Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere prelungire

abonament parcare
persoane fizice

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)_________________________________________________ ,cu
domiciliul in Drobeta Turnu Severin, strada _______________________________
nr.___,bl.____,sc._____, et.______,apt.____, posesor al autoturismului cu nr.de
înmatriculare _________________, certificat de înmatriculare nr._____________,
vă rog să îmi aprobați prelungirea abonamentului de parcare de reședintă
pentru locul____ ____ din parcarea nr. ______ de pe strada _________________
pentru o perioada de 12 luni.

Sunt de acord sa achit suma aferenta perioadei de valabilitate a abonamentului.

Anexez , in original, abonamentul pentru parcare de resedinta seria __________,


nr___________, valabil până la data de __________________ .

Nr. Telefon ______________________ .

Data semnatura

_________ ______________