Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ


APLICATĂ
Domeniul: Inginerie şi Management
Specializarea: Inginerie şi management în contextul globalizării / anul II

Formarea Profesională Continuă Folosind Mediul Didactic


Online

Practici Europene pentru formare continuă

PROFESOR STUDENT
Prof. Dr. Ing. A. Adăscăliței
Maftei Ecaterina

Grupa: 6606

2020
Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la
iveală problemele existente în societate. În acest context, se resimte o schimbare radicală a
sistemului educațional, pentru ai face pe elevi/studenti să devină mai conștienți, mai flexibili și
mai bine pregătiți pentru viața de mâine. Pentru toți trecerea la învățarea online a fost o surpriză
și a constituit o provocare chiar și pentru cei mai adaptabili dintre profesori și elevi. Nici în cele
mai frumoase aspirații ale celor care militează pentru digitalizarea sistemului educațional din
România nu exista șansa ca aceasta să primească un așa avânt în anul școlar. La polul opus,
perioada de izolare a stimulat o ieșire forțată din zona de confort a multor actori din sfera
educației care nu erau atrași sau chiar se dovedeau reticenți cu privire la importanța și utilitatea
mijloacelor digitale. În organizarea procesului de învățare de la distanță, în special în format
online, situația a fost mai dificilă la inceput. Lucrurile treptat s-au ameliorat dupa ce am invatat
utilizarea platformelor digitale .
Consider faptul ca trecerea bruscă de la predarea fata in fata la o altă modalitate de
interacțiune educațională pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în
procesul educațional.Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost
diferite, fiind variate, de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor
programe și echipamente precum platforma Moodle, Teams, Meet (prin video, filmulețe cu
activități interactive, link-uri ),studiind singuri, pe baza instrucțiunilor trimise de profesori,
urmărind filmulețele transmise din timp și rezolvând activitățile, iar în timpul întâlnirilor online
clarificand neînțelegerile și consolidand cunoștințele.
În procesul de învatare de la distanță au apărut și unele dificultăți de organizare, în special
la unele discipline , unde nu era posibilă organizarea lucrărilor de laborator și a activităților
practice. Interacțiunea reală cu ceilalti, cum era în condițiile clasei, nefiind posibilă. Ascunși în
spatele unui ecran, reduși la dimensiunea unui pătrat pe monitor, participanții la o lecție online
nu pot percepe limbajul corporal, inflexiunile vocilor, sau zâmbetul de aprecierea unui coleg.
Toate aceste mici elemente sunt de fapt esențiale în comunicare, în dezvoltarea unui relații
deschise, bazate pe încredere.  Așa cum majoritatea nu am avut o pregătire specială pentru
utilizarea instrumentelor online, eforturile de a învăța au fost mai degrabă individuale.

2
Insa am învățat din greșeli, am experimentat, am învățat multe lucruri noi, m-am adaptat la noile
condiții.
Cu toate ca cea mai mare parte a comunicării este prin e-mail, care poate să nu fie cea mai
eficientă metodă de comunicare, si nu toate cursurile de studiu sunt ușor accesibile online ,
consider ca invățarea online prezinta avantaje deoarece:
-este mai accesibila si flexibila. Particip la cursuri online de oriunde. Acest lucru este minunat,
deoarece mulți studenți absolvenți dețin în continuare locuri de muncă cu normă întreagă pe
lângă studii. Nu trebuie să te grabești la cursuri într-o zi de lucru aglomerată .
-îi face pe studenți să fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, ii motivează ,
aceștia devenind mai responabili
-formeaza şi dezvolta capacitatea de căutare, selectare şi utilizare a informaţiei din mediul on-
line, formeaza capacitatea de observare, explorare și înțelegere a mediului înconjurător prin
intermediul tehnologiei.
- Documentele, transcrierile, discuțiile live și materialele de instruire sunt arhivate și înregistrate
astfel încât să poată fi recuperate prin poștă, e-mail sau pe site-ul școlii pentru citire, descărcare
și tipărire în orice moment.
- Instructorii sunt disponibili, răspund rapid prin e-mail și, în general, sunt pregătiți să lucreze cu
diverși studenți.
-oferă o modalitate mai interesantă și mai cuprinzătoare de informații, fapt care se reflectă în
scăderea absenteismului la cursuri și laboratoare digitale și notele mai mari pe care le obțin
studenții.
Din punctul meu de vedere invățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în
organizarea procesului educațional, deși a provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte
a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem educațional . Dincolo de
acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, am invatat să fiu pregătită să ma adaptez
la diverse contexte ale realității,am pus accent pe motivatie,m-am implicat mai activ in
organizarea procesului de invatare.

3
Am invatat sa utilizez noi instrumente digitale eficiente de învățare online, folosirea
multitudinilor de materiale și produse, preponderent din Internet (Google, YouTube etc.), alături
de manuale și ghiduri metodologice. Astfel strategia de învăţare reprezintă modul în care
studentii selectează, dobândesc, organizează şi integrează noile cunoştinţe în propria gândire sau
în structurile cognitive proprii.
Modul în care procedez pentru formarea profesională continuă folosind mediul didactic
online :
- Elaborarea unui plan de lucru, Pregătirea pentru actualizarea cunoştinţelor anterioare ·
-Estimarea dificultăţilor de conţinut ale învăţării
- Luarea notiţelor, sublinierea, încadrarea
- Repetarea, recitirea, revizuirea
- Organizarea informaţiei, Regrupare şi clasificare, Căutarea ideilor principale din text
-autoevaluarea
- Automotivaţia şi menţinerea ei, Formarea eu-lui pozitiv în ceea ce priveşte competenţa şi
eficacitatea, Fixarea de obiective reale
- Concentrarea şi menţinerea concentraţiei
- Identificarea şi utilizarea tehnicilor de reducere a stresului
- Căutarea soluţiilor în caz de dificultate
Desigur, există un număr imens de strategii prin care o materie poate fi învăţată. Strategia
ideală este cea care se potriveşte cu tipul de conţinut şi caracteristicile persoanei. De multe ori
întâlnim elevi/studenti care îşi dau silinţa, dar rezultatele nu sunt pe măsura efortului depus.
Strategiile de învăţare cele mai eficiente se bazează pe capacitatea persoanei de a elabora,
înţelege şi structura materialul pe care doreşte să îl înveţe.
Elaborarea: utilizarea cunoştinţelor dobândite anterior în vederea înţelegerii noilor
informaţii şi stabilirii legăturilor dintre cunoştinţele vechi şi cele noi.
Metoda prin care se poate îmbunătăţi capacitatea de a elabora şi înţelege materialul este
organizarea materialului : Un material poate fi învăţat, reţinut şi utilizat mult mai eficient dacă
este structurat şi organizat. Organizarea se referă la gruparea noii informaţii în categorii (noi sau
deja stocate în memorie) şi stabilirea unei structuri a noii informaţii.

4
Repetarea materialului: este o altă strategie de învăţare .Prin repetare ,ideile devin mai
clare si sunt sanse foarte mici sa apara pierderea informatiilor prin uitare. Anumite informaţii
trebuie pur şi simplu reţinute, şi nu trebuie neapărat înţeleasă logica, astfel uneori apare si
reproducerea ceea ce inseamna că de cele mai multe ori informaţia este uitată într-un interval de
timp destul de scurt.
Metodele pe care le utilizez pentru formarea profesională continuă folosind mediul didactic
online in contextul actual sunt:
-strategii de învăţare (selectarea informaţiilor relevante, stabilirea asocierii dintre informaţiile
asimilate deja şi cele noi, memorare; abilităţi de luare de notiţe; strategii de înţelegere a textelor
scrise şi citite; abilităţi de redactare a proiectelor; tehnici de organizare a materialelor;
-motivaţie
- gestionarea eficientă a timpului (evaluarea corectă a timpului necesar efectuării unei sarcini
specifice; utilizarea eficientă a timpului alocat efectuării unei sarcini; planificarea timpului de
rezolvare a temelor);
- alegerea unui spaţiu de învăţare cu un număr cât mai mic de distractori
-gestionarea eficientă a stărilor afective (de exemplu, anxietatea faţă de teste, inducerea
emoţiilor pozitive funcţionale – care menţin implicarea în activităţile şcolare);

Vestea mai putin buna este ca nu toata lumea este pregatita pentru invatarea online.
Principalele impediente sunt lipsa infrastructurii minimale (laptopuri, tablete si conexiune la
internet) si lispa cunstintelor tehnice.Pentru ca solutia invatarii online sa poata fi practicata la
scara larga,va fi nevoie ca furnizorii de educatie sa desfasoare un efort sistematic de asigurare a
resurselor tehnice.   Există și probleme specifice vârstei elevilor căci capacitatea de concentrare a
elevilor diferă în funcție de vârsta, iar tehnicile de predare trebuie să țină cont de acest aspect. 
Totusi,putem afirma faptul ca studentii si profesorii sunt capabili sa se adapteze rapid la mediul
de comunicare nou.

5
CONCLUZII

In concluzie invățarea la distanță rămâne o formă alternativă la învățarea tradițională,


implementată în situații de urgență, formă care cuprinde în nucleul său învățarea online, alături
de alte forme complementare de instruire. Consider faptul ca trecerea bruscă de la predarea fata
in fata la o altă modalitate de interacțiune educațională, într-o situație de criză, cum este cea în
care ne aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul
educațional.

S-ar putea să vă placă și