Sunteți pe pagina 1din 3

Tupiță Flaviu

AB, Anul I

Digitalizarea în mediul rural

La nivelul cel mai de bază, digitalizarea este procesul de conversie a


informațiilor analogice într-un format digital.  Într-un context mai larg, digitalizarea
este definită ca transformarea socială declanșată de adoptarea masivă a tehnologiilor
digitale pentru a genera, procesa și tranzacționa informații. Digitalizarea utilizează
efectele colaterale care rezultă din utilizarea lor: platforme comune pentru dezvoltarea
de aplicații, servicii de e-guvernare, e-commerce, rețele sociale, precum și
disponibilitatea informațiilor on-line. Acest fenomen de digitalizare se realizează prin
intermediul internetului, care reprezintă suportul tehnic al digitalizării, permițând
transmiterea și primirea de informații la distanță.

În contextul european actual, fenomenul digitalizării este foarte bine conturat,


pe când în țara noastră, acest fenomen se află încă la etapa de implementare, astfel
România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, fiind
subclasată de toate celelalte țări cu un istoric comunist, ceea ce ar trebui să stârnească
îngrijorări și semne de întrebare. Sistemul de învățământ, de sănătate, administrativ,
dar și cel fiscal, necesită atențe importantă în ceea ce înseamnă digitalizarea,
implementarea și eficientizarea acestui fenomen.

Totuși, companiile din țara noastră se află pe o pantă ascedentă cu privire la


digitalizare, în ultimii ani, numărul companiilor care au implementat și perfecționat
sistemul digital, fiind în creștere. Cu toate acestea, există o mulțime de companii, care
întâmpină obstavole în implementarea si utilizarea eficientă a informațiilor digitale,
datorită pregătirii necorespunzătoare a personalului, sau a echipamentelor tehnice
necesare pentru a tranforma datele analogice în format digital.

În ultimii ani și în mediul rural, digitalizarea a început să prindă contur, dar din
păcate cunoștințele populației rurale în ceea e privește utilizarea internetului sunt
Tupiță Flaviu
AB, Anul I

destul de reduse, iar fenomenul de digitalizare nu este speculat suficent, iar internetul
fiind utilizat doar pentru activități de formale. Cu toate acestea, încă mai există
localități din mediul rural, care nu beneficiează de un sistem de telcomunicații, sau
curent electric, fapt ce reflectă dezvoltarea greoaie a digitalizării în țara noastră.

Digitalizarea mediului rural aduce o multitudine de beneficii oamenilor, dar


evident generează unele costuri, pe care nu toti sunt dispuși să le suporte.

În opinia mea, digitalizarea trebuie prezentată detaliat locuitorilor din mediul


rural, pentru a putea înțelege avantajele acestui fenomen, stimulându-i pe aceștia să
învețe și să utilizeze internetul și celelalte echipamnete digitale pe care le dețin, în
scopul eficientizării activităților desfășurate și promovării serviciilor prestate în
mediul rural și activităților comerciale, dar și în documentarea și implementarea unor
noi tehnologii care să faciliteze activitățile agricole care predomină în marea
majoritate a satelor din țara noastră.

Bibliografie

 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-
agri_brochure_digital_revolution_2018_ro_web.pdf;
 https://www.startupcafe.ro/bani-europeni/romania-digitalizare-comert-online-it.htm;
 https://editiadedimineata.ro/digitalizarea-in-mediul-de-business-din-romania-in-
2019-studiu-de-perceptie/.
Tupiță Flaviu
AB, Anul I