Sunteți pe pagina 1din 3

CATEDRA DE ANUL II SEMESTRUL I

MEDICINĂ CELULARĂ SESIUNEA 2020


MOLECULARĂ SI HISTOLOGIE

TEMATICA EXAMENULUI DE HISTOLOGIE

ŢESUTUL EPITELIAL
1. Ţesutul epitelial - caractere generale;
2. Epiteliile de acoperire unistratificate – descriere, localizare, rol;
3. Epiteliile de acoperire stratificate – descriere, localizare, rol;
4. Epiteliul pseudostratificat – descriere, localizare, rol;
5. Epiteliul de tranziţie – descriere, localizare, rol;
6. Epiteliile glandulare exocrine – definiţie, clasificare;
7. Capacitatea de regenerare a epiteliilor;
8. Complexele proteice de polaritate apico-bazală și rolul lor în stabilirea polarității celulei epiteliale;
9. Formarea complexului joncțional apical și rolul lui în stabilirea polarității celulei epiteliale;
10. Sortarea proteinelor membranare în procesul de generare a domeniilor membranare ale celulei
epiteliale;
11. Sortarea lipidelor membranare în procesul de generare a domeniilor membranare ale celulei
epitaliale;
12. Redistribuția componentelor citoscheletului în timpul stabilirii polarității celulei epiteliale;
13. Membrana bazală – aspect la MO și ME;
14. Compoziția chimică a membranei bazale;
15. Etapele organizării membranei bazale;
16. Celule epiteliale specializate pentru transport;
17. Celule epiteliale specializate pentru sinteza şi secreţia de proteine;
18. Celule epiteliale specializate pentru sinteza şi secreţia de amine şi polipeptide mici;
19. Celule epiteliale specializate pentru sinteza şi secreţia de glicoproteine;
20. Celule epiteliale specializate pentru sinteza şi secreţia de lipide;
21. Celulele mioepiteliale;

ŢESUTUL CONJUNCTIV
22. Matricea extracelulară (conjunctivă) – organizare moleculară;
23. Molecule ale matricei conjunctive care intervin în adezivitatea de tip celulă – matrice;
24. Molecule ale matricei conjunctive care asigură hidratarea şi consistenţa acesteia;
25. Biosinteza colagenului;
26. Tipuri de colagen (clasificare);
27. Fibra de colagen – aspectul la microscopul optic, ultrastructură;
28. Fibra reticulară (de reticulină);
29. Fibra elastică;
30. Clasificarea celulelor conjunctive, mecanisme de cooperare intercelulară, exemple;
31. Clasificarea ţesuturilor conjunctive (exemple);
32. Ţesutul conjunctiv lax;
33. Ţesuturile conjunctive dense ordonate: tendonul şi aponevroza;
2
34. Ţesutul conjunctiv dens semiordonat:
35. Ţesutul conjunctiv elastic;
36. Ţesutul conjunctiv reticular;
37. Ţesutul adipos alb;
38. Ţesutul adipos brun;
39. Celula mezenchimală;
40. Fibroblastul;
41. Mastocitul;
42. Histiomacrofagul;
43. Sistemul monocitar macrofagic;
44. Plasmocitul;
45. Melanocitul;

ŢESUTUL OSOS ŞI CARTILAGINOS


46. Osul haversian (compact) – organizare microscopică;
47. Osul trabecular (spongios) – organizare microscopică;
48. Matricea osoasă;
49. Celulele osteoprogenitoare, osteoblastele și osteocitele;
50. Osteoclastele;
51. Osificarea encondrală (generalităţi);
52. Modelarea şi remodelarea osoasă (generalităţi);
53. Organizarea microscopică generală a ţesuturilor cartilaginoase;
54. Celulele tesutului cartilaginous;
55. Cartilajul hialin ;
56. Cartilajul elastic;
57. Fibrocartilajul;

SÂNGELE PERIFERIC
58. Granulocitul neutrofil – aspectul la microscopul optic, ultrastructură și funcţie;
59. Granulocitul eozinofil – aspectul la microscopul optic, ultrastructură și funcţie;
60. Granulocitul bazofil – aspectul la microscopul optic, ultrastructură și funcţie;
61. Monocitul – aspectul la microscopul optic, ultrastructură și funcţie;
62. Limfocitul – aspectul la microscopul optic și ultrastructură;
63. Clase de limfocite – functii;
64. Trombocitul – structură și functii;
65. Hematia – structură;
66. Hematia – functii;
67. Formula leucocitară și semnificaţia ei funcţională;

HEMATOPOIEZA
68. Hematopoieza prenatală (etape);
69. Eritropoieza: caractere generale, etape;
70. Granulocitopoieza: caractere generale, etape;
71. Trombocitopoieza: caractere generale, etape;
72. Limfocitopoieza (etape);
73. Monocitopoieza (etape);
74. Celulele stem – caractere generale, clasificare;
3

ŢESUTUL MUSCULAR
75. Mușchiul striat scheletic: organizare histologică;
76. Diagnosticul diferențial în microscopia optică între țesutul muscular striat scheletic si
țesutul muscular striat cardiac;
77. Cardiomiocitul contractil și celula musculară striată scheletică – asemănări și deosebiri
ultrastructurale și funcționale;
78. Organite specifice în fibra musculară striată scheletică: distribuție și organizare ultrastructurală;
79. Organizarea moleculară a miofilamentelor subțiri și groase în fibra musculară striată scheletică;
80. Mecanismul contracției în țesutul muscular striat scheletic;
81. Specializările sarcolemei fibrei musculare striate scheletice;
82. Joncțiunea neuro-musculară;
83. Sarcomerul: descriere ultrastructurală;
84. Tipuri histofiziologice de fibre musculare striate scheletice;
85. Fusul neuromuscular;
86. Procesul de regenerare în țesutul muscular striat scheletic;
87. Discurile intercalare - ultrastructură, rol;
88. Celulele sistemului excitoconductor miocardic;
89. Sarcolema fibrei musculare netede: specializări ultrastructurale;
90. Organizarea ultrastructurală generală a sarcoplasmei în fibra musculară netedă;
91. Organizarea moleculară a miofilamentelor subțiri și groase în fibra musculară netedă;
92. Mecanismul contracției în țesutul muscular neted;
93. Fenotipurile contractil și secretor ale fibrei musculare netede adulte;

ŢESUTUL ŞI SISTEMUL NERVOS


94. Clasificarea neuronilor după criterii morfologice şi funcţionale. Localizare, exemple;
95. Soma neuronală – aspectul la microscopul optic, ultrastructură şi funcţie;
96. Prelungirile neuronale: aspectul la microscopul optic, ultrastructură și functie;
97. Polarizarea dinamică: definiţie și baze morfofuncţionale;
98. Sinapsele chimice: ultrastructură, clasificare morfofuncţională; mecanismul exocitozei și
reciclării veziculelor sinaptice;
99. Substanţe neuroactive: definiţie, clasificare, exemple, principii de funcţionare în sinapse;
100. Teaca de mielină în SNP și SNC – aspect la microscopul opic, ultrastructură și funcţiile mielinei;
101. Celulele Schwann – aspectul la microscopul opic, ultrastructură și functii;
102. Astrocitele: aspecult la microscopul optic, ultrastructură, localizare, tipuri;
103. Funcțiile astrocitelor;
104. Oligodendroglia: aspectul la microscopul optic, ultrastructură, localizare și rol;
105. Bariera sânge – creier: structură și rol;
106. Celulele ependimare: distributie, aspectul la microscopul optic, ultrastructură și functii;
107. Meningele;
108. Lichidul cefalorahidian: formare, circulaţie și roluri;
109. Structura și ultrastructura nervilor periferici;
110. Histologia măduvei spinării;
111. Histologia ganglionilor senzitivi;
112. Histologia ganglionilor vegetativi;
113. Histologia cerebelului;
114. Histologia emisferelor cerebrale.