Sunteți pe pagina 1din 3

Dragă domnule / doamnă,

Îți mulțumim că ești alături de noi și pentru încrederea acordată!

Îți propunem să beneficiezi de facilitățile liberalizării pieței de energie electrică și să optezi pentru o ofertă competitivă cu servicii
personalizate.

Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A., cel mai mare furnizor de energie electrică din țară, având peste 3,5 milioane de clienți în
portofoliu, cu arie de cuprindere națională, o companie cu tradiție în mediul de afaceri românesc, îți propune încheierea unui contract de
furnizare a energiei electrice pe piața concurențială.

Prețuri de furnizare a energiei electrice valabile în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 pentru clienții casnici:

Preț
Tip Ofertă Componente Tarif unitar (*)
De ce să alegi
această ofertă

Preț fix indiferent de consum;


Energie Electrică Stabil Energie electrică [lei/kWh] Potrivit pentru clienții cu consumuri mai
0,32452 reduse.

Energie electrică [lei/kWh] 0,26099


Reducerea costurilor cu energia electrică și
Preț abonament energie electrică
0,24 gazele naturale;
Energie Electrică [lei/zi/loc de consum] Un singur contract și transmiterea simultană a
Împreună
Gaze Naturale facturilor;
Gaze naturale [lei/kWh] 0,06293 Stabilitatea și siguranța oferite de același
furnizor de încredere.
Preț abonament gaze naturale
0,14
[lei/zi/loc de consum]

(*)La prețul energiei electrice şi al gazelor naturale, de mai sus, se adaugă:


 tarife reglementate de transport, servicii de sistem și tarife de distribuție a energiei electrice corespunzătoare operatorului de
distribuție de energie electrică și a nivelului de tensiune aferent locului de consum;
 contravaloarea certificatelor verzi și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
 tarifele reglementate de transport (0,0096 lei/kWh) și de distribuție a gazelor naturale corespunzătoare operatorului de
distribuție și a categoriei de consum în care este încadrat locul de consum;
 TVA și accize aferente consumului de energie electrică și gaze naturale.

Tarifele reglementate specificate, contravaloarea certificatelor verzi și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență sunt stabilite de
ANRE și pot suferi modificări în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil. Valoarea accizei pentru energie electrică și gaz natural,
precum și valoarea TVA-ului, sunt stabilite prin prevederi ale Codului fiscal în vigoare.

Poți opta pentru oricare dintre ofertele noastre din piața liberă până la 31.01.2021, iar prețul din ofertă, menționat mai sus, se
aplică începând cu 01.01.2021.
În cazul în care dorești o altă ofertă, intră pe www.electricafurnizare.ro , consultă ofertele noastre și alege ce ți se potrivește cel
mai bine.

1. DE CE SĂ ALEGI ELECTRICA FURNIZARE

 Prețul energiei electrice este fix și garantat, până la 31.12.2021;


 Facturi detaliate, cu evidențierea costurilor;
 Contul MyElectrica prin care ai acces la toate informațiile despre contract și facturi;
 Multiple modalități de transmitere a indexului autocitit (online, telefonic – număr dedicat, via e-mail) și de plată a facturii; poți
beneficia de factură electronică, servicii de plată online a facturilor și servicii de relații cu clienții prin intermediul portalului
MyElectrica.ro și a aplicației mobile MyElectrica (Android și IOS);
 Colaborarea cu o firmă de tradiție, având personal cu înaltă calificare în domeniu;
 Reprezentare în relația cu operatorul de distribuție;
 Consultanță în domeniul furnizării energiei electrice.

P1
`

2. FACTURARE - TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Transmitere facturi Facturile se emit lunar, în format tipărit și se calculează pe baza citirii/estimării/autocitirii contoarelor.
Termen de plată 30 de zile de la emitere: 10 zile de scadență, la care se adaugă 20 zile în care nu se calculează penalități.
Plata facturilor se poate face prin oricare dintre următoarele modalități:
 online, prin MyElectrica;
Plata facturilor  la ghișeele unităților bancare, la comercianți, la terminalele unor prestatori de servicii de încasare,
prin instrumente bancare de plată, internet banking, mobile banking, direct debit.

3. INFORMAȚII UTILE – ÎNCHEIERE CONTRACT

Durata contractului Până la 31.12.2021, cu prelungire automată conform clauzelor contractuale.


Perioada de furnizare Prețul de furnizare a energiei electrice este fix, până la data de 31.12.2021.
Condiții de încheiere a
Oferta este valabilă pentru locurile de consum racordate la rețeaua de energie electrică.
contractului
Oferta este valabilă până la data de 31.03.2021 pentru clienții casnici, în limita cantităților de energie
Valabilitate ofertă
electrică.
Poate înceta la termen, poate fi denunțat printr-o notificare transmisă cu 21 de zile înainte de data dorită
Contractul poate înceta
pentru încetarea contractului, sau poate fi reziliat în caz de neplată.

4. DOCUMENTE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI

 Cerere încheiere contract;


 Copie B.I/C.I. (după caz);
 Copie Act de proprietate/spațiu sau declarație pe propria răspundere cu privire la folosirea legală a spațiului respectiv;
 Acordul proprietarului (după caz);

*Prezenta ofertă este valabilă pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale doar dacă instalația clientului este
racordată la rețeaua de gaze naturale.

În cazul în care sunt necesare și alte documente față de cele menționate anterior, te vom informa corespunzător luând în considerare
particularitățile actelor prezentate de tine.

Pentru acceptarea ofertei:


- ne poți transmite un e-mail la adresa clienti@electricafurnizare.ro;
- ne poți suna folosind numărul de telefon 0244 406 006 (Număr de telefon pentru informații comerciale, tarif normal);
- ne poți contacta prin intermediul site-ului nostru: https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/categorii/contact/

Mulțumim !

Echipa Electrica Furnizare

P2
`

PREȚ ENERGIE ELECTRICĂ ȘI VALOARE FACTURĂ PENTRU PRODUSUL „ÎMPREUNĂ” – energie electrică

Tarife reglementate la data elaborarii preturilor Valoare Factura Include:


Valoare Factura
Pret energie Tarif distrib. Tarif distrib.
T Include:
Pret energie livrata la
fara Tg TG TL
Tarif serv.
Inalta Medie
Tarif distrib. oPret energie livrata la Pret energie livrata la Pret abonament Pret energie livrata la
sistem Joasa Tensiune t Medie Tensiune** Joasa Tensiune** Medie Tensiune si
Operator de distributie Judete Tensiune Tensiune energie electrica Pret abonament energie
Joasa Tensiune si
a( Pret abonament
electrica*
1 2 3 4 5 6 7 1 (1+2+3+4+5+6) (1+2+3+4+5+6+7) energie electrica*
+
lei/MWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/loc de consum/zi lei/luna lei/luna

Societatea de Distributie a energiei Electrica Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita,


Muntenia Nord Vrancea 0.26099 0.0013 0.01922 0.012 0.01872 0.03815 0.12788 0.35034 0.47822
0.24 49.24 64.59
Societatea de Distributie a energiei Electrica Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud,
Transilvania Nord 0.26099 0.0013 0.01922 0.012 0.01923 0.04712 0.10758 0.35982 0.46740
Maramures 0.24 50.38 63.29
Societatea de Distributie a energiei Electrica
Transilvania Sud 0.26099 0.0013 0.01922 0.012 0.02223 0.04524 0.11131 0.36094 0.47225
Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures 0.24 50.51 63.87
E-Distributie Muntenia Ilfov, Giurgiu, Bucuresti 0.26099 0.0013 0.01922 0.012 0.01041 0.03455 0.11222 0.33843 0.45065
0.24 47.81 61.28

*Cost informativ, valoarea este calculată pentru un client casnic cu un consum mediu de 120 kWh/lună și nu include costurile cu
certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și TVA.

Exemplu cost informativ factură pentru clienții din zona operatorului de distribuție Electrica Muntenia Nord: 64.59=0,24*30+120*0,47822

**Prețurile finale nu includ certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și TVA. Aceste componente vor fi
evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

PREȚ ENERGIE ELECTRICĂ ȘI VALOARE FACTURĂ PENTRU PRODUSUL „STABIL”

Tarife reglementate la data elaborarii preturilor


Pret energie T
Tarif distrib. Tarif distrib.
fara Tg Tarif serv. Tarif distrib. oPret energie livrata la Pret energie livrata la
TG TL Inalta Medie Valoare Factura Include: Valoare Factura Include:
sistem Joasa Tensiune t Medie Tensiune** Joasa Tensiune**
Tensiune Tensiune Pret energie livrata la Pret energie livrata la
Operator de distributie Judete a(
Medie Tensiune* Joasa Tensiune*
1
1 2 3 4 5 6 7 + (1+2+3+4+5+6) (1+2+3+4+5+6+7)
2
+
lei/MWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/KWh lei/luna lei/luna

Societatea de Distributie a energiei Electrica Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita,


Muntenia Nord Vrancea 0.32452 0.0013 0.01922 0.012 0.01872 0.03815 0.12788 0.41387 0.54175
49.66 65.01
Societatea de Distributie a energiei Electrica Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud,
Transilvania Nord 0.32452 0.0013 0.01922 0.012 0.01923 0.04712 0.10758 0.42335 0.53093
Maramures 50.80 63.71
Societatea de Distributie a energiei Electrica
Transilvania Sud
0.32452 0.0013 0.01922 0.012 0.02223 0.04524 0.11131 0.42447 0.53578
Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures 50.94 64.29
E-Distributie Muntenia Ilfov, Giurgiu, Bucuresti 0.32452 0.0013 0.01922 0.012 0.01041 0.03455 0.11222 0.40196 0.51418
48.24 61.70

*Cost informativ, valoarea este calculată pentru un client casnic cu un consum mediu de 120 kWh/lună și nu include costurile cu
certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și TVA.

**Prețurile finale nu includ certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și TVA. Aceste componente vor fi
evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

Cost informativ*** al facturii de energie electrică aferent ofertei de furnizare pentru clienții casnici beneficiari de Serviciu
Universal:

- 66.40 lei/lună pentru clienții din zona operatorului de distribuție Electrica Muntenia Nord;
- 64.55 lei/lună pentru clienții din zona operatorului de distribuție Electrica Transilvania Nord;
- 65.53 lei/lună pentru clienții din zona operatorului de distribuție Electrica Transilvania Sud;
- 62.85 lei/lună pentru clienții din zona operatorului de distribuție E-Distribuție Muntenia.

***Cost informativ, valoarea este calculată pentru un client casnic cu un consum mediu de 120 kWh/lună și nu include costurile cu
certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și TVA.

P3