Sunteți pe pagina 1din 4

MULTIPLE CHOICE

1.
Componenta hardware a unui sistem electronic de calcul necesită existenţa unui _____ care să
gestioneze resursele hardware, concomitent cu asistarea utilizatorului în timpul pregătirii şi lansării în
execuţie a lucrărilor sale.

a. sistem de operare c. mediu optic de stocare


b. magazin de aplicaţii Windows Store d. mediu de back-up pentru a preveni astfel
incidente neplăcute
ANS: A

2. Sistemele de operare Windows sunt perfect adaptate pentru cele două categorii de utilizatori: _______
a. Microsoft Windows, Apple Mac OS X c. touchscreen, bazate pe dispozitivele de
intrare disponibile
b. Windows 7 include un nou design pentru d. utilizatori individuali; utilizatori de grup,
interfaţa grafică, îmbunătăţiri menite să de reţele complexe
ajute performanţa sistemului
ANS: D

3. Zona activă a ferestrei conţine o serie de reprezentări grafice implicite, care dau posibilitatea
utilizatorului să aibă acces, _______
a. programe ce folosesc multitasking c. calculatoarelor la o reţea, precum şi
preemptiv (sistemul va distribui timpul de componentele de securitate necesare
calcul între aplicaţiile active) pentru includerea calculatoarelor într-un
domeniu Windows NT/2000/XP
b. la principalele componente ale
calculatorului prin reprezentarea This PC,
la reţeaua INTERNET, prin reprezentarea
grafică Microsoft Edge Explorer şi la un
gestionar al fişierelor şterse, Recycle Bin,
care poate permite utilizatorului
reconstituirea acestora.
ANS: B

4. Lina de stare, poziţionată, implicit în partea de jos a ecranului, ________


a. prin reprezentarea grafică Microsoft Edge c. asigură utilizatorului accesul nemijlocit la
Explorer şi la un gestionar al fişierelor elementele software şi hardware ale
şterse, Recycle Bin, care poate permite calculatorului, la aplicaţiile aflate în lucru
utilizatorului reconstituirea acestora şi la numele fişierelor asociate acestora
b. permite obţinerea unui nivel ridicat de d. ofera facilitati de a lucra cu echipamente
securitate, fiind compatibil cu orice hardware performante, incluzând
computer personal sau notebook dotat cu modalităţi de configurare pentru lucrul cu
un singur procesor şi o singură placă video două procesoare
ANS: C

5. Renunţarea la lucrul cu Windows si oprirea calculatorului se realizeaza prin optiunea ________


a. Microsoft Edge c. Define power buttons
b. Power Plan d. Shut down
ANS: D

6. Executarea unui clic pe butonul ______ va produce lansarea programelor, afişarea şi posibilitatea de
apelare automată a ultimelor fişiere create sau actualizate, modificarea parametrilor de configurare,
localizarea unui program, obţinerea rapidă a unui ajutor din partea calculatorului, lansarea unui
program prin scrierea denumirii sale, precum şi posibilitatea opririi sau a repornirii sistemului
Windows.
a. Restart c. Sleep
b. Start
ANS: B

7. Tehnologia _____ are ca scop introducerea inteligenţei în calculator, pentru ca acesta să poată rezolva
sarcini privind instalarea şi configurarea, fără ca utilizatorul să intervină.
a. Plug and Play c. Ease of Access
b. Hotspot Network & Internet d. WiFi, Flight mode, Mobile hotspot
ANS: A

8. Optiunea _______ permite actualizarea informaţiilor afişate pe ecran, în urma efectuării unor
modificări
a. Plug and Play b. Refresh
ANS: B

9. Optiunile ______ permit afişarea / modificarea proprietăţilor desktopului, respectiv a modului de


afişare al obiectelor pe desktop
a. Undo Copy c. Paste şi Paste Shortcut
b. Display Settings si Personalize d. Plug and Play
ANS: B

10.
Butonul ______ este dispus pe bara de taskuri şi permite accesul la aplicaţiile instalate (prin
meniul cu programe), la panoul de control al sistemului de operare şi la anumite funcţii sistem (de
oprire, Help, Find - căutare, lansare în execuţie a programelor).

a. Recycle Bin c. Refresh


b. START
ANS: B

11. ________ reprezintă un folder care grupează aplicaţiile si accesoriile livrate împreună cu sistemul de
operare. Ele pot diferi de la un echipament de calcul la altul deoarece, la instalare, utilizatorul are
posibilitarea selectării aplicaţiilor ce vor fi copiate şi renunţării la cele care nu-i sunt utile, economisind
astfel spaţiu pe disc.
a. Windows Accessories c. Weather
b. Microsoft Store d. Gestionarul de unităţi periferice (This PC)
ANS: A

12. În ______ se afişează ultimele documente deschise de utilizator în vederea accesului mai rapid la ele.
Documentul este asociat cu aplicaţia sub care poate fi exploatat.
a. Documents c. Help
b. Windows Update d. Microsoft Edge
ANS: A

13. _______ reprezinta un folder ce conţine utilitare pentru administrarea sistemului de operare.
a. Windows Non Accessories c. Recycle Bin
b. System Tools
ANS: B

14. Adăugarea sau dezinstalarea anumitor componente Windows se realizează din opţiunea _____ a
ferestrei Settings fişa Apps & Features
a. Taskbar Proper c. Add or Remove Program
b. Control Panel si Start
ANS: C

15. Componenta _____ permite consultarea şi actualizarea informaţiilor aflate stocate pe unităţile de disc
magnetic sau pe alte dispozitive periferice de memorare, locale şi partajate în reţea, utilizatorul putând
folosi programele de întreţinere de sistem
a. List Folder, Read Data c. power user
b. Administratorul de sistem d. This Pc
ANS: D

16. Prin intermediul _______ utilizatorul are posibilitatea de a crea shortcuturi pe desktop
a. gestionarului de unităţi periferice This Pc c. Change permission
b. Execute File d. Taskbar Properties
ANS: A

17. Controlul si modificarea elementelor componente ale calculatorului se realizeaza din ____
a. linia de stare c. panoul de control

b. zona activa a unei ferestre

ANS: C

18. Executarea unei operatiuni de instalare automata a unor subansamble nou adaugate in
configuratia calculatorului se realizeaza prin optiunea
a. add remove programs c. automatic updates

b. add new display d. add new hardware

ANS: D

19. Sistemul de operare Windows dispune de urmatoarele tipuri standard de ferestre


a. de document
b. de paginare
c. de aplicatie
d. de grup
e. de vizualizare primara

a. (a, b, c); c. (c, d, e);


b. (b, c, d); d. (a, c, d);

ANS: D

20.
Operatiile fundmentale care se pot realiza asupra unei ferestre sunt:
a. copierea
b. modificarea formei
c. redenumirea
d. selectia
e. marirea
f. deplasarea

a. (a, b, c); c. (c, d, e);

b. (d, e, f); d. (a, c, e)

ANS: B

21.
In interiorul barelor de defilare se gaseste
a. cursorul de defilare c. casetele de marcaj

b. zonele de text d. butoanele de comanda

ANS: A

22.

Manipularea aplicatiilor in cadrul grupurilor si intre acestea se face prin operatiile de:
a. adaugare
b. modificare
c. stergere
d. marire
e. micsorare

a. (b, c, d); c. (c, d, e)

b. (a, b, c); d. (a, d, e);

ANS: B