Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare finală pentru cursul Psihologia educației

Evaluarea finală se va face pe baza unui examen scris, constituit din


întrebări cu răspunsuri la alegere. Nota finală va fi medie ponderată din
nota de la examen (70%) și nota de la contribuția la seminar (30% -
prezență și realizarea sarcinilor).

A. Elemente de protofoliu de formare – Curs + seminar


Realizarea unui eseu pornind de la un citat dat, referitor la psihologia educației.
– „A învăța nu înseamnă umplerea unui vas ci aprinderea unui foc.” – 2 pagini
tehnoredactat TNR 12, un rand si jumătate.
Documentul să fie salvat Numele_prenumele_PIPP_eseu citat.

B.Elemente de protofoliu – seminar


Sarcinile de seminar:
1. Eseul Eu ca elev;
2. Factorii dezvoltării umane: modelul bio-psiho-socio-cultural - aplicat pe
propria persoană;
3. Ce înseamnă succesul pentru dvs.?;
4. Prezentați o persoană/personalitate care a reușit în viață în ciuda unor
condiții biologice sau de mediu nefavorabile;
5. Teoriile învățării- completarea unor chestionare online.

Modalitatea de transmitere a lucrărilor:


Portofoliile se vor trimite șefei de an, care le va salva într-un doc google
drive.
Data limită de trimitere a documentelor: 22 ianuarie 2020.