Sunteți pe pagina 1din 10

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE sI SĂNĂTATE ÎN

MUNCĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


FOCHIST

1.Procesul de munca
Executa lucrari de exploatare a cazanului de abur , pentru producerea agentului termic folosit la producerea apei calde menajere si
incalzirii constructiei.
4.2.Elementele componente ale sistemului de munca evaluat mijloace de productie
a.Mijloace de productie:
* cazan de abur pentru producerea agentului termic;
* armaturile cazanului
* instalatia de automatizare;
* panou de comanda si control al cazanului de abur;
* pompe de alimentare cu apa;
* pompe de circulatie agent termic de incalzire;
* pompe apa calda menajera ( a c m );
* distribuitor abur;
* distribuitor a c m;
* vane manuale cu roti de manevra;
* schimbatorul de caldura pentru producerea apei calde menajere;
* schimbatorul de caldura pentru agentulde incalzire al constructiei;
* conducte de abur, apa calda, gaze naturale;
* rezervor condens;
* instalatia de dedurizare a apei ;
* rezervor apa tratata;
* instalatia de alimentare cu 636q1624g gaze naturale;
* cos de evacuare gaze arse;
* instalatia electrica din centrala termica;
* banc de lucru pentru remedieri necesare .
b.Sarcina de munca
* preia schimbul de la fochistul din tura precedenta;
* fochistul care preia schimbul efectueaza controlul redus al instalatiilor din centrala termica impreuna
cu fochistul din schimbul anterior, prin parcurgerea traseului de control prestabilit, verificand
functionarea tuturor instalatiilor;
* verifica starea echipamentelor aflate in exploatare, prin identificarea acestora direct in instalatii;
* verifica existenta si starea echipamentului de protectie si sculelor de lucru;
* efectueaza controlul complet al instalatiilot;
* in timpul schimbului supravegheaza in permanenta ( intervenind ori de cate ori este cazul ) :
- nivelul apei in cazan;
- presiunea aburului din cazan;
- temperatura apei calde menajere;
- temperatura agentului de incalzire;
- arderea in cazan;
- functionarea instalatiei de automatizare;
- functionarea instalatiei de condens.
- functionarea instalatiei de tratare a apei;
- functionarea ventilatorului de gaze naturale.
* din ora in ora citeste la aparatele de masura si control valorile indicate ( nivel apa cazan, presiune abur, temperatura abur,
presiune gaze naturale);
* de doua ori pe schimb ia probe de apa din cazan;
* de doua ori pe schimb face purjari la cazan;
* cel putin o data pe schimb verifica starea supapelor de siguranta ale cazanului;
* verifica in permanenta culoarea flacarii in camera de ardere ;
* saptamanal efectueaza verificari profilactice conform graficului de intretinere;
* efectueaza manevre de pornire si oprire a cazanului;
* participa la reviziile planificate ale cazanului ;
* in caz de avarie executa manevrele sub coordonarea conducatorului locului de munca;
* executa si alte activitati pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a cazanului, la
solicitarea conducatorului locului de munca;
* efectueaza curatenia la locul de munca , in centrala si curte.
c.Mediul de munca
Executantul îsi desfasoara activitatea într-o incinta închisa:
· iluminat natural si artificial;
· ventilatie naturala ;
· curenti de aer pe traseul de lucru;
· gaze toxice de la locurile de munca învecinate;
· * temperatura aerului ridicata in timpul anotimpului calduros ( peste 40 grade C );
· zgomot continuu;
4.3.Factorii de risc identificati
A.Factori de risc proprii mijloacelor de productie
a.Factori de risc mecanic
*organe de masini în miscare - prindere, antrenare de catre polizor, masina de debitat etc.
* rostogolire de piese cilindrice (semifabricate) neasigurate împotriva deplasarilor necontrolate;
* cadere libera de piese, scule, materiale pozitionate incorect sau la manipularea manuala;
* proiectare de aschii, material abraziv la operatiile de debitare, polizare;
* contact direct cu suprafete periculoase (taietoare, întepatoare).
* explozie in cazul scaparilor de gaze naturale ;
* blocarea elementelor de comanda ;
* folosirea amc-urilor cu perioada de scadenta la verificarea metrologica depasita;
* defectiuni la instalatia de automatizare a cazanului;
* blocarea supapelor de siguranta ale cazanului;
* scapari de abur la armaturi;
* scapari de apa fierbinte la armaturi;
* jeturi de abur-apa la purjarea cazanului.
b.Factori de risc termic:
* temperatura ridicata a suprafetelor conductelor de abur ( partea neizolata ), armaturi ;
* temperaturi scazute , pe timp de iarna, a partilor din instalatie;
* surprinderea de flacara la vizualizarea arderii.
c.Factori de risc electric:
· electrocutare prin atingere directa ( deteriorare izolatii ), atingere indirecta ( atingerea de parti
metalice aflate accidental sub tensiune , deteriorarea instalatiei de impamantare ).
d.Factori de risc chimic:
* substante cancerigene - lucru cu azbest la etansarea flanselor -;
*substante caustice - fosfat trisodic , soda caustica -;
* substante explozive - gazul natural.

B.Factori de risc proprii mediului de munca


a.Factori de risc fizic:
* temperatura ridicata a aerului , pe timp de vara , in centrala termica ( peste 40 grade C );
* temperaturi scazute pe timp de iarna;
* curenti de aer favorizati de deschiderea usilor si neetanseitatile încaperi;
* nivel ridicat de zgomot provenit de la instalatiile aflate in functiune;
* calamitati naturale - seism;
b.Factori de risc chimic:
* fum, gaze, vapori toxici de la locurile de munca din centrala termica.
C.Factori de risc proprii sarcinii de munca
a.Continut necorespunzator:
* dispunerea executarii lucrarilor in timpul noptii, in zone intunecoase sau cu nivel insuficient de
iluminare;
* dotarea insuficienta cu mijloace de protectie individuale ( masti autonome, detectoare de gaze
autonome;
* lucru cu echipamente cu termene depasite ( RK, RC, VTP).
b.Suprasolicitare fizica:
* pozitii de lucru fortate la actionarea armaturilor, vanelor;
* efort dinamic - deplasari repetate la supravegherea instalatiilor.
c.Suprasolicitare psihica:
* suprasolicitarea atentiei in timpul supravegherii functionarii instalatiilor;
* stres datorat pericolului de accidentare, gaze, explozie;
* decizii dificile luate in termen scurt;
D.Factori de risc proprii executantului
a.Actiuni gresite:
* executarea de operatii neprevazute în sarcina de munca;
* parasirea instalatiilor în timpul functionarii;
* cadere la acelasi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
* executarea defectuoasa a comenzilor, manevrelor si reglajelor datorita nerespectarii instructiunilor si
procedeelor de lucru : in regim de lucru normal, la avarie, la pornirea / oprirea cazanului, in caz de
incendiu;
* identificarea prin mirosire a prezentei gazului natural;
* indicarea eronata a vanelor , armaturilor;
* intarzieri sau devansari de operatii;
* deplasari si stationari in zone periculoase ( stationare in fata usilor de vizitare focaretc );
b.Omisiuni:
* omiterea executarii unor operatii in timpul exploatarii, pornirii, opririi, avariei cazanului sau altor
instalatii;
* neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.
UNITATEA:
Spitalul de Pediatrie
SC KONCORD TRANS SRL NUMǍR PERSOANE EXPUSE:

3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ DURATA EXPUNERII: 8 h

EVALUATOR:
LOCUL DE MUNCǍ: FOCHIST Prof. ..................................................

CONSE- CLASA DE CLASA NIVEL


CINTA GRAVITAT DE PARŢIAL
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC MAXIMA E PROBA DE RISC
SISTEMULUI DE RISC PREVIZI- BILITAT
MUNCǍ (descriere, parametri)
IDENTIFICAŢI BILǍ E

F 1. Organe de masini în miscare - prindere,


antrenare , lovire, strivire INV gr. III 4 5 5

F 2. Curgeri de apa fierbinte, abur pe la


neetanseitati DECES 7 2 4

F 3. Lovirea de catre mijloace de transport - acces la


FACTORI DE ITM 45-
locul de munca cu masina 3 3 3
RISC MECANIC 180 zile
MIJLOACE DE
F 4. Blocarea elementelor de comanda si a
PRODUCŢIE
aparaturii de masura si controlsi utilizarea ITM 45-
3 3 3
acestora peste termenul scadent de verificare 180 zile

F 5. Rostogolirea de piese cilindrice neasigurate


impotriva deplasarilor necontrolate INV gr. III 4 3 4

F 6. Cadere libera de piese, scule, materiale


pozitionate incorect saU la manipularea acestora DECES 7 1 3
F 7. Proiectare de corpuri in situatii deosebite - ruperea
ITM 3-45
accidentala a cuplajelor la pompe. 2 6 3
zile

F 8. Jet de apa fierbnte, abur la efectuarea


ITM 3-45
FACTORI DE purjarilor, la fisurarea sticlelor de nivel etc 2 6 3
zile
RISC MECANIC
F 9. Suprafete sau contururi periculoase - contact
ITM 3-45
direct al epidermei cu suprafete taietoare sau 2 6 3
zile
intepatoare
F 10. Recipiente si conducte sub presiune ITM 3-45
2 6 3
zile
F 11. Temperatura ridicata a suprafetelor
MIJLOACE DE conductelor neizolate prin care circula abur, a
PRODUCŢIE FACTORI DE suprafetelor exterioare ale cazanului, armaturi
RISC F 12. Temperatura scazuta a suprafetelor metalice din INV gr. III 4 2 3
TERMIC exterior, pe timp de iarna
F 13. Surprinderea de flacara la vizualizarea arderii in
cazan
F 14. Electrocutare prin atingere directa accidentala a
FACTORI DE unor cai de tensiune neprotejate
RISC F 15. Electrocutarea la atingerea indirecta sau prin DECES 7 1 3
ELECTRIC aparitia tensiunii de pas, instalatii cu legatura la
impamantare defecta, pardoseli umede etc
F 16. Substante cancerigene DECES 7 1 3
FACTORI DE
RISC CHIMIC F 17. Substante caustice DECES 7 1 3
F 18. Substante explozive DECES 7 1 3
MEDIUL DE FACTORI DE F 19. Temperatura ridicata in centrala termica ITM 3-45
2 6 3
MUNCǍ RISC zile
FIZIC F 20. Temperatura scazuta a aerului pe timp de ITM 3-45
2 6 3
iarna zile
F 21. Curenti de aer in sala cazanelor ITM 3-45 2 5 3
zile
F 22. Nivel ridicat de zgomot in sala cazanelor DECES 7 1 3
F 23. Calamitati naturale - seism ITM 3-45
2 6 3
zile
F 24. Gaze inflamabile si explozive ( gaze
FACTORI DE naturale, gaze arse incomplet DECES 7 1 3
RISC
F 25. Gaze toxice ( defectiuni
CHIMIC DECES 7 1 3
tiraj)

F 26. Dispunerea executarii lucrarilor in timpul noptii ITM 3-45


2 6 3
CONŢINUT sau in locuri intunecate zile
NECORES-
F 27. Dotarea insuficienta cu mijloace de protectie ITM 3-45
PUNZĂTOR AL 2 6 3
individuala zile
SARCINII DE
MUNCĂ F 28. Lucru cu echipamente cu termene depasite ITM 3-45
2 6 3
zile
SARCINA DE
MUNCĂ F 29. Pozitii de lucru fortate la armaturi , vane ITM 3-45
2 5 3
SOLICITARE zile
FIZICA F 30. Efort dinamic - trasee mari de interventii , control ITM 3-45
2 5 3
zile
F 31. Decizii dificile luate in termen scurt ITM 3-45
2 6 3
SOLICITARE zile
PSIHICĂ F 32. Sres datorat pericolului de accidentare ITM 3-45
2 6 3
zile
F 33. Executarea defectuoasa a comenzilor ,manevrelor si
reglajelor datorita nerespectarii instructiunilor si procedeelor de DECES 7 1 3
ACŢIUNI
GREŞITE lucru, in regim normal de lucru, in avarii
EXECUTANT F 34. Identificarea prin mirosire a gazului natural lalocul de munca DECES 7 1 3

F 35. Identificarea eronata a vanelor si armaturilor DECES 7 1 3


F 36. Nesincronizari, intarzieri, devansari INV gr. III 4 2 3

F 37. Deplasari si stationari in zone periculoase INV gr. III 4 2 3

F 38. Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, INV gr. III 4 2 3
dezechilibrare
F 26. Parasirea utilajelor în timpul functionarii DECES 7 1 3

F 39. Cadere de la inaltime la lucrul pe cazan DECES 7 1 3

F 40. Comunicari gresite cu ceilalti lucratori DECES 7 1 3

F 41. Omiterea executarii unor reparatii in timpul exploatarii, pornirii, DECES 7 1 3


OMISIUNI opririi, avariei
F 42. Neutilizarea echipamentului de protectie si a celorlalte DECES 7 2 4
mijloace din dotare
F 43. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între
ITM 3-45
colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în 2 2 2
zile
sistemul de comunicare)
COMPORTA-
MENT SOCIO F 44. Lipsa de satisfacţie în muncă ITM 3-45
2 1 1
PROFESIO- zile
NAL
F 45. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea
ITM 45-
la serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în 3 2 2
180 zile
timpul programului

30

 riRi 5(4  4)  11(3  3)  13(2  2)  1(11) 232


Nrg1  i 1
   2,9
30
5  4  11 3  13  2  11 80
 ri
Nivelul de risc global al locului de munca este: i 1
4.5.Fisa de masuri propuse
Locul de muncǎ: "FOCHIST"
Nr. NIVEL DE
FACTOR DE RISC MǍSURI PROPUSE
crt. RISC

Masuri tehnice:
- verificarea periodica , conform graficelor de revizie , a armaturilor de protectie ale
1. F4: - Blocarea elementelor de comanda , a
4 cazanului , a armaturilor din instalatii;
aparaturii de masura control si folosirea
- verificarea AMC - urilor la termenele prevazute de legislatia din domeniu
acestora neverificate la termene scadente

Masuri tehnice:
- dotarea cu un spatiu mai mare pentru acces la tabloul electric, la statia
F38 - Cadere de la acelasi nivel prin
4 de dedurizare a apei;
2. alunecare, impiedicare, dezechilibrare, blocare
Masuri organizatorice:
cai acces.
- deblocarea cailor de acces;
- amenajarea locului de munca;
Masuri tehnice:
- realizarea unor sisteme de avertizare optica si sonora a prezentei gazelor toxice ;
Masuri organizatorice:
- identificarea clara a zonelor in care apar in mod frecvent sau accidental gaze
toxice;
- utilizarea EIP din dotare;
F24: - Gaze toxice - emisii aparute la 3 - semnalizarea cu avertizoare de securitate a zonelor in care pot apare gaze toxice;
3.
neetanseitati sau la defectiu - realizarea de proceduri clare cu privire la modul de actionare in cazul semnalarii
prezentei gazelor toxice;
- monitorizarea starii de sanatate ;
- introducerea in fisa postului conducatorului exploatarii cazanelor a prevederii de
retragere imediata de la lucru angajatilor care nu poarta
EIP potrivit riscurilor din centrala termica;
- executarea de exercitii periodice de actiune in caz de pericol de gazare.
Masuri tehnice:
- dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata;
F42: - Neutilizrea mijloacelor de protectie Masuri organizatorice:
4. 3 - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate -
individuala din dotare
neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.;
- verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj,
din parte sefilor ierarhic superiori.
Masuri tehnice:
- masuri de combaterea zgomotului la sursa - se realizeaza prin modificari
F22: - Nivel ridicat de zgomot in interiorul 3 constructive aduse echipamentului tehnic, daca acest lucru este posibil, sau prin
5.
centralei termice adoptarea unor dispozitive atenuatoare speciale
- masuri de combaterea zgomotului la receptor - izolarea personalului care lucreaza
in zona cu zgomot.

4.6.Interpretarea rezultatelor evaluarii


Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca "debitator" este egal cu 3,22, valoare
ce îl încadreaza în categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic spre mediu, el nedepǎsind
limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare", din care se observa ca din totalul de 32 factori de risc
identificati numai 4 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: 1 încadrându-se în categoria factorilor de
risc mare, iar ceilalti 3 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 4 factori de risc ce se situeaza în domeniul inacceptabil sunt:
 F1: Organe de masini în miscare - prindere, antrenare de catre polizor, masina de debitat etc. -
nivel de risc partial 5;
 F2: Lovire de catre mijloacele de transport auto si motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii -
nivel de risc partial 4;
 F5: Proiectare aschii, material
abraziv la operatiile de debitare, polizare - nivel de risc partial 4;
 F32: Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din
dotare - nivel de risc partial 4.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situeaza în domeniul inacceptabil),
sunt necesare masurile generic prezentate în "Fisa de masuri propuse".
În ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza:
· 31,25 %, factori proprii mijloacelor de productie/echipamente de munca;
· 18,75 %, factori proprii mediului de munca;
· 9,37 %, factori proprii sarcinii de munca;
· 40,63 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 68,75 % dintre factorii de risc identificati pot avea
consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate.

S-ar putea să vă placă și