Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL 

Nr. ...............

La  ( contractul individual de munca / de prestari servicii / de vanzare cumparare / de


inchiriere / sau alt tip de contract ) incheiat si inregistrat sub nr. …………. / …………...

Incheiat astazi, …………………., intre:

Societatea comerciala ……………………………………………….., cu sediul / domiciliul in


……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din
………….. sub nr. ….. / ……… / .…. CUI…..………, telefon ……………., reprezentata
legal prin …………………., in calitate de ………………………..,
Si
Societatea comerciala ……………………………………………….., cu sediul / domiciliul in
……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din
………….. sub nr. ….. / ……… / .…. CUI…..………, telefon ……………., reprezentata
legal prin …………………., in calitate de ………………………..,

In temeiul art. _____ din contractul nr ___ / _______, partile

HOTARASC:

1. De comun acord se reziliaza contractul nr___ din data______ ;


2. Partile declara si recunosc ca nici una din ele nu mai are obligatii una fata de celalata
rezultate din executarea acestui contract.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte,
urmand sa – si produca efectele incepand cu data de _______

Semnaturi

S-ar putea să vă placă și