Sunteți pe pagina 1din 10

Tema 1.

Bazele organizării contabilităţii


entităţii
1.Contabilitatea în mediul de afaceri
2.Modul de ţinere a contabilităţii şi întocmirii
situaţiilor financiare
3.Principiile generale ale contabilităţii şi cerinţele
calitative ale informaţiei
4.Politicile contabile în cadrul entităţii

Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 1


1.Rolul contabilităţii în mediul de afaceri

1. Pentru a înțelege adevăratul mesaj al cifrelor, trebuie să


știm contabilitate.
2. Pentru că nimeni nu a eșuat în afaceri atunci când a
socotit prea mult. Invers da.
3. Pentru că primul semn al declinului în afaceri îl
reprezintă lipsa de informare.
4. Pentru că cifrele vorbesc uneori mai relevant decât
cuvintele.
5. Pentru că așa cum a spus Goethe „Contabilitatea este una
din cele mai ingenioase creații ale spiritului uman”.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 2
2. Modul de ţinere a contabilităţii şi întocmirii
situaţiilor financiare
Reglementarea normativă a contabilității are loc prin
următoarele acte:
 Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
 Legea contabilității și raportării financiare
 Standardele Naționale de Contabilitate
 Planul de Conturi Contabile
 Standardele Internaționale de Contabilitate
 Codul Fiscal
 Regulamente, Instrucțiuni etc.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 3
Autorităţi statale - Asociaţii
Guvernul, Ministerul profesionale care
Finanţelor, Banca Naţională au drept scop
a Moldovei, Comisia perfecţionarea şi
Naţională a Pieței Financiare, dezvoltarea
Biroul Naţional de Statistică; contabilităţii.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 4


Modul de ținere a contabilității

Partidă simplă Partidă dublă


fără prezentarea cu prezentarea
situațiilor situațiilor
financiare financiare

Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 5


Modul de ținere a contabilității și de aplicare a
standardelor de contabilitate
(art. 5 din Legea contabilităţii și raportării financiare)

Contabilitatea în partidă dublă cu prezentarea situațiilor


financiare:

SF bazate pe
SF SF SF IFRS – indicații
prescurtate simplificate complete instituții metodice
SNC SNC SNC publice MF-
Necomeriale

Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 6


Categoria Total active, Venit din vânzări, Număr de
entității mln lei mln lei salariați
Entitate micro ≤ 5,6 ≤ 11,2 ≤ 10
Entitate mică ≤ 63,6 ≤ 127,2 ≤ 50
Entitate ≤ 318,0 ≤ 636,0 ≤ 250
mijlocie
Entitate mare ≥ 318,0 ≥ 636,0 ≥ 250
Grup mic ≤ 80,3 ≤ 160,6 ≤ 50
Grup mediu ≤ 401,5 ≤ 803,1 ≤ 250
Grup mare ≥ 401,5 ≥ 803,1 ≥ 250

Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 7


3. Principiile generale ale contabilităţii şi cerinţele
calitative ale informaţiei
continuitatea
activităţii
importanța contabilitatea de
relativă angajamente

evaluarea la cost permanenţa


de intrare metodelor
Principiile
contabilității
prioritatea art. 6 LCRF
conţinutului prudența
asupra formei

necompensarea intangibilitatea
separarea
patrimoniului şi
datoriilor
Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 8
Caracteristicile calitative ale contabilităţii
(LCRF, art. 20)

fundamentale amplificatoare
• Relevanța • Comparabilitatea
• Reprezentarea exactă • Oportunitatea
• Inteligibilitatea

Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 9


4. Politicile contabile în cadrul entităţii

Politici contabile reprezintă principii, baze, convenţii,


reguli şi practici specifice aplicate de o entitate la ținerea
contabilității şi întocmirea situațiilor financiare.

Politicile contabile se selectează de către fiecare entitate


de sinestătător și se aprobă pentru fiecare perioadă de
gestiune de către organul/persoana responsabilă pentru
ținerea contabilității și raportarea financiară.
Responsabilitatea pentru formarea şi folosirea politicilor
contabile o poartă conducătorul entității.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 1 10