Sunteți pe pagina 1din 8
api Cnn mae conven neciircosnesinss ZT] og ren aa i$ sonst SA Vaii Jiului ane a cece hunts Doua zile din cele 3.000 ale »Ziarului Vaii Jiului” + Céteva file dintr-un jurnal incomplet la inchiderea editiei Mort 5 lamar 2010 ‘Am ris fart putin a documentarlcuatacut Aeron aeupa comunits Muje- My onervessi eh pot sh sera mat mult la. docimentarele mele Frapmentare asta continu specified unt reat tine din seri ttn a fest pe 11, apo la radi. fi ina cu Alin Rus. Am vorbl despre pagitor Necam amuzat opto. Alina i sri pe mess ch au leat doud mapa de stares una 2 SMURD ul Ca Se obiel, ny am pe cine 8 trmit_Ea credo cd Sunt eres. Nerves nu, dar putin nett It Suter un unict in Luea prese:o vedacie fra ie Uinjuralist de tern in eae in eita de 2, a asa slogan Dati un ew, coast, ome! Fortra Ctacrala Snel. Pesears, ‘ineikita ark nfectia de arte asecurstult ce. Segosul sta prea toate infect plopato Ai, am imal vorbt subrgacerl (acum persionar) Mint Mr ‘amin de cartes cu expazia de La vez 9 vol ‘ruts pretnut chu, Ream, alee acestea. Mb bucur end sis eS 9 care despre 0 trgedie miner hie ajunge in mbie miner aa deine subtie ru. Parchse vee” ‘cn ea. Gi in trmite un material care o ac pe Sectoarea Mateescu de ta sptalut din Vlean csi Sala rutle propnt la spa de afacer' cu. cart ‘nso, binengeles, se fotografie vile de pe Bugs. Infine,nulam publcat. Pea prea seis ups itarea Lunngutvlad pres era pm doar de spac Dare ca"). Ceea ce nu stn conde ut Gt, eave teste un bun jal de tren, poate ck mai bun, dar $e. oe oh, am feu pagina 9, de ctr, cu seu espe raul” momsrantr din superb wl, Soul {fe lo capitlvrom, au osn Lares. Ma ma mse He ion Eine. Tot art am orbit clon. Ela fl de Jovi st retens.Tecavea ih nou! annua Schimbatdetoc ‘cum, ia nchierea edi, ent dau seara ch am utat a programes in aarealpul publctar cu ‘ciearea Catedralet sf. lle. Poate ma ltd bunul Durnneze, chr a fost, 281, cu inten stat a fort 02 redationalé ston, deloc axactiv, cu materiale fade, Cd am ett UR ont areal At Tncepe sola? am aru senzatia c& mean Imors bruse in timp, In vremea cid lucram (a catianul Matnal, unde S., un Zarit slab ss. tat Sin sbomet" de artes didea:s Ince, Snchelat coals, lncep ort se sfrjesc texte! Si, culmea, Comunigtit dn Pevojant il recunesc de aris. Dar dacd Stier clectio Steagul Ropy, Zari Nol or Matinal ion artical mi egitmeath ca art ‘ajteptim pag 1, pe ere oscre Docea Cia cegnta demu. Aseptve aren up ariel il Ca, © crept €& Intotdeauna ,plades” scare salveazi “risen, din iterionl Zari, i read a inte & iptdmplate cu nea Ceti vines, fe ertat! cram Ua sSpeimfnail atom Vole uit Nea Coie ne fet Intrucit, am incheit ei, la or, 19,03, 0 Bnd vl povest in alt 2 iedmplarea crea Costes ‘al ora 4 ut, a fest clips. Loredana, dla sport, ‘alt, spe umd au durée och. Sevede che de Ua rain spor, saci De dimineats, foxtl arbitra ton Dancy, un iit al redactei cere un paar Mit spl smie Clmple cu un whisky de caltate i spune cowspirativ pare al imaine 59 de an! Stings un amator de for le VEN, cacorese cu un volum din Pris fa itor snd a.m spune cB rus merge net, dar ar avea sublecte interesante. W spun cB v9 merge areal ls lean cs un atic, en of prea wartar sugerer tebe “Comets mS sun8 fmt spune eX mere la contro cu fect al 9 ceri va da materilte mal tarau deci de bk ‘orbo (a telefon cy Cote. In spine che pe la Valea. Vine dea Bucuresti unde a fos so sus elidel sate pata, Vac Tuo Une dc Spsrat. lm spunde rizind: Cu pleptu sol! ‘Dene cdineintlnim asear.LaTnall carl dst {eiefonice, Coste spune ine, ne vedem cine asin Bineintetes, in 99% dn canis. “Tibet ea, prvedintte dela crganizata PSD fr. 5 (sau 3.1), rtrd I spune sf erg dni a aruda, alarsarea candfatl. Wberal, cucaree preter. spun cd mu pot, dooarece dummies fac aru (d'un at In cele cinurm, am recamandat pe Comey, ca find un zlarst bun # pe deasupea ecincu tine, Toi, nit are un a near gaan 2 Cre, rareor, Ist 1 seama. Tot et, vede In ar pubictaten sectoral at Réucan ce a POL i ‘pune: Vd cd vo sustineti pe Ricucanut™. spun ch umea se mig De. Popesc vine cu un plc pe cae plaseazi lui Cin. Inplie, odelatiuneanonims unui rap de ensinari” la” adresapregedintelu Asoiatiet Pelonarlc Petron. Cam cereter epoca 1944-1943, In are deine st demascarie au ats apogeul, Se pare c3, prin delatnea grupatd 2 perionalor ‘in, i otto rie Fo Sen ‘Owais, fotogral ss mester ia che, ne tshanh Hi fececadou ls Cth owigchete, ie ® irstgnd pak. CH spne cu umor#sbinoles: cred Suntem in Wald". Ovid it spune cd tot pand Fa cut cadou si recent raposatuut icea Andra. i ‘muluese si spn c& sper si ra am prea curdnd ‘arta rca, Camu ma rade. ‘Ma sund un tandr' simi cere @ carte ca | cetitenilor. La multi ani, Ziarul Vail Jiului! Cu aleasd consideratie, Vetuta Stinescu Cu ocazia iesirii din tipar a ediiei cu nr. 3.000 urez redactiei Ziarului Vail ! Siului ct mai multe reusite ‘munca. Felicit colectivul redactional : pentru aceasta reusitd. i Vasilic’ Poteca - Senator PNL ‘Ziarul Vail Jiului”, cel mai longeviv = Cotidian tiparit din mass media actuals a Vail Jiului, schimba ast’zi prefixul. La editia nr. 3.000, felicit redactia pentru efortul depus si ii urez ziarului cat mai multe schimbiri de prefix. Domi Cu prilejul tiparirii editiei cu ‘numérul 3.000 al Ziarului Vii Siului, va transmit in numele ‘membrilor si simpatizantilor PNL. Hunedoara, sincere felicitari. inca de la prima editie, ZV) a reusit sd se impuna pe scena publica drept un bastion al democratiei, al bunului simt si al respectului fata de cititori. Va dorim succes in toate proiectele demarate si consecventé in misiunea de corecta informare a Presedinte PNL Hunedoara ‘upd-amiaza vine tics, nea Fert, un om ‘cumsecade, $1 cumpara dou hofer st ea bonus © ‘are ey exleza de lamina Livezen “irl incope 53 se mal dexmorteass, dar tot rue cosa ce ar ted. Gre se mal tezeste dn befla ‘Srbitortor de ara saris romsn, “ot az ar orbit cu Gi. 5a jr cH ria de la Lupeni rau comandat artical pe care nu bam programat cu directoarea statute ta Wlcan. Am Convent 8 nu are rots mt adetim ates est piietes 5 casa sublect. ‘an avansat scierea documentaruls| me, Sunt relat muljumit dept nu giv dacd va ft gata entra pra nna din acest an al Pll eu stor, {are br tre 3b apark pontine, vier, de St lon ‘stil ma sunat V0 sun mang, 2 id ce awnit Osi rps cre chiar doch ma a despre ‘ie autor in ate Js (ra inciserieaiie 19,20 Marian B0B0C NP iintors din capitals, ACTUALITATE ZNJ x0 Primarul Petrosaniului a prezentat activitatea vicepresedintelui AMR, Tiberiu lacob-Ridzi Miercur, 13 lanuare, a Sala ,Galbena” din sed Primariel munlelpilul Petros, primal Tiberiy lacob-Ridst «organiza prima cnferints de pres « {vate La Bucures a inceputul saptamant ge tre onducerea Asociafel Monicpiir din Roma (AR) la cous sintreministerle importante (Winisterl de Fnange si Miisterul Mun), ta care 2 particpat sl primarul Petrosantuls, ncalitate de wleepresedinte al acestel asocat In partea a doua 2 conferinte de press, edlulaavut In vedere st ‘teva sublecte cu caracter lca, legate de ‘ampania de vaccnare dela Petros, etapa 2I-a ‘de spitalul de Urgenta cin Petroant, dupa care = brezenth pe care le vom prezenta pe larg in eda Semaine. ‘Se pregiteyteo maul lege de protect social pentru Coraumatori vlnerabi Pont nceput prmaru Tiberi acb Ril a expus ‘minister, unl, 11 lanuare Lin, dup cum Se ste, am participa a ntalnirea ‘ic mist mane, donna Raluca Tucan Drncpal, a dsctataclo problema legata de noua (ope care ure 3 fe trims in Pctaeta Ramsni\ pent f aaoprat Eworbs ce legen Davingstabiren misior de protecte soils pent oreumstout inert de enero Seac iste modiicrt in cea c priest acest rob a corsumatorlu ulnerabl Se redetinesc ‘ise tame ae rr ite pg legate de ese fitoore de neler, Consumatort ‘ulnerail sunt dln fe vent, consimatort ‘winerait in mative evant, “ulnerai in motive (desanatate eneumator nerabl ca urmare a fap espodiia se afta undeva las. Asta era nant uncle de Sterne nize a oct do. termi Tn stem cenralizat, fe cd vorim de ajutor ort gaze naturale sau energie electrics, sau ce Stor pen combust sai au combusts peveter ‘stil, se modifies vent mec net Lunar pind ta Care se cord a}utonl acest este de 610 te de ersoand, areal fame de 1.445 lel dell Dect Bic cree putin val ‘aloarea de retering in functie de stem de Inca este urmtoarea: 250 te/luns pent eaze raturae, 50D et pricy enerpie electra si 80 let Dent combust sata ft petrlier. Sure ma multe Inodicir darn mare principle de bazk sunt (esto conautarefScut cu toate trucurte {eocitive din Romina, ru doar cu AMR, lca Urn ca logs i prcurs creutl suveramental e azar, dup car fle wimist In parlament™, a decarst primar ‘Au cerut ca plata pentru vaccinare s8 se faca de citre uvern si au reusit si Sschimbe planul Ministerului de Finante! ‘pak, primar Petroganau nea sus ceva intamplat sce dscitt av fosto 2 mai tray, marti 12 anuarie, a sedi Minster de Fran, une sau dat se pare ‘devdrate pte de comingere a uvernatlor de ‘ate primar, elu Cluj, tatodata§presedntle ‘AMR, Er Bc, ted cot mal vocal, dar See area reprezentat primar in oat tar Crt am ers a stent de Pane, fpreunl ca {ei dea aR, sacolo sau dscuat mal mutt cru ‘Oss te amintese in mare, dr in principal vi pt pune ‘hem cenat de prolems vaccnsr despre ‘Campania de vaccinare, etapa alta sl de asguravea Fesurselocfnaciae pentru pata medic, ‘stontlor mecca 9 repstratoror are vor era In cenrte ce vaccinate, Sutie Miistend Sint a intiatprolectu de ‘Ordonanta de Urgent prin care aceasta sacin sk ‘adi pe autre pblice locale AMR 3 aut Dra oficial, exprimath de cite donrut Dresesine Em Boe sigur, rot el din AMR nu am {ost ge aord cu eesti chestune, dn mat multe Irotive sree await desbsterke (a telete (Cea mal importants dee fot aceca 3 ext un 2 iis U0 a bas 7 ii Ziarul Vaii Jiului nt anni 2 gn ic, ta 8c 7a ‘Nn usta lian ay os rem) ‘tient cet yess hata mney en ‘occur ro aoe ene 4528 (eT TE 2005 -Seh- tetera hana fom Pabst tans 75-7768 encp, in general vaabl tin eget cea ce Drvete, dact wet, recomandirle 9 depose uropene la care nol tebule ie alniem,anume c3 Use onic respensablitate cite aorale locale FARA ASIGURAREA SURSE DE INANTARE, Probab a wat la teleizr to fel de cr lcgnee ce acese ume, Uni spunenc8someul Bac ‘ext cura scandal pent 30.000 euro, care ar ‘bani foarte putin petra ora ca Cluj ‘evard este uratorl toate autre pubice Gin Roma =m refer alc ta primar ~ st de acord ‘cu aceast laps de vacinre, sd tot sping a Darts prinistir 3 priarior amenajinr uot {tate aeste centre de vacinare le dati pe ani Damier utero ns poms 3 acest! Dnt vr Secontai a momentul cand vo avea 9 buget, nsb ‘apiteao problems ta pata personally medial. Dead aspcte foarte importante. Eu vi dau axel Ge a Petrogni Dac es calculi 30 de ae pe lund a central de vaccnare, care este deja amenajat la ‘Stoala Grinazals ne 7 dn Acropora, prima, ar ‘Webut s pltim pe jase luni cam aproximatv 20.000 e euro pentry pata medi, aistontle $a personal regatrater ‘om cd fun ttervenfi AM nt acest Gece ()- ca aceast plat i ac fn sacra {inert a finan de a bugets oe stat. Fevde alta part, sandtaea, Eucatia, sia alte omeni aca wet sunt doment care se eaizeaza ‘rin politic de Stats NU prin palit ocle. Nu ot, hinrdoca acest moment saarile median Socletate comercial cu sel n Petrosan|angalear3nglneistudent Covinte ‘lori tne ha uote tehrice ln domeni Auta Topol, Topo SB lucere in ecps sk ore ator colegio “poses paris eters Saariu motivant in functie de perforant crt. eh ina dna ‘auttursm pnt deplaare: uc eu apartrd profesional ‘coer erm seioatate profesonortrec prin bugetu primar, NU pati ot aceste sali Nal lati altovaLegat de Infastuctar, de clad, de dtr acolo unde ete ‘am, dar collate acu sant in sarina autor Cerra, MU pois litest un medic de aces ategore, sau un profes de acini categorie terrae, dec Te fnete de Incl de Posbnitiiefinancire pe care le au acesteal, a ‘decarat primar petroenean pe acest sie. Primarille nu au competenta s3 se ocupe de vaccinare, ele pot asigura doar baza materiala si. punct Primarul a vorbt in continare de problema dscutath eel de AMR pe acest sublec ase ristrat fe Fnage, need s Gmureascs nal exact cam 2 pus problema acol, prin vocea pregedntlu AMR, Er foc: .Pe de alts parte, mal apareoprebiems pe fe Fnange. aceasta implick 9 rspundere @ ‘ngsjateri din puncte vedere meelcal. Nol n+ vem competent raver personal preg Brim pena vaccnare Ma pare toodath 9 problema malpeaxsul. Daca, oamne erste, fntémpla eva a cineva in juecath in cauza aceste stati, practeprocsul se indreaped Inpotrva primar respective, ceca ce nu ete coret No asiguram baza material, dar mal mat de St not nu puter sh asigurm acest ca2” Vaccinarea costi nu glumat Costul pera plata acestorprestati legate de vacinare este enorna primar beri laceb-ide 2 nut si mal dea citeva informa legate de acest. ‘bloc, ceca answer de inane a secings mont ‘Sum pentr municipile mar sunt undeva inte 3s 5 nloane de euro, cu pata acesto prestat pe 6 lu. Protect de lege ia era ca prime ss platens acest bar. Or ade! Bun, fost 0 Dropunere i tot sa celementat, acest bani vor f Plat! dei bugetal de sat. ede ats prt, inc ma frt return bani Bulontfilr local ncaea ce petveste chet cu Pandeml,tocepind din una athe 200. Aa fost Gocontateaproximat 25% dn chet, deci 75% nck ra sunt plate” ‘S-a revenit in cazul indemnizatillor pentru persoanele cu handicap cum era in 2018: 90% pliteste guvernul, 10% plitesc primrile Ce oferm program ex ‘ost egat tot de Mitral de Finan de burete ‘Sever cn acet an, dar ce chest legate d= ‘Sdstenta sock st indermzate peti peroanele ‘uhanclcap snsoztor acestora. Un sublet unde Drimari au rest de asersenea, pun puncta ‘Se veere in fata ceor dela inate, care ceeneat tug a irene vm aes ornare in sees {nal bugettt primi a acest eapito. “Du sesea, am cect tots Winter de Fnante espre bursele pentru elev. St ds dat loge an tweet, prin care cuantuul mini al buselr sa Stable 100 et. La fel am primi asgwart cd aceste ‘Am ma scutat, de asemenea, probleme legate de ‘sistent social, in special de persoanete cu handieap, ce indemizai de indemizaite pent persoanel inspteare. Aid, anal recut ges Brevedea ci 50% pliteste guveru s50X piteste ‘utoritate local. Acum, aul acesta, no, primar msi se “004 plat acest cra ea Brigette stat. Am print promisiana ch va probabil 90% pitt de a bugetl do stats 10K de Sitrtaea local yaa fot iainte de maciicren legiin 2015, clnd se treet la SOLOS. ‘Case tbl legate acest expect? cele cot ‘are sable acordaren acest statute persons ‘cuhandicap 9 gral de hantiap, protic primarile fn au all un roprezentant. Aceste coms stalese, 25 cum, dar platese altineva. Nol, primar, na ‘Sem nic un coer atu! lunar, eb period, ‘par i stem alt sal eamen Sur, ince am ‘nees, veo 800.000 de persoane care beneticiazl de acest ndemolatit ia tar le vorbim de Deroanelecuhandica, fe & orbim de insoitor [cestora, De aces creer cle mai coectsaceast ImScurd, cu 90% 5 fe LS dela bagel de stat {kde autre oss. km sli, ce semen ‘aver no, primi, un reprezantant in aceste ‘coms ‘nfine, au mai fost dscut importante legate de fone europene, de coftnantare pentru projectele realzte ea fondu europene 3 despre Cod FangelerPulice Locale, car, tot ass, rmeaz8 8 fe sdopat de quven un prose semis eae parlament. Ai e vorba despre comasarea Leg 273. FoanjterPublice Locate cu preveerie Cos Fea Seva face un Cod Admstratiy,d \nCod alTinantelorpublieLoale, un document foarte Important, rc eu, avn fn vedere cl sunt chestunt legate detavcte sl importele locale" nchelst primar bers aco Rid! sect eg de gc MR dela Minster natal Cornelis BRAN ACTUALITATE Vulean S-a auzit pentru prima dat& despre ea La discutarea, in sedinta de cconsitiu local, a chestiunilor legate de taxa speciala de salubrizare - taxa de gunol, ‘cum ise spune la ghiseu ~, ing. Marius Danci, ‘administratorul public al municipiului Vulcan, a facut ‘cunoscute aménunte mai Putin cunoscute chiar si de catre consilieri locali care au functionat iin legislatura trecuts. in taxa de satubrizare de 17,52 de lei! persoans/ uns ‘ples pernanelr ike pentru 2011 (oma plates tot 10 lt, nde

S-ar putea să vă placă și