Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. ........... / ........................

Domnule director,

Subsemnata/ul ................................................................................ cadru didactic/didactic


auxiliar/nedidactic la ...................................................................................., solicit aprobarea
efectuării a 11 zile de concediu de odihnă, în perioada 23.12.2020 – 10.01.2021.
Vă mulțumesc!

Data: ................................ Semnătura: ............................

Nr. ........... / ........................

Domnule director,

Subsemnata/ul ................................................................................ cadru didactic/didactic


auxiliar/nedidactic la ...................................................................................., solicit aprobarea
efectuării a 11 zile de concediu de odihnă, în perioada 23.12.2020 – 10.01.2021.
Vă mulțumesc!

Data: ................................ Semnătura: ............................

Nr. ........... / ........................

Domnule director,

Subsemnata/ul ................................................................................ cadru didactic/didactic


auxiliar/nedidactic la ...................................................................................., solicit aprobarea
efectuării a 11 zile de concediu de odihnă, în perioada 23.12.2020 – 10.01.2021.
Vă mulțumesc!

Data: ................................ Semnătura: ............................