Sunteți pe pagina 1din 2

a

ß Factura fiscala seria FEF21


Tip factura: AUTOCITIRE
nr. 9550915381 din data de 14.01.2021
COPIE
1 /2

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA GOCAN VIORICA
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. înreg. RC: J40/8974/2011 Str. OTELARILOR, Nr.8, bl. F17, ap. 28
Capital social subscris si varsat: 62.873.860 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 CAMPIA-TURZII - judetul CLUJ

Cod postal: 405100


Prin Agentia: AFEE Cluj
Adresa: 400114, Str. MEMORANDUMULUI Nr.27, CLUJ-NAPOCA, judetul
CLUJ
CIF: 28909028
Banca: ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI
Cont: RO74INGB5001008197998990
Subunitatea: OC Turda Client: GOCAN VIORICA
Adresa: 401112, Str. STEFAN CEL MARE nr. 2 TURDA, judetul CLUJ
Adresa: Str. OTELARILOR Nr.8, bl. F17, ap. 28

Centru informare clienti Localitatea: CAMPIA-TURZII


Program: L-V=8-20 Tel. 0244406006 judetul CLUJ
E-mail: clienti.tn@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 405100
Tel. deranjamente: 0264 929
Tel. pentru comunicare index autocitit: 0800800048 Cont:
Perioada pentru comunicare index autocitit: 01.02.2021 - 11.02.2021 Banca:
Citire de regularizare in intervalul: 12.05.2021 - 22.05.2021 Cod client: 14262078
NLC (Numar loc consum): 2810208
Simbol variabil: 2810208208
Numar contract: 172 / 16.08.2005
COD ATM: 13281020801
Tip factura: AUTOCITIRE Produse UM Valoare

Tip client: casnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 57,22
2. Total baza de impozitare TVA Lei 57,22
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 10,87
16.12.2020 - 11.01.2021
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 68,09
autocitire 5. Incasat din sold creditor Lei 0,00
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 68,09
29.01.2021
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei 0,00
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 68,09
12.02.2021 - 22.02.2021 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 99

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

INFORMATII PLATA FACTURA: Cod ATM: 13281020801 , Simbol variabil: 2810208208 , Data scadenta factura: 29.01.2021

ATENŢIE! Având în vedere tentativa de phishing ce utilizează numele companiei, Electrica Furnizare se delimitează de orice e-mail care conţine alte extensii decât electricafurnizare.ro şi îşi
îndeamnă clienţii să verifice cu atenţie adresa de e-mail a expeditorului, să NU acceseze link-urile sugerate şi să NU deschidă ataşamentele dacă nu sunt siguri de conţinutul acestora.
Modalitati de plată a facturii: -la ghişeele din locatiile furnizorului; -la punctele de plată PayPoint, Un-doi centru de plăţi ale Mobile Distribution, Qiwi; -la staţiile OMV/magazinele Orange, prin serviciul
Westaco Express; -terminale automate de plată Idea Bank; -la ghişeele Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, Creditcoop; -la automatele bancare ale Băncii Comerciale
Române, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank şi Băncii Transilvania; -prin debit direct la Raiffeisen Bank, ING Bank, Garanti Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe
Société Générale; -prin ATM la Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, First Bank; -online prin MyElectrica, internet banking şi Mobile Banking;
-prin aplicaţiile ORANGE MONEY şi mobilPay Wallet. Pentru locurile de consum din judeţele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, plata se poate face şi la CEC Bank. Pentru mai multe detalii,
accesaţi www.electricafurnizare.ro.
Modalităţi de comunicare index autocitit: -telefonic, la 0800800048 (apel gratuit); -online prin MyElectrica; -la ghişeele furnizorului.
Neînţelegerile apărute la încheierea şi în derularea contractului se soluţionează conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 35/2013 şi nr. 61/2013.

. BATCH

Factura curenta 68,09 lei

}.#r#)","6!!!!!!e*!q~
130281020801110121000000000000680900
2 /2

Detalii factura fiscala seria FEF21 nr. 9550915381 din data de 14.01.2021
Client GOCAN VIORICA , denumire loc consum uz casnic, adresa loc consum Str. OTELARILOR nr. 8 , bl. F17 , ap.
28, localitatea CAMPIA-TURZII, judetul/sectorul CLUJ, cod postal 405100, numar loc consum (NLC) 2810208, cod loc
consum (POD) 594040100002538272, cod punct masura 7002175670, nivel tensiune punct masura JT, nivel tensiune punct
delimitare JT, tip tarif Reglementat/Pret of. SU, perioada comunicare index autocitit 01.02.2021 - 11.02.2021, citire de
regularizare in intervalul 12.05.2021 - 22.05.2021.
Serie contor: 8508702; Tip contor: 5CM4UD; Contor 1 activ

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
8508702 Energie activa 15.12.20- kWh 1.00 19364 19463 99 99 27 3.67
11.01.21 Citire Autocitire

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa factura curenta 16.12.20 - 11.01.21 99 kWh
2 Energie activa total 16.12.20 - 11.01.21 99 kWh
3 Energie activa factura curenta 16.12.20 - 31.12.20 59 kWh 0,45664 26,94 5,12
4 Energie activa factura curenta 01.01.21 - 11.01.21 40 kWh 0,53793 21,52 4,09
5 Contributie cogenerare factura curenta 16.12.20 - 31.12.20 59 kWh 0,02263 1,34 0,25
6 Contributie cogenerare factura curenta 01.01.21 - 11.01.21 40 kWh 0,01712 0,68 0,13
7 Certificate verzi factura curenta 16.12.20 - 31.12.20 59 kWh 0,0628641 3,71 0,70
8 Certificate verzi factura curenta 01.01.21 - 11.01.21 40 kWh 0,0628488 2,51 0,48
9 Accize consum necomercial - 99 kWh 0,00523 0,52 0,10
10 Total energie activa - 57,22 10,87
11 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 57,22 10,87
12 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 80 kWh

16.12.2020 - 31.12.2020
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE237/2020: CECV=0.45061 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=139.5089 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 16.12.2020 - 31.12.2020 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.45061 x 139.5089 / 1000 = 0.0628641, rotunjit
la sapte zecimale

01.01.2021 - 11.01.2021
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE237/2020: CECV=0.45050 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=139.5089 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 01.01.2021 - 11.01.2021 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.45050 x 139.5089 / 1000 = 0.0628488, rotunjit
la sapte zecimale

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.239/16.12.2020; Temei legal certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul
ANRE187/2018, Ordin ANRE237/2020; Temei legal tarife energie electrica: Ordin ANRE nr.171/23.09.2020, Ordin ANRE nr. 220,221,222/2020,
Ordin ANRE138/29.06.2020; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza unitara consum necomercial: 5.23lei/MWh; Acciza unitara
consum comercial: 2.61 lei/MWh;
Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.30 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 11.96 lei/MWh; Tarif distributie:
173.93 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 19.22 lei/MWh;
Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015