Sunteți pe pagina 1din 5

HEMOLEUCOGRAMA

Definitie: examen esențial de rutină în laboratorul clinic de urgență, ce aduce


informații asupra organelor hematopoietice, liniilor celulare sanguine,
proceselor de apărare, hemostazei; evidențiază modificări evocatoare pentru un
mare număr de stări patologice.

Prelevare: - sânge capilar


- sânge venos,
pe anticoagulant EDTA (nu modifică morfologia celulelor)

!!!Precauții:
 sângele capilar este preferat pentru efectuarea frotiului
sanguin necesar evaluării morfologiei celulare.
 omogenizarea tubului, pentru evitarea formării de
microcheaguri.
 în caz de recoltare a sângelui venos, nu se recoltează din
vena prin care se administrează medicamente.
 risc de infecție la locul puncției în cazul pacienților cu
imunodepresie.
 evitarea formării de hematoame la locul puncției venoase.
 utilizarea corectă a garoului.
 identificarea corectă a probei.
 respectarea volumelor de recoltat.
 intervalul de timp între recoltare și determinare.

1
Determinare:

a. manual
b. semi-automat/automat (analizoare de hematologie)

a. manual
 Sânge capilar / venos recoltat pe anticoagulant.
! Respectarea tehnicilor de recoltare și identificare a probelor.

 Parametri determinați :
1. nr. eritrocite
Pipeta Potain, lichid de diluție Hayem, camera de numărare Burker-
Turck, M.O.
V.N. :4-5 mil/mmc !!!Risc mare de eroare
2. nr. leucocite
Pipeta Potain, lichid de diluție, camera de numărare Burker-Turck, M.O.
V.N. : 4000-10000/mmc
3. nr. trombocite
Pipeta Potain, lichid de diluție, camera de numărare Burker-Turck, M.O.
V.N.150.000-400.000/mmc
4. hemoglobina (Hb)
Metoda cu cianmethemoglobină, citire la spectrofotometru
V.N.: 12-16g/dl femei, 13-18g/dl bărbați/
5. hematocrit(Ht)
- Înălțimea coloanei de eritrocite exprimată în % față de înălțimea
coloanei de sânge total.
- volumul ocupat de eritrocite în 100 ml sânge total.
6. indici eritrocitari
- volum eritrocitar mediu (VEM)
(Htx10)/ nr. Eritrocite
V.N.:80-95 fl
2
- concentrația eritrocitară medie în hemoglobină (CHEM)
(Hgx100)/Ht
V.N.:32-36g/dl
- conținutul eritrocitar mediu în hemoglobină (HEM)
(Hgx10)/nr.eritrocite
V.N.:26-32pg

7. frotiu sanguin
- formula leucocitară
(determinare semi-cantitativă procentuală a subclaselor de
leucocite)
 Neutrofile
 Limfocite
 Eozinofile
 monocite
- morfologia celulară
- orientare asupra nr. de trombocite

! Atenție la întinderea frotiului și la colorație.

c. semi-automat/automat (analizoare de hematologie)

Avantaje:
-Destinate determinării unui nr.variabil de parametri hematologici.
-Asigură numararea rapidă, cu efectuarea automată a tuturor operațiilor,
inclusiv autocontrolul și curățarea resturilor de sânge de pe tubul de prelevare.
-curățarea automată a circuitelor.
-ușor de folosit.
-acuratețe și reproductibilitate.
- permit programe de control de calitate.
- arhivarea datelor pt un nr. variabil de probe.

3
Probe:
- sânge capilar
- sânge venos,
pe EDTA
!!!Atenție la microcoaguli

Mecanisme de măsurare:
- Măsoară variații de rezistivitate sau difracție provocate de trecerea
elementelor celulare prin fața unui orificiu.
- analiza tridimensională în funcție de talie a celulelor.

Parametri măsurați:

1.WBC= nr. de leucocite


2.RBC= nr. de eritrocite
3.HGB= concentrația de hemoglobina Hb
4.MCV= volum eritrocitar mediu VEM
5.MCH= conținutul mediu în hemoglobina HEM
6.MCHC=concentrația eritrocitara medie în hemoglobina CHEM
7.PLT= nr. trombocite
8.LY%= procent limfocite
9.MO%= procent monocite
10.GR%=procent granulocite
11.EO%= procent eozinofile
12.BA%=procent bazofile
13.LY=nr. limfocite
14.MO=nr.monocite
15. GR= nr. granulocite
16. EO=nr.eozinofile

4
17.BA=nr.bazofile
18. RDW=intevalul de distribuție a eritrocitelor dupa mărime
19.PCT=plachetocrit
20.MPV=volum trombocitar mediu
21.PDW= intevalul de distribuție a trombocitelor după mărime
22.Reticulocite

!Mesaje de eroare care trebuie recunoscute, verificata semnificația și


procedat în consecință.