Sunteți pe pagina 1din 12

Clasa a III-a

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 14 – 18.09
şcolar/Recapitulare
1.1;2.1  Viaţa omului, darul lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 21 – 25.09
 Copilul, darul lui Dumnezeu pentru
1.2;1.3;2.1 1 Mixtă S3 28.09 – 02.10
Iubirea lui Dumnezeu şi părinţi
1.
răspunsul omului  Alcătuirea omului din trup şi suflet.
1.1;1.3;3.2 1 Mixtă S4 05 – 09.10
Grija faţă de trup şi grija faţă de suflet
1.1;2.1;3.2  Naşterea omului, moment de bucurie 1 Mixtă S5 12 – 16.10
1.1;1.2;2.1;3.2  Omul în relaţie cu natura 1 Mixtă S6 19 – 23.10
1.1;1.2;1.3;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 26 – 30.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 31.10 – 08.11
Iubirea lui Dumnezeu şi  Viaţa pe pământ şi împărăţia lui
1. 1.1;1.2;3.1 1 Mixtă S9 09 – 13.11
răspunsul omului Dumnezeu
 Necesitatea de a spune întotdeauna
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 16 – 20.11
adevărul
1.2;1.3  Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 Mixtă S11 23 – 27.11
Viaţa creştinului
2.
împreună cu semenii  Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 1 Mixtă S12 02 – 04.12
ceilalţi
 Importanţa de a avea răbdare cu cei din
1.1;1.2 1 Mixtă S13 07 – 11.12
jur
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Naşterea Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S14 14 – 18.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 19.12.2015 – 03.01.2016
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Botezul Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 04 – 08.01
1.1 ;2.1 ;2.2  Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 Mixtă S16 11 – 15.01
Viaţa creştinului
2.
împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 18 – 22.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
2.2;3.1;3.2 semestrială* 25 – 29.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02
Director, Profesor Religie,
Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Viaţa creştinului împreună cu
2. 1.2  Nevoia de efort pentru a obţine rezultate 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19
semenii 08 – 12.02
1.1;1.3  Primele taine primite de un creştin 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 15 – 19.02
1.1;1.3;3.2  Botezul 1 Mixtă S21 22 – 26.02
1.1;1.3  Mirungerea 1 Mixtă S22 29.02 – 04.03
1.1;1.3  Împărtăşirea 1 Mixtă S23 07 – 11.03
Dumnezeu se face
4.
cunoscut omului 1.1;1.3  Primirea iertării prin spovedanie 1 Mixtă S24 14 – 18.03
 Persoanele din viaţa unui creştin. 21 – 25.03
1.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25
Persoane cere îl ocrotesc în mod nevăzut
2.1;2.2  Persoane care îl ajută pe creştin 1 Mixtă S26 28.03 – 01.04
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S27 04 – 08.04
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Învierea Domnului 1 Mixtă S28 11 – 15.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S29 18 – 22.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 23.04 – 03.05
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Înălţarea Domnului 1 Mixtă S30 04 – 06.05
 Primirea lui Hristos prin Sfânta 09 – 13.05
1.1;1.3;2.1;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S31
Împărtăşanie/ Despre Sfânta Liturghie
 Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a 16 – 20.05
1.1;1.2 1 Mixtă S32
Dumnezeu se face face fapte bune
4.
cunoscut omului 1,2;2.2  Alegerea binelui în viaţă 1 Mixtă S33 23 – 27.05
30.05 – 03.06
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;3.1  Recapitulare, sistematizare,evaluare finală 2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
06 – 10.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 13 – 17.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Obiective de Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. referinţă ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 14 – 18.09
şcolar/Recapitulare
Despre credinţa 1.1  Recapitulare 1 Recapitularea şi verificarea cunoştinţelor S2 21 – 25.09
1. creştină (Noţiuni de 1.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 28.09 – 02.10
catehism) 1.1;1.2  Cum devenim creştini prin Botez? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 05 – 09.10
1.2  Cum ne păstrăm sufletul curat? 1 Mixtă S5 12 – 16.10
1.1;1.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S6 19 – 23.10
Modele de credinţă în  Profeţii – rolul lor în perioada
2. 2.1;3.1;5.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S7 26 – 30.10
Vechiul Testament Vechiului Testament
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 31.10 – 08.11
2.1;3.1;5.1  Profetul Ilie 1 Mixtă S9 09 – 13.11
Modele de credinţă în
2. 2.1;3.1;5.1  Profetul Daniel 1 Mixtă S10 16 – 20.11
Vechiul Testament
2.1;3.1;5.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S11 23 – 27.11
Iubirea lui Dumnezeu 2.3;3.2;4.1
3.  Decalogul - datoriile faţă de Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12 02 – 04.12
prin Poruncile Sale
3.3  Naşterea Domnului – bucurie pentru 07 – 11.12
4. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S13-S14
toată lumea. Colinde religioase 14 – 18.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 19.12.2015 – 03.01.2016
2.3;3.2;4.1  Datoriile faţă de aproapele 1 Mixtă S15 04 – 08.01
Iubirea lui Dumnezeu 1.3;2.3  Marea poruncă a iubirii 1 Mixtă S16 11 – 15.01
3.
prin Poruncile Sale 2.1;2.3;3.1;4.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 18 – 22.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
5.1 semestrială* 25 – 29.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02
Director, Profesor Religie,
Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Obiective de
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. referinţă
2.2;2.3;3.3;3.4 • Intrarea Domnului în Ierusalim – 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 08 – 12.02
Floriile
2.2;2.3;3.3;3.4 • Cina cea de Taină 1 Mixtă S20 15 – 19.02
2.2;2.3;3.3;3.4 • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani 1 Mixtă S21 22 – 26.02
2.2;2.3;3.3;3.4  Patimile Domnului 1 Mixtă S22 29.02 – 04.03
5. Iisus Hristos, Dumnezeu
 Tradiţii şi obiceiuri de sărbători Transmitere şi însuşire de noi 07 – 11.03
şi om 2.2;2.3;3.3;3.4 2 S23-S24
(Florii, Paşti, Înălţare, Rusalii) cunoştinţe/Mixtă 14 – 18.03
2.2;2.3;3.3;3.4  Învierea Domnului 1 Mixtă S25 21 – 25.03
2.2;2.3;3.3;3.4  Iisus se arată după Înviere 1 Mixtă S26 28.03 – 01.04
2.2;2.3;3.3;3.4  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S27 04 – 08.04
 Învierea Domnului – Audiţii muzicale 11 – 15.04
2.2;2.3;3.3;3.4 1 Mixtă S28
(Prohodul Domnului)
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S29 18 – 22.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 23.04 – 03.05
Iisus Hristos, Dumnezeu Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 04 – 06.05
5. 2.2;2.3;3.3;3.4  Înălţarea la cer 1 S30
şi om Mixtă
4.2;5.1 Sfântul Ioan Iacob Românul 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S31 09 – 13.05
4.2;5.1  Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 1 Mixtă S32 16 – 20.05
6. Sfinţii, prietenii copiilor 4.2;5.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S33 23 – 27.05
2.2;2.3;3.3;3.4;4.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 30.05 – 03.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
5.1 finală 06 – 10.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 13 – 17.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian
Clasa a V-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
2.1;2.2 1 Recapitulare S1 14 – 18.09
şcolar/Recapitulare
2.1;2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 21 – 25.09
2.1;2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 28.09 – 02.10
1.1;2.1;2.2;3.1;  Sfintele Taine – lucrări ale lui Hristos în Transmitere şi însuşire de noi 05 – 09.10
1. Credinţa creştină 2 S4-S5
3.5 Biserică. Sf. Taină a Botezului cunoştinţe/Mixtă 12 – 16.10
1.1;2.1;3.1;3.5  Sfânta Taină a Mirungerii 1 Mixtă S6 19 – 23.10
1.1;2.1;3.1;3.5  Sfânta Taină a Spovedaniei 1 Mixtă S7 26 – 30.10
1.1;2.1;3.1;3.5  Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 Mixtă S8 02 – 06.11
1.1;2.1;3.1;3.5  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9 09 – 13.11
3.5;4.2  Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 16 – 20.11
Spiritualitate şi viaţă
2. 23 – 27.11
creştină 4.2;5.1;5.2  Creştinul acasă şi în biserică 2 Mixtă S11-S12
02 – 04.12
07 – 11.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 3.3;3.5;4.3  Naşterea Domnului – bucuria tuturor 2 Mixtă S13-S14
14 – 18.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 19.12.2015 – 03.01.2016
4.2;5.1;5.2 04 – 08.01
 Creştinul în şcoală şi în societate 2 Mixtă S15-S16
Spiritualitate şi viaţă 11 – 15.01
2.
creştină 1.1;2.1;2.2;3.1;  Recapitulare, sistematizare, şi evaluare 18 – 22.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
3.5;4.2;5.1;5.2 semestrială 25 – 29.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.2;2.1;2.2;3.2; • Dragostea faţă de aproapele - Pilda 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 08 – 12.02
3.5; 4.1;5.1 samarineanului milostiv
1.2;2.1;2.2;3.2;  Faptă şi răsplată - Pilda bogatului 15 – 19.02
1 Mixtă S20
3.5;4.1 nemilostiv şi a săracului Lazăr
Mântuitorul Hristos- 1.2;2.1;2.2;3.2;  Rugăciunea curată - Pilda
4. 1 Mixtă S21 22 – 26.02
Învăţătorul desăvârşit 3.5;4.1 vameşului şi a fariseului
1.2;2.1;2.2;3.2;  Să fim prevăzători - Pilda celor
1 Mixtă S22 29.02 – 04.03
3.5;4.1 10 fecioare
1.2;2.1;2.2;3.2;
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 07 – 11.03
3.5;4.1;5.1
 Despre sărbători – împărţirea şi
3.3;4.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 14 – 18.03
importanţa lor
5. Sfinţirea timpului
 Duminica, sărbătoare
3.3;4.3 1 Mixtă S25 21 – 25.03
săptămânală a creştinilor

Bucurie şi lumină
3.3;3.5;4.3 • Bucuria Învierii –poezie creştină * 1 Mixtă S26 28.03 – 01.04
3.  Alături de Hristos pe Drumul 04 – 08.04
sfântă 3.3;3.5;4.3 2 Mixtă S27-S28
Golgotei! * 11 – 15.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S29 18 – 22.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 23.04 – 03.05
3.3;3.5;4.3  Sărbătorile împărăteşti 1 Mixtă S30 04 – 06.05
5. Sfinţirea timpului
3.3;4.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S31 09 – 13.05
 Întemeierea Bisericii Creştine. 16 – 20.05
2.1;2.2;3.4;3.5 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S32
Răspândirea creştinismului
 Răspândirea creştinismului pe
Biserica în primele 23 – 27.05
2.1;2.2;3.4;3.5 teritoriul ţării noastre. Sfântul 1 Mixtă S33
6. veacuri creştine
Apostol Andrei
(Noţiuni de I.B.U)
1.2;2.1;2.2;3.2;  Recapitulare, sistematizare şi 30.05 – 03.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
3.4;3.5;4.1;5.1 evaluare finală 06 – 10.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 13 – 17.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian
Clasa a VI-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1;2.2  Cu Dumnezeu la început de an
1 Recapitulare S1 14 – 18.09
şcolar/Recapitulare
2.1;2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 21 – 25.09
2.1;2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 28.09 – 02.10
1. Credinţa creştină 2.1;4.2  Rugăciunea Domnească . Cele şapte cereri 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 05 – 09.10
1.1;2.1  Sfânta Taină a Cununiei 1 Mixtă S5 12 – 16.10
1.1;2.1  Sfânta Taină a Preoţiei 1 Mixtă S6 19 – 23.10
1.1;2.1  Sfânta Taină a Maslului 1 Mixtă S7 26 – 30.10
1.1;2.1;4.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 02 – 06.11
 Hristos binecuvintează familia - Minunea din 09 – 13.11
1.2;3.1;4.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9
Cana Galileeii
Iisus Hristos –
 Răsplata credinţei şi a ascultării - Pescuirea 16 – 20.11
Mântuitorul lumii. 1.2;3.1;4.2 1 Mixtă S10
2. minunată
(Noţiuni de catehism şi
morală creştină)  Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor 23 – 27.11
1.2;3.1;4.2;5.1 1 Mixtă S11
zece leproşi
1.2;3.1;4.2;5.1  Stăruinţa în rugăciune - Femeia canaaneancă 1 Mixtă S12 02 – 04.12
2.2;3.3  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 07 – 11.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S13-S14
alese ale sufletului românesc * 14 – 18.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 19.12.2015 – 03.01.2016
3.3; 3.4; 4.3  Maica Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 04 – 08.01
 Poezie creştină închinată Maicii Domnului.
Sfinţirea timpului 3.3; 3.4; 4.3 Audiţii muzicale –cântări religioase în cinstea 1 Mixtă S16 11 – 15.01
4.
(Noţiuni de liturgică) Maicii Domnului*
1.1;2.1;3.1;3.3;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 18 – 22.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
3.4;4.2;4.3;5.1 semestrială 25 – 29.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02
Director, Profesor Religie,
Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
4. Sfinţirea timpului 3.3 • Postul în viaţa noastră 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 08 – 12.02
(Noţiuni de liturgică) 3.3  Sărbătorile în cinstea sfinţilor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 15 – 19.02
 Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Transmitere şi însuşire de noi 22 – 26.02
2.2;3.2;4.3 1 S21
Botezătorul cunoştinţe/Mixtă
 Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare 29.02 – 04.03
Spiritualitate şi viaţă 2.2;3.2;4.3 1 Mixtă S22
5. Mucenic Gheorghe
creştină
 Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 07 – 11.03
3.2;4.3 1 Mixtă S23
Izvorâtorul de Mir
2.2;3.2;4.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 14 – 18.03
Biserica în primele
veacuri creştine
6. 2.2;3.2;3.4  Martiriul primilor creştini 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25
( Noţiuni de Istorie 21 – 25.03
Bisericească Universală)
 Texte şi cântări liturgice dedicate Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 28.03 – 01.04
2.2;3.3 1 S26
Învierii Domnului* Mixtă
3. Bucurie şi lumină sfântă
 Alături de Hristos pe drumul 04 – 08.04
2.2;3.3 2 Mixtă S27-S28
Crucii* 11 – 15.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S29 18 – 22.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 23.04 – 03.05
2.2;3.2;3.4  Martiri creştini în Dacia, în secolele
1 Mixtă S30
III-IV 04 – 06.05
Biserica în primele  Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 09 – 13.05
2.2;3.2;3.4;4.3 2 S31-S32
veacuri creştine sa, Elena Mixtă 16 – 20.05
6.
( Noţiuni de Istorie 2.2;3.2;3.4;4.3  Evaluare 1 Mixtă S33 23 – 27.05
Bisericească Universală) 2.2;3.2;3.3;3.4;  Recapitulare, sistematizare, 30.05 – 03.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34-S35
4.3 evaluare finală 06 – 10.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare şi sistematizare S36 13 – 17.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian
Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 14 – 18.09
2.1  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 21 – 25.09
2.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 28.09 – 02.10
 Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Revelaţia 05 – 09.10
2.1;2.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4
divină
1. Credinţa creştină
12 – 16.10
2.1;2.2;3.1  Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2 Mixtă S5-S6
19 – 23.10
1.1;3.1  Crearea lumii 1 Mixtă S7 26 – 30.10
1.1;3.1  Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume 1 Mixtă S8 02 – 06.11
1.1;2.1;2.2;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9 09 – 13.11
 Puterea credinţei şi a prieteniei - Vindecarea 16 – 20.11
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10
slăbănogului din Capernaum
Iisus Hristos - Învăţător
2.  Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din 23 – 27.11
şi Mântuitor 1.2 1 Mixtă S11
naştere
1.2  Atotputernicia lui Dumnezeu - învierea lui Lazăr 1 Mixtă S12 02 – 04.12
 Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 07 – 11.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 1.2;3.2 2 Mixtă S13-S14
alese ale sufletului românesc 14 – 18.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 19.12.2015 – 03.01.2016
1.2  Căinţă şi iertare - Pilda Fiului Risipitor 1 Mixtă S15 04 – 08.01
Iisus Hristos - Învăţător 1.2  Bogăţia darurilor lui Dumnezeu - Pilda talanţilor 1 Mixtă S16 11 – 15.01
2.
şi Mântuitor 1.1;1.2;2.1;2.2; 18 – 22.01
 Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 2 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S17-S18
3.1 25 – 29.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice

1.2;2.1;4.1 Legea cea nouă – Fericirile /Audiţii 2


Transmitere şi însuşire de noi
S19-S20
08 – 12.02
muzicale cunoştinţe/Mixtă 15 – 19.02
Trăirea învăţăturii
4. 4.2;5.1  Faptele bune – roade ale virtuţilor 1 Mixtă S21 22 – 26.02
creştine (Noţiuni de
morală creştină)  Faptele rele – încălcări ale voii lui 29.02 – 04.03
4.2;5.1 1 Mixtă S22
Dumnezeu
1.2;2.1;4.1;4.2;5.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 07 – 11.03
Exprimarea învăţăturii  Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Transmitere şi însuşire de noi 14 – 18.03
5. 2.1;3.2 2 S24-S25
creştine Hristos cunoştinţe/Mixtă 21 – 25.03
 Să petrecem perioada Postului Mare
cu Rugăciunea Sfântului Efrem 28.03 – 01.04
Bucurie şi lumină 2.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26
3. Sirul – pregătire duhovnicească
sfântă
pentru Sfintele Paşti *
 Săptămâna Patimilor - momente de 04 – 08.04
1.2;3.2 2 Mixtă S27-S28
meditaţie creştină* 11 – 15.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S29 18 – 22.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 23.04 – 03.05
Exprimarea învăţăturii 3.2 04 – 06.05
5.  Rugăciunea în viaţa creştinului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S30
creştine
 Sf. Trei Ierarhi – modele ale iubirii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 09 – 13.05
4.2;5.1 2 S31-S32
faţă de semeni Mixtă 16 – 20.05
 Iubirea prin fapte: ajutorarea celor 23 – 27.05
Spiritualitate şi viaţă 4.2;5.1 1 Mixtă S33
6. aflaţi în suferinţă
creştină
1.2;2.1;3.2;4.1;  Recapitulare, sistematizare, 30.05 – 03.06
2 Recapitulare şi sistematizare S34- S35
4.2;5.1 evaluare finală 06 – 10.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S36 13 – 17.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian

Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 14 – 18.09
2.1  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 21 – 25.09
2.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 28.09 – 02.10
Credinţa creştină 1.1  Crezul- sinteza învăţăturii de credinţă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 05 – 09.10
1.
(Noţiuni de Dogmatică) 1.1  Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 1 Mixtă S5 12 – 16.10
1.1  Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 1 Mixtă S6 19 – 23.10
1.1  Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 1 Mixtă S7 26 – 30.10
1.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 02 – 06.11
1.2;4.2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 09 – 13.11
Sfânta Scriptură –izvor  Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov 2 S9-S10
Mixtă 16 – 20.11
2. de înţelepciune şi iubire
1.2;4.2;5.1  Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele - legea Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 23 – 27.11
2 S11-S12
desăvârşită a Noului Testament Mixtă 02 – 04.12
1.2  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 07 – 11.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S13-S14 14 – 18.12
alese ale sufletului românesc
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 19.12.2015 – 03.01.2016
1.2;4.2;5.1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 04 – 08.01
 Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13,13) 2 S15-S16 11 – 15.01
Sfânta Scriptură –izvor Mixtă
2.
de înţelepciune şi iubire 1.1;1.2;4.2;5.1 18 – 22.01
 Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18 25 – 29.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01 – 07.02

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
2.1;3.1  Biserica, locaş de închinare 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 08 – 12.02
4. 2.1;3.1  Icoana – fereastră spre cer 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 15 – 19.02
Exprimarea învăţăturii
 Cântarea religioasă – formă de 22 – 26.02
creştine 2.1;3.1 1 Mixtă S21
rugăciune/ audiţii muzicale
 Călătorind cu Dumnezeu – 29.02 – 04.03
2.1;4.2 1 Mixtă S22
pelerinajul la biserici si mănăstiri
 Portofolii cu tema: Locuri de 07 – 11.03
2.1 1 Mixtă S23
pelerinaj la biserici şi mănăstiri
2.1;3.1;4.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 14 – 18.03
 Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în 21 – 25.03
1.2;3.3;4.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25
Trăirea învăţăturii Hristos
5.
creştine  Pilda semănătorului – primire şi 28.03 – 01.04
3.3;4.1 1 Mixtă S26
împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
1.2  Paştele în marea familie europeană* 1 Mixtă S27 04 – 08.04
3. Bucurie şi lumină
sfântă  Cuvintele Mântuitorului rostite pe 11 – 15.04
1.2 1 Mixtă S28
Cruce - învăţături morale*
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S29 18 – 22.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 23.04 – 03.05
Trăirea învăţăturii 3.3;4.1  Pilda neghinei – îndelunga răbdare 04 – 06.05
5. 1 Mixtă S30
creştine şi dreptatea lui Dumnezeu
 Semnificaţia întemeierii mitropoliilor 09 – 13.05
3.2 1 Mixtă S31
româneşti
3.2  Întemeierea Patriarhiei Române 1 Mixtă S32 16 – 20.05
Organizarea Bisericii  Organizarea actuală a Bisericii 23 – 27.05
6. 3.2 1 Mixtă S33
Ortodoxe Române Ortodoxe Române
1.2;2.1;3.2;3.3;4.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S34
4.2 finală 30.05 – 03.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S35 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Profesor Religie,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian