Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Prefaţă..................................................7
Introducere ...............................................9
Capitolul întîi. — PĂRINŢII GRECI ŞI FILOZOFIA.......................15
I. Părinţii apologişti....................................15
n. Gnosticismul secolului al D-lea şi adversarii lui....................32
DI. Şcoala din Alexandria..................................42
IV. De la capadocieni la Teodorit..............................55
V. De la Dionisie la Ioan Damaschinul..........................73
Capitolul al doilea. — PĂRINŢII LATINI ŞI FILOZOFIA....................88
I. De la apologeţi la Sfintul Ambrozie..........................88
II. Platonismul latin din secolul al IV-lea........................ 106
m. De la Boethius la Grigore cel Mare......................... 128
IV. Biserică şi societate.................................. 144
V. Cultura patristică latină................................ 160
Capitolul al treilea. — DE LA AVÎNTUL CAROLINGIAN LA SECOLUL AL X-LEA ... 166
I. Transmiterea culturii latine.............................. 166 '
O. Ioan Scottus Eriugena................................. 186
HI. De la Herricus din Auxerre la Gerbertus din Aurillac................ 206
Capitolul al patrulea. — FILOZOFIA ÎN SECOLUL AL XI-LEA...............217
I. Dialecticieni şi teologi.................................217
n. Roscelin şi nominalismul...............................222-..
IU. ÂnsehnMe Canterbury.................................(224 J
IV. Creştfiîatate şi societate................................234
Capitolul al cincilea. — FILOZOFIA ÎN SECOLUL AL XII-LEA............... 241
I. Şcoala de la Chartres................................... 241
H. Petrus Abaelard şi adversarii lui......................... . . 258
m. Mistica speculativă .................................. 275
IV. Alanus din Lille şi Nicolaus din Amiens....................... 285
V. Universul veacului al XH-lea............................. 294
VI. Sacerdoţiu şi regalitate ................................ 304
VH. Bilanţul secolului al XH-lea.............................. 312
Capitolul al şaselea. — FILOZOFIILE ORIENTALE......................319
I. Filozofia arabă.....................................319
n. Filozofia evreiască...................................340
Capitolul al şaptelea. — INFLUENŢA GRECO-ARABĂ ÎN SECOLUL AL XIH-LEA
ŞI ÎNFIINŢAREA UNIVERSITĂŢILOR............... 348
I. Influenta greco-arabă................................. 348
O. întemeierea universităţilor............................... 361
DI. Exilul literelor..................................... 369
Capitolul al optulea. — FILOZOFIA ÎN SECOLUL AL XHI-LEA............... 381
I. De la Guilelmus din Auvergne la Henric din Gând................. 382
II. De la Alexander din Hales la Raymundus Lullus.................. 403
in. De la Robert Grosseteste la John Peckham . . .■.................. 434
1. Profesorii de la Oxford............................. 435
2. O Summa Philosophiae din secolul al XHI-lea ................ 455
T£_ De la Albert cel Mare la Dietrich din Freiberg................... 465
(VJDe la Toma_d\A^uino la jEgidius din Roma.....................r486~^
Vî. De la peripatetism la averroism............................ 508
VII. înţelepciune şi societate................................ 527
VIII. Bilanţul secolului al XIH-lea............................. 536
Capitolul al nouălea. — FILOZOFIA ÎN SECOLUL AL XIV-LEA............... 546
I. Ouns Scottus şi realiştii secolului al XTV-lea.................... 547
II. De la Iacob din Metz la Guido Terrena....................... 573
OI. William Ockham.................................... 589
TV. Mişcarea ockhamistă ................................. 605
V. Averroismul filozofic şi politic............................ 632
VI. Misticismul speculativ................•................. 639
Vn. Ioannes Gerson şi bilanţul secolului al XTV-lea................... 653
Capitolul al zecelea. — ÎNTOARCEREA BELETRISTICn ŞI BILANŢUL EVULUI MEDIU . . 663
I. întoarcerea literelor în Italia.............................. 663
H. întoarcerea literelor în Franţa............................. 683
m. Bilanţul gîndirii medievale.............................. 696
Indice de nume........................................... 704
Culegere şi paginare
m AD\S4U
%ÂSX Oepa-tamentuleditcral
ADISAN COMPUTER S.R.L.

Printedand bound in Germany by Graphischer GroBbetrieb PoBneck GmbH A member of the Mohndruck printing group