Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Componenta hardware a unui sistem electronic de calcul necesită existenţa unui _____ care să
gestioneze resursele hardware, concomitent cu asistarea utilizatorului în timpul pregătirii şi lansării
în execuţie a lucrărilor sale.

a. sistem de operare c. mediu optic de stocare


b. magazin de aplicaţii Windows Store d. mediu de back-up pentru a preveni astfel
incidente neplăcute

2. Sistemele de operare Windows sunt perfect adaptate pentru cele două categorii de utilizatori: _______
a. Microsoft Windows, Apple Mac OS X c. touchscreen, bazate pe dispozitivele de
intrare disponibile
b. Windows 7 include un nou design pentru d. utilizatori individuali; utilizatori de grup,
interfaţa grafică, îmbunătăţiri menite să de reţele complexe
ajute performanţa sistemului

3. Zona activă a ferestrei conţine o serie de reprezentări grafice implicite, care dau posibilitatea
utilizatorului să aibă acces, _______
a. programe ce folosesc multitasking c. calculatoarelor la o reţea, precum şi
preemptiv (sistemul va distribui timpul de componentele de securitate necesare
calcul între aplicaţiile active) pentru includerea calculatoarelor într-un
domeniu Windows NT/2000/XP
b. la principalele componente ale
calculatorului prin reprezentarea This PC,
la reţeaua INTERNET, prin reprezentarea
grafică Microsoft Edge Explorer şi la un
gestionar al fişierelor şterse, Recycle Bin,
care poate permite utilizatorului
reconstituirea acestora.

4. Lina de stare, poziţionată, implicit în partea de jos a ecranului, ________


a. prin reprezentarea grafică Microsoft Edge c. asigură utilizatorului accesul nemijlocit la
Explorer şi la un gestionar al fişierelor elementele software şi hardware ale
şterse, Recycle Bin, care poate permite calculatorului, la aplicaţiile aflate în lucru
utilizatorului reconstituirea acestora şi la numele fişierelor asociate acestora
b. permite obţinerea unui nivel ridicat de d. ofera facilitati de a lucra cu echipamente
securitate, fiind compatibil cu orice hardware performante, incluzând
computer personal sau notebook dotat cu modalităţi de configurare pentru lucrul cu
un singur procesor şi o singură placă video două procesoare

5. Renunţarea la lucrul cu Windows si oprirea calculatorului se realizeaza prin optiunea ________


a. Microsoft Edge c. Define power buttons
b. Power Plan d. Shut down

6. Executarea unui clic pe butonul ______ va produce lansarea programelor, afişarea şi posibilitatea
de apelare automată a ultimelor fişiere create sau actualizate, modificarea parametrilor de
configurare, localizarea unui program, obţinerea rapidă a unui ajutor din partea calculatorului,
lansarea unui program prin scrierea denumirii sale, precum şi posibilitatea opririi sau a repornirii
sistemului Windows.
a. Restart c. Sleep
b. Start

7. Tehnologia _____ are ca scop introducerea inteligenţei în calculator, pentru ca acesta să poată
rezolva sarcini privind instalarea şi configurarea, fără ca utilizatorul să intervină.
a. Plug and Play c. Ease of Access
b. Hotspot Network & Internet d. WiFi, Flight mode, Mobile hotspot

8. Optiunea _______ permite actualizarea informaţiilor afişate pe ecran, în urma efectuării unor
modificări
a. Plug and Play b. Refresh

9. Optiunile ______ permit afişarea / modificarea proprietăţilor desktopului, respectiv a modului de


afişare al obiectelor pe desktop
a. Undo Copy c. Paste şi Paste Shortcut
b. Display Settings si Personalize d. Plug and Play

10.
Butonul ______ este dispus pe bara de taskuri şi permite accesul la aplicaţiile instalate (prin
meniul cu programe), la panoul de control al sistemului de operare şi la anumite funcţii sistem (de
oprire, Help, Find - căutare, lansare în execuţie a programelor).

a. Recycle Bin c. Refresh


b. START

11. ________ reprezintă un folder care grupează aplicaţiile si accesoriile livrate împreună cu sistemul
de operare. Ele pot diferi de la un echipament de calcul la altul deoarece, la instalare, utilizatorul
are posibilitarea selectării aplicaţiilor ce vor fi copiate şi renunţării la cele care nu-i sunt utile,
economisind astfel spaţiu pe disc.
a. Windows Accessories c. Weather
b. Microsoft Store d. Gestionarul de unităţi periferice (This PC)

12. În ______ se afişează ultimele documente deschise de utilizator în vederea accesului mai rapid la
ele. Documentul este asociat cu aplicaţia sub care poate fi exploatat.
a. Documents c. Help
b. Windows Update d. Microsoft Edge

13. _______ reprezinta un folder ce conţine utilitare pentru administrarea sistemului de operare.
a. Windows Non Accessories c. Recycle Bin
b. System Tools

14. Adăugarea sau dezinstalarea anumitor componente Windows se realizează din opţiunea _____ a
ferestrei Settings fişa Apps & Features
a. Taskbar Proper c. Add or Remove Program
b. Control Panel si Start
15. Componenta _____ permite consultarea şi actualizarea informaţiilor aflate stocate pe unităţile de
disc magnetic sau pe alte dispozitive periferice de memorare, locale şi partajate în reţea,
utilizatorul putând folosi programele de întreţinere de sistem
a. List Folder, Read Data c. power user
b. Administratorul de sistem d. This Pc

16. Prin intermediul _______ utilizatorul are posibilitatea de a crea shortcuturi pe desktop
a. gestionarului de unităţi periferice This Pc c. Change permission
b. Execute File d. Taskbar Properties

17. Controlul si modificarea elementelor componente ale calculatorului se realizeaza din


____
a. linia de stare c. panoul de control

b. zona activa a unei ferestre

18. Executarea unei operatiuni de instalare automata a unor subansamble nou adaugate in
configuratia calculatorului se realizeaza prin optiunea
a. add remove programs c. automatic updates

b. add new display d. add new hardware

19. Sistemul de operare Windows dispune de urmatoarele tipuri standard de ferestre


a. de document
b. de paginare
c. de aplicatie
d. de grup
e. de vizualizare primara

a. (a, b, c); c. (c, d, e);

b. (b, c, d); d. (a, c, d);

20.
Operatiile fundmentale care se pot realiza asupra unei ferestre sunt:
a. copierea
b. modificarea formei
c. redenumirea
d. selectia
e. marirea
f. deplasarea

a. (a, b, c); c. (c, d, e);


b. (d, e, f); d. (a, c, e)

21.
In interiorul barelor de defilare se gaseste
a. cursorul de defilare c. casetele de marcaj

b. zonele de text d. butoanele de comanda

22.

Manipularea aplicatiilor in cadrul grupurilor si intre acestea se face prin operatiile


de:
a. adaugare
b. modificare
c. stergere
d. marire
e. micsorare

a. (b, c, d); c. (c, d, e)

b. (a, b, c); d. (a, d, e);