Sunteți pe pagina 1din 26

Codul numeric

ID angajat Nume Prenume personal Societatea

100 POPESCU Viorel 1900225557812 KPMG Romania


107 MIHAI Carmen 2770904444890 DELOITTE Romania
102 POPA Florin 1790809310349 EY Romania
136 ALBU Constanta 2680817341871 KPMG Romania
104 NEDELCU Mihai 1800227503812 DELOITTE Romania
130 CHIRU Bogdan 1821207472590 PwC Romania
106 ALBITER Oana 2780722114674 EY Romania
148 VLAD Petru 1871212345345 KPMG Romania
129 CONSTANTIN Ana 2811010100513 DELOITTE Romania
137 MONDREA Laura 2901104227773 PwC Romania
110 SAVU Cătălin 1650602422877 KPMG Romania
111 PANAIT Cornel 1900615100121 PwC Romania
124 Coman Aura 2760130333655 EY Romania
134 BLAGA Mădălina 2790501673895 KPMG Romania
114 MIHAI Dinu 1621107345633 DELOITTE Romania
115 DEDU Natalia 2841001701902 PwC Romania
116 GANEA Pavel 1881101555889 EY Romania
117 SORESCU Liana 2870404222888 KPMG Romania
127 PETRE Cristina 2900912508405 DELOITTE Romania
122 MANESCU Andreea 2731123546967 PwC Romania
135 VISAN Alexandra 2870205667445 PwC Romania
149 COTFAS Liviu 1890223110023 KPMG Romania
123 PETRE Paul 1920404223310 DELOITTE Romania
150 BOLEANU Victor 1900605112121 EY Romania
103 PAVELESCU Maria 2960302443310 PwC Romania
105 PICIOR Nicu 1760203112123 KPMG Romania
151 PUGHINEANU Bogdan 1700209110012 DELOITTE Romania
152 SAVULEASCU Dana 2770527001112 PwC Romania
109 SIMION Mariana 2790506110010 EY Romania
136 SOARE Victoria 2870909112010 PwC Romania
Să se rezolve următoarele cerințe:

1. a. Să se formateze condiţional numele și prenumele salariaților (câmpul B2:B31) care au fost angajați în ultim
b. Sa se formateze condițional societățile (domeniul D2:D31) din provincie, care oferă servicii de Consultanta

2. Să se recupereze Codul numeric personal și Salariul de încadrare solicitat prin consultare verticală pe baza ch
Observație: pentru cei angajați în anul curent la compania EY Romania, salariul de încadrare va fi majorat cu 10%

3. Să se calculeze numărul de angajati care au oferit servicii de Audit&Asigurare și care au salariul de încadrare
Rezultatul se va afişa în celula E42

4. Sa se realizeze o analiza a numarului total de angajati si a salariilor totale pe fiecare societate in parte, rezu

Societatea

Metoda 1
Selectati din celula C46 anul
pentru care doriti sa efectuati 2018 Societatea
analiza

Ý Total
KPMG Romania
DELOITTE Romania
EY Romania
PwC Romania

5. Să se calculeze Prima (plaja J2:J31) acordata angajatilor ținând cont de următoarele restricții:
* dacă total ore lucrate a fost egal sau dacă depășește total ore minim pentru serviciile Consultanta fiscala si Co
* dacă total ore lucrate a fost egal sau dacă depășește total ore minim pentru serviciul Audit & Asigurare (prelu
* dacă total ore lucrate a fost mai mic decat total ore minim pentru fiecare serviciu (preluat din tabelul N1:O5),

6. Să se genereze adresa e-mail a salariaţilor știind că aceasta va fi afișată cu litere mici și va cuprinde următoar
anul nasterii in format abreviat, caracterul special @, particula "ro.", numele corespunzător fiecărei societati
Exemplu: Popescu Viorel are adresa e-mail popescuv90@ro.kpmg.com

7.a.Sa se realizeze urmatoarea interogare prin filtru avansat: sa se extragă numele și prenumele, CNP-ul și salari

Top 3 salarii
0

Nume Prenume Codul numeric personal Salariul de încadrare


POPA Florin 1790809310349 5,390 lei
PETRE Paul 1920404223310 5,300 lei
SIMION Mariana 2790506110010 5,060 lei

b. Să se afiseze cel mai mare salariu pentru persoanele care au vârsta de maxim 30 de ani și care sunt angaja
Camp criterii
Metoda 1 Varsta maxim 30 ani Societatea
0 DELOITTE Romania
Camp criterii
Metoda 2 Societatea Salariul maxim
DELOITTE Romania 0
Camp de rezultate
Nume Prenume Societatea
PETRE Paul DELOITTE Romania
8. Să se realizeze următoarea sintetizare a bazei de date prin tabela pivot: să se calculeze salariul mediu pe fiec
Ü Să se realizeze o extragere de tip bază de date plecând de la tabelul pivot obținut prin care să se afișeze list

9. Să se realizeze un grafic de structură (de tip PIE) pentru reprezentarea ponderii salariilor de încadrare aferen

10. a. Să se calculeze si sa se reprezinte grafic printr-o diagrama pivot numarul total de angajati si salariile tota
b. Sa se insereze un obiect de tip Slicer pentru filtrarea datelor din diagrama pivot pe servicii, precum si un o
Filiala Servicii Data angajării

Cluj Audit & Asigurare Friday [$-418]3 April 2020


Timisoara Audit & Asigurare ###
Bucuresti Audit & Asigurare Monday [$-418]27 April 2020
Cluj Consultanta fiscala ###
Bucuresti Consultanta fiscala ###
Timisoara Consultanta in afaceri ###
Timisoara Industrii ###
Bucuresti Consultanta in afaceri ###
Cluj Audit & Asigurare ###
Bucuresti Audit & Asigurare ###
Bucuresti Audit & Asigurare ###
Bucuresti Consultanta fiscala Friday [$-418]10 October 2014
Bucuresti Consultanta fiscala ###
Timisoara Consultanta in afaceri Friday [$-418]17 August 2018
Cluj Industrii Saturday [$-418]6 July 2019
Bucuresti Consultanta in afaceri ###
Bucuresti Consultanta fiscala ###
Timisoara Consultanta fiscala Monday [$-418]23 April 2018
Cluj Consultanta in afaceri Friday [$-418]18 April 2014
Bucuresti Industrii ###
Timisoara Consultanta in afaceri ###
Cluj Consultanta fiscala Friday [$-418]1 March 2019
Timisoara Audit & Asigurare ###
Timisoara Consultanta fiscala Monday [$-418]2 March 2020
Timisoara Industrii ###
Cluj Consultanta fiscala ###
Cluj Audit & Asigurare ###
Bucuresti Audit & Asigurare ###
Bucuresti Audit & Asigurare ###
Bucuresti Consultanta fiscala ###
1) care au fost angajați în ultimii 5 ani, la societățile KPMG și PwC Romania.
e oferă servicii de Consultanta (indiferent de specializare).

consultare verticală pe baza cheii de consultare Nume Prenume (tabelul de consultare este situat în foaia de calcul Angajati
e încadrare va fi majorat cu 10%.

și care au salariul de încadrare mai mare de 3000 lei.


10

fiecare societate in parte, rezultatele fiind afisate in mod interactiv doar pentru anii 2018 și 2019 (în celula C46 se va insera

AN
0

Nr total de salariati Salarii totale

Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504

arele restricții:
viciile Consultanta fiscala si Consultanta in afaceri (preluat din tabelul N1:O5), prima este 25% din salariul de incadrare;
viciul Audit & Asigurare (preluat din tabelul N1:O5), prima este 15% din salariul de incadrare;
u (preluat din tabelul N1:O5), nu se acorda prima;

e mici și va cuprinde următoarele elemente: numele de familie, inițiala prenumelui,


respunzător fiecărei societati si extensia de domeniu ".com"

e și prenumele, CNP-ul și salariile angajatilor care se afla în topul primelor 3 salarii (cele mai mari).
m 30 de ani și care sunt angajate la DELOITTE Romania, la filialele din provincie.
Rezultat
Filiala Cel mai mare salariu
<>Bucuresti Err:504

Filiala Varsta maxim 30 ani


<>Bucuresti 0

Filiala Salariul de încadrare


Timisoara 5,300 lei
alculeze salariul mediu pe fiecare societate şi pe fiecare an de angajare, restricţionând interactiv tabela în funcție de servic
inut prin care să se afișeze lista angajatilor de la KPMG Romania, din anul 2018 (indiferent de filiala).

i salariilor de încadrare aferente fiecărei societati în totalul salariilor de încadrare, pentru cei angajati în anul 2018.

otal de angajati si salariile totale pe fiecare filiala, restrictionand interactiv datele pe fiecare societate.
pivot pe servicii, precum si un obiect de tip Timeline pentru afisarea datelor pe ani.
Total ore
Salariul de încadrare lucrate Prima Adresa e-mail

4,386 lei 210 657.9 popescuv90@ro.kpmg.com


3,830 lei 230 574.5 mihaic77@ro.deloitte.com
4,900 lei 190 0 popaf79@ro.ey.com
3,630 lei 160 0 albuc68@ro.kpmg.com
4,520 lei 196 1130 nedelcum80@ro.deloitte.com
3,930 lei 190 982.5 chirub82@ro.pwc.com
3,600 lei 220 0 albitero78@ro.ey.com
3,610 lei 176 902.5 vladp87@ro.kpmg.com
4,480 lei 250 672 constantina81@ro.deloitte.com
4,130 lei 210 619.5 mondreal90@ro.pwc.com
4,130 lei 200 619.5 savuc65@ro.kpmg.com
4,930 lei 170 0 panaitc90@ro.pwc.com
3,140 lei 180 0 comana76@ro.ey.com
3,890 lei 220 972.5 blagam79@ro.kpmg.com
4,150 lei 230 0 mihaid62@ro.deloitte.com
3,730 lei 220 932.5 dedun84@ro.pwc.com
3,910 lei 200 977.5 ganeap88@ro.ey.com
3,850 lei 150 0 sorescul87@ro.kpmg.com
3,940 lei 240 985 petrec90@ro.deloitte.com
4,360 lei 180 0 manescua73@ro.pwc.com
4,530 lei 245 1132.5 visana87@ro.pwc.com
4,450 lei 140 0 cotfasl89@ro.kpmg.com
5,300 lei 215 795 petrep92@ro.deloitte.com
3,900 lei 155 0 boleanuv90@ro.ey.com
4,290 lei 190 0 pavelescum96@ro.pwc.com
4,400 lei 200 1100 piciorn76@ro.kpmg.com
4,780 lei 195 0 pughineanub70@ro.deloitte.com
3,890 lei 220 583.5 savuleascud77@ro.pwc.com
4,600 lei 190 0 simionm79@ro.ey.com
4,900 lei 186 1225 soarev87@ro.pwc.com
(fundal verde inchis)
(fundal rosu)

este situat în foaia de calcul Angajati)

18 și 2019 (în celula C46 se va insera o listă derulantă cu anii 2018 si 2019).

Metoda 2

2018 Societatea
An

2018 Ý KPMG Romania


2019 DELOITTE Romania
EY Romania
PwC Romania

ste 25% din salariul de incadrare;

e mai mari).
d interactiv tabela în funcție de serviciu.
erent de filiala).

tru cei angajati în anul 2018.

fiecare societate.
Total ore
Servicii minime

2020 Audit & Asigurare 200


2018 Consultanta fiscala 185
2020 Consultanta in afaceri 150
2018 Industrii 135
2014
2012
2018
2018 Inapoi la cuprins
2012
2017
2018
2014
2018
2018
2019
2018
2016
2018
2014
2020
2018
2019
2018
2020
2020
2019
2017
2018
2020
2019
Nr total de salariati Salarii totale
An

5 19,110 lei 2018


2 9,130 lei 2019
2 6,740 lei
3 12,150 lei
Nume Prenume Codul numeric personal Societatea Filiala

ALBITER Oana 2780722114674 EY Romania Timisoara

ALBU Constanta 2680817341871 KPMG Romania Cluj

BLAGA Mădălina 2790501673895 KPMG Romania Timisoara


CHIRU Bogdan 1821207472590 PwC Romania Timisoara
Coman Aura 2760130333655 EY Romania Bucuresti
CONSTANTIN Ana 2811010100513 DELOITTE Romania Cluj
DEDU Natalia 2841001701902 PwC Romania Bucuresti
GANEA Pavel 1881101555889 EY Romania Bucuresti
MANESCU Andreea 2731123546967 PwC Romania Bucuresti
MIHAI Carmen 2770904444890 DELOITTE Romania Bucuresti
MIHAI Dinu 1621107345633 DELOITTE Romania Cluj
MONDREA Laura 2901104227773 PwC Romania Bucuresti
NEDELCU Mihai 1800227503812 DELOITTE Romania Bucuresti
PANAIT Cornel 1900615100121 PwC Romania Bucuresti
PETRE Cristina 2900912508405 DELOITTE Romania Cluj
POPA Florin 1790809310349 EY Romania Bucuresti
POPESCU Viorel 1900225557812 KPMG Romania Cluj
SAVU Cătălin 1650602422877 KPMG Romania Bucuresti
SORESCU Liana 2870404222888 KPMG Romania Timisoara
VISAN Alexandra 2870205667445 PwC Romania Timisoara
VLAD Petru 1871212345345 KPMG Romania Bucuresti
COTFAS Liviu 1890223110023 KPMG Romania Cluj
PETRE Paul 1920404223310 DELOITTE Romania Timisoara
BOLEANU Victor 1900605112121 EY Romania Timisoara
PAVELESCU Maria 2960302443310 PwC Romania Timisoara
PICIOR Nicu 1760203112123 KPMG Romania Cluj
PUGHINEANU Bogdan 1700209110012 DELOITTE Romania Cluj
SAVULEASCU Dana 2770527001112 PwC Romania Bucuresti
SIMION Mariana 2790506110010 EY Romania Bucuresti
SOARE Victoria 2870909112010 PwC Romania Bucuresti
Salariul de
Servicii încadrare

Industrii 3,600 lei

Consultanta fiscala 3,630 lei

Consultanta in afaceri 3,890 lei


Consultanta in afaceri 3,930 lei
Consultanta fiscala 3,140 lei
Audit & Asigurare 4,480 lei
Consultanta in afaceri 3,730 lei
Consultanta fiscala 3,910 lei
Industrii 4,360 lei
Audit & Asigurare 3,830 lei
Industrii 4,150 lei
Audit & Asigurare 4,130 lei
Consultanta fiscala 4,520 lei
Consultanta fiscala 4,930 lei
Consultanta in afaceri 3,940 lei
Audit & Asigurare 4,900 lei
Audit & Asigurare 4,386 lei
Audit & Asigurare 4,130 lei
Consultanta fiscala 3,850 lei
Consultanta in afaceri 4,530 lei
Consultanta in afaceri 3,610 lei
Consultanta fiscala 4,450 lei
Audit & Asigurare 5,300 lei
Consultanta fiscala 3,900 lei
Industrii 4,290 lei
Consultanta fiscala 4,400 lei
Audit & Asigurare 4,780 lei
Audit & Asigurare 3,890 lei
Audit & Asigurare 4,600 lei
Consultanta fiscala 4,900 lei
Servicii - all -

Average - Salariul de încadrare Societatea


Years DELOITTE Romania EY Romania KPMG Romania PwC Romania
2012 4,480 lei 3,930 lei
2014 4,230 lei 4,930 lei
2016 3,910 lei
2017 4,780 lei 4,130 lei
2018 4,565 lei 3,370 lei 3,822 lei 4,050 lei
2019 4,150 lei 4,425 lei 4,900 lei
2020 4,913 lei 4,386 lei 4,325 lei
Total Result 4,429 lei 4,232 lei 4,043 lei 4,299 lei
Total Result
4,205 lei
4,463 lei
3,910 lei
4,455 lei
3,928 lei
4,475 lei
4,629 lei
4,248 lei
ID angajat Nume Prenume Codul numeric personal Societatea Filiala
117 SORESCU Liana 2870404222888 KPMG Romania Timisoara
134 BLAGA Mădălina 2790501673895 KPMG Romania Timisoara
110 SAVU Cătălin 1650602422877 KPMG Romania Bucuresti
136 ALBU Constanta 2680817341871 KPMG Romania Cluj
148 VLAD Petru 1871212345345 KPMG Romania Bucuresti
Servicii Data angajării Salariul de încadrare Total ore lucrate Prima
Consultanta fiscala 4/23/2018 3850 150 0
Consultanta in afaceri 8/17/2018 3890 220 972.5
Audit & Asigurare 3/20/2018 4130 200 619.5
Consultanta fiscala 2/23/2018 3630 160 0
Consultanta in afaceri 8/8/2018 3610 176 902.5
Adresa e-mail
sorescul87@ro.kpmg.com
blagam79@ro.kpmg.com
savuc65@ro.kpmg.com
albuc68@ro.kpmg.com
vladp87@ro.kpmg.com
Years - multiple -

Societatea Sum - Salariul de încadrare Ponderea salariilor de încadrare aferente fi


DELOITTE Romania 9,130 lei salariilor de încadrare an 2018
EY Romania 6,740 lei DELOITTE Romania;
KPMG Romania 19,110 lei 10%
PwC Romania 12,150 lei EY Roma
Total Result 47,130 lei
47130 KPMG Romania; 20%

PwC Romania; 1
ilor de încadrare aferente fiecărei societati în totalul
adrare an 2018
DELOITTE Romania;
10%
EY Romania; 7%
DELOITTE Romania
EY Romania
KPMG Romania; 20% KPMG Romania
PwC Romania
Total Result

PwC Romania; 13%


Societatea - all -

Data
Filiala Count - Nume Prenume Sum - Salariul de încadrare
Bucuresti 13 55,700 lei
Cluj 8 34,216 lei
Timisoara 9 37,510 lei
Total Result 60000
30 127,426 lei 14

12
50000

10
40000

8
30000 Data
6 Column C

20000
4

10000
2

0 0
Filiala Bucuresti Cluj Timisoara
Societatea - all - This shape represe
Slicers are suppor
Data 2010 or later.
Filiala Count - Nume Prenume Sum - Salariul de încadrare
If the shape was m
Bucuresti 13 55,700 lei an earlier version
Cluj 8 34,216 lei if the workbook w
Timisoara 9 37,510 lei Excel 2003 or earl
Total Result 30 127,426 lei 60000 slicer cannot be us
14

12
50000

10
40000

8
Data
30000
Column C
6

20000
4

10000
2

0 0
This shape represents a slicer.
Slicers are supported in Excel
2010 or later. Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or
resize.
If the shape was modified in
an earlier version of Excel, or
if the workbook was saved in
Excel 2003 or earlier, the
slicer cannot be used.
t move or

S-ar putea să vă placă și