Sunteți pe pagina 1din 45

Tryde-

%**-^
"s
tr
ffi
.s
h}
$ q{mfrrrrr@
#
"#
Hz
l-,{ t--.\
e= o
a
q
C)
o
3,7
zn
.tri
t,
o r-
d,
rq; o
en &
Or
f
d,
,
trt, o rt
ot
ila
a
o
F{z
adi
o
s<
F-ErJ
&
il
u
L
t-r o<<
,aPL)
d,
.E L-)
!\ idYN
6la.
o- N=p
L
)J $si
gT; Trl ,- o;'r!r
S ai rF1
H S,.c
+.(
Ad
HN
.o f H3
N!= \n &v'n
ooE
!_u.:
o 0J ._:
U9" 'd
A-*O T O?
YFr,
H>O
*@ <d
'{d fl 'E^ teE
EFr;j
() t'{ Fl
<H N;
q (J.l
orY Ua Pd Fltr *
=
H.ou)
lr.l
N'* a.F
+1^
ex ,
:: .e
XHB
(J'= ,6i
U
tr
lF{ !
ad &a Kr
\oE Zr
o.5 o flfi
p
&= Re
r-JZ +
O ;O
\JO
z.: l-l .
U o L ,iFa =fiiA
)
o
a v 4 N l=i H
O
.n .rq
'tErz
,CI lYt
o9
F=
Z EO\ ^
v
U tis I U
g kl_io
G':im
.io ox+
o'- m
-o
_H !9
'- NO
d c, oe
A 00 s! co
(J d(Jc\
d
O
o .- !Ju) +
o
U
O +
m
o (aFQ F-
\.---
S € aC O N t \C oO O Sl :f \O oO O 6l !f, \O 6 o
F F F F F (\I GI N N N tO CQ CA CA rO + ^r
+
a .-: o
a
z o
& a ()
p .E- < o o
Q Es tr
,d()
o
o U
'Ea s^tr )G
o
li
x (J
tr ! IHO
irv, tli qt
o o
(,:s o (.) P
E-:! a o
rG
OG
EO qEd )G
G
an
,G
o
o
,d
o4
a
r:Ol.j o
)G
00 a
Ntr
00E
H=tyl
N
o o
a o
a a
!
h0
EE xz>
tsi, 9 fi
N
o
I ,(i
6'lJ
5rG ! r+.i
C)
,d
&
o z (.)
dE; E
P a )G
U
o o N
,d 6,v
(.) (J
tr
)G
00 urt
a=
Eo toP
G (J
E',S 3 O o o (.)
ot
cin N a
P
o F.i a <Q (,F{g>.
CJ
N a
1
t $
) I
) I
t
N t
1
1 t
I I
)
)
)'r
1
ii 1
l.r
a 1
1 1
i
I t
I
l.'{
(,)
I
t 1
1 ) tf,
N
CB
a0
s 1
a 1
a I t
i I
,l
t
I t
t
.t
o{ F.t
$
j I O
I ){
F..i
t a
E )
lJi
\r,2-l^v,-i-l ti-
) u
ca;
\o
? \ ? O
N
o
.E
'C6
H-f
v!!
-:i ,tv
.l )
i9.EU
AT-I
)Pl
v)(!i.n
.*O E ,H
.= I tr
E B.5Ho h
rdlav
;::li-F$-
-o E i:'= r'l
Ea u b f
dv!J9)
to)-*16-
b
.il^r.l-.:
v ' .l )(h
Z|hA E Fl E 6li
o=
q;& h
:H:A R
L L
2r.;ip
H 't-r N tn
BUi
O,G O t
O,'*iC
tHg
v
L) I
ro
I
f+fL.rL
Q=
(,)cDi1* Q (J ()
,d ,d.: =
E.r
c, =i*d o
'
G = Ela.r lio=
lr
=' G d.l
-:l
rlJr*-i
a'>: a.- E .-
,! L,\ A A
li
V(i-r L/ * A
- *
5)ci ! o
n uoE )G
.. )G
jg>F
)CB o
tr
rr
X'g 5 C)
I
(J
th c., * o
Poo o a (.)
ai;o
5.r.q
aal) U)
{
J
i
i
N
+
f t* t
i + )
+
t I
t It 1
-[
+
I
I )
1
tt
J
t L 1
1-
1U
a
cDn
1 I )
) +
a t 1
G
+ ) t I
\o
) +
(,)
I I
lN I 1
1-
{
t t
l- II
)G
LI J ].
E a $or
I
!
l* U
)
t 1t )
I
t 1t- I 1 F
H
+ 1 + )
e 1 t I
{a
rJr
t 1
\---v-rr../ 1 I 1- a
U
$ c")
?
\o
\-r-l^v-E/
a\
+ a :1. N
o
\rr,,-l^v,_-./
l
,t
rE
-*.
$ .E
t +J
)G
I E'Ef
.1t-;; e=
tr,E ! I
A-IL
YF!U-
> E.E'E
cd ot,C 94'
.i
-PaF
a A il .i On rr.
1 i:^o
d-- = A'E^o
hra
c.r'lj E E 4 E
t CitS+,,
t
'E s:.i
.rrd!^\e
H-rr\v9!
vP!
!
raH!! ctr
()
'E [i I'u ,s
5 o (Jrcg -
tr<OU< <o
<a'E^
od
>r E
strE4 U:.!
t
s-'f- E y r*
I
Ud >,8
d..rG--
.E
H J'U
? !.-r E'*
e-.
'u +'!^ li l-l
wtlI
otE u\ci
.th EE IiI-:
.V ,(t
F u
.'F
ar \l
li: iZ,a3
t )
I
a id E ir.i
S!S E B
i
dvr,\l!
i^'E ,k ' c
) ukli.:
E.: rar
=ld
E.Sl3:*
E6:EE
,E:EEU
)
EXSES
D
I
ca
P
+ I \
'i
I 1 i
t
t1 e
it
L-?
ot
1 orQ
t t-
{
{
! 7 1
ll t
{ I
+
t
a
+
1
_L
t* a'l
i
)G
J
I 1
)G
I + I
)G
a
* + I
Il_ t I
@
I
a I
1
1 I
a 1
+
t t"1 Q
+ +
1* N
( F-i
4
+ + I O
trr
al
+ { a
\.-v,-/ U
ca;
t
N
\r-7tl^v,-r' o
I
.\ j
.'i .j
ti
*l
))
-.1
FF .idi
!-ut
,G rao )G crh rtB EreB
9^H e^H
E
?!w!\l
S,cd I;d: 'E;d
J4
o;d4A o
.)
!e)F)
argrHt* :::)NiH ra,Gil-ra
>)G Q)G
O'A
O
O'i TC,A(,)A
-
!r fv
\lil-t
iFUFU iKF!F
!F! AIHiH
t-t-l
trE*E* -^!:!
UJ!)
io Eo i
G(d(6
EA:A:
E9AVG
^:^:
-:!
.i
a4-s-x I VE-Er- <6 ir (cg
-6!f!)
! J L J .tvFl-1F{-i
Y E GE h
)(!UItt LrU,r
OQ6QA
-:\v:
,);aFo> ,G
)G
I
)(B
a
I
F o\
I
- ,(d
)i u,
/s
ErcB rdErcg
(,
OF
!E
tr
d)G)G
)(!*::i::
Eu^du^J
u--
++)G V)cB V
.!i.,ic,,
=t4G-Cl
,EfHFH
^9^P^
-! )G dJ )G o)
i)Gtr(!t <cB)G O)d
Po)a= > !,)':''1 a'1.O
ViF)d
(, tr.; tr.ii. Hc tr
!
lrG
atrErcBa
! al L at
H:.8:.E
,r H a l-{ A
-!vt
\IUU
OA
6JH
q,JA q,)
Nl-l
at
N
,t
it a A A
gii
I F'str- ;F's
c tr
^
EEE ET
-=ai--#
E E,E E,E lv.d9'd -\Y
-
<QOQO ,r
\J A A
l-l U) l-l
-\v
U)
)
)
t (
I
L
ib
_l
it
)
l.{
rq!
s
o

)
I +
I
I
iPF
)G
I
I
l-{
t
I
p
I H
&
O
t tt
FJi
a
u
I
.f
\c $ I
N
o
L ,
iJ G)
ON
b9
o (J'.
lr ^u
90 9Eo
H? l|E
trnd 3E
'F O; O
.!!'E
--Yd
6'E d
(UA-A A
.--.-ii
(htu dthtu H
t
\v
.v
f Ic.r
i: E.E
-s
g Fs Erq
I
:3
PIJI

^i
sg I
Fi: t.ii
n) i \l i
I
o-d-
d(Jr'(J qJ=
;=
E:H:
6E3E
.j
o
^)d
,CB (J
9 ^d
t.! eoTE_eo
l€ x€
.;oe6)
>:=
.rliGk
&:=
i:ooo
SEZE
l1
+ )

I t
1 t ,
It I
I
)
fi $
)
I
I
I
I
)
C)
I
sf
I I
(Dr
(.)
l.{ I
L
)N
t-
t+ t
I
urr
)
t
)N
I
C)
u
)
I t
t
)
1
I
I
6t
I
a I
o
a )
)
I I
L I
I
$
t +
).1
t
I
t t- ) c.r
L
I
lt
F
d
L
I
t
G
.t. tt )
O
Ei
\-7tl^v,-./

at
T
t) )
rl

)
J
U
cf
,ll
\o + a
\r-vl-./
I* a\ D
\---ln\,/-r'
tl N
I
(
t
,Go
aa
(J r-.
F *3
,S'8 EE
S H EE
- E'ii
€'s'*&
rg ';' 5 ,6 o
E-iDo
!- p
H,= TE tav)
o
.d
o
r-iu
#'s,s >,:-.
C)
o
ar
E &E,3 Eit
UODL)
i-F
5 trEo
'Jvv
fa.E
E
t! E F;.9
"'FcB(D:
'-tr
rHU P
E-E.8.; I
!A.H-v
a t,;
YXECc)
L !
r'!vrl;
6 rE 5
5-H=s
Hd.r-
aQ..v
EX E lJ trO
.r .-L O E
,G
;,H#E
5 tr oE
6 i 60 I
,'tot-i
^i E,:Iji E
!erU
3 E,E .il,-<9
AlA l) (n
-\: tst .: !r -J
vau>.aF
)^(hl;
.o'E :
Hli\l(r
U
cl)=
-t!
!v
{ipN
sIo.l? t
cO
-v^d o lJi.i
E
;i )(E e li I
s I,sg
irAaU a
Pa.rEH )d
GE
=l
o ct) ao
! !
t. ,G!
dnP cn'q \!^A Eo
! EE =
H,G ,.! E
i.]
ts (,
'a v sf
f-\t6

lJ
oE Op
.6,9:E E
OO
!<G oa
P ,f'rio E
.= O +,!-r EE .*'Q
rC
,63 ',l
o.=- jo
ooa
,, tr-o !- G N=
ed tr.!
o3 -G
E;
'Eo
€'3.:
!!
=
E 5N
.J--P
s\r!.1 F-Gd bn:f o)N
nrr* H d
oSYo po>p Ng.! Aa
Pr<
b E.tJ. :
*.E S E
i'd t95 qJ
O C.- rl
E.E
to*l E E* i &
0r(6 tr O
QOQQ
I
$
t
)
\ F
t I
I
rq! tb
N C..l
I
C)
ro +
I
(.)
li
)
N
)
n'
) <. c'l
)
) c.l
F
tr- &
) o
I
E=
?
\ir--l^v-/
\----.-
!
ia
F

ui
c.)
C
c.]
e
jj
^fo
;=g?(.)
X oJ !-i )G
x=9^-o
.E,fEE^E
.Ui-- ,G^= ,C{
H ,G .)(! r(g^, ,d
I a
:'
a-l
r)r .o
^ -
.!iN= N'= s tr NE N
^.t.t.J*.!v.!
--E E E ! E:'E I E
)-L--'.r-
.;:o,=o(goi:oiq)
?:'; o:'t ! il !
v)=
> i\ ; ii= i i\ > N.s i\
I
ro
I
(nd
P
!A
^r$;
u*O
-)
!e)rL
urE 'l
h^ I I
*-dH v\lrt
K ^T . I)d F . EQ)d
U ^ -'d
[-<^rcB E)G Vrr\-t
ic .i'6 .= r .= .i ,cd .i
N 6 N= N -f N tr N
5 os al i-oE^o
rurere)VAU
d o
! -o =
o l. -o'! = -'=-
o.l.E o o o
e::!P!-ii:E!
5.:-.tf.!r.!r.:
,-.lNc)},NON.,INPN
e
I )
I
t
t
)
I
I
t- *l
to
Cd
a -(
)G
li
t
a
crl I
U)
\0
G
I
(
Nl
C)
a I
(
I
(
t
I
:l L
I
: T
I F
d
t
ta
+ -l
a a
I
I I
O
F..i
HT
II
ca;
\c t ? N
o
ra
{
t_ ,l
)(B
'G
NN
rd
r.i ,6 -i 9^
)G '=H
.1...i. (r o
N E ts''; 'E .ql 9^-E
I'i:
F o.E o
r.iHU
d ^E \e (\l
U
!
E;
I.i\!
^9r
H5
'l^ b0 |Ti -.() d-
eJJG
= r*r f.ilL
*r6-.ti
G 6J o,,
HuHv
AaaA 3 i;;,d lI
o
i:d
i F'!
r\vN.-
B ;uflg
5 p=> *-
Ah6 $ d
(,) -
I
r-,
f
E - r\ t
.r
,N.E E E.9E o I
7,tdg Ifio'i
*H!)
(g N ':'i
,oIBd cth -.:(G U
));JJ
Q *h Z OJF.ICQ
(.,
_ !
c,) ,E
tr rr (Do (J
$HBL"
)(!-F{v
:E ]E E,S
-u.l*(!
- L= a F1(1:'ra
r,.a'!Y
Ji9a
O 5 oo=.E
lfr! A
-! .;
o.f o .*
dlcd! -ii
r*'r ,S E
.<t .r
=
rF
HodE
I c 9- €€?
.:E\!.:
a
d;od;i (rn(i i U)r
lt
{
II
I
tll I t J]l $
l-
(
!.1
(
cl
)
i$i I N (
I l-
G
N
r
I
@
o I
a
C)
o
(,)
o (
I
N
I
I I 1
\ F
L
O
Fi
D d
t u
I
ca;
l.
t
b i o\
N
o
)
L I
;aGr
\Y.i^\Y
E E 3 a'R
n-l li \u H
EH,;; EA
8-u.g -l I
id--F
PsFV!
uc-N.{
E'aE,*
:lrA^u,
(u ,-

q
r wad
,c,li.Htr
UA.IFI<
oc
^O
H=
S/
H!rd
),-
rdv)A .ts
-r! )

I
eJ )i .:
^ !
(!ilrGQi-
,--ogtr
-.!)
,=6(,)y<N
*l:!F
rdqJ-
5H H U -
TE 3's
I -co ,G .- ,G
H
*tsacrva
ici
9!.i
,c
-99v
H-fA
-\v-Jv
)ti:L
C U) i''i Ho
.E.a,E
..rtrTo
UH
E. I
;gg,r_.
bft
I
N
/ +i .r ! (!
ar O N iN
UCA'S: a dJ
H
^-
O.,! <u U=
<.tr
{ il ( (
I I i
I
I
I
1 I
I
+r
a
)G
I
q F N
I
C'
l-{ I
H
( ( ttlil
I
F
=
tt
?
t+
\---\,,--l
,l
)
I
I rl
i
,t, co
? d
o\
N
+? + N
\-7--v,-rl '\-_\,.-/ o
,
L:--_ J
I
I
+ (
al
I o,t tI I
I il
+
tl t
t
{
I 6rl
tI
<- orl
+
a t
a cn l <-
+
!
l.r
l+l
ir I al
tL
II l v
o
a I .L I N
I
)G
G
I

I {
ri I
N
I
a
N
)G
t t f
a
t e
t
I
I 1 rl
I
t* I
],
Y
A
I I 1
F
4
I o
? + ,l I 1* ELi
, &
\-.,-!^V-r/
1 u
ao
+ ?
,{ O
o\ N
\-v,-./ o
_t
t-.
+
I
Lll
H +I
I
!
fl i
fl
It L il
I
I
.l j
an
z t I I I
I
w
N
o
a il I I
rl+
I
H
lt .l
l I
I II
1 I
L
til J
.t
l J,
F
!_t L 1#
II
t
l/fi
I
O
Ei
&
+t l{r U
ts\ ffi a # a
l

d
O
N
o
-1
IL
U
crl
I
t! I
J
tt rL
t
I
I$ I l h
I
+
a
I
-f + I
I
tt I
LI
t?
TI I +
I : J
i t l JL
FI l l
)G
I + I I I
+
-l l -Lt
I ri
I ilItI iI
)(g
bn I tt
lr h { {
N
$
I -Lt
I T
II I
l+
tl I
)G
)G + u' I I + l I
a0
l.l L I U

Ni I
tL + I
N +
1
I
I l
11 I
I
tL I
I I
-t $
+
*l d
-f II
I1
1 I F
+ J d
{ t I t+
I
il
+ a)
I I I J
Fi
I I
s.t. I
I
+

&
u
cf
tr + ? 1 \ e? 1 N
o
.{
f-
I
I
li I
t ll lt
{
CJ
o ffi
IL
o
o
lt i lr
I
r
N
r+
I
()
)G
l.r {
L)
(rh +l
o
a
I I
t
I
F
I
.t
L

tL
o
tri
r.,
r;
\c O
N
o
a* a
*
ru 4F
[,
r'-
^/
L
b-
<
o
fr
q\
!
c,\
!t
d, \o
6
t

I
H
E
U \oI
o
\0
aI
!+
ts^
XE r\
q\ 14
d
A
$ 2
ta
L.} (/)
l-t \o
N
3
X
ru
t*
:]
.ti
E
ttl
a

S-ar putea să vă placă și