Sunteți pe pagina 1din 7

S.

15 Semănători

Maşinile de semănat au ca destinație efectuarea lucrării de semănat care constă în


repartizarea uniformă în sol, la adâncime corespunzătoare, a semințelor diferitelor specii, în
vederea punerii lor în condiții optime de germinație şi dezvoltare a viitoarelor plante.

Principalele operații ce trebuie executate la semănat sunt:

- deschiderea de rigole la adâncimea impusă,


- distribuirea uniformă a semințelor în rigole şi
- acoperirea lor cu sol.

Cerințele principale pe care trebuie să le îndeplinească maşinile de semănat sunt:

‐ să mențină constantă adâncimea de semănat;


‐ să nu producă vătămări semințelor;
‐ să fie universale;
‐ să asigure uniformitate de distribuție pe lățimea şi lungimea de lucru;
‐ să permită reglarea adâncimii de lucru şi a distanței dintre rânduri;
‐ să permită reglarea debitului de semințe în limite largi;
‐ să asigure în timpul lucrului o manevrabilitate ridicată şi o deservire uşoară
CLASIFICAREA MAŞINILOR DE SEMĂNAT
Clasificarea maşinilor de semănat se face după următoarele criterii:
a. După metoda de semănat:
‐ maşini de semănat prin împrăştiere;
‐ maşini de semănat în rânduri;
‐ maşini de semănat în cuiburi.
b. După destinație se împart în:
‐ maşini de semănat universale (folosite pentru mai multe culturi);
‐ maşini de semănat speciale (folosite pentru o singură cultură sau grup de culturi cu
cerințe agrotehnice asemănătoare);
‐ maşini de semănat combinate (în afară de semănat efectuează şi alte operații –
fertilizat, aplicarea erbicidelor, insecticidelor etc.);
c. După modul de cuplare la sursa de energie:
‐ maşini de semănat tractate;
‐ maşini de semănat purtate;
‐ maşini de semănat semipurtate;
d. După sursa de energie:
‐ maşini de semănat cu tracțiune animală;
‐ maşini de semănat cu tracțiune mecanică.

Mașini de semănat în rânduri

Mașinile de semănat în rânduri sunt folosite pentru semănatul cerealelor păioase,


legumelor, inului, cânepei, ierburilor etc. Aceste mașini efectuează semănatul în rânduri, de
obicei la distanța între rânduri de 12-15 cm (pot semăna și la distanțe mai mari).

https://www.youtube.com/watch?v=SXSsHBjlyzM&ab_channel=KUHNGroup

O maşină de semănat în rânduri este formată din următoarele părți componente


(fig.6.2):

- cadru,
- cutia de alimentare cu semințe,
- aparate de distribuție,
- tuburi de conducere a semințelor,
- brăzdare,
- organe de conducere,
- transmisie,
- dispozitiv de tracțiune,
- grapă cu pieptene

În cadrul procesului de lucru, maşina execută următoarele operații:


- deschiderea rigolelor pentru semințe cu ajutorul brăzdarelor;
- distribuirea şi dirijarea semințelor spre brăzdare prin intermediul aparatelor de
distribuție şi a tuburilor de conducere
- acoperirea semințelor cu sol prin intermediul brăzdarelor şi al grapei cu zale sau al
celei de tip piepten.

Schema maşinii de semănat în rânduri


1-cutia de alimentare cu semințe;
2 – agitator;
3 - aparat de distribuție;
4 – tub de conducere a semințelor;
5 – brăzdar;
6 – organe de acoperire;
7 – roată motrică;
8 – cutie de viteze;
9 – transmisie;
10 – casetă distribuitor;
11 – fund mobil;
a – adâncimea de lucru.

Cutia de alimentare cu
semințe are rolul de a depozita o anumită cantitate de semințe necesară alimentării aparatelor
de distribuție
Agitatorul are rolul de a pune în mişcare semințele de la partea inferioară a cutiei de
alimentare, în scopul asigurării curgerii continue a semințelor spre aparatele de distribuție.
Aparatele de distribuție au rolul de a doza şi distribui semințele la brăzdare
prin intermediul tuburilor de conducere.
Tuburile de conducere a semințelor au rolul de a conduce semințele de la aparatele
de distribuție la brăzdare
Brăzdarele au rolul de a deschide rigole (şanțuri) pentru introducereasemințelor şi
acoperirea lor cu sol. Brăzdarul cu două discuri are în componență două discuri plane montate
liber pe un ax comun, înclinate între ele sub un unghi de 9 – 120. Între discuri este montată
pâlnia pentru conducerea semințelor pe fundul rigolei.
Marcatoarele sunt prezente la maşinile de semănat în rânduri cu tracțiune
mecanică şi au rolul de a trasa urme pe terenul nesemănat, în vederea conducerii în vederea
conducerii agregatului la trecerea imediat următoare. Un marcator este format dintr‐un
suport telescopic, revăzut la capătul exterior cu un organ activ, reprezentat de regulă printr‐
un disc concav.

https://www.youtube.com/watch?v=SXSsHBjlyzM&ab_channel=KUHNGroup
MAŞINI DE SEMĂNAT ÎN CUIBURI

Destinație
Maşinile de semănat în cuiburi numite şi semănători de precizie, sunt utilizate
pentru semănatul culturilor prăşitoare (porumb, floarea soarelui, fasole, soia, pepeni, castraveți,
tomate etc). Aceste maşini realizează încorporarea în sol , la fiecare cuib, a unei semințe sau a
unui grup de 2-3 semințe.

Concomitent cu lucrarea de semănat maşina poate aplica îngrăşăminte chimice,


erbicide, insecticide, situație în care este prevăzută cu echipamente specifice.

Părțile componente şi procesul de lucru

Mașina de semănat în cuiburi, purtată, este alcătuită dintr-un cadru prevăzut cu


triunghi de prindere, susținut pe două roți, pe care sunt montate secțiile de semănat.
O secție de semănat este formată din:
-cadrul – montat articulat de cadrul principal al mașinii, pe care sunt dispuse cutia
de semințe, aparatul de distribuție, brăzdarul și roata de tasare-acționare.
Roata de tasare-acționare are rolul de a acoperi și presa semințele în sol și de a
acționa aparatul de distribuție.
Mașinile de semănat în cuiburi, echipate cu aparate de distribuție pneumatică, sunt
prevăzute cu ventilator exhaustor. Camerele de depresiune ale aparatelor de distribuție se
conectează la gura de aspirație a ventilatorului exhaustor prin intermediul furtunurilor.

https://www.youtube.com/watch?v=S163Sd3AuqM&ab_channel=UtilajecuDaniel
https://www.youtube.com/watch?v=smAItNAU_s4&ab_channel=MaterMaccAgric
olture

Ventilator exhaustor

S-ar putea să vă placă și