Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚ EAN BRAȘ OV

APROBARE DOSARE GRADE DIDACTICE


(decembrie 2020)

În conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului din învăţământul


preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5561/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
cererile cadrelor didactice înscrise pentru susținerea gradelor didactice, sunt supuse aprobării Consiliului de
Administrație al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov. Astfel, în ședința Consiliului de Administrație al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov din 4 decembrie 2020 au fost aprobate:
 Toate cererile de înscriere pentru susținerea gradului didactic I pentru seria 2021-2023,
reprezentând 121 de cadre didactice;
 Toate cererile de înscriere pentru susținerea gradului didactic II în sesiunea 2022,
reprezentând 153 de cadre didactice.
Listele nominale cuprinzând cadrele didactice pentru care s-a aprobat înscrierea, sunt disponibile la
avizierul Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov.

Atenție!
(candidații înscriși la gradul I seria 2021-2023)

Cadrele didactice înscrise pentru susținerea gradului didactic I pentru seria 2021-2023, vor
susține Colocviul de admitere, conform art. 33 din Metodologia formării continue, în perioada 15 ianuarie
– 15 februarie 2021, conform planificărilor Centrelor de perfecționare.
Desfășurarea colocviului de admitere se face conform anexei nr. 12 la Metodologia formării
continue, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5561/ 2011.
Candidații înscriși trebuie să urmărească anunțurile Departamentelor Pentru Pregătirea cadrelor
Didactice din cadrul Universităților pentru care au optat și să se prezinte la Colocviul de admitere în ziua în
care sunt planificați.

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane,


Prof. Dana Aron

Șirul Gheorghe Dima nr. 4, 500123 Brașov www.isjbrasov.ro


Tel: +40-268-415104 info@isjbrasov.ro
Fax: +40-268-475667