Sunteți pe pagina 1din 17

CENTRALIZATOR RAPORTĂRI UNIVERSITĂȚI – DISPONIBILITATEA PERSONALULUI DIN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR PRIVIND VACCINAREA ANTICOVID – 19


DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE CONSULTARE
(LA DATA DE 15 IANUARIE 2021)

PROCENT PROCENT PROCENT


PROCENT
PERSONAL PERSONAL PERSONAL PROCENT
PERSONAL
15 ianuarie 2021 DIDACTIC DIDACTIC DIDACTIC TOTAL GENERAL
NEDIDACTIC
TITULAR ASOCIAT AUXILIAR (%)
(%)
(%) (%) (%)

TOTAL GENERAL STAT 64.83% 50.05% 65.66% 54.75% 60.86%

TOTAL GENERAL PRIVAT 50.84% 31.04% 43.77% 49.24% 45.81%

TOTAL 63.60% 48.26% 64.24% 54.33% 59.64%

CENTRALIZATOR RAPORTĂRI BIBLIOTECI ȘI CLUBURI SPORTIVE UNIVERSITARE- –


DISPONIBILITATEA PERSONALULUI DIN BIBLIOTECI ȘI CLUBURI SPORTIVE UNIVERSITARE
PRIVIND VACCINAREA ANTICOVID – 19 DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE CONSULTARE
(LA DATA DE 15 IANUARIE 2021)

PROCENT
PROCENT
PERSONAL PROCENT
PERSONAL
15 ianuarie 2021 DIDACTIC TOTAL GENERAL (%)
NEDIDACTIC
AUXILIAR
(%)
(%)

TOTAL GENERAL 59,44% 51,66% 58,07%

1
CENTRALIZATOR RAPORTĂRI UNIVERSITĂȚI – DISPONIBILITATEA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR PRIVIND VACCINAREA
ANTICOVID–19 DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE CONSULTARE
(LA DATA DE 15 IANUARIE 2021)

Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

15 ianuarie
2021 Numar Numar Numar Numar
Numar
persoane persoane persoane persoane
persoane cu
TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL
disponibilit
numar disponibil PROCENT numar disponibil PROCENT numar disponibili PROCENT numar disponibili PROCENT numar PROCENT
ate de
persoa itate de (%) persoa itate de (%) persoa tate de (%) persoa tate de (%) persoa (%)
vaccinare
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne
anti-COVID
anti- anti- anti- anti-
19
COVID 19 COVID 19 COVID 19 COVID 19

TOTAL
GENERAL 24169 15668 64.83% 8422 4215 50.05% 12401 8142 65.66% 10483 5739 54.75% 55475 33764 60.86%
STAT

TOTAL
GENERAL 2327 1183 50.84% 873 271 31.04% 859 376 43.77% 855 421 49.24% 4914 2251 45.81%
PRIVAT

TOTAL 26496 16851 63.60% 9295 4486 48.26% 13260 8518 64.24% 11338 6160 54.33% 60389 36015 59.64%

CENTRALIZATOR RAPORTĂRI BIBLIOTECI ȘI CLUBURI SPORTIVE UNIVERSITARE- – DISPONIBILITATEA PERSONALULUI DIN BIBLIOTECI ȘI
CLUBURI SPORTIVE UNIVERSITARE PRIVIND VACCINAREA ANTICOVID – 19 DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE CONSULTARE
(LA DATA DE 15 IANUARIE 2021)
Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL
Numar Numar Numar
15 ianuarie TOTAL persoane cu TOTAL persoane cu TOTAL persoane cu
2021 numar disponibilitate % numar disponibilitate % numar disponibilitate %
persoane de vaccinare persoane de vaccinare persoane de vaccinare
anti-COVID 19 anti-COVID 19 anti-COVID 19
TOTAL
710 422 59.44% 151 78 51.66% 861 500 58.07%
GENERAL

2
CENTRALIZATOR RAPORTĂRI UNIVERSITĂȚI – DISPONIBILITATEA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR PRIVIND VACCINAREA
ANTICOVID – 19 DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE CONSULTARE
(LA DATA DE 15 IANUARIE 2021)
UNIVERSITATI DE STAT

Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume
instituție de
Numar Numar Numar Numar Numar
Cod
învățământ persoane persoane persoane persoane persoane
superior TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu
% % % % %
numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit
DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI
persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de
BIL BIL BIL BIL BIL
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare
anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID
19 19 19 19 19

Universitatea
U1 Politehnica 1299 936 72.06% 574 167 29.09% 995 731 73.47% 476 440 92.44% 3344 2274 68.00%
din București

Universitatea
Tehnică de
U2
Construcții
321 208 64.80% 115 50 43.48% 182 96 52.75% 123 45 36.59% 741 399 53.85%
din București

Universitatea
de
Arhitectură și
U3
Urbanism
244 204 83.61% 138 93 67.39% 78 44 56.41% 59 13 22.03% 519 354 68.21%
„Ion Mincu”
din București
Universitatea
de Științe
Agronomice
U4
și Medicină
389 330 84.83% 101 80 79.21% 407 374 91.89% 300 260 86.67% 1197 1044 87.22%
Veterinară
din București

Universitatea
U5
din București
1298 1014 78.12% 1137 572 50.31% 687 484 70.45% 649 288 44.38% 3674 2288 62.28%

Universitatea
de Medicină
U6 și Farmacie 1884 1582 83.97% 124 99 79.84% 409 310 75.79% 331 245 74.02% 2748 2236 81.37%
„Carol Davila”
din București

3
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume
Numar Numar Numar Numar Numar
instituție de
Cod
învățământ persoane persoane persoane persoane persoane
superior TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu
% % % % %
numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit
DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI
persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de
BIL BIL BIL BIL BIL
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare
anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID
19 19 19 19 19

Academia de
Studii
U7
Economice
758 488 64.38% 271 92 33.95% 447 237 53.02% 247 115 46.56% 1723 932 54.09%
din București

Universitatea
Națională de
U8
Muzică din
110 70 63.64% 101 50 49.50% 68 56 82.35% 52 26 50.00% 331 191 57.70%
București

Universitatea
Națională de
U9
Arte din
114 99 86.84% 70 61 87.14% 60 45 75.00% 35 30 85.71% 279 235 84.23%
București

Universitatea
Națională de
Artă Teatrală
și
U10
Cinematograf 118 73 61.86% 98 45 45.92% 158 102 64.56% 47 31 65.96% 421 251 59.62%
ică „I. L.
Caragiale” din
București
Universitatea
Națională de
U11 Educație 65 43 66.15% 48 12 25.00% 53 23 43.40% 32 10 31.25% 198 88 44.44%
Fizică și Sport
din Bucuresti
Școala
Națională de
Studii Politice
U12 și 157 124 78.98% 234 123 52.56% 124 74 59.68% 160 110 68.75% 675 431 63.85%
Administrativ
e din
București

Universitatea
„1 Decembrie
U13
1918” din
162 147 90.74% 79 57 72.15% 90 84 93.33% 65 59 90.77% 396 347 87.63%
Alba Iulia

4
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume
Numar Numar Numar Numar Numar
instituție de
Cod
învățământ persoane persoane persoane persoane persoane
superior TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu
% % % % %
numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit
DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI
persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de
BIL BIL BIL BIL BIL
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare
anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID
19 19 19 19 19

Universitatea
U14 „Aurel Vlaicu” 212 123 58.02% 64 14 21.88% 82 67 81.71% 37 22 59.46% 395 226 57.22%
din Arad

Universitatea
„Vasile
U15
Alecsandri”
163 140 85.89% 27 8 29.63% 83 68 81.93% 46 38 82.61% 319 254 79.62%
din Bacău

Universitatea
U16 „Transilvania 727 459 63.14% 318 147 46.23% 310 185 59.68% 239 120 50.21% 1594 911 57.15%
” din Brașov

Universitatea
U17 Tehnică din 910 706 77.58% 518 265 51.16% 482 360 74.69% 407 265 65.11% 2317 1596 68.88%
Cluj-Napoca

Universitatea
de Științe
Agricole și
U18 Medicină 302 239 79.14% 78 47 60.26% 251 152 60.56% 215 161 74.88% 846 599 70.80%
Veterinară
din Cluj-
Napoca

Universitatea
„Babeș-
U19
Bolyai” din
1502 1188 79.09% 741 426 57.49% 1,207 666 55.18% 942 582 61.78% 4392 2862 65.16%
Cluj-Napoca

Universitatea
de Medicină
și Farmacie
100.00 100.00 100.00
U20 „Iuliu 883 331 37.49% 131 131 355 355 193 193 1562 1010 64.66%
Hațieganu” % % %
din Cluj-
Napoca

5
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume
Numar Numar Numar Numar Numar
instituție de
Cod
învățământ persoane persoane persoane persoane persoane
superior TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu
% % % % %
numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit
DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI
persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de
BIL BIL BIL BIL BIL
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare
anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID
19 19 19 19 19
Academia
Națională de
Muzică
U21
„Gheroghe
124 80 64.52% 78 16 20.51% 63 21 33.33% 41 11 26.83% 306 128 41.83%
Dima” din
Cluj-Napoca

Universitatea
de Arte și
U22
Design din
99 81 81.82% 18 11 61.11% 57 46 80.70% 42 26 61.90% 216 164 75.93%
Cluj-Napoca

Universitatea
U23 „Ovidius” din 655 298 45.50% 252 72 28.57% 166 97 58.43% 131 78 59.54% 1204 545 45.27%
Constanța

Universitatea
U24 Maritimă din 91 68 74.73% 26 14 53.85% 70 38 54.29% 28 10 35.71% 215 130 60.47%
Constanța

Universitatea
U25
din Craiova
816 649 79.53% 186 69 37.10% 493 351 71.20% 329 179 54.41% 1824 1248 68.42%

Universitatea
de Medicină
U26
și Farmacie
477 437 91.61% 22 0 0.00% 148 99 66.89% 121 75 61.98% 768 611 79.56%
din Craiova

Universitatea
„Dunărea de
U27
Jos” din
768 410 53.39% 172 55 31.98% 367 216 58.86% 264 120 45.45% 1571 801 50.99%
Galați

6
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume
Numar Numar Numar Numar Numar
instituție de
Cod
învățământ persoane persoane persoane persoane persoane
superior TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu
% % % % %
numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit
DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI
persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de
BIL BIL BIL BIL BIL
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare
anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID
19 19 19 19 19
Universitatea
Tehnică
U28 „Gheorghe 631 489 77.50% 163 119 73.01% 352 230 65.34% 378 151 39.95% 1524 989 64.90%
Asachi” din
Iași
Universitatea
de Stiinte
Agricole și
Medicină
U29
Veterinară
189 132 69.84% 23 13 56.52% 151 103 68.21% 174 87 50.00% 537 335 62.38%
„Ion Ionescu
de la Brad”
din Iași

Universitatea
„Alexandru 100.00
U30
Ioan Cuza”
735 519 70.61% 195 195 631 353 55.94% 542 235 43.36% 2103 1302 61.91%
%
din Iași

Universitatea
de Medicină
U31 și Farmacie 910 189 20.77% 137 0 0.00% 242 164 67.77% 164 97 59.15% 1453 450 30.97%
„Grigore T.
Popa” din Iași

Universitatea
de Arte
U32 „George 185 95 51.35% 55 16 29.09% 63 38 60.32% 32 18 56.25% 335 167 49.85%
Enescu” din
Iași

Universitatea
U33
din Oradea
875 458 52.34% 233 63 27.04% 276 151 54.71% 195 33 16.92% 1579 705 44.65%

Universitatea
U34
din Petroșani
142 95 66.90% 67 33 49.25% 89 69 77.53% 83 47 56.63% 381 244 64.04%

7
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume
Numar Numar Numar Numar Numar
instituție de
Cod
învățământ persoane persoane persoane persoane persoane
superior TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu
% % % % %
numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit
DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI
persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de
BIL BIL BIL BIL BIL
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare
anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID
19 19 19 19 19

Universitatea
U35
din Pitești
374 322 86.10% 116 91 78.45% 125 77 61.60% 79 75 94.94% 694 565 81.41%

Universitatea
U36 Petrol-Gaze 236 161 68.22% 48 25 52.08% 117 69 58.97% 119 66 55.46% 520 321 61.73%
din Ploiești

Universitatea
„Lucian
U38
Blaga” din
666 370 55.56% 355 158 44.51% 209 128 61.24% 202 78 38.61% 1432 734 51.26%
Sibiu

Universitatea
„Ștefan cel
U39
Mare” din 344 233 67.73% 150 62 41.33% 213 118 55.40% 212 78 36.79% 919 491 53.43%
Suceava

Universitatea
U40 „Valahia” din 252 150 59.52% 95 35 36.84% 152 110 72.37% 9 5 55.56% 508 300 59.06%
Târgoviște

Universitatea
„Constantin
U41
Brâncuși” din
131 75 57.25% 69 7 10.14% 72 37 51.39% 30 5 16.67% 302 124 41.06%
Târgu Jiu

Universitatea
de Medicină,
Farmacie,
Științe și
U43
Tehnologie
629 190 30.21% 106 40 37.74% 295 204 69.15% 228 111 48.68% 1258 545 43.32%
„George Emil
Palade” din
Târgu Mureș

8
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume
Numar Numar Numar Numar Numar
instituție de
Cod
învățământ persoane persoane persoane persoane persoane
superior TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu
% % % % %
numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit
DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI
persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de
BIL BIL BIL BIL BIL
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare
anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID
19 19 19 19 19

Universitatea
U44 de Arte din 77 38 49.35% 65 26 40.00% 32 17 53.13% 26 15 57.69% 200 96 48.00%
Târgu Mureș

Universitatea
U45 Politehnica 572 403 70.45% 314 199 63.38% 422 253 59.95% 374 190 50.80% 1682 1045 62.13%
din Timișoara

Universitatea
de Științe
Agricole și
Medicină
U46 Veterinară a 276 200 72.46% 37 30 81.08% 105 52 49.52% 54 19 35.19% 472 301 63.77%
Banatului
„Regele Mihai
I” din
Timișoara

Universitatea
U47 de Vest din 637 495 77.71% 396 306 77.27% 299 217 72.58% 189 97 51.32% 1521 1115 73.31%
Timișoara

Universitatea
de Medicină
și Farmacie
U48
„Victor
1095 140 12.79% 9 0 0.00% 172 88 51.16% 141 39 27.66% 1417 267 18.84%
Babeș” din
Timișoara

Academia
U49 Tehnică 97 54 55.67% 0 0 #DIV/0! 87 27 31.03% 205 54 26.34% 389 135 34.70%
Militară

Universitatea
Națională de
U50 Apărare 92 73 79.35% 0 0 #DIV/0! 154 114 74.03% 464 218 46.98% 710 405 57.04%
„Carol I” din
București

9
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume
Numar Numar Numar Numar Numar
instituție de
Cod
învățământ persoane persoane persoane persoane persoane
superior TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu TOTAL cu
% % % % %
numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit numar disponibilit
DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI DISPONI
persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de persoa ate de
BIL BIL BIL BIL BIL
ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare ne vaccinare
anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID anti-COVID
19 19 19 19 19
Academia
Națională de
Informații
U51
„Mihai
53 37 69.81% 40 0 0.00% 10 4 40.00% 36 18 50.00% 139 59 42.45%
Viteazul” din
București
Academia de
Poliție
U52 „Alexandru 97 76 78.35% 0 0 #DIV/0! 23 20 86.96% 285 124 43.51% 405 220 54.32%
Ioan Cuza”
din București
Academia
Forțelor
Aeriene
U53
„Henri
44 35 79.55% 5 3 60.00% 35 21 60.00% 111 49 44.14% 195 108 55.38%
Coandă” din
Brașov
Academia
Navală
U54 „Mircea cel 67 47 70.15% 23 18 78.26% 67 45 67.16% 204 125 61.27% 361 235 65.10%
Bătrân” din
Constanța
Academia
Forțelor
Terestre
U55
„Nicolae 115 65 56.52% 0 0 #DIV/0! 116 52 44.83% 336 153 45.54% 567 270 47.62%
Bălcescu” din
Sibiu

24169 15668 64.83% 8422 4215 50.05% 12401 8142 65.66% 10483 5739 54.75% 55475 33764 60.86%
TOTAL

10
UNIVERSITATI PRIVATE
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume PROCEN
Numar PROCEN Numar PROCEN Numar Numar Numar
instituție de T PROCENT
Cod persoane cu T persoane cu T persoane cu persoane cu PROCENT persoane cu
învățământ TOTAL TOTAL TOTAL PERSON TOTAL TOTAL TOTAL
disponibilita PERSON disponibilita PERSON disponibilita disponibilita PERSONA disponibilita
superior numar numar numar AL numar numar NUMAR
te de AL te de AL te de te de L te de
persoa persoa persoa DIDACTI persoa persoa PERSOANE CU
vaccinare DIDACTI vaccinare DIDACTI vaccinare vaccinare NEDIDACT vaccinare
ne ne ne C ne ne DISPONIBILIT
anti-COVID C anti-COVID C anti-COVID anti-COVID IC anti-COVID
AUXILIA ATE
19 TITULAR 19 ASOCIAT 19 19 19
R

Universitate
a Creștină
„Dimitrie
UP1
Cantemir”
140 99 70.71% 40 15 37.50% 220 83 37.73% 0 0 0.00% 400 197 49.25%
din
București
Universitate
a „Titu
UP2 Maiorescu” 297 81 27.27% 185 30 16.22% 49 10 20.41% 94 34 36.17% 625 155 24.80%
din
București
Universitate
a „Nicolae
UP3 Titulescu” 70 40 57.14% 30 15 50.00% 26 12 46.15% 34 3 8.82% 160 70 43.75%
din
București
Universitate
a Româno-
UP4 Americană 119 110 92.44% 47 40 85.11% 47 26 55.32% 22 10 45.45% 235 186 79.15%
din
București
Universitate
a
UP5 „Hyperion” 152 78 51.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 152 78 51.32%
din
București
Universitate
a „Spiru
UP6
Haret” din
263 165 62.74% 89 17 19.10% 88 47 53.41% 189 105 55.56% 629 334 53.10%
București

Universitate
a „Bioterra”
UP7
din
45 19 42.22% 76 33 43.42% 92 6 6.52% 10 7 70.00% 223 65 29.15%
București

Universitate
a Ecologică
UP8
din
90 55 61.11% 29 13 44.83% 16 6 37.50% 18 14 77.78% 153 88 57.52%
București
Universitate
a
100.00
UP9 „Athenaeu 15 11 73.33% 4 0 0.00% 4 4 3 2 66.67% 26 17 65.38%
m” din %
București

11
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume PROCEN
Numar PROCEN Numar PROCEN Numar Numar Numar
instituție de T PROCENT
Cod persoane cu T persoane cu T persoane cu persoane cu PROCENT persoane cu
învățământ TOTAL TOTAL TOTAL PERSON TOTAL TOTAL TOTAL
disponibilita PERSON disponibilita PERSON disponibilita disponibilita PERSONA disponibilita
superior numar numar numar AL numar numar NUMAR
te de AL te de AL te de te de L te de
persoa persoa persoa DIDACTI persoa persoa PERSOANE CU
vaccinare DIDACTI vaccinare DIDACTI vaccinare vaccinare NEDIDACT vaccinare
ne ne ne C ne ne DISPONIBILIT
anti-COVID C anti-COVID C anti-COVID anti-COVID IC anti-COVID
AUXILIA ATE
19 TITULAR 19 ASOCIAT 19 19 19
R

Universitate
a „Artifex”
UP10
din
39 19 48.72% 2 1 50.00% 7 2 28.57% 11 1 9.09% 59 23 38.98%
București

Institutul
Teologic
UP11
Baptist din
10 4 40.00% 16 8 50.00% 3 2 66.67% 14 6 42.86% 43 20 46.51%
București
Institutul
Teologic
UP12 Penticostal 12 10 83.33% 0 0 0.00% 7 6 85.71% 17 10 58.82% 36 26 72.22%
din
București
Universitate
a de Vest
UP17 „Vasile 306 49 16.01% 79 6 7.59% 28 21 75.00% 88 43 48.86% 501 119 23.75%
Goldiș” din
Arad
Universitate
a „George
UP18
Bacovia”
26 14 53.85% 13 7 53.85% 6 5 83.33% 5 3 60.00% 50 29 58.00%
din Bacău

Universitate
a „Bogdan
UP19
Vodă” din
24 20 83.33% 24 15 62.50% 8 6 75.00% 19 16 84.21% 75 57 76.00%
Cluj-Napoca
Universitate
a
UP21 „Sapientia” 199 145 72.86% 109 34 31.19% 89 68 76.40% 104 63 60.58% 501 310 61.88%
din Cluj-
Napoca
Universitate
a „Andrei 100.00
UP22
Șaguna” din
36 32 88.89% 2 2 0 0 0.00% 9 6 66.67% 47 40 85.11%
%
Constanța

Universitate
a
UP23
„Danubius”
75 25 33.33% 34 10 29.41% 76 30 39.47% 16 8 50.00% 201 73 36.32%
din Galați

12
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume PROCEN
Numar PROCEN Numar PROCEN Numar Numar Numar
instituție de T PROCENT
Cod persoane cu T persoane cu T persoane cu persoane cu PROCENT persoane cu
învățământ TOTAL TOTAL TOTAL PERSON TOTAL TOTAL TOTAL
disponibilita PERSON disponibilita PERSON disponibilita disponibilita PERSONA disponibilita
superior numar numar numar AL numar numar NUMAR
te de AL te de AL te de te de L te de
persoa persoa persoa DIDACTI persoa persoa PERSOANE CU
vaccinare DIDACTI vaccinare DIDACTI vaccinare vaccinare NEDIDACT vaccinare
ne ne ne C ne ne DISPONIBILIT
anti-COVID C anti-COVID C anti-COVID anti-COVID IC anti-COVID
AUXILIA ATE
19 TITULAR 19 ASOCIAT 19 19 19
R

Universitate
a „Mihail
UP24
Kogalnicean
1 0 0.00% 4 0 0.00% 0 0 0.00% 2 2 100.00% 7 2 28.57%
u" din Iași

Universitate
a „Petre
UP25
Andrei” din
59 42 71.19% 8 4 50.00% 18 11 61.11% 6 5 83.33% 91 62 68.13%
Iași

Universitate
a
UP26
„Apollonia”
75 16 21.33% 7 1 14.29% 17 3 17.65% 15 3 20.00% 114 23 20.18%
din Iași
Universitate
a
UP27 Europeană 19 7 36.84% 7 2 28.57% 5 4 80.00% 8 4 50.00% 39 17 43.59%
„Drăgan”
din Lugoj
Universitate
a
UP29
„Emanuel”
35 14 40.00% 12 4 33.33% 17 7 41.18% 13 4 30.77% 77 29 37.66%
din Oradea

Universitate
a Creștină
UP30
„Partium”
59 25 42.37% 28 4 14.29% 11 3 27.27% 40 12 30.00% 138 44 31.88%
din Oradea
Universitate
a
„Constantin
UP31
Brâncovean
55 38 69.09% 7 2 28.57% 6 3 50.00% 27 18 66.67% 95 61 64.21%
u” din
Pitești
Universitate
a „Româno- 100.00
UP32
Germană”
3 3 1 0 0.00% 1 0 0.00% 3 3 100.00% 8 6 75.00%
%
din Sibiu
Universitate
a „Dimitrie
UP33 Cantemir” 50 31 62.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 51 27 52.94% 101 58 57.43%
din Târgu
Mureș

13
Personal Didactic Titular Personal Didactic Asociat Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL

Nume PROCEN
Numar PROCEN Numar PROCEN Numar Numar Numar
instituție de T PROCENT
Cod persoane cu T persoane cu T persoane cu persoane cu PROCENT persoane cu
învățământ TOTAL TOTAL TOTAL PERSON TOTAL TOTAL TOTAL
disponibilita PERSON disponibilita PERSON disponibilita disponibilita PERSONA disponibilita
superior numar numar numar AL numar numar NUMAR
te de AL te de AL te de te de L te de
persoa persoa persoa DIDACTI persoa persoa PERSOANE CU
vaccinare DIDACTI vaccinare DIDACTI vaccinare vaccinare NEDIDACT vaccinare
ne ne ne C ne ne DISPONIBILIT
anti-COVID C anti-COVID C anti-COVID anti-COVID IC anti-COVID
AUXILIA ATE
19 TITULAR 19 ASOCIAT 19 19 19
R

Universitate
a „Tibiscus”
UP34
din
39 22 56.41% 12 7 58.33% 3 2 66.67% 20 7 35.00% 74 38 51.35%
Timișoara

Universitate
a
UP35
„Adventus”
14 9 64.29% 8 1 12.50% 15 9 60.00% 17 5 29.41% 54 24 44.44%
din Cernica

2327 1183 50.84% 873 271 31.04% 859 376 43.77% 855 421 49.24% 4914 2251 45.81%
TOTAL

CENTRALIZATOR RAPORTĂRI BIBLIOTECI ȘI CLUBURI SPORTIVE UNIVERSITARE- – DISPONIBILITATEA PERSONALULUI DIN BIBLIOTECI ȘI
CLUBURI SPORTIVE UNIVERSITARE PRIVIND VACCINAREA ANTICOVID – 19 DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE CONSULTARE
(LA DATA DE 15 IANUARIE 2021)
Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL
Numar Numar
Nr. Numar persoane cu
Nume instituție TOTAL persoane cu TOTAL persoane cu
crt. % TOTAL numar disponibilitate de
numar disponibilitate numar disponibilitate % DISPONIBIL % DISPONIBIL
DISPONIBIL persoane vaccinare anti-
persoane de vaccinare persoane de vaccinare
COVID 19
anti-COVID 19 anti-COVID 19
BIBLIOTECA
CENTRALĂ
1 UNIVERSITARĂ 170 130 76.47% 22 14 63.64% 192 144 75.00%
„LUCIAN BLAGA”
din Cluj-Napoca
BIBLIOTECA
CENTRALĂ
2 UNIVERSITARĂ 120 68 56.67% 21 8 38.10% 141 76 53.90%
„Mihai Eminescu”
din Iași

14
Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL
Numar Numar
Nr. Numar persoane cu
Nume instituție TOTAL persoane cu TOTAL persoane cu
crt. % TOTAL numar disponibilitate de
numar disponibilitate numar disponibilitate % DISPONIBIL % DISPONIBIL
DISPONIBIL persoane vaccinare anti-
persoane de vaccinare persoane de vaccinare
COVID 19
anti-COVID 19 anti-COVID 19
BIBLIOTECA
CENTRALĂ
3 UNIVERSITARĂ 263 118 44.87% 30 10 33.33% 293 128 43.69%
„Carol I” din
București
BIBLIOTECA
CENTRALĂ
4 UNIVERSITARĂ 75 49 65.33% 9 4 44.44% 84 53 63.10%
„Eugen Todoran”
din Timișoara
Club Sportiv
5 „Universitatea” din 18 17 94.44% 0 0 #DIV/0! 18 17 94.44%
Cluj-Napoca
Club Sportiv
6 „Universitatea” din 9 9 100.00% 0 0 #DIV/0! 9 9 100.00%
Craiova
Club Sportiv
7 „Universitatea” din 0 0 #DIV/0! 8 8 100.00% 8 8 100.00%
Galați
Club Sportiv
8 „Universitatea” din 17 10 58.82% 4 3 75.00% 21 13 61.90%
Brașov

Club Sportiv
9 „Politehnica” din 17 12 70.59% 11 5 45.45% 28 17 60.71%
Iași

Club Sportiv
10 10 0 0.00% 3 1 33.33% 13 1 7.69%
„Știința” din Bacău

Club Sportiv
11 „Știința” din Baia 0 0 #DIV/0! 4 4 100.00% 4 4 100.00%
Mare

Club Sportiv
12 Universitar din 7 7 100.00% 0 0 #DIV/0! 7 7 100.00%
Sibiu

15
Personal Didactic Auxiliar Personal Nedidactic TOTAL GENERAL
Numar Numar
Nr. Numar persoane cu
Nume instituție TOTAL persoane cu TOTAL persoane cu
crt. % TOTAL numar disponibilitate de
numar disponibilitate numar disponibilitate % DISPONIBIL % DISPONIBIL
DISPONIBIL persoane vaccinare anti-
persoane de vaccinare persoane de vaccinare
COVID 19
anti-COVID 19 anti-COVID 19
Club Sportiv
13 Universitar din 0 0 #DIV/0! 5 2 40.00% 5 2 40.00%
Ploiești

Club Sportiv
14 Universitar din 0 0 #DIV/0! 5 2 40.00% 5 2 40.00%
Oradea

Club Sportiv
15 Universitar din 0 0 #DIV/0! 8 3 37.50% 8 3 37.50%
Pitești
Club Sportiv
Studențesc
16 0 0 #DIV/0! 2 2 100.00% 2 2 100.00%
„Medicina” din
Timișoara
Club Sportiv
17 Universitar din 0 0 #DIV/0! 8 6 75.00% 8 6 75.00%
Reșița

Club Sportiv
18 Universitar din 3 2 66.67% 0 0 #DIV/0! 3 2 66.67%
Târgoviște

Club Sportiv
19 Politehnica Cluj- 0 0 #DIV/0! 3 3 100.00% 3 3 100.00%
Napoca
Club Sportiv
Universitar
20 0 0 #DIV/0! 8 3 37.50% 8 3 37.50%
„Neptun” din
Constanța
Club Sportiv
Universitar
21 „Constantin 1 0 0.00% 0 0 #DIV/0! 1 0 0.00%
Brâncuși” din Târgu
Jiu
TOTAL GENERAL 710 422 59.44% 151 78 51.66% 861 500 58.07%

16
17