Sunteți pe pagina 1din 17

4. LOCUL DE MUNCA NR.

4
ŞOFER

Evaluare realizată conform prevederilor Legii 319/2006, art.12, alin (1),


lit. a) – referitor la grupurile sensibile la riscuri (tineri sub 18 ani, femei
gravide, lehuze sau care alăptează, persoane cu dizabilităţi, lucrători
peste 55 ani, lucrători migranţi)

4.1. PROCESUL DE MUNCĂ


Activitatea şoferului constă în executarea transporturilor de marfă nepericuloasă
pentru terţi – în ţară şi străinătate - cu respectarea strictă a regulilor de securitate a
transportului.

4.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
- Autocamion (TIR);
- Cric hidraulic;
- Cale pentru blocarea roţilor;
- Ştangă de remorcare;
- Organe de legare;
- Roată de rezervă;
- Găleată, pâlnie, furtun;
- Pensulă, perie;
- Lampă portabilă;
- Trusă sanitară;
- Vestă reflectorizantă;
- Triunghi reflectorizant;
- Lanţuri pentru roţi;
- Mijloace P.S.I. (lopată, stingătoare, ladă de nisip);
- Trusă de scule;
- Combustibil, ulei, vaselină;

1
MEDIUL DE MUNCĂ
Activitatea se desfăşoară preponderent în cabina mijlocului de transport auto şi
parţial în afara acestuia:
- temperatură normală în cabină şi cea a mediului ambiant în afară acesteia;
- zgomot şi vibraţii sub limitele de expunere admise;
- aerisirea naturală şi artificială;
- iluminatul natural şi artificial;
- încălzirea artificială în cabină;

SARCINA DE MUNCĂ
- informarea asupra traseelor pe care le va efectua;
- luarea la cunoştinţă despre starea vremii , pe traseele pe care va circula;
- verificarea stării tehnice şi estetice, interioare şi exterioare, a autovehiculului;
- ridicarea foii de parcurs şi a diagramei tahograf;
- alimentarea cu combustibil a autovehiculului;
- cunoaşterea funcţionării echipamentului de muncă;
- cunoaşterea şi respectarea codului rutier;
- asigurarea transportului în deplină siguranţă şi asigurarea unei conduite
corespunzătoare pe timpul executării traseului;
- utilizarea obligatorie a E.I.P. şi a celorlalte mijloace din dotarea echipamentului
de muncă;
- participarea la asigurarea mentenanţei;
- cunoaşterea şi respectarea legislaţiei S.S.M. şi P.S.I.

LISTA CU FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


a. Factori de risc mecanic
1. Organe de maşini în mişcare - Prinderea, antrenarea, strivirea membrului superior de
transmisii sau acţionări: - amputarea membrului;
2. Deplasari ale mijloacelor de transport - Coliziunea cu alte mijloace de transport aflate
în trafic ori cu cele ale transportului intern.
3. Proiectarea de corpuri sau particule - Proiectarea de corpuri antrenate de alte
autovehicule.

2
4. Devierea de la traiectoria normală - Abaterea de la traseul normal de parcurs datorită
defecţiunilor tehnice (ale sistemelor de frânare, direcţia, exploziei anvelopei).
5. Deplasarea mijloacelor de transport - Surprinderea de mijloace de transport aflate pe
căile de circulaţie.
6. Căderea liberă- Cădere de la cote superioare a obiectelor neasigurate contra
deplasării: - vătămare corporală.
7. Recul - Frânarea bruscă, deplasarea pe teren accidentat cu viteză neadecvată.
8. Suprafeţe sau contururi periculoase - Contactul accidental cu suprafeţe sau contururi
tăioase, înţepătoare: - plagă.
9. Vibraţii excesive ale echipamentelor de muncă - Transmiterea vibraţiilor produse de
funcţionarea motorului sau de starea terenului: - afecţiuni ale sistemelor muscular şi
osos.
b. Factori de risc termic
10. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor - Contactul accidental cu părţile
supraîncălzite: - arsură termică cutanată
11. Temperatura coborâtă a obiectelor sau a suprafeţelor - Contactul accidental cu
suprafeţe răcite în anotimpul rece: - disconfort termic, necorelarea mişcării mâinii;
c. Factori de risc chimic
12. Substanţe caustice - Contactul accidental cu electrolitul acumulatorului - arsură
chimică;
13. Noxe- Noxe peste limita maxim admisă, în cazul defecţiunii cailor de evacuare a
gazelor de eşapament şi introducerea acestora în habitaclul autovehiculului
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ
a. Factori de risc fizic
14. Curenţi de aer - Lucrul în aer liber în perioada rece: - afecţiuni respiratorii;
- Lucrul în cabină cu neetanşeităţi: - viroză;
15.Nivel de iluminare scazut la circulatia cu autoturismul in conditii de noapte, viscol,
timp nefavorabil - deces
16. Calamităţi naturale – Seisme, inundaţii
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ
a. Sarcină supradimensionată
17. Solicitarea fizică - Efort static datorat poziţiei “aşezat”: - afecţiuni ale coloanei
vertebrale şi colonului.
18. Solicitarea fizică - Poziţii de lucru forţate sau vicioase (mersul înapoi şi lucrul sub
autovehicul): - afecţiuni ale sistemelor muscular şi osos.

3
19. Solicitarea psihică- Decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt,
monotonia muncii (trafic aglomerat, condiţii meteo dificile): - afecţiuni ale sistemului
nervos.
D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
a. Acţiuni greşite
20. Comenzi greşite - Inversarea comenzilor (frânare-accelerare) semnalizare greşită a
direcţiei de mers, alegerea greşită a vitezei).
21. Deplasări, staţionări în zone periculoase
- Deplasarea neadecvată pe teren alunecos ori instabil, nerespectarea regulilor de
circulaţie (nerespectarea sensului unic, lipsa gabaritului, lipsa posibilităţii de parcare).
22. Efectuarea defectuoasă de operaţii- comenzi, manevre, poziţionări greşite la
manevrarea autovehiculului: - vătămarea corpului .
23. Deplasarea cu pericol de cădere de la acelaşi nivel - Căderea de la acelaşi nivel prin
dezechilibrare, alunecare, împiedicare - entorsă, luxaţie;
24. Deplasarea cu pericol de cădere de la semiânălţime - căderea de pe treptele cabinei
autocamionului sau de pe remorca tractoare;
25. Nesincronizarea de operaţii- Nesincronizarea activităţii în echipă – la mersul înapoi: -
vătămare corporală.
26. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - Intreruperea funcţionării
motorului în timp ce rulează - Deplasări , staţionări în zone periculoase cu pericol
b. Omisiuni
27. Omiterea unor operaţii - Nesemnalizarea intenţiei de modificare a direcţiei de mers.
28. Neutilizarea mijloacelor de protecţie - Neutilizarea E.I.P. şi a mijloacelor de protecţie
din dotarea echipamentului de muncă.

4
4.3 Fişa de evaluare a locului de muncă
UNITATEA:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
SECŢIA: DE MUNCĂ NR.4 DURATA EXPUNERII: 8h
TRANSPORTURI
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
ŞOFER Conform decizie………………
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENT FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
A SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE 1. Organe de maşini în mişcare
FACTORI DE INV
DE - Prinderea, antrenarea, strivirea membrului superior de 4 1 2
RISC MECANIC Gr. III
PRODUCŢIE transmisii sau acţionări: - amputarea membrului;
2. Deplasari ale mijloacelor de transport
- Coliziunea cu alte mijloace de transport aflate în trafic DECES 7 1 3
ori cu cele ale transportului intern.
3. Proiectarea de corpuri sau particule
DECES 7 1 3
- Proiectarea de corpuri antrenate de alte autovehicule.
4. Devierea de la traiectoria normală
- Abaterea de la traseul normal de parcurs datorită
DECES 7 1 3
defecţiunilor tehnice (ale sistemelor de frânare, direcţia,
exploziei anvelopei).
5. Deplasarea mijloacelor de transport:
- Surprinderea de mijloace de transport aflate pe căile de DECES 7 1 3
circulaţie.
6. Căderea liberă INV 4 1 2
5
- Cădere de la cote superioare a obiectelor neasigurate
Gr. III
contra deplasării: - vătămare corporală.
7. Recul
ITM
- Frânarea bruscă, deplasarea pe teren accidentat cu 2 3 2
3-45 ZILE
viteză neadecvată.
8. Suprafeţe sau contururi periculoase
ITM
- Contactul accidental cu suprafeţe sau contururi tăioase, 2 3 2
3-45 zile
înţepătoare: - plagă.
9. Vibraţii excesive ale echipamentelor de muncă
- Transmiterea vibraţiilor produse de funcţionarea ITM
2 4 2
motorului sau de starea terenului: - afecţiuni ale 3-45 zile
sistemelor muscular şi osos.
10. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor
FACTORI DE ITM
- Contactul accidental cu părţile supraîncălzite: - arsură 2 3 2
RISC TERMIC 3-45 zile
termică cutanată
11. Temperatura coborâtă a obiectelor sau a
suprafeţelor ITM
2 3 2
- Contactul accidental cu suprafeţe răcite în anotimpul 3-45 zile
rece: - disconfort termic, necorelarea mişcării mâinii;
12. Substanţe caustice:
FACTORI DE ITM
- Contactul accidental cu electrolitul acumulatorului: 2 2 2
RISC CHIMIC 3-45 zile
- arsură chimică;
13. Noxe ITM 2 1 1
- Noxe peste limita maxim admisă, în cazul defecţiunii 3-45 zile
cailor de evacuare a gazelor de eşapament şi

6
introducerea acestora în habitaclul autovehiculului
14. Curenţi de aer
MEDIUL DE FACTORI DE - Lucrul în aer liber în perioada rece: - afecţiuni ITM
2 4 2
MUNCĂ RISC FIZIC respiratorii; 3-45 zile
- Lucrul în cabină cu neetanşeităţi: - viroză;
15.Nivel de iluminare scazut la circulatia cu autoturismul
DECES 7 1 3
in conditii de noapte, viscol, timp nefavorabil - deces
16. Calamităţi naturale –
DECES 7 1 3
Seisme, inundaţii
SARCINĂ 17. Solicitarea fizică
SARCINA ITM
SUPRADIMEN- - Efort static datorat poziţiei “aşezat”: - afecţiuni ale 2 5 3
DE MUNCĂ 3-45 zile
SIONATĂ coloanei vertebrale şi colonului.
18. Solicitarea fizică
- Poziţii de lucru forţate sau vicioase (mersul înapoi şi ITM
2 3 2
lucrul sub autovehicul): - afecţiuni ale sistemelor 3-45 zile
muscular şi osos.
19. Solicitarea psihică
- Decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu
DECES 7 1 3
scurt, monotonia muncii (trafic aglomerat, condiţii meteo
dificile): - afecţiuni ale sistemului nervos.
20. Comenzi greşite
ACŢIUNI
EXECUTANT - Inversarea comenzilor (frânare-accelerare) semnalizare DECES 7 1 3
GREŞITE
greşită a direcţiei de mers, alegerea greşită a vitezei).
21. Deplasări, staţionări în zone periculoase DECES 7 1 3
- Deplasarea neadecvată pe teren alunecos ori instabil,
nerespectarea regulilor de circulaţie (nerespectarea
7
sensului unic, lipsa gabaritului, lipsa posibilităţii de
parcare).
22. Efectuarea defectuoasă de operaţii
INV
- comenzi, manevre, poziţionări greşite la manevrarea 4 1 2
Gr. III
autovehiculului: - vătămarea corpului .
23. Deplasarea cu pericol de cădere de la acelaşi nivel
ITM
- Căderea de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, 2 4 2
3-45 zile
alunecare, împiedicare: - entorsă, luxaţie;
24. Deplasarea cu pericol de cădere de la semiînălţime: ITM
- căderea de pe treptele cabinei autocamionului sau de 45-180 3 3 3
pe remorca tractoare – vătămare corporală; zile
25. Nesincronizarea de operaţii
INV
- Nesincronizarea activităţii în echipă – la mersul înapoi: 4 1 2
Gr. III
- vătămare corporală.
26. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de
muncă:
DECES 7 1 3
- Intreruperea funcţionării motorului în timp ce rulează;
- Deplasări , staţionări în zone periculoase cu pericol
27. Omiterea unor operaţii
OMISIUNI - Nesemnalizarea intenţiei de modificare a direcţiei de DECES 7 1 3
mers.
28. Neutilizarea mijloacelor de protecţie
- Neutilizarea E.I.P. şi a mijloacelor de protecţie din DECES 7 1 3
dotarea echipamentului de muncă.

8
Nivelul de risc global al locului de muncă nr. 4 este:

9
31
riRi
i=1 14(3x3) +13(2x2)+(1x1) 179
Nrg4 = = = = 2,59
31 (14x3) + (13x2)+(1x1) 69
ri
i=1

10
4.4. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NR. 4: ŞOFER

NIVEL MĂSURI PROPUSE


Nr. Competenţe/
FACTORI DE RISC DE Termene
crt. NOMINALIZAREA MĂSURII Răspunderi
RISC
Deplasari ale mijloacelor
de transport - “Conducerea echipamentelor de muncă autopropulsate
Director
- Coliziunea cu alte este rezervată numai lucrătorilor care au fost instruiţi
1. 3 economic, 31.12.2009
mijloace de transport pentru conducerea sigură a acestora.” (HG 1146/2006,
lucrător
aflate în trafic ori cu cele Anexa 2, art.2.1)
ale transportului intern.
- “Echipamentele de muncă mobile cu autopropulsare, a
căror deplasare poate provoca riscuri pentru lucrători,
Nivel de iluminare scazut
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
la circulatia cu Director
e) dacă sunt prevăzute pentru utilizare pe timpul nopţii sau
2. autoturismul in conditii de 3 economic, 31.12.2009
în locuri întunecoase, acestea trebuie să fie prevăzute cu
noapte, viscol, timp lucrător
un dispozitiv de iluminat, adaptat lucrării de efectuat şi
nefavorabil - deces
care asigură o securitate suficientă pentru lucrători;”
(HG 1146/2006, Anexa 1, art.3.1.6)
Proiectarea de corpuri sau
Verificarea şi testarea periodică a cunoştinţelor şi
particule Director
aptitudinilor, conform legii.
3. - Proiectarea de corpuri 3 economic, 31.12.2009
Verificarea cunoaşterii modului de abordare a situaţiilor
antrenate de alte lucrător
neprevăzute din traficul rutier.
autovehicule.
4. Deplasarea mijloacelor de 3 - „Echipamentele de muncă mobile cu autopropulsare, a Director 31.12.2009

11
căror deplasare poate provoca riscuri pentru lucrători,
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie prevăzute cu mijloace care să permită prevenirea
unei porniri neautorizate;” (H.G.1146/2006-Anexa 1,
art.3.1.6., lit.a))
transport:
- „Trebuie să fie luate măsuri organizatorice pentru a evita
- Surprinderea de mijloace economic,
ca lucrătorii care se deplasează pe jos să nu se găsească
de transport aflate pe căile lucrător
în zona de operare a echipamentelor de autopropulsate.
de circulaţie.
Dacă prezenţa lucătorilor care se deplasează pe jos este
necesară pentru buna executare a lucrărilor, trebuie luate
măsuri adecvate pentru a evita ca aceştia să fie
accidentaţi de către echipamente. (HG.1146/2006-Anexa
2, art.2.3)
5. Neutilizarea mijloacelor de 3 - “Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat Director 31.12.2009
protecţie atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient economic,
- Neutilizarea E.I.P. şi a prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin lucrător
mijloacelor de protecţie măsurile, metodele sau procedurile de organizare a
din dotarea muncii.” (HG 1048, art.4)
echipamentului de muncă. - “În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate
în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:
l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a
sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de

12
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare,
reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în
desfăşurarea proceselor tehnologice;
q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru
securitate şi sănătatea lucrătorilor,
r) să asigure echipamente de individuale de protecţie;
s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie
nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de
protecţie;” (Lg 319/2006, art.13)
Omiterea unor operaţii
Director
- Nesemnalizarea intenţiei Instruirea şi verificarea periodică a cunoştinţelor de
6. 3 economic, 31.12.2009
de modificare a direcţiei legislaţie rutieră.
lucrător
de mers.
- “Echipamentele de muncă mobile cu autopropulsare, a
Devierea de la traiectoria căror deplasare poate provoca riscuri pentru lucrători,
normală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- Abaterea de la traseul c) trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de frânare şi de
Director
normal de parcurs datorită oprire; în măsura în care condiţiile de securitate o impun,
7. 3 economic, 31.12.2009
defecţiunilor tehnice (ale în cazul defectării dispozitivului principal, un dispozitiv de
lucrător
sistemelor de frânare, urgenţă, acţionat prin comenzi uşor de manevrat sau prin
direcţia, exploziei sisteme automate, trebuie să permită frânarea şi oprirea;”
anvelopei). (HG 1146/2006, Anexa 1, art.3.1.6)

8. Deplasări, staţionări în 3 - „Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru Director 31.12.2009

13
ca echipamentul de muncă pus la dispoziţia lucrătorilor din
intreprindere şi/sau unităţi să corespundă lucrului prestat
ori să fie adaptat acestui scop şi să poată fi utilizat de
lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea
lor.
zone periculoase
La alegerea echipamentelor de muncă pentru
- Deplasarea neadecvată
asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul
pe teren alunecos ori
este obligat să acorde o atenţie deosebită tuturor
instabil, nerespectarea
condiţiilor de muncă, caracteristicilor specifice acestora, economic,
regulilor de circulaţie
precum şi riscurilor existente, în special la locurile de lucrător
(nerespectarea sensului
muncă din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, şi/sau
unic, lipsa gabaritului,
riscurilor care sunt susceptibile să apară la utilizarea
lipsa posibilităţii de
echipamentelor de muncă.
parcare).
În situaţia în care nu este posibil să se asigure că
echipamentele de muncă sunt utilizate fără nici un risc
pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul
este obligat să ia măsuri corespunzătoare pentru
reducerea riscurilor. (HG 1146/2006, art.3)
9. Comenzi greşite 3 Verificarea şi testarea periodică a cunoştinţelor şi Director 31.12.2009
- Inversarea comenzilor aptitudinilor, conform legii. economic,
(frânare-accelerare) lucrător
semnalizare greşită a
direcţiei de mers, alegerea

14
greşită a vitezei).
Solicitarea psihică
- Decizii dificile în timp
scurt, operaţii repetitive de
Director
ciclu scurt, monotonia Efectuarea periodică a controalelor psihologice conform
10. 3 economic, 31.12.2009
muncii (trafic aglomerat, legislaţiei în vigoare.
lucrător
condiţii meteo dificile).
- afecţiuni ale sistemului
nervos.
Efectuarea de operaţii
neprevăzute prin sarcina Respectarea regimului de funcţionare a mijlocului auto în
de muncă: timp ce rulează.
- Intreruperea funcţionării Respectarea legislaţiei rutiere.
Director
motorului în timp ce Instruirea privind legislaţia rutieră şi a modului de utilizare
11. 3 economic, 31.12.2009
rulează; a mijlocului auto.
lucrător
- Deplasări , staţionări în Întocmirea instrucţiunilor proprii S.S.M. şi cuprinderea
zone periculoase cu măsurilor de protecţie privind deplasările în halele de
pericol de cădere de la reparaţii.
înălţime.
Calamităţi naturale – Director
12. Seisme, inundaţii 3 Instruirea privind situaţiile de urgenţă. economic, 31.12.2009
lucrător
13. Solicitarea fizică 3 Efectuarea de pauze obligatorii după perioade mari de Director 31.12.2009
- Efort static datorat timp de conducere auto. economic,

15
poziţiei “aşezat”: -
afecţiuni ale coloanei Respectarea legislaţiei rutiere privind timpii de odihnă. lucrător
vertebrale şi colonului.
Deplasarea cu pericol de Întocmirea instrucţiunilor proprii de S.S.M. şi instruirea
Director
cădere de la semiînălţime periodică a lucrătorilor pentru evitarea accidentelor de
14. 3 economic, 31.12.2009
muncă.
lucrător
Acodarea şi utilizarea EIP.

16
Interpretarea rezultatelor evaluării şi concluzii

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Şofer” este egal cu 2,59 –
valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este sustinut de „Fisa de evaluare”, in care se observa ca din totalul de 28
factori de risc identificati, niciunul nu depăşeşte ca nivel parţial de risc valoarea 3.

17