Sunteți pe pagina 1din 2

NR 4

Aplicații ale numerelor reale. Formule speciale


Clasa a VIII-a opțional

1 3
1. Fie x =
( 4 √3−
2 )(
√ 3 − 3 √3− √3
2 ) și y = √ 108 . Atunci: a) x = ...; b) media aritmetică a
numerelor x și y este ... .

2. Fie x = 3 √ 2⋅( √ 3−7 √ 8 ) . Atunci x = ... , iar opusul lui x este ... .

3. Se consideră numerele x = 2 + √3 și y = 2 - √3 . Atunci suma lor este ... , iar produsul lor este ... .

4. Efectuați: ( 3 √5+2 √6 )( √ 5−4 √ 6 ) și ( 3 √5−2 √ 6 ) (−√ 5+4 √6 ) .

5. Calculați: a) ( 6 √ 18+12 √8−9 √ 32 ) :(3 √2 ) ; b) ( 6−5 √3 ) :(2 √ 3−5) .

3 √8 x
=
6. Dacă x = 4 √ 2 8 și y = 18, atunci a) x = ...; b) media geometrica a numerelor x și y este ... .

5 6 7 √ 7 5 √3
+ + − −
7. Calculați x = √3 √ 12 8 √ 7 8 3 ,y= √ ( 3−2 √ 3)2+3 și comparați numerele reale x și y.

8. Dacă x = 3 √2 și y = 2 √3 , atunci: a) x−1 + y−1 = ... ; b) x−2+ y−2 = ... .

9. Dacă x = √ 8−2 √ 15− √8+2 √ 15 și y = √ 8−2 √ 15+√ 8+2 √15 2


, atunci: a) xy = ...; b) x ș și
2

sunt ... .

10. Fie numerele: A = (2+ √ 3 )+ ( 6 √ 2−4 ) și B = (2+ √3 )−( 6 √ 2−4 ) . Să se calculeze: A + B, A – B, AB.

11. Arătați că au loc următoarele egalități: a) √ 2+ √3+ √2−√3=√ 6 ; b) √ 2+ √3−√ 2−√ 3= √2 .


10
12. Calculați: a) √ 2+ √22 + √ 23 +. ..+√ 210 ; b) (2 √2+3 )10⋅( 6−4 √ 2 ) .

√ 4−1 + √7−√ 4 + √ 10− √7 +. ..+ √ 64−√61


13. Calculați: √4 √ 28 √ 70 √3904 .

14. a) Calculați: √ 2+ √3⋅√2+ √2+√ 3⋅√2− √2+ √3 ; b) Aflați numărul x = abcd , știind că √5 √x este
un număr natural.

15. Dacă A = (-3, 5) și B = [4, + ∞ ), atunci A ¿ B = ..., A ¿ B = ..., A \ B = ... și B \ A = ... .

16. Dacă intervalele X și Y satisfac simultan condițiile: X ∩Y =[1,3) , X ∪Y =(−2,5 ) și X ¿= (−2,1 ) ,


atunci X = ..., Y = ....
3
17. Fie A =
{
2 , ( 1 ) ;|−3|; ; √5
4 } . a) (-2; 2,2) ¿ A = ... ; b) A – (-2; 2,2] = ... .

18. Fie A = { x∈ R||x|≤7 } și B = { x∈ Z||x−2|<3 } . a) Dacă A = [a, b], atunci a – 1= ...; b) B – A = ... .

19. Efectuați:
2
a) ( √ 2+1) = ..........
3
; f) x +8=.. . .. .. . .
2
b) ( 1−√ 3 ) = ..........
3 2
; g) a +3 a +3 a+1=. .. .. . .. .

c) ( 5− √2 )( 5+ √ 2 )= .......... ; h) ( √ 3 x−√5 )( √3 x+ √5 )=... .. .. . .


2 3
d) (2+ √2+ √3 ) = .......... ; i) ( x+3) =... .. .. . .

2 3
e) 25−x = .......... ; j) (5− y ) =......... .

este pătrat perfect, ( ∀ ) x ∈ Z.


4 2 4 2
20. Arătați că expresia E(x) = ( x −3 x +1) ( x −3 x +3 ) +1

21. Factorizarea expresiilor de mai jos este:


2
a) 4 x +4 x +1= .......... ; f) x 2−x−42=. .. . .. .. .

1
x 2 +x+ =
b) 4 .......... ; g) x 3 +x 2 −4 x−4=.. . .. .. . .
2 2
c) x 3−8= .......... ; h) x − y +6 y−9=... .. . ...
4 2 2
d) 2 x −16 x= .......... ; i) 16( x +2) −25 y +10 y−1=.. . .. .. ..
2 2
e) x 2−8 x +12= .......... ; j) ( x +x+1) ( x + x+2 )−2=.. .. .. . .. .
2 2
22. Dacă a −8 a+ b −2 b+17=0 , atunci a = ..., b = ... .

1 1
2 2 3 2 + =
23. Dacă A = 2x y și B = √ 3x y , atunci: a) A B ...; b) media armonică a numerelor A și B este ... .
2
24. Dintre numerele 5 √3 și 3 √5 este mai mare ....., iar ( 5 √3−3 √ 5 ) +30 √ 15= ... .

7
x−3 + =
25. Fie 3 √3+ √363−√ 432=x √ 3 . Atunci x = ... și 8 ... .

26. Să se determine numerele reale a și b știind că satisfac simultan condițiile: a∈[−1;0) , b∈ N și

6a – b = 2(ab – 2).

S-ar putea să vă placă și