Sunteți pe pagina 1din 1

Ordinea efectuării operaţiilor

-fişă de lucru-

1. Determină prin calcul valorile literelor a, b, c şi d din relaţiile:


378 x 116 - 3312 = a
a : 6 x 27 = b
b + 4 x 7122= c
c :100 - 189 = d

2. Se dau numerele:
a = (160 – 30 x 5) x 12 – 6 – (24 + 6 :6)

b = 32 : 8 + 3 x [ 60 + 8 x ( 200 : 5 – 36 : 2 )]
Suma a + b este mai mare decât diferenţa b – a cu: 89, sau 178, sau 715?

3. Stabileşte propoziţiile adevărate (A), respectiv, false (F).

Nr. crt. PROPOZIŢIA A/F


P1 Orice număr par are ultima cifră cu soţ.
P2 4500 = 8 x 100 + 44 x 25 + 520 x 5
P3 7 x 100 se împarte exact la 10
P4 25 x ( 1010 – 5 x 26 + 25 x 24 ) = 3800
P5 593 x 68 – 40324 : 4 = 30243 : 3 x 3

4. Se dau rezolvările:
Dintr-o bară lungă de 12 m s-au tăiat trei bucăţi astfel încât prima să aibă 30 dm, a
doua să fie cu 1 m mai mare ca prima, iar a treia să fie cu 100 cm mai mare ca a doua
bară. Care este lungimea fiecărei bare?

5. Produsele numerelor aşezate pe aceeaşi linie, coloană, respectiv diagonală


sunt egale!
Completează, respectând regula!

25 12
30
75 36