Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele: ________________________ 24.10.

2017

Fișă de recapitulare : literele a – ă

1. Încercuiește litera scrisă corect, apoi transcrie acea literă. Alcătuiește un cuvânt
cu literele încercuite.

Unu / unu Nai / nai Oana / oana

2. Scrie cuvântul care denumește imaginile:

3. Formează cel puțin 3 cuvinte cu silabele date.

Mi na mi ni i ma

4. Desparte în silabe cuvintele.

nouă Irina minune


5. Scrie tot atâtea litere de câte ori se aude sunetul indicat în denumirea fiecărui
cuvânt ilustrat.

o a m

6. Eu spun una, tu spui multe:

minune

ou

oaie

7. Corectează greșelile din propoziție. Transcrie corect propoziția.

nina E mama mia.

1. Ordonează cuvintele în propoziție. Transcrie propoziția.


nouă ani Eu . am