Sunteți pe pagina 1din 12

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU PENTRU PROTECTIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR BIOLOGICE SI


IN SPECIAL A VIRUSULUI COVID 19

LA LOCURILE DE MUNCA ALE ANGAJATORULUI

Prevederi generale

Continut

A r t . 1 Instrucţiunile proprii elaborate de institutie pentru asigurarea proiecţiei lucratorilor


împotriva riscurilor biologice si in special a virusului COVID 19 cuprind prevederi specifice de
securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale.

Acestea au fost elaborate in urma studierii proceselor de munca, identificării factorilor de risc si
evaluarii acestora.

Personalul institutiei isi va desfasura activitatea in asa fel incat sa prevină accesul neautorizat al
altor persoane la echipamentele din dotare pentru a preveni orice prejudiciu cauzat persoanei sau
institutiei.

Scop
A r t . 2 Scopul prezentelor instrucţiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de
accidentare in munca si imbolnavire profesionala existente in cadrul activitatii, proprii celor patru
componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de producţie -
mediu de munca).

> Prezentele instrucţiuni proprii servesc in cadrul institutiei la:


• efectuarea instruirilor privind securitatea si sanatatea in munca prevăzute de legislaţia in
vigoare;
• cercetarea accidentelor de munca, in vederea stabilirii cauzelor producerii acestora si a
responsabilităţilor;
• instrument cu ajutorul careia se realizeaza controlul, dar mai ales autocontrolul de
securitate si sanatate in munca;
• document intern principal in baza caruia se stabilesc si se sanctioneaza abaterile in
domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru angajaţii institutiei;
• elaborarea programelor de prevenire si protectie;
• realizarea auditurilor si inspecţiilor.
Domeniu de aplicare
A r t . 3 Prevederile prezentei instrucţiuni se aplica in scopul imbunatatirii stării de bine la locul
de munca.

1
Cadrul legislativ de referinţa in vigoare:
• Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
• H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare;
• HG nr. 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate la locul de munca;
• HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
• HG nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici in munca.

Terminologie (exemple)

1. l u c r a t o r - persoana angajata de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii,


elevii in perioada efectuării stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanţi la procesul
de munca, cu excepţia persoanelor care presteaza activitati casnice;
2. a n g a j a t o r - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu
cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea întreprinderii si/sau unitatii;
3. a c c i d e n t d e m u n c a - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicaţia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel puţin 3 zile calendaristice,
invaliditate ori deces;
4. accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) -
accident care produce incapacitate temporara de munca de cel puţin 3 zile calendaristice
consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale
potrivit prevederilor legale;
5. b o a l a p r o f e s i o n a l a - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii
sau profesii, cauzata de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca,
precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de
munca;
6. e c h i p a m e n t d e m u n c a - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;
7. e c h i p a m e n t i n d i v i d u a l d e p r o i e c ţ i e ( E I P ) - orice echipament destinat a fi purtat
sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea
sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau
accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;
8. l o c d e m u n c a - locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat in clădirile institutiei,
inclusiv orice alt loc la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.
9. p e r i c o l g r a v s i i m i n e n t d e a c c i d e n t a r e - situatia concreta, reala si actuala careia
ii lipseste doar prilejul declanşator pentru a produce un accident in orice moment;
10. v i r u s u l C O V I D 1 9 - este un coronavirus ARN monocatenar cu polaritate pozitiva,
care cauzeaza sindromul respirator acut sever 2.

A r t . 4 Prevederile prezentelor instrucţiuni proprii se aplica in mod cumulativ cu prevederile


instrucţiunilor proprii generale elaborate de institutie.
4 Revizuirea instrucţiunilor

A r t . 5 Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a
modificărilor de natura legislativa, a schimbărilor tehnologice, a modificării echipamentelor de
munca, cu ocazia modificării proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca
sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor. Orice revizuire
sau completare necesita aprobarea conducerii institutiei.
încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

A r t . 6 încadrarea angajaţilor se face numai in baza unui certificat medical conform prevederilor
HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. A - I n s t r u i r e a p e r s o n a l u l u i
A r t . 7 Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: instruirea introductiv- generala,
instruirea la locul de munca si instruirea periodica.

A r t . 8 La instruirea personalului vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar


fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiecţii, instruire
asistata de calculator.

Obligaţiile angajatorului
A r t . 9 Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenţi biologici,
inclusiv la coronavirus (COVID-19), angajatorul trebuie sa determine natura, nivelul si durata de
expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor si pentru a
se putea stabili masurile ce trebuie luate.

A r t . 1 0 Daca rezultatele evaluarii releva existenta unui risc pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca expunerea acestora sa fie
evitata.
Cand acest lucru nu este tehnic posibil, tinand seama de activitate si de evaluarea riscurilor,
angajatorul trebuie sa reducă riscul de expunere profesionala la un nivel suficient de scăzut
pentru a proteja adecvat sanatatea si securitatea lucratorilor respectivi, prin aplicarea
următoarelor masuri:
a) instruirea lucratorilor;
b) limitarea, la un nivel cat mai scăzut posibil, a numărului de lucratori expuşi sau care pot fi
expuşi;
c) conceperea proceselor de munca si a masurilor de control tehnic, astfel incat sa se evite
sau sa se reducă la minimum diseminarea agenţilor biologici, inclusiv a coronavirusului (COVID
19) la locul de munca;

3
d) masuri de proiecţie colectiva si/sau masuri de protectie individuala, atunci cand expunerea
nu poate fi evitata prin alte mijloace;
e) masuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori
diseminării accidentale
f) elaborarea unor planuri care sa fie puse in aplicare in caz de accidente care implica
prezenta agenţilor biologici.
A r t . 1 1 Agenţii biologici (virusurile, paraziţii, bacteriile si ciupercile) sunt prezente in mediul
Înconjurător deci, implicit si in mediul de munca. Anumite microorganisme, pot provoca singure,
boli infectioase mai mult sau mai puţin grave.

A r t . 1 2 Legea oferă comitetelor de sanatate si securitate in munca dreptul de a participa la


dezvoltarea tuturor strategiilor de prevenire si pregătire a lucratorilor.

A r t . 1 3 Numeroase infecţii pot fi contractate de lucratori in timpul desfasurarii activitatii


zilnice prin contactul cu persoane bolnave sau purtători de germeni patogeni. Infecţiile care pot fi
contractate pot avea origine virala. A r t . 1 4 Agenţii patologici pot sa pătrundă in organism pe
cale:
■ respiratori
■ digestiva
■ mucoasa conjunctivala
A r t . 1 5 Gripa face parte dintr-o categorie mai mare de boli virale respiratorii. Astfel, exista o
serie de virusuri care circula in aceeaşi perioada a anului si care dau simptomatologie
asemanatoare gripei dar se deosebesc de aceasta prin evoluţia mai uşoara.

Puteti recunoaşte o viroza respiratorie cauzata de alte tipuri de virusuri decât virusurile gripale
dupa debutul mai lent al bolii (incepe uşor cu usturimi in gat, nas înfundat, dureri de cap), cat si
dupa evoluţia mai uşoara a bolii.

Gripa se transmite uşor de la om la om in condiţiile favorizante create de aglomerările urbane,


colectivitatile de copii si adolescenţi.

Art. 16 Transmiterea:
S Se transmite pe cale aeriana, de la omul bolnav la omul sănătos:
■ Direct prin tuse sau strănut;
■ Contactul intre mâini sau intre mâini si suprafeţe reprezintă calea principala de transmitere
a germenilor răcelii si gripei.
■ Indirect prin obiecte proaspat contaminate (batista, prosop, vesela etc. A r t .

17 Tratament:

□ Consultati medicul de familie!


□ COVID-19 se trateaza in spital.

4
Art. 18 Grupe de persoane care pot transmite COVID 19:

1. Persoanele venite din strainatate din zonele cu focar infectios


2. Persoanele care prezintă simptome asemanatoare gripei
3. Medicii, cadrele sanitare medii si personalul auxiliar, atat din spitale cat si din unitatile
sanitare ambulatorii
4. Lucratorii institutiilor de ocrotire (copii sau batrani) si ai unitatilor de bolnavi cronici, care
prin natura activitatii vin in contact respirator cu pacienţii sau asistatii;
5. Persoanele care acorda asistenta medicala, sociala si îngrijiri la domiciliul persoanelor la
risc inalt
6. Membrii de familie (inclusiv copiii) ai persoanelor la risc inalt.

A r t . 1 9 Virusul COVID 19 este deosebit de contagios, astfel ca boala se raspandeste deosebit de


uşor si poate afecta pe oricine.

A r t . 2 0 Spalati-va pe mâini dupa o vizita la toaleta, inainte de a manca si dupa atingerea unei
clanţe, a unei balustrade, a telefonului sau a altor suprafeţe comune.

A r t . 2 1 Evitati sa atingeti ochii, nasul sau gura, prin care viruşii mai uşor intra in organism.

A r t . 2 2 Aveţi grija de igiena personala, inclusiv strănut in pliul braţului pentru a incetini
raspandirea virusului.

A r t . 2 3 Purtati echipamentul de protectie furnizat de angajator, cum ar fi masti de protectie


respiratorie si manusi de protectie de unica folosinţa.

A r t . 2 4 Analizaţi informaţiile privitor la posibilele contacte ale familiei cu persoane purtatoare


de COVID-19 si informaţiile privitor la posibilele contacte la locul de munca.

A r t . 2 5 Daca nu se poate lucra pentru ca aveţi gripa sau ingrijiti un bolnav din familie,
informaţi angajatorul cu privire la situatia dumneavoastra.

A r t . 2 6 Informaţi angajatorul despre orice probleme medicale care ar putea avea un impact in
toate situatiile in care te imbolnavesti la locul de munca.

A r t . 2 7 Daca aveţi gripa sau credeţi ca aveţi, nu mergeţi la locul de munca.

A r t . 2 8 Stati acasa atunci când sunteti bolnavi si luaţi cele mai eficiente metode pentru a
incetini raspandirea virusului.

A r t . 2 9 Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât in cazul in care va prescrie


medicul;

5
A r t . 3 0 Curatati toate suprafeţele cu dezinfectanti pe baza de clor sau alcool;

A r t . 3 1 Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de


muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea
Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă,

A r t . 3 2 Produsele "MADE in CHINA" sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

A r t . 3 3 Sunaţi la 1 1 2 daca aveţi febra, tusiti sau v-ati intors din China sau zonele in carantina
din Europa de cel puţin 14 zile;

A r t . 3 4 Animalele de companie nu transmit coronavirus.

A r t . 3 5 Mâinile se spala cu apa si săpun cel puţin 2 0 de secunde. Daca nu exista apa si săpun,
puteti folosi un dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool de 6 0 % . Spalarea mâinilor elimina
virusul.

A r t . 3 6 Menţineţi distanta de cel puţin 1 metru intre dumneavoastra si alte persoane, in special
cand acestea tusesc, strănută sau au febra, deoarece picaturile de saliva pot transmite virusul de la
o distanta apropiata.

A r t . 3 7 Nu va atingeti ochii, nasul si gura cu mâinile.

A r t . 3 8 Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra in corp prin ochi, nas
si gura, astfel evitati atingerea daca nu v-ati spalat bine mâinile.

A r t . 3 9 Mâinile intra in contact cu suprafeţele contaminate de virus care se raspandeste in tot


corpul.

Momentan, nu exista cercetări stiintifíce care evidentiaza ca folosirea medicamentelor antivirale,


pot preveni infectarea cu noul coronavirus (COVID-19). Antibioticele functioneaza doar
impotriva bacteriilor nu impotriva virusului.

Covid-19 este un virus, deci nu se utilizeaza antibiotic ca si metoda de prevenire sau tratament,
decât in cazul in care se constata si o infecţie bacteriana. A r t . 4 0 Dezinfectantii chimici care pot
ucide noul coronavirus (COVID-19), sunt dezinfectanti ce conţin, clor, innalbitori, solvent, etanol
de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul si farmacistul dumneavoastra vor sti ce sa
recomande.

A r t . 4 1 Daca v-ati intors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai
puţin de 14 zile sau ati intrat in contact cu persoane care s-au intors din China sau zonele in
carantina din Europa de mai puţin 14 zile si aveţi febra, tusiti, prezentati dificultate respiratorie,
dureri musculare si stări de oboseala, sunaţi la 112 pentru a primi informaţii necesare.

6
A r t . 4 2 Conducătorii locurilor de munca trebuie sa interzică accesul la locul de munca a
salariaţilor aflaţi in carantina.

A r t . 4 3 Orice revizuire sau completare a prezentelor instrucţiuni proprii necesita aprobarea


conducerii angajatorului.

7
Instrucţiuni SSM pentru activitatea prin Telemunca- munca de acasa

1. Angajatul este obligat sa respecte prevederile art. 22 si 23 alin (1), lit a) – i)


obligaţiile lucrătorilor, din Legea nr. 319/2006 – legea securitatii si sanatatii munca, cu
modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de
muncă;
"Obligaţiile lucrătorilor
Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
(1) în mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate
şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

2. Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi


instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât
să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria
persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în
timpul procesului de muncă.
3. să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile
existente la locurile desfăşurării activităţii de telemuncă şi să îi permită acestuia
accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de
securitate şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual
de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
4. să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care
desfăşoară activitatea de telemuncă;
5. să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea
şi sănătatea sa;
6. să respecte regulile specifice şi restricţiile stabilite de către angajator cu privire la
reţele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziţie;
7. in situatiile de urgenta generate de diverşi factori de risc, confirmate de către
Institutiile statului, angajatul are obligaţia de respectare stricta a procedurilor si
instrucţiunilor stabilite si totodata de comunicare imediata a angajatorului in cazul in
care ii este periclitata starea de sanatate si intra in imposibilitatea desfasurarii
activitatilor prevăzute in fisa postului;
8. Pentru verificarea aplicării şi respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă, reprezentanţii autorităţilor competente au
acces la locurile de desfăşurare a activităţii de telemuncă;
9. în cazul în care locul de desfăşurare a activităţii telesalariatului este la domiciliul
acestuia, accesul se acordă doar în urma notificării în avans a telesalariatului şi sub
rezerva consimţământului acestuia.
10. Pentru perioada in care angajatul isi desfasoara activitatea de acasa se vor respecta
urmatoarele reguli:
j) conexiunile la reţeaua electrica ale echipamentului de munca trebuie sa fie sigure
(stecherul, cablul, priza sa nu prezinte defecţiuni generate de lovituri mecanice ale izolaţiilor
sau improvizaţii);

k) locul stabilit pentru desfasurarea activitatii trebuie sa fie ales, astfel incat sa nu existe
riscuri de expunere la situatii care pot provoca accidente (ex. deschiderea usiilor, ferestrelor,
cădere e t c . ) ;

l) se alege o poziţie ergonomica de lucru astfel incat sa fie evitate poziţiile incorecte (cocoşat,
ghemuit, etc.), generatoare de disconfort fizic;

m) alegerea activitatiilor desfasurate in paralel cu activitatea de telemuncă, se va face cu


mare atentie (ex. activitati casnice, etc.):

n) persoanele din locaţie (domiciliu) vor fii instiintate de activitatea pe care o desfasurati;

o) programul, comunicarea si activitatile desfasurate in vederea îndeplinirii activitatii de


telemuncă, se vor efectua conform criteriilor agreate cu angajatorul.
Măsuri de securitatea muncii în contextul epidemiei cu Coronavirus

Coronavirusurile (CoV) sunt o familie numeroasă de virusuri de obicei asociate cu boli uşoare,
similare cu răcelile obişnuite. Un nou coronavirus (nCoV) este o tulpină nouă care nu a fost identificată
anterior la om.

Bolile grave includ:

• Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) (raportat pentru prima dată în 2012, toate
cazurile au fost legate de ţări din sau din apropierea Peninsulei Arabe)
• Sindrom respirator acut sever (SARS-CoV)

în prezent, un nou coronavirus a fost identificat în China (oraşul Wuhan) şi a fost iniţial cunoscut
sub numele de Novei Coronavirus 2019 (2019-nCoV). Acum a fost numit formal COVID-19. Cazul a fost
raportat la 31 decembrie 2019, iar confirmarea identificării coronavirusului a avut loc pe 7 ianuarie 2020.

Recomandările standard ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pentru publicul larg pentru a
reduce expunerea şi transmiterea bolii sunt:

• Curăţarea frecventă a mâinilor folosind dezinfectanţi pe bază de alcool sau săpun şi apă.
• Acoperirea gurii şi a nasului cu cotul sau cu un şerveţel când tuşiţi sau strănutaţi, aruncarea
imediată a şerveţelului şi spălarea mâinilor.
• Evitarea contactului cu oricine are febră şi tuse.
• Solicitarea asistenţei medicale din timp şi împărtăşirea istoricului de călătorie anterior cu
furnizorul de servicii medicale dacă aveţi febră, tuse şi dificultăţi de respiraţie.
Care sunt implicaţiile privind sănătatea şi securitatea muncii şi
cum implementaţi o politică adecvată de prevenţie?

Ce se poate face la locul de muncă?

Locurile de muncă ar trebui să aibă o politică în vigoare care să stabilească reguli de urmat când oamenii
sunt bolnavi sau absentează pentru a avea grijă de ceilalţi. Această politică ar trebui să indice modalitatea de
notificare a angajatorului. De asemenea pot fi adoptate modalităţi simple de a preveni răspândirea COVID- 19 şi a
altor virusuri la locul de muncă, ceea ce va contribui la reducerea numărului de zile de lucru pierdute din cauza
bolilor.

• Asigurarea instalaţiilor curate de apă curentă pentru spălarea mâinilor;


• Oferirea dezinfectanţilor pentru mâini pe bază de alcool atunci când nu sunt disponibile instalaţii de apă
curentă (sau pentru persoane aflate pe drum);
• Curăţarea obiectelor care sunt atinse frecvent, cum ar fi clanţele uşilor, mânerele, balustradele, ibrice,
mânerele de la dozatoarele de apă etc., cu dezinfectanţi obişnuiţi sau apă şi detergent;
• Furnizarea de cutii de şerveţele şi încurajarea utilizării acestora;
• Amintind personalului să nu împartă pahare, veselă şi tacâmuri. Asiguraţi-vă că vasele sunt spălate cu apă
şi săpun după utilizare;
• îndepărtarea revistelor şi a hârtiilor din zonele de aşteptare sau spaţii comune (cum ar fi săli de odihnă,
cafeterii, bucătării);
• Asiguraţi-vă că sistemele de ventilaţie funcţionează corect şi sunt curăţate cu regularitate;
• Curăţarea postului de lucru al unei persoane sau alte zone în care s-a aflat dacă o persoană a fost suspectă
sau identificată cu o infecţie;
• Asiguraţi-vă că locurile de muncă sunt curate şi igienice. Suprafeţele (de exemplu, pupitre, birouri) şi
obiectele (telefoane, tastaturi) trebuie şterse cu dezinfectant în mod regulat, deoarece contaminarea de pe
suprafeţele atinse de angajaţi şi clienţi este una dintre principalele moduri prin care se răspândeşte COVID-
19;
• Promovaţi spălarea/dezinfectarea periodică a mâinilor de către angajaţi, contractori şi clienţi. Puteţi pune
dozatoare de dezinfectant în locuri frecventate de toţi salariaţii. Asiguraţi-vă că aceste dozatoare sunt
reumplute în mod regulat;
• Puneţi afişe care promovează spălarea mâinilor şi combinaţi acest lucru cu alte măsuri de comunicare, cum
ar fi oferirea de îndrumări la reuniuni sau prin intranet pentru a promova spălarea mâinilor;
• Asiguraţi-vă că personalul, contractorii şi clienţii au acces la locurile unde îşi pot spăla mâinile cu apă şi
săpun, deoarece spălarea ucide virusul pe mâini şi previne răspândirea COVID- 19;
• Acordarea permisiunii angajaţilor să lucreze de acasă sau să aibă program flexibil pentru a evita orele de
vârf în transportul public.
Lucruri de luat în considerare la călătoria în interes de serviciu

înainte de călătorie asiguraţi-vă că aveţi cele mai recente informaţii despre zonele unde se răspândeşte
COVID-19 pe care le puteţi găsi pe site-ul mae.ro . Pe baza acestora organizaţia dvs. ar trebui să evalueze
beneficiile şi riscurile legate de planurile de călătorie. Evitaţi să trimiteţi angajaţi care pot avea un risc mai
mare de îmbolnăvire gravă (de exemplu, angajaţii în vârstă şi cei cu afecţiuni medicale precum diabet, boli
de inimă şi plămâni).
în timpul călătoriei încurajaţi angajaţii să se spele pe mâini în mod regulat şi să stea la cel puţin un metru
distanţă faţă de oameni care tuşesc sau strănută. Asiguraţi-vă că angajaţii ştiu ce să facă şi pe cine să
contacteze dacă se simt rău în timpul călătoriei. Asiguraţi-vă că angajaţii dvs. respectă instrucţiunile
autorităţilor locale de unde călătoresc. Dacă, de exemplu, li se spune să nu meargă undeva, ar trebui să
respecte acest lucru. Angajaţii dvs. ar trebui să respecte orice restricţii locale privind călătoria, mutarea
sau adunările mari de oameni.
La revenirea din călătorie angajaţii care s-au întors dintr-o zonă unde se răspândeşte COVID-19 trebuie să
se monitorizeze ei înşişi pentru simptome timp de 14 zile şi să îşi ia temperatura în fiecare zi. Dacă dezvoltă
chiar o tuse uşoară sau febră de grad scăzut (adică o temperatură de 37,3°C sau mai mult) ar trebui să stea
acasă şi să se auto-izoleze. Aceasta înseamnă evitarea contactului apropiat (un metru sau mai aproape) cu
alte persoane, inclusiv cu membrii familiei. De asemenea, ar trebui să informeze direcţia de sănătate
publică, oferind detalii despre călătorie şi simptome.

S-ar putea să vă placă și