Sunteți pe pagina 1din 225

Editura: FAMILIEI ET

unic. MARGA POPA


OCTAVIAN POPA
Director MIHAELA TUDOR
Redactor şef; DORIN
Stt, Dr. Staicovici sector 5
cod 70700 Bucureşti, P.O. Box
telefon; 637.69,00; 638.33 00
executat la Tipografia Familiei
str General nr, 90, sector Bucureşti
ISBN 973-9059-29-5
ÎNDRUMĂRI UTILE
Acest manual este conceput în vederea unei familiarizări rapide cu limba
engleză, sau pentru reîmprospătarea de limbă engleză de către
cei care au vorbit-o, dar n-au mâi utilizat-o multă vreme. Manualul este util şi
pentru cei ce doresc să facă o călătorie turistică sau de afaceri în ţări
vorbitoare de limbă engleză.
Lucrarea cuprinde situaţiile de bază stabilite de o comisie europeană
specializată în studiile de limbă şi situaţiile de dialog în cele mai diverse
domenii. Majoritatea sînt situaţii de contacte sociale obişnuite.
Manualul este la fel de practic şi pentru elevii din primul an de engleză,
— prin casetele anexate un contact cu limba vie, cu pronunţia.
în structura lucrării veţi găsi în toate capitolele patru dialog,
cum se exerciţii, ascultaţi cu atenţie.
Dialogurile conţin exemple exprimate în forma unei mici convorbiri care
este o mostră a felului în care se exprimă în engleză o anumită situaţie:
căutarea unei străzi, comandă la hotel sau restaurant, ajutor medical etc.
Există, apoi, în Cum se reguli gramaticale sau de flexiune.
Exerciţiile din fiecare capitol urmăresc textul imprimat pe casete şi sînt menite
familiarizeze pe cel ce ascultă cu dialogurile, cu partenerul de conversaţie,
cu pronunţia.
Partea intitulată Ascultaţi cu atenţie se referă la caseta nr. 4, care conţine
unele dialoguri sau reportaje în care sînt folosite vocabule şi structuri
neînvăţate încă în lecţii.
Ghidul de conversaţie alăturat este un îndrumar practic, în format de
buzunar, uşor de luat cu sine.

STRUCTURA MANUALULUI

în fiecare din capitole găsiţi următoarele secţiuni:


Dialoguri Dialogues
Cum se spune How to say it
Exerciţii Exercises
şi, cu capitolul
Ascultaţi cu atenţie Listen to this
Dialoguri Dialogues
Cuprind exemple de limbă vorbită în forma unor scurte Fiecare
dialog este un model pentru cum se vorbeşte engleza în situaţii concrete.
Astfel de exemplu într-unui din capitole cum întrebi pentru a afla
drumul corect sau în altul cum se vorbeşte despre hobby-uri şi interese
comune. în prima coloană găsiţi traducerea în limba română a dialogurilor.
Cu acestei traduceri puteţi fi mereu siguri că aţi înţeles totul corect.
La dialogurilor există, acolo unde este cazul, probleme de gramatică.

2. Cum se spune • How to say it


în această secţiune a fiecărui capitol expresiile tipice, cele mai
importante pe care trebuie să le învăţaţi pentru a putea transpune în engleză
situaţii asemănătoare cu cele întîlnite în dialoguri. In principiu, aceste expresii
sînt prezentate sub formă de tabel. Cu ajutorul acestor tabele puteţi să
recunoaşteţi uşor cum un model de construcţie sintactică poate să difere din
punct de vedere al conţinutului. De asemenea, veţi întîlni şi probleme de
gramatică.

3. Exerciţii • Exercises
în cadrul fiecărui capitol întîlniţi o serie de exerciţii. Cu ajutorul lor puteţi
să folosiţi structurile învăţate în capitol, mai cursiv şi mai sigur. (Rezolvările
exerciţiilor le găsiţi pe casete). Casetele conţin convorbiri incomplete pentru
a vă da posibilitatea să preluaţi o parte a dialogului. Sînteţi astfel invitaţi să
conversaţi direct pe casetă cu partenerul de dialog şi puteţi în felul acesta
să simulaţi o convorbire aproape autentică, iar apoi, cu ajutorul rezolvărilor
de la cursului, să verificaţi dacă aţi vorbit corect.

4. Ascultaţi cu atenţie • Listen to this


Caseta nr. 5 conţine o serie de exerciţii de relatări scenete.
Aceste exerciţii sînt în aşa fel concepute încît să conţină cuvinte, expresii,
structuri pe care nu le-aţi învăţat din manual. Trebuie să vă obişnuiţi încetul
cu încetul că într-o convorbire cu un englez sau într-o emisiune de televiziune
ori de radio limbajul nu este cu grijă ales ca în exerciţiile sau dialogurile din
curs. Cu ajutorul acestei casete vă exersaţi capacitatea de a înţelege un
conţinut chiar dacă nu cunoaşteţi fiecare cuvînt în parte.

GHIDUL DE CONVERSAŢIE
Este ataşat cursului şi cuprinde principalele expresii şi cuvinte care sînt
necesare cînd întreprinzi o călătorie. Este un îndrumar în formă de ghid de
buzunar pe care îl puteţi avea oricînd cu dumneavoastră.

CUM FOLOSIŢI MANUALUL?


în primul rînd, ascultaţi dialogurile de pe casete pentru a vă putea
concentra asupra textului englez, fără a vă folosi de manual. La a doua
ascultare, citiţi din manual textele dialogurilor. De ori simţiţi nevoia, apăsaţi
pe butonul pauză, opriţi caseta şi citiţi în linişte. Dacă doriţi să reveniţi, derulaţi
caseta şi reluaţi partea dorită!
în al doilea rînd, dublaţi cu voce tare dialogul de pe casetă, lecţie cu
lecţie. Opriţi banda şi reluaţi de cîte ori este nevoie, dacă doriţi să ascultaţi
o secvenţă anume. Urmăriţi cu atenţie preluarea exactă a pronunţiei şi
intonaţiei. Cînd sînteţi sigur că puteţi repeta dialogul, din nou cu voce
tare din manual.
în al treilea rînd, axaţi-vă pe acele părţi din lecţii intitulate Cum se exprimă.
cu şi aflaţi ce însemnează. Eventual ascultaţi din nou dialogurile
de pe casete, cuprinzînd situaţiile respective. Găsiţi moduri de exprimare şi
reguli gramaticale simple, pentru a vă constitui o bază a limbii engleze.
al patrulea rînd, folosiţi componenta exerciţii din fiecare lecţie. în
majoritatea cazurilor aveţi de-a face cu o convorbire. Citiţi indicaţiile cu atenţie
pentru a şti la care parte a exerciţiului vă referiţi. Soluţiile exerciţiilor le găsiţi
pe casete. Lucraţi exerciţiile pasaj cu pasaj.
— Daţi răspunsul cu voce tare.
— Ascultaţi răspunsul de pe casetă ori utilizaţi soluţiile oferite de manual,
soluţia proprie.
— După fiecare soluţie, pe casetă este o scurtă pauză. Dacă acea pauză
nu vă este suficientă pentru soluţionare, acţionaţi butonul „pauză" al

Acordaţi atenţie exprimării şi şi căutaţi să le reproduceţi.


Repetaţi de cîte ori simţiţi că este necesar.
în al cincilea rînd, ascultaţi încă o dată dialogurile. Veţi remarca faptul
că înţelegeţi sensurile fără nici un efort. Repetaţi operaţia de cîte ori este
nevoie pentru a înţelege şi a vă exprima corect. Nu vă sfiiţi să vorbiţi cu voce
tare. Este cea mai bună formulă de învăţare.
în partea a doua a manualului, găsiţi un grup de scenete al căror conţinut
este astfel dozat încît numărul vocabulelor să crească de la prima spre ultima
scenetă. Este vorba de vocabule pe care încă nu le-aţi învăţat. Nu vă alarmaţi,
dacă nu puteţi răspunde imediat unei întrebări. Reascultaţi sceneta de cîte
ori este nevoie. Dacă socotiţi necesar, derulaţi puţin caseta înapoi şi ascultaţi
din nou, pînă ce, cu ajutorul vocabulelor deja învăţate, puteţi descurca lucrurile
şi puteţi da răspunsul.

Nu uitaţi să vorbiţi cu voce tarei


ALFABETUL Şl UNELE
Alfabetul englez se compune din 26 de litere, din care 5 vocale e, i, o,
u), două y) şi consoane. Literele alfabetului luate singure
se pronunţă în modul următor:
a ei] en] u [iu]
b ou] [vi]
c si] ai]
d di] .kju] [eks]
e i] [aă] y
kei]
f s [es] z [zed]
I [el]
m [em] t [ti]
Pronunţarea cuvintelor este destul de dificilă în limba engleză. Consoanele se
pronunţă aproape toate ca în româneşte, dar se pronunţă foarte
diferit; astfel:

A se pronunţă
"ei" în cuvinte ca: grape [greip] strugure; name [neim] nume; paper
[peipă]
2. "e" în cuvinte ca: and şi; bad rău; flag steag;
map [maep] hartă.
De fapt acest sunet în limba engleză este mai mult un sunet între "e"
şi "a" care se pronunţă astfel: deschidem gura ca pentru a pronunţa
sunetul de fapt sunetul "e".
3. un "o" lung (marcat în engleză o.) în cuvinte ca:
tot, toţi, toate, toată; ball minge; small mic, mică
sau „o" scurt ca în cuvintele: what ce.
4. " i " în cuvinte ca: climate climă; language [laenguidji] limbă;
palace palat; village sat.
5. "ă" (marcat în engleză) ca în cuvintele: after după; beggar
cerşetor.
NOTA: Toate vocalele marcate fonetic cu două puncte[:] reprezintă sunet
lungi
"E" se pronunţă:
" i " accentuat în cuvinte ca fever febră; meter [mită] metru; serious
[siriăs] serios.
2. "e" în cuvinte ca: [bed] pat; less [Ies] mai puţin; red [red] roşu.
3. în cuvinte ca: her ei (dativ, acuzativ); certain sigur,
nerve [nov] nerv; service serviciu.
4. " i " în cuvinte ca: English englez(esc); begin [bigin] a începe;
repeat repeta.
NOTA: Semnul / întîlnit mai sus în cuvîntul English [ingli/] reproduce sunetul
românesc "ş".
5. "ă" în cuvinte ca better mai bun, member membru,
never niciodată.

9
se
în cuvinte ca big mare, bill fish peşte, milk lapte, till
pînă. Aici nu am folosit transcrierea fonetică, cuvintele se pronunţă
aproape la fel cum sînt scrise.
2. în cuvinte ca: Friday vineri; ice ghiaţă; [naif]
cuţit; Ine [lain] linie; time timp.
3. "ă lung" în cuvinte ca: bird [b :d] pasăre; dirty [d :ti] murdar; first
[f :st] primul; girl [g :l] fată; shirt [f :t] cămaşă.
"O" se pronunţă:
în cuvinte ca: dog fog ceaţă; frost ger; hot fierbinte; lock
a încuia.
2. în cuvinte ca: horse [ho:s] cal; fork [fo:k] lord [lo:d]
lord, storm [sto:m] furtună.
Sînt acestea cuvinte în care sunetul "r" nu se aude aproape deloc, fiind
aproape aspirat de o.
3. "ou" în cuvinte ca: singur; close închis; gold
aur; moment [moument] moment; open [oupn] deschis
4. Ca un fel de "a" închis şi scurt, marcat în engleză cu semnul fonetic A,
în aşa fel încît să se atingă cu limbii partea posterioară a cerului
gurii; done [dAn] făcut, glove v] mănuşă, money ni] bani,
sometimes uneori, tongue limbă.
5. "u"lung în cuvinte ca: lose [lu:z] a pierde; prove [pru:v] a dovedi; two
doi; whom[hu:m] căruia, pe cine; whose [hu:z] a cui.
6. (ua) în cuvinte ca one [wan] unu, once [wans] odată.
7. "ă"în cuvinte ca: lemmon n sailor marinar tailor

8. nu se pronunţă în cuvinte ca: bacon [beikn] şuncă; lesson lecţie;


prisoner [prizn prizonier; season [sizn] anotimp.
"U" se pronunţă:
în cuvinte ca: true adevărat; full [ful] plin; put a pune, rule
regulă.
2. în cuvinte ca: duty datorie; music [mjuzik] muzică; pupil
elev(ă).
3. "a" închis spre în cuvinte ca: dust [dAst] praf; buttler
majordom, hunger foamete, shut a închide, umbrella
umbrelă.
4. lung în cuvinte ca: fur[f blană; curl [k :l] ondulat; nurse [n :s]
soră, purse [p :s] poşetă.
5. cuvinte ca: business afacere, minute minută.
6. scurt în cuvinte ca: nature natură; Saturday :dei]
sîmbătă.
"Y" se pronunţă:
în cuvinte ca: city oraş, happy [haepi] fericit; lady doamnă;
merry vesel, ready gata;
2. "ai" în cuvinte ca: fly a zbura; Friday [fraidi] vineri, myself
eu însumi; sky [skai] cer.

10
— Meeting People

CAP. 1 UNIT 1

în acest capitol
• cum să aflaţi numele, adresa şi numărul de telefon;
• să întrebaţi cum se pronunţă; literă cu literă, un nume sau un cuvînt;
• să construiţi expresiile corespunzătoare.

DIALOGURI:
Dialog Anne (AB), Hotel Receptionist (R)
AB: Mă numesc Bardy... AB: My name is Bardy...
Anne Bardy. Anne Bardy.
R: R:
Cum se pronunţă litere? How do you spell it?
AB: B-A-R-D-Y AB: B-A-R-D-Y
R: Da, d-nă Bardy. R: Yes, Mrs, Bardy.

Dialog 2. Felicity (F), a friend (Fr)


F: Unde locuiţi? F: Where do you live?
Fr: în York. Fr: In York.
F: Ce adresă aveţi? F: What is your address?
Fr: Calea Gării 29. Fr: 29 Station Road.
F: Aveţi telefon? F: Are you on the phone?
Fr: Da. Fr: Yes.
F; Ce număr aveţi? F: What's your number?
Fr: York 653217. Fr: York 653217.

29 Station Road,
După aţi folosesc numărul casei

Dialog Winston a friend (Fr)

w Locuiţi la Londra?
Da. Fr
Are you living in London?
Yes.
Fr
Care este adresa d-voastră? W What's your address?
W
Newbury Street Fr 134 Newbury Street.
Fr
Aveţi telefon? W Are you on the phone?
W
Da. Fr: Yes.
Fr
Care-i numărul? What's the number?
Fr 8704690.
Fr

11
— Meeting People UNIT 1

Dialog 4. Henry Gill (HG). Peter Fuller (PF)


HG: Scuza{i-m5. Nu cred cS va HG: Excuse me. I don't think I know
cunosc your name.
PF: Fuller. Peter Fuller. PF: Fuller. Peter Fuller.
HG: Numele meu este Henry Gill. HG: My name is Henry Gill. How do
îmi pare bine. you do?
PF: îmi pare bine de PF: How do you do?
HG: Acesta este Alan Jones. HG: And this is Alan Jones.
PF: îmi pare bine de cunoştinţă. PF: How do you do?

HOW DO YOU DO?


j Tradus ca mai Se răspunde cu
cuvinte care de data aceasta îmi bine de
I Cînd să pe ce mai face, se
întrebarea (Cap. 2,

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se întreabă numele.
How to ask for someone's name.

Care-i numele dvs? What's your first name?


Care este prenumele What's family
Nu cred că vă cunosc surname
don't think we've met before.
Numele meu este Anne My name is Anne Bardy.

ÎN SE FORMA DE
LA IS

2. Cum se solicită pronunţarea unui cuvînt pe litere.


How to ask someone to spell a word.
How do you spell that?

3. Cum se întreabă unde locuieşte o persoană.


How to ask where someone lives.
Unde locuiţi? Where do you live?
Where are you staying?

12
CAP. 1 — Meeting
Locuiesc la... I live in...
I am staying in...
Care-i adresa? What's your
Station Road 29. 29 Road.
Are you living
locuiesc la... Yes. i am living in...
No. I am not living in.

Forma a o acţiune care este in


în prezent.

EXERCIŢII — EXERCISES

Exerciţiul
Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă Listen on the cassette to how the
literele alfabetului şi letters of the alphabet are
Spuneţi pe litere: pronounced and repeat them.
Spell these names.

Schmidt, Müller, Braun, Ruckser, Hardier,


Katchimsky, Weber.

Cu caseta, verificaţi Check your answers with the cas­


Pronunţaţi pe litere numele d-vs. sette. Now spell your name.

2.
Ascultaţi pe casetă cum sînt pro­ Listen on the cassette to how the
nunţate numerele şi numbers are pronunced and
repeat them.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
42, 53, 64, 75, 86, 97
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
132, 143, 165, 176, 187, 198, 200, 300, 400, 500

13
CAP. 1 — Meeting People UNIT 1

că una dintre Imagine you are one of these


persoanele de mai jos. people. Say and spell your name
numele pe litere, precum şi adresa and address and phone number.
şi număru. de telefon.

Dr. Virgil Popescu Geta Radu Costin Sandu


3 Armenească st. 2 Kogălniceanu st. 32 Lungă st
Bucharest Braşov
Tel: 90/173846 Tel: 95/182374 Tel: 92/126348

răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­


sette.
Acum spuneţi-vă pe litere propriul Now give your own name, address
dvs. nume, adresa şi numărul de and phone number.
telefon.

Exercise 3.
Ascultaţi pe casetă conversaţia care Listen to the following gapped
urmează şi răspundeţi la întrebări conversation on the cassette, and
folosind informaţiile a şi b. answer the questions. Use infor­
mation a) and information b) for
your answers.
Un prieten. Salut. A friend: Hello.
Unde locuieşti? Where are you staying?
Tu You:
Un prieten: Care-i adresa ta? dvs. A friend: What's your address?
Tu You:
Un prieten: Aveţi (ai) telefon? A friend: Are you on the phone?
Tu You:
Un prieten: Ce număr aveţi? A friend: What's the number?
Tu You:
Informaţia a) Information a)
Locuiţi în Bournemouth, Larches You are staying in Bournemouth,
Avenue, la numărul 31. Telefonul at Larches Avenue. The phone
este Bournemouth number is Bournemouth 29641.
Informaţia b) Information b)
Locuiţi în York, South View 5, York. You are staying in York, at 5,
Numărul de telefon este York South View, York. The phone num­
ber is York

14
CAP. 2 Formule de Greetings UNIT 2

in acest capitol
• cum se face prezentarea;
• salutul;
• cunoaşterea datei de naştere a unei persoane.

DIALOGURI — DIALOGUES
Dialogue 1 Henry Gill (HG). Agnes Gill (AG), Mr. Anderson (An)
HG: Hello, Anderson. HG: Helllo, Mr. Anderson.
Bun venit la Londra. Welcome to London.
An: An: Thank you.
HG: Aceasta este soţia mea, Agnes. HG: This is my wife, Agnes.
AG: Bună seara, d-le Anderson. AG; Good evening, Mr Anderson.
Ce mai faceţi? How are you?
AN: Foarte bine, mulţumesc. An: Very well, thank you.

Dialogue 2 Mrs. Gammon (WG), a neighbour (N) (un vecin)


N: Bună dimineaţa, doamnă Gam­ N: Good morning, Mrs. Gammon.
mon. Cum vă simţiţi în această How are you this morning?
dimineaţă?
WG: Foarte bine, mulţumesc. WG: I am very well thank you.
Dar dvs. cum vă simţiţi? And how are you?
N: Nu prea bine, îmi pare rău. Am N: Not too well. I'm afraid. I slept
dormit prost. badly.
WG: O, îmi pare rău. WG: Oh, sorry to hear that.

THANK YOU se pune la


fel ca PARE RĂU AFRAID) română aceste nu
au toc fix.

Dialogue 3 Henry (HG). Peter Fuller (PF). Mr. Anderson (An)


HG: Peter, acesta este domnul HG: Peter, this is Mr. Anderson. Mr.
Anderson. Domnule Anderson, Anderson, this is Mr.
acesta este dl.
An: să vă cunosc. An: How do you do?
PF: Şi eu, deasemenea. PF: How do you do?

15
CAP. Formule de salut — Greetings UNIT 2

CUM SE SPUNE HOW To SAY IT:

Cum se face introducerea:


How to make introductions.
husband
wife
i Peter
Mrs. Grammon

de cunoştinţă. How do you do.

2. Cum se saiută şi cum se răspunde.


How to greet someone.
Hello! — Hello! Hello!
Salut! Ce mai faceţi? How are you?
Foarte bine, mulţumesc. Very well, thank you.
Bună seara — Bună seara. Good evening — Good evening.
Bună dimineaţa — Bună dimineaţa. Good morning — Good morning.

3. Cum se data naşterii


How to ask for someone's date of birth
Care este data dvs. de naştere? What is your date of birth?
1 Decembrie. December the first. December
Februarie. February the eleventh. February

26 Februarie. February twenty sixth. (26"^).

în engleză în datei se pune mai LUNA


OATA.

— EXERCISES

Exercise 1
Ascultaţi pe această casetă cum se Listen on the cassette to how the
pronunţă lunile şi months are pronounced and
repeat them.

16
CAP. 2 Formule de salut — Greetings UNIT 2

January April July October


February May August
March June September December

Exercise 2
numerele pe casetă şi Listen to the numbers on the
repetaţi-le. Veţi auzi mai cassette and repeat them. You will
numerele cardinale şi apoi pe cele hear the cardinal first
ordinale. and then the ordinal numbers.
One First Sixteen Sixteenth
Two Second Seventeen Seventeenth
Three Third Eighteen Eighteenth
Four Fourth Nineteen Nineteenth
Five Fifth Twentieth
Six Sixth Twenty-one Twenty-first
Seven Seventh Twenty-two Twenty-second
Eight Eighth Twenty-three Twenty-third
Nine Nineth Twenty-four Twenty-fourth
Ten Tenth Twenty-five Twenty-fifth
Eleven Eleventh Twenty-six Twenty-sixth
Twelve Twelfth Twenty-seven Twenty-seventh
Thirteen Thirteenth Twenty-eight
Fourteen Fourteenth Twenty-nine
Fifteen Fifteenth Thirty Thirtieth

în prin
şi

Exercise 3
Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă Listen to the numbers of the year
anii care urmează şi şi dvs. on the cassette and repeat them.

1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980,


1942, 1953, 1964, 1975, 1986,
1984

In se
fără a se mai cuvintele şi ex. — nineteen

17
CAP. 2 Formule de salut — Greetings UNIT 2

pe casetă şi Listen to the gapped conversation


răspunsurile folosind informaţiile a) on the cassette and answer the
şi b). questions. Use information a) and
b).
Information a) Information b)
Helga Stein Fritz Popp
3.1.1951

Recepţia: Bună dimineaţa. Care Receptionist: Good morning. What


este prenumele vă is your surname,
rog? please?
Dvs You
Recepţia: Dar numele de familie? Receptionist: And your first name?
Dvs You
Recepţia: Data naşterii? Receptionist: Date of birth?
Dvs You
Recepţia: Mulţumesc. Luaţi loc. Receptionist: Thank you.
Take a seat, please.

Verificaţi răspunsurile Check the answers with the cas­


caseta. sette.
CAP. 3

în acest capitol învăţaţi cum se întreabă despre:


• naţionalitate;
• origine;
• cum se fac declaraţiile corespunzătoare.

DIALOGURI — DIALOGUES
Dialogue Anne Bardy (AB), Hotel Receptionist (R)
AB: Bună ziua. AB: Good afternoon.
Bună ziua, doamnă. R: Good afternoon, madam.
AB: Numele meu este Bardy. AB: My name is Bardy.
R: Da, d-nă. Care este R: Yes, madam. What nationality are
naţionalitatea you, please?
AB: Sînt englezoaică. AB: I'm British.
R: Mulţumesc, doamnă. R: Thank you, madam.

Dialogue Winston Bell (WB), Felicity (F)


WB: Hello. WB: Hello.
F: Hello. F: Hello.
WB: De -unde sînteţi? WB: Where are you from?
F: Sînt din Londra. F: from London.
WB: De unde anume? WB: Whereabouts?
F: Din Richmond. Şi F: From Richmond. And you?
WB: Eu sînt din Tooting. WB: I'm from Tooting.

De — ARE YOU FROM?


Sînt (vin de I AM FROM

Dialogue 3. Agnes Gill (AG), Peter Fuller (PF)


AG: Spuneţi-mi, d-le Fuller, sînteţi AG: Tell me, Mr$! Fuller, are you Scot-

PF: Da. PF: Yes.


AG: Din ce parte sînteţi? AG: Oh, what part are you from?
PF: Din Sterling. PF: From Sterling.
AG: Se găseşte în nord sau în sud? AG: Is that north or south?

19
— Nationality UNIT 3

PF: Mm, este nu departe de Edin- PF: Well, it's not far from

AG: A, da. AG:

A nu se confunda cu SCOTCH.
sau Scots) beau Scotch

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se întreabă naţionalitatea.
How to ask about nationality.
Care este naţionalitatea What nationality are you?
Sînt — român I'm — Romanian.
— elveţian — Swiss.
Sînteţi — român? Are you — Romanian?
— elveţian? — Swiss?
— austriac? — Austrian?
Da, sînt. Yes, I am.
Nu, nu sînt. Sînt... No, I'm not. I'm...

2. Cum se întreabă o de unde provine.


How to ask where a person is from.

are you I'm Romania


Where is he Austria
from?
What part she Switzerland
He's from
(of Romania) Bavaria
the North.
She's Bucharest

In se folosesc
am
— he el
— is ea
is este

20
CAP. 3 UNIT 3
EXERCIŢII — EXERCISES
Exercise 1
pe casetă cum se pronunţă Listen on the cassette to how the
numele unor localităţi şi zone din Germany place and names are
Germania: pronounced and repeat them.
Pronunţaţi acum numele unor
localităţi şi zone din România
laşi — Cluj — Timişoara — Suceava — Oradea —
Transilvania, Banat, România,
Acum spuneţi că proveniţi din Now say that you come from these
aceste locuri. places.
Exercise 2
Ascultaţi conversaţia următoare: Listen to the following conversa­
tion;
Bărbat: Hello. Man; Hello.
Femeie: Hello. Woman; Hello.
Bărbat: De unde sînteţi? Man; Where are you from?
Femeie: Sînt din Bristol. Woman: I'm from Bristol.
Bărbat: De unde anume? Man; Whereabouts?
Femeie: Din Woman; From Clifton.
Pe acelaşi model răspundeţi şi dvs. Listen to the following conversa­
rolul femeii şi folosind tion on the cassette and say that
următoarele date; you from tfiese places:
Bărbat; Hello. Man; Hello.
Femeie; ... Woman; ...
Bărbat: De unde sînteţi? Man; Where are you from?
Femeie; ... Woman;
Bărbat; De unde anume? Man: Whereabouts?
Femeie; ... Woman; ...
Pronunţaţi acum numele unor
localităţi şi zone din România.
— Satu-Mare; Bihor — Oradea;
Bucureşti — Crîngaşi; Maramureş
Cluj — Mănăştur
Exercise 3
Prezentaţi o persoană Jones. You introduce somebody to Mr.
Jones.
Dvs.; D-le Jones, aceasta este d-na You: Mr. Jones, this is Mrs. Boldur.

Dl. Jones: încîntat de cunoştinţă. Mr. Jones: How do ^^ou do? Wel­
Bun venit în York. come to York.
Acum prezentaţi un grup de per­ Now introduce a group of people
soane d-lui Jones. to Mr. Jones.
Dr. Schwarz, Weiss, Herr Frau Weinkauf, Herr Schönleben,
Fräulein Jäger.
Verificaţi răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.

21
CAP. 4 Familia — Family UNIT 4

în acest capitol
• cum să întrebaţi despre familia interlocutorului;
• situaţia familială;
• cum să formulaţi răspunsurile respective.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue Felicity (F), Winston (W)


F: Sînteţi englez? F: Are you British?
W: Da, sînt din Tooting. Dar W: Yes, I am. I'm from Tooting. What
about you?
F: Şi eu sînt din Marea Britanie. F: I'm British, too. Well, I'm English.
Ei bine, sînt englezoaică.
W: Eşti căsătorită, Felicity? W: Are you married. Felicity?
F: Nu, nu sînt. Dvs. sînteţi? F: No, I'm not. Are you?
W: Nu, nu sînt încă căsătorit. W: No. I'm single.

al sau al regiunii Wales gara nu


i este Un este mai scoţian (Scottish) apoi engiez
la fel ca un Veiş, care e şi engiez
i sînt toţi tocuitorti insulelor Britanii în afară de care
provin din sau Wales

Dialogue Agnes Gill (AG), Peter Fuller (PF)


AG: Spuneţi-mi, Fuller, sînteţi AG: Tell me, Mr. Fuller, are you here
aici cu afaceri? on business?
PF: Da. PF: Yes.
AG: Este şi soţia AG: Is your wife with you?
PF: Nu, soţia mea este acasă. PF: No, my wife is at home.
AG: Aveţi copii? AG: Have you got any children?
PF: Da, am un băiat şi două fete. PF: Yes, I've got one son and two
Dar dnă aveţi copii? daughters. And you, Mrs. Gill?
Have you got any children?
AG: Da, am o fată. AG: Yes, I've got one daughter.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


1. Cum se întreabă o persoană dacă este căsătorită.
How to ask a person is

22
CAP. 4 Familia — Family UNIT 4

căsătorit/căsătorită? — Da, sînt.


— Nu, nu sînt.
Are you married? — Yes, I am.
— No, I'm not.

YOU răspunde
or no). este însă să I
Mo, nu sînt).

2. Cum se întreabă o persoană despre membri


How to ask about a person's family.
Aveţi copii? Have you got any — children?
fraţi? — brothers?
surori? — sisters?

copii childen
fraţi aveţi? How many brothers have you
surori got?
sisters
Am un copil
Eu am o I've child
fiică
fiu daughter

frate son

soră one brother

Avem doi We've sister


copii got
Noi avem două We have children
fete
trei băieţi two daughters

fraţi sons

surori three brothers

Eu copii sisters
nu am
Noi nu avem fraţi children

surori we haven't got any brothers

23
CAP.4 Familia Family UNIT 4

se pune o sau
enumerate se ei YOU GOT

HOW
HOW YOU GOT? CM,

— EXERCISES
EXERCISE 1
dialogul de pe casetă. Listen to this dialogue on the cas­
sette.
D-na Wiison: Bună seara, d-le Mrs. Wilson: Good evening, Mr.
Fiebiger. Sînteţi aici cu Fiebiger. Are you here on busi­
afaceri? ness?
Dl. Fiebiger: Da, sînt. Mr. Fiebiger: Yes, I am.
D-na Wiison: Este şi familia cu Mrs. Wilson: Is your family you?

Dl. Fiebiger: Nu, soţia este acasă. Mr. Fiebiger: No, my wife is at home.
La fel şi copiii. So are the children.
D-na Wiison: copii aveţi, d-le Mrs. Wilson: How many children have
Fiebiger? you got, Mr. Fiebiger?
Dl. Fiebiger: Am un fiu şi o fiică. Mr. Fiebiger: I've got one son and one
daughter.
Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie Now do the same conversation. Use
folosind informaţiile information

a) Dl Rijckert este aici în concediu Mr. Rijckert is here on holiday with


cu soţia şi două fiice. his wife and two daughters.
b) Dl este aici cu afaceri Mr Neubert is here on business with
cu soţia. Nu au copii. his wife. They have no children.
c) D-na Denker este aici cu Mrs Denker is here on business. Her
afaceri. Soţul este acasă. Nu au husband is at home. They have no
copii. children.
d) Dl Wacker este aici cu afaceri, Mr. Wacker is here on business,
singur. Soţia este acasă cu fiul alone. His wife is at home, with their
şi cele două fiice. son and two daughters.

Verificaţi răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­


sette.

24
CAP. 4 Familia — Family 4

EXERCISE 2
Ascultaţi următoarea conversaţie de Listen to this gapped conversation
pe casetă. on the cassette.
Dna Simpson: Bună seara, die Mrs. Simpson: Good evening, Mr.

Dl. Green: Da, eu sînt. Mr. Green: Yes, I am.


Dna. Simpson: ... Mrs. Simpson: ...
Dl. Green: Nu, soţia este acasă Mr. Green: No, my wife is at home,
avînd grijă de copii. looking after the children.
Dna Simpson: ... Mrs. Simpson: ...
Dl. Green: Am doi fii şi o fiică. Mr. Green: We have two sons and
a daughter.
Toate întrebările d-nei Simpson lip­ All Mrs's Simpson questions are
sesc. dvs. missing. Ask them.
Verificaţi răspunsurile Check your answers with the cas­
caseta. sette.

EXERCISE 3
dialogul de pe casetă. Listen to the dialogue on the
cassette.
întrebare: Sînteţi căsătorit? Question: Are you married?
Răspuns: Da. Answer: Yes.
întrebare: Aveţi copii? Question: Have you got any
children?
Răspuns: Da, avem un copil. Answer: Yes, we have got one
child.
Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie Now do the same conversation.
folosind informaţiile Use information
a) Aveţi unul din fiecare. a) You have got one of each.
b) Aveţi doi băieţi. b) You have got two boys.
c) Aveţi trei fete. c) You have got three daughters.
d) Aveţi trei fete şi un băiat. d) You have got three girls and a
boy.
Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.

25
CAP. 5 La cumpărături — Shopping UNIT 5

in acest capitol
• cum să ceva într-un magazin;
• cum să întrebaţi de preţ.

DIALOGURI —

Dialogue 1 Winston (W), Shop Assistant (As) (vînzător)


As: Vă pot ajuta? As: Can I help you?
W: Da. Aş dori „Mirror", vă rog. W: Yes. like the Mirror, please.
As: Costă 22 penny. As: 22 p.
W: Şi aceste două reviste. W: And these two magazines.
As: Mulţumesc. Costă 1,30 As: Thank you. That's £ 1,30

Dialogue 2 Felicity (F), Shop Assistant (As)


F: Mă puteţi ajuta? F: Can you help me, please?
As: Da As: Yes.
F: Aş dori cîteva aspirine, vă rog. F: I'd like some aspirins, please. And
Şi acele două agrafe de păr de those hair grips over there.
acolo.
As: Costă 1,70 As: £ 1,70 please.

OVER
Cînd găsesc în se foicĂeşte
(acesta, sau THESE
— Cînd mai se
THAT aceea), THOSE

Dialogue 3 Henry (HG). Shop Assistant (As)


As: Vă pot ajuta? As: Can I help you?
HG: Da, aş dori nişte flori. HG: Yes. like some flowers.
As: Am aici nişte frumoase. As: I've got some nice freesias here.
Sau sînt nişte trandafiri frumoşi Or there are some beautiful roses
acolo. over there.
HG: Aş dori cinci trandafiri, vă rog. HG: like five roses, please.
As: Desigur, Mai doriţi ceva? As: Certainly, sir. Will there be any­
thing else?
HG: Da, aş dori şi patru frezii. HG: Yes, like four freesias as well.

26
CAP. 5 La — Shopping UNIT 5

As: Mulţumesc. Mai As: Certainly, sir. Thank you. Will there
doriţi ceva? be anything else?
HG: Nu, mulţumesc. Asta e tot. HG: No, thank you, that's all. How
costă? much is that?
As: Costă 3,80 £ As: That comes to £ 3,80, sir.

CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT


Cum se solicită ceea ce magazin.
How to say what you want a shop.
a) Doriţi să atrageţi atenţia You want to attract the attention
vînzătorului. of the shop assistant.

Mă me
puteţi ajuta vă rog? Can you help please?
Ne us

Desigur domnule Certainly,


Da doamnă Yes madam.

b) Doriţi obiecte care se pot You want things you can count.
număra.

Aş dori nişte timbre I'd like some stamps.


aspirine aspirins.
flori flowers.
cărţi poştale postcards.

c) obiecte care nu se pot You want things you can't count.


număra.

Aş dori nişte săpun I'd like some soap.


pastă de dinţi toothpaste.
tutun tobacco.

LIKE SOME STAMPS.


SOAP.
Cuvîntul se foloseşte în de este vorba de
obiecte care se pot număra sau nu. în propoziţiile negative se
însă ANY. ex. I WANT ANY STAMPS vreau timbre).

27
CAP. 5 La cumpărături — Shopping UNIT 5

obiecte individuale. You individual items.

sandviş. like a
carte poştală. postcard.
revistă. magazine.
îngheţată. an ice-cream.
măr. apple.
plic. envelope.

AM pentru toata
Cînd începe cu o vocală, se
fo){^eşte AN.

e) Doriţi lucruri care se cumpără la You things you buy by the


cantitate sau în ambalaj quantity or the container.
halbă cu bere. pint of beer.
livră (0,454 kg) de pound of apples.
mere
kilo of bananas.
kg de banane
glass of wine.
pahar cu vin.
bottle of milk.
cu lapte.
packet of envelopes.
pachet de plicuri
box of matches.
cutie cu chibrituri

2. Cum se întreabă preţul.


How to ask for a price.

costă aceea? How much is that


aceasta? this

3. Cum spuneţi dacă mai doriţi sau nu altceva.


How to say you want or don't want anything else.
Mai doriţi ceva? Will there be anything else?
— Da, aş mai vrea — Yes, I'd like... as well.
— Nu, mulţumesc, asta e tot. — No thank you. That's ail.

28
CAP. 5 La UNIT 5

EXERCIŢII — EXERCISES

1
caseta pentru a Listen on the cassette to how
pronunţia, după care repetaţi şi dvs. these things are pronunced and
repeat them.
nişte sandvişuri some sandwiches
nişte flori some flowers
nişte aspirine some aspirins
nişte plicuri some envelopes
nişte poştale ilustrate some picture postcards.
nişte chibrituri some matches
nişte ţigări some cigarettes
nişte săpun some soap
some toothpaste
nişte pastă de dinţi
Acum spuneţi că doriţi aceste Now say that you want these
obiecte things.
Verificaţi-vă răspunsurile Check your answers with the cas­
caseta. sette.

2
Ascultaţi pronunţia pe casetă şi Listen on the cassette to how
repetaţi şi dvs. these things are pronunced and
repeat them.
o halbă cu bere a pint of beer
o sticlă cu vin a of wine
un pahar cu lapte a glass of milk
o ceaşcă cu ceai a cup of tea
cutie cu ciocolată
a box of chocolate
cutie cu suc de portocale
a carton of orange juice
o cutie cu limonada
un kg de mere a can of lemonade
o livră de pere (o,454 kg) a kilo of apples
a pound of pears
Acum spuneţi că doriţi aceste Now say that you want these
lucruri. things.
Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.

de
text am

29
CAP. 5 La — Shopping 5

Exercise 3
iată cîteva obiecte de care s-ar Here are some things you might
putea să nevoie ca turist. need as a tourist. Ask for them.

ice-cream
ghid de călătorie guide book
ghidul hotelurilor hotel list
pieptene comb
perie de păr hairbrush
ruj de buze lipstick
răspunsurile ascultînd Check your answers with the cas­
caseta. sette.

Exercise 4
Winston vizitează oraşul York şi Winston is visiting York and wants
doreşte să cumpere nişte to buy some picture postcards.
poştale. Aţi putea pe baza infor­ Can you sort out the conversation
maţiilor de mai jos să alcătuiţi con­ he has in a shop?
versaţia pe care o va avea într-un
magazin?
Cît costă asta? How much is this?
Desigur, d-le. Certainly, sir.
Aş dori nişte cărţi poştale ilustrate. I'd like some picture postcards.
Nu, mulţumesc. No, thank you.
Aş dori cinci, vă rog. I'd like five, please.
Vă pot ajuta, d-le? Can I help you, sir?
Aceasta costă 1,25 That comes to E 1,25.
Am aici nişte cărţi poştale. I've got some nice postcards here.
doriţi ceva, d-le? Will there be anything else, sir?
Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas-
setta

*
*
CAP. 6 La — Shopping UNIT 6

in acest capitol învăţaţi fraze care v-ar putea fi utile ia cumpărături.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Mrs. Gammon (WG), Shop Assistant (As)


WG: Aveţi unt englezesc? WG: Have you got any English butter?
As: Da, îl găsiţi acolo. As: Yes, you'll find it over there.
WG: Aveţi şi neagră? WG: And have you got a brown loaf?
As: îmi pare rău, nu avem. Altceva? As: No, sorry, we haven't. Anything
else?
WG: Aş dori o duzină de ouă. Cît WG: I'd like a dozen eggs, please. How
costă? much is that?

— spre deosebire
j de din Noua Zeelandă sau care este sărat.
BROWN este de la of

BROWN BREAD denumire fel ca oricare


în realitate cea

Dialogue 2 Henry Gill (HG), Barman (Bm)


HG: Aş dori o halbă cu bere. HG: I'd like a pint of beer, please.
Bm: John Smith sau Bass? Bm: John Smith's or Bass?
HG: Mm, Bass vă rog. Şi un gin HG: Oh, Bass please. And a gin and
tonic. tonic.
Bm: O halbă. Un gin tonic. Face Bm: One pint. One gin and tonic.
1,90 That'll be £ 1,90.

JOHN şi BASS două cunoscute de bere

Dialogue 3 Agness Gill (AG), Shop Assistant (As)


As: Vă pot ajuta? AG: Can I help you?
AG: Nu, mulţumesc. Doar privesc. As: No, thank you. I'm just looking.

31
— 6

Dialogue 4 Agnes Gill (AG), Clerk (CI)


AG: îmi puteţi da nişte AG: Excuse me. Can you give me
informaţii? costă un timbru some information? much is a
pentru Germania? stamp for Germany?
CI: Scrisoare sau carte poştală? CI: Letter or card?
AG: Pentru o scrisoare. AG: It's for a letter.
CI: O scrisoare pentru Germania CI: A letter to Germany costs p.
costă penny.
AG: Vă rog, 6 timbre de 19 p. AG: Coud 1 have six 19 p. stamps,
please.
CI: Asta face 1,14 lire. CI: That'll be £ 1,14.

— este tuturor

5 Winston (W), Milton (M). Barman (Bm)


W: Ce beţi? W: What's yours?
M: O halbă de biter. A pint of bitter, please.
(către barman) Două cu W: (to the barman) Two pints of bitter,
biter, vă rog. Asta face 1,80 please. That'll be £ 1,80 please.
lată 2 Here's £ 2.00.
Bm: Vă mulţumesc foarte mult, dom­ Bm: Thank you very much, sir.
nule.
Noroci W: Cheers!
Sănătate! Good health!

se pahar cu băutură se
0000 TO

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT

1. Cum se spune cînd nu doriţi să cumpăraţi ceva.


How to say you do not want to buy things.
Numai privesc (mulţumesc). l'm just looking (thank you).

32
CAP. 6 La cumpărături Shopping UNIT 6

2. Cum se la poştă.
How to ask about postage.

o scrisoare pt. România?


Cît costă o carte pt. ţările CE?
poştală pt. Anglia?

letter to Romania?
How much is a postcard to Ec countries?
to Britain?

un timbru 0 carte poştală


pentru 0 scrisoare pt.
România
Doresc
de penny
cinci de penny
timbre

Could have a stamp for a card to Romania


a letter
two 14 p. stamps?
five 19 p.

EXERCIŢII — EXERCISES

EXERCISE 1
Ascultaţi dialogul de pe casetă Listen to the dialogue on the
dacă doriţi). cassette (repeat it if you want).
Clientul: Mă puteţi ajuta? Customer: Can you help me?
Desigur. Shop Ass; Certainly.
Clientul: Aveţi cărţi poştale ilustrate? Customer: Have you got any pic­
ture
Vînzătorul: Da, le găsiţi acolo. Shop Ass; Yes, you'll them
over there.
Clientul: Aveţi şi plicuri? Customer: And have you got any
envelopes?

33
— UNIT 6

Regret, nu avem. Shop Ass: No, sorry. We haven't.


Acum rolul şi take your part in the gapped
întrebările care lipsesc. conversation.

Vînzătorul: Desigur. Shop Ass: Certainly.


Vînzătorul: Da, le găsiţi acolo.
Shop Ass: Yes, you'll them
over there.
Dvs.:...
Vînzătorul: Regret, nu avem.
Shop Ass: No, sorry, we haven't.
să cumpăraţi următoarele: You want to buy the following
c): a)-c):
a) pastă de dinţi toothpaste
aspirine aspirins
b) ciocolată chocolates
pere pears
c) mere apples
flori flowers.
Verificaţi-vă răspunsurile ascuttînd Check your answers with the cas­
caseta. sette.

EXERCISE 2
Doriţi săcomandaţi într-un birt want to order the following
băuturi: drinks in a pub:
bitter — o halbă bitter — a pint
gin tonic — un pahar gin tonic — a glass
bitter — 0,5 halbă bitter — 1/2 a pint
suc de citrice lager and lime
— o sticlă — a bottle
Coca-cola Coca-cola
suc de portocale orange juice
whisky şi sifon — un pahar whisky and soda — a glass
Verificaţi cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.

EXERCISE 3
în Anglia timbrele poştale se cumpără astfel:
— a book of first class stamps;
— a book of second class stamps.
Acestea sînt nişte caiete cu timbre first class — pentru expedieri expres şi
second class — pentru expedieri normale.

34
CAP. 6 La cumpărături — Shopping UNIT 6

Three p. stamps — trei timbre de penny


four 14 p. stamps — patru timbre de 14 penny
Desigur se pot solicita timbrele şi după valoarea lor.
— two first class stamps (două timbre pentru expres) and three second
class stamps (trei timbre pentru expediere normală).
— ten air mail stamps (zece timbre pentru expediere par- avion).
să cumpăraţi aceste timbre. You want to buy these stamps.
şi întrebaţi de preţ. Ask for them and ask for the price.
Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.
CAP. Localităţi — Places UNIT

in acest capitol învăţaţi:


• să vorbiţi despre localităţi;
• să întrebaţi unde sînt situate;
• să întrebaţi de ele şi de descrierea lor;
• să faceţi recomandări în legătură cu ele.

DIALOGURI — DIALOGUES

1 Winston a (G)
W: De unde sînteţi? W: Hello, where are you from?
G; Sînt din G: I'm from Coxwold.
W; Unde este asta? W: Where's that?
G: Este un orăşel în Yorkshire. G: It's a small town in Yorkshire.
W: este în W: Yorkshire's in the north east of
Angliei, nu-i aşa? England, isn't it?
G: Da G: Yes.
W: Ce mai aveţi pe acolo? W: What's it like there?
G: Acolo sînt şi Dales, şi North G: There are the Dales. And the
Yorkshire Sînt şi nişte North Yorkshire Moors. And there
sate foarte frumoase. Este are some very pretty villages. It's
încîntător, trebuie să mergeţi lovely. You should go.
acolo.
W: Cum este vremea? W: What's the weather like?
G: Ei, bine, este schimbătoare. G: Well, it's changeable. Sometimes
Uneori este frumos. Alteori este it's fine. And sometimes it's wet.
umed. Sînteţi din Londra? Are you from London?
W: Da, sînt din Tooting. W: Yes, I'm from Tooting.
G: Unde este G: Where's Tooting?
W: Este în Londrei. W; It's in the south east of London.
G: Cum este? What's it like?
W: Este o simplă suburbie. Nimic W: It's just a suburb. Nothing special.
special.

Dialogue 2 Mrs Gammon (WG), Henry Gill (HG)


WG: Sînteţi din York, nu-i aşa? WG: You're from York, aren't you?
HG: Da, sîntem. HG: Yes, we are.
WG: Cred că este un oraş frumos. WG: It's a beautiful city, I believe.
HG: Da, este încîntător. HG: Yes, it is. It's lovely.
WG: îmi amintesc că este acolo o There's a wonderful cathedral I
catedrală minunată. remember.

36
CAP. 7 — Places UNIT 7

HG: Da, Domul. HG: Yes, the Minster.


WG: Este vreme bună în acest WG: Is the weather nice at this time of
anotimp? the year?
HG: Da, primăvara este frumos. HG: Yes, it's lovely in the spring. You
Trebuie să should go.
WG: plăcea. WG: I'd love to.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se întreabă unde se găseşte o localitate.
How to ask where places are.

Salcombe? near Hamburg.


Where's Scotland.
(unde este) York? London.
in the Lake District.
the Alps.
the Midlands.
on the Thames.
the Rhine.
the coast (of Scotland).

2. Cum se cere descrierea localităţi.


How to ask for a of the region.
Cum este acolo? it like
Cum este zona? What is the country like?
nice
nice — plăcut
beautiful beautiful — frumos
flat flat — neted
hilly — colinar
hilly mountainous — muntos
mountainous wooded — împădurit
wooded

a beautiful forest
large — mare
large old — vechi
There's cathedrall
an interresting forest — pădure
lake — lac
old lake

37
CAP. 7 — Places UNIT 7

park
is a river
There beach river —
beach — ştrand, plajă
parks
are rivers
beaches

3. Cum se despre climă.


How to ask about climate.
Cum este vremea? What's the weather like?
Vremea este frumoasă. The weather is fine/nice.
Vremea este frumoasă? Is the weather nice?

cold spring
spring — primăvară
hot autumn summer — vară
wet summer autumn — toamnă
winter — iarnă
winter

snow in winter snow — zăpadă


There's (a lot of)
rain — ploaie
rain summer
a lot of — mult (ă, i, e)

— EXERCISES
Exercise 1
Dna este foarte interesată Mrs. Gammon is very interested in
de Germania. Răspundeţi la Germany. Answer her questions.
întrebările ei.
Exemplu: Unde este Lübeck? Example: Where is Lübeck?
Lübeck este în nordul Ger­ Lübeck is in the north
maniei. of Germany.
1. Am auzit că sînteţi din Passau. 1. I hear you're from Passau.
Unde este asta? Where's that?
2. Sînteţi din Hamburg, d-le 2. So you're from Hamburg, Mr.
Schmidt. Asta este în nordul Schmidt. That's in the north of
Germaniei, nu-i aşa? Germany, isn't it?
3. Whereabouts is Ulm?
Unde este Ulm?
4. I have not heard of Oldenburg;
Nu am auzit de Oldenburg; unde
where is that?
este acesta?

38
7 — Places UNIT 7

5. München este la sud, aşa? 5. Munich is in the south, isn't it?


6. Augsburg este în nordul sau Is Augsburg in the north or in the
sudul Germaniei? south of Germany?
7. Am auzit de Kiel, unde este 7. I've heard of Kiel, where is it?
acesta?
8. Bremen este la nord? 8. Is Bremen in the north?

Exercise 2
dialogul de pe casetă. Listen to this dialogue on the cas­
sette.

Exercise 3
dialogul de pe casetă Listen to this dialogue on the cas­
sette.
Un american: Unde este Wor­ American: Where's Worcester?
cester?
Dl. Wagner: Este în Mr. Wagner: It's in the south-west of
Angliei. Este pe Severn. England. It's on the river Severn.
Un american: Cum este? American: What's it like?
Dl. Wagner: Este acolo o catedrală Mr. Wagner: There is a beautiful
frumoasă. Trebuie să cathedral. You should go.
Un american: Mm, poate voi merge American: Mm, perhaps I will one day.
într-o zi.
Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie Now do the same or a similar
sau una similară cu un american, conversation with an American,
presupunînd că dvs. aţi fost în assuming you have been to the
următoarele localităţi. following places.
York/north east/river Ouse/Minster
2.
3. Canterbury/south east/cathedral
4. Cambridge/north of London/University
5. Avon/theatre
6. Lake District/mountains
7. west/sea/beachers
Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.

39
8 Căutînd drumul — Finding the way UNIT 8

în cum să puneţi întrebări în legătură cu drumul.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Mrs (WG), Winston (W)


WG: Scuzaţi-mă. Mă puteţi ajuta? WG: Excuse me. Can you help me? Is
Există în o toaletă there a ladies' toilet near here?
pentru femei?
W: Da, este acolo. W: Yes, it's over there.

Dialogue 2 Anne Bardy (AB), Winston


A6: Scuzaţi-mă, există în apropiere AB: Excuse me, is there a phone box
o cabină telefonică? (booth) near here?
W: Da. Mergeţi drept înainte. Există W: Yes. Go along here. There's a
o cabină telefonică pe dreapta. phone box (booth) on the right.
AB: La ce distanţă este? AB: How far is it?
W: Aproximativ 200 W: About 200 yards.
(1 lard 0,9 m)
AB: Mulţumesc foarte mult. AB: Thank you very much.

Dialogue 3 Agnes Gill (AG), Winston (W)


AG: Scuzaţi-mă. Există o farmacie AG: Excuse me, is there a chemist
prin apropiere? near here?
W: Da. O luaţi pe prima stradă la W: Yes. Take the first street on the
stînga. Este vizavi de cinema. left. It's opposite the cinema.
AG: Mulţumesc. AG: Thank you.

Dialogue 4 Henry Gill (HG), Winston (W)


HG: Scuzaţi-mă. îmi puteţi spune HG: Excuse me. Can you tell me the
care este drumul spre cea mai way to the nearest tube station?
apropiată staţie de metrou?
W: Da. Mergeţi drept înainte. Este W: Yes. Go straight on (ahead). It's
pe stînga. on the left.
HG: Mulţumesc. HG: Thank you.

40
CAP drumul — Finding the way UNIT 8

Dialogue 5 Henry Gill (HG), a woman (Wo)


Wo: îmi spune Wo: Excuse me. Can you tell me
unde este Pear Tree Avenue? Pear Tree Avenue is?
HG: Nu. Regret. Nu ştiu. Nu sînt de HG: No. I'm sorry. I don't know. I'm a
aici. (Sînt străin aici). stranger here.

Dialogue Winston (W), a woman (Wo)


Wo: îmi puteţi spune Wo: Excuse me. Can you tell me the
care este spre poştă? way to the Post Office?
W: Da. Mergeţi pînă la semafor. W: Yes, Go to the traffic lights. Turn
Cotiţi pe Duke Este into Duke Street. It's next to the
Teatru. theatre.
Wo: La ce distanţă este? Wo: How far is it?
W: Aproximativ 500 yarzi. (450 m). W: About 500 yards.
Wo: Mulţumesc. Wo: Thank you.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se întreabă dacă ceva este prin apropiere.
How to ask if something is near.
Is there phone box near here?
(există) a post office (în apropiere)
bank
2. Cum se întreabă drumul.
How to ask ask the way.
Can you me the way to the Youth Hostel?
(îmi puteţi spune care este theatre?
drumul spre) station?
post office?
nearest tube station?
toilet?
apropiat(a) bank?

41
CAP 8 Căutînd drumul — Finding the way UNIT

Station Road
Can you me where Pear Tree Avenue is?
(îmi spune unde) the Health Centre

the corner.
Go along here to the bridge.
straight on the traffic lights.
corner
bridge pod
traffic light semafor
first
Take the second (street) on the left left stîng(a)
third right right dreapta

(right) Stonegate
Turn (left) into Piccadilly to turn a coti, a
Coney Street întoarce

next to the post office.


opposite the book shop.
the cinema.
on the left
right
over there.
straight on.
next to
book shop librărie
over there pe aici
straight on drept înainte.
se întreabă cît de departe se află locul căutat.
How to ask how far away something is.
the bank? 200 metres.
How far is the post office? About 500 yards.
it? five minute's walk.
ten

42
CAP 8 Căutînd drumul — Finding the way UNIT 8

— EXERCISES

Exercise 1
dialogul de pe casetă. Listen to the dialogue on the cas­
sette.
Henry: Ştiu că poşta e aproape Henry: I know the post office is near
de aici. here.
Soţia: Henry, neam rătăcit. Voi Wife: Henry, we're lost! I'll ask some­
întreba pe cineva. Scuzaţi- one. Excuse me. Can you tell
mă. îmi puteţi spune care me the way to the Post Office?
este drumul spre poştă?
că sînteţi Henry şi Imagine you are Henry and ask
puneţi întrebările necesare pentru a the necessary questions to find
găsi locurile următoare. these places.
banca the bank
2. biroul obiectelor pierdute 2. the lost property office
3. teatrul 3. the theatre
4. staţia 4. the station
5. oficiul de turism 5. the tourist office
6. podul 6. the bridge

Exercise 2
DI şi Dna Jones vizitează Londra Mr and Mrs Jones are visiting
pentru prima oară. Ei au nişte London for the first time. They are
dificultăţi. Ascultaţi dialogul de pe having some difficulties. Listen to
casetă. the dialogue on the cassette.
Dna Jones: Ah, dragă! Trebuie să Mrs Jones: Oh, dear! We must find
găsim o toaletă. a toilet.
Dl Jones: Scuzaţi-mă, există o Mr Jones: Excuse me, is there a
toaletă aproape de aici. toilet near here?
Imaginaţi-vă că sînteţi Dl Jones. Imagine you are Mr Jones. Ask for
întrebaţi ce aveţi nevoie. what you need.
Dna Jones: Mrs Jones:
Trebuie să găsim o poştă. We must find a post office.
2. Trebuie să găsim o staţie de 2. We must find a bus stop.
autobuz.
3. Trebuie să găsim o bancă. 3. We must find a bank.
4. Trebuie să găsim o staţie 4. We must find a tube station.
de metrou.
5. Trebuie să găsim parcare. 5. We must find a car park.
6. Trebuie să găsim o cabină 6. We must find a phone box.
telefonică.
7. Trebuie să găsim o farmacie. 7. We must find a chemist.

43
CAP Căutînd drumul — Finding the way UNIT 8

Exercise 3
fată răspunsuri care vi s-ar Here are some answers you may
putea da cînd de drum. be given when asking the way.
Citiţi-le şi găsiţi întrebările care au Read them and work out the
fost puse. Apoi ascultaţi conversaţia questions which were asked. Then
pe casetă. listen to the conversation on the
cassette.
1. A: ... 1. A: ...
B: O cabină telefonică? îmi pare B: A telephone box? I'm sorry, I'm
rău, nu sînt de pe aici. a stranger here.
2. A: ... 2. A: ...
B; Da. peste B: Mickiegate? Yes. Go over the
pod. Apoi drept înainte. bridge. Then it's straight on.
3. A: ... 3.
B: Da. Este o staţie de autobuz B: Yes. There's a bus stop in Tan­
în Tanner Row. ner Row.
4. A: ... 4. A: ...
B; Youth Hotel? Da. Este B: The Youth Hostel?
în Water End.
Yes, it's in Water End.
5. A: ... 5. A: ...
B: Este o farmacie în Parliament B: There-s a chemist in Parliament
Street, cred. Street, I think.
6. A; ... 6. A: ...
B: Da. Mergeţi drept înainte şi o B: Yes. Go straight on and take the
luaţi pe a doua la dreapta. second on the right. That's Pic­
Aceea e Piccadilly. cadilly.
7. ... 7. A: ...
B: Minster. Da. Mergeţi pînă la B: The Minster? Yes. Go to the
şi cotiţi la stînga. traffic lights turn left.
8. A: ... 8. A: ...
B: Museum Street? Nu, regret, B: Museum Street? No, I'm sorry, I
nu ştiu. don't know.
CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9

in capitol
• cum să permisiunea;
• cum să răspundeţi ta
cum să întrebaţi dacă este permis.

DIALOGURI — DIALOGUES
Dialogue 1 Henry Gill (HG). Winston (W)
HG: (Mai tare) Scuzaţi- HG: Excuse me. (Louder) Excuse me.
mă.
W: Da. W: Yes.
HG: Pot parca aici? HG: Can 1 park here?
W: Nu, aici nu aveţi voie să W: No, sir. You are not allowed to
parcaţi. park here.
HG: Pot parca acolo? HG; Can I park over there?
W: Nici acolo nu aveţi voie să W: You are not allowed to park over
parcaţi. here, either.
HG: Asta e absolut HG: This is absolutely impossible.
NOT TO
EITHER

2 Felicity (F), a neighbour (Ne)


F: (bătînd la uşa vecinului) D-le F; (knocking on her neighbour's
Simpson. door) Mr Simpson.
Ne: Bună, Felicity. Ce s-a întîmplat? Ne: Hello, Felicity, what's the matter?
F: Priviţi. Am o pană. F: Look, I've got a puncture.
Ne: Asta văd. Ne: So I see.
F: Pot împrumuta bicicleta vă Can 1 borrow your bicycle, please?
rog? Sînt în la serviciu. I'm late for work.
Ne: în ordine. Ne: That's all right.
F: Pot împrumuta şi farul? F: Can I borrow your bicycle lamp,
too?
Ne: Da, în ordine, lată-l. Ne: Yes, that's all right. Here it is.
F: Vă mulţumesc foarte mult. F: Thanks very much.

în şi

45
CAP 9 Permisiunea — Permission 9

Dialogue 3 Mrs Gammon (WG), a neighbour (Ne)


Hello! Dnă WG Mrs Hello! Mrs Mac­
Donald!
Ne: Hello! Dvs. dnă Gam- Ne: Is that you, Mrs Gammon?
mon?
WG: Da. pot împrumuta zahăr, WG Yes. Can I borrow/ some sugar,
vă rog? please?
Ne: Da. Desigur că puteţi. O clipă. Ne: Yes. Of course you can. Just a
(merge să caute zahărul). (goes to get the
WG: Vă foarte mult. WG: Thank you very much. That's very
Foarte amabil din partea dvs. kind of you.

Dialogue 4 young wife (Wi), young husband (Hu)


tînăra soţie tînărul soţ

Wi: Pot lua maşina azi, dragă? Wi: Can I take the car today, darling?
Hu: Regret, nu. Hu: No, I'm sorry.
Wi (neîncrezătoare): Nu pot? Wi: (incredulously): t can't?
Hu: Nu, nu poţi. Hu: No. You can't.
Wi: Eşti o bestie. Atunci pot avea Wi: You beast! Can I have some
ceva bani pentru taxi? money for taxis, then?
Hu: Nu. Nu am bani. (Gîndindu-se Hu: No, I haven't got any cash. (Think­
mai bine). Totuşi poţi lua ing better of it) You can take the
maşina. car, after all.
Wi: Nu! nu-i nimic, voi merge pe Wi: No! It doesn't matter I'll walk.

Hu: pare rău. Hu: I am sorry.


Wi: Nu-ţi pasă! (pleacă afară, No, you're not! (goes out, slams
uşa) the door)
Hu: Oh, drace! Hu: Oh, hell!

Dialogue 5 Winston (W),

Milton locuieşte la Winston. El Milton is staying with Winston. He


doreşte să reia relaţiile cu o veche wants to renew an old acquain­
cunoştinţă. tance.
M: Winston, pot folosi telefonul M: Winston, may I use your phone,
tău? please?
W: Da, desigur. W: Yes, of course.
M: Mulţumesc. M: Thank you.
(ridică receptorul şi face (picks up the receiver dials)
numărul). Alo. Aici este Milton Hello. This is Milton Grace. From
Grace. Din Plymouth. Plymouth.

46
CAP Permisiunea Permission UNIT 9

(pause)
Pot veni să vă văd? May I come and see you?
Diseară? Tonight?
(pauză) (pause)
Pot veni la 8? May I come about 8?
Mulţumesc. La revedere. Thank you. Good-bye.
(Pune telefonul la loc) (Replaces receiver)
Winston, era Anne. Am o that was Anne. I have an
diseară. appointment for tonight.
Norocosuie! W: Lucky man!
Acum pot face un duş, te rog? M: Now, may I take a shower,
Da, desigur. este acolo Yes, of course. The bathroom is
over there.
TO A a face duş

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


1. Cum se cere şi cum se acordă permisiunea.
How to ask permission and how to give permission.
am maşina
împrumut scaunul
iau bicicleta acesta?
Pot să văd haina de ploaie aceasta?
folosesc ziarul dvs.
maşina de bărbierit
umbrela
nişte zahăr?

have the car?


Can borrow this chair?
May take your bicycle?
see raincoat?
use newspaper?
razor?
umbrella?
some sugar?

47
CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9

Pot să stau Can sit


Este să vin cu dvs. May come you?
merg
să vă însoţesc you?
Da, desigur, puteţi. Yes, of course (you can)
Da, în ordine. Yes, all right.
Este în regulă. That's all right.
Nu, mă tem că nu. No, I'm afraid not.
Nu, mă tem că nu se poate. No, I'm afraid you can't.
Nu, regret. No, I'm sorry.
Nu, nu puteţi. No, you can't.
Cu siguranţă nu! Certainly not!

i I pot:

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1
permisiunea să luaţi cu Ask permission to borrow the
împrumut următoarele lucruri: following things:
Exemplu: Pot să împrumut ziarul Example: May I borrow your
newspaper?
bicicleta — bicycle
ziarul newspaper
maşina rie —
haina de ploaie — raincoat

2
Ascultaţi întrebările de pe casetă. Listen to the on the
Cineva vă întreabă dacă poate să cassette. Somebody will ask you
împrumute anumite lucruri. if he can borrow certain things.
sincer. Fiţi Reply truthfully. Be polite if you
dacă puteţi. Aici sînt expresii Here are some expressions
a fi folosite. for you to use.
Da, Yes, of course.
Da, în ordine. Yes, all
Este în That's all right.

48
CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9

Nu, mă tem că nu. No, I'm afraid not.


Nu, mă tem că nu puteţi. No, I'm afraid you can't.
Nu, regret. No, I'm sorry.
Nu, nu puteţi. No, you can't.
Sigur, nu. Certainly not.
Acum răspundeţi la întrebări. Now answer questions.
Pot lua cu împrumut bicicleta ta? Can I borrow your bicycle?
2. Pot lua cu împrumut aparatul tău 2. Can I borrow your razor?
de bărbierit?
3. Pot lua cu împrumut pieptenele 3. Can I borrow your comb?
tău?
4. Pot lua cu împrumut peria ta de 4. Can I borrow your hairbrush?
cap?
5. Pot lua cu împrumut rujul tău de 5. Can I borrow your lipstick?
buze?
6. Pot lua cu împrumut pasta ta de 6. Can I borrow your toothpaste?
dinţi?
7. Pot lua cu împrumut peria ta de 7. Can I borrow your toothbrush?
dinţi?
8. Pot lua cu împrumut motocicleta a.Can I borrow your motorcar?
ta?
9. Pot lua cu împrumut pantalonii 9.Can I borrow your trousers?
tăi?
Pot lua cu împrumut stiloul tău? 10. Can I borrow your pen?
Verificaţi răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
S-ar putea ca răspunsurile dvs. să sette. Perhaps your answers are
fie diferite de cele ale autorului. different from the author's.
CAP. 10 Călătoria — Travei 10

In acest capitol, învăţaţi:


• să spuneţi unde doriţi să mergeţi;
• să cumpăraţi bilete pentru trafic;
• să comadaţi un taxi.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Mrs Gammon (WG), Clerk (CI) (funcţionar)

WG: Un bilet dus pentru Waterloo, WG: A single to Waterloo, please. How
vă rog. costă? much is it?
CI: 2,10 £ (dă biletul) CI: £ 2.10 (gives ticket)
WG: Mulţumesc. WG: Thank you.

Dialogue 2 Anne Brady (AB), Clerk (CI)

AB: Un bilet dus-întors pentru AB: A return to Heathrow, please. How


Heathrow, vă rog. costă? much is it?
CI: 4,50 £ (dă biletul) CI: £ 4.50 (gives ticket)
AB: Mulţumesc. AB: Thank you.

Dialogue 3 Felicity (F), Conductor (Co)

F: Sheen Lane, vă rog. F: Sheen Lane, please.


Co: 60 penny (dă biletul) Co: 60 p. (gives ticket)
F: Mulţumesc. F: Thank you.

Dialogue 4 Milton (M), Conductor (Co)

M: Două bilete pînă la Madame M: Two to Madame Tussaud's,


Tussaud, vă rog. please.
Co: Costă 1,60 Co: £ 1.60.
M: Ne puteţi spune cînd să M: Can you tell us when to get off?

Co: în ordine. Co: O.K.


M: Mulţumesc. M: Thank you.

Dialogue 5 Agness Gill (AG), Taxi Operator (TO) (dispecer)

La telefon On the phone


AG: Alo. Doresc un taxi, vă rog. AG: Hello. I want a taxi, please.

50
CAP. 10 Călătoria — Travei UNIT 10

TO: Care este adresa dvs? TO: What's your address?


AG: Adresa mea este Pear Tree AG: My address is 31 Pear Tree
Avenue, Avenue.
TO: Unde? TO: Where to?
AG: La gară, vă rog, imediat. AG: To the station, please, right away.
TO: Maşina va fi acolo în zece TO: The car will be there in 10
minute. minutes.
AG: La revedere. AG: Thank you. Goodbye.

Anne Bardy (AB), Travel Agent (TA)


Dialogue 6 (funcţionar la agenţia de voiaj)

AB: Doresc să merg la Geneva. I want to fly to Geneva.


TA: Da. TA: Yes.
AB: Cînd este următorul avion? When is the next flight?
TA: Următorul avion (zbor) este TA: The next flight is at And arrives
la Şi soseşte la at
AB: Un bilet pentru acesta. Book me on that, please.
TA: Dus sau dus-întors? TA: Single or return?
AB: Dus. AB: Single.
TA: Clasa economică. TA: Economy?
AB: Nu, clasa AB: No, first class.
TA: Un moment, să verific dacă TA: Just a minute. I'll check if that's
este în ordine. Costă 275 OK. That's all right. That's £ 275,
vă rog. please.
AB: Vă completez un cec. lată AB: I'll write you a cheque. Here's my
cartea mea de credit. credit (my bank card)
TA: Mulţumesc. TA: Thank you.
AB: La ce oră se face AB: What time is check-in?
înregistrarea?
TA: Verificarea este nu mai tîrziu TA: Check-in is no later than 15.30.
de
AB: Şi numărul zborului? AB: And the flight number?
TA: BA 578. TA: BA 578.
AB: Mulţumesc. AB: Thank you.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se spune unde doriţi să mergeţi
How to say where you want to go.

51
CAP. 10 Călătoria Travel UNIT 10

Doresc să merg Edinburgh


să merg cu avionul la München
Birmingham

Edinburgh
I want to to München
fly Birmingham

2. Cum se cumpără un
How to buy a ticket.
a) în autobuz sau într-o de a) on a bus or at a tube station
metrou.
Oxford Street
Marble Arch please.
Heathrow

Two Oxford Street


Three to Marble Arch please.

suficient numai ta
care
în cazul mai călătorii, atunci necesar sâ
biletelor dorite.
b) în gară b) at the station

Un dus York
dus-întors spre Cardiff vă rog
Două trei bilete dus-întors în aceiaşi zi Bournemouth

A single
return
York
to Cardiff please.
singles
Bournemouth
Two returns
Three day-returns

52
CAP. 10 Călătoria — Travel 10

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1
că să călătoriţi în Imagine that you wish to travel to
York pentru că urmează să locuiţi York because you are going to live
acolo. Aveţi nevoie de un bilet dus. there. You need a single ticket.
Veţi spune: You would say:
Doresc un dus spre York. I want a single to York.
Imaginaţi-vă că doriţi să mergeţi la Imagine that you want to visit
Birmingham pentru o întîlnire. Doriţi Birmingham for a meeting. You
un bilet dus-întors. Veţi spune: want a return ticket. You would
say:
Un dus-întors spre Birmingham, vă
A return to Birmingham, please.
rog...
Ce spun aceste persoane? What do these people say?
Alexander urmează să Mr. Alexander is going to live in
York. York.
Dna Bridge urmează să Mrs Bridge is going to visit Bour­
viziteze Bournemouth. nemouth.
şi Dna Davies urmează să Mr and Mrs Davies are going to
locuiască la Leeds. live in Leeds.
Dl Carter şi secretara sa ur­ Mr Carter and his secretary are
going to visit Manchester.
mează să viziteze Manchester.
Mr Davies is going to live in Edin­
Dl Davies urmează să
burgh.
locuiască la Edinburgh.
Mr and Mrs Jones are going to
6.DI şi Dna Jones urmează să visit Glasgow.
viziteze Glasgow. Mrs Wright and her daughter are
Dna Wright şi fiica sa urmează going to visit Brighton.
să viziteze Brighton. Mr and Mrs Melton are going to
şi Dna Melton urmează să live in Ipswich.
locuiască la Ipswich. Miss Coulson is going to visit Not­
Coulson urmează să tingham.
viziteze Nottingham. Mr and Mrs Philips are going to
Dl şi Dna Philips urmează să live in Bradford.
locuiască la Bradford.
Exercise 2
Ascultaţi următoarea conversaţie de Listen to the following conversa­
pe casetă. tion on the cassette.
Conductorul: Ţineţi-vă! Conductor: Hold tight!
Un bărbat: Pînă la Madame Tus- Man: Madame Tussaud's please.
saud, vă rog.

53
CAP. 10 Călătoria — Travel UNIT 10

Conductorul: 80 penny Conductor: 80 p.


Un bărbat: îmi spune cînd Man: Can you tell me when to get
trebuie să cobor, vă rog? please?
Conductorul: în regulă. Conductor: Ok.
Un bărbat: Mulţumesc. Man: Thanks.
că doriţi să mergeţi în Imagine that you want to go to the
următoarele locuri.
following places.
Ce aţi spune?
What would you say?
Marble Arch 6. Oxford Street.
2. Buckingam Palace 7. Regent's Park
3. Tower Bridge 8. King's Cross
4. Piccadilly Circus 9. Parliament Square
5. Leicester Square 10. Hill Gate
răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.

Exercise 3
Doriţi să cu avionul la Ham- You want to fly to Hamburg. The
burg. Funcţionarul de la agenţia de clerk asks you some questions.
voiaj vă pune cîteva întrebări. Ascul­ Listen to the questions on the
taţi întrebările de pe casetă şi cassette and answer them.
răspundeţi la ele.
Funcţionarul: Da, domnule. Vă pot Clerk: Yes, sir. Can I help you?
ajuta?
Dvs: Doresc să merg cu avionul You: I want to fly to Hamburg.
la Hamburg. Cînd e următorul When is the next flight?
zbor?
Funcţionarul: Următorul avion e la Clerk: The next flight is at 14.45
ora 14,45 şi ajunge la 17,15. and arrives at
Dvs: Un bilet pentru acesta, vă You: Book me on that, please.
rog.
Funcţionarul: Dus sau dus-întors? Clerk: Single or return?
Dvs: Dus. You: Single.
Funcţionar: Clasa sau turist? Clerk: First Class Tourist
Economy?
Dvs: Turist, vă rog. Ce număr de You; Tourist Economy, please.
zbor? What is the flight number?
Funcţionarul: Lufthansa 043. Clerk: Lufthansa 043.
Dvs: Mulţumesc. You: Thank you.
Imitaţi conversaţia de mai sus, Imitate the above conversation,
preluînd şi rolul funcţionarului pe taking the part of the clerk in
cel al călătorului addition to that of the traveller
(you).
Utilizaţi informaţiile de mai jos. Use the following information.

54
CAP. 10 Călătoria — Travel UNIT 10

Departure Arrival
BA 950 Bucharest (Economy) 08.55 10.50
2. BA 960 Stuttgart (Economy) 10.55
3. BA 928 Köln/Bonn (First Ciass)08.45
4. BA Frankfurt (Economy) 13.45 16.20
5. BA 704 Wien (First Class) 14.15
6. BA 720 Zürich (Economy) 21.10
7. BA 862 Paris (Economy) 19.10
8. BA 988 Berlin (Economy) 20.00 22.40
9. BA 924 Rome (Economy) 16.55
CAP. Probleme de exprimare — UNIT 11
Language Problems
în acest capitol
• cum să vă cînd nu înţelegeţi ceva;
• cum să solicitaţi traducerea unui cuvînt sau a unei propoziţii;
• cum să solicitaţi repetarea celor spuse.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo) un străin

AG: Pot împrumuta „biro"-ul AG: Can f borrow your biro, please?
Fo: Regret, nu înţeleg „biro". Ce Fo: I'm sorry. I don't understand
este „biro"? What's a „biro"
AG: Biro este un pix. Un creion AG: A biro is a pen. A ballpoint pen.
cu bilă. Pot să îl împrumut, Can I borrow it, please?
vă rog?
Fo: Da, acum înţeleg. Da, Fo: Oh, I understand now. Yes, of
bineînţeles. course.

Dialogue 2 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)

AG: Poţi da drumul la te AG: Can you switch on the


rog? please?
Fo: Mă tem că înţeleg. Vă Fo: I'm afraid I don't understand you.
rog să repetaţi. Please say it again.
AG: Puteţi da drumul la „telly, vă AG: Can you switch on the
rog. „Telly" înseamnă please? „Telly" means
televizor Asta e un telly. That's a telly.
Fo: A, înţeleg. Fo: Oh, I see.

Dialogue 3 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)

AG: Nu doriţi o cană cu ceai? AG: How about a cup of tea?


Fo: Poftim? Fo: I beg your pardon?
AG: Nu doriţi o cană cu ceai? AG: How about a cup of tea?
Fo: Spuneţi, vă rog, mai rar. Fo: Please say that slowly.
AG; AG: How-about-a-cup-of-tea?
Fo: Ce înseamnă Fo: What's the meaning of
about"?
AG: înseamnă „aţi dori" sau AG: It means you like" or
you

56
CAP. Probleme de — 11
Language Problems
Fo: O, Nu, Fo: Oh, I understand." No, thank you.

Dialogue 4 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)

Fo: Scuză-mă, Agnes, cum se Fo: Excuse me, Agnes. What are
numesc aceia în engleză? those called in English?
AG: Aceia sînt papuci de casă. AG: Those are slippers.
Fo: Dar aceştia cum se numesc? Fo: And what's this called?
AG: Aceasta este o pereche de AG: That's a pair of trousers. We say
pantaloni. Noi spunem "a pair of trousers".
pereche de pantaloni".

Dialogue 5 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)


Fo: (arătînd spre o reclamă Gui- Fo: (Pointing to a Guiness
ness) Cum se pronunţă ment) How do you pronounce that
acest cuvînt? word?
AG: Acesta este pronunţat Guin­ AG: That's pronounced: Guinness.
să spui şi tu. Try and say it.
Fo: Guinness. Fo: Guinness.
AG: Este corect. Este foarte bine. AG: That's right. That's very good.

ARE THOSE CALLED \H


do call tfioi&e...?.
fimtoa

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se spune cînd nu înţelegeţi.
How to say you don't understand.
Poftim? I beg your pardon?

Mă tem ce I'm afraid you


spuneţi
I'm sorry I don't understand that
îmi pare nu înţeleg aceea
I don't understand biro
rău
Eu nu

57
CAP. 11 Probleme de exprimare — UNIT 11
Language Problems
2. Cum se solicita repetarea.
How to ask for repetition.
spuneţi mai rar
Vă rog asta
puţin mai clar

Please say it slowly.


repeat that a little more clearly

Daca nu vă repetaţi asta.


supăraţi spuneţi pe litere
spuneţi din nou.

Would you repeating that?


mind spelling
saying it again?

WOULD YOU — vă se foloseşte


adesea în uneori de pentru a fi mat
• şi a întări
3. Cum se întreabă numele obiectelor.
How to ask what things are called.
is this called
That's called a... e denumit
What that in Those are called sînt denumite
are those English?

4. Cum se solicită o traducere.


How to ask for a translation.
the word
— It's .... in Romanian.
What's that in Romanian?
a „biro"

5. Cum se sensul unui cuvînt.


How to ask for a meaning.

Care este înţelesul


Aţi putea explica "telly" înseamnă televiziune.
Dacă nu vă supăraţi să
explicaţi

58
CAP. Probleme de exprimare — UNIT 11
Language Problems

What's the meaning of


— "Telly" means television.
Could you explain "telly"?
Would you mind explaining

COULD YOU şi WOULD YOU MIND nu


I Mai simplu se poate spune

6. Cum se întreabă despre limbile vorbite.


to ask about languages.
româna? Da. Do you Romanian?
speak English? Yes, I do
engleza? Nu.

vorbesc Engleza speak English


Eu
nu vorbesc (foarte bine) don't speak (very well)

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1
Cum se descoperă eroarea. — How to trace the fault.
Cineva vă vorbeşte: — Somebody speaks to you:
neclar; prea repede; cu accent. too fast; with an ac­
cent.
Spuneţi că nu înţelegeţi. — Say you don't understand.
— cereţi să vă spună pe litere sau — ask for spelling or repetition;
să repete.
— cereţi să repete mai rar; — ask for slower repetition;
— cereţi să repete mai clar; — ask for clearer repetition;
Puteţi folosi aceste expresii: — You could use these expres­
sions:
1. Regret, nu înţeleg. I'm sorry, I don't understand.
2. Mă tem că nu înţeleg ce 2. I'm afraid I don't what
spuneţi. you are saying.
3. Vă rog să spuneţi din nou. 3. Please say it again.
4. Dacă nu vă supăraţi, spuneţi 4. Would you mind spelling
pe litere.

59
CAP. Probleme de exprimare — UNIT 11
Language Problems
5. Vă rog, din nou mai 5. Please say it again slowly.
rar.
6. Dacă nu vă supăraţi, repetaţi 6. Would you mind repeating that a
mai clar. little more clearly?
Acum ascultaţi caseta şi ce Now listen to the cassette and
doriţi să Verificaţi-vă decide what you want to say.
răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.

Exercise 2
Ascultaţi caseta. Fiecare propoziţie Listen to the cassette. Each sen­
are un cuvînt sau o expresie pe care tence has a word or an abbrevia­
poate nu o înţelegeţi. Cereţi o ex­ tion which you may not under­
plicaţie. stand. Ask for an explanation.
Exemplu:
A: Johnson este aşa? A: Johnson is an M.P., isn't he?
B: Regret, nu înţeleg. Dacă nu B: I'm sorry, I don't understand.
te superi, explică-mi această Would you mind explaining that
expresie. expression?
A: înseamnă membru al A: means Member of Parliament.
parlamentului.
Ascultaţi caseta. Decideţi ce doriţi să Listen to the cassette. Decide what
spuneţi. you want to say.
CAP. 12 Profesii — Jobs UNIT 12

în acest capitol învăţaţi:


• să vorbiţi despre profesii;
• să întrebaţi unde lucrează şi cu ce se ocupă o persoană.

DIALOGURI — DIALOGUES

1 (A) Antony, Anne Bardy (AB)

A: Ce faceţi A: What do you do?


AB: Sînt secretară. AB: I'm a secretary.
A: Unde lucraţi? A: Where do you work?
AB: Lucrez în oraş. La un arhitect. AB: I work in town. For an arhitect.
A: Este o muncă permanentă A: Is it a permanent, or a temporary
sau temporară? job?
AB: Este permanentă. It's permanent.
A: Vă place? A: Do you like it?
AB: Da, îmi place foarte mult. AB: Yes, I like it very much. It's very
Este foarte interesantă. interesting.

Dialogue 2 Antony (A), Anne Bardy (AB)

AB Deci sînteţi actor. AB: So you are an actor?


A: Da. A: Yes.
AB Ce face sora AB: What does your sister do?
A: Este dansatoare. A: She's a dancer.
AB O, sînteţi amîndoi în AB: Oh, so you're both in show busi­
domeniul artistic. ness.
A: Da, dar Suzie lucrează numai A: Yes, but Suzie only works part-
jumătate de normă.
AB: ii place munca ei? AB: Does she like her job?
A: O, da, foarte mult. A: Oh, yes, very much.

Dialogue 3 (J), Greta (G)


J: Sînteţi chelneriţă aici? J: Are you a waitress here?
G: Da, într-adevăr. Ce faceţi G: Yes, that's right. What do you do?

J: Sînt portar. J: I'm a porter.


G: O, da. Unde lucraţi? G: Oh, yes. Where do you work?
J: La hotel Pe cealaltă J: In the Hotel Vista. On the other
parte a străzii. side of the road.

61
CAP. 12 Profesii Jobs UNIT 12

G: Vă place munca G: Do you like your job?


J: în ordine, dar salariul e J: It's all right, but the pay's bad.
prost,
G: Da, salariul e foarte prost aici, G: Yes, the pay's very bad here.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT

secretară secretary
barman a barman
Ce Sînt actor What do you do? an actor
m
om business­
de afaceri man
inginer engineer

Cum se întreabă de ocupaţia cuiva.


to ask someone's occupation.

Dl, Rock Mr Rock


Ce face sora dvs, What does your sister do?
Joe Joe
Greta? Greta

Ea este actor (actriţă) She's a actor (actreess)


El este om de afaceri He's an businessman
dansator(oare) dancer
arhitect(ă) architect
chelner(iţă) (waitress)

Sînteţi electrician? Are you electrician?


Este el he a waiter
ea actor she an actor
Mary Mary student?
John John dancer?

62
CAP. 12 Profesii Jobs UNIT 12

I I I AM A observaţi că înaintea este


A/AN. A cînd ce urmează începe cu
2. Cumconsoană, AN o persoana
se întreabă cînd substantivul ce urmează
unde lucrează. cu o
How to ask where somebody works.

do you I work in Selfridges.


Where he work? He works for Slim & Trim.
does she She works in the Theatre.
Mary In the Hotel Vista.
George at home.
for an architect.
3. Cum este întrebata o persoană daca îi place munca pe care o face.
How to ask if somebody likes a job.

Do you your
I like it very much.
Does like his job? It's interesting.
she her

I place) DO YOU
Forma se în engleză cu verbul 00 care se
conjugă astfel la prezent:
WE DO
YOU DO YOU DO
HE DOES THEY DO

ex. I MY munca mea).


DO YOU YOUR (îţi/vă place munca
HE (HER) JOB. (Lui/ei munca pe care o

DOES HE/SHE LIKE JOB? (îi munca lui/el?)


De remarcat la persoana singular, verbul DO, care
aici ca auxiliar, suportă flexiunea de număr şi persoană,
de conjugat la forma sa de Tot verbul DO
se construieşte şi forma negativă,
00 NOT LIKE MY JOB.
YOU DO LIKE YOUR
(DOES NOT) JOB.

63
CAP. 12 Profesii — Jobs UNIT 12

— EXERCISES

Exercise 1
Spuneţi că lucraţi la firmele de mai Say you work for the following
jos. firms.
Exemplu: Eu lucrez la AEG. Example: I work for AEG.
1. AEG 6. BMW
2. BOSCH 7. Rowntree Mackintosh
3. Siemens 8.
4. 9. Philips
5. Benz
Acum spuneţi că soţul sau soţia dvs. Now say your husband or wife
lucrează la aceleaşi societăţi. works for the same companies.
Acum că fratele sau sora Now say that your brother or sister
dvs. lucrează la aceste societăţi. works for these companies.

Exercise 2
lată o listă cu unele profesiuni. Here is the list of some jobs.
Ascultaţi caseta pentru a vedea cum Listen on the cassette to how they
se pronunţă şi are pronunced and repeat them.
actor — actor housewife — gospodină
actress — actriţă mechanic — mecanic
architect — arhitect nurse — asistentă/soră medicală
bus driver — şofer de autobuz policeman — poliţist
businessman — om de afaceri shop assistant vînzător(oare)
clerk funcţionar student — student
doctor — doctor undertaker — antrepenor de
pompe funebre
driver — şofer waiter — chelner
electrician — electrician waitress — chelneriţă
engineer inginer

3
Acum spuneţi că aveţi una din Now say that you are working in
aceste meserii. one of these professions.
Sînt... I'm a. an...
businessman student electrician postman — poştaş
architect postman undertaker
waitress engineer teacher teacher — profesor
actress housewife typist typist — dactilograf(ă)

64
CAP. 12 Profesii — Jobs UNIT 12

Acum spuneţi ce profesie aveţi în Now say what you are really
realitate. doing.

Exercise 4
Imaginaţi-vă că solicitaţi o slujbă în Imagine that you are applying for
Anglia. Ascultaţi întrebările din inter­ a job in Britain. Listen to the
viul de pe casetă şi răspundeţi la interview questions on the cas­
ele. sette and answer them.
Intervievatorul —
Veniţi şi luaţi loc. Int: Come in and sit down, won't you?
Cum vă numiţi? Now what's your name?
Dvs: You:
Int: Prenumele? Int: And your first name?
Dvs: You:
Int: Sînteţi englez? Int: Are you British?
Dvs: You:
Int: Da. Unde locuiţi? Int: I see. Where do you live?
Dvs: You:
Int: Ce faceţi? Int: What do you do?
You:
Int: Unde lucraţi? Int: Where do you work?
You:
Int: Do you like it?
Int: Vă place?
You:
Dvs:
Int: Is it pemanent or temporary?
Int: Este temporară sau per­
manentă? You:
Dvs: Int: Well, thank you very Would
Int: Bine, vă mulţumesc. Vă rog you wait outside, please.
să aşteptaţi afară.
CAP. Acasă — Home UNIT 13

în acest capitol
• să despre casa
• să întrebaţi pe cineva unde locuieşte şi de cînd locuieşte acolo;
• să construiţi propoziţiile corespunzătoare.

DIALOGURI— DIALOGUES

Dialogues 1 Bardy (AB), (A)

A: Unde locuiţi? A: do you live?


AB; în centrul AB: In the centre of York.
A: A, da. Locuiţi într-o casă sau A; Oh, yes. Do you live in a house
într-un or in a flat?
AB: într-un aparament. într-o casă AB: In a flat. In a big house.
mare.
A: Cîte camere sînt acolo? A: How many rooms are there?
AB: Sînt şase. AB: Six. There are six.
A: E mare. De cînd locuiţi A: Mm. That's big. How long have
acolo? you been living there?
AB: De zece ani. AB: For ten years.

Dialogue 2 Anne Bardy (AB), Antony (A)

AB Unde staţi în prezent? Where are you staying?


A: In York. A: In York.
AB Sînteţi într-o pensiune? AB: Are you in a B&B place?
A: Nu, stau la hotel. A: No, I'm staying in a hotel,
AB Sper că are o poziţie bună. AB: I hope it's in a good situation.
A: O, da, este lîngă gară. A: Oh, yes, it's near the station.
AB Asta e foarte convenabil. AB; That's very convenient.
A: Da, este. A: Yes, it is.
AB De cînd locuiţi acolo? AB; How long have you been living
there?
A: Stau acolo de o săptămînă. A: I've been staying there for a week.

Bead
de a locui la (prívate — cameră mc cu preţuri
mici, unde călătorul poate şi
Comparaţi ale 1 şi 2.
WHERE DO UVE? Unde
WHERE ARE YOU Unde Staţi? sensul de
locuiţi în

66
CAP. 13 Acasă Home UNIT

primul care că stă în York, o


unde locuieşte. In al doilea dialog Anne întreabă, ştiind că Antony
este în York cu afaceri şi stă acolo pentru moment
Where are you staying?
\ DO you — verbul este Ia simplu. Această
întrebare se pune cînd se doreşte să se ştie în ce oraş sau sat anume
locuinţa.
1 Where ARE you - la prezent progresiv.

Dialogue 3 Mrs (WG), young man (Ma)


WG: Unde locuiţi? Where do you live?
Locuiesc într-o casă în Ealing. Ma: I live in a house in Ealing.
WG; Aţi închiriat-o? WG: Do you rent it?
Ma: Nu, am închiriat numai o Ma: No, I just rent a room.
cameră.
WG: De cînd staţi acolo? •WG:How/ long have you been living
there?
Ma: De aproape şase săptămîni. Ma: For about six weeks.

CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT


1. Cum se întreabă o persoană unde locuieşte.
How to ask where a person lives.
a) permanent a) permanently

locuiţi dvs do you


Unde locuieşte John? Where does Mary live?
Mary? John

Eu locuiesc Londra I Live London


El locuieşte centrul York-ului He lives in the centre of York
Ea Stuttgart She Stuttgart

b) pentru moment b) for the time being

Unde locuiţi dvs. are you


locuieşte el, ea? is
Where staying?
he
she

67
CAP. 13 Acasă — Home UNIT 13

Eu locuiesc la un hotel am in a hotel.


El, ea locuieşte în York staying in York.
is
la prieteni She with friends.

2. Cum se întreabă o persoană ce fel de are.

Locuieşti într-o Da.


Locuiesc
Locuieşte casă? Nu.
el, ea într-un apartament

Do you a house?
does he live in a flat? Yes, I do.
No, I don't. I live in
she

Eu am cu chirie un apartament rent flat.


am have a house.
0 casa
El are cu chirie He rents room.
Ea are 0 cameră She has
3. Cum se întreabă o persoană de cînd locuieşte în respectiva locuinţă.
How to ask how long someone has been living in the present
accomodation.
HOW LONG HAVE YOU BEEN LIVING THERE?
2 ani.
Locuiesc acolo de luni.
Stau 3 săptămîni.
6 zile

living 2 years.
have been staying there for months.
3 weeks
6 days.

( I Cu HAVE BEEN se construieşte o propoziţie în care

j ests vorba despre o a început şi se şi în prezent.


have you been living there?" cînd acolo?
68
CAP. 13 Acasă — Home UNIT 13

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1
lată o listă cu diferite tipuri de Here's a list of various types of
Ascultaţi pe casetă cum se accomodation. Listen on the cas­
pronunţă şi repetaţi. sette to how they are pronouned
and repeat them.
terraced house bungalow
semi-detached house cottage
detached house bed-sitting room
Acum priviţi informaţii: Now look at the following
tion:
Mr Smith — cottage Mr and Mrs Hill — terraced
Mr and Mrs Miller — flat Jane — room
Mrs Brown — semi-detached house Anne — flat
şi întrebaţi toate aceste Use this list and ask all
persoane cum locuiesc: people:
Locuiţi Do you live in
Luaţi rolul fiecăruia şi răspundeţi Take the role of those people and
prin: answer with:
nu locuim Yes, I/we do.
No, I/we don't. I/we live in a...
Exemplu: Die Smith, locuiţi într-o casă Example: Mr Smith, do you live
lipită de alta? in a terraced house?
Nu, locuiesc într-o vilă. No, I live in a cottage.
Acum întrebaţi pe altcineva cum Now ask somebody else where all
locuiesc aceste persoane. these people live.
Exemplu: Locuieşte dl Smith într-o vilă? Example: Does Mr Smith live in
a cottage?
Da, locuieşte, Yes, he does.

Exercise 2
Vă amintiţi de aceste expresii? Do you remember these expres­
sions?
Sînt şi ele pe casetă. They are on the cassette, too.
Unde locuiţi? Where do you live?
Ce fel de casă aveţi? What sort of house do you have?
Locuiţi singur(ă) (e) (I) Do you live alone?
De cînd locuiţi acolo? How long have you living
there?
Sper că are o poziţie bună. I hope it's in a good place.

69
CAP. 13 Acasă — Home UNIT 13

Acum că cu una Now imagine you are talking to


din persoanele de mai jos. Luaţi one of people. Take both
ambele roluri şi folosiţi expresiile de parts and use the expressions
mai sus. Dacă aveţi nevoie de ajutor, given above. If you need help
ascultaţi răspunsurile de pe casetă. listen to the answers on the cas­
sette.
a) Johnson locuieşte de zece ani într-o casă semi-separată din Richmond.
Mr Johnson has been living for ten years in a semi-detached house in
Richmond.
b) Angela Chilson stă de trei luni într-o cameră mobilată în Ealing.
Angela Chilson has been staying for three months in a bed-sitting room
in Ealing.
c) John Painter împarte un apartament de şase luni cu un prieten, în
Manchester. Nu este prea convenabil; nu există prin apropiere gară sau
staţie de autobuz.
John Painter has been sharing a flat with a friend for six months in
Manchester, It is not very convenient; there is no station or bus stop
nearby.
Exercise 3
Henry discută cu un coleg de birou Henry is talking to a business
şi îl întreabă unde locuieşte. Puteţi colleague, and is asking him about
descoperi întrebările lui Henry? his accomodation. Can you dis­
cover Henry's questions?
Ascultaţi caseta şi luaţi rolul lui Listen to the cassette and take
Henry. Henry's role.
Colegul: Hello. Colleague: Hello.
Henry: Henry:
Colegul: In Leeds. Colleague: In Leeds.
Henry: Henry:
Colegul: Nu, locuiesc într-un mic Colleague: No, I live in a small flat.
apartament.
Henry: Henry: ?
Colegul: O, da, este aproape de Colleague: Oh, yes, it's near the
magazine. shops.
Henry: Henry:
Colegul: De trei săptămîni. Colleague: For three weeks.
Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.
Acum colegul (colega) vă întreabă. Now a colleague is asking you.
Ascultaţi întrebările de pe casetă şi Listen to his/her questions on the
răspundeţi. cassette and answer them.

70
CAP. 14 In the House UNIT 14

in acest să discutaţi despre şi case.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Mrs Gammon (WG), Eleanor (E)

WG: îmi place casa dvs. WG: I do like your house.


Aceasta este camera de zi? Is this the living-room?
E: Da. E: Yes.
WG: Hm. e foarte frumoasă. WG: Mm. It's very nice.
E: Sufrageria este la parter şi E: The dining room is
bucătăria este de asemenea and the kitchen is downstairs, too.
la parter.
WG: Şi la etaj? WG:And upstairs?
E: Sînt trei dormitoare şi o baie. There are three bedrooms and a
bathroom.
WG: Unde este toaleta? Where's the toilet?
E: La etaj. E: Upstairs.
WG: Există şi o grădină? WG: Is there a garden?
E: Există şi o grădină mică în E: Yes, there is a small garden in the
spate. back.

Dialogue 2 Felicity (F), Margaret (M)

F: Margaret, spune-mi, cum F: Margaret, tell me. What's Mary's


este casa lui house like?
M: Este fantastică. M: It's fantastic.
F: într-adevăr? De ce? F: Really? Why?
M: Este o casă imensă. M: It's a huge house.
F: Unde? F: Where?
M: La ţară. M: In the country.
F: dormitoare are? F: How many bedrooms are there?
M: La etaj sînt cinci dormitoare M: There are five bedrooms upstairs
iar la parter e o cameră de and downstairs there is a large
zi mare. Şi este şi o And there is a dining-
sufragerie. room.
F: Asta e tot? F: Is that all?

71
CAP. 14 In the House UNIT 14

Nu. Mai există şi o grădină M: No, there's a huge garden, too.


imensă.
ATENŢIE
IN THE COUNTRY la

Dialogue 3 Felicity (F), Winston (W)


F: un apartament? F: Have you got a
W: Da, am închiriat un aparta­ W: Yes, I rent a flat in Tooting.
ment în Tooting.
F: este? F; What's it like?
W Este la parter. W: Well, on the ground floor.
F: Cîte camere aveţi? F; How many rooms have you got?
W Sînt trei camere. W; There are three rooms,
F: Mobilate? F: Furnished?
W A da, mobilate. W: Oh, yes,

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se solicită descrierea locuinţei.
How to ask for description of accomodation.
Cum este casa lui Mary? What's Mary's house
ea? it
like?
Cum sînt dormitoarele What are the bedrooms
ei, ele? they

mare(i)
drăguţ(e)
mobilat(e)

o casă fantastic(ă)
fantastic
Este un apartament foarte
frumos(oasă) It's a very nice house
o cameră imens(ă) huge flat
super super room

72
CAP. în casă — Inside the House

Unde Where
are

la etaj kitchen upstairs.


Bucătăria la parter The toilet IS downstairs.
Toaleta este în living-room at the front.
Camera de zi în spate at the back.
la parter on the goundfloor

2. Cum se întreabă camere sînt.


How to ask how many rooms there

camere rooms
Cîte sînt? How many are there?
băi bathooms

Este numai una There is (only) one


Sînt două are two
trei three
patru four
Da, Yes, there is.
Is there
Nu, nu este. No, there isn't.

Este 0 cameră(e) a room(s).


is
Sînt două cameră(e)de zi There one living room{s).
trei baie(băi) two (s).
patru toaletă(e) are three toilet(s).
four

— EXERCISES

Exercise 1
Imaginaţi-vă că locuinţele de mai jos Imagine that the houses shown
vă Răspundeţi la întrebările below belong to you. Answer the
care urmează. following questions.

73
CAP. 14 In the House UNIT 14

Este bucătărie? 1. Is a kitchen?


2, Este baie? 2. Is there a bathroom?
3. Este toaletă? 3. Is there a toilet?
4. Este cameră de zi? 4. Is there a living room?
5. Este dormitor? 5. Is there a bedroom?
6. Este lift? Is there a lift?
7. Este 7. Is there a garage?
8. Este 8. Is there a garden?
9. Este sufragerie? 9. Is there a dining room?

©
Garden

Exercise 2
că locuinţele de mai Imagine that the houses shown
sus vă aparţin. Daţi o descriere above belong to you. Give a full
completă a fiecăreia, spunînd ce description of each one, saying
camere sînt. what rooms there are.

74
CAP. 14 In the House UNIT 14

Dacă necesitaţi you need help, listen to the


caseta cu prima descriere. cassette for the first description.

Exercise 3
Descrieţi propria dvs casă. Describe your own house.
Trenuri şi autobuze - UNIT 15
Trains and Buses
In acest capitol
• să despre mijloacele de transport;
• să întrebaţi cînd şi încotro merg autobuzele sau trenurile.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 on a bus: a traveller (Tr), Conductor(Co)


autobuz: un călător şoferul

Scuzaţi-mă. Mergeţi la Clifton? Tr: Excuse me. Do you go to


Clifton?
Co; Nu. Trebuie să luaţi nr. 19. Co: No. You need a number 19.
Tr; Da, înţeleg. Mulţumesc. Tr: Oh, I see. thank you.

YOU A NUMBER WANT A NUMBER


prescurtată de la You need/want to take a number You want
sau want to este o formă politicoasă de a pe cineva să
facă un anume lucru.
I SEE — se în în care
ceea ce spus deja.

Dialogue 2 at the station: Mrs Gammon (WG), Clerk (CI)

WG: Scuzaţi-mă. Acest tren merge WG: Execuse me. Does this train go to
la Birmingham International? Birmingham International?
CI: Da, merge. CI: Yes, it does.
WG: Mulţumesc. Thank you.

Dialogue 3 Anne Bardy (AB), Clerk (CI)

CI: Vă pot ajuta? CI: Can I help You?


AB: Da. Vreau să ajung la Derby. Yes. I want to get to Derby.
CI: Cînd doriţi să mergeţi? CI: When do you want to go?
AB: Mîine dimineaţă. AB; Tomorrow morning.
CI: Este un tren la ora 9. CI: There is a train at 9 o'clock.
AB: Cînd ajunge acolo? AB: When does it get there?
CI: Ajunge la Schimbaţi la CI; It gets there at 12.10. Change at
Birmingham, New Street. Birmingham, New Street.

76
CAP. 15 Trenuri şi autobuze — UNIT 15
Trains and Buses
Dialogue 4 Winston (W), Clerk, (CI)

W: Bună Doresc să W: Good afternoon. I want to get to


la Durham. Durham.
CI Unde? CI To where?
w Durham. W Durham.
CI 5.40 la Durham la 6.50. CI 5.40. Into Durham 6.50.
W Thanks.
w

Dialogue 5 Anne Bardy (AB), Clerk (CI)

AG: Există în dimineaţa aceasta AG: Is there a train to Peterborough


un tren spre Peterborough? this morning?
CI: 9,35. La Peterborough la CI: 9.35. Into Peterborough

AG: Este unul mai tîrziu? AG: Is'there one a bit later?
CI: La Peterborough la CI: 11.40. Into Peterborough :14.06.
14.06.
AG: Există şi ceva între? AG: Is there anything between?
CI: Nu, nu mai este nimic. CI: No, there's nothing else.
CAP. 15 Trenuri şi autobuze — UNIT 15
Trains and Buses
CUM SE SPUNE HOW TO SAY
1. Cum se întreabă unde pleacă un autobuz sau un tren.
How to ask where a bus/train goes to.

Merge acest tren în centrul oraşului?


acest autobuz la
la Piccadilly Circus?

Do you
this tram the city centre?
Does this bus go to Manchester?
the 33 Piccadilly Circus?
Care autobuz/tren Excuse me. Which bus/train goes
merge

Cum se întreabă ora plecării sau sosirii.


How to ask for the time of departure and arrival.

pleacă? leave?
Cînd soseşte? When does it arrive?
ajunge? get there?

El pleacă It leaves
El soseşte It arrives at...
El ajunge It gets there

La ce oră este Hammersmith? What time Hammersmith?


următorul tren is the next
Peterborough? Peterborough?
spre train to
York? York?

3. Cum se întreabă dacă trebuie să


How to ask if you have to change.
Trebuie să schimb? Do I have to change?
Schimbaţi la Derby. Change at Derby.
Nu, e direct. No, it's straight through.

78
CAP. Trenuri şi autobuze - UNIT 15
Trains and Buses
— EXERCISES

Exercise 1
să ştiţi cînd pleacă You want to know when the next
următoarele trenuri şi autobuze spre buses or trains go to these places.
localităţile de mai jos. Care sînt What are your questions?
întrebările
train — Cambridge bus — Chatham
train — York bus — Leeds
bus — Reading train — Edinburgh
train — Bristol train — Glasgow

Exercise 2
Cîle propoziţii puteţi face? How many sentences can you
make?
Dvs. mergeţi în centrul oraşului?
Acest tren merge la Manchaster?
Acest autobuz în Piccadilly Circus?
Weston-Super-Mare
Clifton?

Do you the city centre?


Does this train go to Manchester?
Does this bus Piccadilly Circus
Weston-Super-Mare
Clifton?

Exercise 3
Imaginaţi-vă că sînteţi turist la Imagine you are a tourist in Lon-
Londra. Ce spuneţi în situaţiile don. What do you say in these
următoare? situations?
Sînteţi în, staţia autobuzului 33, doriţi să mergeţi la Richmond.
2. Sînteţi într-un autobuz şi doriţi să mergeţi în Oxford Street.
3. Credeţi că numărul 23 merge la Piccadilly Circus.

79
CAP. 15 Trenuri şi autobuze - UNIT 15
Trains and Buses
4. Este nr. 29 cel care merge la Turnul Londrei?
5. Nu sînteţi prea sigur că nr. 13 merge la Madame Tussaud's.
6. Care este autobuzul care merge la King's Cross?
7. Nu ştiţi ce autobuz merge la Grădina Zoologică.
8. Ştiţi că un autobuz merge la Marble Arch, dar care?

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this


Pe casetă sînt nişte texte, care trebuie să vă ajute să înţelegeţi mai bine
limba engleză. La început poate nu veţi înţelege totul. Nici nu este necesar.
Mai întîi veţi putea obţine unele informaţii importante. Ascultaţi scenetele 1 şi
2 de ori pînă veţi putea răspunde la întrebări.
— Cui îi plăteşte Andrew biletul pînă la York?
— Merge trenul de ora 10.00 direct în York?
— Amîndoi merg clasa întîi ori a doua?
CAP. 16 Relaţii personate — UNIT 16
Dealing with People
în acest capitol
• cum să vă exprimaţi scuzele;
• expresii de mulţumire;
• expresii uzuale.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogues 1 (F), Winston (W)

F: Regret. Nu mai pot dansa. F: Oh, I'm sorry. I can't dance any
more.
W: E în regulă, nu te scuza. Şi W: It's all right. You don't have to
eu sînt obosit. apologize. I'm tired, too.
F: Hai să bem ceva. F; Let's have a drink.
W: Da, este o idee bună. Ce ai W: Yes, that't a good idea. What
dori? would you have?
F: Aş dori o Coca. F: I'd like a coke.
W: Bine, aduc două coca. W: Good, I'll get two cokes.
(Pauză) (Pause)
F: Cine este fata aceea de F: Who's that girl over there?
acolo?
W: Este Isobel. Prietena lui Tom. W: That's Isobel. Tom's girlfriend.
F: într-adevăr. Tom este un F: Oh, is she? Is Tom a friend of
prieten tău? yours?
W: Da, este. W: Yes, he is.
F: Este destul de atrăgătoare, F: She's rather attractive, isn't she?
nu-i aşa?
W: într-adevăr nu ştiu. W: I really wouldn't know.

Dialogue 2 Mrs Gammon (WG), Eleanor (E)


E: îmi pare rău că aflu de E: I'm sorry to hear about Bosun.
Bosun.
WG: Nu ştiu ce să fac fără el. WG:1 don't know what I shall do
without him.
E; El a fost pentru dvs. un E: He was a wonderful friend of
prieten minunat, nu-i aşa? yours, wasn't he?
WG: O, da, a fost. WG: Oh, yes, he was.
E; Ce vîrstă avea? E: How old was he?
WG: Nu era foarte bătrîn, ştii, WG: He was not very old, you know.
numai 12 Only 12.

81
CAP. 16 personate — UNIT 16
Dealing with People
E: Asta e o vîrstă foarte bună a age for a dog,
pentru un nu? isn't
WG: Da, cred. WG: Yes, I suppose so.
HE WAS — forma de trecut de la HE
Trecut
I AM I WAS
YOU ARE YOU WERE
HE IS HE WAS
SHE IS SHE WAS
IT WAS
WE ARE YOU WERE
THEY ARE THEY WERE

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se scuză faţă de un prieten.
How to apologize to a friend.
de că nu dansez foarte bine
îmi pare terribil de rău că am întîrziat
foarte sînt obosit
într-adevăr în privinţa mîncării

so can't dance very well.


I'm terribly sorry I'm late.
very I'm tired.
really about the food.

2. Cum se mulţumeşte.
How to express thanks.
— Vă mulţumesc foarte mult Thank you very much.
Sînteţi foarte amabil(ă). It's/that's very kind of you.

3. Cum se exprimă simpatia de un prieten.


How to express sympathy with a friend.
Imi pare rău că Tim I'm so sorry to hear Tim.
aflu despre about
tatăl tău your father.
soţia ta your wife.
Mr. Simpson.

82
CAP. 16 personate — UNIT 16
Dealing with People
4. Cum se numele.
How to ask for names.
acesta? that?
Cine este celălalt băiat? Who is boy?
the other
cealaltă fată? girl

Este That's
Numele His name
este is
lui, ei Her

5. Cum se întreabă despre dintre oameni.


How to £sk for identification.
Alice prietenul(a) ta? Alice your
Este Alan lui? Alan his friend?
ei? her

Alice Alice my girl-friend


Ea este iubita mea
She your boy-friend
Alan iubitul meu Alan his best-friend
El He her

I MY, YOUR, HIS, HER


MY meu, mei, mele
YOUR ta, tăi, tale

HER ei
OUR nostru,
voştri, voastre
- lor
Ca adjective determină substantiv.
posesive (cele ce substantiv) au următoarele forme:
MINE — a/al meu, ai ale mele
YOUR a ta, al tău, ale tale, tăi
a/al lui, ai/ale
HERS ei, ele
OURS — al nostru, noastră, ale noastre, ai noştri
YOURS — a voastră, al vostru, ale voastre, voştri
lor, al/ai lor 83
Relaţii personate UNIT 16
Dealing with People
Sînt şi Alice prietenele tale? Are Polly and Alice friends of
yours?
este prietenul tău? Is Tom a friend of yours?

a mea
Alan a ta
El este un (o) a
(ă)
Helen a ei
a lui
a lui Alice

Alice lui Mary? Alice Mary's friend?


Este prietenul(a)
Alan mamei tale? Alan your

fratele Mary brother


fiul son
Alice sora lui Ron Alice Mary's sister
Ea este fiica lui Helen She is Fred's daughter
Alan prietenul lui Mason Alan Ron's (best) friend
El colegul mamei He Helen's colleague
ajutorul Mason's assistant
şeful my mother's boss

prietena
în limba pentru persoane se formează
lui substantivului

EXERCISES

Exercise 1
Aici este o listă de activităţi pe care Here is a list of activities you could
le puteţi avea în timpul liber Ascul­ do in your spare time. Listen on
taţi pe casetă cum se pronunţă şi the cassette to how they are
repetaţi. pronounced and repeat them

84
CAP. 16 Relaţii personale — UNIT 16
with People
dance — a dansa
swim a înota
ride a bicycle — a merge bicicleta
drive — a şofa
type — a
play tennis — a juca tenis
play football a juca fotbal
play the piano a cînta la pian
lata cîteva the guitar — a cînta la chitară
modalităţi de a cere Here are some ways of apologiz-
scuze. Sînt şi ele pe casetă. ing. They are on the cassette, too.
I'm very sorry îmi pare foarte rău.
I'm so sorry îmi pare atît de rău
I am terribly sorry îmi pare teribil de rău.
I'm really sorry îmi pare într-adevăr rău.
Acum cereţi-vă scuze pentru că nu Now apologize for not being
aţi putut îndeplini niciuna din ac- to do the activities given above.
tivităţile de mai sus.
Exercise 2 ~
Aceştia sînt membri unei familii. These are the members of a
pe casetă cum se pronunţă family. Listen on the cassette to
şi how they are pronounced and
repeat them.
soţ — soţie husband — wife
tată mamă father — mother
bunic — bunică grandfather — grandmother
fiu — fiică son — daughter
frate — soră brother — sister
nepot — nepoată (de bunic) grandson — granddaughter
Familia Jones

THE JONES FAMILY


Peter m. Mary

Jill m. David Simpson Brian m. Betty Wright

Jean Joan John Andrew George Alan


Priviţi acest arbore genealogic şi Look at this family tree a; answer
la întrebările ce the following questions.
Cine este ...

85
CAP. 16 Relaţii personate — UNIT 16
Dealing with People
Who's Jean? 5. Who's
2. o's Andrew? 6. Who's Brian
3. Who's David Simpson? 7. Who's Joan?
4. Who's Betty Wright?

Exercise 3
Aici sînt cîteva expresii cu ajutorul Here are some expressions to
cărora pot fi descrise persoanele. describe people. They are on the
Acestea sînt şi ele pe casetă. cassette, too.
atrăgător — drăguţ chipeş attractive-pretty — handsome
înalt — scund tall — short
păr de culoare închisă — dark hair — fair curly hair
păr blond — păr ondulat — — short hair — long hair
scurt— lung
slab — gras — durduliu slim — fat — plump
Acum descrieţi persoanele care ur­ Now describe the following
mează: people:
Anne — 50, foarte atrăgătoare — păr scurt ondulat
— 40, înalt
Isobel — 20, nu prea înaltă, păr închis la culoare, foarte drăguţă
Chris — 18, păr lung, chipeşă
Peter — 30, mic, mustaţă blondă
Lowenna — 16, cam durdulie, păr scurt, închis la culoare.

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this


Acum ascultaţi pe casetă textul NOT Now listen on the cassette the
YOU AGAIN. Mai încercaţi să NOT YOU AGAIN dialogue. First
răspundeţi la întrebări. Dacă vă face try to answer the questions. If you
plăcere, ascultaţi tot textul de la really enjoy it, listen to the entire
început. dialogue from the beginning.
Sceneta 3
— De unde vine
— Ce profesie are ea?
— Andrew este pentru sau împotriva arheologiei?

86
CAP. 17 Pasiuni — Interests UNIT 17

in acest capitol
• să despre pasiuni;
• să discutaţi despre ce vă place şi ce nu vă place.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Anne Bardy (AB), Antony (A)

A: Ce apartament frumos aveţi. A: What a lovely flat you have.


AB: E drăguţ, nu-i aşa? AB: It is nice, isn't it?
A: Este un veritabil apartament. A: It's really an apartment.
(E un apartament pe cinste).
AB: Mulţumesc. AB: Thank you.
A: Văd că te interesează baletul. A: I see you're intersted in ballet.
(indicînd) A cui este această (Pointing) Who's in this photo?
fotografie? (Cine e în această

AB: Este Margot Fonteyn. AB: That's Margot Fonteyn.


A: Şi cine este acela? A: And who is that?
AB: Este Mă inter­ AB: That's Rudolf Nureyev. I'm very
esează foarte mult baletul. interested in ballet. I collect
Colecţionez fotografii cu photographs of ballet dancers. Are
balerini. Te interesează baletul, you intersted in ballet, Anthony?
Antony?
A: Nu, mi-e teamă că nu. A: No, I'm afraid not.
AB: Ai vreun hobby? AB: Do you have a hobby?
A: Pescuitul este pasiunea A: Fishing is a favourite hobby of
mea preferată. mine.
AB: (sec) Ce frumos. AB: (dryly) How nice.

Dialogue 2 Felicity, (F), Winston (W)

F: Te interesează limbile străine, F: Are you interested in foreign lan­


Winston? guages, Winston?
W: Da. Mă interesează foarte mult W: Yes, I am. I'm very interested in
italiana. Italian.
F: De ce? (Cum aşa) Why is that?
W: îmi place bucătăria italiană. Şi W: I Italian food. And I'm inter­
mă interesează maşinile ested in Italian cars.
italiene.
F: Ai maşină? F: Have you got one?
W: Da, am un Fiat vechi. W: Yes, I've got an old Fiat.

87
CAP. 17 Pasiuni — Interests UNIT 17

Dialogue 3 Mrs. Gammon (WG), her son (So) (fiul ei)


WG: Dumnezeule, e cald. goodness, it's hot.
So: într-adevăr, este. So: That's right, it is.
WG: îmi este sete. WG: I'm thirsty.
So: Şi mie, Ge-ai dori să bei, So: Me too. What would you like to
mamă? drink, mother?
WG: Ştii că îmi place ceaiul. know I like tea.
So: Aici nu există ceai, mamă. So: There's no tea here, mother.
Doreşti nişte bere? Would you like some beer?
WG: p, nu, nu-mi place berea. WG: Oh, no, I don't like beer.
WG: place vinul, mamă? So: Do you like wine, mother?
WG: Nu, nu-mi place nici vinul. Aş WG: No, I don't like wine either. Can I
putea bea un suc de porto­ have some orange juice?
cale?
So: Şi eu. Vom bea nişte suc de So: Me too. We'll have some orange
portocale. juice.
WG: Lui Bosun îi place Bosun likes milk.
So: Aici nu există lapte, mamă. So: There's no milk here, mother.
WG: Bine, atunci apă. water then.
So: Desigur, apă. So: Of course, water.
ME TOO — „şi eu" (de asemenea)

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


1. Cum este întrebată o persoană ce o interesează.
How to ask what someone is interested in.

limbile?
dansul? Da.
Vă (te) interesează muzica? Nu.
Mi-e teamă că nu.
plimbarea?
baletul?

languages?
dancing? Yes, I am
Are you interested in - No, I'm not.
music?
No, I'm afraid not.
walking?
ballet?
CAP. 17 Pasiuni — UNIT

fotografia.
Mă pictura.
îl interesează jocul de cărţi. foarte
teatrul. mult
ţările străine. (deloc)
maşinile.

photography.
(very) painting
(not) interested in cards.
She's the theatre.
foreing countries.
cars.

Care este pasiunea dvs? What's your hobby?


pictura
Este cititul pasiune a dvs? Da
muzica a lui?
folk a ei?

painting of yours?
reading a hobby of his? Yes, it is.
music of hers? No, it's not.
folk

Muzica folk
Cititul este pasiunea favorită a lor,
Pictura nu este a mea.

music of theirs.
Reading is a favourite hobby
Painting isn't of mine.

89
CAP. 17 Interests UNIT

2. Cum se întreabă despre preferinţele culinare.

ceaiul?
Da.
Vă place puiul? Nu. îmi place...
vita?

tea?
Yes, do.
Do you chicken? No, don't. like...
beef?
Ce mîncare vă place?
mîncarea italiană. like Italian food.
carnea. do not like meat.
Mie îmi place peştele. don't like fish.
nu îmi place legumele. don't drink vegetables.
nu-mi place fructele. fruit.
nu beau ceaiul. tea.
beer.
alcoolul. alcohol.
3. Cum se pro şi băutura.
How to est food and
nişte ceai?
peşte?
un whisky? Nu. Mulţumesc.
0 îngheţată?

some tea?
Would you like fish? Yes, would.
a whisky? No, thank you.
an ice-cream?

mîncaţi? eat?
Ce doriţi să What would you like to
beţi? drink?
un... a...
I'd like
Aş dori .0... some...
nişte...

90
CAP. 17 — Interests UNIT 17

EXERCIŢII — EXERCISES
Exercise 1
lată o listă cu hobby-uri Here is a list of some interesting
interesante. Ascultaţi pe casetă cum hobbies. Listen on the cassette to
se pronunţă. how they are

Jim: Bill: Jill: Jane:


reading driving singing
(cititul) (şofatul) (cîntatul) (plimbare cu autostop)
riding amateur acting playing the playing tennis
guitar
(călăritul) (actor amator) cînta la tenisul
chitară)
swimming coolfing dancing fisliirig
înotul gătitul dansul pescuitul

Acum spuneţi ce îi interesează pe Now say what Jim, Bill, Jill and
Jim, şi Jane. Jane are interested in.

Exercise 2
Bill este foarte plin de li Bill is very energic. He likes to be
place să stea afară la aer curat. outside in the fresh air. Prisciila
Priscillei nu-i place să stea afară; does not like to be outside; she
preferă de interior. Un prefers indoor hobbies. A social
cercetător în ştiinţe sociale îi researcher is them.
vievează. Luaţi rolul lui Bill şi/sau al Take the part of Bill and/or Priscilla
Priscillei şi răspundeţi la întrebări. and answer the questions. Check
Verificaţi răspunsurile cu caseta. your answers with the cassette.
Bill, te interesează să călătoreşti? Bill, are you intersted in travelling?
Priscilla, te interesează lectura? Priscilla, are you interested in
reading?
Bill, te interesează cărţile de joc? Bill, are you interested in cards?
Priscilla, te interesează pictura? Priscilla, are you interested in
painting?
Bill, te interesează teatrul? Bill, are you interested in the
theatre?
Priscilla, te interesează să cînţi? Priscilla, are you interested in
singing?
Bill, te interesează gătitul? Bill, are you interested in cooking?
Priscilla, te interesează pescuitul? Priscilla, are you interested in
fishing?

91
CAP. Pasiuni Interests UNIT 17

Bill, te interesează călăritul? Bill, are you interested in horse-


riding?

Exercise 3
Uneori este necesar să se spună că Sometimes it is necessary to say
unei persoane nu-i place o anumită that one does not like a certain
E important ca acest lucru food. It is important to do this
să se facă în mod politicos. şi politely. Look and listen to the
ascultaţi exemplele de mai jos: examples below.
Vă place peştele? Do you like fish?
Nu, nu-mi place peştele. No, I don't like fish.
Vă place puiul? Do you like phicken?
Nu, mă tem că nu pot mînca pui. No, I'm afraid I can't eat chicken.
Vă place brînza? Do you like cheese?
Da, îmi place brînza foarte mult. Yes, I like cheese very much.
Presupuneţi că sînteţi un vegetarian Assume that you're a strict
convins şi un antialcoolic. Dar vă vegetarian and also a teetotaller.
place orice altceva. Răspundeţi la But you like everything else.
întrebările de mai jos în mod Answer the questions below ap­
corespunzător. Verificaţi-vă răspun­ propriately. Check your answers
surile pe casetă. with the cassette.
Doriţi o bucată de prăjitură? Would you like a piece of cake?
Vă pot oferi un ou fiert? Can I offer you a boiled egg?
Ce spuneţi de o How about a steak?
Bem o halbă cu bere? Shall we have a pint of beer?
Preferaţi un suc de portocale? Would you prefer an orange juice?
Vă pot recomanda această I can recommend this cheese.
un şniţel vienez? Would you like a Wiener Schnitzel.
Să bem un pahar cu vin. Let us have a glass of wine.
Preferaţi nişte lapte? Would you prefer some milk?
Am putea servi nişte îngheţată? Shall we have an ice-cream?
Doriţi o portocală? Would you care for an orange?

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this


Ascultaţi acum textul pînă cînd veţi putea răspunde la întrebări.
NOI AGAIN!
Sceneta 4
Este N/lerete căsătorită?
Cine plăteşte cafeaua?
Andrew cunoaşte bine Copenhaga?

92
CAP. 18 La restaurant — UNIT. 18
Eating out
în acest capitol învăţaţi:
• să comandaţi o masă;
• să comandaţi într-un restaurant;
• să vă întrebaţi partenerul ce doreşte.

DIALOGURI — DIALOGUES

Agnes Gill (AG). Henry Gill (HG)


1 Restaurant Manager (RM), Walter (Wa)
RM: Bună seara, „Giovanni". RM: Good evening, Giovanni's.
HG: Bună seara. Doresc să rezerv HG: Good evening. I to reserve
o masă pentru astă seară. table for tonight.
RM: Da, domnule. Pentru ce oră. RM: Yes, sir. For what time?
HG: Aveţi o masă pentru ora 8? HG: Have you got a table for 8 o'clock?
RM: Da, domnule. Pe ce nume? RM: Yes, sir. In what name?
HG: HG: Gill.
RM: Pentru persoane? RM: For how many people, sir?
HG: O masă pentru doi, vă rog. HG: A table for two, please. (Pause)
(Pauză).
HG: Bună seara. Am rezervat o HG: Good evening. I've reserved a
masă. table.
RM: Da, domnule, pe ce nume? RM; Yes, sir, what name was it?
HG: Gill. HG: Gill.
RM: Da, Gill. Veniţi pe aici, vă RM: Oh, yes, Mr. Gill. Come this way,
rog. Este bună aceasta? please. Will this be all right?
HG: Da, e foarte bună, mulţumesc. HG: Yes, very good, thank you.
(Pauză) (Pause)
HG: Cu ce ai vrea să începi, draga HG: What would you like to start with,
mea? darling?
AG: Mm, cred că voi lua un coctail AG: Mm, I think I'll have a prawn
de raci. Dar tu? cocktail. How about you?
HG: Cred că voi lua nişte supă. îmi HG: I think I'll have some soup. I love
place supa de tomate. Ce iei tomato soup. What would you
ca fel pricipal? have for a main dish?
AG: Mi-ar plăcea o friptură. AG: I'd like a steak.
HG: Vrei o fleică sau un antricot? HG: Would you like a rump steak, or a
T-Bone steak?
AG: Cred că aş dori o fleică. Un AG: Oh, I think I'll have a rump steak.
atricot este categoric prea mult A T-Bone steak is definitely too
pentru mine. Tu ce ai vrea, much for me. What would you like,
dragă? darling?

93
CAP. 18 La restaurant — UNIT. 18
Eating out
HG: Nu sînt sigur. HG: I'm not sure.
AG: De ce nu iei nişte calcan? AG; Why don't you have a Dover Sole.
place peştele. You like fish.
HG: Da, în regulă, voi lua nişte HG: Yes, I do. All right, I'll have some
peşte. (Pauză) fish (Pause)
HG: Chelner! HG: Waiter!
Wa: Da, domnule? Wa: Yes, sir?
HG: Am dori să comandăm acum. HG: We would like to order now.
Wa: DA, domnule. Wa: Yes, sir.
HG: mea va lua un coctail de HG: My wife will have a prawn cocktail.
raci. Iar eu nişte supă de roşii. And I'll have some tomato soup.
Wa: ales vinul, Wa: Have you chosen a wine, sir?
HG: A, da, vinul... HG: Ah, yes, the wine...

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se întreabă o persoană ce doreşte să sau să bea.
How to ask what people would like to eat and drink.
mîncaţi? eat?
Ce să What would you like to
beţi? drink?

o friptură.
Cred că aş dori
un coctail de raci.
aş vrea pahar cu vin roşu.
nişte peşte.
bere.

I'd like a steak.


think prawn cocktail.
I'll have glass of red wine.
some fish.
beer.

legume?
Da, vă rog.
Doriţi ceva anume? Nu, mulţumesc.
de început?

94
La restaurant — UNIT. 18
Eating out

Would you like any vegetables?


Yes, please. I'd
anything else? like.
to start with? No, thank you.
2. Cum se spune cînd nu sigur.
How to say you are not sure.
Mi-e indiferent. mind.
Nu ştiu. don't
Nu sînt sigur(ă). know
am not sure.

3. Cum se comandă şi băutura.


How to order food and drink.
a) foarte oficial very formal

Soţia mea doreşte... My wife


will have
Eu doresc...

b) obişnuit informal
ceaiuri teas
Două coca-cola Two coca-cola
pahare cu bere vă rog. of beer please.
Un, o pahar cu vin roşu A glass of red wine
halbă lager
friptură rump steak

4. Cum se rezervă o masă la restaurant.


How to reserve a table in a restaurant.
Doresc să rezerv la noapte. I want to reserve a tonight.
o masă pentru table for
diseară. this evening.
tomorrow.
marţea viitoare. next Tuesday.
Pentru ce oră? For what time?

7.30? 7.30?
Aveţi o masă pentru Have you got a table for
8 pm? 8 pm?

95
CAP. 18 La restaurant — UNIT. 18
Eating out
Pentru persoane? For how many people?
O masă două vă rog. two please.
A table for
pentru trei three

Pe ce nume? In what name?


Care este numele? What name is it?

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1
că într-un res­ Imagine that you are in a res­
taurant. Construiţi două conversaţii taurant. Work out two different
diferite cu chelnerul conform infor­ conversations with the waiter ac­
maţiilor date mai Veţi avea cording to the information given
nevoie de de la pagina below. You will need to refer to
Cînd veţi decide ce veţi spune, the menu on page 96. When you
lucraţi fiecare completînd have decided what to say, work
conversaţiile de pe casetă. through each exercise using the
răspunsurile cu caseta. gapped conversation on the cas­
sette. Check your answers with the
cassette.

Conversation 1
Dvs. împreună cu prietenul dvs. aţi rămas după concediu fără bani. De
aceea doriţi să comandaţi pentru cete mai ieftine antreuri şi cel
mai ieftin fel de mîncare. Nu vă puteţi permite nici vin, de aceea
comandaţi numai apă.

CONVERSAŢIA 2
cu un coleg de afaceri la masă şi doriţi să îl uimiţi, de aceea
comandaţi pentru amîndoi cele mai scumpe antreuri şi cel mai scump
mai bun fel de mîncare cu carne. Nu uitaţi să cereţi lista cu vinuri. In
final sînteţi de sătui, încît nu mai doriţi desert şi comandaţi cafea şi
bomboane.

Menu
£ 1.75 Egg Mayonnaise — maioneză
£ 1.95 Melon Pearls with Orange segments — pepene cu portocale
£ 2.75 Homemade Pate — de casă

96
CAP. 18 La restaurant — UNIT. 18
Eating out
£ 2.95 Marinated Trout served with — Păstrăv cu muştar
English Mustard Dressing
£ 3.75 Prawn Balmoral — Coctail de raci
£ 3.25 Smoked Mackerel and Brandy Mousse — Macrou afumat
£ 3.95 Thinly sliced Parma Ham — Pepene cu şuncă
£ 3.25 Hot sauted Mushrooms with Garlic, Parsley and Cream — Ciuperci cu
pătrunjel şi
£ 1.50 Soup of the Day — supa zilei
£ 7.95 Sliced poached Salmon with warm Mayonnaise, garnished with
Gherkins, Capers and Parsley — somon cu maioneză
£ 7.95 Fillets of baked with prawns and lopped with Cheese Sauce — file
de calcan cu raci şi de
£ 8.75 Scallops and Prawns in a Creamy Lobster and Brandy Sauce —
cu sos
£ 5.95 Chicken Escalope with Port and Mushrooms — Escalop de pasăre cu

£ 6.95 Sliced fillets of Pork with Marsala Wine Sauce — Friptură de porc la tavă
cu sos de
£ 8.50 Roast End of Lamb served with Mint and Tarragon Sauce —
de miel cu sos de mentă tarhon
£ 9.50 Minute Sirloin Steak with Tomato and Garlic Sauce — Muşchi cu sos
£ Medallion of Prime Fillet of Beef with Brandy and Mustard Sauce.
flavoured with freshly grated Nutmeg — medalion de vită

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this


Ascultaţi sceneta de atîtea ori pînă ce veţi putea răspunde la întrebări.
NOT YOU AGAIN!
Sceneta 5
Unde lucrează Andrew?
are o locuinţă mare sau mică?
Care este Meretei?

masă două A table three


vă rog. please
pentru trei for two

97
CAP. 19 Hoteluri Hotels UNIT 19

in acest capitol să comandaţi o cameră la hotel

DIALOGURI — DIALOGUES
Dialogue 1 Anne Bardy (AB). Hotel Receptionist (Re)

(sună telefonul) rings)


Hotel. Re: Clifton Hill Hotel.
AB: Bună ziua. Aveţi o cameră AB: Hello. Have you got a room for
pentru 5 mai? May
Re: Cu un pat sau dublă? Re: Single or double?
AB: De o persoană, vă rog. AB: Single, please.
Re: Pentru nopţi? Re: How many
AB; Pentru o noapte. AB: For one night.
Re: Da, am o cameră de o per­ Re: Yes, I've got a single room.
soană.
AB: Cu baie? AB: With a bath?
Re: Da, cu baie. Re: Yes, with a bath.
AB: costă? AB; How much is it?
Re: 55 lire pe noapte, cu mic dejun. Re: £ 55 a night, bed and breakfast.
AB: O voi lua. AB: I'll take it.
Re: Pe ce nume? Re: What name is it please?
AB: Dna Anne Bardy. AB: Mrs. Anne Bardy.
Re: în regulă, dnă Bardy. Doriţi să Re: Right, Mrs. Bardy. Will you confirm
confirmaţi rezervarea în scris? the booking in writing?
AB: Da, desigur. AB: Yes, of course.
Re: Mulţumesc. Re: Thank you.
AB: La AB: Goodbye.
Re; La revedere. Re: Goodbye.

TAKE iT prescurtată de la I TAKE


Forma pe viitor a în limba engleză se formează prin
I verbelor de infinitiv de
shall este specific | singular
în cazul în este se will şl pentru

Dialogue 2 Gill (HG), Restaurant Manager (RM)

(suna telefonul) (phone rings)


RM: Taj Mahal. RM: Taj Mahal.

98
19 Hoteluri Hotels UNIT

HG; Bună seara. o masă HG: Good Have you got a


pentru seară? table for tomorrow evening?
RM; Da. Lâ ce oră? Yes. What time?
HG; La ora 8. HG; 8 o'clock.
RM; Cîte persoane? RM; For how many?
HG; O masă pentru doi. HG; A table for two.
RM; Da, domnule. Pe ce nume. RM; Yes, sir. What
HG; Gill. HG; Gill.

Dialogue 3 Antony (A), Clerk (CI)

A: Doresc să fac o rezervare A: I want to book a holiday in Scot­


pentru o vacanţă în Scoţia. land.
CI; Da, Unde? Yes, sir. Where?
A; Edinburgh. A: Edinburgh.
CI; A, da, Edinburgh. Frumos loc. CI; Oh, yes, Edinburgh. A lovely
La ce hotel? place. Which hotel?
A; Windsor A: Windsor.
CI; Cînd doriţi să mergeţi? CI: When would you like to go?
A; La 1 Septembrie. A: September, the 1st.
CI; Şapte nopţi sau CI: 7 nights or 14 nights?
A: 14. A:
CI; Ce nume, vă rog? CI: What name, please?
A; Brown. Dl şi dna Brown. A: Brown. Mr. and Mrs Brown.
(Pauză) (Pause)
CI: Scuzaţi-mă un moment. CI: Excuse me a moment.
(telefonează) (phones)
Alo, Sovereign? Doresc o Hello, Sovereign? 1 want a double
cameră dublă. Hotel Windsor room. Hotel Windsor in Edinburgh.
din Edinburgh, 14 nopţi. 14 nights. September the 1st.
1 Septembrie. în întregime Completely booked? Hotel An­
reţinut? Hotel Annabel? Hotel
nabel? Hotel Eugenia?
Eugenia?
cu Antony) (Talking to Antony)
CI: Mr Brown, The Windsor este CI: Mr Brown, the Windsor is com­
reţinut în întregime. Puteţi lua o pletely booked. You can have a
cameră la hotel Annabel. Sau room in the Hotel Or, in
la hotelul Eugenia the Hotel Eugenia.
A: Cum este hotelul Annabel? A: What is Hotel Annabel like?
pot recomanda. Vă pot CI: I can recommend it. I can recom­
recomanda şi hotel Eugenia. mend the Eugenia too.
A: Voi lua la hotel Annabel. A: I'll take the Hotel Annabel. The
Eugenia este prea scump. Eugenia is too expensive.
CAP. 19 Hoteluri — Hotels UNIT

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se rezervă o cameră.
How to reserve a hotel room.
a) Ce fel de cameră a) What kind of room
simplă cu baie single with bath
0 cameră room
dublă fără duş double without shower

b) pentru cînd b) when for?

ianuarie January tenth


pentru 17 mai for May the seventh
21 august August

c) pentru timp c) for how

o noapte one night


două two
pentru for nights
trei three
0 săptămînă a week

De la 5 ianuarie pînă la ...ianuarie From January 5 to January...


1 mai ...mai May May...

d) toate împreună d) putting it ail together

I'd like single with for May two


bath nights
Have you got double room without for two nrafrts
from May to
May 3rd

EXERCIŢII — EXERCISES
Exercise 1
Doriţi să rezervaţi o cameră. Aceste You want to book a room. These
vă indică tipul de cameră numbers indicate the type of room
pe care o doriţi. you want to reserve.
CAP. 19 Hoteluri Hotels UNIT 19

1 a single room (cameră de o persoană)


2 a double room (cameră dublă)
3 with bathroom (cu baie)
4 with a shower (cu duş)
5 with a television set cu televizor)
Numerele între paranteze indică tim­ The numbers in brackets indicate
pul de dorit. how long you want to stay.
Example: (1) one night (o noapte)
(3) three nights (trei nopţi)
(1w) one week (o săptămînă)
Acum cereţi aceste camere. Now ask for these rooms.
Verificaţi-vă răspunsul cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.
a) 1 (1) f) 1—3 (1w)
b) 2- (2) 2 - 5 (2)
c) 1 - 3 (1) h) 2 - 4 (1)
d) 2 (1w) i) 2 - 3 (1)
e) (3) (2)

Exercise 2
Doriţi să rezervaţi o cameră pentru You want to book a room for a
o anumită perioadă. certain length of time. Check your
răspunsurile cu caseta. answers with the cassete.

1. (1); 30.03 6. (3) 02.08 — 05.08


2. (4); 10.12 7. (5) 04.11 — 09.11
3. (1w); 20.01 27.01 8. (2) 28.07 — 30.07
4. (2); 9. (4) 23.02 — 27.02
5. (1); 12.05 13.05 10. (1w) 08.06 — 15.06

Exercise 3
Doriţi să rezervaţi o cameră la hotel. You want to book a hotel room.
Luaţi-vă rolul în conversaţia care Take your part in the following
urmează. E pe casetă. gapped conversation. It's on the
cassette.
Recepţia hotelului: Clifton Hill Hotel Hotel Receptionist: Clifton Hill
Hotel
... You: ...
Recepţia Simplă sau
hotelului: Hotel Receptionist: Single or
dublă?

101
CAP. 19 Hoteluri Hotels 19

hotelului: Pentru cîle nopţi? Hotel Receptionist: How many


nights?
Dvs. ...
Recepţia hotelului: Da, am o cameră Hotel Receptionist: Yes, I've got a
simplă. single room.
... You: ...
Recepţia hotelului: Da, cu baie. Hotel Receptionist: Yes, with bath.
... You: ...
Recepţia hotelului: 55 £ pe noapte Hotel Receptionist: £ 55 a night,
cu mic dejun. bed and breakfast.
... You: ...
Recepţia hotelului: Care este Hotel Receptionist: What name is
numele, vă rog? it please?
... You: ...
Recepţia hotelului: Bine. Vreţi să Hotel Receptionist? Right. Will you
confirmaţi rezervarea în scris, vă confirm the booking in writing,
rog? please?
... You: ...
Recepţia hotelului: Mulţumesc. Hotel Receptionist: Thank you.
Dvs. ... You: ...
Recepţia hotelului: La revedere. Hotel Receptionist: Goodbye.

cu atenţie — Listen To This


Acum ascultaţi ultima scenetă a textului NOT YOU AGAIN! Dacă doriţi
ascultaţi încă o dată tot textul de la început. Vă veţi da seama cît de mult
înţelegeţi.
Sceneta 6
— Ce este de văzut în York?
— Şi-a găsit Merete un adăpost?
CAP. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20

în acest capitol învăţaţi:


• să întrebaţi dacă este sau nu necesar să se facă un anumit lucru;
• să formaţi propoziţiile corespunzătoare.

DIALOGURI — DIALOGUES
Mrs Gammon (WG), Travel Agent (TA)
Dialogue 1 (funcţionar la oficiul de voiaj)

WG: Doresc să rezerv un bilet WG: I want to book a flight to Caracas.


pentru Caracas.
TA: Da, doamnă. Cînd doriţi să TA: Yes, madam. When do you want
călătoriţi? to travel?
WG: Luna viitoare. Ziua de naştere month. My son's birthday is
a fiului meu e pe 20 noiembrie. on the 20th of November. He
El lucrează în Caracas. works in Caracas.
TA: Trebuie să aveţi un paşaport TA: You must have a valid
valabil.
WG: Da, am unul. Trebuie să am WG:Yes, I've got one. Must I have a
viză? visa?
TA: Da, trebuie să aveţi viză pentru TA: Yes, must have a for
Venezuela. Venezuela.
WG: Vai de mine. Nu am. WG: Oh, dear. I haven't got one.
TA; lată un formular. Trebuie să îl TA: Here's an application form. You
trimiteţi la Ambasada must send it to the Venezuelan
Venezuelei. Embassy.
WG: Mulţumesc. îmi trebuie şi o Thank you. Must I have a travel
asigurare de călătorie? insurance?
TA: Nu aveţi nevoie de asigurare TA: You needn't have a travel in­
de călătorie. Dar eu o surance. But I always recommend
recomand. it.
WG: Trebuie să am certificat de I have a vaccination certifi­
vaccinare? cate?
TA: Nu, nu este necesar. TA: No, that isn't necessary.
WG: O, bine. good.

Dialogue 2 Henry Gill (HG) AA Man (AA)


HG: Doresc să-mi iau maşina pe HG: Good morning. I want to take my
continent. car to the continent.
AA: Da, domnule. Ce ţări doriţi să AA: Yes, sir. Which countries do you
vizitaţi? want to visit?

103
CAP. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20

HG: Germania şi HG: Germany and Czechoslovakia.


AA: Trebuie să aveţi un paşaport AA: You must have a valid
valabil. Sau un paşaport de Or a Visitor's Passaport.
vizitator.
HG: Desigur. HG: Of course.
AA: Pentru Cehoslovacia trebuie să AA: And for Czechoslovakia you must
aveţi un permis de conducere have an International Driving Per­
internaţional. mit.
HG: Da, înţeleg. Trebuie să am car­ HG: Yes, I see. Must I have a „Green
tea verde? Card"?
AA: Da, aveţi nevoie de cartea verde. AA: Yes, you need a „Green Card".
HG: în regulă, mulţumesc. HG: Right, thank you.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


1. Cum se întreabă dacă trebuie să se facă ceva anume.
How to ask if you must do something.
să am un paşaport valabil?
Trebuie să obţin o viză? — Da trebuie.
o asigurare? — Nu. Nu e necesar.

have a valid
Must we get a visa? — Yes, you must.
a travel insurance? — No, you needn't.

certificat de vacinare.
Trebuie permis internaţional.
Nu e necesar Cartea verde.
paşaport.

a vaccination certificate.
You must have an International Driving Permit.
needn't get a "Green Card".
a passport.

MUST trebuie. că must se foloseşte


DO. MUST you

104
CAP. 20 — Regulations UNIT 20

— EXERCISES

Exercise 1
lată o listă de obiecte de care aţi Here is a list of things you might
putea avea nevoie. need.
ochelari de soare bani sunglasses money
periuţă de dinţi hartă toothbrush map
costum de baie rachetă bathing suit tennis racket
paşaport ghete passport boots
bilete umbrelă tickets umbrella
Care dintre aceste lucruri trebuie să Which of the things you see in the
le luaţi cu list must you take with you?
Exemple: Plouă. Trebuie să îmi iau Exemple: It's raining. I must take
umbrela. my umbrella
1. Ce trebuie să luaţi cînd mergeţi la cumpărături.
2. Doriţi să jucaţi fotbal.
3. Doriţi să jucaţi tenis.
4. Aveţi de gînd să faceţi o călătorie la ţară.
5. Vreţi să mergeţi la teatru.
6. Este cald şi doriţi să mergeţi la bazinul de înot.
7. Vreţi să vă petreceţi concediul în străinătate.
8. Rămîneţi la de săptămînă la prieteni, la ţară.
9. Plouă.
10. Cerul este senin.

Exercise 2
la o pagină din agenda lui Look at a page from Winston's
Ce trebuie să facă în diary. What does he have to do
fiecare zi? on each day?
Exemplu: Ce trebuie să facă Winston Exemple: What must Winston do
duminică? Trebuie s-o vadă on Sunday? He must
pe Felicity. see Felicity.
Duminică — Sunday — see Felicity — văzut Felicity
Luni — Monday — fetch car — scos maşina
Marţi — Tuesday — go to Birmingham mers la Birmingham
Miercuri — Wednesday buy Felicity a necklace — cumpărat
Felicity colier
Joi — Thursday — buy tennis racket — cumpărat rachetă
de tenis
Vineri — Friday — get up at 6 a.m. — sculat
Sîmbătă Saturday — stay in bed (tired) de stat în pat (obosit)
CAP. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20

Ce trebuie să facă Winston What must Winston do on Sun­


duminică? day?
Ce trebuie să facă Winston luni? What must Winston do on Mon­
day?
Ce trebuie să facă Winston marţi? What must Winston do on Tues­
day?
Ce trebuie să facă Winston miercuri? What must Winston do on Wed­
nesday?
Ce trebuie să facă Winston joi? What must Winston do on
Thursday?
Ce trebuie să facă Winston vineri? What must Winston do on Friday?
Ce trebuie să facă Winston sîmbătă? What must Winston do on Satur­
day?

Exercise 3

Henry şi Anne au să viziteze Henry and Anne have decided to


nişte prieteni la sfîrşit de săptămînă. visit some friend at the weekend.
Anne pleacă deja de vineri, Henry Anne is already going on Friday.
trebuie să stea acasă pînă sîmbătă Henry has to stay until Saturday
Deoarece Henry este afternoon. As Henry is very care­
distrat cînd aranjează lucrurile, Anne less at getting things ready, Anne
a strîns tot ce ie-ar putea trebui şi has collected everything he might
a cu ea. Sîmbătă dimineaţa need and taken it with her. On
Henry sună la telefon să o întrebe Saturday morning Henry rings up
ce ar putea lua cu el. Anne îi spune to find out what he should bring
că ea a organizat totul. Asculaţi with him. tells him that she
caseta şi luaţi rolul lui Anne. has organized everything. Listen to
the cassette and take the role of
Anne.
Exemplu: Trebuie să-mi iau racheta? Exemplu: Must I bring my tennis
racket?
Nu, nu e nevoie să-ţi iei No, you needn't bring
racheta. your tennis racket.

Ascultaţi a t e n ţ i e — Listen to this

Ascultaţi acum încă o dată tot texul împreună cu uitima scenetă. NOT YOU
AGAIN
Scenetele 7—9
— Unde va fi găzduită Merete?
— Unde şi-a rezervat cameră?
— cine mai este la hotel?
CAP. 21 Jocuri şi sporturi — UNIT. 21
Games and Sports
in acest capitol învăţaţi:
• să faceţi propuneri;
• să cereţi unei persoane să întreprindă un anumit lucru
• să întrebaţi dacă o persoană practică sau nu un anumit sport;
• să întrebaţi şi să vorbiţi despre de des se poate face un anumit lucru.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Felicity (F), Winston (W), Mary (M)

F: Este o zi frumoasă. Hai să F: It's a lovely day. Let's go swim­


mergem la înot. ming.
W: Da, e o idee bună. W: Yes, that's a good idea.
F: ştie să înoate? F: Can Mary swim?
W: Nu ştiu. Să o întrebăm. W: I don't know. Let's ask her.
F: Mary, e o zi frumoasă, F: Mary, it's a lovely day.
W: Să mergem să înotăm. W; Let's go swimming.
F: Ştii să înoţi? F: Can you swim?
M: destul de bine. M: Yes, I can swim quite well.
Eu nu pot înota atît (prea) bine. W: I can't swim that well.
Nu face (n-are impor­ That doesn't matter. Let's go.
tanţă). Să mergem.
W (ezitînd); Bine, atunci e în W (reluctantly): Well, all right then.
regulă.
formă prescurtată de la LET urmat de la

Dialogue 2 Mrs MacDonald Mrs Fisher (Fi)

MD: Unde este John astăzi? MD: Where's John today?


Fi: La rîu. Fi: At the river.
MD: Ce face acolo? MD: What's he doing there?
Fi: Pescuieşte. Fi: He's fishing.
MD: Merge adesea la pescuit? MD: Does he often go fishing?
Fi: O, merge cam de cinci ori pe Fi: Oh, he goes about five times
săptămînă. întotdeauna sînt week. I'm always alone.
singură.
MD: De ce nu mergi cu el? MD: Why don't you go with him?
Jocuri şi sporturi UNIT. 21
Games and Sports
Fi: Nu mă interesează Fi: Oh, I'm not interested in fishing,
Unde este astăzi? Where's Bill today?
MD: E Joacă MD: It's Saturday, He's playing football,
Fi: Joacă adesea fotbal? Fi: Does he often play football?
MD: Joacă în fiecare sîmbătă. Şi se MD; He plays every Saturday, And he
antrenează de două ori pe trains twice a week.

Fi: De ce nu mergi cu e(? Fi: Why don't you go with him?


MD: Nu mă interesează MD: Oh, I'm not interested in

SATURDAY. HE'S PLAYING - se


petrece la o dată apropiată, este la prezent progresiv (Present

HE EVERY SATURDAY în acest caz


simplu (Simple fiind vorba de o acţiune care toc frecvent,
la intervale regulate de

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se propune cuiva o activitate.
How to suggest to do something.

cărţi. cards,
squash. squash.
tenis. tennis,
la plimbare, for a walk
swimming

2. Cum se o persoana dacă practică vreun


How to ask if someone can do

tu să înoţi
Ştii el schieze? Da,
Ştie ea joace tenis? Nu,

Mary joace squash?


bridge?
Jocuri şi sporturi UNIT. 21
Games and Sports

you swim?
Can he ski? Yes, I/he/she can.
she play tennis? No, I/he/she can't.

Mary play squash?

L play bridge?

Eu ştiu înot
Tu ştii schiez relativ bine
El ştie să joc tenis destul de bine
Ea joc squash deloc
foarte bine

swim a little.
You can ski fairly well.
He can't play tennis quite well.
She play squash at all.
very well.

3. Cum este întrebată o persoană dacă face deseori un sport.


How to ask how often someone can do something.

Mergeţi adesea la schi? Do you go skiing?


la pescuit? often go fishing?
Merge să jucaţi fotbal? Does he/she play football?

Eu joc tenis în fiecare sărbătoare.


mă antrenez zilnic.
Noi la înot de 5 ori pe săptămînă.
El merge la pescuit sîmbăta.
Ea joacă tenis de 2 ori pe sătămînă.
se antrenează
21 şi sporturi — UNIT. 21
Games and Sports
play tennis every holiday.
train every day.
We go swimming about 5 times a week.
He goes fishing every Saturday.
She plays tennis twice a week.
trains

Eu adesea la schi often go swimming


uneori mergem la înot We sometimes play tennis.
Noi rar jucăm bridge seldom go shopping.
niciodată tenis never

Ea adesea să schieze.
Fiul meu uneori merge să înoate.
Eleanor rar joacă bridge.
niciodată tenis.

She often skiing.


My son sometimes goes swimming.
Eleanor seldom plays bridge.
never tennis.

Î El lungi cum sînt lui every


Monday etc) îşi au tocul în timp ce
• adverbele scurte (often, sometimes) se pun întotdeauna între subiect
I şi verb.
I always have at 7.30.
1 go to the cinema every Saturday.
ECERCIŢII — EXERCISES
Exercise 1
Există două modalităţi de a propune There are two ways of suggesting
unei persoane să faceţi împreună to a person that you do some­
ceva. thing.

110
CAP. 21 Jocuri şi sporturi — UNIT. 21
Games and Sports
Mergem la plimbare? Shall we go for a walk?
Să jucăm tenis. Let's play tennis.
unei alte persoane să Suggest to another person that
împreună următoarele activităţi. you do the activities shown below.
a citi read
a călări ride (go riding)
a înota swim (go swimming)
a fotografia take a photo
a conduce maşina drive a car (go for a drive)
a cînta la chitară play the guitar
a dansa dance (go dancing)
hike (go hiking)
a drumeţi

Exercise 2
întrebaţi o persoană dacă poate Ask someone if he/she can do
face aceste lucruri. these things.
Exemplu: Ştii să înoţi? Example: Can you swim?
Mary ştie să înoate? Can Mary swim?
a călări; a juca cărţi; a conduce maşina; a cînta la chitară; a dansa; a schia;
a cînta; a găti; a juca tenis.

Exercise 3
ÎI pe Matthew. Lui îi place să You meet Matthew. He likes play­
joace fotbal şi îi place să ing football and cards. He enjoys
schieze şi să meargă la plimbare. skiing and going for walks.
O întîlniţi pe Madeleine. Ei îi place You meet Madeleine. She likes
dansul, înotul, călăria şi tenisul. dancing, swimming, riding and
playing tennis.
Faceţi cîleva propuneri lui Matthew Make some proposals to Matthew
şi nişte exemple de and Madeleine. Here are some
conversaţie: example conversations:
Dvs: Matthew, hai să jucăm fotbal. You: Matthew, shall we play football?
Da, OK. Yes, OK.
Dvs: Să jucăm cărţi, Madeleine. You: Madeleine, let's play cards.
Madeleine: Nu, nu ştiu să joc cărţi. No, I can't play cards.
Propuneţi lui Matthew ca împreună Suggest to Matthew that you:
să:
a) jucaţi fotbal a) play football
b) călăriţi b) go riding

111
CAP. 21 Jocuri şi sporturi — UNIT. 21
Games and Sports
c) jucaţi cărţi c) play cards
d) jucaţi tenis d) play tennis
e) să înotaţi e) go swimming
Apoi propuneţi propose to Madeleine you:
a) să mergeţi la dans a) go dancing
b) să b) go skiing
să mergeţi la înot go for a swim
d) să jucaţi fotbal d) play football
e) să călăriţi e) go riding
Comparaţi conversaţia dvs. cu cea Compare your conversation with the
de pe casetă. one on the cassette.

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this!


în acest capitol începe un nou text. Ascultaţi scenetele 1 şi 2 pînă cînd veţi
găsi răspunsurile la următoarele întrebări:
OBEY"
Scenetele 1—2
— Cum sărbătoreşte Tom vacanţa?
— îi convine lui Tom ca Jo să vină cu prietenul ei?
— De obicei Alan merge cu maşina?

*
* *
CAP. 22 Urgenţe — Emergencies UNIT. 22

în acest capitol
• să solicitaţi ajutor în cazul în care maşina vă este în pană;
• să stabiliţi o

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Agness Gill (AG), Henry Gill (HG). ÄA MAN (AA)

AG: Ce înseamnă zgomotul aces­ AG: What's that noise?


ta?
HG: Nu ştiu. HG: I don't know.
AG: Priveşte indicatorul AG: Look at the temperature gauge.
temperatură.
HG: Drace! Fierbem! HG: Damn! We're boiling!
AG: Opreşte imediat! AG: Stop quickly!
HG: E un telefon aici în spate. HG: There's a telephone back there.
AG: Grăbeşte-te. AG: Be quick!
HG: Alo! Sînt în pană. HG: Hello. I've broken down.
AA: (la telefon) Care este numărul AA: (on the phone): what is your car
maşinii number?
HG: E 481 HG: E 481 GVY.
AA: Ce marcă este? AA: What make of car is it?
HG: Un BMW. HG: A BMW.
AA: Ce culoare? AA: What colour?
HG: Roşie. HG: Red.
AA: De la ce număr sunaţi? AA: What is the number of the phone
you are calling from?
HG: 528. HG: 528.
AA: Unde vă aflaţi? AA: Where are you?
HG: La o milă de Londra. HG: About a mile away towards Lon­
don.
AA: Sînteţi membru AA? AA: Are you a member of the AA?
HG: Da, HG: Yes.
AA: Trimit pe cineva acolo AA: I'll get someone there right

HG: HG. Thank

I'VE BROKEN DOWN — forma prescurtată de la I HAVE


DOWN. este la o
acţiune începută în trecut cu consecinţe în prezent şi poate in viitor.
I'VE BROKEN MY rupt piciorul (nu vindecat
I MY LAST YEAR Mi-am rupt anul
1 trecut

113
CAP. 22 — Emergencies 22

Past

h englesă se- |jne ЫсШтхш cont de ace^ aspect Tn li^ieNef^eel

Dialogue 2 Mrs Gammon (WG), Receptionist (Re)

WG Alo. Centrul de WG (telephoning): Hello. Is that the


sănătate Health Centre?
Re: Da, bună Cine Re: Yes, good morning. Who is that
sînteţi? speaking?
WG: Aici Winifred Gammon. Aş dori is Winifred Gammon speak­
o programare la doctorul Jack­ ing. I should like an appointment
son. with Dr. Jackson.
Re: Da, doamnă Gammon. Cînd Re: Yes, Mrs. Gammon. When would
doriţi să veniţi? you like to come?
WG: Este liber în această dimineaţă? WG: Is he free this morning?
Re: Nu, îmi pare rău, are lista Re: No. afraid he's booked right up
completă pentru această this morning. Can you come this
dimineaţă. Puteţi veni diseară la evening at
6,15?
WG: Da. Este în ordine. Vin diseară WG:Oh, yes. That's all right. I'll come
la Mulţumesc. at this evening. Thank you.
Re: La revedere, dnă. Gammon. Re: Goodbye, Mrs. Gammon.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT

I se folosesc în cazul tn care sa


Se mai poate щялпе şl can i have an «$>poifftroent - pot ешщ o

Cum se fixează o
How to make an appointment.

Aş dori să fixez doctorul.


Aş dori o întîlnire cu Dr. Jones.
Mr. Smith.
Mrs. Gill.
CAP. 22 Urgenţe — Emergencies UNIT.

I want to make an appoint­ the doctor.


I'd ment with Dr Jones.
Smith.
Msr. Gill.

Este el (ea) liber la ... — Da este.


Pot veni la... — veni la...

he free at Yes, he/she is.


You can come at/on...
she I come
Can come on day or afraid he's/she's booked
up. Can you

EXERCISES —
Exercise 1
Vă amintiţi de dialogul nr, 2 de pe Do you remember dialogue 2 on
casetă? Atunci completaţi spaţiile the cassette? Then complete de
goale cu ceea ce trebuie să spună role of Mrs Gammon in the
Dna Gammon. Este pe casetă. gapped conversation. It's on the
cassette, too.
Mrs Gammon: (asiguraţi-vă că vorbiţi cu centrul de sănătate)
Receptionist: Yes. Good morning. Who is that speaking?
(Bună dimineaţa. Cine-i la telefon?)
Mrs. Gammon :(doriţi o întîlnire cu dr. Jackson).
Receptionist: Yes, Mrs Gammon. When would you like to come?
(Da, d-nă Gammon, cînd doriţi să veniţi?)
Mrs Gammon: (în această dimineaţă).
Receptionist: No, afraid he's booked right up this morning. Can you
come this evening at
(Mi-e teamă că e ocupat. Puteţi veni diseară la 6,15?)
Mrs Gammon: (puteţi veni la această oră).
Receptionist: Goodbye, Mrs Gammon.
(La revedere d-nă Gammon).

Exercise 2
Acum încercaţi această conversaţie Now try this conversation in the
în acelaşi mod. same way.
Mrs Gammon: (Asiguraţi-vă că vorbiţi cu cabinetul dr. Chaffers)

115
CAP. 22 Urgenţe Emergencies UNIT. 22

Receptionist: Good afternoon. is


(Bună ziua, cine-i la telefon?)
Mrs Gammon (solicitaţi o programare)
Receptionist: Yes, Mrs. Gammon. would you like to come?
(Da d-nă Gammon, cînd doriţi să veniţi?)
Mrs Gammon dimineaţă)
Receptionist:
No. I'm afraid he's booked up tomorrow morning. Can you
come tomorrow afternoon at 4.45?
(Nu, mi-e teamă că e ocupat, puteţi veni după amiază la
Mrs 4,45?)
Receptionist: (Puteţi)
Goodbye, Mrs Gammon.
(La revedere d-nă Gammon).
Exercise 3
Ascultaţi din nou dialogul Listen again to dialogue number
Apoi imaginaţi-vă că sînteţi în pană Then imagine that you have
pe autostradă. Conduceţi un Ford broken down on the motorway.
Escort roşu cu numărul NEA-RX You drive a red Ford Escort,
104. Telefonaţi de la cabina 23, registration number NEA-RX 104.
situată la mile de Bristol, în drum You are telephoning from call box
spre Londra pe M5. Completaţi no. 23, 10 miles from Bristol,
spaţiile goale din dialog. Este travelling towards London, on the
înregistrat pe casetă. M5. Complete the gapped
dialogue. It's recorded on the
cassette.
(aveţi o pană) You: ...
Reprez. AA: Care este numărul AA Man: What is your car num­
maşinii ber?
... You: ...
Reprez. AA: Ce fel de maşină este? AA Man: What make of car is it?
... You: ...
Reprez. AA: Ce culoare? AA Man: What colour?
You: ...
Reprez. AA: De la ce număr de AA Man: What is the number of
telefon sunaţi? the phone you are calling from?
... You: ...
Reprez AA: Unde sînteţi? AA Man: Where are you?
You:
Reprez. AA: Sînteţi membru AA? AA Man; Are you a member of the
AA?
Dvs,: Nu, sînt membru ADAC, You: No, but I am a member of
the ADAC,
Reprez, AA: Trimit pe cineva acolo AA Man; I'll get someone there
right away.
CAP. 22 Urgenţe — Emergencies UNIT. 22

You: Thank you.


Repetaţi exerciţiul. De această dată Do this exercise again. Imagine
imaginaţi-vă că aveţi un Porsche de this time that you are driving a
culoare galbenă cu numărul HH-AN yellow Porsche, registration num­
273. Călătoriţi pe A 64 şi sînteţi la ber HH-AN 273: you are travelling
5 mile de Harrogate. Sunaţi de la on the A 64, you are miles from
postul telefonic 78. Şi acest dialog Harrogate, you are phoning from
este pe casetă. box 78. This dialogue is on the
cassette, too.

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this


Ascultaţi aciim scenetele 3—5 ale textului I'LL OBEY şi răspundeţi ta întrebări.
Scenetele 3, 4, 5
Ce s-a întîmplat cu Jo?
Pe cine a sunat ea?
Cum şi-au petrecut concediul Alan şi Jo?
CAP. 23 Faults UNIT 23

în acest învă|a|i:
• să vă
• să obiectul care nu funcţionează;
• să la reparat un obiect.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 young wife (Wi), young husband (Hu)

Wi: Ce s-a Wi: What happened?


Hu: Am spart o tavă. Hu: I've broken a plate.
Wi: O, este tava mea cea mai Wi: Oh, it's my best plate! A present
bună. Un cadou de la mătuşa from Auntie Gwen.

Hu: îmi pare teribil de rău, dragă. Hu: I'm terribily sorry, darling.
Wi: Ce stîngaci eşti! Wi: Oh, you're so clumsy!

Dialogue 2 Henry Giii (HG), Agnes Gill (AG), Assistant (As)

HG: Drace, s-a stricat! HG: Damn, It's broken down.


AG: Ce s-a întîmplat? AG: What's the matter?
HG: Acest s-a stricat. HG: This Flymo, it's broken down.
AG: Dar este foarte vechi. AG: Well, it is very old.
(Cîteva ore mai tîrziu)
(A few hours later)
HG: Acest Flymo s-a stricat. HG: This Flymo, it's broken down.
As: Da, cilindrul e stricat. As: Yes, the cylinder has gone.
Vă pot pune unul nou. I can get you a new one.
HG: Cît costă? HG: How much?
As: Aproximativ 50 poate 60 As: About £ 50. Perhaps £ 60.
HG: Cît costă maşina aceea nouă HG: How much is that new machine
de acolo? over there?
As: Aceea costă 141 E, domnule. As: That one costs £ sir.
HG: Mă voi (O să mă mai HG: I'll think about it.
gîndesc).

Dialogue 3 Mrs Gammon (WG), Assistant (As)

As: Radio Rentals. As: Radio Rentals.


WG: Bună seara. E ceva în neregulă evening. There's something
cu televizorul meu. wrong with my television set.
As: Care e necazul? As: What's the trouble?

118
CAP. 23 Defecţiuni Faults UNIT 23

WG: Nu este bună culoarea. colours are wrong.


As: Mai are ceva? As: Anything else?
WG: Da, face un zgomot ciudat. it's making a strange noise.
As: Da, Trimit imediat pe As: Yes, I see. I'll get someone there
cineva. right away.
WG: Mulţumesc. Poate veni astă Thank you. Can he come this
seară? Nu vreau să pierd evening? I don't want to miss

As: Să văd ce pot face. As: I'll see what I can do.
Wg: Mulţumesc. La revedere. thank you. Good bye.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se exprimă regretul
How to express your concern

îmi teribil de terribly


pare îngrozitor de rău I'm awfully sorry.
foarte very

2. Cum se spune că un obiect stricat


How to say that something is broken

Am spart o farfurie I've broken a plate


o vază have a vase

Maşina car
Flymo stricat The flymo has broken down
Siguranţa s-a fuse gone
Cilindrul dus cylinder
Bateria battery

E ceva în televizorul meu There is something wrong television set


neregulă cu maşina mea with my car

119
CAP. 23 Defecţiuni — Faults UNIT 23

EXERCIŢII — EXERCISES
EXERCISE 1
Ascultaţi dialogul de pe casetă. Listen to the dialogue on the
casette
Shop Assistant (As) - vînzătorul
Tourist (T) — turistul
As: Bună ziua, doamnă. As: Good day, madam.
T: Mă puteţi ajuta, vă rog? E ceva T: Can you help me, please? There
în neregulă la uscătorul meu de is something wrong with my
păr. hairdrier.
As: Care este necazul? As: What's the trouble?
T: Face un zgomot ciudat. T: It's making a funny noise,
As: înţeleg. As: I see.
T: îl puteţi repara? T: Can you put it right?
As: Să văd ce pot face. I'll see what we can do.
T: Cît timp va dura pînă T: How long will it take you to mend
it?
As: mîine la aceeaşi oră. As: Come back at this time tomorrow.
T: Mulţumesc. T: Thank you.
Luaţi locul turistului. Partea Take the role of the tourist. The
vînzătorului este înregistrată pe shop assistant's part is recorded
casetă. on the cassette.

1. Maşina dvs. de bărbierit nu mai Your razor won't shave properly.


funcţionează bine.
2. Ceasul dvs. de mînă rămîne în Your wrist watch loses time.
urmă.
3. Aparatul dvs. de fotografiat nu se Your camera won't focus properly.
poate regla bine.
4. Soneria ceasului deşteptător nu The alarm on your alarm clock
funcţionează. doesn't work.
5. Maşina dvs. de dictat face un Your dictating machine makes a
zgomot ciudat. funny noise.

EXERCISE 2
Dacă maşina dvs. se strică va trebui If your car breaks down, you may
să telefonaţi după ajutor. Citiţi acest have to telephone for assistance.
dialog model şi pe casetă. Read the following model dialogue
and listen to it on the cassette.
Reprezentant AA = AA Official
Conducător auto Driver
CAP. 23 Defecţiuni — Faults 23
AA Official: AA Official: Automobile Associa­
Automobiliştiior. Bună tion, good morning. How may I
dimineaţa. Vă putem help you?
Driver: Bună dimineaţa. Mă puteţi Driver: Good morning. Can you
ajuta, vă rog? help me, please?
AA Official: Ce sa întîmplat? AA Official: What's the matter?
Driver: Sînt în pană. Driver: I have broken down.
AA Unde sînteţi?
AA Official: Where are you?
Driver: între Harrogate şi York.
Driver: Between Harrogate and
AA Official: Ce marcă de maşină York.
aveţi? AA Official: What sort of car have
Driver: Un Volkswagen Polo you got?
AA Official: Cum vă numiţi? A Volkswagen Polo.
AA Official: What's your name,
Driver: Mă numesc Herzog. HER­ please?
ZOG. Driver; My name is HER-
AA Official: Ce s-a întîmplat cu ZOG.
maşina d-le Herzog? AA Official; What's the matter with
Driver: Cureaua ventilatorului s-a your car, Mr Herzog?
stricat. Driver; The fan belt has gone.
AA Official: Sînteţi memebru AA, AA Official: Are you a member of
Herzog? the Automobile Association, Mr
Driver: Nu, sînt membru ADAC. Herzog?
Driver: No, but I'm a member of
AA Official: Rămîneţi lîngă maşină, the ADAC.
Trimitem pe cineva acolo AA Official; Stay with your car, sir.
cîl de curînd posibil. We will have someone there as
Rolul reprezentantului AA este soon as possible.
înregistrat pe casetă. Luaţi rolul The part of the AA Oficial is
turistului, pe baza informaţiilor de recorded on the cassette. Provide
mai jos. the part of the tourist according to
the information given below.
Mercedesul dvs. s-a
Your Mercedes 190 has broken
între Birmingham şi Coventry.
down between Birmingham and
Credeţi că bateria s-a descărcat.
Coventry. You think that the battery
2. Audi-ul dvs. 100 s-a defectat între has gone.
Shrewsbury şi Hereford. Radia­ 2. Your Audi has broken down
torul este spart. between Shrewsbury and Hereford
3. Fordul dvs. Sierra s-a defectat The radiator has broken.
între Leeds şi Bradford. Motorul 3. Your Ford Sierra has broken down
face un zgomot ciudat. between Leeds and Bradford. The
4. Maşina dvs. Vauxhall Astra s-a engine is making a funny noise.
defectat tocmai dincolo de Edin­ 4. Your Vauxhall Astra has broken
burgh. S-a spart parbrizul. down just outside Edinburgh. The
wind screen has broken.
121
CAP. 23 Defecţiuni — Faults UNIT 23

5. Mazda dvs. 626 s-a defectat între 5. Your Mazda 626 has broken down
Keswick şi Lancaster. Ştergătorul between Keswick and Lancaster.
de parbriz nu The windscreen wipers don't work.
6. Fordul dvs. Escort s-a defectat 6. Your Ford Escort has broken down
între Bristol şi Chipping between Bristol and Chipping Sod­
S-a spart ţeava de eşapament. bury. The exhaust pipe has broken.

EXERCISE 3
Uneori au loc accidente şi trebuie Sometimes accidents happen and
să vă cereţi scuze politicos. then you have to apologize polite­
ly.
terribly
Example: I'M awfully sorry, I've broken a cup.
very
Acum scuzaţi-vă pentru următoarele Now apologize for the following
accidente. accidents.
a. Aţi spart o vază. (broken a vase)
b. Aţi vărsat vin pe faţa de masă (spilt wine on the tablecloth)
c. Aţi pierdut cheia uşii de la intrare (lost your front door key).
d. Aţi ars cuvertura patului, făcînd o gaură (burnt a hole in the
bedspread).
e. Aţi lăsat apa să se reverse din cadă. (Let the bath water overflow).
f. Aţi călcat peste pisică (trodden on the

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this


Ascultaţi acum ultimele scenete ale textului de ascultat. Dacă doriţi, puteţi
asculta de la început tot textul şi chiar de mai multe ori pînă ce veţi putea
răspunde la întrebările de mai jos:
— Ce s-a petrecut în timpul concediului?
— Ce a neliniştit-o pe Jo?
— Credeţi că nunta va avea loc?
CAP. 24 Boala — Illness UNIT 24

In acest capitol învăţaţi:


• să spuneţi că sînteţi bolnav;
• să descrieţi simptomul unei boli;
• să solicitaţi mijloacele de combatere a unei anumite boli.

DIALOGURI — DIALOGUES
Dialogue 1 Felicity (F), Pharmacist (Ph) (At the Pharmacy)

F: Scuzaţi-mă. Aveţi ceva pentru F: Excuse me. Have you got some­
un stomac deranjat? thing for an upset stomach?
Ph: Despre ce este vorba exact? Ph: What's the matter
F: Am o uşoară diareee şi am o F: I've got a touch of diarrhoea. And
afurisită de durere de cap. I've got a nasty headache.
Ph: Cînd a început? Ph: When did this start?
F: A început în timpul nopţii. F: It started during the night.
Ph: Vă voi da ceva împotriva Ph: I'll give you something for the
diareei. diarrhoea.
F: Mulţumesc. F; Thank you.
Ph: Şi aţi face bine să cumpăraţi Ph: And you had better buy some
nişte aspirine contra durerii de aspirins for the headache.
cap,
F; Cîte trebuie să iau? F: How many should I take?
Ph: Instrucţiunile sînt pe flacon. Ph: The instructions are on the bottle.
YOU HAD BETTER: face bine
Este o des în Este o de a recomanda
unei persoane să facă un anume

Dialogue 2 Winston (W), Doctor (Dr)

Dr: Deci, care este problema? Dr: Now then, what's the trouble?
W: Cred că mi-am luxat glezna. W: I think I've sprained my ankle.
Dr: înţeleg. Vă doare? Dr: I see. Are you in pain?
W: Da, e foarte dureros. W: It is very painful, yes.
Dr: Cum aţi Dr: How would you describe it?
W: Mă doare cînd merg. W: It hurts when I walk.
Dr: înţeleg. Sora vă va pune o Dr: I see. The nurse will put a com­
compresă. press on it.
W: Mulţumesc, W: Thank you.
Dr: Trebuie să staţi în pat cîteva Dr: You must stay in bed for a couple
zile. Şi fără fotbal deloc. of days. And no more football.
W: Nu, deloc. W: No, doctor.
CAP. 24 Boala — Illness UNIT

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


La doctor
At the doctor
a) Cum se spune că bolnav. a) How to say you are ill.

Care problema?
ill bolnav necazul?
bolnav (cu vomă)
I am ill Sînt bolnav. What's the trouble?
I am sick Mi-e rău.
unwell indispus matter?
faint leşinat, slăbit

b) Cum se descriu simptomele. b) How to describe symptoms.


Vă doare ceva? HAVE YOU GOT A PAIN?

capul
dintele
spatele
pieptul mă doare
braţul mă supără
degetul
stomacul
glezna
genunchiul
piciorul
degetul de la
picior
CAP. 24 Boala — Illness UNIT

durere de cap. headache.


durere de ureche. earache.
Am un durere de dinţi. I've got a toothache.
o durere de stomac. an stomachache.
stomac deranjat. upset stomach.
cold.
tuse. cough.
temperatură. (fever).
durere de sore throat.
gripă. the flu.
diaree. diarrhoea.

durerea în gît the sore throat


Cînd a început durerea When did the pain start?
aceasta this

noaptea trecută last night.


A început ieri It started yesterday.
acum 3 zile 3 days ago.

WHEN DID THIS a început?


IT STARTED LAST NIGHT A noaptea
Aceasta este o formă a trecutului simplu Past Tense) care se
formează la regulate -ed formei de
Acest timp exprimă o acţiune încheiată Formele
şi negative ca
ale se cu verbul DO aici
Prezent Trecut
începe adesea la teri a ia ora
show often starts at 9.00. Yesterday it at
începe ora 9? A la
Does start at 9.00? Did the start at 9.00 yester­
Da nu day?
Yes, ft does/No, it doesn't a nu a
Cînd Yes. It it
it start? Cînd a
When did it
125
CAP. 24 Boala — Illness
2. La farmacie.
At the pharmacy.

o durere în a sore throat?


ceva pt. un stomac deranjat? Have you got un upset stomach?
anything for
gripă?
the flu?
diaree?
diarrhoea?

EXERCISES

EXERCISE 1
că vă dor următoarele părţi Say the following parts of your
ale corpului: body hurt.
1. capul 6. braţul your head 6. your arm
2. piciorul 7. stomacul 2. your leg 7, your stomach
3. gamba 8. urechea 3. your foot a. your ear
4. mîna 9. genunchiul 4. your hand 9. your knee
5. spatele dintele 5. your back your tooth
Dacă doriţi, ascultaţi pe casetă cum If you want to, listen to the pronun­
se ciation on the cassette first.

EXERCISE 2
Ce spuneţi dacă: What would you say if:
Aveţi o durere de dinţi?
2. Aţi mîncat prea multe cireşe?
3. Aţi băut prea mult vin
4. Tuşiţi.
5. Aveţi o durere de ureche?
6. Aveţi temperatură?
7. V-aţi luxat glezna?
8. diaree?
9. Aţi pe genunchi?
Verificaţi-vă cu caseta. Check your answers with the cas­
sette.
CAP. 24 Boala — Illness UNIT 24

EXERCISE 3
rolul pacientului în dialogul Play the role of the patient in the
partea pacientului following dialogue. Make up the
şi citiţi partea doctorului. Ascultaţi part of the patient and read the
modelul pe casetă. part of the doctor. Listen to the
on the cassette.
Patient Doctor
1. Greet the doctor. 2. Now, then, what's the trouble?
(Salutaţi (Atunci care-i necazul?)
3. Say you have a sore throat. 4. When did it start?
(Spuneţi că vă doare (Cînd a început?)
5. Say it started two days ago. 6. I will give you something for the sore
throat.
(Spuneţi că a început acum două (Vă voi da ceva de durere în
zile)
Acum ascultaţi de pe Now listen to the gapped conver­
casetă şi luaţi rolul pacientului, com- sation on the cassette and take
pletînd spaţiile goale. the role of the patient.
a. Aveţi o durere de spate de trei a. You have had a bad back for three
săptămîni. weeks.
b. Aveţi diaree de ieri. b. You have had diarrhoea since
yesterday.
c. Tuşiţi de o săptămînă. c. You have had a cough for a week.
d. Aveţi temperatură de 2 zile. d. You have had a temperature for 2
days.
CAP. 25 Concediul — Hoii'days 25

in acest capitol să vorbiţi despre planurile dvs de vacanţă.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Peter Fuller (PF), Henry Gill (HG)

PF: Mergi în concediu în acest PF: Are you going on a holiday this
year?
HG: Da, voi merge în Franja. HG: Yes, I'm going to France.
PF: Vei sta la hotel? PF: Are you going to stay in a hotel?
HG; Nu, vom lua o rulotă. HG: No, we're going to take the
caravan.
PF: Asta e o idee bună. Veţi sta în PF: That's a good idea. Are you going
nord? Ori mergeţi în sud? to stay in the North? Or go South?
HG: Dacă vremea va fi bună vom HG: If the weather's good, we're going
sta în Bretagne. Dar dacă nu to stay in Brittany. But if it's not,
va fi, vom merge pe Coasta de we're going to go to the Cote
Azur. d'Azur.
PF: Bine, sper să o vreme PF: Well, I hope you have a good time.

HG: Mulţumesc. Les vacances, les HG: Thanks. Les vacances, les vacan-
vacances! ces!
PF: Ei, da. PF: Er, yes.
TO VERB este cu ajutorul căreia se exprimă
I AM TO STAY A
ARE YOU TO STAY A HOTEI?
YES, AM/NO, NOT
IF THE WEATHER GOOD, WE'RE
o condiţie

Dialogue 2 Anne Bardy (AB), Travel Agent (TA)

TA: Bună ziua. TA: Good afternoon.


AB: Bună ziua. AB. Good afternoon.
TA: Vă pot ajuta? TA: Can I help you?
AB: Da, să merg la Paris. AB: Yes, I want to go to Paris.
TA: Da, doamnă. Pentru timp? TA: Yes, madam. For how long?
AB: A, numai pentru zile. AB: Oh, just for a few days.
TA: Mergeţi cu trenul şi cu vehicul TA: Are you going by train and
cu pernă de aer? Ori mergeţi hovercraft? Or are you going to
cu avionul? fly?
Concediul — Holidays UNIT 25

AB: Ei bine, dacă nu este prea AB: Well, if it's not too expensive, I'm
scump, voi merge cu avionul. going to fly.
TA: Da, doamnă, călătoria dus- TA: Yes, madam. The return fare to
la Paris cu avionul costă Paris by air is
lire.
AB: Cît costă cu trenul şi cu AB: What does it cost by trains and
cu pernă de aer? hovercraft?
TA: Cu trenul şi cu vehicolul cu TA: By train and hovercraft it costs
pernă de aer costă aproximativ about E 70.
70 lire.
AB: Atunci voi merge cu trenul. AB: I'll go by train then.
TA: Da, doamnă. Călătorie plăcută. TA: Yes, madam. I hope you have a
good journey.
AB: Mulţumesc. AB: Thank you.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY


1. Cum se întreabă în legătură cu proiectele.
How to about

Dvs să staţi acasă


El să stea în România anul acesta?
intenţionează
Ea să mergeţi în sud
să meargă la Exter
să jucaţi fotbal
să joace tenis

at home
Are you stay
in Romania
this year?
going to south
he to Exter
tomorrow?
she play football
tennis

aveţi are
Ce faceţi? What
are el intenţia să is he going to do?
facă?
ea she
CAP. 25 Concediul Holidays UNIT

Eu I să stăm acasă stay at home


intenţionează mergem go to France
să Franţa
play tennis
Ea intenţionăm să jucăm tenis
visit friends
Noi vizităm
prieteni

vremea este bună intenţionez


Dacă
este prea cald să merg
scump în Franţa

the weather is good I'm going


If It's not too hot to go
expensive to France

EXERCISE 1
lată mijloace de transport: Here are some means of travelling:
a merge cu avionul go by plane
trenul train
vaporul boat
maşina car
Urmează să vizitaţi aceste locuri. You are going to visit these
Urmează să călătoriţi cu mijloacele places. You are going to travel by
de transport de mai jos. the transport given below.
Example: London — plane
Anul viitor intenţionez să vizitez Next year I'm going to visit Lon­
Londra. don.
Intenţionez să merg cu avionul. I'm going to travel by plane.
Acum este rîndul dvs.
Now it's your turn.
London — plane 5. Vienna — train
2. — boat 6. Bornholm —
3. Paris — car 7. Copenhagen — train
4. Rome — car 8. Cairo — plane.
CAP. 25 Concediul — Holidays UNIT 25

EXERCISE 2
Ascultaţi dialogul de pe casetă. Apoi Listen to the dialogue on the
discutaţi despre planurile dvs. în cassette. Then talk about your
legătură cu concediul. Rolul A este holiday plans. The cassette has a
înregistrat pe casetă. în spaţiile recording of the role A, with gaps
libere dvs. urmează să introduceţi for you to insert Role B.
rolul
Role A Role B.
Where are you going on holiday 2. Say where you are going.
this year?
(Unde mergeţi în concediu anul (Spuneţi unde mergeţi)
acesta?)
3. How long are you going to stay? 4. Say how long you intend to stay.
(Cît intenţionaţi să staţi?) (Spuneţi cît timp veţi sta.)
5. Are you going atone? 6. Say who are going with.
(Mergeţi (Spuneţi cu cine mergeţi)
7. How are you going to travel? 8. Say how you intend to travel.
(Cum veţi călători?) (Spuneţi cum veţi călători)
9. What are you going to do when what you intend to do on
you are on holiday? holiday.
(Ce intenţionaţi să faceţi în con­ (Spuneţi ce Intenţionaţi să faceţi în
cediu?) concediu.)

Ascultaţi cu atenţie — to this


Pentru acest capitol caseta conţine o scurtă scenetă de ascultat. Ascultaţi tot
textul de ori pînă pe baza informaţiilor obţinute, veţi putea răspunde
la întrebări.
— De ce sînt nemulţumiţi locuitorii din
— Este Godiva de aceeaşi părere cu soţul ei privinţa impozitelor?
— Ce face Godiva la

131
CAP. 26 Invitaţii — Invitations UNIT 26

în acest capitol învăţaţi:


• să despre o
• să formulaţi o invitaţie în mod politicos.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Felicity (F), Winston (W)


F: 8762940? F: 8762940.
Alo, tu eşti, Felicity? Hi! Is that Felicity?
F: Da. Bună, Winston. F: Yes. Hello, Winston.
W: Felicity, ce faci mîine seară? W: Felicity, what are you doing tomor­
row evening?
F: fi/lîine? Să văd. Nimic. F: Tomorrow. Let me see. Nothing.
W: E un concert de muzică folk la W: There's a concert of folk music at
Ţi-ar plăcea să the Town Hall. Would you like to
mergi? go?
F: Ar fi frumos. Mulţumesc foarte F: That would be lovely. Thanks very
mult. much.
W: Ne la 7,30. W: I'll meet you at 7.30,
F: Bine, unde? F; O.K. Where?
W: La intrarea în Town Hail. W: At the Town Hall entrance,
F: OK. La intrarea în Town Hali la F: O.K. At the Town Hall entrance at
7.30. Aştept cu nerăbdare. La 7.30. I'll look forward to that. Good
revedere. bye.
W: La revedere. Pe mîine. W: Goodbye. See you tomorrow.

WHAT ARE YOU DOING TOMORROW EVENING? Ce faci mîine


seară?
în engleză se foloseşte foarte mult forma prezentului progresiv a
verbelor în unei în cadrul unui
program viitor.

2 Anne Bardy (AB), Constance (C)

AB: York AB: York


C: Alo, Anne, tu eşti? C: Hi, there, Anne! Is that you?
AB: Cine e la telefon? AB: Who's that speaking?
C: Sînt Constance. C: It's me, Constance.
AB: A, Constance, ce bine că te AB; Well, Constance, how nice to hear
aud. Unde eşti? from you. Where are you?
CAP. 26 — Invitations UNIT 26

C: Sînt în York acum, cu Hugo. El C: I'm in York right now, with Hugo.
este aici cu afaceri. He's here business.
AB; E minunat. Ce mai faceţi? AB: That's marvellous. How are you
both?
C: Sîntem bine. C: We're fine.
AB: Constance, ce faci mîine AB: Constance, what are you doing
seară? tomorrow evening?
C: Mîine? Să văd. Nimic, de ce? C: Tomorrow? Let me see. Nothing.
Why?
AB: E un spectacol cu „Hamlet" la AB: There's a ance of „Hamlet"
teatrul Ţi-ar plăcea să at the Royal Would you
mergi? like to go?
C: Ar fi frumos. Mulţumesc foarte C: That would be lovely. Thanks very
mult. much.
AB: Ne vedem mîine la teatru la 7. AB: I'll meet you at the theatre at 7
o'clock.
C: Un moment. Mă tem că nu pot
C: Wait a minute. I'm afraid we can't
merge. Mă cu nişte
go. I'm going to meet some friends
prieteni de-ai lui Hugo.
of Hugo's.
AB: O, este într-adevăr păcat. Poate
AB: Well, that's a real pity. Some other
altădată.
time, perhaps.
C: Da, altă dată. Atunci, la
C: Yes, some other time. Good bye,
revedere.
then.
AB: La revedere.
C: Good bye.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


1. Cum se întreabă o persoană dacă este liberă să primească o invitaţie.
How to ask if somebody is free to accept an invitation

Ce intenţionaţi să faceţi mîne?


Aveţi treabă astă (de
Sînteţi ocupat la Ce aveţi de gînd?
Sînteţi liber de săptămînă

What are you doing tomorrow?


doing anything this evening? Nothing
Are you busy at the week-end? What do you have in
free mind?

133
CAP. 26 invitaţii — Invitations UNIT 26

2. Cum se exprimă ce aţi dori să faceţi.


to say you to do.

concert
Ar fi frumos
Este un film la Town Vă mulţumesc foarte
cu Hamlet Hall mult

concert
There's a film at the Town That would be lovely.
Hall Thank you very much.

performance of Hamlet Theatre

3. Cum vă exprimaţi cînd nu puteţi merge.


How to say you can't go.
ocupat
Mi-e teamă că indisponibil
am o întîlnire Ce păcat!
Poate
trebuie să merg la Bristol
nu pot să merg
să vin

busy.
I'm
not free. What a pity!
an engagement. Some other time per­
I'm afraid have haps.
to go to Bristol.
go.
can't
come.

134
CAP. 26 Invitaţii — UNIT 26

EXERCIŢII — EXERCISES

EXERCISE 1
Sînt trei puncte de plecare marcate There are three starting points,
cu un asterisc. Urmăriţi şi with an Follow
vedeţi puteţi alcătui. the arrows and see how many
conversations you can up.

*Să mergem la o Da, hai. Cînd? Ce-ar fi diseară?

*Să mergem la
cinema?

Vai, nu, nu la *Să ieşim la un Mi-e teamă că nu


restaurant. sînt

Mi-e teamă că sînt Ce păcat.


ocupat(ă) vineri. Ce-ar fi vineri?
Ce-ar fi sîmbătă?

Ar fi frumos Da, e în regulă.

Unde să ne La intrare

Poţi să mă iei? Cînd?

In faţă la cinema. Cînd ne întîlnim?

I
In regulă. La ce oră? Să spunem că
înainte de 8.

Aştept cu
nerăbdare.

135
Invitaţii — Invitations UNIT

*Let's go to pub. Yes, let's. When? How about this


evening?

we go to a
cinema?

Oh, no, not to a pub! *Let's go out to I'm afraid I'm not
a restaurant. free.

I'm afraid I'm busy What a pity.


on Friday. How about
What
Saturday?

That would be lovely Yes, that's

Where shall we meet?i At the entrance.

Could you pick me up?

In front of the cinema. When shall we


meet?

O.K. What time? Let's just say


before 8

I'm looking
to that.

EXERCISE 2
Prietenul(na) dvs. vă telefonează Your friend is telephoning to ask
pentru a vă invita să Ceea ce you to go out. What your friend
spune el/ea e înregistrat pe casetă. says is recorded on the cassette.
Ce What do you say?

136
26 Invitaţii Invitations UNIT 26

Prietenul: Ce faci mîine seară? Your friend: What are you doing
tomorrow evening?
Dvs: You;
Prietenul: E un concert de muzică Your friend; There's a concert of folk
folk la Town Hall. Vrei să music at the Town Hall.
mergi? Would you like to go?
Dvs: You:
Prietenul: Ne întîlnim la 7,30.
Your friend: I'll meet you at 7.30.
Dvs:
You;
Prietenul: La intrare la Town Hall Your friend: At the Town Hall
entrance.
Dvs: You:
Prietenul: La revedere. Your friend: Good bye.
Dvs:
You:
conversaţia. De data aceas­ Do the conversation again. This time
ta prietenul(na) vă invită să mergeţi your friend asks you to go to a
la dans. dance.
Refaceţi conversaţia. De această Do the conversation again. This time
dată dansul este la Hammersmith the dance is at the Hammersmith
Palais, Palais.
Refaceţi conversaţia. De data aceas­ Do the conversation again. This time
ta prietenul (a) vă sugerează your friend suggests meeting at 8
întîlnirea la ora 8. o'clock.
Refaceţi conversaţia. De data aceas­ Do the conversation again. This time
ta prietenul (a) vă sugerează your friend suggests meeting at Ham­
întîlnirea la staţia de metrou Ham­ mersmith Underground Station.
mersmith.
CAP. 27 Intîlniri — Meetings UNIT 27

în capitol învăţaţi;
• să propuneţi o întîlnire unei persoane;
• să fixaţi data şi locul întîlnirii.

DIALOGURI — DIALOGUES

1 Winston (W), Jerry (J)

W: Bună, W; Hello, Jerry.


J: (scoţîndu-şi şapca şi ştergîndu- J (taking off his helmet and mopping
şi fruntea); his brow).
W: Ai avut o zi bună? W: Good day?
J; Nu prea rea. Mulţumesc Dom­ J; Not bad. Thank God it's Friday.
nului că e vineri.
W; Eşti liber mîine? W; Are you off tomorrow?
J: Da, pînă la 8. J; Yes. Till 8 o'clock.
W: Ce-ai zice să jucăm tenis? W: What about playing tennis?
J; Mîine? J; Tomorrow?
Da. W; Yes.
OK. La ce oră? J: O.K. What time?
W: Ce zici de 10,30? W; How about 10.30?
J; La OK. J; O.K.
Să ne întîlnim la club? W: Shall we meet at the Club?
J: Da, OK. J; Yes. OK.

DAY prescurtare de ia D$d you a sau


a good
AT CLUB La

2 Anne Bardy (AB). Constance

AB: Constance, mîine sînt curse de AB: Constance, it's York races tomor­
cai în York. Mergem? row. Shall we go?
С: Tu şi cu mine? C: You and me?
AB: Da, numai noi două. AB: Yes, just the two of us.
С: Bine, unde ne întîlnim? C: OK, where shall we meet?
AB: Să ne întîlnim la mine acasă? AB: Shall we meet at my place? Then
Apoi luăm autobuzul. we can get the bus.
С: E o idee bună. La ce oră să C: That's good idea. What time shall
vin? I come?
AB: O, vino pe la 1. AB: Oh, come about 1 o'clock.
CAP. 27 — Meetings UNIT 27

C: Bine, la Se joacă o piesă C: 0K. 1 o'clock. There's a good play


bună la teatru. Ai vrea să on at the theatre. Would you like
mergi? to go?
AB; Mi-e teamă că nu sînt liberă. AB: I'm afraid I'm not free. I'm going
Ies în oraş cu Jim. M-a invitat out Jim. He's asked me to
la cină. dinner.
C: Sper să ai o seară plăcută. C: I hope you have a nice time.
A Se joacă piesă.
ME T O în la
este de o în
în care îi spus asked me
to la

3 Mrs Gammon (WG), Eleanor (El)

El: 878.5961. EI: 878.5961.


WG: Tu eşti, Eleanor? WG: Is that you, Eleanor?
El: Da, Bună. El: Yes. Hello, Winifred.
WG: Ce mai faci? WG: How are you?
El: Foarte bine, Dar El: I'm very well, thanks. And you.
tu?
WG: Da, mă simt foarte bine. E o zi WG:Yes, I'm feeling very well. It's a
frumoasă, nu? lovely day, isn't it?
El: Da, este. El: Yes, it is,
WG: Mergem la o plimbare pe Shall we go for a walk on the
pajişte? common?
El: A, este o idee bună. Da. Mi-ar El: On, that is a good idea. Yes. I
plăcea să merg la o plimbare. would like to go for a walk. What
La ce oră time shall we meet?
WG: Peste 20 de minute? about in 20 minutes?
El: Da, în regulă. Peste 20 de El: Yes, all right. In 20 minutes.
minute.
WG: Ne întîlnim pe pajişte. WG: I'll see you on the common.
El: Da. Peste 20 de minute. îţi El: Yes, in 20 minutes. Thank you for
mulţumesc pentru invitaţie. inviting me.
WG: E în regulă. Pe curînd. That's all right. I'll see you soon.
El: Da, peste 20 de minute. El: Yes, in 20 minutes,
WG: Atunci, la revedere. Goodbye, then.
El: La revedere. El: Goodbye.

în în o
unde prezent au fost
firaisf<»Tn^e în
SEE Pe
CAP. 27 — Meetings UNIT 27

CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT


se fixează o întîlnire.
How to make an appointment or a date.
appointment întîlnire oficială
date întîlnire între prieteni
a. Cum se propune o acţiune în a. How to propose to do something
comun. together.
о cursă race
astă seară tonight
Este un concert There's a concert
mñne tomorrow
о piesă play on

Să mergem. E o idee bună.


Ar fi frumos.
Ai dori să mergi? Mi-e temă că nu sînt liber(ă).

Shall we Oh, that's a good idea.


I'm afraid. not free.
Would you like to go?

jucăm tenis

mergem la o plimbare
jucăm tenis
Ce-ar fi să mîine?
mergem la o plimbare

play tennis
Shall we tonight?
go for a walk
playing tennis
What about tomorrow?
going for a walk

b. Cum se propune ora/data la care b. How to propose a time.


urmează să aibă loc acţiunea

Te peste 20 minute Este în regulă.


— Nu, este (puţin) prea
într-o jumătate de oră
Să ne la ora 2
ora 5,30

140
л
CAP. 27 Intîlmri — Meetings UNIT 27

I'll meet you 20 minutes


That's OK.
half an hour — That's all right. No, That's (a bit)
Shall we meet at two o'clock? too early/late
5,30

Cînd
— La 6,30
La ce oră să ne întîlnim?

When
— At 6.30
What time shall we
Cum se propune c. How to propose the place.

Să te întîlnesc în faţa teatrului?


Ne putem la club? — Da, ,în regulă.
Unde este asta?
ia mine/tine acasă?

Shall meet you in front of the theatre?


Сап we meet at the club?
— Yes, OK.
at my/your flat? Where's that?

Unde ne întîlnim? — La club. Where shall we meet? — At the


club.

EXERCIŢII — EXERCISES

EXERCISE 1
că cineva vă întreabă la Imagine someone asks you what
ce oră trebuie să vă time you should meet. Suggest an
Propuneţi o oră potrivită. appropriate time.

Prietenul: La ce oră ne întîlnim? Friend: What time shall we meet?


Dvs: Te întîlnesc la ora 10. You: I'll meet you at 10 o'clock.
Spuneţi că vă veţi întîlni prietenul la Say you will meet your friend at the
următoarele ore. following times.
a. c. 12.30 e. 14.45 g. 16.00
b. 15.17. d. 19.30 f. 19.45 h.

141
CAP. 27 fntîlniri — Meetings UNIT 27

EXERCISE 2
că cineva vă întreabă Imagine someone asks you where
să vă Propuneţi un loc you should meet. Suggest an
corespunzător. appropriate place.
Example: Friend: Where shall we meet?
You: Can we meet at the Theatre?
Spuneţi că vă veţi întîlni prietenul în Say you will meet your friend in
următoarele locuri. the following places.
a) cinema b) station c) bus stop
d) pub corner of King Street Betty's
and Parliament Street

EXERCISE 3
Această conversaţie este înregistrată This conversation is recorded on
pe casetă. Ascultaţi-o cu atenţie. the Cassette. Listen to it carefully.
Peter: Faci ceva mîine? Peter: Are you doing anything tomor­
row?
Jane: Nimic. De ce? Jane: Nothing. Why?
Peter: E un film bun la Odeon. Peter: There's a good film at the
Vrei să mergi? Odeon. Would you like to go?
Jane: Ar fi Unde ne Jane: That would be lovely. Where
întîlnim? shall we meet?
Peter: Ne putem întîlni la Plough? Peter: Can we meet at the Plough?
Jane: Nu sînt sigură unde este Jane: I'm sure where that is.
asta.
Peter: Este la capătul Colchester Peter: It's at the end of the Col­
Road colţ cu Straight Road. chester Road at corner of
Road.
Jane: în regulă. La ce oră ne Jane: OK. What time shall we meet?
întîlnim?
Peter: La 7.30. Peter: At 7.30.
Jane: Bine. Ne vedem atunci. Jane: I'll see you then.
Acum alcătuiţi conversaţii similare Now do similar conversations
folosind următoarele informaţii: using the following information:
a) Odeon — Street/Breakspear Road — 20.00
b) Post Office — West Road —
c) Number 22 bus stop — Crown Lane —
d) Marks & Spencer — Damask Street — 19.00
e) Entrance to St. Hospital — Road — 15.00
CAP. 27 — Meetings UNIT 27

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this


Ascultaţi relatarea de cîte ori doriţi şi reţineţi informaţiile pe baza cărora
s-au alcătuit întrebările:
THE LOCH NESS MONSTER. Unde trăieşte monstrul? Care este porecla
monstrului? Cine este în final monstrul, după opinia studenţilor de la
Birmingham? Există el într-adevăr?
CAP. îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28

în acest capitol cum să formulaţi cererile dvs. legate de


cumpărarea unor obiecte de şi a unor cadouri.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Anne Bardy (AB), Shop Assistant (As)

As: Vă pot fi de folos? As: Can I help you?


AB: Da, caut o pereche de mănuşi. AB: Yes, I'm looking for a pair of
gloves.
As: Da, doamnă, ce măsură? As: Yes, madam. What size?
AB: Am măsura 7. AB: I take size 7.
As: lată cîteva de măsura 7. As: Here are some in size 7.
AB: O, nu. Doresc ceva de piele. AB: Oh, no. I want something in
leather.
As: Da, doamnă, lată cîteva mănuşi As: Yes, madame. Here are some
de piele măsura 7. leather gloves in size 7.
AB: Pot să le încerc? AB: Can I try them on?
Desigur, doamnă. As: Of course, madam.
AB; Cred că astea mi se potrivesc, AB: I think I need this sort of thing, but
dar o măsură mai mare a larger size.
As: Da, lată măsura As: Yes, madam. Here's a size
AB: Da, sînt foarte frumoase. Aveţi AB: Yes, they are very nice. Have you
aceeaşi măsură, dar got this size, but in blue?
As: îmi pare foarte rău, avem de As: I'm very sorry, madam. We haven't
culoare albastră. got them in blue.
AB: înţeleg. Mulţumesc, atunci le AB: I see. Thank you. I'll leave it then.
las. La revedere. Goodbye.
As: La revedere, doamnă. As: Goodbye, madam.

I'M LOOKING FOR A OF Caut o de

TO LOOK FOR a căuta


a pair of de
a pair of shoes; o pereche de pantofi
a pair of pereche de
a pair of o pereche de colanţi

Dialogue 2 Henry Gill (HG), Shop Assistant (As)

HG: Bună ziua. HG: Good afternoon.


As: Bună ziua, domnule. As: Good afternoon, sir.

144
CAP. 28 îmbrăcămintea Clothes UNIT 28

HG: Caut ceva pentru mea. HG: I'm looking for something for my
wife.
As: Da, domnule. V-aţi gîndit la As: Yes, sir. Have you anything in
ceva? mind?
HG: Ea are deja o mulţime de HG: She already has a lot of jewellery.
bijuterii.
As: Ce ziceţi de o sticlă cu parfum? As: How about a bottle of perfume, sir.
HG: Ce-mi recomandaţi? HG: What do you recommend?
As: „Tropical Sunset" este foarte As: Tropical Sunset is very popular at
popular în momentul acesta. the moment, sir.
HG: Pot încerc? HG: Can I try it?
As: Da, domnule. As: Yes, sir.
HG: (mirosind) îmi place. Cît HG: (sniffing) Mmm. like that. How
costă? much is it?
As: 5 lire uncia (28,35 gr), dom­ As: £ 5 an ounce, sir.
nule.
HG: Iau o sticlă de o uncie. HG: I'll take an ounce bottle.
As: Da, domnule. Mulţumesc. As: Yes, sir. Thank you.

FOR Caut
HAVE YOU — fipfKlit
în
dintre şi se
şi any în negative şi
Cum se solicită un obiect de îmbrăcăminte.
How to ask for an article of clothing.

o rochie? dress?
Aveţi un pulovăr? Have you got a pullover?
o cravată? tie?
pantofi? pair of shoes?
o pereche de
colanţi? tights?

2. Cum ceea ce doriţi.


How to describe what you want.

Ce culoare căutaţi? What colour are you looking for?


Ce măsură vă trebuie? What size need?
Ce material doriţi? What material do you want?

145
CAP. 28 îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28

roşu. red.
galben. yellow.
Ceva albastru închis. Something in dark blue.
de wool.
de piele. leather.

Doresc 34
îmi trebuie măsura 36
Vreau 38

3. Cum se cere ceva


How to ask for something different.

Cred că mai mică?


trebuie o măsură
mai mare?
Aveţi acest dar albastru?
în
verde?
nylon?
de
mătase?

I think I need this sort smaller.


a size
but larger,
Have you got blue.
in green.
nylon.
silk.

Cum se solicită o sugestie.


How to as when vou need advice.
soţia mea
Caut ceva pentru un copilaş
un cadou 0 tînără
un domn
CAP. 28 îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28

my wife.
something a baby.
I'm looking for for
a present a young girl.
a gentleman.

Alte propoziţii utilizate la cumpă­ Some other shopping phrases.


rături.
Pot să încerc? Can I try it?
Pot să îl/le/îi încerc? Can I try on?
îl/o/îi/le iau. I'll take it/them.
să îl/o/n/le împachetaţi? Would you wrap it, please?
Cît costă? How much is it?
How much are they?
Nu cred că îl/o voi lua. I don't think take it.
îl/o las. leave it.
Mă uit numai. I'm just looking.

IT pronume personal, persoana


f obiecte şi

— EXERCISES

Exercise 1
Imaginaţi-vă că sînteţi un om de Imagine you are a businessman
afaceri care vizitează Londra. în visiting London. You have found a
Oxford Street aţi găsit un boutique nice boutique in Oxford Street.
foarte frumos. vă oferă The sales girl offers you a number
mai multe obiecte iar dv. întrebaţi of things and you ask the price of
care este preţul fiecăruia. Deoarece them. However, since you are
vă la un cadou pentru soţia
thinking of a present for your wife
cumpăraţi numai acele obiecte
you only buy those things which
care se potrivesc. Nu cumpăraţi
nimic pentru dv. lată două modele are suitable for your wife. You
de conversaţie. Ele sînt pe casetă. don't buy anything for yourself.
Here are two model conversations.
Exemple: They are on the cassette, too.
lată o fustă foarte Sales Girl: Here is a very nice skirt.
frumoasă.
Cît costă? You: How much is it?
Vînzătoarea: 12,50 Sales Girl: £ 12.50.
O iau. have it.
CAP. 28 îmbrăcămintea Clothes UNIT 28

Cravata asta este Sales Girl: This tie is very nice.


foarte frumoasă
costă? You: How much is it?
Vînzătoarea: 6 Sales Girl: E 6.00.
Nu, mulţumesc. N-o iau. No, thank you. I'll leave it.
Acum alcătuiţi conversaţii similare. Now do similar conversations.
Vînzătoarea:
Vă place această fustă? Sales Girl: 1. Do you like this skirt?
2. Această cravată este foarte 2. This tie is very nice.
frumoasă.
3. lată o pereche de şosete 3. Here is a nice pair of socks.
frumoase.
4. Vă pot propune acest colier? 4. Can 1 suggest this necklace?
5. Vă place această vestă? 5. Do you like this waistcoat?
6. Ce spuneţi de aceasă bluză de 6. What about this silk blouse?
mătase?
7. Here is a very nice shirt.
7. lată o cămaşă foarte frumoasă.
8. What about this dress?
8. Ce spuneţi de această rochie?
9. What about some earrings?
9. Ce spuneţi de nişte cercei? Here is a very nice pair of cuff links.
10. lată o pereche de butoni foarte
frumoşi.

Exercise 2
Studiaţi acest model de conversaţie Study this model conversation
cu atenţie. Este deasemeni pe carefully. It is on the cassette too.
casetă.
Vînzătoarea: Vă pot fi de folos? Sales Girt: Cant I help you?
Clientul: Caut un pulovăr. Client: 1 am looking for a pullover.
Vînzătoarea: Ce măsură vă Sales Girl: What size do you
trebuie? need?
Clientul: îmi trebuie măsura 40. Client: I need size 40.
Vînzătoarea: Ca material căutaţi? Sales Girl: What material are you
looking for?
Clientul: Lînă. Client: Wool.
Vînzătoarea: Ce culoare doriţi? Sales Girl: Which colour do you
want?
Clientul: Albastru deschis. Client: Light blue.
Vînzătoarea: Acesta este foarte Sales Girl: This is very
elegant. elegant.
Clientul: Da. îmi place. Cît costă? Client: Yes, I like that. How much
does it cost?

148
CAP. 28 îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28

lată obiecte de îmbrăcăminte Here are some clothes you want


pe care doriţi să le cumpăraţi. Luaţi- to buy. Take your part in the
vă rolul în conversaţia de pe casetă. gapped conversation.
O fustă din bumbac-roşu A skirt made of cotton-dark red-size
măsura 14. Nu uitaţi să întrebaţi Don't forget to ask for the price.
preţul.
2. O bluză de mătase-măsura cu 2. A silk blouse-size 16 a nice shade
nuanţe de roz. of pink.
3. O cravată de mătase. 3. A silk tie.
4. Un costum (fustă şi bluză) frumos 4. A nice elegant suit (skirt and
şi pură-gri sau verde- pure wool-grey or size
măsura

Exercise 3
Imaginaţi-vă că sînteţi o clientă într- Imagine you are a lady customer
un boutique. Cumpăraţi o pereche in a boutique. You're buying a pair
de să vă of trousers. you provide your
rolul în conversaţie? Pe casetă este side of the conversation? There is
imprimat rolul vînzătoarei. Luaţi rolul a gapped conversation on the
clientei. cassette, too.
Vînzătoarea Sales Clienta Customer
Bună seara, vă pot fi Good afternoon, Căutaţi o pereche de
de folos? can I help you? pantaloni.
Da, doamnă. Ce Yes,
măsură? What size? Măsura 26.
Ce culoare căutaţi? What color are
you looking for? Roşu sau maro.
lată o pereche de pan­ Here is a very
taloni roşii foarte nice pair of red
frumoşi. trousers. Nu vă plac.
Ce spuneţi de această What about this Vă plac, doriţi
pereche brown pair? probaţi.
Desigur, Certainly, madam.
Cabina de probă este The changing
acolo. room is over Prea mici — ceva mai
there. mari?
Să mă uit. Nu, îmi pare I'll just look. No,
foarte rău, doamnă. I'm very sorry
Este singura măsură madam. That is
maro pe care o avem. the only size we Mulţumiţi şi vă
have in brown. rămas bun.

149
29 Telefonul — Telephoning UNIT 29

în acest capitol
• să vă la telefon;
• să solicitaţi persoana dorită;
• să lăsaţi un mesaj pentru cineva.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogues 1 Anne Bardy (AB), a voice (V)

AB: AB: Hello.


Alo. V: Hello.
AB: Pot vorbi cu dl. Phillips, vă rog? AB: Can I speak to Mr. Phillips,
please?
V: Dl. Phillips. Cred că aveţi un Mr. Phillips? I think you must have
număr greşit. a wrong number.
AB; Este 794713? AB: that 794713?
V; Nu, aici este 794715. V: No. This is 794715.
AB; Scuzaţi-mă că v-am deranjat. AB: I'm sorry to have troubled you.
Nu face nimic. La revedere. V: That's quite all right. Goodbye.
AB; La revedere. AB: Goodbye.

CAN SPEAK TO PHILLIPS? Pot cu Phillips?


după se pune
TOArS ALRIGHT această expresie se foloseşte a
a ta o scuză.

Dialogue 2 Henry Gill (HG), a voice (V)

V: Alo, aici John Smith. Hello, John Smith speaking.


HG: Peter Smith este acolo? HG: Is Peter Smith there, please?
V: Un moment vă rog. Mi-e teamă V: Just a moment, please. No, I'm
că nu este aici pentru moment. afraid he's not here at the mo­
ment.
HG: Vreţi să preluaţi un mesaj HG: Would you take a message for
pentru el. him, please?
Da, desigur. V: Yes, of course.
HG; Vreţi să-i spuneţi să sune pe HG: Would you ask him to phone
cînd se întoarce? Henry Gill when he gets in?
Henry Gill. îl voi ruga să facă V: Henry Gill. Yes, I'll ask him to do
acest lucru. that.
HG; Mulţumesc. HG: Thanks.
V: în regulă. V: That's quite all
CAP. 29 Telefonul — Telephoning UNIT 29
HG: La revedere. HG: Goodbye.
V: La revedere. V: Goodbye.
WOULD YOU A forma cu
unei persoane altei persoane. Mai
CAN I A MESSAGE? Pot un

Dialogue 3 Winston (W), Jim (J)


J: Jim French. J: Jim French speaking.
W: La telefon Winston Bell. Pot W: This is Winston Bell here. Can I
vorbi cu Milton speak to Milton?
J: Cine? J: Who?
W: Pot vorbi cu Milton Brown? W: Can I speak to Milton Brown?
J: Milton nu-i aici. J: Milton isn't in.
W: într-adevăr supărător. W; That's really annoying.
J: îmi pare rău. Nu pot face nimic. J: I'm very sorry. I can't do anything
about it.
W: Pot lăsa un mesaj? W: Can I leave a message?
J: Un moment. J: Just a moment.
W: să-i lui Milton să W: Will you ask Milton to phone me?
mă sune?
J: Din partea cui? J: Who is that speaking, please?
W: Winston Bell. W: This is Winston Bell speaking.
J: Puteţi spune pe litere, vă rog? J: Can you spell that, please?
W: W-i-n-s-t-o-n W: W-i-n-s-t-o-n B-e-l-l.
J: Şi ce număr aveţi? J: And what's your number?
W: Numărul meu este 8725963. W: My number is 8725963.
J: OK. îi voi spune lui Milton să J: OK. I'll ask Milton to phone you.
vă telefoneze.
W: Vă mulţumesc foarte mult. La W: Thank you very much. Goodbye.
revedere.
J: La revedere. J: Goodbye.
MILTON ftu este aid.
IN aid.
IS HE Este aici?

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


Cum se spune sînteţi.
How to say who you are.
James Smith James Smith speaking
Alo, aici e Hello (this is)
Mary Brown Mary Brown
CAP. 29 Telefonul Telephoning UNIT

2. Cum solicitaţi să vorbiţi cu cineva.


How to ask to speak to someone.
Un moment, vă rog.
Pot vorbi cu Dr. Jones Regret. Nu este aici.
Puteţi suna mai
Mrs. Green Vă rog?
Nu e nici un Mr... aici.
Aveţi un număr greşit.

Just a moment please.


I am sorry ... is not in.
Can Dr. Jones Can you phone again later?
speak to Please? There is no Mr... here.
May Mr. Green
You have a wrong number.

3. Cum se lasă un
How to leave a message.
Vreţi să preluaţi Da, desigur.
un mesaj vă rog? Numai o clipă.
Pot lăsa

Would you take Yes, of course.


a message please? Just a moment.
Can I leave

să-i spuneţi lui că...


Vreţi vă rog lui Milton
cereţi ei să...

tell him that...


Would you please ask Milton
her

spune tell him/her


Da voi Yes, I'll
cere să.. ask him/her...
CAP. 29 Telefonul — Telephoning UNIT 29

EXERCIŢII — EXERCISES
Sunaţi la telefon Making Telephone Calls
în următoare veţi fi In the following exercises we will
solicitaţi să alcătuiţi diferite conver- ask you to make various telephone
saţii telefonice cu numerele date. calls to the given. Try to
Poate încercaţi cu un partener. Apoi do them, perhaps with a partner.
răspunsurile cu caseta. check your answers with the
cassette.

Exercise 1
Featherstone, G. — Tyres
Recreation Road... Pickering 74136
Sunaţi la firma Featherstone Tyres. Prezentaţi-vă, spuneţi că doriţi să vorbiţi
cu dl. Smith.

Ecercise 2
Shaver and Electric Repair Centre
Mount Parade... Harrogate 506745
Sunaţi firma Shaver and Electric Repair Centre. întrebaţi dacă numărul este
corect. Prezentaţi-vă. Spuneţi că doriţi să vorbiţi cu dl. Brown. Aflaţi că nu
este acolo. Doriţi să-i lăsaţi un mesaj.

Exercise 3
Bryan Stroker,
Plumbing & Heating Engineer, Domestic and Commercial 7, North Lane,
Haxby... York 768598
Sunaţi pe dl. Stroker, tinichigiul. Prezentaţi-vă. întrebaţi dacă aveţi numărul
corect. Aţi greşit şi cereţi scuze.

Exercise 4
Row Opticians Opticians)
Victor Grove, Ripon... Ripon 3484
Sunaţi la întrebaţi dacă aveţi numărul corect. Prezentaţi-vă. Doriţi să
vorbiţi cu Mr. Green. Nu este acolo. Veţi suna mai

153
CAP. 29 Telefonul — UNIT 29

Exercise 5
James Johnstone, Auctioneers, Valuers & Estate Agents.
The Square, North Yorkshire... 322382
Sunaţi la Mr. Johnstone. întrebaţi dacă aveţi numărul corect.
Prezentaţi-vă. Nu este acolo. Rugaţi să vă sune el mai tîrziu.
numărul de telefon.

Primiţi telefon Receiving Telephone Calls


în exerciţiile care urmează veţi primi în the following exercises you will
telefoane. Fiţi atenţi la rolul receive some telephone calls.
dvs. Dacă doriţi, puteţi prelua am- Concentrate on your part. But if
bele roluri. răspunsurile you want, you can take both parts
cu caseta. as well. Check your answers with
the cassette.

Exercise
Sună telefonul. Vă prezentaţi. Persoana doreşte să vorbească cu Mr. Smith.
Dar Mr. Smith nu este acolo. întrebaţi persoana dacă doreşte să lase un
mesaj.

Exercise 7
Sună telefonul. Vă prezentaţi şi întrebaţi cine este la telefon. Persoana doreşte
să vorbească cu Mary Mitchell. Mary Mitchell nu este acolo şi rugaţi să sune
mai tîrziu.

Exercise 8
Sună telefonul. Vă prezentaţi şi spuneţi numărul dvs. de telefon. Persoana
doreşte să vorbească cu Mr. Miller pe care nu îl cunoaşteţi. Presupuneţi că
are un număr greşit. Spuneţi din nou numărul dvs. de" telefon şi arătaţi
persoanei că nu are numărul bun.

Ascultaţi cu atenţie • Listen to this


Ascultaţi textul integral al casetei şi răspundeţi la întrebări. Dacă este necesar,
de mai multe ori.
THE ABOMINABLE SNOWMAN
Unde trăieşte Yeti?
Care este dovada existenţei lui Yeti?
Cum se numesc băştinaşii din acea regiune?
CAP. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT 30

în acest
• să o pierdere sau un furt;
• să unde şi cînd s-a întîmplat;
să faceţi o descriere a obiectului dispărut.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogues 1 Anne Bardy (AB). Lost Property Office Attendant (At)


AB: Mă puteţi ajuta? AB: Can you me, please?
At: Da, domnişoară. At: Yes, Miss?
AB Mi-am pierdut geamantanul. AB: lost my suitcase.
At: Cum arată? At: What's it like?
AB Este din piele, AB: It's made of leather.
At: Da. Ce culoare are? At: Yes. What colour it?
AB Este albastru. AB: It is blue.
At: E nou? At: it new?
Da, Este nou-nouţ. Şi are fer- AB: Yes, it's brand new. And it's got a
moar. zip.
At: Acesta este? At: Is this it?
AB: O, da. Vă mulţumesc foarte AB: Oh, yes. Thank you very much.
mult.

Dialogue 2 Henry Gill (HG), Waiter (Wa)

HG: Scuzaţi-mă. Mi-am uitat HG: Oh, excuse me. I've forgotten my
aparatul de fotografiat. camera.
Wa: Ce fel de aparat este? Wa: What sort of camera is it?
HG: Un Leica vechi. HG: It's an old Leica.
Wa: Are etui? Wa: Has it got a case?
HG: Da, are un etui din piele. HG: Yes, it's got a leather case.
Wa: Ce culoare are? Wa: What colour is it?
HG: Este maro. HG: It's brown.
Wa; Acesta este? Wa: Is this it?
HG: O, da. Vă mulţumesc foarte HG: Oh, yes. Thank you very much.
mult.

Dialogue 3 Mrs Gammon (WG), Sergeant Bradbury (SB)

WG (foarte poliţist. WG: (very worried): Oh, Constable.


SB: Sergent, dnă. Sergent Brad­ SB: Sergeant, madam. Sergeant Brad­
bury. bury.
CAP. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT 30

WG: îmi pare rău, sergent. Mi-am WG: I'm sorry, sergeant. I've lost my
pierdut cîinele. dog.
SB: Cnnle d-nă? Cum îl SB: Your dog, madam. What's its
cheamă? name?
WG: Bosun. Se numeşte Bosun. WG: Bosun. He's called Bosun.
SB: Mulţi cîini se numesc Bosun, SB: Lots of dogs are called Bosun,
dnă. Ce fel de cîine este? madam. What sort of dog is he?
WG: E un pudel. Un pudel negru. WG: He's a poodle. A poodle.
SB: Avem mai mulţi pudeli aici, SB: We've got several poodles,
doarnnă. madam.
WG: Dar Bosun vine cînd îl chem. WG: But Bosun comes when I call him.
SB: Mulţi cîini vin cînd sînt chemaţi, SB: Most dogs come when you call
doamnă. them, madam.
WG: Dar numai Bosun al meu vine WG: But only my Bosun comes when I
cînd îl chem eu. call him.
SB: în regulă, dnă. SB: All right, madam.
WG (chemînd): Bosun, lată-l WG (calling): Bosun! Bosun! There he
mulţumesc, sergent. is. Oh thank Sergeant.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT

i Prezentul Perfect

to (â pierde)
to (a
to teke (a lua) took
to âiole
to put (a put put
to (a saw
\ to (a ieft
a a

(a avea) had ftad


Aceste
prin la

to (a
to (a
to (a worked
i to flve (a
Obiecte pierdute — Loss UNIT

'trmog0fi& la did
your
pierdut
have purse?
se la acţiunea care a loc
în
sau de se
ex. Yesfffird^ i i<3«t my amera Ieri rrú-am pkmM aparaffijt foto.
my pierdui
şi nu
$e din

Cum se aduce la cunoştinţă o pierdere sau un furt.


How to report a loss or a theft.

pierdut aparatul foto


Am
paşaportul

Cineva mi-a
furat cheile
punga
cecurile de călătorie

lost camera
have
forgotten my passport
taken our suitcase
Someone has
stolen keys
purse
traveller's cheques

2. Cum unde pierdut obiectul.


How to say where you lost something.
pus put it?
Unde l-aţi văzut ultima oară Where did you last see them?
pierdut lose
CAP. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT

lăsat restaurant.
Eu l-am la metrou
văzut ultima oară
Noi le-am avut pe plajă
masă

left the restaurant


last saw it in the tube
We had them on the beach
the table

3. Cum arătaţi cînd pierdut obiectul.


How to say when you have lost something.

pierdut valiza dvs?


Cînd văzut ultima oară punga dvs?

lose suitcase?
When did you last see your purse?

Eu am văzut acesta ieri


am avut acum
Noi am pierdut aceasta săptămîna trecută

saw it yestersay
had 10 minutes ago
We lost them last week

4. Cum faceţi descrierea obiectului pierdut.


4. How to describe what you have lost.
acesta? it?
Puteţi descrie aceasta? Can you describe them?
aparatul foto? the camera?

leather.
made of rubber.
They're silver.
CAP. 30 Obiecte — Loss UNIT 30

Culoare Măsură Formă


Este nou alb(e) (i)
Sînt moclern(e) maro mic(à) (i) lung(ă)
cam vechi(e) (zi) (e)
pătrat(ă) fti) (e)

Age Colour Size Shape


brand new white large short
They're modern brown small long
old round
square

— EXERCISES
Exercise 1
Spuneţi că aţi pierdut următoarele Say you have lost the following things:
obiecte:
paşaport — passport 5. carnetul cu cecuri de voiaj — book
of traveller's cheques.
2. valiza — suitcase 6. umbrela — umbrella
3. legătura cu chei — bunch of 7. bricheta — cigarette lighter.
keys.
4. punga — purse 8. ceasul de mînă — wrist watch

Exercise 2
Studiaţi conversaţiile care urmează. Study the following conversations.
Sînt înregistrate pe casetă. They are recorded on the cas­
sette.
Dvs.: Scuzaţi-mă mi-am pierdut You: Excuse me. I lost my suitcase.
valiza
Funcţionarul: O puteţi descrie? Clerk: Can you describe it?
E nouă. It's new.
Funcţionarul: Unde aţi pierdut-o? Clerk: Where did you lose it?
în metrou. You; In the tube.
Funcţionarul: Este aceasta? Clerk: Is this it?
Oh, da. Este. Mulţumesc. Oh yes, it is. Thank you.
Scuzaţi-mă mi-am pierdut You; Excuse me. I've lost my glasses.

Funcţionarul: îi puteţi descrie? Clerk: Can you describe them?


CAP. 30 Obiecte — Loss UNIT 30

Sînt noi. new.


Unde pierdut? Clerk: Where did you lose them?
în autobuzul nr. In the number bus.
Funcţionarul: Aceştia sînt ochelarii Clerk: Are these your glasses?

da. Ei sînt. Mulţumesc. You: Oh yes. They are. Thank you.


Luaţi-vă rolul în conversaţii similare, Take your part in similar conversations,
presupunînd aţi pierdut urmă­ assuming that you have lost the follow­
toarele obiecte: ing articles:
— umbrela — nouă — autobuz 73 umbrella — new-no. 73 bus
— portofel — nou nouţ — toaletă wallet — brand new — toilet
— poşeta — piele — cafenea handbag — leather café
— pungă — conţinînd permis de purse — containing driving licence
conducere şi cheile maşinii — and keys — bus no.
autobuz nr.
— Rucsac — ochelari, bani, cheile Rucksack — glasses, money, car
maşinii — pe plaje. keys on the beach
— Ochelari de soare — nou nouţi Sunglasses — brand new — in the
— la coafor hairdresser's
— Pereche de mănuşi — piele al­ Pair of gloves — blue leather —
bastră — la restaurant
in the restaurant

Exercise 3

BIROU DE OBIECTE PIERDUTE DIN LONDRA

Luni Marţi Joi

Obiectul geantă sacoşă umbrelă ceas de mînă


găsit

Culoare maro aibă neagră aur

aproximativă veche nouă nouă nou


paşaport sticlă cu vin
de 6 ouă
culoare o
închisă cheile casei
mărunţiş portofel

Unde a fost Tate Gallery Afară la Toaleta


Cross de
la Royal

160
CAP. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT

LONDON TRANSPORT LOST PROPERTY

Monday Wednesday Thursday

Item found Handbag Carrier bag umbrella Wrist watch

Colour Brown White Black Gold

Aproximate Old New New New


age
Contents Passport Bottle of wine
Dark glasses Six eggs
Small change Loaf of bread
House keys
Wallet

Where found Tate gallery Outside King's Men's toilet


Mark's Cross Royal Hotel
Spencer's

următoarea pe Listen to the conversation on


casetă. Informaţiile de mai sus le veţi the cassette. Look at the information
folosi la alcătuirea unei conversaţii given above. Decide what thing you
după modelul celei de pe casetă. have lost, and complete the conversa­
tion.
Funcţionarul: Vă pot ajuta, vă rog? Clerk: Can I help you, please?
Da, mi-am pierdut valiza. You: Yes, I've lost my suitcase.
Funcţionarul: Ce culoare are? Clerk: What colour is it?
Este maro. You: It's brown.
Funcţionarul: Este nouă? Clerk: Is it new?
Da, nou nouţă. You: Yes, it's brand new.
Funcţionarul: îmi puteţi spune ce Clerk: Can you tell me what's in it?
conţine.
toate hainele mele. You: All my clothes are in it.
Funcţionarul: îmi puteţi spune Clerk: Can you tell me where you
unde aţi pierdut-o. lost it?
La muzeul figurilor de ceară You: At Madame Tussaud's.
— Madame Tussaud.
Funcţionarul: Asta este? Clerk: Is this it?
Oh da, vă mulţumesc foarte You: Oh, yes, thank you very much.
mult.

161
CAP. 31 Serviciile — Services UNIT 31

în să duceţi obiecte la reparat sau ia curăţat.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Felicity (F), Shop Assistant (As)

F: Bună F: Good morning.


As: Bună dimineaţa. As: Good morning.
F: Aş dori să-mi reparaţi acest F: I'd like to have this radio repaired,
radio, vă rog. please.
As: Pot văd? Ce s-a As: Can I see it? What's the matter
cu el? with it?
F: Face un zgomot straniu. F: It makes a funny noise.
As: De unde l-aţi cumpărat? As: Where did you buy it?
F: L-am cumpărat de aici. F: I bought it here.
As: Aveţi certificatul de garanţie? As: Have you got the guarantee?
Nu mi-e teamă că am. F: No, I'm afraid I haven't.
As: Voi face tot posibilul. Dar nu As: I'll my best, but I can't promise
pot promite nimic. anything.
F: in regulă. îl puteţi repara pînă F: All right. Can you have it ready by
săptămîna viitoare? next week?
As: Nu pot promite. Fac tot As: I can't promise. I'll do my best.
posibilul.
F: Cît credeţi că va costa? F: How much do you think it'll cost?
As: Nu ştiu exact. între 6 £ şi 7 As: I don't know exactly. Between £ 6
and £ 7.
F: O, bine. în regulă. F: Oh dear. All right.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY


1. Cum se solicită reparatul sau curăţatul unor obiecte.
How to ask for things to be cleaned or mended.
bluza my shirt
Aş dori cureţe aparatul foto I'd like to this camera cleaned
have
să mi se coase pantalonii these trousers mended
repare antofii shoes repaired
radioul radio
CAP. 31 Serviciile — Services UNIT 31

descrieţi defectele.
How to general faults.
acesta? What's wrong with it?
Ce s-a întîmplat cu
aceştia? What's the matter them?
— E spart. — It's broken.
— Nu mai — It doesn't go any more.
— Nu funcţionează. — It doesn't work.
— Face un zgomot ciudat. — It makes a funny noise.
— Are o pată. — It has a stain.
3. Cum se întreabă cînd va fl gata operaţia.
How to when something will be ready.
Poate fi acesta gata mîine? Can you it tomorrow?
have
Pot fi aceştia pe la 5 them ready by 5 o'clock?
săptămînă next
viitoare? week?

EXERCIŢII — EXERCISES

1
Propoziţiile următoare au fost ames­ These seem to have got
tecate. Le puteţi pune în ordine? mixed up. Can you sort them out? The
Traducerea lor vă poate ajuta translation might help you.
1. Aş dori să mi se developeze I'd like to have my piano developed.
pianul.
2. Aş dori să mi se repare costumul. 2. I'd like to have my suit repaired.
3. Aş dori să mi se taie pantofii. 3. I'd like to have my shoes cut.
4. Aş dori să mi se calce filmul. I'd like to have this film ironed.
5. Aş dori să mi se coase părul. 5. I'd like to have my hair mended.
6. Aş dori să mi se calce cămaşa. 6. I'd like to have my shirt pressed
7. Aş dori să se acordeze acest 7. I'd like to have this radio tuned.
radio.

Exercise 2
Aţi avut un accident în drumul spre You had an accident on the way home
casă şi aţi căzut de pe bicicletă. and fell off your bicycle. All your
Toate hainele vă sînt murdare şi clothes are dirty and all your break­
toate obiectele fragile vi s-au spart. ables are broken. You have to set
Refaceţi tot ce aţi pierdut. Mergeţi în about restoring the damage. You go to
diverse magazine. Ce spuneţi? the various shops. What do you say?

163
CAP. — Services UNIT 31

Haina mea e foarte murdară. Aş My coat is very dirty. I'd like to have
dori să fie it cleaned.
2. Ceasul meu este spart. Aş dori... 2. My watch is broken. I'd like to have
it...
3. Pălăria mea s-a murdărit. Aş 3. My hat has got dirt on it. I'd like...
dori...
4. Aparatul meu foto este stricat. 4. My camera is damaged.
5. Cămaşa mea este murdară. 5. My shirt is dirty.
6. Pantalonii mei sînt 6. My trousers are all creased.

Exercise 3
că o persoană Imagine that you are a very lazy person
foarte comodă. Prietenul dvs. Arnold indeed. Your friend Arnold is very
este o persoană foarte activă şi face active and does things himself. You
singur anumite lucruri. Dvs. însă want to have everything done for you.
doriţi ca alţii să facă pentru dvs.
Example: Arnold: I'm going to wash my car.
You: I'd like to have the car washed.
caseta pentru a afla ce Listen to the cassette to see what
urmează să facă Arnold. Apoi dvs. Arnold is going to do. You can then
veţi spune că doriţi să vi se facă get the same things done in your lazy
aceleaşi lucruri în felul dvs. comod. way.
Arnold:
Intenţionez să-mi spăl maşina. I am going to wash the car.
Intenţionez să curăţ ferestrele. I am going to clean the windows.
Intenţionez să-mi spăl cămaşa. I am going to wash my shirts.
Intenţionez să fac ordine în I am going to tidy up the kitchen.
bucătărie.
Intenţionez să fac patul. I am going to make the bed.
să calc pantalonii. I am going to press the trousers.
Intenţionez să-mi fac pantofii. I am going to clean my shoes.
Intenţionez să-mi perii costumul. 1 am going to brush my suit.
Intenţionez să-mi repar maşina de I am going to repair my
tuns iarba. lawnmower.
Intenţionez să repar siguranţa. I am going to mend the fuse.

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this


Ascultaţi radio-reportajul şi încercaţi ca pe baza informaţiilor obţinute să
la întrebări. WOMEN AT WORK
1. După părerea Brown şi a d-nei Gammon femeile pot ocupa
aceleaşi funcţii ca

164
CAP. 31 Serviciile — Services UNIT 31

2. Ce măsuri sînt prevăzute în Protection Act"?


3. Care este părerea Davidson în problema divorţurilor în societatea
de azi?
CAP. 32 Accidente Accidents UNIT

în acest capitol
• să anunţaţi un accident;
• Să descrieţi un accident.

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Winston (W), a man (M), a woman (Wo)

W: Sînteţi acestei maşini, W: Are you the driver of this car, sir?
domnule?
Da. Yes.
W: Sînteţi şoferul acestei maşini, W: Are you the driver of this car,
doamnă? madam?
Wo: Da. Wo: Yes, I am.
W: îmi puteţi spune ce s-a W: Can you tell me what happened?

Wo: Conduceam de-a lungul Wo: I was driving along the Strand and
„Strand"-ului şl am văzut un I saw a boy on the zebra crossing.
băiat care traversa pe zebră.
W: Ce făcea el? W: What was he doing?
Wo: El traversa drumul. Am frînat. Wo: He was crossing the road. I
braked.
W: Asta tot, doamnă? W: Is that all, madam?
Wo: Ei bine, acest om conducea în Wo: Well, this man was behind
urma mea şi Mergea me, and hit me. He was travelling
prea repede. too fast.
(indignat) Nu e adevărat. Mer- M: (indignantly) That's not true. I was
geam destul de încet. going quite slowly.
Dialogue 2 Winston (W), a man (M), a woman (Wo)

W: îmi puteţi spL ne ce s-a întîmplat, W: Can you tell me what happened, sir?
domnule?
M: Da. Mergeam de-a lungul M: Yes. I was driving along the Strand.

W: Cît de repede mergeaţi? W: How fast were you going, sir?


M: Rulam destul de încet. M: I was quite slowly. About 25
25 mile pe oră. miles an hour.
W: Eraţi în urma maşinii acestei Were you following this lady's car?
doamne?
M: Da. Ea era în faţă, în stînga mea. Yes. She was in front of me, on my
left.
CAP. 32 Accidents UNIT 32

W: Conduceaţi aproape de ea? W: Were you driving near her?


Nu, ea era destul de departe M: No, she was quite far away from
de mine. me.
W: Cît de departe? W: How far?
Aproximativ 30 pînă la 40 M: About 30 to 40 feet.
picioare (1 foot 30
Nu este adevărat, domnule Wo: That's not true, officer. He was
El conducea foarte driving near me.
aproape de mine.
W: W: Excuse me, madam. I'm speaking
Scuzaţi-mă, doamnă. Vorbesc
cu domnul acesta. to this gentleman.
Wo; Da, desigur. Wo: Yes, of course.
w: Ce s-a atunci, dom­ W: What happened then, sir?
nule?
M: This lady swerved to the right
Această doamnă a virat brusc
suddenly. I breaked as quickly as
la dreapta. Am frînat cît am
possible, but I hit her.
putut de repede, dar am izbit-o.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT

HOW TO REPORT AN
anunţaţi un accident să relataţi ce s-a întîmplat. Mâi
relataţi ce făcut sau cealaltă pînă la un anumit
j punct. La timpul prezent veţi folosi prezentul progresiv, o
progresiv
Progressive): I WAS THE STRAND
I WAS
WERE
HE/SHE WAS
WE WERE
DRIVING ALONG THE STRAND
YOU WERE
CROSSING THE STRAND
WERE
i în cazul cînd relataţi că ceva s-a întîmplat în timp ce dvs. săvîrşeaţi
o acţiune, trecutul
Conduceam lungul I was driving
şi am fost and I was hit.
I lovit.
I El traversa strada şi am He was crossing the road and
I
CAP. 32 Accidente Accidents UNIT 32

Cum unde eraţi şi ce cînd s-a accidentul.


How to say you were and what you were doing when the accident
happened.
Eu eram pe zebră I at/on the zebra crossing
El era pe trotuar He was on the pavement
Ea mergeam de-a lungul She going along...
conduceam la colţul driving round the corner of

Noi întorceam acest autobuz


traversam acestui maşină
Ei ajungeam acestei biciletă
urmăream
conduceam în

We turning into... car.


were that bus.
They overtaking bicycle.
following
driving behind

2. Cum se relatează ce s-a întîmplat (brusc).


How to say what (suddenly) happened.

Un/o maşină a traversat strada


Acest om a oprit (brusc)
Această autobuz a venit de după colţ
băiat a virat la dreapta

A car crossed the street


That man (suddenly) stopped
bus came round the corner
boy turned right

168
CAP. 32 Accidente Accidents UNIT 32

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1
că trebuie să Imagine that you have to answer a
răspundeţi întrebărilor unui policeman's questions about where
privind locul unde fost cînd a you were when an accident happened.
avut loc accidentul. Folosiţi Use the following informations.
Examples:
Exemple: Clifton Road — pavement
Clifton Road — trotuar I was on the pavement in Clifton
Eram pe trotuar pe Road Road.
Eram la colţul dintre Clifton Road I was at the comer of Clifton Road
şi New Street and New Street.
a) Ealing Road
b) Broad Street — pavement
c) High Street/Graven Gardens
d)Wagon Road — pavement
e) Old Church Road/Wellington Avenue
f) Victoria Road
Exercise 2
Acum dvs. călătoriţi cu maşina. Now you were travelling in a car.
Exemple: Newton Road Examples: Newton Road
Conduceam de-a lungul străzii New­ I was driving along Newton Road
ton.
I was turning from High Street into
Viram din High Street în Craven
Craven Gardens.
Gardens
a) Albion Street.
b) Ballards Lane/Nether Street
c) Hamspark Road
d) Avenue
e) Common Hall Lane/New Road
f) Goldhawk
Exercise 3 Road/King Street

Pe casetă este imprimat rolul poliţis­ On the cassette you will hear the
tului în conversaţie. Studiaţi cu policeman's part of the conversation.
atenţie întrebările lui pentru a putea Study his questions carefully in order
formula răspunsurile apoi com­ to work out what you wish to say. Then
spaţiile goale de pe casetă. speak your part in the gaps on the
cassette.
169
CAP. 32 — Accidents UNIT 32

Policeman Dvs. — you


Ce se întîmplă aici? going on Eraţi pe trotuar
here?
îmi puteţi spune unde Can you tell me
eraţi cînd s-a produs where you were
accidentul? when the acci­
dent happened?
Unde mergeaţi? Where were you Mergeaţi la gară
going?
Ce s-a întîmplat? What happened? Un biciclist a venit de
după colţ
Ce s-a întîmplat apoi? What happened Maşina răsturnat pe
then? biciclist
Ce fel de maşină era? What sort of car Un Porsche roşu
was it?
l-aţi văzut numărul? Did you see the Din păcate nu
number?

Ascultaţi cu atenţie — to this


Ascultaţi acest reportaj de atîtea ori pînă cînd veţi putea răspunde la
următoarele întrebări.
TRISTAN DA
Cine au fost primii locuitori ai insulei Tristan da Cunha?
Ce are Maria împotriva traiului în Anglia?
Cum este clima în insulele Tristan da Cunha?
CAP. 33 Vacanţe — UNIT 33

în acest capitol să relataţi despre cum aţi petrecut concediul:

DIALOGURI — DIALOGUES

Dialogue 1 Mrs Gammon (WG), Eleanor (E)

WG: Eleanor, draga mea. Ai avut un Eleanor, my dear. Did you have a
concediu plăcut? nice holiday?
E: Nu prea bun. E: Not very good.
WG: Vai, dragă.
E: Vremea a fost îngrozitoare. E: The weather was awful!
WG: îmi pare rău. I'm sorry.
E: Camera de la a fost teribil E: The hotel room was terribly noisy.
de zgomotoasă.
WG: Vai, ce păcat! WG:Oh, that is a pity.
E: Am avut o cameră dublă, nu E: And I had a double room, not a
una cu un pat. single room.
WG: Vai, vai. dear.
E: Şi preţul a fost într-adevăr prea E: And the price was really too high.
ridicat.
WG: Vai, vai! WG:Dear, oh dear.
E: Şi a fost ceva şi cu liftul. Şi E: And there was something wrong
scările erau prea abrupte. with the lift. And the stairs were
so steep.
WG: Oh, îmi pare rău. E: Oh, I'm sorry.
E: Şi ceilalţi oaspeţi nu au fost And the other guests weren't very
prea friendly.
WG: Vai dragă, ce păcat. Acum bea WG: Oh, dear. That is a pity. Now have
o ceaşcă cu cafea şi te vei simţi a nice cup of coffee and then
mai bine. you'll feel better.
E: Mulţumesc. E: Thank you.

Dialogue 2 Winston Felicity (F)

W: Ai avut un concediu frumos, W: Did you have a good holiday,


Felicity? Felicity?
F: Da, a fost splendid. F: Yes, it was great.
W: Hotelul a fost bun? W: Was that hotel good?
F: Da, am avut o cameră superbă, F: Yes, we had a super room with a
cu balcon. balcony.
W: Ai avut o privelişte frumoasă? W: Was there a good view?
F: Da, am avut vedere la mare. F: Yes, we had a view of the sea.

171
CAP. 33 Vacanţe — Holidays UNIT 33

W: Feljcjty, minunat. Şi de W: Felicity, you look wonderful! And


bronzată. A fost vreme bună? so Was the weather good?
F: Mulţumesc. Am avut o vreme F: Thank you. We very good
foarte bună. weather.
W:
W: Soarele a fost foarte fierbinte?
F: Was the sun very hot?
F: Da, a fost. La amiază era prea Yes, it was. At midday, it was
cald. sometimes too hot.
W: Dar mîncarea? F: What about the food?
F: Mîncarea a fost excelentă. Şi The food was excellent and very
foarte ieftină. cheap.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT


1. Cum se relatează despre concediul de anul trecut.
How to tell about last year's holiday.
a. Cum se spune unde aţi fost. a. How to say where you went.

în Alps.
Eu pe coastă I to the coast.
am fost în zona lacurilor went Lake District.
Noi în We to Italy.
în Franţa France.

b. Cum descrieţi locul unde aţi fost b. How to describe your accomodation.
cazat.
Eu un (frumos) (nice) hotel.
am stat la o pensiune stayed bed & breakfast place.
Noi un camping We a campsite.
pe cont propriu (self catering apartment.)

Eu semi pensiune half board


am avut pensiune had full board
Noi o privelişte frumoasă We a nice view
un a
CAP. 33 Vacanţe — Holidays UNIT

c. Cum vremea c. How to describe the weather.


Eu soare sunshine
am avut averse niciodată never had showers
Noi n-am avut ploaie abia We hardly ever rain
vînt uneori sometimes wind
furtună adesea often •Storm
fog
zăpadă snow

d. Cum se spun toate împreună d. How to sum it up.

foarte ieftin(ă) food very cheap


Hotelul a fost cam scump(ă) hotel rather
Camera excelent(ă) The room was excellent
Vremea (destul) de bun(ă) weather (fairly) good
rău (rea) bad
îngrozitor(oare) awful

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1
Imaginaţi-vă că aţi fost în
Imagine you went to the following
următoarele ţări. countries.
Example: Italy
Am fost în Italia. I went to Italy.
a. Italy — Italia
b. Greece — Grecia
c. Spain — Spania
d. Wales — Ţara Galilor
e. France — Franţa
f. Denmark — Danemarca
g. The Pyrenees — munţii Pirinei
h. Yougoslavia — Jugoslavia

173
CAP. 33 Vacanţe — Holidays UNIT 33

Exercise 2
Şi vremea? A fost neschimbată. And the weather? It didn't change at
all.
Example: A fost furtună în fiecare zi.
We had storm every day.
a) Zilnic soare.
b) Zilnic a plouat.
c) Zilnic a bătut vîntul.
d) Zilnic a fost ceaţă.
e) Zilnic a nins.

Exercise 3
Ascultaţi pe casetă conversaţia în Listen to the gapped conversation on
care lipsesc întrebările puse de the cassette. Can you ask Winston's
Winston. Le puteţi formula? questions?
Winston:Ai avut un concediu Winston: Did you have a good holiday
plăcut Felicity? Felicity?
Felicity: Da, a fost grozav. Felicity: Yes, was great.

Felicity: Da, am avut o cameră Felicity: Yes, we had a super room


grozavă cu balcon. with a balcony.

Felicity: Da am avut vedere la Felicity: Yes, we had a view of the sea.


mare.
Winston:...
Felicity: Mulţumesc, am avut o Felicity: Thank you, we had a very
vreme foarte bună. good weather.

Felicity: Mîncarea a fost excelentă Felicity: The food was excellent and
şi foarte ieftină. very cheap.

Exercise 4
Veţi auzi pe casetă întrebări On the cassette you will hear some
privind ultima vacanţă de vară. questions about your last summer
Presupuneţi că sînteţi una din per­ holiday. Assume that you are the
soanele de mai jos şi răspundeţi la people indicated below, and give the
întrebări. answers to the questions which they
would give.
1. Unde aţi fost anul trecut în con­ Where did you go on holiday Jast
cediu? year?
2. Unde aţi stat? (locuit) 2. Where did you stay?
CAP. 33 Vacanţe — Holidays 33

3. Cum a fost vremea? 3. What was the weather like?


4. Cum a fost mîncarea? 4. What was the food like?

a) Mr Wilson — Italia — camping — cald — excelentă.


b) Mrs Shaw — Scoţia — hotel — averse — destul de bine.
c) Mr and Mrs Sanderson — Grecia — pe cont propriu — apartament —
soare — ieftin
d) Mrs Best — Suedia — Camping — ploaie — scump
CAP. 3 4 Micul dejun — UNIT 34

in acest capitol
• să cunoaşteţi unele ale micului dejun englezesc;
• să alcătuiţi un mic dejun şi să unde sînt alimentele.

DIALOGURI — DIALOGUES

Peter (P), Rosemary (R)

P: Ai pus ceainicul la încălzit? P: Have you put the kettle on?


Da, desigur. Apa aproape fierbe. R: Yes, of course, the water's nearly
Vrei cafea sau ceai? teamă boiling. Would you like coffe or tea?
că nu prea este cafea. There isn't much coffee left, I'm
afraid.
P: Nu-i nimic. Oricum prefer ceaiul. P: Never mind. prefer tea, anyway.
R: Şi nici bucăţi de zahăr nu mai And there aren't many sugar lumps
sînt. left either.
P: Atunci îl voi bea numai cu lapte. P: I'll just take it with milk, then. I'd like
Mi-ar plăcea un veritabil mic a real breakfast.
dejun.
R: Şi asta vei căpăta. Dacă R: That's just what you'll get. If you
pregăteşti pîinea prăjită eu voi prepare the toast, I'll do the bacon
face costiţa cu cîrnaţil. felii and sausages. How many slices
doreşti? would you like?
P: Două, te rog. Şi doi P: Two, please. And two sausages.
nu pare să fie nici marmeladă. Ai there doesn't seem to be much
ceva gem? left of the marmelade. Have you got
any jam?
R: Da, poftim.
R: Oh, yes. Here you are.
P: Dacă nu te superi, îmi dai laptele, P; Would you mind passing the milk,
te rog? please dear?
R: Nu prea mai este în sticla asta. R: There isn't much left in this bottle.
Voi deschide alta. I'll open another.
P: Nu te deranja, fac eu. P: Don't bother, I'll do it myself.

mic se compune
şi eventual un fiert,
de sau tile
fructe fr^jMă
cesé cu cafea
CAP. 34 Micul — Breakfast UNIT 34

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1

Ascultaţi de pe casetă şi spaţiile goale cu


many, a lot of.

Nu mai este ceai. 1. There isn't ... tea left.


2. apă este în ceainic? 2. How ... water is in the kettle?
3. Nu, dar nu contează. Not ... but never mind.
4. cîrnaţi ai cumpărat? How ... sausages have you bought?
5. Nu, numai şase. Not ... only six.
6. Nu e lume pe stradă, dar cineva There aren't ... people in the street,
ne-a furat laptele. but someone must have stollen our
milk.
7. Crte sticle cu lapte aţi comandat? 7.
How ... bottles of milk did you order?
Am comandat cinci sticle
I ordered five bottles because there
nu mai am lapte deloc,
isn't ... milk left.
8. Asta va costa bani.
8. That'll cost ... money.

Exercise 2
Unde este... — indicînd poziţia. Where — indicating position.
P: Unde este laptele? găsesc. P: Where's the sugar? I can't find it.
R: Este în dulap, pe raftul de sus. R: It's in the cupboard, on the top
shelf.
Repetaţi răspunsul, vă rog. Repeat the answer, please.
Acum daţi dvs. instrucţiuni, folosind Now you give the instructions, using
soluţiile date. Verificaţi răspunsurile the clues. Check your answers with the
cu caseta. cassette.
Unde este marmelada? Where is the marmelade?
Soluţia: dulap, raft mijloc. Clues:cupboard, middle shelf
2. Unde sînt cuţitele? 2. Where are the knives?
Soluţia: sertar dreapta, dulap. Clues: right-hand drawer, cupboard.
3. Ai linguriţe de ceai? 3. Have you got any teaspoons?
Soluţia: da, cuţite. Clues: yes, next to knives.
4. Unde ţii farfuriile? 4. Where do you keep the plates?

177
CAP. 34 Micul dejun — Breakfast UNIT 34

dulap, raftul din fund, Clues: cupborad, bottom shelf food


mixer. processor.
5. Mai sînt plicuri de ceai? 5. Are there any more tea-bags?
Soluţia: colţul din stînga sus, Clues: top left-hand corner, cup­
dulap. board.
6. Unde ţii ceştile şi farfurioarele? 6. Where do you keep the cups and
the saucers?
Soluţia: dulap, raft în fund.
Clues: cupboard, bottom shelf.
Acum gîndiţi-vă la propria dvs.
Now think of your own kitchen. The
bucătărie. Răspunsurile de pe
answers on the tape are only ex­
bandă sînt numai exemple.
amples.
7, Unde sînt furculiţele?
7. Where are the forks?
8. A mai rămas brînză?
8. Is there any cheese left?
9. îmi poţi spune unde ai pus
9. Can you tell me where you've put
laptele?
the milk?
Unde este tigaia?
Where is the frying-pan?
CAP. 35 interviu pentru obţinerea UNIT 35
unei — Job interview

DIALOG — DIALOGUE
Dialogue Alan (A), Personnel Manager (PM)

Bună PM Good morning, Mr ehm...


A: A: Richards.
PM: Da, Richards. Vă rog, luaţi Yes, Mr Richards, please have a
loc. DIe Richards, am cererea seat. Mr Richards, I've got your
dvs. în faţă, aş dori să întreb application form here in front of
chestiuni generale mai me and I'd like to ask you a few
dacă nu vă supăraţi. general questions, first if you don't
mind.
A: în regulă. A: That's all right.
PM: Am numai iniţialele dvs. aici, îmi PM: I've only got your initials here,
puteţi spune numele complet? could you tell me your full name?
A: Richards. A: Alan Richards.
PM: Din cerere văd că locuiţi în PM; I can see from your application
Cheltenham, Richards. form, Mr Richards, that you live in
Cheltenham.
A: Da, ne-am mutat acolo de 3 A: Yes, we moved there three years
ani. ago.
PM: Şi sînteţi căsătorit? PM: And you're married?
A: Da, sînt căsătorit de 10 ani şi A: Yes, I've been married for ten
avem doi copii. years now, and we have two
children.
PM: Şi acum aş dori să vă întreb PM: And now I'd like to ask you a bit
ceva despre experienţa dvs. în about your work experience so far.
profesie. De cînd lucraţi la ac­ How long have you been working
tualul dvs patron? with your present employer?
A: Am lucrat la Ancova trei ani de A: I've been working with Ancova for
cînd ne-am mutat la Chelten- 3 years now, ever since we moved
ham. to Cheltenham.
PM: Şi de ce căutaţi o nouă slujbă? PM: And why are you looking for a new
job?
A: Am lucrat la un proiect de relaţii A: I've been involved in a public-rela­
publice timp de doi ani dar nu tions project for two years, but I
mai văd nici o perspectivă de don't see any further prospects for
promovare în actuala mea promotion within my present com­
întreprindere. pany.
PM: Atunci căutaţi o respon- PM: So, you're looking for more
mai mare? then?
CAP. 35 Interviu pentru obţinerea UNIT 35
unei slujbe — Job interview
A: Da, aşa este şi sper să capăt A: Yes, that's right, and I hope to get
mai multă în more experience on the PR side.
domeniul relaţiilor publice.
mai mult despre PM: And this project, tell me a bit more
acest proiect al relaţiilor it.
publice.
A: Va fi nevoie să organizez con­ A: I've had to organize press-con­
de presă, campanii ferences, plan publicity cam­
publicitare, să scriu şi să traduc paigns, write and translate adver­
materiale publicitare. tising brochures.
PM: Da, pare foarte interesant şi PM: Oh, that sounds very interesting
sînt sigur că firma noastră vă and I'm sure our company would
va oferi şansa pe care o offer you the chance you are
căutaţi. looking for.
A: îmi pare foarte bine să aud A: I'm very pleased to hear that.
asta. îmi puteţi spune mai Could you tell me a little more
multe în ceea ce priveşte about the position?
poziţia? PM: Yes, of course.
PM: Da, desigur.
freoA
km in
trecut se tirrçjul cu
FOR Şi SINCE.

EXERCIŢII — EXERCISES
Rugăm răspundeţi întrebărilor de pe Please answer the questions on the
casetă folosind „for" şi „since". cassette, using and „since". The
Răspunsurile de pe bandă sînt answers on the tape are only ex­
numai exemple. amples.
1. De cînd lucraţi la actualul dvs. How long have you been
patron? with your present employer?
2. Locuiţi de mult în actualul dvs. 2. Have you lived in your present flat
apartament? for a long time?
3. Vă mutaţi foarte des? 3. Do you move very often?
4. Sînteţi 4. Are you married?
5. Aveţi vreun animal de casă? 5. Have you got a pet?
6. Nu mai aveţi maşină? 6. Haven't you got a car anymore?
7. De cînd pe acea 7. How long have you been riding that
bicicletă? bicycle?
CAP. 36 Treburi gospodăreşti UNIT 36

DIALOG — DIALOGUE
Dialogue Rosemary (R), Peter (P), their daughter Jill (J)
R: Ai şters praful de pe raftul cu R: Have you already dusted the book­
shelf, Jill?
J: Nu, încă, mamă, am început cu J: Not yet, mummy, I started the
ferestrele. windows.
R: A, deci ferestrele, nu-i aşa? R: Ah, so you're cleaning the windows
first, aren't you?
J: Da. J: Yes.
R: Drăguţ din partea ta, dragă, eu R: That's nice of you, dear. I'll do the
voi spăla între timp vasele. dishes in the meantime.
J: aceste ferestre sînt într- J: Puh, these windows are really
adevăr murdare, dacă le-ai fi if you'd cleaned them more often, it
curăţat mai des, ar fi fost cu mult would have been a lot easier to
mai uşor de curăţat de data clean them this time.
aceasta.
R: dar abia am să fac R: { know, but I've hardly any time to
gospodăria. do the housework.
J: Mm, aspiratorul nu funcţionează. J: Mum, the vacuum cleaner doesn't
work.
R: Ştiu. Dacă tata îl ducea la reparat R: I know. If Dad had taken it to be
luna trecută, acum ar fi fost repaired last month it would have
acasă. Dar el a insistat să îl been back by now. But he insisted
repare singur on repairing it himself.
J: Şi bineînţeles n-a reuşit. J: And of course he never got around
it.
R: Aşa este, ştii cum e tata. Bine, R: Yeah, you know that Dad's like well,
ce-ar fi să mă ajuţi să întind what about helping me hang out the
rufele? whashing instead?
J: Atunci să lăsăm aspiratorul? J: Shall we just leave the vacuum
cleaning now?
R: Da, numai dacă vrei să duci
R; Yes, not unless you want to take the
carpetele în grădină să le scuturi.
carpets out into the garden and beat
J:în regulă, dar maşina de spălat them.
nu a terminat încă. Astfel că am J: All right, but the washing machine
încă timp să şterg praful de pe hasn't finished yet. So I've just got
raftul cu cărţi înainte de a te ajuta time to dust the bookshelf I
la rufe. help you with the washing.
R: Şi eu voi curăţa pantofii. R: And I'll polish the shoes.
CAP. Treburi UNIT 36
— Housework

P: Bună ziua tuturor. P: Hello, everybody.


J: Bună ziua, tată. Ah, nu! Mama şi J: Hi, Dad, Oh, no! Mum and I have
cu mine am lucrat ore întregi şi been working for hours and we have
abia am terminat de şters just finished mopping the floor! Just
duşumeaua. la asta! Dacă look at that! If you'd wiped your feet
iţi ştergeai picioarele înainte de a before you came in you wouldn't
intra, nu ai fi murdărit have dirtied the floor.
duşumeaua.
P: O, îmi pare rău, nu P: Oh, I'm sorry, 1 didn't think.
Da, şi dacă duceai aspiratorul ia R: Yes, and if you'd taken the vacuum
reparat sau îl reparai tu însuţi, cleaner to be repaired or repaired it
carpetele ar fi fost de asemenea yourself, the carpets would
aspirate. been done, too.
P: OK îmi pare rău. Promit că îl voi P: OK, I'm sorry. I promise I'll take it to
duce la magazin the shop
In lecţie forma trecută a
in cazul in în este ia mult

propoziţia principală verbul se pune ia


y HAD TAKEN the vacuum cleaner to be repaired last
it WOULD HAVE BEEN back now.
EXERCISES —
Exercise 1
Veţi găsi mai jos un număr de In your book you will find a couple of
propoziţii incomplete. Completările incomplete senteces. The appropriate
sînt în partea dreaptă, dar într-o endings are opposite but in the wrong
ordine inversată. încercaţi să găsiţi order. Try to find the correct match and
perechile corecte şi apoi spuneţi cu then say the whole sentence. Check
voce tare întreaga frază. Verificaţi your answers with the cassette.
răspunsurile cu caseta.
1. Dacă şi-ar fi ...dacă ar fi 1. he had ...if Mary had
făcut pantofii... consultat cartea cleaned his consulted the
de bucate. shoes... cook book.
2. Dacă şi-ar fi ...aş curăţat 2. If he had sold ...I would clean
vîndut maşina ferestrele. his car last year... the windows.
anul trecut...
3. Dacă ar fi ...ar fi ascultat 3. If he had ...he would have
insistat pe cursul ştirile. worked through heard the news.
de limbi străine... the language
course
36 Treburi 36

4. Dacă aş fi avut ...dacă s-ar fi 4. If I had had ...if he had
aşteptat să plouă. time... expected it to
rain.
5. Dacă Joe ar fi ...podeaua nu ar 5. If Joe had ...the floor
ascultat radioul... fi fost iar listen to the wouldn't be dirty
murdară. radio... again.
6. Budinca ar fi ...ar fi învăţat o 6. The pudding ...he would have
avut un gust mai mulţime. have been tasted learned a lot.

7. Pantofii ar fi ...dacă aş fi găsit


7. The shoes ...if I had found
fost lustruiţi... peria. would have been the brush.
polished...
8. El şi-ar fi luat ...ar fi obţinut 8. He would have ...he'd have got a
o umbrelă... 1000 de lire mai taken an um­ thousand pounds
mult pe ea. brella... more for it.

Exercise 2
Acum spuneţi ce s-ar fi întîmplat. Now you say what would have hap­
Răspunsurile de pe casetă sînt pened. The answers on the tape are
numai propuneri. only suggestions.
Dacă aş fi ştiut că ieri a fost ziua If I had know that it was Rose-Mary's
de naştere a lui birthday yesterday...
2. Dacă aş fi văzut oferta specială... 2. If I had seen the special offer...
3. Dacă aş fi ştiut că restaurantul 3. If I had known that the restaurant
era deschis... was open...
4. Dacă aş fi ştiut că poştaşii sînt 4. If had known that the postmen
în were on strike...
5. Dacă aş fi ştiut că Judy şi cu 5. If I had known that Judy and Jill had
au făcut toată done ail the housework...
6. Dacă mi-aş fi amintit titlul fil­ If I had remembered the title of the
mului... film...
7. Dacă mi-ai fi spus că mag­ 7. If you had told me that your recorder
netofonul tău a fost stricat... was broken...
8. Dacă nu aş fi fost de ocupat... 8. If I hadn't been so busy...

Exercise 3
Acum formulaţi condiţii imposibile. Now you formulate the impossible con­
răspunsurile de pe casetă sînt dition; the answers on the tape are
numai propuneri. only suggestions.
Aş fi mîncat friptura dacă... 1. I would have eaten the steak if...

183
CAP. 36 Treburi gospodăreşti UNIT 36

2. Aş fi luat autobuzul 2. I would have taken the bus if...
3. Aş fi jucat badminton dacă... 3. I would have played badminton if...
4. Aş fi curăţat casa dacă... 4. I would have cleaned the house if...
5. Aş fi răspuns la telefon dacă... 5. I. would have answered the phone
if...
6. Aş fi curăţat pantofii dacă... 6. I would have cleaned my shoes if...
7. Aş fi cunoscut înţelesul cuvîntului 7. I would have known the meaning of
dacă... the word if...
8. Aş fi ştiut mai mult despre 8. I would have known about the
country if...
in grădină Gardening 37

DIALOG — DIALOGUE

Dialogue Rosemary (R), Peter (P)

Trebuie să facem ceva cu R: We to do something about


grădina noastră, Peter. Dacă our garden, Peter. If we spent
am petrece mai mult timp în ea, more time on it, it would really look
ar arăta într-adevăr cu mult mai a lot better.
bine.
P: Da, cred că ai dreptate, dragă. P: Yes, I think you're right, dear. So,
Deci, de ce să nu facem puţin why don't we do some gardening
grădinărit în această după- this afternoon?

If you mow the lawn first, I shall


R: Dacă coseşti gazonul, eu mă R:
do the weeding.
voi ocupa de buruieni. Ail right, I'll mow the lawn first and
P: în regulă, mai voi cosi P; then I'll cut the hedge.
gazonul şi apoi voi tunde gar­
dul. And I'll go to the garden-centre
R: Şi eu voi merge la magazin să R: and buy some seeds and bulbs.
cumpăr seminţe şi bulbi. Yes, but If you leave now,
P: Da, dar grăbeşte-te. Dacă pleci P: you'll be back for lunch.
acum, vei fi înapoi pentru masa
de prînz.

EXERCIŢII — EXERCISES

Exercise 1
Exprimaţi condiţii probabile urmînd Express probable conditions following
exemplul anterior şi verificaţi răspun­ the example overleaf and check your
surile cu caseta. Răspunsurile de la answers with the cassette. Your
numerele pot fi diferite de ale answers to numbers may differ
dvs. from the examples on the tape.
Dacă типе e o zi frumoasă mă 1. If it's a nice day tomorrow I ... for a
voi duce la înot. swim.
2. Dacă vine acasă devreme, 2. If Mary is home early, she ... us
ea ne va vizita astă seară. tonight.
3. Dacă Marea este prea 3. If Great Britain is too expensive, I ...
scumpă, voi petrece vacanţa îh my holiday in Portugal.
Portugalia
CAP. 37 — Gardening UNIT 37

4. Dacă se strică televizorul 4. If the television breaks down...


5. Dacă este închisă cafeneaua 5. If the pub is closed...
6. Dacă întîrziu la serviciu 6. If I am late to work...

Exercise 2
Exprimaţi acum condiţii improbabile Now express improbable conditions
folosind timpul trecut şi using the past tense and the condition­
condiţionalul. Din nou, răspunsurile al. Again your answers to numbers
dvs. pentru numerele pot diferi differ from the examples on the
de cele de pe casetă. Observaţi că tape. Please note that would is often
este adesea prescurtat. abreviated I would I'd
Dacă am pleca la 8 am sosi If we left at eight, we... before noon.
înainte de amiază.
2. Dacă ne-am cumpăra o maşină 2. If we bought a lawnmower, garden­
de tuns iarba, lucrul în grădină ing ... easier.
ar fi mai uşor.
3. Dacă am planta floarea soarelui, 3. If we planted sunflower, the sun
soarele ar străluci întotdeauna în always ... in our garden.
grădina noastră.
4. Dacă aş cîştiga un milion de lire 4. If I won a million pounds in the
la lottery...
5. Dacă mi-aş pierde serviciul... 5. If I lost my job...
6. Dacă mi s-ar strica maşina pe 6. If my car broke down on the motor­
autostradă...
38 Avem musafiri — Guests 38

în acest capitol unele funcţiuni ale verbelor modale ajutătoare.

DIALOG — DIALOGUE

Dialogue Rosemary (R), Peter (P), their nephew (B)


R: Bună, Brian, îmi pare bine că te R: Oh, hi Brian, nice to see you.
văd.
B: Bună, mătuşă Rosemary. B: Hi aunt Rosemary.
P: Bun venit la Cheltenham. R: Welcome to Cheltenham.
B: E nemaipomenit că voi sta aici în B: Hi, it's great that I can stay for the
următoarele două săptămîni. next two weeks.
R: Este plăcerea noastră. R: Oh, it's our pleasure.
P: Am o mulţime de idei privind P: Oh, I've already got lots of ideas of
ceea ce am putea face împreună. things we could do We
Am putea urmări un meci de could watch a cricket match or play
cricket sau am putea juca golf. golf. Or how about visiting the race
Ce-ai spune să mergem la course, would you like that?
curse? Ţi-ar plăcea?
B: Este nemaipomenit. Sună foarte B: Ah, that's fantastic, that sounds
frumos. super.
P: Sau am putea chiar să mergem P: Or we could even go to Gloucester
la Gloucester să vizităm and visit the cathedral.
catedrala.
R: Hai sus arăt camera. R: Come on up, I'll show you your
room.
B: OK. Să-mi aduc sus sacoşa? B: OK, shall I bring my bag up?
P: Nu, las-o, ţi-o aduc eu mai P: No, just leave it. I'll carry it up for
you
B: Mulţumesc, nu trebuie să te B: Oh thank you, but you needn't
deranjezi, mă descurc eu. bother, I can manage.
R: Deci iată-ne. Asta-i camera ta, R: So, here we are. This is your room
Brian. then, Brian.
B: O, este încîntătoare. B: Oh, it's lovely.
R: Da, dar este puţin neaerisit aici, R: Yes, but it's a bit stuffy in here,
poate ar trebui să deschid o perhaps I should open a window. I
fereastră. Cred că puţin aer think a bit fresh air can't do any
proaspăt nu strică. harm.
B: Ce fel de pom este acesta? B: What kind of tree is that? You could
Aproape te poţi căţăra în el de almost climb onto it from here.
aici.
P: Nu, nu trebuie să faci aşa ceva. P: No, you musn't do that. Do you
Nu ştii ce i s-a întîmplat vărului know what happened to your cousin
tău anul trecut? last year?
38 Avem musafiri — Guests UNIT 38

B: Nu, ce? B: No, what?


P: Cînd s-â căţărat în acest copac P: When he onto that tree one
una din crengi s-a rupt şi el a of the branches broke off and he fell
căzut şi şi-a luxat glezna. and sprained his ankle.
B: A, adevărat. Bine, promit că nu B: Oh, really? Well, I promise I won't
mă voi în el. climb onto it.
R: Bine. lată pentru pat, R: Well, here are the blankets for your
două prosoape şi un săpun. Baia bed, two towels and a bar of soap.
este alături. Este toată a ta The bathroom is next door. You'll
deoarece noi o folosim pe cea have it all to yourself because we
de la parter. use the one downstairs.
B: Mulţumesc. B: Thanks.
R: Cina este la 7,30, deci dacă R: Dinner's at 7.30 so if you want to
doreşti să te răcoreşti puţin, ne freshen up a bit we'll see you
downstairs.
vedem jos.
I don't think I'll need that long, so I
B: Nu cred că va dura mult, deci aş B:
might come down a bit if
putea coborî mai
that's all right.
dacă e bine aşa.
Fine. Why don't you join me? I'll be
P: Bine. Ce-ar fi să ne întîlnim? Voi P:
outside in the garden somewhere.
fi pe undeva prin grădină. Yes, that would be nice.
B: Da, ar fi plăcut. B: So just make yourself at home and
R: Deci ca acasă şi ne R: I'll see you later.
vedem mai tîrziu. Yes, Thanks.
B: Da, B:
acest am multe de
COULD, MIGHT, SHALL, au
funcţiuni. Astfel, în propoziţia WE COULD EVEN GO TO
Í COME DOWN A
De după cum aţi cap. ele sînt
fefe»tte a cere

EXERCIŢII — EXERCISES
Exercise 1
în text spune Peter că are o mulţime In the text Peter says he has a lot of
de idei în legătură cu ce ar putea ideas of things they could do, for
să facă. De ex. „We could watch a example: „We could watch a cricket
cricket match". Pentru a propune match". To suggest such ideas you
astfel de idei puteţi folosi could use the following structures:
următoarele construcţii:
a) Am putea a) We could go.../watch/play...or
jucăm sau b) Ţi-ar b) the question: Would you like
plăcea să mergem.../să to
privim/să jucăm...

188
CAP. 38 Avem musafiri — Guests 38

Acum unui musafir you suggest sports to a visitor of


dvs. folosind prima construcţie: a): yours, using first structure a);
să joace rugby rugby
2. să joace tenis de masă 2. play table-tennis
3. să urmărească o întrecere de watch the rowing-contest
canotaj
4. să meargă la patinaj 4. go skating
5. să urmărească un meci de 5. watch a cricket match

Acum folosiţi construcţiile b): Now use structure b)


6. să joace voleibal 6. play volleyball
7. să urmărească la meciul de 7. watch the ice-hockey on tv
pe
8. să meargă la un turnir de tenis 8. go to a tennis tournament
9. să joace bedminton 9. play badminton
să meargă la înot 10. go swimming

Exercise 2

Verbele auxiliare can, may, The following auxiliaries: can, may,


might se pot folosi pentru a o could, can also be used to ask
permisiune. permission to do something.
Can este mai puţin oficial iar might Can is the least formal, and might is
este foarte oficial. Acum cereţi per­ the most formal. Now you ask permis­
misiunea începînd cu cel mai puţin sion starting with the least formal in no.
oficial pentru nr. 1 şi cu cel 1 and ending with the most formal in
mai oficial la nr. 4 apoi no. 4. Then repeat this process begin­
aceeaşi procedură de ia 5 la 8. ning with no. 5.
Solicitaţi permisiunea să: Ask permission to:
să folosiţi baia use the bathroom
2. să fumaţi (înăuntru) 2. smoke (in here)
3. veniţi devreme 3. come early
4. să folosiţi maşina 4. use your car
5. să vă jucaţi în grădină 5. play in the garden
6. să vă uitaţi la tv 6. watch tv
7. să căpătaţi o băutură 7. get a drink
8. să faceţi un duş 8. have a shower
CAP. 39 Ajutoare la copii UNIT 39

— Babysitting
tn capitol cuvintele ANY, ONE.

DIALOG — DIALOGUE

Dialogue Alan (A), Judy (J), Linda (L)

A: Vrei să deschizi uşa, te rog? A: Could you open the door, please?
J: Desigur. Bună ziua Trebuie să J: Of course. Good afternoon. You
fii... must be...
L: Linda. Sînt Linda, pe L: Linda, I'm Linda, the babysitter you
care aţi solicitat-o la telefon. telephoned for...
J: Da, aşa m-am gîndit şi eu. Intră. J: Yes, I thought so. Come on in. Well,
Ei, bine, Linda, mai tînără Linda, you look a lot younger than
mi-am imaginat. Ai 16 ani, I thought. You are 16, aren't you?
nu-i aşa?
L: Da, desigur. Dar am deja o L: Yes, of course I am. And I've already
oarecare experienţă în îngrijirea got some experience looking after
copiilor. acasă şi apoi la babies. First at home and then for
prietenii părinţilor mei, pînă cînd friends of my parents, until some­
cineva mi-a sugerat că aş putea body suggested that I start earning
începe să ceva bani din a little money with It.
aceasta. J: Ah, 1 see. Well, Caroll is sleeping in
J: A, da, înţeleg. Caroll doarme în her cot right now, and her tea is in
pătuţul ei acum şi ceaiul ei este
a bottle which put in a
într-o sticlă pe care am pus-o în
microwave. If she wakes up, you
cuptorul cu microunde. Dacă se
could turn it on for half a minuté
trezeşte, dai drumul pentru o
and heat it up.
jumătate de şi s-a încălzit. L: All right, no problem. I see you've
L: In regulă, o problemă. Văd got a pushchair there. She's too old
că aveţi aici un scaun pe rotile.
for the pram then?
E prea mare deja pentru căruţ? J: Yes, she's six months old now and
Da, are şase luni acum şi e puţin a bit too heavy for that, but if she
prea grea pentru acesta, dar
wakes up, you can always put her
dacă se trezeşte poţi s-o pui în
in the pushchair and wheel her
scaunul cu rotile şi o poţi împinge
around a little.
puţin. L: Yes, I thought she might like that.
L; Da, cred că va plăcea acest They ususally do.
lucru. De obicei le place. J: Oh, yes, she's really fond of that.
J: O, da, într-adevăr îi place foarte And there are some nappies over
mult. Acolo sînt şi nişte scutece.
there.
CAP. 39 la copii 39

— Babysitting
L: A, da, bine. Sînt şi prosoape? L: Ah, yes, good. Are there any
anywhere?
J: Da, desigur, în dreapta J:Yes, of course, right next to the
scutecelor. Este şi o sliclâ de ulei nappies. And there's an open bottle
pentru sugari deschisă în sertar for babies and another one on the
şi încă una pe acolo. Crema shelf over there. The cream is right
este lîngă acesta. next to it.
L: Bine. Şi cînd că veniţi L: Fine, and when do you think you
înapoi? Mama mea doreşte ca eu will be back? My mother woulkd like
să fiu acasă înainte de miezul me to be home before midnight.
nopţii.
J: Well, we should be back around 11
J: Bine, noi vom fi înapoi pe la ora
or quarter past at the latest. My
sau cel tîrziu Soţul meu
husband can take you home after­
te poate duce după aceea acasă,
wards, so you'll definitely be home
deci sigur vei fi acasă pe la ora
by 12 o'clock.
12.
L: Oh, that's kind of you.
L: O, ce drăguţ din partea dum­
neavoastră. J: Ah, here he comes, this is my
J: A, că vine. Acesta este soţul husband, Alan. This is Linda, our
meu, Alan. Ea e Linda, babysit- Babysitter.
noastră. A: Pleased to meet you, Linda.
A: îmi pare bine că te cunosc,
Linda. L: Nice to meet you, too.
L: Şi mie îmi pare bine. A: I think we should be going,
A: Cred că ar trebui să mergem,
J: Yes, I'm coming. Well, Linda, have
dragă.
you got everything you need?
J: Da, vin. Linda, ai tot ce iţi
L: Yes, thank you, everything will be
trebuie?
fine.
L: Da, mulţumesc, totul va fi bine.
J: Help yourself to anything you like
J: Serveşte-te cu tot ce doreşti din
from the fridge, and there are some
frigider — sînt şi ceva biscuiţi pe
crisps on the table over there. You
masă acolo. Te poţi uita la TV
can watch TV or read, just make
sau citi, ca acasă.
yourself at home.
L: Bine, mai întîi voi termina temele
L: Well, I've got to my homework
cu condiţia să nu se trezească
first, provided that Caroll doesn't
Caroll. Mai tîrziu poate mă voi
wake up. Later on I might watch
uita la TV.
some TV.
J: în regulă, ne vedem mai tîrziu,
J: All right then. See you later Linda.
Linda. Pa.
Bye.

191
CAP. 39 la 39
— Babysitting

EXERCIŢII — EXERCISES

Linda doreşte să ştie: ARE THERE ANY TOWELS ANYWHERE?


Judy THERE SOME OVER SOME şl
ANY stnt cuvinte cu se de
în se SOME iar în cele interogative
sau se foloseşte în cazul in la întrebare se aşteaptă
răspuns pozitiv, se tot Aceeaşi regulă se aplică
şi cum sînt

Exercise 1
Completaţi spaţiile goale pentru a Fill in the gaps to ask five neutral
răspunde la cele 5 întrebări neutre questions first and then three to which
şi apoi la celelalte 3 la care aşteptaţi you expect a positive answer.
răspunsuri pozitive.
A mai rămas ceai? 1. Is there... tea left?
2. Au spus ceva despre accident? 2. Did they say ... about the accident?
3. Are cineva vreo întrebare? 3. Has... got any question?
4. Este cineva acasă? 4. Is ... at home?
5. aveţi nişte ulei pentru 5. Excuse me, have you baby oil?
sugari?
6. Aş putea avea ceva de mîncare? 6. Could I have ... to eat?
7. Doresc copiii nişte dulciuri? 7. Would the kids like...
Doreşti nişte suc? 8. Would you like ... juice?

Exercise 2
Veţi asculta pe bandă cîteva You will hear some sentences on the
propoziţii în care sînt folosite cuvin­ tape with SOME and ANY. Change
tele SOME şi ANY. în them into the opposite.
opusele lor.
1. Sînt nişte portocale pe masă 1.-There are some oranges on the
acolo. table over there.
2. Este nişte cremă în baie. 2. There's some cream in the
bathroom.
3. Sînt nişte scutece pe scrin. 3. There are some napies on the chest
of drowers.
4. Nu mai este ulei pentru sugari. 4. There isn't any baby-oil left.

192
CAP. 39 la UNIT 39
— Babysitting
5. Nu e nimeni la birou. 5. isn't anybody in office.
6. Nu am văzut pe nimeni. 6. I seen anyone.
7. Peter a plantat cîteva flori noi în 7, Peter has planted some new flowers
grădina lui. in this garden.
8. Am petrecut nişte timp la Paris. 8. I've spent some time in Paris.

bottle of baby the rfie^ of drawers


one ioc repeta în cea

Exercise 3
următoarele fraze. Translated the following sentences.

Acest restaurant nu este prea bun, dar ştiu unul mai bun.
2. Acest cărucior de copil este verde, dar noi avem unul albastru.
3. Televizorul lui Peter este foarte vechi, dar Alan are unul nou.
4. Am numai o carte de bucate aici, celelalte sînt în locuinţa nouă.
5. în dulap este numai o ceapă, celelalte sînt pe balcon.
6. Acest frigider nu funcţionează, aş putea avea unul nou?
40 — Renovating UNIT

in acest capítol să unele prepoziţii pe care le-aţi


de-a lungul acestui curs.

DIALOG — DIALOGUE

Dialogue Alan (A) Judy (J) Peter (P)

J: E cineva la uşă, Vrei să te J: There's someone at the door, Alan.


duci? Would you mind going?
A; Sigur. salut Peter. A. Sure. Oh, hi Peter.
P: Salut, Alan. cum am P: Hi, Alan, here I am keeping my
promis. promise.
A: Este într-adevăr grozav că ai A: That's really great that you have
venit aici să ne ajuţi ia renovări. come over to help us with the
renovations.
P: Ei bine, ştiu că este mereu foarte P: Well, I know it's always nice if
bine dacă cineva dă o mînă somebody gives you a hand when
de ajutor cînd faci renovări. you're renovating.
A: Da, şi sînt atîtea de făcut. Coşarul A: Yes, and there is plenty to do. The
a spus că e o cărămidă chimney sweep said there was a
desprinsă în şemineu şi o ţiglă brick loosen on the chimney and a
spartă pe acoperiş. broken tile the roof.
P; Bine, aş încerca să o fixez dacă P; Well, 1 could try and fix that if you
vrei. want.
J: O, nu te superi nu-i aşa? J: Oh, Peter, you wouldn't mind, would
P. Bine, Judy. Să văd ce pot face. you?
Cum ajung acolo sus? OK Judy. I'll see what I can do. How
J; Mergi sus la etaj, apoi urci pe do I get up there?
scăriţă pînă la pod şi apoi pe J: You go upstairs, and then up the
ladder through the loft, and out onto
Poţi arunca ţiglele vechi
the roof. You can throw the old tiles
curtea spate. Altfel ar
into the backyard. Otherwise you
putea cădea pe trandafiri, sau
might drop them on the roses, or
mai rău, pe oamenii care trec
worse, on people passing by in front
prin faţa casei.
P: regulă. Voi fi atent. of the house.
A: timp vom începe să P: I'll be careful.
zugrăvim camera de Mai întîi A; Well, in the meantime we'll start
redecorating the living-room. First
vom tapeta peretele din dreapta
we'll paper the wall on the right and
şi apoi vom vopsi peretele
we'll paint the wall on the
stînga.
P: And I see you ve bought a wall-to-
P: Văd că ai cumpărat un covor.
wall carpet as well.
CAP. 40 Renovating UNIT

J: Da, e aproape de două orí mai J: Yes, it's about twice as big as the
mare cel vechi. Şi este old one. And it's quite heavy.
destul de greu.
P: Şi ai pus toată această greutate P: And you've laid all that weight
pe balustradă? against the banister?
J: O, da, balustrada este destul de Oh yes, the banister's strong
puternică. enough.
A: In ordine. Pensula, rola, vop­ A: OK. Paintbrush, roller, paint,
seaua, tapetul şi adezivul, wallpaper and paste, knife and
masa. Toate gata. Să table. Everything ready. Let's get
începem atunci. started then.
P: OK, sînt pe acoperiş. P: OK. on the roof.
J; Noi înăuntru. Fii atent să J: And we're in here. Be careful, don't
nu cazi. fall.
P: Nu-mi de grijă. P: No, don't worry about me.

— EXERCISES
acum aţi şi folosit o the course you have used
mulţime de cuvinte mici care fac many small words to link things up.
legătura între obiecte. Aceste These words such as at, in, on, behind,
cuvinte precum at, in, on, behind, in in front of, about, around, against are
front of, about, around, against se called prepositions. Listen to the text
numesc prepoziţii. Ascultaţi textul on the tape and then fill in the gaps
de pe casetă şi înlocuiţi spaţiile using the correct prepositions.
goale cu prepoziţiile cores­
punzătoare.
1. Alan şi Judy cultivă trandafiri ... Alan and Judy are growing roses...
casă. the house.
2. E o cărămidă desprinsă ... 2. There is a brick loose... the chimney
şemineu şi o ţiglă spartă... and a broken tile... the roof... the
acoperişul casei. house.
3. Peter poate arunca ţiglele vechi... 3. Peter can throw the old tiles ... the
curtea din spate.
4. Curtea din spate este ... casei. 4. The backyard is ... the house.
5. Pentru a ajunge ... acoperiş 5. In order to get ... the roof you must
trebuie să ajungi... pod. go ... the loft.
6. Cînd vii înapoi la parter 6. When you come back downstairs,
vedea covorul cel nou care se you can see that the carpet is
sprijină ... balustradă. leaning ... the balustrade.
7. Este o grădină mare... casei, aşa 7. There is a big garden... the house,
copii nu mai trebuie să se so that the children don't to
joace stradă. play the street.
8. Sînt copaci care cresc casei. 8. There are trees all... the
house.
TEXTE DE ASCULTAT
Not you again

Characters

Andrew Fothergill

Scene One
King's Cross Travel Centre
Andrew: I want a single to York, please.
Clerk: Yes, sir. First or second class?
Andrew: Oh, Second Class, please.
Clerk: Smoking or non-smoking, sir?
Andrew: Non-smoker. How much is that?
Clerk: 25, sir.
Andrew: Will you take a cheque?
Clerk: Yes, that's all right, sir. Have you got a bank card?
Andrew: Of course I've got a bank card. Who shall I make it out to?
Clerk: Rail, sir. £ 25,
Andrew: (slowly) 8th February... British Rail... £ 25. (Hands over cheque) Is that all
right?
Clerk: Yes, sir. Can I see your bank card, please?
Andrew: Yes, here you are. What time does the next train leave?
Clerk: The next train to York, sir, is at 10 o'clock.
Andrew: Do I have to change?
Clerk: No, sir. The 10 o'clock goes straight through to York.
Andrew: What time does it arrive?
Clerk: Into York sir.
Andrew: Thank you very much.
Scene Two
Merete: Excuse me.
Clerk: Yes, madam.
Merete I should like a return ticket to York, please.
Clerk: Yes, madam. Are you travelling First or Second Class?
Merete
Second Class.
Clerk:
Yes, madam. Do you require a smoker or a non-smoker?
Clerk: Oh, I don't smoke.
Merete Non-smoker.
Clerk: How much will that be?
Merete One Second-Class Return from Cross to York is £ 45, madam.
(counting) Ten, twenty, thirty, forty, fifty.
Merete
Clerk: Fifty pounds. Thank you very much, madam.
Clerk: Five pounds change. One, two, three, four, five.
Merete: Thank you very much. Can you tell me what time the train arrives in
Clerk: Yes, madam. The 10 o'clock arrives in York at
Clerk: Do I have
Thank you, tomadam.
change anywhere?
No, madam, the train goes through direct.
196 Thank you very much.
Scene Three
Merete: Excuse me, is this seat free?
Andrew; Yes, I think It is free.
Merete; Must I have a seat reservation?
Andrew: No. There Is no ticket in the seat. I'm sure you can sit there.
Merete; Thank you very much.
Andrew; Are you travelling far?
Merete: Yes, I'm going to York.
Andrew; How interesting. So am I. I live in York.
Merete; This is my first visit.
Andrew; I do hope you enjoy your visit.
Merete: Thank you very much. I am sure I shall.
Andrew; I hope you don't mind my asking. You are not British, are you?
Merete: No, I'm not.
Andrew: Are you by any chance Scandinavian?
Merete: I'm Danish.
Andrew; What part of Denmark are you from?
Merete; I'm from Copenhagen.
Andrew; Ah, yes, Copenhagen. Wonderful, wonderful Copenhagen.
Merete: That's right.
Andrew; There is that lovely garden In Copenhagen, isn't there?
Merete: Ah, you must mean Tivoli.
Andrew; Yes, that's right. Tivoli. And of course there is the Little Mermaid.
Merete; Yes, indeed. The Mermaid. Tell me, where do you come from?
Andrew; Oh. I'm British.
Merete; Were you born in York?
Andrew; No, I was born in London but I work In York, I work at the University.
Oh, how interesting.
Andrew; I hope you won't mind my asking. What is your name?
Merete; My name is Brammer. Merete Brammer.
Andrew; Is that a Danish name?
Merete; Yes, it is. Now you must tell me your name.
Andrew; Oh, my name is Fothergill. Andrew Fothergill. How do you do?
Merete: How do you do?
Andrew; Are you travelling to York on business?
Merete; Yes, I am.
Andrew; What sort of business are you in, if I may ask?
I'm an architect.
Andrew; Oh, how very interesting. What brings you to York?
Merete: There Is an international conference for architects.
Andrew: Do you build very modern buildings?
Merete: Yes. Sometimes I design very modern buildings but I am also interested in
conserving old buildings. That is why I'm coming to York.
Andrew: Yes, of course. We have a lot of old buildings in York. The Minster and so
on.
Merete; That's quite right, but you also have an Institute of Advanced Architectural
Studies — that's where going. They are having a conference in the King's
Manor about conservation. I'm very interested in that.
Andrew: I think it's rather a waste of money — saving old buildings. It would be far
to knock them build new ones.
Merete: How can you say that? Aren't you proud of your historic city?
197
Andrew; It's pleasant enough I suppose. But speaking as a businessman it's a great
problem living in a city with archaeological remains and houses have
to be preserved.
Merete: How do you mean?
Andrew: I to build a new branch of Safeline, the store, but I can't get
permission to build.
Merete: Why not?
Andrew: It seems that there are the remains of some Roman emperor's palace
underneath the place where I want to put my supermarket.
Merete: But that is extremely Interesting. Surely you want to preserve It.
Andrew: No, I don't. I shall lose two or three million pounds If let these damned
archaeologists stop me building.
Merete: But surely you want to your national heritage.
Andrew: I can't say that the Romans are my national heritage. My business is to make
money and to make it as quickly as possible.
Merete: Well I am very surprised. I thought the English had a sense of history.
Andrew: Well this Englishman has a sense of business and I will remember
this at your conference.
Merete: Well I hope you will remember that many tourists come to York in order to
admire your national heritage. So perhaps you had better do something to
conserve It. I am sure there are enough supermarkets already in York.
Scene Four
Andrew: I hope I didn't upset you.
Merete: What do you mean?
Andrew: Well, a little while ago I was talking a lot about business and profits.
Merete: That is quite all right.
Andrew: I hope you don't mind my asking. Are you married?
Merete: No, I'm divorced. What about you?
Andrew: Well, I'm single. I haven't met the right woman yet. Have you got
any children?
Merete: Yes, I have. I have a son and a daughter.
Andrew; Oh. Would you like a cup of tea?
Merete: you very much. I would prefer coffee.
Andrew: i buy you a cup of coffee?
Merete: No, I will buy my own coffee.
Andrew: I insist.
Merete: Very well then. A cup of coffee,
cups of coffee please, miss. With milk and sugar. Would you like a

No, you. I never eat biscuits.


What a p:.y. English biscuits are very good.
Merete; i m sure are. All the same, I just want a cup of coffee.
Andrew; (To the tea girl.) Two cups of coffee and a packet of biscuits, please. How
much is that?
Teagirl; 95 p, sir.
Andrew; Thank you very much. Here is your cup of coffee,
Merete; Thank you very much.
Andrew; Where do you come from?
Merete; I beg your pardon?
Andrew; I just wanted to know where you come from. You said earlier that you were
Danish and come from Copenhagen.
198
Merete; I come from Frederiksberg.
Andrew; Where is that?
Merete;
Andrew; What's
It is a suburb
it like there?
of Copenhagen,
Merete: It is a very pleasant part of and there is a park with a palace in
it. There are beautiful lakes.
Andrew: It sounds very nice.
Merete: Yes, it is. It is one of the nicest places in Copenhagen. Tell me, have you
ever been to Denmark?
Andrew: No, I haven't.
Merete: What a pity. Excuse me, can you tell me where the toilet is?
Andrew: Yes, along the carriage to the end of the corridor and you find the toilets
at the end.
Merete: Thank you very much.
Scene Five

Merete: What's that over there?


Andrew: Oh, that's a power station.
Merete: I have already seen three power stations like that. Are they nuclear power
stations?
Andrew: No, they're not nuclear. They use coal. We are on the Yorkshire coal field
here.
Merete: I see.
Ticket
CollectorCan I see your ticket, please?
Andrew: Here you are.
Ticket
Collector:(Clips ticket) Thank you sir. May I see your ticket, madam?
Merete: I beg your pardon?
Ticket
Collector:Your ticket, madam.
Merete: Ah, yes, here it is.
Ticket
Collector:(Clips ticket) Thank you much.
Andrew: Where do you work?
Merete: I work in the centre of Copenhagen.
Andrew; Is it a permanent job?
Merete; (shortly) Yes, it is.
Andrew; Do you like your work as an architect?
Merete; Yes, of course I do.
Andrew: Do you work for yourself or are you an employee?
Merete; I work with a number of other architects in a team. What do you do?
Andrew; i am the manager of the Superline market.
Merete: Do you enjoy your work?
Andrew; Yes, it's quite nice. I have thirty women working for me.
Merete; Really? Do you enjoy your work?
Andrew; do. Supermarket work is very interesting. How long have you been living
in Copenhagen?
Merete: I've living there for the last thirty years.
Andrew; Do you live in a house?
Merete; No, I live in a flat.
Andrew; What sort of flat do you have?
Merete: I have a very nice flat in Frederiksberg.
Andrew; How many rooms has it got?
Merete: It has a kitchen and a bathroom and three bedrooms, and then there is a
large lounge and a dining room. 199
That sounds very large.
Merete: It Is a very nice flat. do you live?
Andrew: Until now I have been sharing a flat with another man. But I am tired of that
so I am looking for a house.
Merete: Is it easy to buy a house in York?
Andrew: No, it's quite difficult. The houses are very expensive. I am going to find a
room In a hotel for the next two or three weeks, and if I am lucky, I shall find
a suitable house which I might buy. Are you interested in football?
Merete: No, afraid not. I'm not very interested in football.
Andrew: Ah, what a pity. I love football. I go to watch York Football Team every
Saturday.
Merete: Really?
Andrew: Do you have any hobbles?
Merete: Yes, I am fond of music. In Copenhagen 1 often go to The Opera and
the ballet.
Andrew: Really?
Merete: Are you interested in music?
Andrew: No, I'm not. At least, not in classical music. But I like pop music.
Andrew: What about you? Do you like pop music?
Merete: No, I'm afraid I don't.
Andrew: Oh, what a pity.
Scene Six
Andrew: Look over there. That is the York College of Arts and Technology. That means
we're arriving. We'll be in York soon.
Merete: Tell me, what do you think I should see while I am In York? I know there is
a fine cathedral.
Andrew: The Minster.
Merete: Yes, that's right. The Minster What else is there that I should see?
Andrew: I think you should see the National Railway Museum. There are lots of trains
and engines there.
Merete: Thank you very much for the idea. I'm afraid I'm not interested in railways.
Isn't there anything else?
Andrew: Well there is the museum If you're interested in old things.
Merete: What is the
Andrew: It is a museum about the life of the Vikings when they came to York.
Merete: The Vikings? Of course they came from Denmark.
Andrew: Is that where they came from?
Merete: Yes, they did. I must see this museum. Can you tell me where the museum
is?
Andrew: No, I don't know. It's somewhere in the middle of York. You had better go
ask the Tourist Information Office.
Merete: Have you seen the museum?
Andrew: No, I'm not interested in that sort of thing.
Merete: What? You come from York and are not interested in the Vikings.
Andrew: I don't come from York. I just work there.
Merete: I'm sure it must be interesting.
Andrew: Perhaps it is.
Merete: I think we're arriving.
Andrew: Yes, we are. This is York.
Merete: I have to find a hotel. Do you know a good one?
Andrew: There is the Viking Hotel. You are interested in the Vikings, perhaps you should
200 go there.
Merete: Is It very expensive?
Andrew: Yes, I believe it is quite expensive.
Merete: Then I must find something else. Can you give me any advice?
Andrew: Yes, I suggest you go to the Tourist Information Office.

Scene Seven
Merete: Can you help me? I am looking for a hotel.
Clerk: Yes, madam. How long do you want to stay?
Merete: Just two or three nights.
Clerk: What class of hotel are you looking for?
Merete: I can't afford too much money.
Clerk: May I suggest the Belle Vue Hotel?
Merete: How much Is that?
Clerk: It costs £ 10 a night, and breakfast.
Merete: Yes, that sounds very good. Can you reserve me a room in that hotel?
Clerk: Will you want a single room or a double room, madam?
Merete: A single room, of course.
Clerk: Yes, madam, just a moment. Belle Vue Hotel? Have you a single
room for three nights? (To Merete) They have a room at £ 10 per night bed
and breakfast. Will that be all right?
Merete: Yes, please it for me.
Clerk: What name shall I say, madam?
Merete: The name Is Brammer. Merete Brammer.
Clerk: The name is Brammer. For three nights. £ 10 bed and breakfast. Thank you
Merete) I have the hotel room for you, madam. That will be 50
p. for the telephone call.
Merete: Here you are. Thank you very much.
Scene Eight
At the hotel
Merete: My name is Brammer.
Receptionist: Ah, yes. You have reserved a room through the Tourist Information Office.
Merete: That's right.
Receptionist: It is a single room at £ 10 per night and breakfast.
Merete: That's right.
Receptionist: Room 23 madam. Here is the key.
Andrew: Haven't we met before?
Merete: Oh, it's you...
I'LL OBEY
fUnlts 21—23)

Speaker: We're going to listen to some scenes in the life of two Yorkshire families.
There is a village called in North Yorkshire not far from
the city of Ripon. In this village there is a garage and filling station known as
Bells and Wing. It is run by John Bills and his sister, Wing.
John has a daughter called Jo. She Is 17. Jo is short for Joanna. Mrs. Wing
has two sons. The oldest is Tom, who is aged 22, and the younger called
Chris, who is 18. Tom is away studying at London University, but has come
for the Christmas vacation, and wants to have a party.
Scene One
Tom; Hi there, Jo.
Jo: Tom, It's good to see you. When you get back?
Tom: Last night.
Jo: Did you have a nice time in London?
Tom: Yes, super, I want to have a party.
Jo: That's a good idea. When do you want to have it?
Tom: Chris and I think Wednesday should be a good evening. Are you free?
Jo: Yes, I can come on Wednesday. Do you want me to bring anything?
Tom: Yes. It would nice if you could bring a bottle of and can you make
some cakes?
Jo: Yes, I'll make some jam tarts.
Tom: That's arranged, then. Come about eight.
Jo: Can I bring my new boyfriend?
Tom: Who's that?
Jo: name is Alan Howson.
Tom: Surely not that Alan Howson with the old motor bike? He's awful. I can't stand

Jo: He a, He's nicer than you think.


Tom: I can't him. He always drinks too much.
Jo: Well he's my boyfriend I want to bring him.
Tom: Jo, surely you can come alone.
Jo: If I can't bring Alan, I'm not coming at all, so there.
Tom: Oh, well, I suppose you must then.
Scene two
Alan: Are you enjoying the party, Jo?
Jo: Oh, yes, it's
Alan: What are you doing tomorrow?
Jo: I'm not sure. Perhaps I shall go for a walk along the river with Tom and Chris.
That's what they're to do. Would you like to come?
Alan: Oh, no, I never walk in the country. I always ride if possible.
Jo: What? You never go for a walk. You are lazy,
Alan: Well, I occasionally walk to work, but I never walk further than necessary. I
normally go everywhere on my motor bike. Can you come for a ride with me
instead?
Jo: Oh, I don't know about that. Isn't it dangerous?
202
Alan: No, of course it's not dangerous.
Jo: But I haven't got a helmet.
Alan: I've got two helmets. I can lend you one of mine. Come on, it will good fun.
We can go to a disco in York.
Jo: OK. Can we meet at the garage?
Alan: Certainly. I'll meet you at 6.30.
Jo: No, that's a early. How 7 o'clock?
Alan: All right. I'll meet you at 7 o'clock at the garage.

Scene Three
John Bills: What time did you get home last night?
Alan: I'm sorry Jo was so late. The motor bike broke down.
John Bills: What's the matter with it?
I think the petrol gauge has We were about three miles from Ripon,
and the motor made a funny noise and then stopped.
John Bills: What make of motor bike is it?
Alan; It's an old Honda. Can you get me a new petrol gauge?
John Bills; Yes, I can get you a new one.
Alan; How much do you think it will cost?
John Bills; About £ 10.
Alan; How long will it take you to get it?
John Bills; About a week, I expect.
Alan; Thank you very much, Mr. Bills, and I'm sorry that Jo was so late last night.
John Bills; That's all understand.
Scene Four

John: What's the matter, love?


Jo; I've got the most awful headache.
John; And you've got a terrible cough. You are obviously
Jo; I feel terrible.
It was raining last night, wasn't it?
Jo: Yes.
John: Did you get very wet?
Jo: Yes, I did, and it was very cold.
John; Well, I can't stop I've got to go to the garage. ask Auntie Kate to come
and look after
Jo; Oh, thanks Dad.
(Katherine Wing comes in)
Kate: What's the matter, love?
Jo; It hurts here in my chest and I've got a terrible headache.
Kate: Oh, sorry to hear about that. Let's take your temperature. Here's the
thermometer. Now open mouth and put it under your tongue.
Don't talk now. Wait until I take the thermometer out. You've got a Your
is nearly 103. Now you stay bed. I'll get the doctor. I'll bring you
a cup of tea in a minute, but then I have to go back to the garage.
Jo; Yes, OK, Auntie Kate. Thank you.
Scene Five
Kate; (Sound of telephone dialling) Is that Doctor Jackson's surgery? It's my niece, Jo.
She's got a very high temperature and a very bad cough. (Pause) Yes, 1 think
it is serious. She has a pain in her chest. (Pause) Yes, I've taken her

203
It's 103. (Pause) Could Doctor Jackson come and see her during the day?
(Pause) I shall be at the garage all day. (Pause) Bills and
(Pause) Thank you very much. I'll expect him later on during the
morning. Goodbye.
Speaker: Jo recovers. From her fever and her friendship with Alan deepens.
The summer comes and they decide to go away on holiday together.
Alan: Hello, is that Keswick 2419? Is that the "Sunny" Camp Site?
Telephone Voice: Yes.
Alan: I want to book a for the week of August 7th.
Telephone Voice: I'm sorry, sir. We're completely booked.
Alan: Oh, dear, I see. Thank you. What about the following week beginning
Telephone Voice: August 14th?
Alan: Yes, sir. We have a site for that week.
Telephone Voice: Good. Would you please reserve It for me?
Alan: Yes, sir. Will you be coming with a tent or a caravan?
Telephone Voice: A tent.
Yes, I've made a note of that, sir. You'll be coming with a tent. What
Alan: name is it, please?
Telephone Voice: The name Is Howson. H-O-W-S-O-N.
Will you be coming by public transport, sir, or do you have your
Alan:
own vehicle?
Telephone Voice:
I shall be coming motor bike.
Alan:
A deposit of £ 20 will secure you the site for that week, sir.
Telephone Voice:
That's all right. Can you give me the full address?
Alan:
The Warden, "Sunny" Camp Site, Keswick, Cumbria.
Telephone Voice:
I'll send it off to you today.
Alan:
Thank you much, sir.
Telephone Voice:
Goodbye.
Goodbye.
Scene Six

Kate Wing: There you are, Jo. Did you have a nice holiday?
Jo: Oh, yes, it was marvellous.
Kate: It looks as though you had good weather.
Jo: Yes, the weather was wonderful. We had sun day.
Kate: That's lovely. How about Alan? Did he enjoy the holiday too?
Jo: Yes, we had a wonderful time Auntie Kate. what do you think?
I've got some wonderful news to tell you.
Kate: You certainly look very pleased with yourself. You'd better come and sit
down and tell me the news.
Jo: Alan's asked me to marry Auntie Kate.
Kate: Well, that's a surprise. How long have you known him?
Jo: I've known him since the party, the one we had before Christmas.
Kate: That seems a very short time, dear.
Jo: Oh, no, it isn't. Not really.
Kate: Well, he is a very nice boy, I do hope you'll be very happy.
Jo: Oh, yes, Auntie Kate. I'm sure we shall. Alan wants to come and talk to
Dad about the wedding.
Kate; What? You've been talking about the wedding already?
Jo: Oh yes. We've planned everything. There are just one or two things though
that I really have to talk to you and Dad about.
Jo:
204 Dad, do you think Alan and I could get married at All Saints?
John; That would be nice.
What do 1 have to do?
John: The best thing would be to go and see the vicar and talk to him about it.
Jo: Does it matter that I don't go to church anymore?
John: Well, I'm sure that the vicar will want to have a talk with you and Alan
about the meaning of getting married. And of course he will remember that
you used to sing in the choir. many people married in church who
don't go regularly.
Jo: Do you think I can wear a white dress?
John: I'm sure you can if you want to.
Jo: And Tom and Chris can wear full morning dress.
John: Yes, they can if they want to.
Jo: Alan must give me a gold ring, musn't he?
John: Well, he must give you a ring, but it needn't be a gold one.
Jo: There's another question I'd like to ask you, Daddy.
John: Well, what is it? Come on then, tell me.
Jo: 1 say: obey?
John: No, you needn't say "obey" these I'm sure that's not absolutely
necessary. You'll have to talk to the vicar about it. Why do you ask?
Jo: Well, I don't want to say but Alan says I must.
John: Well that's something you'll have to sort out him, love, when the time
gels a bit nearer. You'd better about it.
Yes, I will (thoughtfully) Yes, I will think about
Alan, I've been thinking about the marriage service.
Alan: Have you, love? What have you been thinking?
Jo: Well, in the Prayer Book it says that I have to say that I'll obey you.
Yes, that's right. What it?
Jo: Well, I don't want to say "I'll obey".
Alan; Why not?
Jo: I just don't think H's right. Not these days anyway. Do you mind?
Alan: Of course I mind. Someone's got to be the head of the family and have
the last word.
Jo: But I think we should agree about things.
Alan: Well I hope we will agree, but if we don't...
Jo; You mean that if we don't agree, you will be the one to decide.
Alan; Well someone has to.
Jo: Well you had better get used to the idea that I'm not going to say "I'll
obey", so there.
LADY GODIVA

(Unit 25)

Characters
(wife of Eric)
Eric of
daughter)
(tax collector)
Godiva (wife of Leofric)
Leofric (Earl of
Radio Announcer
Tom Ranulf (reporter for
Eric and Edwina are living in tlieir house in Conventry with their daughter, Aelreda. The
year is the year when the Lady Godiva rode on horseback through the streets
of the town.

Scene One
Inside Eric's house
(Loud l<nocl<ing on door)
Edwina: (frightened) Who's that, Eric?
Eric; I don't know.
Edwina: Go and look out of the window, Aelreda.
Aelreda: It's Egrin, the tax collector, mother. He's got some men with him.
Edwina: What shall we do?
Eric: We have to open the (opens the door)
Egrin: In the name of Leofric, Earl of Mercia, I call upon you pay your taxes.
But we paid our taxes last month.
Egrin: Last month you paid twenty pieces of silver. Now you must pay again, another
twenty pieces of silver.
Eric: But we have no money.
Egrin: No money! Then you'll have to sell some chickens or some pigs.
Aelreda: Please don't make us pay.
Egrin: This girl is strong, you'll have to send her out to work.
Eric: Yes Egrin, I will Egrin.
Egrin: I will return next week. Then that will be your last chance. If you do not pay,
I will take this and make her work until the money is paid.
Aelreda: Oh, no!
(Pause) Scene Two
Leofric and Godiva
Godiva: My Lord.
Leofric: My lady Godiva. You look sad, what is the matter?
Godiva: My lord, it is the people, they are very unhappy.
Leofrid: Not taxes again! Every day you say the same. People pay too many taxes.
Don't you understand I must have my money!
Godiva: But the people can't pay anymore, my lord.
206
Ah, you're a woman, you can't understand. We need an army. The French
are strong. One day they'll attack us.
But my lord...
Leofric: (Interrupting) Enough! I have heard enough about taxes, and about the people.
Godiva: My lord, I must beseech you, they cannot pay anymore.
Leofric: Godiva, this is my last word. You can stop the people paying taxes if you
will.
Godiva: My lord, I will do anything. Tell me, what do I have to do?
Leofric: Ride on horseback through the market place on Saturday, at noon...
Godiva: (questioningly) My lord?
Leofric: — naked!
(horrified) Oh!
(pause)
Scene Three
Radio Announcer: This is the Coventry Local radio station, broadcasting on 104 nrietres.
Here is the twelve o'clock news, Saturday 10th June 1061.
News has reached us that the people of Coventry are complaining
about the heavy taxes, which they must pay. A spokesman for Earl
Leofric said this morning that an announcement about future taxes
would be made at noon in the market place. We are going over
now to, our reporter in the market place, Tom Ranulf.
Tom Ranulf: This is Tom Ranulf speaking to you from the first floor window of
the town hall here in must be 5,000 people gathered
here this morning to hear a message from Leofric, Earl of Mercia,
about the taxes we shall have to pay. In the distance, I see a
figure approaching on horseback.
(more and more surprised) The crowd are falling silent. Many are
turning to face the house behind them... some are bowing their
heads... others are covering their eyes with their caps. The horse is
coming nearer. I can just make out who is sitting on it. It's our lady
Godiva, wife of Leofric. Her long hair is falling over her shoulders.
Now I see more clearly. Oh! Good Lord! How extraordinary...
(whistles) She's — she's naked!

207
THE LOCH NESS MONSTER
(Unit 27)

Characters
Interviewer (BBC)
Mrs
John Dixon (ex-student at Birmingham University)
Mr Smith
Is there a monster in Loch Ness in Scotland? Many people think so. Many people
certainly hope that there is. The people who hope that there is a monster there cal it
"Nessie".
Interviewer: Loch Ness is in Scotland. It is a lake 36 km long and the water is very
deep, and very dark. It is also very, very cold, but strangely, the water
never freezes. Many fish live there, so it's a perfect home for large
water creatures. Many people believe that a large creature does indeed
live there. In and again in 1932 there were reports. They described
a very large animal, which looked like a boat. People saw this animal in
the water, swimming very fast.
In 1933, Mr and Mrs MacKay saw the animal. Mrs MacKay, can you tell
us what you saw?
Mrs MacKay: Yes, I was with my husband, and we were in the car. We were driving
along the road beside Loch Ness, going from Inverness to Glasgow.
Interviewer: What did you see?
Mrs MacKay: Suddenly, my husband saw an enormous animal in the
Interviewer: What did it look like?
Mrs MacKay: It had a long neck, and a head which looked like a snake.
Interviewer: Could you see anything else?
Mrs MacKay: Yes. It had big humps on its back.
Interviewer: Go on.
Mrs MacKay: Well, it also had a very long tail, which was splashing on the water.
Interviewer: How long would you say the animal was?
Mrs MacKay: It's difficult to say. I should think eight, or perphaps ten metres long.
Interviewer: How long was it there for?
Mrs MacKay: It wasn't there tor very long. We saw it for perhaps two or three minutes,
then it went under the water.
Interviewer: Mr and Mrs MacKay are not the only people to have seen the Monster.
Many thousands of people have seen it. So many people have seen it,
that in fact it's now called "Nessie". The interesting thing is that all the
descriptions are the same, and this is most unusual. Everybody says it's
between seven and ten metres long, and the skin is a very dark colour.
It has a long neck and a head like a snake. Unfortunately, there are no
good photographs of it.
Most people see the Monster when it's in the water, but sometimes it
comes on to the land. Mr Smith, I think that you live near Loch Ness?
Mr Smith: Yes, that's right.
Interviewer: And is it true that you've seen the Loch Ness Monster?
Mr Smith; Yes, that's right. It was in 1952. I was with my father in the car and we
were coming home at night. Suddenly, we came round a corner, and we
208
saw this... this thing on the
Interviewer; Go on. Tell me. What was it like?
Mr Smith: Well, it had a long neck — several metres Jong big flippers.
Interviewer: What did you do?
Mr Smith:
We turned the car round as fast as we could, and we drove
Interviewer: Scientists are also very interested in In 1973, some students
from Birmingham University came to try and find the Monster. Mr Dixon,
in 1972 you were a student at the Birmingham University.
Mr Dixon: Yes, that's right. That was the year we went to try and find
Interviewer: Tell me what you found.
Mr Dixon: Well, we had some sonar equipment.
Interviewer: Can you tell me quickly what that is?
Mr Dixon: You use sonar equipment for marking pictures using sound waves.
Interviewer: Tell me what you saw, Mr Dixon.
John Dixon: We saw two strange, large animals, about ten metres long our sonar
Interviewer: beam.
John Dixon: Can you tell me how long you saw them for?
Interviewer: Yes, we saw them clearly for about ten minutes. They moved very fast.
John Dixon: Anything else?
Interviewer: Yes, they dived very deep.
John Dixon: Can you tell me what they looked like?
Interviewer: Yes. You won't believe this, but to us they looked like Plesiosaurs.
John Dixon: But... but that't impossible! Plesiosaurs...
Interviewer: Yes, I know what you are going to say. Plesiosaurs became extinct
sixty-five million years ago.
So, who or what is "Nessie"? Is there one Monster, or is there a
family of Monsters, and can "Nessie" be a Does this mean
that there are some prehistoric monsters still living amongst us, in the
middle of Scotland?
THE ABOMINABLE SNOWMAN

(Unit 29)

Characters
Narrator
Chairman
Shipton
Voices
Narrator: The scene is the Royal Geographical Society in London. The time is
October
Chairman: Order! Ladies and Gentlemen, order please! Ladies and Gentlemen, I
have great pleasure in introducing to you Mr Eric Shipton. Mr Shipton
is, as you know, the leader of our expedition to the Himalayas. Several
weeks ago, as you know, he reported by radio that he had found
footprints in the snow. These were of such a strange nature, that we
have brought him back from Nepal to report to us here at the Society.
Shipton:
Ladies and Gentlemen, Mr Shipton.
Ladies and Gentlemen, you all know about the Abominable Snowman,
the Yeti, as he is called by the Sherpas. There have been reports about
Voice: the Yeti since the year when the first footprints were found. Many
Shipton: people say that it is nothing more than a legend.
And so it is! A legend.
Voice: That is what I thought myself, sir, until three weeks ago. We were high
Another up on the slopes of Mount Everest in deep snow, when Michael Ward,
Chairman: Sherpa Tensing and myself suddenly saw footprints.
Shipton: It's a hoax.
The man is a liar.
Voice:
Chairman: Order! Order, sir. Ladies and Gentlemen, order
Shipton: As you well know, the Sherpas believe that the Yeti has the body of an
ape and the face of a human.
Lady's voice: That's a likely story!
Chairman: Please sir, I must ask you to be quiet.
Lady: They believe that it is well over two metres high, and of course, the
Shipton:
most interesting feature is its enormous feet.
Lady:
Shipton: can I ask a question?
Yes, madam.
Mr Shipton, you say that the Yeti is over two metres high.
2nd Lady:
No, madam, the Sherpas believe that it is well over two metres high.
Shipton: That is surely bigger than the biggest ape?
It is indeed very large, madam, if it is true. The Sherpas also say that
Voice: its body is covered with hair. They think also that it is very fierce and
Shipton: wild, I wouldn't like to meet it on a dark night.
Chairman: Mr Chairman, can I ask if the Yeti, as it is called, has ever attacked
Shipton: humans?
Voice:
I'm afraid I cannot answer that question, madam. I simply don't know.
What I do know is that the Sherpas are very frightened of the Yeti.
210 (sarcastically) If it exists!
As you say, sir, if it exists. May I continue, Mr Chairman?
Yes.
As
HowI say,
Please,
big were
we carry
saw
they?aon,lineMrofShipton,
footprints
weinare
theallsnow.
very interested.
We measured them very carefully, and they were well over twelve inches

Voice: Must have a policeman!


Chairman: Perhaps I could ask a question here, Mr Shipton? When did you find
these footprints?
Shipton: It was in the middle of the morning, Mr Chairman, eleven o'clock
as I
Chairman: And was the light good? Was the sun out?
Shipton: Yes, the weather was perfect, Mr Chairman, and the footprints were very
clear indeed.
Chairman: Go on, Mr Shipton, fell us some more about these footprints.
Shipton: The footprints went on for a good two kilometres, before we lost them
in the rocks.
Voice: Are you saying that these footprints went for two kilometres? There must
have been hundreds of prints.
Shipton: Yes, sir. That is quite correct. There were hundreds of footprints and we
could see each of them very clearly.
Chairman: Can you describe them, Mr Shipton?
Shipton: Yes, sir. Each print clearly showed the toes and the heel.
Voice: Did you take any photographs?
Shipton: Yes, sir. We did, and I now have the pleasure in showing you an enlarged
photograph on one of the footprints. A footprint of the Abominable
Snowman, the Himalayan Yeti.
Voice: How far apart were the foot prints?
Shipton; They were one and a half to two metres apart.
Chairman: That means that they were made by a very large animal.
Shipton: You are right, Mr Chairman. The animal must have been very large
indeed.
WOMEN AT WORK

Equality in employment
(Unit 31)

Characters Telephone callers


Chairman Quentin Simpson Joan Bennet
Mrs Gammon (Retired teacher) Gillian Morrison
Rosemary Francis (Bank executive) Mr Davidson
Mr Brown (Personnel
for Moss Engineering Ltd)
Chairman: Good morning. For the next fifteen minutes we shall be bringing you
our regular Monday morning phone-in-programme. This week our topic
is "Women at work". To discuss this topic with me we have Mrs Winifred
Gammon, who is a retired teacher having spent many years teaching
in a girl'school in North London. Then we have Mrs Rosemary Francis.
She began work as a bank clerk, but she tells me that what begun as
a soon turned into a career. She is now a top executive for a
leading bank, and specializes in loans to industry. Finally, we have Peter
Brown, who is a personnel director for an engineering firm in the
Midlands, and has recently appointed two young women to managerial
positions in the company. Now for our first caller. Hello, caller, will you
tell us your name, please?
Joan Bennet: Yes, good morning, Mr Simpson, my name is Joan Bennet, and my
question is; Why is it that so few women get as managers?
Chairman: Thank you very much for that question. Let me repeat it. Why is it that
so few women get jobs as managers? Mr Brown.
Mr Brown: I'm to say that the most important reason in my opinion is because
many people still think that a woman's most important job is to have
children. In the old days, many children died soon after being born, and
very few people lived to an old age. Before we had machines, nearly
all jobs were done by human beings, and it was necessary for families
to have as many children as possible. Many people saw children as the
best, in fact, the only insurance for old age. Of course, these conditions
have changed, but human nature changes very slowly.
Chairman: Thank you very much. Mrs Gammon, what would you like to say about
this subject?
Mrs Gammon; What was the caller's name again?
Chairman: Joan Bennet.
Mrs Gammon: I think that one of reasons why women don't get many top jobs, Mrs
Bennet, is because men belive that women are too emotional. Even
today, when women have more freedom and equality than ever before,
there are many who have strong prejudices against them. Women
are supposed to be emotional, timid, given to panic. They are supposed
to gossip a great deal, and they are thought to be about other
people. Above all, one of the reasons, I think, why women don't get
many top jobs is because people think that they are unable to keep a
secret, and that they have no sense of humour.
212
Chairman: Do you agree with these views, Mrs Gammon?
Mrs Gammon: No, I certainly do not. It is quite wrong to attach these characteristics
as
onlymuch
to women.
as women Ido. know from my own experience, men gossip just
Chairman: Thank you very much for those views. I hope that you found them
interesting, Mrs Bennet.
Joan Bennet:
Yes, thank you very much.
Chairman:
Gillian: We have another question now. Who is our caller?
My name is Gillian Morrison, and I should like to hear something about
sex discrimination legislation. Can you tell me what this means in
Chairman: practice, please.
Yes, thank you for that question. It's about sex discrimination legislation.
Mrs Francis:
Rosemary Francis?
Yes, one aspect of the Employment Protection Act concerns maternity.
An employer cannot give a woman the sack for becoming pregnant. If
she has a job which would be dangerous for a pregnant woman, such
as being a radiologist, then her employer must offer her an alternative
job, until the baby is born. Women also have the right to get their job
Chairman: back, up to twenty-nine weeks after the baby is They may not get
Mr Brown: exactly the same job, but they do have a right to get back to the same
Gillian: employer.
Mr Brown: Thank you. Have you anything to add, Mr Brown?
It's Miss Morrison, isn't it?
Well, Mrs Morrison, actually.
I'm sorry, Mrs Morrison. I would simply like to add that the Equal Pay
Act also says that women must have the same pay as men, and that
Chairman: women's work must be given the same value as a man's job. It also
says that women must have the same holidays as men, and must have
Mr Davidson:
the same conditions of work, such as shift work, bonuses and luncheon
vouchers.
I think we have time for one more short question. Who is our caller
now?
Good Chairman, my name Is Davidson, and I live in Tunbridge
Wells. I just want to say that I am very saddened to hear all the comments
by the members of your panel. My question is this: Isn't it true that the
number of divorces this is going up every year? Don't the
of the panel know that there is already a very large number
of broken homes, and of children living with only one parent? Aren't the
members of the panel aware that juvenile crime is becoming a very
serious problem in this country? Now the reason for all this is that far
too many women are going out to work. There are more married women
Chairman: at work in this country than in any other country in Europe, and this is
a development which ought to be stopped.
I would like to ask the panel why they don't come out with truth
Mrs Francis: and say that more girls should be prepared to stay at home when they
get married and look after their children. This would have the added
advantage of reducing unemployment, since many women are taking
away the jobs that men ought to be doing.
Well, that is a difficult question for us to answer, Mr Davidson, In the
remaining few minutes of this programme, but I will ask our panel
members to reply. Mrs Francis?
I think Mr Davidson is talking nonsense, and moreover I think he knows
that he is talking nonsense. In this society we are trying to ensure that 213
women are equal to men in every respect. This means that they should
be
men. free
ableWhy
totoseek
have
is itemployment,
that
the there
jobs which
areand
so up
itfew
means
towomen
nowin have
particular
bankbeen
managers?
that
done
theyonly
Why
should
by
Is
it that there are hardly any women members of Parliament? Why is it
that there are so few women head teachers in our comprehensive
schools? Does Mr Davidson think that it is because women are incapable
of doing these jobs?
Women in our society must be free to make their own decisions. Some
may wish to stay at home to bring up their children. Of course, one
possibility is that men, or some men at any rate, may wish to stay at
home and look after the children, while their wives go out to work. Other
women may wish to work at the same time as bringing up a young
family, and then there is the possibility that some women may want to
devote themselves to a job, and not have a family at all. But the most
important thing is that they should be free to make their own choice.
No, Mr Davidson, you will have to think again. I'm afraid that you will
Chairman: have to learn to be more up-to-date.
Thank you Rosemary. Is there anything that you would like to say, Mr
Mr Brown: Brown? This will have to be a short answer, I'm afraid.
Well, Rosemary hasn't answered the first part of the caller's question,
you know. It seems to me that there is a case to be answered. None
of us can be happy about the large number of divorces, and none of
us can be content to see the large number of broken homes, or the
very high figure for children living with one parent. However, I agree
Chairman: with Rosemary, we cannot try to solve this problem by discriminating
against women in employment.
Thank you very much. There we have to bring our programme to an
Thank you very much for calling.
Until next week, at the same time.
TRISTAN DA CUNHA
(UnK 32)

Characters
Radio Reporter
Maria
Maria's father
Tristan Da Cunha is one of the loneliest places In the world. It is a group of three tiny
island, right in the middle of the South Atlantic Ocean, and the biggest one is called
Tristan.
Radio Reporter: Here today at the Port Of Southampton, the people of Tristan da Cunha
are to return to the tiny island, Tristan, in the Middle of the
South Atlantic.
The of the island is fascinating. A small group of English soldiers
came to the Island in the year after the end of the war against
Napoleon. They only stayed for a year, however, and they left again
in One particular soldier whose name was William Glass, decided
that he would remain on the island with his wife and two children. So
all the other soldiers sailed away, leaving the Glass family on the tiny
island, right in the middle of the ocean.
Several years later, some sailors, together with some women, also
came to on the island. They came from another Island called St
Helena which is 1,500 miles to the north. The tiny population settled
down and had large families, and the people we are here to see for
the last time are the descendants of those families.
In the volcano in the middle of the island began to erupt. The
only village was In danger, and the entire population of 264 people
had to be taken away from the island in fishing They were
brought here to England, and they have lived here since that
Now most of them are to go back to their island.
I have with me here a young woman who will soon be sailing away
to live in one of the loneliest places In the whole world. Maria, tell me.
How did you like it in England?
Maria: Well, It's all right. But it's not home.
Radio Reporter: Are you going go back with the others to Tristan da Cunha?
Maria: Yes, I am.
Radio Reporter: Tell me, why are you going back to the lonely island? Don't you like
the life here?
Maria: Well, I don't like the weather very much. I don't like the cold, and the
frost and the snow. We never have any frost on Tristan.
Radio Reporter; Are there any other reasons?
Maria; Yes. We find it very worring to think all the time about money. We
don't need money on Tristan.
Radio Reporter: You don't have money?
Maria; Yes, that's right.
Radio Reporter: I have here also Maria's father. You're going back to Tristan da Cunha
too?
Maria's father; 215
Yes, I am.
Radio Reporter:
Maria's father: Well,
CouldItyou
is atell
small
us something
island, and about
It's circular
the island
in shape.
of Tristan?
Radio Reporter: How big is
Maria's father: It about six miles across. In the middle there is a volcano,
which is over 6,000 feet high.
Radio Reporter: That's about 2,000 metres. What's the weather like?
Maria's father: Well, the climare is damp, but mild. There's a lot of rain, but there's
never any frost.
Radio Reporter: Are there any animals on the island?
Maria's father: Well, there are lots of birds which live on the island and the sea is
Radio Reporter: full of fish, and there are many seals, too, which live on the rocks.
Maria's father: What do you have to eat?
We grow potatoes and apples, and we have lots of cattle and sheep
and geese. We also go out and catch lobsters, which are a great
Radio Reporter: delicacy.
Maria's father: Where do you live?
There is only one town. Well, it's not really a town, it's only a small
Radio Reporter: village, and its called Edinburgh.
Maria's father: Tell me, where is the nearest civilization?
That's a long way away. The nearest mainland is the cape of Good
Radio Reporter: Hope, and that's 1,800 miles to the east.
Well, I wish you the very best of luck in your journey back to your
island.
And so the people of Tristan da Cunha are going back to their island.
They are taking one doctor and one dentist with They are
returning to a life of wind and rain and loneliness. They don't want
our civilization.
NOŢIUNI DE GRAMATICĂ

ARTICOLUL
Articolul în limba engleză este THE pentru toate genurile, la singular
şi la plural.
Articolul UN, O este A înaintea cuvintelor care încep cu o consoană
(a şi AN înaintea cuvintelor care cu vocală (an inkpot). Este
acelaşi pentru toate genurile.
SUBSTANTIVUL
Există patru genuri:
a) genul masculin, cuprinzînd care denumesc persoane de sex
masculin: boy, husband, king,
b) genul feminin, pentru substantive care denumesc persoane de sex feminin:
girl, woman, wife, waitress.
c) genul neutru, cuprinzînd substantive care denumesc obiecte şi animale:
dog, elephant, purse, window,
d) genul comun (common gender) cuprinzînd substantive care au aceeaşi
formă şi pentru feminin şi pentru masculin:
teacher — profesor, profesoară
pupil — elev, elevă
doctor — doctor,
student — student, studentă.
Deosebirea dintre substantivele masculine şi feminine se face în următoarele
feluri:
a. Se cuvinte diferite, de exemplu:
Masculin Feminin
boy băiat girl fată
frate sister soră
cock cocoş hen găină
father tată mother mamă
husband soţ soţie
man bărbat woman femeie
nephew nepot niece nepoată
son fiu daughter fiică
uncie unchi aunt mătuşă
b. Se adaugă un sufix:
actor — actress; prince — princess; waiter — waitress.
c. La numele locuitorul unei ţări, terminate în sh şi ch, genul e indicat
cu ajutorul cuvintelor
a Frenchman — a
an Englishman — an Englishwoman
substantivelor se formează de regulă adăugîndu-se terminaţia -s,
substantivelor la Acest -s se pronunţă z în afară de cazurile cînd
este precedat de f, k, p, t.
Excepţii;
unele substantive terminate în f sau fe formează pluralul schimbînd f în v
şi primind terminaţia es (deci

217
Ex.; leaves
wolf
knife — knives
wife — wives
2. Substantivele terminate în precedat de o consoană formează pluralul
pe y în i şi primind -es (deci ies).
Ex: baby — babies
cherry — cherries
dictionary — dictionaries
lady — ladies.
3. Substantivele terminate în s, x, ch, sh, o, z adaugă la plural -es:
Ex: glass — glasses
box — boxes
match — matches
brush — brushes
potato — potatoes
4. Există substantive care se abat de la toate aceste reguli şi formează pluralul
în mod diferit, de obicei prin schimbarea vocalei din rădăcini:
mouse — mice woman — women
goose — geese louse — lice
tooth — teeth child — children
foot — feet ox — oxen
man — men
ADJECTIVUL
Adjectivele calificative care se pun pe substantiv pentru a-i arăta
însuşirea, se află de obicei înaintea substantivului pe care îl determină, neavînd
flexiune de gen sau număr.
a new exercise book — un caiet nou
Sînt cazuri cînd se pun în urma substantivului, şi anume;
a. cînd are funcţie de nume predicativ, adică nu e unit direct cu substantivul
ci e despărţit de acesta prin verbul "a fi" sau alt verb copulativ; (a deveni,
a părea, a semăna).
Ex. The lemmon is yellow — Lămîia este galbenă.
b. cînd adjectivul este însoţit de un complement; ex. a full of wine
un pahar plin cu vin.
c. cînd într-o interogativă, formată cu auxiliarul a fi, se întreabă
dacă are o anumită însuşire.
Ex.; Is that book interesting? Cartea aceea e interesantă?
Gradele de ale
în formarea gradelor de comparaţie ale adjectivelor se porneşte totdeauna de
la POZITIV, de fapt forma de bază a adjectivului, în speţă în dicţionarele
explicative.
Ex: thick gros
Comparativul de superioritate: se formează de regulă prin adăugarea sufixului
iar superlativul relativ prin adăugarea sufixului -est articulat
Această regulă este valabilă în cazul adjectivelor monosilabice şi al
unora formate din două silabe.
positive Comparative of Superlative

thick thicker the thickest


easy easier the easiest
Comparativul de egalitate se formează prin încadrarea adjectivului în
as... as,
Ex: as thick as la fel de gros ca, tot de gros ca...
de inferioritate se formează folosind not so as,
sau cu ajutorul adverbului less... than
not as thick as/not so thick as nu de gros ca...
less thick than mai puţin gros decît.
Articolele cel, cea, cei, cele se traduc în engleză prin THE, la superlativ.
— Adjectivele terminate în -e mut suprimă această vocală înaintea terminaţiilor
-er, -est.
Ex: large — larger — the largest
fine — finer — the finest
— Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană, schimbă pe y în i
înaintea lui -er şi -est.
Ex: heavy — heavier — the heaviest.
Dacă y este precedat de o vocală, atunci rămîne neschimbat:
Ex: gay — gayer the gayest (vesel)
NOTA: Acest adjectiv este foarte rar folosit în ultimul timp în sensul lui propriu,
avînd în vedere faptul că a intrat în raza vulgară a vocabularului.
— Adjectivele monosilabice terminate în consoană, o dublează la comparativ
şi superlativ:
Ex: big — bigger — the biggest
— Unelebun(ă) adjective au forme
good diferite la comparativ
better şi superlativ.
the best
bine well better the best
rău bad worse the worst
bolnav ill worse the worst
much more the most
many more the most
puţin little less the least

ADJECTIVELE POSESIVE
Se pun întotdeauna înaintea substantivului.
My — meu, mea, mei, mele
Your — tău, ta, tăi, tale
His — lui
Her — ei
Our — nostru, noastră, noştri, noastre
Your — vostru, voastră, voştri, voastre
Their — lor
Ex: my book — cartea mea; your glasses — ochelarii tăi; our classroom
— clasa noastră; their teacher — profesorul lor.
ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE
singular
THIS THAT
apropiere depărtare
THESE THOSE

THIS acesta, aceasta


THAT acela, aceea
THESE acestea, aceştia
THOSE acelea, aceia.
Adjectivele interogative: WHAT ce, care; WHICH Care dintre
Au aceleaşi forme pentru toate genurile şi numerele.

PRONUMELE
Pronumele personale

I ME mă, pe mine, îmi


YOU YOU — ţi, te, pe tine,
HE HIM — i-, I-, pe el, îi
SHE HER — i-, -o, pe ea,
WE US pe noi, nouă
YOU YOU — V-, pe voi, vouă
THEY THEM — i-, le-, pe ei, lor
Pronumele personale corespunzătoare formelor româneşti mi(îmi), ţi(îţi), îl, o,
mă, te, ne, vă, le se pun întotdeauna în urma verbului.
Ex: He gives me el îmi dă; 1 thank you Eu îţi mulţumesc (ţie)
Pronumele reflexive:
MYSELF eu pe mine
YOURSELF tu pe tine însuţiAnsăţi
HIMSELF el însuşi/pe el însuşi
HERSELF ea însăşi/pe ea însăşi
OURSELVES noi înşine, pe noi înşine
YOURSELVES voi înşivă, pe voi înşivă
THEMSELVES ei înşişi, ele însele, pe ei înşişi, pe ele însele
ONESELF pe sine însuşi (însăşi)
Ex: I shall go there myself Mă vol duce (chiar) eu însumi acolo
Pronumele demonstrative:
Sînt identice ca formă cu adjectivele demonstrative, cu menţiunea că
pronumele înlocuieşte substantivul, în timp ce adjectivul stă pe lîngă acesta,

A se vedea diferenţa: is large and clean.


(adj.) Această fereastră este mare şi curată.
(pron.)That is very dirty. Aceea este foarte murdară.
Pronumele posesive:
MINE meu, a mea, ale mele, ai mei
YOURS — al tău, a ta, ale tale, ai tăi
220HIS — al lui, a lui, ale lui, ai lui
a ale ei, ai ei
OURS — a noastră, ai nostru, ale noastre, ai noştri
YOURS — al vostru, a voastră, ai voştri, ale voastre
THEIRS — al lor, a lor, ai lor, ale lor

Numerale cardinale şi ordinale


Cardinal Ordinal
1 one the first
2 the second
3 three the third
4 four the fourth
5 five the fifth
6 six the sixth
7 seven the seventh
8 eight the eighth
9 nine the nineth
ten the tenth
eleven the eleventh
12 twelve the twelfth
13 thirteen the thirteenth
14 fourteen the fourteenth
15 fifteen the fifteenth
sixteen the sixteenth
seventeen the seventeenth
eighteen the eighteenth
nineteen the nineteenth
20 twenty the twentieth
21 twenty-one the twenty-first
22 twenty-two the twenty-second
30 thirty the thirtieth
40 the
50 fifty the fiftieth
60 sixty the sixtieth
70 seventy the seventieth
80 eighty the eightieth
90 ninety the ninetieth
100 one hundred the hundredth
hundred sută
thousand mie
million milion
billion miliard
VERBUL
Verbe regulate: Cele mai multe verbe în limba engleză sînt regulate şi se
conjugă astfel:
Indicativ prezent: I ask We ask
You ask You ask
He asks They ask
asks
221
La indicativul prezent numai persoana a singular primeşte un -s, celelalte
neschimbate. în cazul verbelor terminate în ch, sh, ss, x, terminaţia
la persoana a lll-a va fi -es.
Ex: She catches, he dresses.
Verbele terminate în y precedat de o consoană, schimbă pe y în şi primesc
terminaţia -es.
Ex: he coppies.
Verbele terminate în „o" primesc de asemenea terminaţia -es:
Ex: he goes, she does
Forma interogativă: Do I ask? Do we ask?
Do you ask? Do you ask?
Does he ask? Do they ask?
Does she ask?
Forma negativă: 1 do not ask. We do not ask.
You do not ask.
He does not ask. They do not ask.
She does not ask.
Forme contrase: not don't
does not doesn't
Forma interogariv-negativă:
Don't 1 ask? Don't we ask?
Don't you ask? Don't you ask?
Doesn't he ask? Don't they ask?
Doesn't she ask?
Cu excepţia verbelor auxiliare HAVE şi toate verbele în limba engleză se
conjugă la formele simple interogative şi negative cu ajutorul auxiliarului
DO/DOES.
Past Tense
La Imperfect şi Perfect Simplu verbele regulate primesc terminaţia -ed:
I asked We asked
You asked You asked
He asked They asked
She asked
Forma negativă: I did not ask We did not
You did not ask
He/She did not ask They did not ask.
Forma contrasă: did not didn't
Forma interogativă: Did I ask? Did we ask?
Did you ask? Did you ask?
Did he ask? Did they ask?
Did she ask?
Forma interogativ-negativă: Didn't I/you/he/she/we/they ask?
Future Tense
Viitorul se exprimă cu ajutorul auxiliarelor urmate de infinitiv:
Pentru persoana I singular şi plural se foloseşte auxiliarul SHALL, iar pentru
restul persoanelor se foloseşte auxiliarul WILL

222
1 shall ask We shall ask
You will ask You will ask
He will ask They will ask
She will ask
Forma negativă: I shall not (shan't) ask
He will not (won't) ask.
Forma interogativă: Shall I ask?
Will he ask?
(Past Perfect) se formează cu ajutorul auxiliarului HAVE
la trecut, deci HAD plus participiul trecut al verbului de conjugat:
Ex: I had asked about that book before you even heard its title.
Eu întrebasem de cartea aceea înainte ca tu să afli titlul.
Condiponalul prezent se formează cu ajutorul auxiliarelor SHOULD/WOULD,
urmate de infinitivul verbului de conjugat.
I should not ask.
You would not ask.
Condiţionalul trecut se formează de la condiţionalul prezent al verbului to have,
urmat de participiul trecut al verbului de conjugat:
Ex: I should have asked;
You would have asked.
Participiul prezent se formează adăugînd terminaţia -ing la forma de infinitiv
a verbului.
Ex: to ask a întreba; asking întrebînd
La verbele terminate în -e, această vocală se suprimă înaintea lui -ing.
Ex: to smoke a fuma; smoking fumînd.
Verbele terminate într-o consoană precedată de vocală accentuată, îşi
dublează consoana finală;
Ex: to sit a şedea; sitting şezînd
Participiul trecut se formează prin adăugarea terminaţiei -ed formei de infinitiv
a verbului regulat: ask — asked
Conjugarea progresivă
Cînd dorim să exprimăm o acţiune prezentă, trecută sau viitoare în
desfăşurare, se întrebuinţează forma progresivă. Această formă de conjugare
se formează verbul auxiliar to be la timpul respectiv, plus participiul prezent
al verbului de conjugat (forma -ing):
Ex: I am asking eu întreb
I was asking eu întrebam
Conjugarea verbelor auxiliare to have şl to be
TO HAVE (a avea)
Indicativ prezent I have We have
You have
He/she has They have
Imperfectul şi perfectul simplu: I had We had
You had
had They had

223
I had had We had had
You had had
He/She had had They had had
Viitorul: I shall have
You will have
Condiţionalul prezent: I should have
We would have
trecut: I should have had
We would have had
Imperativul: Let me have
Let him (her) have
Let us have
Let them have
prezent: Having
Participiul trecut: Had

TO BE (a fi)
Indicativ prezent: I am We are
You are You are
He/She is They are
Imperfectul: f was We were
You were You were
He/She was They were
Mai-mult'Ca-perfectul: I had been We had been
You had been
He/She had They had been
Viitorul: I shall be
You will be
Condiponalul prezent: I should be
We would be
Condiţional trecut: I should have been
He would have been
Imperativul: Let me be
Let him/her be
Let us be
Let them be
Participiul prezent:Being
Participiul Been

ADVERBUL:
Majoritatea adverbelor se formează din adjective, cărora li se adaugă
astfel:
bad — badly
general — generally
hard — hardly

224
quick — quickly
real — really
usual — usually
Adjectivele terminate în -le schimbă devenind adverbe.
Ex: considerable — considerably
probable — probably
simple — simply
Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană, schimbă pe y în i înaintea
terminaţiei -ly.
Ex: easy — easily
happy — happily
Unele adjective sînt identice cu adverbele:
fast repede, rapid
little mic, puţin
Gradele de comparaţie
La adverbe gradele de sînt aceleaşi ca la şi se formează
în aceleaşi moduri.
Pozitiv Comparativ Superlativ
badly worse the worst
far farther the farthest
further the furthest
late later the latest
the last ultimul
little less the least
well better the best
sînt cuvinte scurte care fac legătura între părţile de
bază ale vorbirii. In limba engleză, după prepoziţie, pronumele care urmează
se pune în cazul acuzativ, iar substantivul primeşte (ex. A friend of
mine un prieten meu); before the window în faţa ferestrei;
De asemenea, după prepoziţiile AFTER, BEFORE, BY, WITHOUT, IN, OF,
TO, WHICH, verbele se pun la participiul prezent:
Ex: After giving după ce a dat; without making fără a face.
CÎTEVA VERBE NEREGULATE

Simple Present Simple Past Present Perfect


beat (a bate) I beat I beat I've beaten
begin (a începe) I begin I began I've begun
bring (a aduce) I bring I brought I've brought
burn (a arde) I bum I burnt I've burnt
build (a construi) I build I built I've built
buy (a cumpăra) I buy I bought I've bought
catch prinde) I catch I caught I've caught
come (a veni) He catches I came I've come
cut tăia) I come I cut I've cut
do (a face) I cut I did I've done
drink ( bea) I do I drank I've drunk
drive (a şofa) He does I drove I've driven
eat (a mînca) I drink I ate I've eaten
feel (a simţi) I drive I felt I've felt
find (a găsi) I eat I found I've found
fly (a zbura) I feel I flew flown
forget {a uita) I find I forgot I've forgotten
get (a obţine) fly I got I've got
give (a da) He flies I gave I've given
go (a merge) I forget I went I've gone
hear- (a auzi) I get I heard I've heard
keep (a păstra) I give I kept I've kept
leave (a I go I left I've left
(a părăsi) He goes
I lit I've lit
light (a aprinde) I hear
I made I've made
make (a face) I keep
I met I've met
meet (a I leave
I put I've put
put (a pune) I light
I read I've read
read (a citi) I make
I ran I've run
run (a alerga) meet
say spune) I said I've said
I put
see (a vedea) I saw seen
I read
sell (a vinde) I sold I've sold
I run
send (a trimite) I sent I've sent
I say
sit (a şedea) I sat I've sat
sleep (a dormi) I see
I slept I've slept
speak (a(a vorbi)
spread răspîndi) II spread
sell
I spoke I've spoken
cheltui, a consuma) II spend
spend(a(afura)
steal send
steal I spent spent
swim (a înota) sit
swim I spread I've spread
take (a lua) II take
sleep
I stole stolen
tear (a II tear
speak
I swam I've swum
tell (a spune) I tell
think (a I took I've taken
I think I tore I've torn
throw (a arunca) I trow
understand (a înţelege) I told I've told
I understand I've thought
I thought
226 threw I've thrown
I understood I've understood
wake (a trezi) I wake I woke I've woken
wear (a I wear I wore I've worn
win (a I win I won I've won
withdraw (a retrage) I withdraw I withdrew I've withdrawn
write (a scrie) I write I wrote I've written
CUPRINS

Cap. 1 Unit 1 Meeting People


Cap. 2 Formule de salut Unit 2 Greetings
Cap. 3 Unit 3 Nationality 15
Cap. 4Familia Unit 4 Family 18
Cap. 5La cumpărături Unit 5 Shopping 22
Cap. 6La cumpărături Unit 6 Shopping 27
Cap. 7Localităţi Unit 7 Places 32
Cap. 8Căutînd drumul Unit 8 Finding Way
Cap. 9Permisiunea Unit 9 Permission 41
Cap. Călătoria Unit 10 Travel 46
Cap. Probleme de exprimare Unit Language Problems 52
Cap. 12 Profesii Unit 12 Jobs
Cap. Acasă Unit 13 Home 62
Cap. în casă Unit Inside the House 67
Cap. Trenuri şi autobuze Unit Trains and Buses 72
Cap. Relaţii personale Unit Dealing with People 76
Cap. 17 Mici pasiuni Unit 17 Interests 82
Cap. 18. La restaurant Unit 18 Eating Out 88
Cap. 19 Hoteluri Unit 19 Hotels 93
Cap. 20 Instrucţiuni Unit 20 Regulations 98
Cap. 21 Jocuri şi sporturi Unit 21 Games and Sports 102
22 Urgenţe Unit 22 Emergencies
Cap. 23 Defecţiuni Unit 23 Faults
Cap. 24 Boala Unit 24 Illness
Cap. 25 Vacanţa Unit 25 Holidays 123
Cap. 26 Unit 26 Invitations
Cap. 27 întîlniri Unit 27 Meetings 133
Cap. 28 îmbrăcămintea Unit 2 8 Clothes
Cap. 29 Telefonul Unit 29 Telephoning 145
Cap. 30 Obiecte pierdute Unit 30 Loss
Cap. 31 Serviciile Unit 31 Services 157
Cap. 32 Accidente Unit 32 Accidents 161
Cap. 33 Concediul Unit 33 Holidays 166
Cap. 34 Micul dejun Unit 34 Breakfast 171
Cap. 35 Interviu pentru serviciu Unit 35 Job Interview 174
Cap. 36 gospodăreşti Unit 36 Hausework 181
Cap. 37 în grădină Unit 37 Gardening 185
Cap. 38 Avem musafiri Unit 38 Guests 187
Cap. 39 Ajutoare la copii Unit 39 Babysitting 190
CAP. 40 Renovări Unit 40 Renovating
Anexe — Texte audio
Nu tu mereu (Cap. Not You Again (Units 15—20)
Mă voi supune (Cap. Obey (Units

229
Lady Godiva (Cap. 25) Lady Godiva (Unit 25)
Monstrul din Long Ness (Cap. 27) The Long Ness Monster (Unit 27)
îngrozitorul Om de Zăpadă (Cap. The Abominable Snowman (Unit
29) 29)
Femeile şi munca (Cap. Women at Work (Unit 31)
Tristan da (Cap. 32) Tristan da Cuhna (Unit 32)
verbe neregulate

CONŢINUTUL CELOR ŞASE CASETE

Caseta Cap. 1 Cap. 4


Caseta Cap. 4 Cap. 9
Caseta 2A Cap. 9 15
Caseta 2B Cap. 15 Cap. 17
Caseta 3A Cap. 17 Cap. 22
Caseta 3B Cap. 22 Cap. 27
Caseta 4A Cap. 27 Cap. 32
Caseta 4B Cap. 33
Caseta 5A Cap. 36
Cap. 37
Caseta Ghid de Cap. 40
Caseta 6A Texte de
Caseta 6B Texte de ascultat
ascultat

230