Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.

A
ADMINISTRATĂ IN SISTEM DUALIST
Autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara
Cod Fiscal: RO 330904 ■ R.A.- 005/10.04.2003 ■ Reg.Com.:J40/305/1991 ■ Cod operator date
cu caracter personal:5689 ■ Capital Social: 257.797.193,08 LEI ■ Sediul Central: BUCURESTI,
Str. Nerva Traian, Nr. 3, Bloc M 101,et.11, Sector 3 ■ Tel.: +4 021 318.80.80 ■ Fax.: +4 021
318.80.74, +4 021 318.80.75, E-mail: Web:www.astrasig.ro

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A MEDICILOR SI PERSONALULUI AUXILIAR


POLIŢA NR. AA0008140004372
În baza condiţiilor de asigurare existente pe www.astraonline.ro şi în schimbul plăţii primei de asigurare,

Societatea Asigurare -Reasigurare ASTRA SA


Asigură pe : TRANCANAU ANA
C.N.P. / C.U.I.: 2750607253191 Număr telefon/ fax: 0784273474
Adresa: str. WALTER MRCINEANU nr. 5, Bl. T6, sc. 2, ap. 16, DROBETA TURNU SEVERIN, jud. Mehedinti

OBIECTUL ASIGURĂRII:
Asigurarea personalului medico - sanitar:
medici de medicină generală şi medici de familie medici specialişti - specialităţi medicale medici dentişti

medici specialişti - specialităţi chirurgicale farmacişti care lucrează in farmacii cu circuit deschis
farmacişti care lucrează in farmacii cu circuit inchis biochimişti, biologi, medici specialişti - specialităţi paraclinice
asistenţi de farmacie asistenţi medicali si moaşe care işi desfaşoară activitatea in unitaţi sanitare cu paturi
✘ asistenţi medicali si moaşe care işi desfaşoară activitatea in medicina primară, ambulatorii, cabinete individuale

Asigurarea furnizorului:
unităţi spitalicesti publice comunale/orăşeneşti unităţi spitaliceşti publice municipale unităţi spitaliceşti private
furnizori de servicii medicale cu personalitate juridică si ambulatoriile de specialitate ale spitalelor
unităţi spitaliceşti publice judeţene, regionale si universitare furnizori de îngrijiri la domiciliu
sanatorii, preventorii, unităţi sanitare ambulatorii de recuperare cu personalitate juridică farmacii circuit deschis
servicii medicale specializate publice pentru acordarea de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar
unităţi specializate in efectuarea unor servicii de transport sanitar furnizori de dispozitive medicale

Valabilitate asigurare: de la: 04/02/2014 până la: 03/02/2015


Limita răspunderii: pe eveniment: 5000,00 EUR pe toată perioada asigurată: 5000,00 EUR
Număr asiguraţi: 1 Sumă asigurată daune morale: 0,00
Prima de asigurare totală: 3,80 EUR

ESALONARE RATE: [EUR]


Nr. Rată 1 2 3 4
Valoare 3,80 - - -
Data scadentă 03/02/2014 - - -

ASIGURAT: ASIGURATOR:
TRANCANAU ANA www.astraonline.ro