Sunteți pe pagina 1din 12

Forţa gravitaţionalã

Pe Pãmânt, toate corpurile lãsate libere au tendinţa de


a cãdea. Dar ce forţa determina aceasta cãdere? Mult
prea obişnuiţi cu ideea cãderii corpurilor, oameniii, în
general nici nu şi-au pus întrebarea. Isaac Newton a
meditat la aceasta întrebare şi a descoperit aspecte noi
şi surprinzatoare.

Forţa de atracţie gravitaţionalã determinã cãderea corpurilor


Dar Newton s-a gândit mai departe: dacã existã
o forţã de atracţie între mãrul din copac şi
Pãmânt, atunci, trebuie sã existe o forţã de
atracţie între oricare douã corpuri din univers.
Astfel, existã forţe de atracţie între Pãmânt,
Soare, Lunã, sau alte planete, aceste forţe de
atracţie menţin echilibrul sistemului solar.
Greutatea unui corp NU este aceeaşi în orice loc
din univers.De exemplu, greutatea unui cosmonaut
dupã lansarea unei nave cosmice e din ce în ce mai
micã pe mãsurã ce nava se îndeprteazã de Pãmânt!
Totusi,masa cosmonautului e aceeasi(adicã el are
tot 70Kg dar se simte foarte uşor şi pluteşte!)

Deosebirile dintre masă si greutate sunt: :Greutatea are unitatea de


măsură Newton(N) şi măsoară interacţiunea (forţa de atracţie dintre un
corp si Pământ); *Masa are unitatea de măsură kilogram(kg) şi
măsoară inerţia corpului, masa unui corp exprimă câte kilograme are
corpul; *Masa se măsoară cu balanţa, iar Greutatea se măsoară cu
dinamometrul; *Masa e marime scalarã, iar greutatea e vectorialã,
având direcţie, sens(vertical in jos)
Definiţie: greutatea unui corp este forţa de atracţie cu care
Pământul acţionează asupra sa
• Forta de atracţie gravitaţionalã acţioneazã
de la distanţa prin intermediul câmpului
gravitaţional. Pãmântul, planetele,
cometele se rotesc in câmpul gravitaţional
3 al soarelui, forţa centrifuga echilibrând
forţa de atracţie gravitaţionalã.
• Orice corp(sau planetã) e înconjurat de
propriul sãu câmp gravitaţional. In 1993
cometa Shoemaker-Levy, care se rotea în
câmpul gravitaţional al soarelui s-a
apropiat prea mult de uriaşa planetã
Jupiter si a fost atrasã de câmpul
gravitaţional Jupiterian ceea ce a dus la
ruperea în bucaţi a cometei şi apoi la
prãbuşirea pe Jupiter.
In orice loc, câmpul gravitaţional e caracterizat de acceleraţia
gravitaţionalã g. Pe Pãmânt g=9,8N/kg. Luna are masa mult
mai micã decât Pãmântul, acceleraţia gravitaţionalã gL e de 6
ori mai micã(si greutatea obiectelor e de 6 ori mai micã pe Lunã)
• Concluzie: Forţa de atracţie Formula greutãţii
gravitaţionalã e direct G=mg
4 proporţionalã cu masa corpurilor!
Cu cât un obiect e mai departe de centrul Pãmântului cu
atât greutatea lui scade: la o distanţã dublã, forţa de
atracţie (greutatea) scade de 4 ori, la o distanţã triplã forţa
de atracţie scade de 9 ori
Legea Atracţiei Universale: Între oricare douã corpuri existã
forţe de atracţie gravitaţionale direct proporţionale cu
masele corpurilor şi invers proporţionale cu pãtratul distanţei
dintre ele
Pãmântul are formã de geoid, fiind mai turtit la
poli. La Poli acceleraţia gravitaţionalã e mai
mare decât la Ecuator(şi obiectele au greutate
mai mare la poli), pentru ca polii sunt mai
aproape de centrul Pãmântului.
5 Ce aspect al Legii Atractiei Universale
pune în evidenţã acest lucru ?
Forţa de atracţie gravitaţionalã poate avea rol de :
1. Forţã de tracţiune( când un corp cade liber viteza sa creşte)
2.Forţã rezistentã(când un corp e aruncat în sus viteza sa scade
3. Forţã centripetã( Luna se roteşte în jurul Pãmântului sub
acţiunea forţei gravitaţionale)

Forţe de atracţie gravitaţionalã acţioneazã între


oricare 2 corpuri, dar, dacã sunt douã corpuri
foarte mici nu se observã. Forţele de atracţie
gravitaţionalã dintre ele fiindcã sunt foarte mici
faţã de greuţãtile lor(care sunt forţele cu care
Pãmântul-care are o masa uriaşã le atrage)
Mareea
• Un efect al acţiunii câmpului gravitaţional al
Lunii este mareea. În partea în care Luna este
mai apropiata de Terra, forţa de atracţie
gravitaţionalã a Lunii este mai puternicã si
genereazã fluxul
7

http://marees.free.fr/vive.html
Respectându-se principiul acţiunii si reacţiunii,
forţa de atracţie dintre 2 corpuri este reciprocã. 
Adicã în timp ce un mãr e atras de Pãmânt(cu
G
forţa de greutate G), şi asupra Pãmântului
8 acţioneazã o forţã de atracţie din partea 
mãrului (G’) având punctul de aplicaţie în G'
centrul Pãmântului, fiind reacţiune la greutatea
mãrului, dar nu are efecte vizibile asupra
Pãmântului datoritã masei sale uriaşe.
• Când un corp stã pe o suprafaţã, mai
apare o pereche de forţe acţiune- 
reacţiune: forţa de apasare(N’) a N
corpului pe suprafaţã(cu sensul
vertical în jos)– şi forţa normalã de
reacţiune ce acţioneazã asupra 
corpului vertical în sus, susţinându-l N'
Exerciţii
• 1. Precizaţi deosebirile dintre masă şi greutate
• 2. Explicaţi pe scurt formarea mareelor
• 3.I. Cosmonautul Neil Armstrong avea pe Pământ
masa 60Kg. Ce greutate avea el pe Pământ ?
II. Ce masă şi ce greutate a avut el când a păşit pe LUNĂ?
• 4. Ce efect are forţa de atracţie
gravitaţionalã a Soarelui asupra Pãmântului?
• 5. Între douã planete pot apãrea forţe:
a) Şi de atracţie şi de respingere b)de respingere 

c) de atracţie d) nu apar forţe


Faceti click pe un rãspuns din grila, si programul vã va “spune” dacã aţi rãspuns
corect !
DACÃ AI TERMINAT EXERCIŢIILE, FÃ CLICK AICI
Exerciţii
• 6. Sateliţii artificiali care se rotesc în jurul
Pãmântului sunt masivi, grei(metalici) şi nu
au motor! De ce nu cad pe Pãmânt ?
• 7. Forţa de atracţie gravitaţionalã acţioneazã
de la distanţã sau prin contact ?
• 8. Dacã un obiect se depãrteazã de Pãmânt, şi
distanţa pânã la centrul Pãmântului creşte de
4 ori, atunci greutatea lui : a)creşte de 4 ori

a)creşte de 40 ori c)Scade de 16 ori d)Scade de 4 ori


9. Dacã pe Pãmânt un obiect are greutatea 5880N, ce masa
are ? Ce greutate ar avea pe Lunã?
DACÃ VREI SA REVEZI LECŢIA, FÃ CLICK AICI
Mai învaţă, ai răspuns
GREŞIT !
• Încearcă din nou !
Întoarce-te la întrebări

Felicitări, ai răspuns
CORECT !
• Întoarce-te la alte întrebari! 

Aceasta lecţie a fost realizată de prof. Laurentziu Roşu ,


pentru a veni în sprijinul elevilor care învaţă fizica.