Sunteți pe pagina 1din 10

Tabel generalizator pentru evaluarea dezvoltării copiilor de 1,5-3 ani în baza SÎDC

Grupa _____________________________ Nr. de copii evaluaţi ______________________


Educator___________________________
Domeniu Perioada de evaluare______________________

Realizat
În curs de realizare
Nerealizat
Indicator Numele, prenumele copilului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A. Domeniul: Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale

Realizat
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

Nerealizat
În curs de r.
Domeniu

Indicator

Numele, prenumele copilului

Nerealizat

În curs de realizare

Realizat
B. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Total
Nerealizat
În curs de r.
Realizat
Domeniu

Realizat
În curs de realizare
Nerealizat
Numele, prenumele copilului
Indicator
C. Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învățare

Total

Realizat
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10

Nerealizat
În curs de r.
Domeniu

Realizat
În curs de realizare
Nerealizat
Indicator Numele, prenumele copilului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
D. Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Total
Nerealizat
În curs de r.
Realizat
Domeniu

9
8
7
6
5
4
3
2
1

12
11
10
Indicator

Numele, prenumele copilului

Nerealizat

În curs de realizare

Realizat
E. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Total
Nerealizat
În curs de r.
Realizat

Notă:
După completarea fișelor individuale, rezultatele individuale ale copiilor vor fi întroduse în Fişa de grup, care se va completa în culori.
Pentru Nerealizat – roșu, În curs de realizare – galben, Realizat – verde. Astfel se va obține un ”covoraş” colorat, un ”semafor”, care va permite o percepție/vizualizare mai
ușoară a rezultatelor per ansamblu/grupă
În tabelele de totalizare, aflate în partea dreaptă se va indica cifra, care corespunde numărului de copii ce au atins nivelul respectiv; în partea de jos a tabelului principal,
pentru fiecare domeniu se va indica cifra, care corespunde numărului de indicatori atinși la nivelul respectiv pentru fiecare copil.