Sunteți pe pagina 1din 17

1

Școala gimnazială nr. 134


Clasa Pregătitoare
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt.
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Transmitere de noi cunoştinţe S1 15 – 19.09
1.1;1.3 Omul – cea mai importantă fiinţă de pe pământ 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 22 – 26.09
Dumnezeu ne-a creat din 1.1;1.2;1.3  Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei 1 Mixtă S3 29.09 – 03.10
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce înseamnă să fiu creştin ? 1 Mixtă S4 06 – 10.10
iubire
1.1;1.3;2.1;2.2  Cum vorbesc cu cei din jur? 1 Mixtă S5 13 – 17.10
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce simt faţă de ceilalţi ? 1 Mixtă S6 20 – 24.10
1.1;1.2;2.1;2.2  Cum mă comport ca un creştin? 1 Mixtă S7 27 – 31.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 03 – 07.11
1. Dumnezeu ne-a creat din
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  O zi din viaţa mea de creştin 1 Mixtă S9 10 – 14.11
iubire
1.1;1.3  Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 17 – 21.11
Dumnezeu este întotdeauna
2. 1.1;3.1  Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 Mixtă S11 24 – 28.11
cu noi
1.1;3.1  Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor 1 Mixtă S12 01 – 05.12
Naşterea Domnului, darul lui  Naşterea Domnului, bucuria copiilor 08 – 12.12
3. 1.1;1.2;3.1;3.2 2 Mixtă S13-S14
Dumnezeu pentru oameni  Cum sărbătoresc Crăciunul? 15 – 19.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 20.12.2014 – 04.01.2015
3.1 • Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15-S16 05 – 09.01
12 – 16.01
2. Dumnezeu este întotdeauna 1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 1 Mixtă S17 19 – 23.01
cu noi 1.1;1.2;3.1;3.2 1 Recapitulare şi sistematizare S18 26 – 30.01
•Recapitulare,sistematizare, evaluare semestrială
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 31.01 – 08.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

2
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 1 Mixtă S19 09 – 13.02
2.
cu noi 1.1;1.3;3.1 • Copilăria lui Iisus 1 Mixtă S20 16 – 20.02
23 – 27.02
Dumnezeu ne învaţă să ne 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Familia mea 2 Mixtă S21-S22
4. 02 – 06.03
ajutăm unii pe alţii
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Primii mei prieteni 1 Mixtă S23 09 – 13.03
1.1;1.2;3.1;3.2  Cum sărbătoresc Paştile? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 16 – 20.03
Învierea Domnului,
5. împlinirea darului lui  Bucuria copiilor la Florii şi la
Transmitere şi însuşire de noi 23 – 27.03
1.1;1.2;3.1;3.2 Paşti/”HRISTOS A ÎNVIAT” 2 S25-S26
Dumnezeu cunoştinţe/Mixtă 30.03 – 03.04
-Troparul Învierii*
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27 06 – 10.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 11 – 19.04
Transmitere şi însuşire de noi 20 – 24.04
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Oamenii din lumea întreagă 2 S28-S29
cunoştinţe/Mixtă 27.04 – 01.05
1.2;1.3;2.1;2.2  Sunt creştin şi la şcoală 1 Mixtă S30 04 – 08.05
11 – 15.05
Dumnezeu ne învaţă să ne 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Creştinii din biserica mea 2 Mixtă S31-S32
18 – 22.05
4. ajutăm unii pe alţii
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Preotul în viaţa mea 1 Mixtă S33 25 – 29.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, 01 – 05.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
3.1;3.2 evaluare finală 08 – 12.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 15 – 19.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Pandele Ionuţ-Lucian Prof. Enuţă Daniel-Dumitru Prof. Pandele Ionuţ-Lucian

3
Școala gimnazială nr. 134
Clasa I
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 15 – 19.09
1.1  Prima oră de Religie a micului creştin 1 Mixtă S2 22 – 26.09
1.1;1.2  Rugăciunea şi rugămintea 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 29.09 – 03.10
Omul se roagă lui
1.  Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin
Dumnezeu pentru sine 1.1;1.2 1 Mixtă S4 06 – 10.10
rugăciune
şi pentru alţii
1.3;2.1;2.2  Când, unde, cui şi pentru cine mă rog? 1 Mixtă S5 13 – 17.10
1.2  Binefacerile rugăciunii 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S6 20 – 24.10
1.2;1.3; 2.2  Rugăciunea la intrarea în clasă 1 Mixtă S7 27 – 31.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 03 – 07.11
1. Omul se roagă lui Dumnezeu 1.2;1.3;2.2  Rugăciunea la ieşirea din clasă 1 Mixtă S9 10 – 14.11
pentru sine şi pentru alţii 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10 17 – 21.11
Omul este fiinţa care 1.1;1.2;3.1  Sfinţii Apostoli – modele de credinţă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 24 – 28.11
2.
crede în Dumnezeu 1.1;1.2;3.1  Sf. Apostol Andrei 1 Mixtă S12 01 – 05.12
Naşterea Domnului în  Naşterea Domnului 08 – 12.12
3. 3.1 2 Mixtă S13-S14
vers şi cântec  Colinde- lauda Naşterii Domnului 15 – 19.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 20.12.2014 – 04.01.2015
1.1;3.1;3.2  Sfânta Fecioară Maria 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 05 – 09.01
Transmitere şi însuşire de noi 12 – 16.01
Naşterea Domnului în 1.1;3.1;3.2  Copilăria lui Iisus 2 S16-S17
3. cunoştinţe/Mixtă 19 – 23.01
vers şi cântec
 Recapitulare,sistematizare, evaluare
1.1;1.2;3.1;3.2 1 Recapitulare şi sistematizare S18 26 – 30.01
semestrială
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 31.01 – 08.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

4
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;1.2  Biserica este casa lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 09 – 13.02
1.1  Cum arată o biserică? 1 Mixtă S20 16 – 20.02
Omul îşi arată iubirea  Cum Îl primesc pe Dumnezeu în 23 – 27.02
1.2 1 Mixtă S21
4. faţă de Dumnezeu în Biserică?
biserică 1.3  Cum mă comport în Biserică? 1 Mixtă S22 02 – 06.03
1.1  Ce fac eu pentru biserica mea? 1 Mixtă S23 09 – 13.03
1.1;1.2;1.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 16 – 20.03
 Patimile, Răstignirea şi Învierea
Învierea Domnului în Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 23 – 27.03
5. 3.1;3.2 Domnului/”HRISTOS A 2 S25-S26
vers şi în cântec Mixtă 30.03 – 03.04
ÎNVIAT” -Troparul Învierii*
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27 06 – 10.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 11 – 19.04
Învierea Domnului în  Povestiri moral-religioase despre
5. 1.2;3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S28 20 – 24.04
vers şi în cântec Paşti
 Omul ascultă cuvântul lui 27.04 – 01.05
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29
Dumnezeu
 Omul se bucură de creaţia lui
1.2;1.3 1 Mixtă S30 04 – 08.05
Dumnezeu
 Biblia ne vorbeşte despre oameni 11 – 15.05
1.1;1.2 1 Mixtă S31
Omul este fiinţa care credinioşi
2.
crede în Dumnezeu
1.2;1.3 Ce înseamnă să fii un om 1 Mixtă S32 18 – 22.05
credincios?
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S33 25 – 29.05
 Recapitulare, sistematizare, 01 – 05.06
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
evaluare finală 08 – 12.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 15 – 19.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

5
Școala gimnazială nr. 134
Clasa a II-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1;1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 15 – 19.09
 Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1;1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 22 – 26.09
omului
 Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet
1.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 29.09 – 03.10
în fiecare zi
Omul este fiul iubitor al
1. 1.1  Rugăciunile de mulţumire şi de laudă 1 Mixtă S4 06 – 10.10
lui Dumnezeu
 Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de
1.1;2.1 1 Mixtă S5 13 – 17.10
Dumnezeu
 Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii
1.1;1.2;2.1;2.2 1 Mixtă S6 20 – 24.10
faţă de Dumnezeu
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 27 – 31.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 03 – 07.11
1.1  Dumnezeu ne iubeşte pe toţi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 10 – 14.11
 Dumnezeu ne ajută să Il cunoaştem şi să
1.1 1 Mixtă S10 17 – 21.11
Dumnezeu este Tatăl Îl iubim
2.
nostru iubitor 1.1  Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire 1 Mixtă S11 24 – 28.11
 Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă
1.1;1.2 1 Mixtă S12 01 – 05.12
de om

3.
Crăciunul şi Anul Nou- 2.1;3.1;3.2 • Tradiţii religioase de Crăciun 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 08 – 12.12
tradiţii 2.1;3.1;3.2  Tradiţii populare de Crăciun şi Anul Nou 1 Mixtă S14 15 – 19.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 20.12.2014 – 04.01.2015
 Maica Domnului, îngerii şi sfinţii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 05 – 09.01
1.2;3.1 2 S15-S16
Dumnezeu este Tatăl săvârşesc minuni Mixtă 12 – 16.01
2.
nostru iubitor 1.1;1.2;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 19 – 23.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
3.1;3.2 semestrială* 26 – 30.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 31.01 – 08.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

6
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1 • Oferirea de sfaturi şi învăţături 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 09 – 13.02
 Exemple de sfaturi şi învăţături primite de
1.2;2.1 1 Mixtă S20 16 – 20.02
la Mântuitorul Iisus Hristos
Oamenii îşi arată iubirea 1.1;1.2;3.2 Ce este iertarea şi de ce avem nevoie de 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S21 23 – 27.02
4. iertare?
unii faţă de alţii
 Modelul de iertare oferit de Mântuitorul
1.2 1 Mixtă S22 02 – 06.03
Iisus Hristos
1.1;1.2;1.3  Iertarea celor ce ne fac rău 1 Mixtă S23 09 – 13.03
1.1;1.2;1.2;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 16 – 20.03

Floriile, Paştile şi 1.1;2.1;3.1;3.2 •Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25
23 – 27.03
5. Rusalii
Rusaliile – tradiţii
1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii populare de Paşti 1 Mixtă S26 30.03 – 03.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27 06 – 10.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 11 – 19.04
1.1  Ce este recunoştinţa? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S28 20 – 24.04
1.3  Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine 1 Mixtă S29 27.04 – 01.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor singuri 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S30 04 – 08.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 11 – 15.05
Oamenii îşi arată iubirea  Ajutorul dat celor bolnavi 2 Mixtă S31-S32
4. 18 – 22.05
unii faţă de alţii
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S33 25 – 29.05
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 01 – 05.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
2.2;3.1;3.2 finală 08 – 12.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 15 – 19.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

7
Școala gimnazială nr. 134
Clasa a III-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Obiective de Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. referinţă ore
 Cu Dumnezeu la început de an
2.2 1 Recapitulare S1 15 – 19.09
şcolar/Recapitulare
1. Despre credinţa creştină
2.2  Recapitulare/Din nou la şcoală 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S2 22 – 26.09
1.1  Biblia sau Sfânta Scriptură 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 29.09 – 03.10
 Sfinţii - rugători către Dumnezeu
3.4; 4.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 06 – 10.10
pentru noi*
Sfinţii, prietenii
2. 3.4; 4.3  Sfânta Parascheva 1 Mixtă S5 13 – 17.10
copiilor
3.4; 4.3  Sfântul Dimitrie cel Nou 1 Mixtă S6 20 – 24.10
3.4; 4.3  Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor 1 Mixtă S7 27 – 31.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 03 – 07.11
Sfinţii, prietenii
2. 3.4; 4.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9 10 – 14.11
copiilor
3.2;4.1;5.2  Micul creştin în biserică 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 17 – 21.11
Să-L cinstim pe 4.1;5.2  Sfintele slujbe ale Bisericii 1 Mixtă S11 24 – 28.11
3.
Dumnezeu  Sărbătorile religioase - momente de
3.4;4.1;5.2 1 Mixtă S12 01 – 05.12
bucurie sfântă
Bucurie şi lumină Transmitere şi însuşire de noi 08 – 12.12
4. 2.3  Colindul – lauda Naşterii Domnului 2 S13-S14
sfântă cunoştinţe/ Mixtă 15 – 19.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 20.12.2014 – 04.01.2015
 „Tatăl nostru”- Rugăciunea
1.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 05 – 09.01
Domnească
Iisus Hristos , Fiul lui
5. 1.2;3.1  „Tatăl nostru”- Explicarea rugăciunii 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/Mixtă S16 12 – 16.01
Dumnezeu
1.2;3.1;3.2;3.4;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 19 – 23.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
4.1;4.3;5.2 semestrială* 26 – 30.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 31.01 – 08.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

8
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Obiective de
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. referinţă
 Minunile Mântuitorului : Potolirea Transmitere şi însuşire de noi 09 – 13.02
2.2;3.3 2 S19-S20
furtunii de pe mare cunoştinţe/Mixtă 16 – 20.02
Iisus Hristos , Fiul lui
5. 2.2;3.3  Învierea fiicei lui Iair 1 Mixtă S21 23 – 27.02
Dumnezeu
2.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S22 02 – 06.03
2.2;3.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 09 – 13.03
 Mâini lucrătoare, inimi rugătoare -
2.3 lucrări practice*(Felicitare de Paşti)/ 1 Formare a deprinderilor S24 13 – 20.03
4. Bucurie şi lumină sfântă audiţie muzicală (Prohodul)
 Patimile, Răstignirea şi Îngroparea Transmitere şi însuşire de noi 23 – 27.03
2.3 2 S25-S26
Domnului cunoştinţe/Mixtă 30.03 – 03.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27 06 – 10.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 11 – 19.04
4. Bucurie şi lumină sfântă 2.3  Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 Mixtă S28 20 – 24.04
Transmitere şi însuşire de noi 27.04 – 01.05
1.3;2.1;4.2  Moise –alesul lui Dumnezeu 2 S29-S30
cunoştinţe/Mixtă 04 – 08.05
1.3;2.1;4.2  Regele David Mixtă S31 11 – 15.05
1.3;2.1;4.2  Regele Solomon 1 Mixtă S32 18 – 22.05
6. Personalităţi biblice
1.3;2.1;2.2;4.2  Lecturi morale –Pildele lui Solomon* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S33 25 – 29.05
 Recapitulare, sistematizare,evaluare 01 – 05.06
1.3; 2.1; 2.2; 4.2 2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
finală* 08 – 12.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 15 – 19.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

9
Școala gimnazială nr. 134
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Obiective de Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. referinţă ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 15 – 19.09
şcolar/Recapitulare
Despre credinţa 1.1  Recapitulare 1 Recapitularea şi verificarea cunoştinţelor S2 22 – 26.09
1. creştină (Noţiuni de 1.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 29.09 – 03.10
catehism) 1.1;1.2  Cum devenim creştini prin Botez? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 06 – 10.10
1.2  Cum ne păstrăm sufletul curat? 1 Mixtă S5 13 – 17.10
1.1;1.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S6 20 – 24.10
Modele de credinţă în  Profeţii – rolul lor în perioada
2. 2.1;3.1;5.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S7 27 – 31.10
Vechiul Testament Vechiului Testament
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 03 – 07.11
2.1;3.1;5.1  Profetul Ilie 1 Mixtă S9 10 – 14.11
Modele de credinţă în
2. 2.1;3.1;5.1  Profetul Daniel 1 Mixtă S10 17 – 21.11
Vechiul Testament
2.1;3.1;5.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S11 24 – 28.11
Iubirea lui Dumnezeu 2.3;3.2;4.1
3.  Decalogul - datoriile faţă de Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12 01 – 05.12
prin Poruncile Sale
3.3  Naşterea Domnului – bucurie pentru 08 – 12.12
4. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S13-S14
toată lumea. Colinde religioase 15 – 19.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 20.12.2014 – 04.01.2015
2.3;3.2;4.1  Datoriile faţă de aproapele 1 Mixtă S15 05 – 09.01
Iubirea lui Dumnezeu 1.3;2.3  Marea poruncă a iubirii 1 Mixtă S16 12 – 16.01
3.
prin Poruncile Sale 2.1;2.3;3.1;4.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 19 – 23.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
5.1 semestrială* 26 – 30.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 31.01 – 08.02

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

10
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Obiective de
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. referinţă
2.2;2.3;3.3;3.4 • Intrarea Domnului în Ierusalim – 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 09 – 13.02
Floriile
2.2;2.3;3.3;3.4 • Cina cea de Taină 1 Mixtă S20 16 – 20.02
2.2;2.3;3.3;3.4 • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani 1 Mixtă S21 23 – 27.02
5. Iisus Hristos, Dumnezeu 2.2;2.3;3.3;3.4  Patimile Domnului 1 Mixtă S22 02 – 06.03
şi om
 Tradiţii şi obiceiuri de sărbători Transmitere şi însuşire de noi 09 – 13.03
2.2;2.3;3.3;3.4 2 S23-S24
(Florii, Paşti, Înălţare, Rusalii) cunoştinţe/Mixtă 16 – 20.03
2.2;2.3;3.3;3.4  Învierea Domnului 1 Mixtă S25 23 – 27.03
 Învierea Domnului – Audiţii muzicale 30.04 – 03.04
2.2;2.3;3.3;3.4 1 Mixtă S26
(Prohodul Domnului)
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27 06 – 10.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 11 – 19.04
2.2;2.3;3.3;3.4  Iisus se arată după Înviere 1 Mixtă S28 20 – 24.04
Iisus Hristos, Dumnezeu Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 27.04 – 01.05
5. 2.2;2.3;3.3;3.4  Înălţarea la cer 1 S29
şi om Mixtă
2.2;2.3;3.3;3.4  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S30 04 – 08.05
4.2;5.1 Sfântul Ioan Iacob Românul 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S31 11 – 15.05
4.2;5.1  Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 1 Mixtă S32 18 – 22.05
6. Sfinţii, prietenii copiilor 4.2;5.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S33 25 – 29.05
2.2;2.3;3.3;3.4;4.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 01 – 05.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
5.1 finală* 08 – 12.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 15 – 19.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

11
Școala gimnazială nr. 134
Clasa a VI-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1;2.2  Cu Dumnezeu la început de an
1 Recapitulare S1 15 – 19.09
şcolar/Recapitulare
2.1;2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 22 – 26.09
2.1;2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 29.09 – 03.10
1. Credinţa creştină 2.1;4.2  Rugăciunea Domnească . Cele şapte cereri 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 06 – 10.10
1.1;2.1  Sfânta Taină a Cununiei 1 Mixtă S5 13 – 17.10
1.1;2.1  Sfânta Taină a Preoţiei 1 Mixtă S6 20 – 24.10
1.1;2.1  Sfânta Taină a Maslului 1 Mixtă S7 27 – 31.10
1.1;2.1;4.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 03 – 07.11
 Hristos binecuvintează familia - Minunea din 10 – 14.11
1.2;3.1;4.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9
Cana Galileeii
Iisus Hristos –
 Răsplata credinţei şi a ascultării - Pescuirea 17 – 21.11
Mântuitorul lumii. 1.2;3.1;4.2 1 Mixtă S10
2. minunată
(Noţiuni de catehism şi
morală creştină)  Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor 24 – 28.11
1.2;3.1;4.2;5.1 1 Mixtă S11
zece leproşi
1.2;3.1;4.2;5.1  Stăruinţa în rugăciune - Femeia canaaneancă 1 Mixtă S12 01 – 05.12
2.2;3.3  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 08 – 12.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S13-S14
alese ale sufletului românesc * 15 – 19.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 20.12.2014 – 04.01.2015
3.3; 3.4; 4.3  Maica Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 05 – 09.01
 Poezie creştină închinată Maicii Domnului.
Sfinţirea timpului 3.3; 3.4; 4.3 Audiţii muzicale –cântări religioase în cinstea 1 Mixtă S16 12 – 16.01
4.
(Noţiuni de liturgică) Maicii Domnului*
1.1;2.1;3.1;3.3;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 19 – 23.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
3.4;4.2;4.3;5.1 semestrială 26 – 30.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 31.01 – 08.02
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

12
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
4. Sfinţirea timpului 3.3 • Postul în viaţa noastră 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 09 – 13.02
(Noţiuni de liturgică) 3.3  Sărbătorile în cinstea sfinţilor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 16 – 20.02
 Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Transmitere şi însuşire de noi 23 – 27.02
2.2;3.2;4.3 1 S21
Botezătorul cunoştinţe/Mixtă
 Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare 02 – 06.03
Spiritualitate şi viaţă 2.2;3.2;4.3 1 Mixtă S22
5. Mucenic Gheorghe
creştină
 Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 09 – 13.03
3.2;4.3 1 Mixtă S23
Izvorâtorul de Mir
2.2;3.2;4.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 16 – 20.03
 Alături de Hristos pe drumul 23 – 27.03
3. Bucurie şi lumină sfântă 2.2;3.3 2 Mixtă S25-S26
Crucii* 30.03 – 03.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27 06 – 10.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 11 – 19.04
2.2;3.3  Texte şi cântări liturgice dedicate Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 20 – 24.04
3. Bucurie şi lumină sfântă 1 S28
Învierii Domnului* Mixtă
2.2;3.2;3.4  Martiriul primilor creştini 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 27.04 – 01.05
 Martiri creştini în Dacia, în secolele 04 – 08.05
2.2;3.2;4.3 1 Mixtă S30
III-IV
Biserica în primele
 Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 11 – 15.05
veacuri creştine 2.2;3.2;3.4;4.3 2 S31-S32
6. sa, Elena Mixtă 18 – 22.05
( Noţiuni de Istorie
Bisericească Universală) 2.2;3.2;3.4;4.3  Evaluare 1 Mixtă S33 25 – 29.05
2.2;3.2;3.3;3.4;  Recapitulare, sistematizare, 01 – 05.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
4.3 evaluare finală 08 – 12.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare şi sistematizare S36 15 – 19.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

13
Școala gimnazială nr. 134
Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 15 – 19.09
2.1  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 22 – 26.09
2.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 29.09 – 03.10
 Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Revelaţia 06 – 10.10
2.1;2.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4
divină
1. Credinţa creştină
13 – 17.10
2.1;2.2;3.1 Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2 Mixtă S5-S6
20 – 24.10
1.1;3.1  Crearea lumii 1 Mixtă S7 27 – 31.10
1.1;3.1  Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume 1 Mixtă S8 03 – 07.11
1.1;2.1;2.2;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9 10 – 14.11
 Puterea credinţei şi a prieteniei - Vindecarea 17 – 21.11
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10
slăbănogului din Capernaum
Iisus Hristos - Învăţător
2.  Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din 24 – 28.11
şi Mântuitor 1.2 1 Mixtă S11
naştere
1.2  Atotputernicia lui Dumnezeu - învierea lui Lazăr 1 Mixtă S12 01 – 05.12
 Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 08 – 12.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 1.2;3.2 2 Mixtă S13-S14
alese ale sufletului românesc 15 – 19.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 20.12.2014 – 04.01.2015
1.2  Căinţă şi iertare - Pilda Fiului Risipitor 1 Mixtă S15 05 – 09.01
Iisus Hristos - Învăţător 1.2  Bogăţia darurilor lui Dumnezeu - Pilda talanţilor 1 Mixtă S16 12 – 16.01
2.
şi Mântuitor 1.1;1.2;2.1;2.2; 19 – 23.01
 Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 2 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S17-S18
3.1 26 – 30.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 31.01 – 08.02

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

14
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice

1.2;2.1;4.1 Legea cea nouă – Fericirile /Audiţii 2


Transmitere şi însuşire de noi
S19-S20
09 – 13.02
muzicale cunoştinţe/Mixtă 16 – 20.02
Trăirea învăţăturii
4. 4.2;5.1  Faptele bune – roade ale virtuţilor 1 Mixtă S21 23 – 27.02
creştine (Noţiuni de
morală creştină)  Faptele rele – încălcări ale voii lui 02 – 06.03
4.2;5.1 1 Mixtă S22
Dumnezeu
1.2;2.1;4.1;4.2;5.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 09 – 13.03
 Să petrecem perioada Postului Mare
cu Rugăciunea Sfântului Efrem 16 – 20.03
Bucurie şi lumină 2.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24
3. Sirul – pregătire duhovnicească
sfântă
pentru Sfintele Paşti *
 Săptămâna Patimilor - momente de 23 – 27.03
1.2;3.2 2 Mixtă S25-S26
meditaţie creştină* 30.03 – 03.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27 06 – 10.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 11 – 19.04
3.2  Rugăciunea în viaţa creştinului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S28 20 – 24.04
Exprimarea învăţăturii
5.
creştine
2.1;3.2  Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Transmitere şi însuşire de noi 27.04 – 01.05
2 S29-S30
Hristos cunoştinţe/Mixtă 04 – 08.05
 Sf. Trei Ierarhi – modele ale iubirii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 11 – 15.05
4.2;5.1 2 S31-S32
faţă de semeni Mixtă 18 – 22.05
 Iubirea prin fapte: ajutorarea celor 25 – 29.05
Spiritualitate şi viaţă 4.2;5.1 1 Mixtă S33
6. aflaţi în suferinţă
creştină
1.2;2.1;3.2;4.1;  Recapitulare, sistematizare, 01 – 05.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34- S35
4.2;5.1 evaluare finală 08 – 12.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 15 – 19.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

15
Școala gimnazială nr. 134
Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 15 – 19.09
2.1  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 22 – 26.09
2.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 29.09 – 03.10
Credinţa creştină 1.1  Crezul- sinteza învăţăturii de credinţă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 06 – 10.10
1.
(Noţiuni de Dogmatică) 1.1  Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 1 Mixtă S5 13 – 17.10
1.1  Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 1 Mixtă S6 20 – 24.10
1.1  Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 1 Mixtă S7 27 – 31.10
1.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 03 – 07.11
1.2;4.2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 10 – 14.11
Sfânta Scriptură –izvor  Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov 2 S9-S10
Mixtă 17 – 21.11
2. de înţelepciune şi iubire
1.2;4.2;5.1  Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele - legea Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 24 – 28.11
2 S11-S12
desăvârşită a Noului Testament Mixtă 01 – 05.12
1.2  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 08 – 12.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S13-S14 15 – 19.12
alese ale sufletului românesc
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 20.12.2014 – 04.01.2015
1.2;4.2;5.1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 05 – 09.01
 Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13,13) 2 S15-S16 12 – 16.01
Sfânta Scriptură –izvor Mixtă
2.
de înţelepciune şi iubire 1.1;1.2;4.2;5.1 19 – 23.01
 Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18 26 – 30.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 31.01 – 08.02

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

16
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
2.1;3.1  Biserica, locaş de închinare 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 09 – 13.02
4. 2.1;3.1  Icoana – fereastră spre cer 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 16 – 20.02
Exprimarea învăţăturii
 Cântarea religioasă – formă de 23 – 27.02
creştine 2.1;3.1 1 Mixtă S21
rugăciune/ audiţii muzicale
 Călătorind cu Dumnezeu – 02 – 06.03
2.1;4.2 1 Mixtă S22
pelerinajul la biserici si mănăstiri
 Portofolii cu tema: Locuri de 09 – 13.03
2.1 1 Mixtă S23
pelerinaj la biserici şi mănăstiri
2.1;3.1;4.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 16 – 20.03
1.2  Paştele în marea familie europeană* 1 Mixtă S25 23 – 27.03
3. Bucurie şi lumină
sfântă  Cuvintele Mântuitorului rostite pe 30.03 – 03.04
1.2 1 Mixtă S26
Cruce - învăţături morale*
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27 06 – 10.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 11 – 19.04
1.2;3.3;4.1  Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în 20 – 24.04
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S28
Hristos
Trăirea învăţăturii 3.3;4.1  Pilda semănătorului – primire şi 27.04 – 01.05
5. 1 Mixtă S29
creştine împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
3.3;4.1 Pilda neghinei – îndelunga răbdare 1 Mixtă S30
04 – 08.05
şi dreptatea lui Dumnezeu
 Semnificaţia întemeierii mitropoliilor 11 – 15.05
3.2 1 Mixtă S31
româneşti
3.2  Întemeierea Patriarhiei Române 1 Mixtă S32 18 – 22.05
Organizarea Bisericii  Organizarea actuală a Bisericii 25 – 29.05
6. 3.2 1 Mixtă S33
Ortodoxe Române Ortodoxe Române
1.2;2.1;3.2;3.3;4.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S34
4.2 finală 01 – 05.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 08 – 12.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Sergiu Mihail Prof. Dănuț Caloian Prof. Dănuț Caloian

17