţie şi capital);
- se trece de la munca fizică la munca intelectuală.
În 1999 UE a lansat în noţiunea “e-Europe” care reflectă
pătrunderea IT (tehnologia informaţiei) în toate domeniile:
economic, social, politic, cultural, privat etc.
În 2014 a început perioada de implementare a Agendei
Digitale din cadrul strategiei Europa 2020.
LUMEA DIGITALĂ (e-World)
 e-Commerce (e-Shopping, e-Marketing, e-Advertising) –
comerţ electronic;
 e-Business (e-Biz) – afaceri electronice;
 e-Mail – poştă electronică;
 e-Finance (e-banking, e-Savings) – finanţe electronice;
 e-Wireless (mCommerce; mFinance; mAdevrtising) –
comerţ/finanţe/publicitate etc. prin telefonie mobilă;
 e-BI (Business-Intelligence) – inteligenţă în afaceri, bazată pe
informaţie, pe oamenii care ştiu ce să facă cu ea şi pe răspuns
prompt;
 e-Economy – economie virtuală (clienţi legaţi direct de
producătorii de produse, intermediari virtuali etc.);
 e-Research – cercetare bazată pe calculatoare, documentare şi
schimb de informaţii ştiinţifice în mediul virtual;
 e-Culture – grafică, pictură, muzică pe calculator, cărţi virtuale
(e-books), biblioteci virtuale, comunicare virtuală;
 e-Security – securitate electronică;
 e-Working (teleworking) – muncă la domiciliu;
 e-Health – servicii de sănătate electronice;
 e-Transport – servicii de transport electronice;
 e-Education – (e-Learning, e-Instruction, e-Testing, IBT =
Internet Based Trening) – sistem educaţional computerizat;
 e-Entertainment – divertisment electronic (cinema, jocuri, sport,
teatru); există şi Infotainment (information + entertainment) –
servicii mass media electronice;
 e-Government – guvernământ electronic;
 e-Europe / e-Asia / e-Latin America – continente “virtuale”.
Informatica este un complex de discipline prin care se asigură prelucrarea
raţională a informaţiilor prin intermediul maşinilor automate.

Informatica are mai multe subdomenii:


• arhitectura calculatoarelor;
• sisteme de operare;
• algoritmi şi structuri de date;
• limbaje de programare;
• ingineria programării;
• calcule numerice şi simbolice;
• sisteme de gestiune a bazelor de date;
• inteligenţă artificială;
• animaţie şi robotică.
CE ESTE CALCULATORUL
Calculatorul este un sistem de prelucrare automată a datelor ce are ca
scop transformarea datelor în informaţii utile.

Este alcătuit din:


- subsistemul de intrare;
- subsistemul de ieşire;
- subsistemul de prelucrare.

Funcţii:
 INPUT - introducere date în sistem;
 PROCESSING – prelucrare date (pe bază de program);
 OUTPUT – extragere informaţii din sistem şi furnizare la
beneficiari;
 STORAGE – memorare date.

Componenta hardware a unui calculator este formată din:


- echipamente fizice care asigură prelucrarea automată a informaţiei;
- echipamente care asigură comunicarea între om şi calculator.
Data
Informaţia
Prelucrare date
Program
Flux informaţional = mulţimea activităţilor dintr-un domeniu.
Sistem informaţional = totalitatea informaţiilor, fluxurilor informaţionale
care asigură legătura dintre conducere (sistemul decizional) şi execuţie
(sistemul de execuţie), precum şi mijloacele de prelucrare a datelor.
Sistem informatic = componenta sistemului informaţional alcătuită din:
hardware, software şi personalul care se ocupă cu proiectarea,
programarea, operarea şi întreţinerea sistemului de calcul.
Tipuri de date ce se pot fi prelucrate cu calculatorul
Alfanumerice
- litere (majuscule, minuscule)
- cifre (0 ÷ 9)
- semne speciale
- simboluri matematice
Numerice
- numere întregi (pozitive şi negative)
- numere reale.
Multimedia
- sunete
- imagini statice
- imagini în mişcare (animaţie), imagini video
Unităţi de măsură a informaţiei
Bit (BInary digiT) – cea mai mică unitate de informaţie ce poate fi
reprezentată şi prelucrată de calculator.
Byte (octet) – o succesiune de 8 biţi şi este cea mai mică unitate de
informaţie ce poate fi reprezentată, prelucrată şi adresată de
calculator.
1 kilobyte (KB) = 1024 bytes (210 bytes)
1 megabyte (MB) = 1024 KB
1 gigabyte (GB) = 1024 MB
1 terrabyte (TB) = 1024 GB
1 petabyte (PB) = 1024 TB
1 exabyte (EB) = 1024 PB
1 zettabyte (ZB) = 1024 EB
1 yottabyte (YB) = 1024 ZB
Generații de calculatoare

Prima generaţie de calculatoare (1938-1953) se caracterizează prin:

- utilizarea tuburilor electronice pentru circuitele logice;


- memorii de capacităţi reduse (1000-4000 cuvinte) formate din tamburi
magnetici; nu existau deosebiri între memoria internă şi memoria externă;
- se folosea limbajul maşină şi de asamblare în programare;
- operatorii umani aveau rolul de a aşeza o serie de comutatoare pe
poziţiile 0 sau 1 conform schemelor cerute de program.

Calculatoarele erau destinate calculelor ştiinţifice şi comerciale.


A doua generaţie de calculatoare (1954-1963)

Este caracteristică prin trecerea la tranzistoare pentru realizarea


circuitelor logice (primul tranzistor – 1947, SUA).
- calculatoarele din cea de-a doua generaţie aveau în jur de 100 de
instrucţiuni complexe, memorie de tip magnetic şi dispozitive periferice;
- apare separarea între memoria internă (pe inele de ferită) şi memoria
externă (tambur magnetic, apoi benzi şi discuri magnetice);
- viteza de lucru este mărită (mii si sute de mii de operatii pe secundă);
- prelucrarea se făcea secvenţial prin intermediul unui sistem de operare
simplu, folosindu-se atât limbajul de asamblare cât şi limbaje evoluate;
- încep să fie folosite limbaje de nivel înalt – FORTRAN (1956), ALGOL,
COBOL (Common Business Oriented Language – limbaj orientat spre
aplicaţiile de afaceri), BASIC (după 1960).

Calculatoarele erau folosite pentru calcule ştiinţifice.


A treia generaţie de calculatoare (1964-1980)

În 1965 apar primele circuite integrate care s-au folosit la a III-a generaţie
de calculatoare.
- se folosesc: discul magnetic ca memorie externă, monitoare şi tastaturi
pentru intrarea şi ieşirea datelor;
- apar primele sisteme de operare complete care reduc la minimum
intervenţia operatorilor umani.

A patra generaţie de calculatoare (1981 – prezent)

Se introduc circuitele integrate cu grad foarte mare de integrare care pot


conţine sute de mii şi chiar milioane de tranzistoare.
Folosirea microprocesorului şi a microprogramării a oferit calculatoarelor
posibilitatea utilizării unui set complex de instrucţiuni şi asigură un grad sporit
de flexibilitate.
A cincea generaţie de calculatoare (prezent – viitor)
Calculatoarele din a V-a generaţie sunt încă în faza de dezvoltare si se
bazează pe utilizarea:
- inteligenţei artificiale;
- circuitelor integrate specializate;
- procesării paralele;
- superconductorilor;
- nanotehnologiilor.
- procesării moleculare (calculatoarele genetice, cu biochip-uri, avand ca
sursa ADN (acid dezoxiribonucleic) sau cuantice (calculatoarele cuantice,
unde informatia este codata folosind biţi cuantici (qubits). Puterea de calcul
a unui computer ADN de dimensiunea unei lacrimi este mai mare decat a
celui mai performant supercomputer actual. Se pot efectua 10 trilioane de
calcule simultan (cel mai puternic computer actual executa "doar" 2 trilioane
de operatii pe secunda).
Există unele aplicaţii ale celei de-a cincea generaţii de calculatoare care sunt
deja utilizate astăzi, cum ar fi recunoaşterea vorbirii, irisului, amprentei
digitale
Scopul principal al celei de-a cincea generaţii de calculatoare este acela de a
dezvolta echipamente capabile să răspundă limbajului natural uman şi să fie
capabile de învăţare şi organizare proprie.
Tipuri de calculatoare

1. Supercalculatoare
2. Mainframe
3. Minicalculatoare
4. Microcalculatoare
Structura unui PC

1. Unitatea Centrală (UC), alcătuită din:


• Unitatea de memorie internă (UM)
• Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP- Microprocesor) care
este compusă din:
- Unitatea de Comandă şi Control (UCC)
- Unitatea Aritmetică şi Logică (UAL)
2. Sistemul de Intrare / Ieşire, care este compus din:
• Dispozitive periferice
• Medii de stocare
• Dispozitive pentru accesarea mediilor de stocare
Unitatea de memorie interna (UM)
Se mai numeşte “memorie internă” sau “memorie principală” şi
reprezintă locul de stocare temporară a programelor care urmează a fi
executate şi a datelor aferente acestora.
Este organizată ca o colecţie de “locaţii de memorie”.
Locaţia este unitatea adresabilă a memoriei interne şi are capacitatea de
stocare informaţie de 1 B.
Memoria ROM – (Read Only Memory)
• permanentă (nevolatilă)
• permite numai citirea informaţiilor înregistrate în ea
• conţine “programe vitale” pt. funcţionarea calculatorului, inscripţionate
de fabricant (ex. ROM-BIOS),
• are capacitate redusă

RAM – (Random Access Memory)


• nepermanentă (volatilă, dinamică)
• permite citirea/scrierea informaţiilor
• este folosită pentru stocarea temporară a programelor şi datelor. Este
“masa de lucru” a calculatorului. Aici este adus orice program lansat în
execuţie şi informaţiile necesare execuţiei acestuia.
Unitatea centrală de prelucrare (UCP)
(MICRO)PROCESORUL

Procesorul este un set de circuite electronice care: asigură procesarea


instrucțiunilor şi datelor, atât a celor din SO cât şi a celor din programul
utilizatorului (stocat în memoria internă), supervizează transferurile de informații
și asigură comunicarea cu dispozitivele de I/E.

Funcţii:
1. Comandă şi Control – la nivelul întregului sistem
2. Calcul – efectuarea operaţiilor aritmetice (+, -, *, /) şi logice

Componente:
• Unitatea de Comandă şi Control (UCC) – comandă toate componentele
calculatorului în vederea execuţiei programului memorat.
• Unitatea Aritmetică şi Logică (UAL) – efectuează operaţii aritmetice şi logice iar
rezultatul se păstrează în registre sau se depun în memorie.
• Coprocesorul matematic – care execută operaţii de calcul complexe
• Regiştri – sunt memorii ultrarapide pt. stocare temporară de adrese de locaţii de
memorie
Sistemul de intrare – Ieşire (periferia)
1. Dispozitive periferice
- preiau (citesc) date de pe suporturile externe de date şi/sau înregistrează
(scriu) date pe aceste suporturi
- se conectează la calculator prin interfeţe
- sunt de intrare, ieşire şi intrare/ieşire
a) Periferice de intrare: tastatura, mouse, trackball, joystick, creion optic, microfon,
tableta grafică, TV tuner, scanner, camera foto digitală, camera video digitală, web
camera, GIS (permite introducerea de date geografice preluate, în general, de la
sateliţi).
b) Periferice de ieşire: monitor, imprimanta, plotter, video-proiector, difuzor, căşti,
boxe, sintetizator ş.a.
c) Periferice de intrare-ieşire: modem (dispozitiv ce permite comunicarea între
calculatoare aflate la distanţă), touchscreen (dispozitiv ce permite selectarea prin
atingere a unor opţiuni afişate pe ecranul care este dotat cu senzori), placa de sunet
(permite calculatorului să redea sunete prin intermediul difuzorului, să înregistreze
sunete prin intermediul unui microfon sau să opereze cu sunete stocate în format
digital), disc magnetic (HDD, ZIP), disc optic (CD, DVD), disc magneto-optic
(MO), benzi magnetice, flash pen (memory stick).
DISCUL HARD
Hard disk-ul a fost introdus ȋn 1956, pentru calculatoarele IBM.
Bătrâna tehnologie a HDD-urilor a ajuns la limita si nu se vor putea obtine performante
mult mai bune.
Hard disk de tip SSD (Solid State Drive - peste 180 modele):
-avantaje: sunt mai silentioase, au viteze de transfer mult mai mari (deci economie
de timp), durata de viață mare, nu sunt vulnerabile la șocuri, nu se incalzesc, au
consum mai mic de energie, cântăresc 75-80 g comparativ cu HDD care ajunge la
700-750 g pentru un desktop, respectiv 180-200 g pentru laptop.
-dezavantaje: pretul mare (dar compensează prin avantaje), rezistă mai puţin la
întreruperile bruşte de energie electrică (se pot proteja cu un UPS), nu suporta
defragmentarea, modul de recuperare a datelor șterse sau de pe SSD defecte.
SSD este pentru util pentru stocare operationala si HDD pentru arhivare si back-
up.
Partiţionarea constă în împărţirea spaţiului fizic în mai multe HDD logice (numite
partiţii) care sunt ”văzute” de sistemul de operare ca discuri independente şi cărora le
atribuie câte o literă distinctă (C:, D: etc.). Partiţionarea nu este obligatorie şi se
realizează înainte de formatare.
Formatarea este obligatorie şi se aplică pentru fiecare partiţie în parte (dacă s-a
făcut partiţionarea).
DISCURILE OPTICE: DVD; Discul Blu-ray
DVD-ul (Digital Versatile Disc); Discul Blu-ray (numit şi BD)
MONITOR (Display) - CRT – cu tub catodic: LCD – cu cristale lichide: PDP – cu
plasma; OLED si AMOLED (LED organic) – folosite la telefoane mobile, aparate de
navigatie, videoplayere
TASTATURA
MOUSE-UL
IMPRIMANTA
SCANNER – are un soft specializat - de recunoaştere optică a caracterelor (OCR)
UPS - sunt dispozitive care asigură protecţia datelor la variaţii de tensiune, căderea
curentului electric, prin continuarea alimentării la caracteristici normale ale unităţii
centrale şi celorlalte periferice, pentru o perioadă de timp.
Camera digitală
Camera de luat vederi digitală
Placa grafică (video)
Placa de sunet
Calculatorul portabil (laptop)
Tableta PC – este un computer miniaturizat. Ofera portabilitate, flexibilitate si usurinta
de utilizare
Smartphone – telefon mobil multimedia functional (agenda, calendar, navigare GPS
si pe Internet, e-mail, foto si video etc. Are ecran de tip touchscreen.
Reţele de calculatoare
MEDIU DE COMUNICATIE - mediu fizic prin intermediul caruia se pot
transmite date (cablu, fibra optica, radio, satelit)
RETEA DE CALCULATOARE - reprezinta un ansamblu de dispozitive
(PC-uri, Routere, Servere, Switch-uri etc.) interconectate, care pot comunica
(schimba informatii) intre ele.
•Componentele unei retele de calculatoare
• End-device (PC, Laptop, Smartphone, Servere etc.)
• Switch – interconecteaza mai multe end-device-uri intr-o retea
• Router – interconecteaza mai multe retele
• Firewall – protejeaza reteaua de posbile atacuri din Internet
• Mediu de transmisie – cablu (cupru), lumina (fibra optica), wireless (aer)

SERVER - Computer sau program care conectează utilizatorii din rețea la o sursă
centralizată sau la o bancă de date.
FIREWALL (paravan de protecție/parafoc) - este un dispozitiv
(software sau hardware) cu rolul de a verifica, filtra, cripta, sau intermedia traficul
dintre calculatoarele conectate intre ele pentru protectie impotrica virusilor,
accesarilor neautorizate, hackeri-lor etc.
Reţele de calculatoare
ROUTER - este un dispozitiv care conectează două sau mai multe rețele de
calculatoare. Aceste rețele pot fi cu fir (wired) sau fără fir (wireless).

SWITCH (comutator) – este un dispozitiv care realizează interconectarea


diferitelor segmente de rețea pe baza adreselor MAC, pentru identificarea
unica a sursei si respectiv a destinatiei.
PROTOCOL - defineste reguli de comunicare, care permit interpretarea corecta a
cererilor si raspunsurilor. Protocolul se bazeaza pe paradigma
cerere/raspuns. Cererea se adreseaza unei RESURSE (calculator, o baza
de date, un document, in general un serviciu). RESURSA este identificata
prin URI (de tip URL cand se specifica in cerere o locatie sau URN cand
se specifica un nume).
Protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol, stabileste regulile de transfer a
documentelor hypermedia.
Adresarea unei resurse se face prin constructii de forma:
http://adresa_host [:port] /cale/subcale1/.../subcale_n/nume_document
unde:
• http- numele protocolului utilizat
• adresa_host identifica un server sau un gateway din retea, utilizand adresarea
uzuala din DNS
• :port specifica portul de date la care se face conexiunea, implicit :80
• /cale/subcale1/.../subcale_n/ - calea absoluta pana la documentul
nume_document de pe respectivul server
Serverul care raspunde cererilor privitoare la documente hypermedia se numeste
server WWW si "cunoaste" protocolul http.
ARHITECTURA - modul de interconectare a componentelor retelei (exemplu -
Modelul arhitectural TCP/IP folosit de reteaua Internet)

AVANTAJELE FOLOSIRII UNEI REȚELE

INTERNET - Un sistem mondial de rețele de calculatoare interconectate, care


înlesnește serviciile de comunicare a datelor, cum ar fi: deschiderea unei sesiuni
de lucru de la distanță, transferul de fișiere, poșta electronică și grupurile de
discuții (DEX).

INTRANET - Rețea de calculatoare la nivel local (al unei companii, universități


etc.), care asigură accesul și distribuția informațiilor interne exclusiv persoanelor
conectate la aceasta.
Word Wide Web (WWW) este cel mai utilizat serviciu în Internet. Acesta este
un “hipertext” (o mulţime de pagini Web) înlănţuite prin “hiperlegături”
(care permit saltul dintr-un loc în alt loc, dintr-un document în alt
document). Este un depozit gigantic de informaţii.
websurfing reprezintă navigarea prin pagini Web
Pagina Web reprezintă un document prezentat sub formă de text simplu sau
formatat pentru a fi mai atractiv (azi sunt miliarde de pagini web).
Site Web (locaţie Web) este o colecţie de pagini. Paginile Web sunt
identificate prin adrese unice, care încep cu protocolul de comunicare:
http sau https (Sit-urile care folosesc HTTPS sunt criptate. La accesarea
unui site care foloseste HTTPS, singurii care au acces la informatiile
trimise sunt clentul si serverul final).
Browser este un program de „navigare” (virtuală) în web, cu care se
vizualizeaza paginile web (text, poze, audio, video)
Motor de căutare informații este un site web unde vizitatorul pune o
intrebare despre un subiect si ca răspuns primește o listă cu site-uri web
pe care le ”știe” și care conțin informațiile cerute.
Blog este un comentariu scris de o persoana, in mare un individ isi exprima
parerile
Vlog sau VideoBlog contine parerile, comentariile etc. intr-un videoclip.
Cele mai cunoscute motoare de cautare la nivel international
1.Google
2.Yahoo
3.Ask.com
4.Aol
5. DuckDuckGo
6. Yandex este cel mai popular motor de căutare din Rusia
7. Baidu este cel mai important motor de căutare din China
8. Alta Vista - pentru pagini web si liste de discutii – învechit
9. Bing – (2009), oferă posibilitatea de a căuta materiale video și imagini,
însă un capitol la care acesta nu poate concura cu Google sunt hărțile.
Există câteva lucruri pe care Bing le face mai bine decât Google. În
condițiile în care căutați materiale video, cursuri online, prețuri ale biletelor
de avion sau fotografii care pot fi utilizate fără a avea nevoie de licență,
10. Internet Archive - păstrează conţinutul vechi al multor site-uri web
11.Whatsismymovie - (Finlanda) – caută filme după anumite detalii
importante dintr-un film, filme cu un anumit actor, realizate de un anumit
regizor sau despre un anumit subiect. Deocamdata ofera ca rezultate doar
filme in engleza, cam 45.000 de filme.
12. Shazam - aplicatia care „asculta” si recunoaste imediat aproape toate
melodiile din lume: pretul si componentele unui produs din mall.
Shazam va afișa numele cântecului, informații despre artist
cât și un link spre o pagină de unde poți cumpăra albumul
muzical.
In viitor, aplicaţia va fi capabilă să recunoască seriale TV.
Folosind camera foto a telefonului, şi nu microfonul, aplicaţia
Shazam va fi capabilă să recunoască vizual obiecte, clădiri,
picturi sau imagini celebre şi să ofere mai multe informaţii
despre acestea.
Sau, utilizatorii pot deja orienta telefonul către o cutie de
cereale pentru a primi informaţii nutriţionale. De ex YUKA

Webopedia – (https://www.webopedia.com) este unul dintre


site-urile cele mai utile de pe World Wide Web. Creat ca o
sursă enciclopedică, Webopedia te învaţă tot ce vrei să ştii
despre tehnologie, internet şi IT. Este Dicționarul tehnic online
pentru studenți, educatori și profesioniști IT
SISTEME DE OPERARE

Definitie
Componente de bază ale SO Windows
Principalele funcţii ale unui SO
Exemple
Sesiunea de lucru WINDOWS
Sistemul de operare este o colectie de programe
specializate folosite pentru gestionarea resurselor
calculatorului si controlarea intregii lui activitati.

Componentele SO
a) NUCLEUL – contine toate programele pentru gestionarea
resurselor calculatorului si este permanent resident in
memoria interna.
b) INTERFAŢA – asigură comunicarea dintre utilizator şi
calculator astfel:
• utilizatorul transmite comenzi calculatorului prin intermediul
tastaturii sau mouse-ului
• calculatorul transmite mesaje utilizatorului prin intermediul
monitorului.
Principalele funcţii ale unui SO:

• controleaza execuţia programelor (încarcă un program în


memorie, îl lansează în execuţie si încheie execuţia
acestuia);
• aloca resursele necesare executiei programelor
• efectueaza operaţiile de I/O
• gestioneza sistemul de fişiere
• asigura protectia programelor de aplicatii
• detecteaza si corecteaza erorile care apar in procesul de
prelucrare
• asigura interfaţa cu utilizatorul (permite utilizatorului să
lanseze în execuţie diferite programe, să examineze starea
sistemului etc.);
Clasificarea sistemelor de operare:

a) Dupa numarul prelucrarilor executate simultan:


- monotasking (la un moment dat, in sistemul de calcul se
poate executa un singur program. Ex. MS-DOS)
- multitasking (asigura executia simultana a mai multor
programe. Ex. Windows, UNIX).

b) Dupa numarul utilizatorilor care au acces la SO


- monouser (la un moment dat, comunicarea cu sistemul de
calcul este posibila pentru un singur utilizator. Ex. MS-DOS)
- multiuser (comunicarea se poate face simultan cu mai multi
utilizatori. Ex. UNIX, Windows NT prin conexiunea la distanta)
Ambele sunt interactive (permit comunicarea directa intre
utilizator si sistemul de calcul).
Exemple: MS-DOS, UNIX, LINUX, OS/2, VINDOWS (3.1, 95,
98, NT, 2000, 2010, Millennium, 2003 Server, XP, VISTA, 7,
8.1, 10)
Elemente ale SO Windows
• Desktop- desemnează suprafaţa de lucru
• Folder (dosar) – echivalent cu noţiunea de “director” din MS-DOS
• Icon (pictogramă) – desen sugestiv însoţit de un text
• Shortcut (scurtătură) – este un icon care are o săgeată în stânga
jos şi se foloseşte pentru lansarea rapidă a unor aplicaţii.
• Fereastră – porţiune de ecran de formă dreptunghiulară, ce poate
conţine o aplicaţie în lucru, un fişier, o serie de opţiuni din care
utilizatorul poate selecta pe cele dorite;
• Meniu – listă de opţiuni disponibile la un moment dat.
• Caseta de dialog –conţine informaţii ce trebuie completate în
vederea luării unei decizii.
• Clipboard (zonă tampon, buffer) este o zonă de memorie RAM
care permite transfer de informaţii, secvenţe de text, imagini
grafice, porţiuni de ecran şi chiar un ecran întreg, de la o aplicaţie
la alta sau de la un document la altul în cadrul aceleaşi aplicaţii.
Sesiunea de lucru WINDOWS este perioada de timp
cuprinsă între momentul de pornire şi momentul de
oprire a calculatorului.

Microsoft a introdus Windows pe piață pentru prima dată în


1985, ca un supliment la SO MS-DOS

Versiunea cea mai nouă de Windows pentru stații de lucru


existentă pe piață este Windows 10, pusă în vânzare în
Iulie 2015 (versiunea completă).
Oficial: Windows 10 va fi ultima versiune de Windows lansată
- firma Microsoft va face numai actualizări de software. Am
avut până acum Windows 10 cu Anniversary Update,
October 2018 Update, May 2020 Update și multe alte
actualizări.
Windows Explorer - gestionarea fişierelor şi folderelor.
My Computer
Control Panel
Recycle Bin
• ştergere logică (marcare) cu posibilitatea de recuperare;
• ştergere fizică, fără posibilitatea de recuperare ulterioară
a fişierelor.
Utilitarul ScanDisk
Arhivarea
Modalităţi de comprimare
Programe de arhivare: WinRAR, WinZip, 7zip
Site-uri de transfer rapid de fisiere mari
Pe Internet se pot găsi site-uri de transfer rapid de fisiere
mari, pe care le puteți utiliza în mod gratuit.
Exemple:
WeTransfer - limită de transfer de 2GB și timp de stocare 2
săptămâni
fastupload.ro - mărimea maximă a fișierului să nu
depășească 1GB, timpul de stocare este de 3 zile
fișierulmeu.ro - trimite fișiere de până în 200MB și timp de
stocare 30 zile
dropsend.com - trimite fișiere de până în 4GB dar numai de 5
ori pe luna
transfer.pcloud.com până la 5GB
filedropper.com limită de maximum 5GB
VIRUŞI INFORMATICI
Definiție
Condiţiile de declanşare întâlnite frecvent
Modalităţile uzuale de transmitere
Programe antivirus. Exemple
Câteva noțiuni folosite recent:
• malware
• spyware
• adware
• phishing
• rootkits
• spam
Criterii generale de performanță la achiziționarea unui PC
si sfaturi pentru alegerea unui PC.
Putem alege între PC-uri fixe (desktop) și laptop-uri.
În funcție de buget-ul fiecăruia ne putem uita și la prețul componentelor ce o
să fie montate pe un PC ori prețul unității.
Calculatoarele desktop sunt realizate pentru performanţă, pe cand cele laptop
sunt pentru consum mic de energie.
Pe desktop ai mult mai mult spatiu de lucru fata de un alt device. Exista
posibilitatea sa conectam un laptop la calculator, dar performanţele nu sunt
aceleiaşi.
Puteți să optați pentru cumpărarea componentelor pentru a vă ,,face” singur
PC-ul sau prin intermediul unui specialist, ori puteți cumpăra un PC gata făcut
la un preț ceva mai mare.
Configurarea sau cumpărarea directă a unui sistem PC se realizează după
nevoile și bugetul fiecăruia.
Cumpararea directa este mai comodă dar mult mai costisitoare si cu
performanțe ceva mai slabe.
O bună variantă pentru cei care dețin deja un PC este aceea de a face un upgrade la
vechiile componente înlocuindu-le după posibilități cu altele noi.
O unitate PC are ca principale componente: procesor, placă de bază, memorie RAM,
placă video, hard disk, sursă etc.
Procesor - inima calculatorului
Prin procesor se asigură puterea de procesoare a datelor. Pe piață există două tipuri
de procesoare pentru sistemele PC fiind produse de Intel și AMD. Procesoarele noi
dispun de o placă video integrată ce poate avea specificații foarte bune apropiindu-se
de plăcile video high-end în funcție de prețul acestora.
Placa de bază
Este componenta principala a unui PC. Ea recunoaște toate componentele din PC
precum: procesorul, placa video, placă de sunet, hard-disk, sursă, unitate DVD etc..
Placa de bază se alege sa fie compatibila cu toate componentele alese.
Memoria Ram
RAM-ul va fi ales după frecvență, latențe și producător.
Placa video
Pentru filme, jocuri se cere o placa video performanta.
Hard disk
Se recomanda pentru rularea optimă a Windows-ului Solid-State Drive-uri. Sunt mai
net superioare față de hard-disk-urile mecanice.

În afara acestor criterii globale există şi criterii specifice care fac ca un calculator să
fie mai potrivit pentru un anumit tip de aplicaţii.
Atentie la garantie!