Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE SI

SANATATE IN MUNCA LA LOCUL DE MUNCA


“VANZATOR-GESTIONAR”

1. Procesul de munca: are drept scop servirea clientilor, incasarea


contravalorii comenzii clientului, intocmirea monetarului
Nu s-au inregistrat accidente de munca si nici imbolnaviri profesionale.

2. Descrierea componentelor sistemului de munca

a. Mijloace de productie: marfuri diverse ; marfuri alimentare ambalate in


cutii, baxuri etc., fructe ambalate in ladite sau cutii; mobilier; produse textile finite,
marfuri textile de diferite dimensiuni; produse auxiliare; rafturi din metal si sticla cu
latimi de pina la 2 m; ambalaje de diferite dimensiuni; maturi, detergenti, substante
pentru efectuarea curateniei.

b. Sarcina de munca: receptionarea marfii primite asezarea pe rafturi sau in


locurile special destinate; emiterea actelor pentru marfa solicitata sau primita;
respectarea regulilor igienico-sanitare; intocmirea raportului de gestiune zilnic pentru
intrarile si iesirile de marfuri si ambalaje; asigurarea in permanenta a inventarului in
raionul sau si pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca; rezolvarea sau
solicitarea de sprijin pe linie ierarhica pentru solutionarea oricarei nemultumiri din
partea clientilor; servirea clientilor in ordinea sosirii, evitand serviciul preferential;
detinerea in permanenta a ustensilelor de serviciu; intocmirea si raspunderea de
exactitatea bonurilor de marcaj emise in baza casei de marcat fiscale, monetarului,
borderoului de incasari si notelor de plata; prezentarea clientului a bonului fiscal
pentru incasarea contravalorii produselor, respectiv intocmeste factura fiscala la
cerere, efectueaza curatenia la locul de munca
Responsabilitati:
-raspunde de deteriorarea ustensilelor de lucru daca aceasta s-a produs din culpa sa
directa;
-raspunde de exactitatea bonurilor de marcaj emise in baza casei de marcat fiscale,
monetarului, borderoului de incasari;

Alte sarcini
-respecta prevederile din Statut, ROF, legislatia in domeniu, procedurile de lucru,
precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate, dispozitii, decizii,
circulare si hotarari ale conducerii;
-respecta atributiile stabilite in fisa postului, care sunt obligatorii pentru titularul
postului;
-apara interesele unitatii si respecta conducerea;
-manifesta competenta, responsabilitate, obiectivitate privind posibilitatile proprii si
rezultatele muncii prestate;
-asimileaza cunostintele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum si a
legilor, regulamentelor, instructionilor si ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
-respecta programul de lucru si foloseste eficient timpul de munca;
-isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca precum si
masurile de aplicare a acestora;
-sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidente sau
imbolnavire profesionala propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la
procesul de munca;
-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de munca sau imbolnavire profesionala;
-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munjca accidentele de munca
suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
Competenta:
-primeste delegarea de atributii de la seful ierarhic;
-ia masuri operative in vederea realizarii atributiilor de serviciu.

c. Mediul de munca: locul de munca vanzator/gestionar este dispus in incinta


magazinului in care sunt asigurate microclimatul si iluminatul corespunzator; ca noxe
se pot lua in considerare: curenti de aer, iluminat natural si artificial, microorganisme
in aer sau in contact.

d. Executantul: are calificarea de vanzator/gestionar; este instruit din punct de


vedere al S.S.M.; este dotat cu E.I.P. (uniforma); timpul de lucru 8h/schimb,
40h/saptamana inclusiv sambata si duminica, zile libere in functie de zilele lucrate.

3. Identificarea factorilor de risc si intocmirea fisei de evaluare

Factorii de risc identificati si cuantificati pe componentele sistemului de munca


de la locul de munca “VANZATOR/GESTIONAR”, forma concreta de
manifestare, nivelurile partiale de risc si nivelul global de risc/securitate, calculate,
sunt prezentate in “Fisa de evaluare”, iar reprezentarea grafica a nivelurilor partiale
de risc ale factorilor identificati F1, F2, F3…F16 este data de figura 1.

4. Interpretarea rezultatelor evaluarii

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca


“VANZATOR/GESTIONAR” este egal cu 3, fiind situat sub nivelul de risc admis
in Romania de 3,5 si care incadreaza riscul global ca fiind mic.
Din “Fisa de evaluare” rezulta ca din cei 16 factori de risc identificati si
evaluati, 4 depasesc nivelul 3,5; fiind considerat ca factori de risc inacceptabil; toti
sunt de nivel partial mediu de risc (4). Cei 4 factori de risc cu nivel inacceptabil in
Romania, in ordinea descrescatoare a gravitatii consecintelor si valorii nivelului
partial de risc sunt:
F2. Strivire datorita: rasturnarii rafturilor; caderii unor marfuri grele puse pe rafturi la
inaltime..................................................................................... nivel partial de risc - 4
F3. Electrocutare prin atingere directa, sau indirecta la contactul accidental cu
carcasele metalice ale utilajelor de bucatarie sub tensiune sau in cazul cablurilor
electrice isolate necorespunzator sau a prizelor si corpurilor de iluminat
defecte………………………………………………………...nivel partial de risc - 4
F15. Caderea de la inaltime mica la asezarea si manipularea marfurilor din
rafturi ………………………………..…..................................nivel partial de risc - 4
F16. Caderea de la acelasi nivel datorita pardoselii care in anumite conditii poate
deveni alunecoasa……………………………………………..nivel partial de risc - 4
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc identificati si evaluati pe
componentele sistemului de munca, situatia se prezinta astfel (figura 2):

37,50%, factori de risc proprii mijloacelor de productie;


31,25%, factori de risc prorii mediului de munca;
12,50%, factori de risc prorii sarcinii de munca;
18,75%, factori de risc proprii executantului.

Factorii de risc cu nivel inacceptabil (peste 3) apartin mijloacelor de productie


(2) si executantului (2), mediului de munca (0), sarcina de munca (0).
Din analiza rezultatelor din “Fisa de evaluare” se constata ca din cei 16 factori
de risc identificati si evaluati, un numar de 6 adica 37,50% au consecinte ireversibile
asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel ca locul de munca analizat
“VANZATOR/GESTIONAR” prezinta pericol mediu de accidentare si imbolnavire
profesionala.

5. Propuneri de masuri

In scopul diminuarii de la locul de munca sau eliminarii surselor de pericole


potentiale reprezentate de cei 4 factori de risc inacceptabili precum si a altor factori
de risc cu nivel 3, de la locul de munca “VANZATOR/GESTIONAR” se impune
luarea de masuri de prevenire si protectie, tehnice si/sau organizatorice (bariere de
securitate), prezentate generic in “Fisa de masuri propuse”.
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA
VANZATOR/GESTIONAR
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC `MAXIMA GRAVITATE PROBABILI- PARTIAL
MUNCA IDENTIFICATI (descriere, parametri) PREVIZIBILA TATE DE RISC,
Ri
0 1 2 3 4 5 6
F1. Taiere, intepare la contractul cu suprafete cu ITM 3-45 2 4 2
contururi periculoase: geamuri si piesele de cristal sau zile
FACTORI DE semicristal din componenta mobilierului cu crapaturi
RISC sau bucati lipsa sau margini insuficient finisate;marfuri
MECANIC cu suprafete sau contururi periculoase
F2. Strivire datorita: rasturnarii rafturilor; caderii unor DECES 7 2 4
marfuri grele puse pe rafturi la inaltime
F3. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta la
MIJLOACE DE FACTORI DE contactul accidental cu carcasele metalice ale utilajelor
PRODUCTIE RISC sub tensiune sau in cazul cablurilor electrice izolate Deces 7 2 4
ELECTRIC necorespunzator sau a prizelor si corpurilor de
iluminat defecte
FACTORI DE F4. Lucrul cu substante iritante (detergenti etc.) ITM 3-45 zile 2 1 1
RISC
CHIMIC
FACTORI DE F5. Incendii produse in cladire, la echipamente, DECES 7 1 3
RISC marfuri
TERMIC
FACTORI DE F6. Lucrul cu bani ITM 3-45 zile 2 2 2
RISC
BIOLOGIC
MEDIUL DE FACTORI DE F7.Temperatura coborita iarna si ridicata vara ITM 3-45 zile 2 4 2
MUNCA RISC FIZIC
F8. Curenti de aer – usi deschise, neetanseitati ITM 3-45 zile 2 6 3
F9. Nivel de iluminare scazut in special seara si ITM 3-45 zile 2 1 1
MEDIUL DE FACTORI DE dimineata
MUNCA RISC FIZIC F10. Violenta sau actiuni de vandalism ale unor clienti ITM 45-180 3 1 2
zile
F11. Calamitati naturale (cutremure, inundatii etc.) DECES 7 1 3
SARCINA DE SUPRASOLI- F12. Efort static – lucrul in picioare pe toata durata ITM 45-180 3 4 3
MUNCA CITARE schimbului zile
FIZICA F13. Efort dinamic – in special afectiuni dorso- ITM 45-180 3 2 2
lombare la manipularea marfurilor grele zile
F14. Pozitionari gresite ale marfurilor cu rastunarea ITM 3-45 zile 2 3 2
acestora
EXECUTANT ACTIUNI F15. Caderea de la inaltime mica la asezarea si DECES 7 2 4
GRESITE manipularea marfurilor din rafturi
F16. Caderea de la acelasi nivel datorita pardoselii ITM 45-180 3 5 4
care in anumite conditii poate deveni alunecoasa zile
Nivelul de risc global al locului de munca : vanzator/gestionar

16

r  R i i
2  (11)  6   2  2  4   3  3  4   4  4 126
N rg  i 1
  3
16
2 1  6  2  4  3  4  4 42
r i
Niveluri partiale de risc

i 1

Locul de munca
Vanzator/Gestionar
Nivel global de risc: 3

Factori de risc

Fig.1: Nivelurile de risc partiale pe factori de risc


Legenda (Fig. 1)

F1. Taiere, intepare la contractul cu suprafete cu contururi periculoase: geamuri si


piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului cu crapaturi sau bucati
lipsa sau margini insuficient finisate; marfuri cu suprafete sau contururi periculoase.
F2. Strivire datorita: rasturnarii rafturilor; caderii unor marfuri grele puse pe rafturi la
inaltime.
F3. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta la contactul accidental cu
carcasele metalice ale utilajelor sub tensiune sau in cazul cablurilor electrice izolate
necorespunzator sau a prizelor si corpurilor de iluminat defecte;
F4. Lucrul cu substante iritante (detergenti etc.).
F5. Incendii produse in cladire, la echipamente, marfuri.
F6. Lucrul cu bani.
F7. Temperatura coborita iarna si ridicata vara.
F8. Curenti de aer – usi deschise, neetanseitati.
F9. Nivel de iluminare scazut in special seara si dimineata.
F10. Violenta sau actiuni de vandalism ale unor clienti.
F11. Calamitati naturale (cutremure, inundatii etc.).
F12. Efort static – lucrul in picioare pe toata durata schimbului.
F13. Efort dinamic – in special afectiuni dorso-lombare la manipularea marfurilor
grele.
F14. Efort dinamic la manipularea si transportul manual al produselor necesare
activitatii – cutii, lazi etc. – afectiuni dorsolombare;
F15. Caderea de la inaltime mica la asezarea si manipularea marfurilor din rafturi.
F16. Caderea de la acelasi nivel datorita pardoselii care in anumite conditii poate
deveni alunecoasa.
Locul de munca
Vanzator/Gestionar
Nivel global de risc: 3

Factori de risc proprii

sarcinii de munca Factori de risc proprii


Factori de risc proprii
12,50% executantului
mediului de munca
18,75%
31,25%

Factori de risc proprii

mijloacelor de productie

37,50%

Fig.2: Ponderea factorilor de risc identificati dupa elementele sistemului de munca


FISA DE MASURI PROPUSE
locul de munca
VANZATOR/GESTIONAR
NR. FACTORI DE RISC NIVEL NOMINALIZAREA MASURII
CRT. DE RISC
0 1 2 3
F2. Strivire datorita: Masuri tehnice:
rasturnarii rafturilor; -Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incit sa obtina o stabilitate corespunzatoare. Rafturile
caderii unor marfuri grele se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea
1. puse pe rafturi la inaltime 4 rafturilor
Masuri organizatorice:
-Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier
-Marfurile grele se vor aseza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, cele cu materiale
usoare pe politele de sus
F3. Electrocutare prin Masuri tehnice:
atingere directa sau -Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori etc., astfel incit
indirecta la contactul elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse
accidental cu carcasele Masuri organizatorice:
metalice ale utilajelor sub -Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub
tensiune sau in cazul tensiune
cablurilor electrice izolate -Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai
2. necorespunzator sau a 4 dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de intretinere,
prizelor si corpurilor de instruiti corespunzator si autorizati in zona de lucru, vor fi montate la loc vizibil, tablite avertizoare
iluminat defecte de interdictie
-Spalarea si curatarea utilajelor comerciale, la treminarea lucrului, se vor efectua numai dupa
intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora
-Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si electrocontabile)
vor fi prevazute cu legatura de protectie la priza de pamant
-Se va verifica periodic instalatia electrica, in special instalatia de legare la pamant.
F15. Cadere de la inaltime Masuri tehnice:
3. mica la asezarea si 4 -Pentru asezarea si manipularea marfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu scari
manipularea marfurilor din simple sau duble care vor fi prevazute cu dispozitive de prindere in partea superioara si placi de
rafturi cauciuc in partea inferioara (pentru scarile simple), iar cele duble cu lant de siguranta si placi de
cauciuc pe partea inferioara
F16. Cadere de la acelasi Masuri organizatorice
4. nivel datorita pardoselii 4 -Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice
care in anumite conditii obstacol si vor fi marcate vizibil;
poate deveni alunecoasa Iarna caile de acces in magazin vor fi curatate de zapada si presarate cu
CONCLUZII
Scopul acestei lucrari il reprezinta evaluarea nivelului de risc in societate. Considerand
ca evaluarea factorilor de risc constituie punctul de plecare in optimizarea activitatii de
prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale, legislatia actualain domeniu in tara
noastra armonizata cu cea a Uniunii Europene impune conducatorilor de societati comerciale
sa evalueze riscurile pentru sanatatea si securitatea muncitorilor, in vederea stabilirii masurilor
de prevenire a accidentelor.
Prin evaluarea factorilor de risc la locurile de munca mentionate, facem cunoscute
riscurile la care sunt supusi muncitorii in speranta ca acestea vor stimula cointeresarea
conducerii societatii si a salariatilor din locurile de munca pentru imbunatatirea conditiilor de
risc mari la niveluri inferioare, acceptabile.
Evaluarea s-a realizat prin aplicarea metodei INCDPM de evaluare a riscurilor de
accidentare si imbolnavire profesionala pe loc de munca avizata de Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale in anul 1993.

Echipa de evaluare a fost formata din urmatorii:


- ing. Dobrin Gheorghe, sef serviciu extern
- Cojanu Adrian, insp. protectia muncii
- Administratorul societatii
- Medicul de medicina muncii

Evaluarea se bazeaza pe datele tehnice si organizatorice transmise de beneficiar prin


consultarea lucratorilor, a medicului de medicina muncii si a observatiilor directe in urma
verificarii locurilor de munca.
De asemeni, a fost consultat inspectorul de obiectiv din partea ITM Vaslui si
conducatorii locurilor de munca.
Au fost analizate si studiate:
- I.S.S.M. pentru activitatile de baza;
- Registrul privind activitatea de S.S.M. din societate;
- Registrul de evidenta a accidentelor in munca;
- Atributiile functionale specifice locului de munca;
- dotarea locului de munca;
- procesele tehnologice uzuale.
In urma analizei a reiesit ca muncitorii cunosc bine procesul tehnologic si instructiunile
de securitatea muncii pe care le aplica corespunzator. Locurile munca sunt partial dotate din
punct de vedere tehnic, instalatii si utilaje vechi, depasite moral, dar in prezent corespund
sarcinii de munca stabilite de conducerea societatii.
In ultimii ani la locurile de munca evaluate nu au avut loc accidente, unele
indisponibilitati au fost cauzate de agresiuni ale factorilor de mediu, temperaturi scazute iarna
si effort fizic in pozitii incomode la manipularea materialelor.
Au fost identificati factori de risc inregistrandu-se nivelul de risc 4,3,2,1.
Analizand repartitia factorilor de risc pe elemente ale sistemului de munca rezulta ca
nivelul de risc 4 se datoreaza paricolului de electrocutare, nivelul de risc 3 se datoreaza
pericolului pe care il reprezinta accidentele de deplasare, caderea de la acelasi nivel sau de pe
trepte si electrocutarii. Nivelurile de risc 2 si 1 se datoreaza executantului (neatent, nepregatit
suficient, indisciplinat sau obosit, stresat) sau nerespectarii prevederilor tehnice.
S-au propus masuri de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale, masuri
prezentate in anexa. Vom constata ca cele mai multe se adreseaza executantului si a celor care
au obligatia de instruire si verificare a acestuia, dar si conducerii societatii carora le revine
sarcina realizarii conditiilor tehnice.
Rezultatele evaluarii sunt prezentate in lucrare cu ajutorul instrumentelor formalizate
ale metodei, respectiv fisele de evaluare a locurilor de munca si fisele de masuri propuse
pentru factorii la care nivelul de risc partial depaseste limita de acceptabilitate, pentru fiecare
loc de munca in parte.
De asemenea, la fiecare loc de munca s-a realizat si o prezentare succinta pe elementele
ale sistemului de munca.
Ierarhizarea locurilor de munca analizate in functie de nivelul de risc este prezentarea in
tabelul urmator:

Nr. LOCUL DE MUNCA Nivel de


crt. risc
2 VANZATOR/GESTIONAR 3

Situatia din unitate se reflecta si in nivelul de risc agregat pe aceste locuri de munca
N 
ga determinat astfel:

N rgi  N rgi
9
N ga  i 1
1
 3
3
N
i 1
rgi

Avand in vedere rezultatele evaluarii, se poate afirma ca lucrarea reprezinta un


instrument necesar si util pentru indeplinirea atributiilor stabilite pentru conducerea firmei prin
Legea securitatii muncii 319/2006, deoarece permite:
- Compararea diverselor locuri de munca d.p.d.v. al periculozitatii, pe o scala de
niveluri de risc de la 1 la 7.
- Ierarhizarea riscurilor in cadrul unui loc de munca si alocarea optima, pe aceasta
baza, a resurselor financiare.
- Identificarea tuturor factorilor de risc si stabilirea dimensiunii riscurilor, ceea ce
reprezinta baza elaborarii instructiunilor proprii de securitate a muncii si o conditie
impusa de Normele metodologice privind autorizarea agentilor economici.
- Elaborarea planului de prevenire si protectie, pe baza fiselor de masuri de prevenire
intocmite in urma evaluarii riscurilor.
Aplicand masurile propuse, consideram ca nivelul de risc va
scadea apreciabil in favoarea cresterii nivelului de securitate, obiectiv urmarit de echipa de
evaluare in lucrarea de fata.

SC. “ACTCONSULT49” SRL.


HUSI