Sunteți pe pagina 1din 10

EVALUAREA RISCURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE ŞI

ACCIDENTARE PROFESIONALĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ:
TÂMPLAR

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Realizează şi repară mic mobilier şi alte prefabricate.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Circular;
 Freză;
 Maşină de şlefuit;
 Maşină de rindeluit;
 Maşină de găurit portabilă
 Polizor
 Trusă de scule

SARCINA DE MUNCǍ
Conform cu fisa postului;
MEDIUL DE MUNCǍ

Îşi desfăşoară activitatea, atât în atelier cât şi în aer liber. Activitatea în aer liber se
desfăşoară în prezenţa curenţilor de aer şi a intemperiilor, temperatura fiind scăzută în
anotimpul friguros şi ridicată în perioada caniculară.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic
- Lovire de către maşinile şi utilajele de construcţii sau de mijloace de
transport la deplasarea pedestrǎ sau in timpul deplasarii cu
autovehicolul.
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase
(ferăstrău manual, maşină de găurit, etc.).
- Proiectare de particule în timpul procesului de tăiere a lemnului ;
- Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a
obiectelor, materialelor, uneltelor situate la înălţime;
- Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre
organele de maşini în mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit
etc.);
- Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul
prelucrării sau manipulării;

 Factori de risc electric

- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize, ştechere


defecte, conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau
umedă, aparatură necarcasată etc);

 Factori de risc termic

- Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău

 Factori de risc chimic

- vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc -


intoxicatii
- gaze sau vapori inflamabili ;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic
- Calamitǎţi naturale( seisme, trăznete, etc);
- Temperatura aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în
anotimpul friguros;
- Curenţi de aer.
 Factori de risc chimic
- Pulberi pneumoconiogene ( particule de praf, etc. ).

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă
- Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de
muncă;
- Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă periculoase;
- Suprasolicitare fizică
- Poziţii de lucru forţate sau vicioase producătoare de afecţiuni ale
sistemului osteo-muscular ;
- Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
- Folosirea uneltelor echipamentelor de lucru necorespunzătoare, din
dotare;
 Suprasolicitare psihicǎ
- Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia
muncii sau ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
- Stres neuropsihic legat de pericolul de cădere de la înălţime.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

 Acţiuni greşite

- Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării


maşinii de găurit, fierăstrău electric ;
- Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje;
- Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare,
dezechilibrare;
- Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare;
- Staţionări sau deplasări în zonele periculoase;

 Omisiuni

- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;


- Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor tehnice;

 Comportament socio – profesional

- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,


stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul
de comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
UNITATEA ŞCOLARĂ: NUMǍR PERSOANE EXPUSE:
.......................................................

3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ DURATA EXPUNERII: 8 h

LOCUL DE MUNCǍ: EVALUATOR:


TAMPLAR Prof. ..................................................

CONSE- CLASA DE CLASA NIVEL


COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA GRAVITAT DE PARŢIAL
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA E PROBA DE RISC
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- BILITAT
BILǍ E
1.Lovire de către maşinile şi utilajele de construcţii sau de mijloace
de transport la deplasarea pedestrǎ, sau in timpul deplasării cu DECES 7 1 3
autovehicolul (F1)
2.Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase ITM 3-45
2 4 2
(ferăstrău manual, electric etc)(F2) zile
3.Proiectare de particule în timpul procesului de tăiere a ITM 3-45
2 3 2
lemnului(F3) zile
4.Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a
FACTORI DE obiectelor, materialelor, uneltelor situate la înălţime(F4) ITM 45-
3 2 2
RISC MECANIC 180 zile
MIJLOACE DE
PRODUCŢIE 5.Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre
organele de maşini în mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit ITM 3-45
2 2 2
etc.)(F5) zile

6.Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul


prelucrării sau manipulării(F6)
ITM 3-45
2 3 2
zile
CONSE- CLASA DE CLASA NIVEL
CINTA GRAVITATE DE PARŢIAL
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC MAXIMA PROBABI DE RISC
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) PREVIZI-BILǍ LITATE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI
FACTORI DE 7.Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize, ştechere
RISC defecte, conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau DECES 7 1 3
ELECTRIC umedă, aparatură necarcasată etc)(F7)
FACTORI DE 8.Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău
ITM 3-45
RISC etc.(F8) 2 3 2
zile
TERMIC
9.Vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc – ITM 45- 3 4 3
intoxicatii(F9) 180 zile
FACTORI DE
10.Gaze sau vapori inflamabili(F10) ITM 45- 3 4 3
RISC CHIMIC
180 zile
1.Calamitǎţi naturale( seisme, trăznete, etc) (F11) DECES 7 1 3
FACTORI DE 2.Temperatura aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în ITM 3-45
RISC anotimpul friguros(F12) 2 4 2
MEDIUL DE zile
FIZIC 3.Curenţi de aer(F13) ITM 45-
MUNCǍ 3 6 4
180 zile
FACTORI DE 4.Pulberi pneumoconiogene ( particule etc ) (F14)
ITM 3-45
RISC 2 3 2
zile
CHIMIC
CONŢINUT 1.Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de ITM 45- 3 4 3
NECORES- muncă(F15) 180 zile
PUNZĂTOR AL 2.Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă
SARCINII DE periculoase(F16) DECES 7 2 4
MUNCĂ
SARCINA DE
3.Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă(F17) ITM 3-45
MUNCĂ 2 5 3
SOLICITARE zile
FIZICA 4.Folosirea uneltelor de lucru necorespunzătoare, din dotare(F18) ITM 3-45
2 4 2
zile
5.Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex,
SOLICITARE ITM 3-45
monotonia muncii sau ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii 2 4 2
PSIHICĂ zile
sarcinii de muncă(F19)
CONSE- CLASA DE CLASA NIVEL
CINTA GRAVITATE DE PARŢIAL
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA PROBABI DE RISC
PREVIZI-BILǍ LITATE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI
1.Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării
ITM 3-45
maşinii de găurit, fierăstrău electric(F20) 2 4 2
zile
2.Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje(F21)
INV GR.III 4 2 3
ACŢIUNI 3.Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi
DECES 7 1 3
GREŞITE autorizare(F22)
4.Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, ITM 3-45
2 5 3
dezechilibrare(F23) zile
5.Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare,
DECES 7 2 4
dezechilibrare(F24)
6.Staţionări sau deplasări în zonele periculoase(F25) INV GR II 5 2 4
EXECUTANT
7.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie(F26)
DECES 7 2 4
OMISIUNI
8.Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor ITM 45-
3 4 3
tehnice(F27) 180 zile
9.Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între
ITM 3-45
colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în 2 2 2
zile
COMPORTA- sistemul de comunicare) (F28)
MENT SOCIO 10.Lipsa de satisfacţie în muncă(F29) ITM 3-45
2 1 1
PROFESIO- zile
NAL 11.Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
ITM 45-
serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în 3 2 2
180 zile
timpul programului(F30)

30

 riRi 5(4  4)  11(3  3)  13(2  2)  1(11) 232


NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE: Nrg1     2,9
i 1
30
5  4  11 3  13  2  11 80
 ri
i 1
INTERPRETAREA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIILE
EVALUĂRII
PENTRU LOCUL DE MUNCĂ:
TÂMPLAR
Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă "Tâmplar" este 2,9
%, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de
risc mediu el situându-se sub limita maximă acceptabilă (3,5).

Rezultatul este susţinut de "Fişa de evaluare a locului de muncă",


din care se observa ca din totalul de 30 factori de risc identificaţi, 16,67%
( 5 ) depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea 3, încadrându-se în
categoria nivelelor de risc mari, putând avea consecinţe ireversibile
asupra executantului.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele
generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:
 36,67 % sunt factori proprii EXECUTANT
 16,67 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCĂ
 13,33 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCĂ
 33,33 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCŢIE
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ
Locul de muncǎ
TÂMPLAR
Nivel de risc global : 2,9
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
Locul de muncă: „TÂMPLAR ”

Nr. NIVEL DE MǍSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
crt. RISC
- Se vor acoperi şi îngrădi cu balustrade executate pe tot
conturul, cu o înălţime de cel puţin 1m., golurile din planşeele clădirilor în
construcţie pe care se execută lucrări sau e posibil să se circule; golurile vor fi
marcate cu indicatoare de pericol;.
F24 Cădere de la înălţime prin păşire în gol,
1. - Trecerea, într-un sens sau altul, între un mijloc de acces şi
alunecare, dezechilibrare; 4
platforme, planşee sau pasarele nu trebuie să genereze riscuri suplimentare de
cădere.
- Accesul către locurile de muncă trebuie amenajat fără
obstacole sau goluri neacoperite. Gropile de pe teritoriul şantierului se vor
împrejmui.
- .În toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu
F26 Neutilizarea echipamentului individual de echipament de protecţie specific pe care este obligat să-l poarte în timpul
2. protecţie; 4 lucrului şi până la părăsirea teritoriului şantierului.

- Se interzice circulaţia personalului muncitor sub schelele sub care se lucrează.


- Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de
F25 Staţionări sau deplasări în zonele protecţie de protecţie a muncii la începerea lucrului care va cuprinde măsurile
3. periculoase; 4 de protecţie a muncii care trebuie respectate în desfăşurarea activităţii din ziua
respectivă.
- Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de
acţiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol.
- În locurile periculoase, atât la locurile de muncă, cât şi acolo unde circulaţia
F16 Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor este mare, se va atrage atenţia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare
4. 4
de muncă periculoase; vizibile atât ziua cât şi noaptea.

- Golurile de la ferestre şi uşi unde nu s-a montat tâmplăria vor fi închise


5. F 13 Curenţi de aer 4 provizoriu pentru a feri personalul muncitor de curenţii de aer..

ÎNTOCMIT
Responsabil SSM: prof. ...............................