Sunteți pe pagina 1din 44

Lista beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%)

pentru anul 2021

Numărul de Adresă
identificare de stat Denumirea completă
(IDNO/Cod fiscal)
localitatea strada, oficiul, cod poştal

str. Doina şi Ion Aldea-


1. 1012620005476 Asociaţia Obştească "ABIS" mun. Chişinău
Teodorovici 10/3, ap. 8

str. Alba Iulia, 93/2, ap. 42,


2. 1016620007021 Asociaţia Obştească "SOTERIA" mun. Chişinău
MD-2071
str. Hristo Botev, 7/3, ap.
3. 1014620008013 Asociaţia Obştească Dreptul şi Familia mun. Chişinău
28, MD-2043
Asociaţia Obştească Societatea de Cruce str. Gheorghe Asachi, 67A,
4. 1010620008314 mun. Chişinău
Roşie din Moldova MD-2028
5. 1012620000714 Fundaţia de Binefacere Casa Providenţei mun. Chişinău str. Muşatinilor, 1, MD 2071
Instituţia Privată "CENTRUL
str. A. Diordiţă 5, of.203 ,
6. 1009620002118 INTERNAŢIONAL DE TRAINING ŞI mun. Chişinău
MD- 2012
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ"
Asociaţia Obştească Federaţia Naţională
7. 1012620004550 de Karate-do din Republica Moldova mun. Chişinău str. Teilor, 7 , MD- 2043
(W.K.F.)
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru
str. Iu. Gagarin nr. 6,
8. 1014620000936 Dezvoltarea Tehnologiilor Informaţionale mun. Chişinău
Ghidighici, MD 2088
EDUCAT
Asociaţia Obştească Federaţia de Box din str. Calea Ieşilor, 10, MD-
9. 1015620003381 mun. Chişinău
Republica Moldova 2069
Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă
str. Vlaicu Pîrcălab nr. 29,
10. 1015620008320 Naţională de karate Kuokushinkan IKO mun. Chişinău
ap. 4, MD-2012
din Moldova
Asociaţia Obştească Asociaţia
11. 1010620008141 mun. Chişinău str.Columna, 101, MD 2012
Nevăzătorilor din Moldova

Asociaţia Obştească Federaţia de Lupte


bd.Decebal, 76, of.505 MD
12. 1012620003863 Universale (Unifight, Winter Unifight) din mun. Chişinău
2038
Republica Moldova

13. 1013620000799 Instituţia privată "MoldRec" mun. Chişinău str. Ion Creangă, 45
AO ASOCIAŢIA VETERANILOR ŞI
PENSIONARILOR str. Teilor 7/2, et. V, MD-
14. 1015620006061 mun. Chişinău
INSPECTORATULUI FISCAL 2043
PRINCIPAL DE STAT "UNI-M"
str.Vasile Alecsandri 4 A,
15. 1013620006399 Asociaţia Obştească "Alternative Sociale" or. Ungheni
MD 3600
str. Ştefan cel Mare, 55,
16. 1014620010144 Asociaţia Obştească INSULA FERICIRII s. Ghidighici
MD-2088
17. 1013620003505 Fundația pentru Dezvoltare Ecologică mun.Chișinău str.Calea Ieșilor,
ECODAVA din Republica Moldova 10,MD2069
Asociaţia Obştească Centrul pentru
18. 1015620003521 mun.Chișinău str. Asachi Gh. 62/4, ap.7
Iniţiative Europene "EuroPass"
Federaţia de Luptă Naţională "VOIEVOD" str.Petricani, 21, of.209,
19. 1010620003249 mun.Chișinău
din Republica Moldova MD2059
Asociaţia Obştească "Asociaţia Împotriva
20. 1013620006481 mun.Chișinău şos. Hînceşti, 4, MD- 2028
Violenţei în Familie - Casa Mărioarei"
Asociaţia Obştească Clubul Moldovenesc bd. Mircea cel Bătrîn nr. 12,
21. 1016620002576 mun. Chişinău
de Jocuri Intelectuale ap. 103
Instituţia Privată Clinica Juridică str. Puşkin, nr. 38 bl. V, of.
22. 1013620008935 mun. Bălţi
Universitară din mun. Bălţi 511
23. 1010620005704 Asociaţia Obştească "Baraboienii" mun. Chişinău str. Kogălniceanu nr. 34
bd. Traian, nr. 12/2, ap. 2,
24. 1010620007557 Asociaţia Obştească Centrul Speranţa mun. Chişinău
MD-2043
Asociaţia Obştească Asociaţia Presei Str. A. Corobceanu, nr. 15,
25. 1010620004936 mun. Chişinău
Independente MD-2004
Asociaţia Obştească Asociaţia de Educaţie str. George Meniuc, nr. 8,
26. 1015620001398 or. Ungheni
Civică Viitorul Începe Azi MD-3603
Asociația Obștească "Asociaţia str.31 august 1989, 78 A,
27. 1015620005835 mun. Chişinău
Bibliotecarilor din Republica Moldova" MD2012
28. 1015620003875 Asociaţia Obştească "SPORT LIDER" mun. Chişinău str. Melestiu, nr. 121
Asociaţia Obştească Federaţia Naţională
29. 1013620005314 mun. Chişinău str. Coca 35/1, of. 56
de Karate-do Tradiţional din RM
mun. Chişinău, com.
30. 1009620000011 Asociaţia Obştească "Lavinia" str. Ştefan cel Mare nr. 90
Cruzeşti
Asociaţia Obştească Liga Tineretului din com. Sărățica Nouă, MD -
31. 1014620001324 or. Leova,
raionul Leova "SPERANŢA" 6327
Asociaţia Obştească Asociaţia Copiilor str. Hristo Botev, nr. 11/1,
32. 1011620001998 mun. Chişinău
Surzi din Moldova ap. 58, MD-2043
Asociația Obștească "Protecţia
str. Tighina, nr. 49/4, MD-
33. 1015620001402 Democraţiei, Drepturilor şi Libertăţilor mun. Chişinău
2001
Fundamentale"
str. Ianculeţ 5-6, s.
34. 1019620009439 Asociaţia Obştească Terra-1530 rnul. Străşeni
Vorniceniб MD-3736
Asociaţia Obştească Asociaţia Femeilor
str. Serghei Lazo, nr. 13,
35. 1011620004313 pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea mun. Chişinău
MD-2004
Durabila
Asociaţia Obştească EDUCATORI-
36. 1009620002646 r. Aneii Noi s. Calfa, MD-6513
PĂRINŢI "IZVORAŞUL"
Asociația Obștească Societatea Invalizilor
37. 1012620001364 mun.Chișinău str.Cojocarilor, 9, MD2001
din Republica Moldova
Asociația Obștească Asociaţia pentru
38. 1015620000335 mun.Chișinău str.Pietrarilor, 12/41,ap.14
Coeziune Socială şi Implicare Modernă
str.A.Pușkin, 16, of.5-6,
39. 1009620003643 Asociația Obștească "DNT" mun.Chișinău
MD2012
Asociația Obștească "ANGELUS str.M.Eminescu, 16 ,
40. 1013620006182 or.Soroca
SOROCA" MD3001
Asociația Obștească Asociația de tir și
41. 1013620006126 mun.Chișinău bd.Cuza Vodă, 16/5
colecționari de arme "Tactical Moldova"
str. Independenţei 42/1,
42. 25922019 Asociaţia Obştească "SUPORT" mun. Chişnău
ap.54, MD 2072
Asociaţia Obştească Societatea pentru str. Trandafirilor, 29/2, of.
43. 41863014 mun. Chişinău
Studiul şi Combaterea Durerii din 41, MD-2038
Moldova
Asociaţia Obştească Organizaţia
str. Cozmescu, nr. 03, ap.
44. 1016620005234 Obştească a Părinţilor ce întreţin copii or. Ungheni
14, MD-3600
orfani "Adăpost şi Alinare"
Asociaţia Obştească Asociaţia părinţilor str. alexandru cel bun, nr.
45. 1016620007283 or. Cimişlia
"Rîndunica Cim" 140, MD-4101
Asociaţia Obştească "TINERII Gherghe Asachi, 29, MD-
46. 1015620001000 mun. Chișinău,
MOLDOVEI" 2028
Asociaţia Obştească Federaţia de Lupte
47. 1014620001678 mun. Chișinău, str. Pușkin, 11, MD-2012
din Republica Moldova
Asociaţia Obştească Centrul Naţional de str. Ion Creangă 1/2, bir.12
48. 1011620002696 mun. Chişinău
Prevenire a Abuzului faţă de Copii MD-2051,
Asociaţia Obştească Federaţia de
49. 1012620007090 mun. Chişinău str. Igor Vieru, nr. 20
Pentatlon Modern al RM
50. 1015620005651 Asociaţia Obştească "RENA" Anenii Noi, s. Chetrosu s. Chetrosu, MD-6514
Asociaţia Obştească Filiala din Moldova a str. Calea Ieşilor, nr. 13, of.
51. 1010620002253 mun. Chişinău
Asociaţiei Amici dei Bambini 82, MD-2069
Asociaţia Obştească "INIMĂ str. Testemeţanu, 24, MD-
52. 1011620002663 or. Edineț
DESCHISĂ" 4601
str. Coca. 15, ap. 1201, MD-
53. 1011620006890 Asociaţia Obştească "Iniţiativa pozitivă" mun. chişinău
2064
Asociaţia Obştească Filiala din Moldova a
str. B. Bodoni, 57/1, of.431,
54. 1010620007627 Organizaţiei non-profit "HELPAGE mun. Chişinău
MD- 2005
INTERNATIONAL" din Marea Britanie
Asociaţia Obştească "Water Polo
55. 1014620007681 mun. Chişinău str. N. Dimo, nr. 24, ap. 27
Navigator Club"
Asociaţia Obştească a Beneficiarilor de str. Eminescu, nr. 34, ap. 10,
56. 1016620006655 mun. Chişinău
Transplant MD-2012
Asociaţia Obştească Asociaţia Reporteri
str. Ip. Soroceanu, 73/3,
57. 1014620001999 de Investigaţie şi Securitate Editorială din mun. Chişinău
ap.6, MD-2025
Moldova
Asociaţia Obştească Platforma pentru
bd. Traian, 12/2, ap.5, MD-
58. 1016620006286 Cetăţenie Activă şi Parteneriat pentru mun. Chişinău
2043
Drepturile Omului
Asociaţia Obştească Centrul Informaţional str. alexei Mateevici, nr.
59. 1009620000871 or. Căuşeni
Tighina 20/1, MD-4300
Asociaţia Obştească "Clubul Sportiv
60. 1010620008750 or. Basarabeasca str. Sovietica, nr. 6
COLTUC GYM"
str. Elena Alistar, 21/1, MD-
61. 42751016 Asociaţia Obştească "Alt Film", mun. Chişinău
2002
Asociaţia Obştească Asociația Cineaştilor
str. Hristo Botev 23, ap.102,
62. 1015620003864 Independenţi din Republica Moldova mun. Chişinău
MD-2043
"ALTERNATIVE CINEMA"
Asociaţia Obştească "Asociaţia
Vasile Lupu, 81, of.89, MD-
63. 1014620007142 Veteranilor Serviciilor Operative ale mun. Chişinău
2008
Organelor Afacerilor Interne"

str. Doina 150, bl.3, ap.58,


64. 1014620000246 Asociaţia Obştească "Centrul de mun. Chişinău
MD-2020
Tehnologii Inovaţionale în Sănătate"
str. Tom Ciorbă, 1, MD-
65. 1013620003457 Fundaţia Medicală din Moldova mun. Chişinău
2004
Asociaţia Obştească Federaţia de Polo pe str. Miron Costin, 13/1, MD-
66. 1013620007385 mun. Chişinău
Apă din Republica Moldova 2068
67. 1014620002561 Asociaţia Obştească "AGRODREPT - or. Orhei str. Mihai Eminescu, 10,
MOLDOVA" MD-3505
Asociaţia Obştească Lumina Renașterii str.Alecu Russo, 55/4, ap.43,
68. 42428014 mun. Chișinău,
Omului “LuRenOm” MD - 2044
69. 1009620000217 Fundaţia "CHILD CARE MOLDOVA" mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 42/4
70. 1012620005524 Fundaţia "Draghiştea" mun. Chișinău, str. Pirogov 20, MD 2009
Asociaţia Obştească Centru de Asistenţă
str. Ginta Latină 17, ap.226,
71. 1014620001405 Psihologică şi Socială mun. Chișinău,
MD 2044
"OPORTUNITATE"
72. 1011620000555 Asociaţia Obştească "SYLLABUS" mun. Chișinău, str.Mirceşti 8/1, ap.112
Instituţia Privată Centrul pentru Jurnalism str. Șciusev 53, ap.11, MD-
73. 1009620000479 mun. Chișinău,
Independent 2012
74. 1011620006812 Asociatia Obştească "NEOUMANIST" mun. Chişinău str. 31 august nr. 100, ap. 6
Asociaţia Obştească "APĂRĂTORUL
75. 1015620004827 mun. Chişinău str. Bariera Sculeni nr. 2/2
COPILULUI"
Asociaţia Obştească "Pentru Prezent şi str. Nicolae Milescu Spătaru
76. 1013620004605 mun. Chişinău
Viitor" nr. 23, ap. 239, MD 2075
Asociaţia Obştească "Consiliul Raional al str. 31 August nr. 9 MD-
77. 1011620004106 or. Teleneşti
Tinerilor din Teleneşti" 5801
78. 1010620005265 Fundaţia "Orange Moldova" mun. Chişinău str. Alba Iulia 75 MD-2071
79. 39485014 Clubul Sportiv ABATOR mun. Chişinău str. Braniştii nr. 11, ap. 14
Asociaţia Obştească Azil de Bătrîni
80. 1011620003475 mun. Chişinău str. N. Costin 65/2, aă. 68
"Bătrîneţe fără Tristeţe"
Asociaţia Obştească "Modernizarea
81. 1015620001295 mun. Chişinău str. Tighina nr. 49/4
Businessului prin Comunicare"
str. Mircea cel Bătrîn nr.
82. 1014620004635 Asociaţia Obştească "Viaţa fără Cancer" mun. Chişinău
20/3, ap. 62
Asociaţia Obştească Federaţia Sporturilor
83. 1013620005071 pentru Persoane cu Dizabilităţi mun. Chişinău bd. Negruzzi 2/2,a p. 9
Locomotorii din Republica Moldova
Asociaţia Obştească Clubul Sporturilor str. Ion Dumeniuc nr. 26, ap.
84. 1014620009423 mun. Chişinău
Nautice "Imperial Sport" 88
Asociaţia Obştească Uniunea
str. 31 August 1989, nr. 153
85. 1013620007101 Compozitorilor Muzicologilor din mun. Chişinău
MD 2012
Republica Moldova
str. Mateevici, 1, ap.17,
86. 1017620000203 Asociația Obștească SOARTA or. Soroca
MD-3000
Asociaţia Obştească "PRO BUSINESS
87. 1009620002004 mun. Bălţi str. 31 August 20 b, of. 905
NORD
88. 1015620000999 Fundatia "Regina Pacis" mun.Chișinău str. Avram Iancu 17
Asociaţia Obştească CREDINŢĂ
89. 1014620005182 mun. Chişinău str. Arborilor 1/1
PATRIEI
r. Făleşti, satul Glinjeni MD
90. 1013620003837 Asociaţia Obştească "Sat Modern" r. Făleşti, satul Glinjeni
5924
Asociaţia Obştească Centrul de Dezvoltare
91. 1012620003542 r. Hînceşti s. Mingir MD 3426
Economică Rurală"Pro-Mingir"
Asociaţia Obştească "Moldova Dance bul. Larisa, 4, ap.12, MD-
92. 1009620001627 mun. Bălți
Sport Association" 3031
Asociaţia Obştească Centrul de Dezvoltare str. Bernardazzi 53 ap. 4
93. 1010620008381 mun. Chişinău
Economică Rurală"Promo-Terra" MD-2012
str. Eminescu 15, ap. 40
94. 1012620008396 Asociaţia Obştească "Sănătatea Femeii" or. Orhei
MD03505
Asociaţia Obştească "Keystone Human
str. Cracescu, nr.61, MD-
95. 1011620003730 Services International Moldova mun. Chişinău
2059
Association"
str. Calea Ieşilor nr. 13, of.
96. 1011620007495 Asociaţia Obştească "Prietenii Copiilor" mun. Chişinău
82
Asociaţia Obştească Asociaţia Reabilitării
97. 1009620000468 mun. Chişinău bd. Cuza Vodă 17/1, ap. 132
Copiilor cu Fenilcetonurie
98. 1013620002519 Asociaţia Obştească "Aripile Speranţei" or. Orhei s. Seliște, MD-3545
Asociaţia Obştească "Uniunea
99. 1012620007001 mun. Chişinău str. Puşkin 24 bir. 18
Muzicienilor din Moldova"
100. 35030650 Asociaţia Obştească Always together or. Hînceşti com. Bobeica, s. Dahnovici
s. Borceag, str. 31 august,
101. 1014620007740 Asociaţia Obştească „Împreună” rnul. Cahul
16, MD-7415
s. Pripiceni-Răzeşi, MD-
102. 32053760 Asociaţia Obştească "Picături de suflet" r. Rezina
5430
Asociația Obștească "Institutul de str.Lomonosiv, 33, MD
103. 1009620000457 mun. Chişinău
Reforme Penale" 2009
104. 1015620002616 Asociaţia Obştească NEEMIA r-nul Glodeni s. Cobani, MD-4918
Asociaţia Obştească Media-Grup str. Petru Rareş, nr. 48, MD-
105. 1013620010099 mun. Chişinău
MERIDIAN Moldova 2005
Asociația Obștească "ONOARE, str.Miorița, 5/2, ap.9,
106. 1015620002915 mun. Chişinău
DEMNITATE şi PATRIE" MD2028
UTA Găgăuzia, str.Comsomolului, 149, MD
107. 1012620003704 Asociația Obștească Piligrim-Demo
s.Chirsova 3813
str. Comarov 67/2, MD-
108. 1013620006425 Asociația Obștească "Moldova AID" or. Râșcani
5600
109. 1014620001494 Asociația Obștească "Mișc Lumea" mun. Chişinău str.Socoleni, 14
Instituția Privată Institutul de Politici
110. 1012620001098 mun. Chișinău, str. Pușkin 16/1 MD-2012
Publice
bd. Decebal, 72/4, ap. 5
111. 1010620003467 Asociaţia Obştească "Homecare" mun. Chişinău
MD-2038
Asociaţia Obştească Institutul de Justiţie
112. 1010620001005 r. Criuleni s. Corjova MD-4817
Civilă
s. Colibași, str. Libertății
113. 31808348 Asociația Obștească "PLANETA" r. Cahul,
nr.277, MD-5316
Asociaţia Obştească "Asociaţia Tinerilor
114. 1012620006255 r-nul Sîngerei s. Vrăneşti str. Gagarin 4
Ortodocşi din Moldova"
Asociația pentru Democrație Participativă str.George Meniuc 3 MD
115. 20831011 mun. Chișinău,
ADEPT 2009
str. Nicolae Sulac, 8, 163
116. 1014620003018 Asociația Obștească Renaștere Rurală mun. Chișinău,
MD-2075
Asociaţia Obştească Centrul Aarhus
117. 1012620003678 mun. Chişinău str. S.Lazo 13 MD-2004
Moldova
Asociația Obștească Asociația Muzical- str. Andrei Lupan 2, ap.8,
118. 42310011 mun. Chișinău,
Corală sc.1
stradela Munceşti, 9, MD-
119. 1015620007275 Fundaţia Don Bosco mun. Chişinău
2002
Asociația Obștească Centrul Internaţional
120. 1009620003492 pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor mun. Chişinău str.Sciusev, nr.81/4
Femeii "LA STRADA"
121. 1010620008679 Asociaţia Obştească " Hlina Victorion" r. Briceni s. Hlina, MD-4730
Instituţia Privată "Speranţele Familiei
122. 1009620001018 mun. Chişinău str. E Doga, 5, MD-2012
Evreieşti - NES"
Asociaţia Obştească "VIAŢA FĂRĂ str. Cuza Voda, 21, ap.68,
123. 1011620004380 mun. Chişinău
LEUCEMIE" MD-2060
124. 1014620009043 Asociaţia Obştească "POZITIV" mun. Chişinău str. Ceucari 2/6 ap. 6
Instituţia Privată Centrul Cultural Evreiesc str. Eugen Doga, 5, MD-
125. 1010620006860 mun. Chişinău
KEDEM 2005
Fundaţia de Binefacere " Fondul susţinerii str. M. Dosoftei, nr. 124,
126. 1016620006541 mun. Chişinău
veteranilor" MD-2012
Instituţia Privată Centrul Evreiesc de
127. 1011620002135 mun. Bălţi str-la Music Pinchenzon 6
Binefacere "HĂSĂD IAACOV"
128. 1012620006288 Asociaţia Obştească "ANIMA" mun. Bălţi str. Bulgară 28/26
Asociaţia Obştească "SPERANŢA
129. 1013620005613 mun. Bălţi str. Bodorin, 26, ap. 13/a
TERREI"
Asociaţia Obştească MOLDOVA str. Trandafirilor 35/1, ap.
130. 1015620004654 mun. Chişinău
PENTRU VIAŢĂ 15 MD-2038
Asociația Obștească Federaţia Iahting din
131. 1014620000729 mun. Chişinău str.Melestiu, 9
Republica Moldova
str.Suceviţa, 31-72,
132. 33453012 Asociația Obștească "Verbina" mun. Chişinău
MD2051
bd.dacia, 53, ap.179,
133. 1009620003540 Asociația Obștească "Speranţă şi Sănătate" mun. Chişinău
MD2062
Asociaţia Obştească Asociaţia de Sprijin a
134. 1012620005845 copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi or. Călăraşi str. Diaconaş, 17
"Dorinţa"
Instituţia Privată Acceleratorul de Inovaţii str. Uzinelor, 1, et. 2, MD-
135. 1015620003071 mun. Chişinău
şi Antreprenoriat "DreamUps" 2023
Asociaţia Obştească "Femeia şi Copilul -
136. 1012620006495 or. Criuleni str. Păcii, 43, MD-4801
Protecţie şi Sprijin"
137. 1010620008325 Fundaţia "Ecoul Cernobîlului" mun. Chişinău str. Florilor, 32, MD-2068
138. 1014620000590 Asociaţia Obştească "PRO-RESPIRO" r. Ocniţa s. Dîngeni, MD-7119
stradela Sfîntul Andrei, 7,
139. 1015620003945 Fundaţia de Binefacere "Caritas Moldova" mun. Chișinău,
MD-2004
Fundaţia de Binefacere Moldo-Germană com. Ciorescu, str. Frunze,
140. 1012620005339 mun. Chișinău,
pentru Protecţia Animalelor "LAIKA" 26, MD- 2089
str. Independenţei, 108/1,
141. 1015620004791 Fundaţia "RENATO USATIÎ" mun. Bălţi
ap. 56
str. Igor Vieru, 15, ap. 22,
142. 1016620006910 Asociaţia Obştească "ECOLANIMA" mun. Chişinău
MD-2075
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru
str. Belgrad, 21, of. 103,
143. 1014620009489 promovarea businessului mic şi mijlociu mun. Chişinău
MD-2060
"LUMEA LIBERĂ"
str. Ștfan cel Mare, 81, MD-
144. 1012620007894 Asociaţia Obştească "M. Eminescu" mun. Bălţi
3121
Asociația Obștească "Comunitatea str. Alexei Mateevici 109/1,
145. 1012620002523 mun. Chișinău,
Evreiască din Republica Moldova" of.313 MD-2009
146. 1015620007688 Fundaţia "Bitonic" mun. Chişinău str. Burebista, 23, MD-2062
str. Mircea cel Bătrîn, 10,
147. 1015620005879 Asociaţia Obştească "Focul din Vatră" mun. Chişinău
ap. 50, MD-2044
AO Centrul de Informare şi Documentare
148. 1010620007454 mun. Chişinău str. Romana,1, MD-2005
privind Drepturile Copilului din Moldova"
str. Alecsandru cel Bun, nr.
149. 1012620004147 Fundaţia AGAPEDIA din Moldova mun. Chişinău
51A, MD-2012
Asociaţia Obştească Asociaţia de
str. Sprincinoaia, 10/4, ap.
150. 1012620005063 reabilitare şi Integrare Socială a Copiilor mun. Chişinău
21, MD-2028
Nevăzători "PRO-ARIS"
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv
151. 1011620008126 mun. Chişinău str. Burebista, 42, of. 130
"OCTAGON"
Asociaţia Obştească Asociaţia de Sprijin a
com. Grătieşti, str. A.
152. 1014620004325 Copiilor cu Dizabilităţi "STEAUA mun. Chişinău
Mateevici, 28, MD-2093
CĂLĂUZĂ"
Asociaţia Obştească AMNESTY str. Al. Mateevici 49/2, of
153. 1010620000639 mun. Chişinău
INTERNATIONAL MOLDOVA 14, MD-2012
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de bd. Cuza Vodă 23, ap. 67
154. 1014620005676 mun. Chișinău,
Airsoft din Moldova " ANTARES" MD-2072
str. Lermontov, 28, MD-
155. 1010620001647 Asociaţia Obştească Eco-Rîşcani or. Rîşcani
5600
Asociaţia Obştească "Centrul de Resurse
156. 1010620008129 mun. Chişinău str. A. Sciusev 33 MD-2001
Juridice"
Asociaţia Obştească "PRO ADULŢII
157. 1016620007113 r. Anenii Noi str. Uzinelor, 30
TINERI"
AO Federaţia de Patinaj din Republica
158. 1012620005096 mun. Chişinău str. Puşkin 11 MD-2012
Moldova
AO "Academia de Guvernare a Mediului
159. 1013620010125 mun. Chişinău bd. Moscova 11, ap. 420
din Moldova"
Asociaţia Obştească Federaţia de str. Independenței, 6/1, MD-
160. 1012620007539 mun. Chişinău
Parapantism din Republica Moldova 2043
str. Ştefan cel Mare 93 MD-
161. 1012620001733 Asociaţia Obştească "Genesis" r-nul Anenii Noi
6526
A.O Asociaţia Republicană a Tinerilor str. Ismail, 21, of. 10, MD-
162. 1012620000138 mun. Chişinău
Pacifişti "Pentru pace în Moldova" 2001
str. Ion Neculce, 5, MD-
163. 1013620006827 Asociaţia Obştească "FORUM" mun. Chişinău
2069
164. 1015620000586 Asociaţia Obştească "Caroma-Nord" r. Făleşti s. Pîrliţa, MD-5941
or. Codru, str. Sf. Nicolae 62
165. 1013620010653 Asociaţia Obştească "Altruism" mun. Chişinău
MD-2019
Asociaţia Obştească Comitetul Naţional
166. 1014620004967 mun. Chişinău str. Puşkin 11
Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova
str. Armenească, nr. 13,
167. 1011620000946 AO Centrul Educaţional "Pro Didactica" mun. Chişinău
MD-2012
AO Uniunea Voluntarilor din Republica str. Liviu Deleanu, nr. 9, ap.
168. 3614019 mun. Chişinău
Moldova 36, MD-2071
str. Independenţei, 12/2, ap.
169. 1012620007263 Asociaţia Obştească "PALADIN" mun. Chişinău
60, MD-43
Instituţia Privată de Învăţămînt Şcoala or. Durleşti, str. Ştefan
170. 1013620004616 mun. Chişinău
Primară-Grădiniţă "Abeceluş" Vodă, nr. 64
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de str. Ion Creangă, nr. 1/2,
171. 1012620005498 mun. Chişinău
Dans "Codreanca" MD-2069
Asociaţia Obştească Institutul Naţional al
172. 1010620008819 mun. Chişinău str. Constructorilor, 121
Femeilor din Moldova "Egalitate"
Fundaţia de Caritate pentru Copii "Clipa
173. 1011620005398 mun. Chişinău str. N.Dimo 17/4, MD-2068
Siderală"
Asociația Obștească "Academia
174. 1015620006094 Europeană pentru Cultură şi Artă mun. Chişinău str.Pușkin, 43, ap.26
(AECA)"
Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă
str. Ştefan cel Mare 19, ap.
175. 1010620009171 Socio - Medicală la Domiciliu mun. Bălţi
1-2, MD-3100
"CASMED"
Asociaţia Obştească Asociatia Obsteasca s. Varnița, str. Mira, 15,
176. 33916308 r-nul Anenii Noi
Comunitatea Bulgara "Rodoliubet" MD-3251
Asociația Obștească Protecția
177. 40422018 mun. Chişinău str.Sarmisegetusa, 96, ap.14
Consumatorului
Asociaţia Obştească Forumul
178. 1015620000885 mun. Chişinău str. Columna, nr. 144/1
Absolvenţilor Reveniţi
Asociaţia Obştească Institutul de proiecte str. Mateevici, nr. 71, ap. 9,
179. 1011620000186 mun. Chişinău
şi tehnologii umaniste "NOOSFERA" MD-2009
str.Dumitru Rîșcanu, 11,
180. 1011620002700 Asociația Obștească "Promo-LEX" mun. Chişinău
ap.41, MD 2024
Asociația Obștească "Centrul Social
181. 1012620004354 pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi - mun. Chişinău str.Bujorilor, 28, MD2009
Agapis"
Asociația Obștească "FAMILII
182. 1011620007473 mun. Chişinău str.Hristo Botev, 29, ap.55
MIGRANTE"
Asociaţia Obştească Federaţia Dansului str. Ion Creangă nr. 1/2 MD-
183. 1010620008772 mun. Chişinău
Sportiv din Moldova 2069
184. 33541309 Asociaţia Obştească "VIITORUL" r-nul Anenii Noi com. Calfa, MD-6513
Asociaţia Obştească Filiala din Republica
str. Vlaicu Pîrcălab 63 MD-
185. 1013620001419 Moldova a Asociaţiei LITTLE PEOPLE mun. Chişinău
2012
ROMÂNIA
Asociația Obștească Clubul Sportiv
186. 1013620009909 mun. Chişinău str.Ion Neculce, 5, MD2069
"SPORTER"
1013620005794 Asociaţia Obştească "LUMINĂ din
187. or. Căuşeni Mateevici 8, ap.5,
LUMINĂ"

Fundaţia Fundaţiei Internaţionale pentru


bd. Decebal, nr. 76, of. 822,
188. 1014620003926 Susţinerea Veteranilor şi Invalizilor mun. Chişinău
MD-2038
Sportului în Republica Moldova
Asociaţia Obştească Centrul de Reabilitare
com. Stăuceni, str. Livezilor,
189. 1013620002254 şI Integrare Socială a Copiilor cu mun. Chişinău
35, MD-4839
Dizabilităţi de Intelect CULTUM
Asociaţia Obştească "Alianţa între str. Moldovei, nr. 9, MD-
190. 3417570 or. Făleşti
generaţii" 5901
Asociaţia Obştească "PRO Asistenţă şi
191. 1012620002006 or. Făleşti s. Ciolacu Nou, MD-5918
Dezvoltare Comunitară"
Asociaţia Obştească "Transparency str. 31 August 1989, nr. 98,
192. 1014620007670 mun. Chişinău
International-Moldova" of. 204
Asociaţia Obştească "Asociaţia Teritorială str. Chişinăului nr. 12, ap.
193. 1012620006820 or. Hînceşti
de Fotbal Hînceşti" 43
Asociația Obștească Federaţia de Orientare bd.Ștefan cel Mare , 143-2b,
194. 1011620002250 mun. Chişinău
Sportivă din Republica Moldova MD2004
Asociația Obștească Clubul Sportiv
195. 1010620000651 r-nul Anenii Noi s.Varnița, str.Tighina, 64
"Varniţa"
Asociația Obștească "Organizaţia
196. 1016620003894 mun. Chişinău str.Pușkin, 24, b.22
Mondială a Copiilor Talentaţi"
197. 1013620003022 Asociaţia Obştească "Toamna Vîrstei" or. Dondușeni str. Cernov, nr.28, MD-5102
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv str. M. Hîncu, 137, MD-
198. 1010620003917 or. Hîncești
"PETROCUB" 3401
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru str. Komsomolscaia, 12,
199. 1015620003370 or. Comrat
Susţinerea Persoanelor Defavorizate ap.11, MD-3805
“AIST”
Asociația Obștească "Fondul culturii scrise str.31 august 1989,98,
200. 1013620006735 mun. Chişinău
din Moldova" bir.301, MD2004
Asociația Obștească "PRO MOLDOVA str.Prof.Ion Dumeniuc, 24,
201. 1010620008727 mun. Chişinău
SOCIAL" ap.66, MD2075
Asociația Obștească "Federaţia Joc de
202. 1013620004395 mun. Chişinău str.Șciusev, 111
Dame"
Instituţia Privată "Institutul Independent str. București, 90, of.7, MD-
203. 1010620007465 mun. Chişinău
de Studii Strategice" 2012
Asociația Obștească Asociația Jurnaliștilor
204. 1013620006377 mun. Chișiinău str. S. Lazo 13, MD-2004
de Mediu și Turism Ecologic din RM
Asociația Obștească Mișcarea Ecologistă
205. 1011620003372 mun. Chișinău, str. S. Lazo 13 MD-2004
din Moldova
Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă
206. 1013620008669 r-nul Anenii Noi s. Ciobanova, MD-6516
"CĂŢELUŞ"
Asociația Obștească "PARTENERIAT
207. 1009620003768 r-nul Leova str.Marinescu, 1, MD6301
SOCIAL"
Asociația Obștească "Centrul Regional str. M. Lomonosov 51/1, ap.
208. 1009620002059 mun. Chișinău,
pentru Politici Comunitare" 59 MD-2028
com. Grătiești, str. Ion
209. 42747010 Asociația Obștească Prosperitatea Baștinei mun. Chișinău,
Soltîs, 18
or.Durlești, str-la Tudor
210. 1014620007119 Asociația Obștească "Generația PLUS " mun. Chișinău,
Vladimirescu nr.94
Asociația Obștească Federația de Canotaj
211. 1012620005292 mun. Chișinău, str. Pușkin 11, MD-2012
din Republica Moldova
Asociația Obștească Clubul Sportiv
212. 1015620004126 r-nul Cahul s.Burlacu
"BURLACU Brazilian Jiu-Jitsu"
Fundația Campionilor Olimpici a
213. 1010620007029 mun. Chișinău str. Pușkin 11, MD-2012
Republicii Moldova
Asociația Obștească Asociația Directorilor
str. Milescu Spătaru 11/3,
214. 1009620002808 Posturilor de Televiziune și Radio mun. Chișinău
ap. 21
Independente din Moldova "Meridian"
Asociația Obștească VERDE E bd. Grigore Vieru 10, of.31,
215. 1012620008477 mun. Chișinău,
MOLDOVA MD-2005
Asociația Obștească Comunitatea
216. 1016620003768 mun. Chișinău str. Mateevici, 109/1
Ucraineană din Republica Moldova
Asociație Obștească Societatea de str. Petru Rareș 36, of.4
217. 1015620000070 mun. Chișinău
Scleroză Multiplă din Republica Moldova MD2045
Instituția Privată Centrul Evreiesc de str. Teilor 6, of. 315 MD-
218. 1009620000996 mun. Chișinău,
Binefacere " Hăsăd Iehuda" 2012
219. 1010620003478 Asociația Obștească Federația de Judo mun. Chișinău str. A. Doga 24/1
Asociația Obștească Uniunea Ofițerilor str. M. Dosoftei, 124 MD
220. 1016620006426 mun. Chișinău,
din Republica Moldova 2004
Asociația Obștească Centrul de Reabilitare
221. 1014620005218 Medico-Socială pentru Persoane cu mun. Chișinău, str. Romană nr. 1 MD 2005
Vedere Slabă " LOW VISION"
Asociația Obștească Federația de Colina Pușkin 16A, 8A MD-
222. 1010620006077 mun. Chișinău
Motociclism din Republica Moldova 2005
Asociația Obștească a Veteranilor şi
223. 1017620000904 Pensionarilor Ministerului Afacerilor mun. Chișinău bd.Ștefan cel Mare, 75
Interne din Republica Moldova
Asociația Obștească "Uniunea pentru
224. 1011620002973 mun.Bălți str.Pușkin, 29/73, MD3100
prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor"
225. 1015620004078 Asociaţia Obştească "AOPA MOLDOVA" mun. Chișinău str.Columna, 170, MD-2004
226. 1015620004252 Asociaţia Obştească "Casa Milei" r-nul Anenii Noi s. Chetrosu, MD-6514
Asociația Obștească "FACEM LUMEA
227. 1014620001036 mun. Chișinău str.Salcuța, 26
MAI BUNĂ"
Instituţia Privată Centrul Internaţional de str. Petru Rareş, nr. 43, MD-
228. 1011620004243 mun. Chişinău
Limbi Moderne 2005
Asociaţia Obştească Institutul de Creație str. A. Mateevici, 13, of.2,
229. 1015620007183 mun. Chişinău
Legislativă "LEX SCRIPTA" MD-2012
Asociaţia Obştească Clubul sportiv str. Martisor, nr. 30/1, MD-
230. 1015620007585 or. Anenii Noi
"Fotbal Club Anina" 6051
Asociaţia Obştească "Clubul de Fotbal com. Pănăşeşti, str. Mihai
231. 1016620004031 r-nul Străşeni
Codru Pănăşeşti" Eminescu, nr. 3, MD-3725
Asociaţia ObşteascăFederaţia Sportivă
bd. Decebal, nr. 2/1, MD-
232. 1015620001044 Naţională de Jiu-Jitsu Sportiv şi mun. Chişinău
2001
Tradiţional din Republica Moldova
Instituţia Privată Centrul pentru Politici şi str. Vasile Alecsandri 99/1
233. 1011620002537 mun. Chişinău
Analize în Sănătate MD-2012
Asociaţia Obştească "Iedera-Dubăsarii s. Dubăsarii Vechi, str.
234. 1015620008179 r-nul Criuleni
Vechi" Donici 1 MD-4822
Asociația Obștească "Centrul de Informare
235. 1010620008831 mun. Chişinău str.A.Doga, 28/7, ap.7
în domeniul Drepturilor Omului"
236. 1011620002526 Asociaţia Obştească "LA VIA" mun. Chişinău str. Independenţei 12/1
Asociaţia Obştească Clubul de bikeri
237. 42019016 mun. Chişinău bd. Moscovei 7/2, ap. 46
"VULTURII-EAGLES"
Asociaţia Obştească Comitetul Paralympic
238. 1016620004684 mun. Chişinău str. Cuza Voda 21/1, ap. 37
al Republicii Moldova
Asociaţia Obştească Centrul pentru
str. Nicolae Costin nr. 3, ap.
239. 1015620001527 Dezvoltare Socio-Economică şi Susţinere mun. Chişinău
8 MD-2051
a Antreprenoriatului Inovaţional
Fundaţia pentru Dezvoltare din Republica str. Mateevici nr. 60, bir.
240. 1012620007296 mun. Chişinău
Moldova 320 MD-2009
str. Socoleni, 15, ap.56.
241. 1011620005354 Asociaţia Obştească "LOGOS" mun. Chişinău
MD-2020
str. A. Puşkin, 11, MD-
242. 1011620006834 Asociaţia Obştească „FEMINA-Sport” mun. Chişinău
2075
243. 1011620005712 Asociaţia Obştească "CITADELA" mun. Bălţi str. N. Copernic, 6
Asociaţia Obştească Asociaţia Părinţilor str. Cuza Vodă, 34, MD-
244. 1010620003685 mun. Chişinău
Elevilor cu Deficienţe de Auz 2060
Asociaţia Obştescă "Consiliul Local al com. Pănăşeşti, str. Ştefan
245. 1014620005296 r. Străşeni
Tinerilor Pănăşeşti" cel Mare 435, MD-3725
str. Mateevici, 71, ap. 5a,
246. 1013620004362 Asociaţia Obştească "EcoVisio" mun. Chişinău
MD-2009
Asociaţia Obştească "Asociaţia Femeilor
247. 1013620005657 mun. Chişinău Bernardazzi 49, ap.5
Antreprenoare din Moldova - AFAM"
Asociația Obștească Centrul pentru str. Ion Neculce nr.5, ap. 16
248. 1013620009035 mun. Chișinău
Informare și Comunicare în Sănătate MD-206
Asociația Obștească Uniunea Națională a
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,
249. 1016620007560 Veteranilor Războiului pentru mun. Chișinău
nr. 180, bir.717
Independența Republicii Moldova
250. 1012620005753 Asociația Obștească SOS Autism mun. Chișinău, bd. Decebal 9/1, ap. 119
Asociația Obștească Asociația Națională
251. 1010620000802 com. Stăuceni str. I. Creangă 5 MD-2050
Învingem Fibroza Chistica
str. Ghioceilor 1, pav. 9
252. 1015620004746 Asociația Obștească "Doctor Plus" mun. Chișinău,
MD-2008
bd. Mircea cel Bătrîn 26/3,
253. 1009620000837 Asociația Obștească pentru Copii "Apollo" mun. Chișinau
MD-2075
254. 32593386 Asociația Obștească Local-Service r. Calarași gara Bahmut
Asociaţia Obştească "FENIX" din Raionul
255. 1014620004107 or. Drochia str. Alexandru cel Bun 21
Drochia
256. 8043341 Asociația Obștească AZI or. Cahul str. Șciusev 11 MD-3900
Asociaţia Obştească de Binefacere str. Ion Creangă nr. 5 ap. 18
257. 34448951 or. Ungheni
"Speranţa Vieţii" MD-3603
Asociația Obștească Societatea
str.Toma Ciorbă, 1,
258. 1017620002953 Anesteziologie şi Reanimatologie din mun. Chișinau
MD2004
Republica Moldova
com. Grătieşti, str. Ştefan
259. 1018620004275 Asociaţia Obştească "Generaţia Mea" mun. Chișinau
cel Mare, 70/1, MD-2093
Asociaţia Obştească Clubul Femeilor
260. 1012620005856 r. Dubăsari s. Oxentea MD-4578
"INSPIRAŢIE"
Asociația Obștească "DREPTURILE
261. 1016620006747 r-nul Teleneşti s.Sărătenii Vechi, MD5830
COPIILOR"
262. 33242598 Organizația Obștească PLAI NATAL r. Șoldănești s. Cotiujenii Mari MD-7216
Asociația Obștească Institutul pentru
263. 1016620000929 mun. Chișinau str.Lacului, 13, MD2009
Drepturile Omului din Moldova
264. 1012620001548 Asociaţia Obştească "NIKA" r. Teleneşti s. Sărătenii Vechi, MD-5830
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru
Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei str. 31 Agust 1989, nr. 15
265. 1010620008059 mun. Chișinau
Drepturilor de Autor şi Conexe MD-2012
“APOLLO”
str. Alba Iulia 1, of. 37 MD-
266. 1011620007266 Asociaţia Obştească PELICAN mun. Chișinau
2071
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru
s. Sărata Galbenă, str. Sfînta
267. 1014620002206 Dezvoltare Intercomunitară din Republica r. Hînceşti
Cuvioasa Parascheva
Moldova
Asociaţia Obştească "Federaţia de Ciclism str. Alexei Sciusev, 106 A,
268. 1014620002929 mun. Chişinău
din Republica Moldova" of. 2
str. Ciuflea, 32, of. 1, MD-
269. 1012620000264 Fundaţia Filantropică "DOR LE DOR" mun. Chişinău
2001
Instituția Privată Centrul de Reabilitare a or. Durlești, str. Păcii 41/b
270. 1010620006734 mun. Chișinău,
Victimelor Torturii "Memoria" MD-2003
Asociaţia ObşteascăCentrul Filantropic s. Căpreşti, com. Prodăneşti,
271. 1012620002718 r-nul Floreşti
"ALINARE" MD-5033
Asociație Obștească Centrul de Arte str. Academiei, nr.6/2, ap.
272. 1011620003121 mun. Chișinău,
COLISEUM 22 MD 2028
Asociaţia Obştească Federaţia Sportului
273. 1014620000626 mun. Chişinău str. Tighina, nr. 2, MD-2001
Universitar din Republica Moldova
Asociaţia Obştească SOCIETATEA DE
str. Testimiţeanu, 29, MD-
274. 1011620001769 ANDROLOGIE ŞI SĂNĂTATE mun. Chişinău
2025
SEXUALĂ DIN MOLDOVA
Asociația Obștească a Părinților de la
275. 1017620000111 or. Călărași str. 31 August 13 MD-4403
Liceul Teoretic Călărași
Asociaţia Obştească Institutul Luptei
mun. Chişinău, or. str. Costiujeni, nr. 14, MD-
276. 1013620003158 Clasice din Republica Moldova
Codru 2011
"HERACLE"
277. 1012620012421 Asociaţia Obştească Asociaţia Femeilor de mun. Bălţi str. Bulgară, 158/1, MD-
Afaceri din municipiul Bălţi 3100
Asociația Obștească Asociația Culturală
278. 1013620009666 mun. Chișinău str. Florilor 30/2, ap. 16
"Veselia"
Asociaţia Obştească "Societatea
com. Mileştii Mici, MD-
279. 1015620002708 Modernizată prin Aspectele Reformelor r. Ialoveni
6819
Teritoriale"
Asociaţia Obştească "Pro Comunitate
280. 1015620006658 r. Floreşti s. Băhrineşti, MD-5012
Băhrineşti"
Asociaţia Obştească "Centrul pentru
281. 1014620005506 Cooperare Transfrontalieră şi Integrare mun. Chișinău str. Bucuriei 67
Europeană"
Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă
str. George Meniuc, 26,
282. 1016620002831 Naţională de SQUASH din Republica mun. Chișinău
MD-2009
Moldova
str. M. Kogălniceanu nr. 61,
283. 1010620006653 Asociaţia Obştească "PRIMUL PAS" mun. Chișinău
ap. 1 B
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv
284. 1010620006240 mun. Chișinău str. Coca 59 MD-2064
"Academia de Tenis"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Auditorilor or. Codru, str. Grenoble
285. 1015620000689 mun. Chișinău
Interni din Republica Moldova" 128/2, ap. 48
str. Ciprian Porumbescu nr.
286. 1012620002693 Asociaţia Obştească "BIOTOP" or. Floreşti
14/27 MD5001
s. Răzeni, str. Ştean cel
287. 1010620000123 Asociaţia Obştească "Eco - Răzeni" r. Ialoveni,
Mare, 49/1B, MD-7728
Asociaţia Obştească Federaţia de
288. 1011620007277 mun. Chişinău str. N.Costin 63
Badminton din Republica Moldova
bd. Dacia 29 ap. 100 MD-
289. 1010620005933 Asociaţia Obştească KARITAS PLUS mun. Chişinău
2060
Asociaţia Obştească "Centrul de Drept al str. Vlaicu Pârcălab nr. 8,
290. 1011620003970 mun. Chişinău
Avocaţilor" MD- 2009
Asociaţia Obştească a Invalizilor "Viitorul com. Mileştii Mici MD-
291. 1015620003299 r-nul Ialoveni
Mileştenilor" 6819
Asociația Obștească Uniunea Cineaștilor
292. 1010620008277 mun. Chișinău str. Pușkin, 24
din Republica Moldova
Asociația Obștească Institutul pentru or. Cahul, bd. Victoriei 18,
293. 1016620005544 r-nul Cahul
Inițiative Rurale ap.4
Asociaţia ObşteascăCentrul de Informare or. Ceadîr-Lunga, str.
294. 1010620008956 UTA Găgăuzia
şi Consultanţă "Dialog" Bujeacului, nr. 96, ap. 4
Asociaţia Obştească Centrul de Resurse str. Mihai Sadoveanu, nr.
295. 1019620011607 or. Soroca
pentru Tineret DACIA 21, MD-3006
Asociaţia Obştească"Asociaţia de jocuri
296. 1013620009622 mun. Chişinău bd. Dacia, nr. 44, ap. 164
intelectuale din Republica Moldova"
Asociaţia Obştească Federaţia
str. A. Doga, nr. 26, MD-
297. 1009620001694 Independentă de Sporturi Nautice din mun. Chişinău
2024
Republica Moldova
Asociaţia Obştească Institutul de Știinţe str. N.M. Spătarul, nr. 23/55,
298. 1012620006462 mun. Chişinău
Administrative din Republica Moldova MD-2075
Asociația Obștească Clubul Sportiv Steaua bd. Mircea cel Bătrîn 16,
299. 1012620002589 mun. Chișinău,
Ciocanei MD-2044
300. 1015620004975 Instituția Privată Școala Milenium or. Strășeni str. V. Lupu nr. 2 MD-3701
Asociația Obștească Complexul Creștin
301. 1010620003294 mun. Chișinău, bd. Dacia 13 MD-2038
Sfînta Treime
str. Trei Ierarhi nr.9 MD-
302. 1010620001603 Asociația Obștească "Studpaidagogos" or. Strășeni
3701
Asociaţia Obştească Societatea or. Vatra, str. Luceafarul,
303. 1013620010767 mun. Chișinău,
Republicană Muzicală "Cuibul" 16, MD-2055
304. 41869018 Fundația Renală mun. Chișinău, str. Alexei Sciusev 106, ap.2
Asociaţia Obştească Asociaţia Culturală
305. 1010620000569 or. Edineţ str. Casa Mare, nr.1
"Dacii Liberi-Răzeşti"
Asociația Obștească "Progres prin str. A. Doga 30, ap. 40 MD-
306. 1015620008009 mun. Chișinău,
Alternativă" 2024
307. 1010620001186 Asociaţia Obştească "PRIMA" or. Taraclia str. Karl Marx 79, MD-7401
Asociaţia Obştească Centrul de Informare
308. 1011620008344 şi Susţinere a Tinerilor Economişti mun. Bălţi str. Puşkin 38
"CERTITUDINE"
Asociaţia Obştească "Oameni pentru
309. 5830551 mun. Edineţ str. Florar 77, MD-4601
Oameni"
Asociaţia Obştească Casa Germană str. Bulgară 24"b", MD-
310. 1011620004494 mun. Chișinău,
"HOFFNUNG" din Republica Moldova 2001
Asociaţia Obştească a Părinţilor, Elevilor str. Valea Crucii,6-144,
311. 1013620006137 mun. Chişinău
de la Liceul "Mihai Grecu" "VIITORUL" MD-2072
Asociația Obștească "Agenţia de Împlinit str.Ștefan cel Mare,129,
312. 1011620003556 r-nul Hîncești
Dorinţe" MD3400
Instituţia Privată Centrul de Instruire şi str. A Haşdeu, 95A, MD-
313. 1011620000647 mun. Chişinău
Consultanţă Organizaţională 2005
Asociația Obștească Asociația Creștin str. Cojocarilor nr.25, ap. 2
314. 1013620008533 mun. Chișinău
Ortodoxă Oastea Domnului MD-2001
Asociația Obștească Asociația pentru str. Trandafirilor 31/7, ap.
315. 1015620002812 mun. Chișinău,
Promovarea Intereselor Consumatorului 21
Asociația Obștească ai Veteranilor ai
316. 1011620004966 activității financiare din Republica mun. Chișinău str. Pușkin 44
Moldova Veteran Financiar
Asociaţia Obştească Federaţia de Atletism str. Ismail, nr. 58/1, of. 309,
317. 1011620007956 mun. Chişinău
din Republica Moldova MD-2001
Asociaţia Obştească "CHEIA
318. 1014620001472 mun. Chişinău str. Bernardazzi 69, ap.4
SCHIMBĂRILOR"
str. Nicolae Milescu Spătaru
319. 1015620005352 Asociaţia Obştească PRO-INOCENTI mun. Chişinău
21/5, ap. 65
320. 1015620000472 Fundația "Glia Eternă" mun. Chişinău str.31 august 1989, 30, of.1
Instituţia Privată Centrul Regional de
Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor str. Frunze, 57, of.11, MD-
321. 1014620005986 or. Cahul
Neguvernamentale din Moldova 3906
"CONTACT - Cahul"
Asociaţia Obştească Dezvoltarea Durabilă
322. 1016620002451 r. Sîngerei s. Chişcăreni, MD-6216
"Mileniul-III"
Asociaţia Obştească "Asociaţia
Antreprenorilor cu Dizabilităţi din
323. 1014620009412 mun. Chişinău str. Socoleni 2/12, MD-2020
Republica Moldova - "Abilităţi Europene
Fără Limite"
Asociaţia Obştească Asociaţia Pedagogilor s. Ştefăneşti, str. Ion
324. 29981598 r. Floreşti
şi Părinţilor "Ştefăneşti" Codreanu, 24, MD-5038
325. 1015620006290 Asociaţia Obştească GUNEȘCIK ATO Gagauzia s. Copceac, str. Gorki,4
Asociaţia Obştească "Centrul de
326. 35074714 r. Nisporeni s. Mileşti, MD-6432
Comunicare şi Informare Midava"
Asociaţia Obştească Federaţia de Şah a
327. 1013620004801 mun. Chişinău str. Şciusev, 111, MD-2004
Republicii Moldova
328. 1011620008399 Fundaţia "MIRON SHOR" mun. Chişinău str. Tighina, nr. 12, MD-
2001
str. Zarecinaia, 32, MD-
329. 1015620001088 Asociaţia Obştească "HELAL ÖRNEK" or. Ceadîr-Lunga
6101
Asociaţia Obştească Asociaţia Socio - str. Bulgara, nr. 24B, MD-
330. 1014620000338 mun. Chişinău
Culturală "DAR" 2001
str. George Meniuc, nr. 3,
331. 1018620001023 Asociaţia Obştească OWH TV Studio mun. Chişinău
MD-2009
Asociaţia Obştească „Asociaţia pentru
str. Trifan Baltă 7/1, MD-
332. 1012620000563 Guvernare Eficientă şi Responsabilă mun. Chişinău
2021
AGER”
Asociaţia Obştească a părinţilor şi s. Sculeni, str. Ion Creangă,
333. 32686953 r. Ungheni
pedagogilor şcolii medii Sculeni 3, MD-3644
Asociaţia Obştească Asociaţia Comunitară
334. 1014620003443 r. Ungheni s. Măcăreşti, MD-3632
Locală " Împreuna pentru comunitate"
Asociaţia Obştească de Susţinere a bd. Cuza-Vodă, 15/2, ap.
335. 1011620002076 mun. Chişinău
Copiilor cu Cerinţe Speciale 129
Asociaţia Obştească Uniunea Federaţiilor
336. 1015620002292 mun. Chişinău str. 31 Agust 1989, nr. 78
de Gimnastică din RM
Asociaţia Obştească “Salvarea Animalelor
337. 1012620001009 mun. Chişinău str. C. Stere, 1/1, MD-2004
– Salvarea Umanităţii”
338. 1015620002122 Asociaţia Obştească "INEFS-Chişinău" mun. Chişinău str. 31 Agust 1989, nr. 78
Asociaţia Obştească Federaţia de Volei din str. Ion Creangă, 47/2, MD-
339. 1012620002785 mun. Chişinău
Republica Moldova 2012
Asociaţia Obştească "Clubul Sportiv str. Rumeanţev, 10, MD
340. 1014620007452 r. Cahul, s. Larga-Nouă
Spartan" 3921
str. Mitropolit Gavriil
Fundaţia pentru Dezvoltarea Educaţiei şi
341. 1012620004033 mun. Chişinău Bănulescu-Bodoni 57/1, of.
Ştiinţei din Republica Moldova
320
Asociația Obștească Asociaţia "Europa -
342. 1015620003325 mun. Chişinău str.G.Ureche, 14, of.64
Republica Moldova"
Asociația Obștească Centrul European mun.Comrat, str.Lenin, 204-
343. 1012620000633 UTA Găgăuzia
"Pro-Europa" din Comrat a, ap.40, MD3805
Asociația Obștească Clubul de Taekwon- str.N.Milescu- Spătarul,
344. 1014620001254 mun.Chișinău
do "NIKAO" 13/2, ap.128
mun. Chișinău, str. Alexei
345. 1010620000053 Fundația de Binefacere FEROVIAR mun. Chișinău
Mateevici 38/1 MD-209
Asociația Obștească Centrul Naţional de str.Armenească, 53,
346. 1009620003333 mun. Chișinău
Consultanţă şi Executare Documentară MD2012
Asociația Obștească "GENERAŢIA str.Piața Demnității,
347. 1015620007091 r-nul Criuleni
ALFA" s.Boșcana
Asociația Obștească Turul Tenisului str.Albișoara, 20, ap.27,
348. 1015620000302 mun. Chișinău
Moldovenesc MD2001
349. 1009620000550 Fundaţia "Lumina Răsăritului" mun. Chișinău str. Dimo/1, MD-2068
Asociaţia Obştească Asociaţia de protecţie
350. 1014620007773 mun. Chişinău str. Puşkin, nr. 60, ap. 4
a animalelor "Areal"
351. 1014620005768 Asociaţia Obştească "Felina Urbană" mun. Chişinău str. Florilor 12/3, ap. 52
str. 31 Agust 1989, nr. 129,
352. 41851018 Asociaţia Obştească Generaţia Tinerilor mun. Chişinău
MD-2008
str. Basarabia, nr. 10, MD-
353. 1013620004328 Asociaţia Obştească "DEMOS" or. Edineţ
4601
Asociaţia Obştească Asociaţia de
354. 1010620008026 Orhei str. V. Lupu, 115, MD-3504
Cercetare a Maladiilor Cronice
Asociația Obștească "Consiliul Municipal
355. 1015620007851 mun. Chişinău str.Burebista, 36/2, ap.819
de Tineret din Chișinău"
356. 1010620007373 Asociaţia Obştească "Pro Cimişlia" or. Cimişlia bd. Ştefan cel Mare 14
Asociaţia Obştească Generaţia Tînără şi str. Armenească 44/2, MD-
357. 1014620008817 mun. Chişinău
Activă 2038
Asociaţia Obştească "FIGHTING bd. Ştefan cel Mare, nr. 159,
358. 1009620000088 mun. Chişinău
ENTERTAINMENT ASSOCIATION" MD-2004
Asociaţia Obştească "Federaţia Sportivă
str. Trandafirilor, 31/1, 9M,
359. 1015620006005 Naţională de Box Tailandez Muaythai din mun. Chişinău
MD- 2038
Republica Moldova"
Asociaţia Obştească “Federaţia Mondială bd. Ştefan cel Mare, nr. 159,
360. 1012620000839 mun. Chişinău
K – 1 de Amatori” MD-2004
Asociaţia Obştească "CONCORDIA. str. A. Corobceanu 13/1
361. 1011620006720 mun. Chişinău
PROIECTE SOCIALE" MD-2004
362. 1014620003410 Fundaţia "Tineri Pentru Misiune Cahul" or. Cahul str. Pr. Republicii, nr. 25A
Asociaţia Obştească Asociaţia Studenţilor bd. Ştefan cel Mare, 64,
363. 1014620010074 mun. Chişinău
Europeni, AEGEE-Chişinău ap.143, MD-2012
Asociaţia Obştească Asociaţia Invalizilor
364. 1011620003796 şi Veteranilor Războaielor din Afganistan mun. Chişinău str. Ismail, nr.90, ap. 73
şi Transnistria
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de str. Trandafirilor, nr. 31/1,
365. 1015620000380 mun. Chişinău
lupte "AHILE" 9M, MD-2038
Asociația Obștească "UNIUNEA
366. 1009620002831 EDITORILOR DIN REPUBLICA mun. Chişinău str.Academiei, 3, MD 2028
MOLDOVA"
Asociația Obștească Federația de Caiac-
367. 1014620009548 mun. Chișinău, str. Pușkin, nr.11
Canoe din Republica Moldova
Asociația Obștească Clubul Soroptimist- str. Petru Rareș nr. 26 MD-
368. 33909406 or. Căușeni
Căușeni 4301
369. 1011620003176 Fundația "ProtectMD" mun. Chișinău, str.Armenească, 33/1
Instituția Privată Institutul pentru o bd. Gagarin 3, of.2 MD-
370. 1013620009987 mun. Chișinau
guvernare deschisă 2001
Asociația Obștească Asociaţia Naţională
371. 28635012 de Turism Rural Ecologic şi Cultural din mun. Chișinau str.S.Lazo, 13, MD2004
Republica Moldova
Asociația Obștească pentru Dezvoltarea str. Petru Rareș 36 ap. 146 A
372. 1014620010188 mun. Chișinău,
Tenisului de Plajă în Republica Moldova MD-2005
Asociația Obștească Centrul de Proiecte str.31 august 1989, 89, ap.4,
373. 1015620002007 mun. Chișinău
Culturale "ARTA AZI" MD2012
Asociația Obștească Asociația Națională a
374. 1010620008048 r. Ialoveni, s. Bardar 30 MD 6811
Asiguraților
Asociația Obștească "Sănătate pentru
375. 1013620002184 mun. Chișinău str.Socoleni, 19, MD2020
Tineri"
Asociația Obștească Liga de Spining
376. 1013620012451 mun. Chișinău bd.Moscova, 21
"PESCUIT SPORTIV"
377. 1013620003273 Fundația "Ioan Paul II" mun. Chișinău str.Mușatinilor, 1, MD2071
Asociaţia Obştească Centrul de Iniţiative
378. 1016620000192 or. Basarabeasca str. K. Marx,59, MD-6702
ale Tinerilor "FEED-BACK"
Asociația Obștească Centrul de Drept al str.Vlaicu Pîrcălab, 15, ap.2,
379. 1009620003366 mun. Chișinău
Femeilor MD2009
Asociația Obștească Centrul Regional str.Alexei Mateevici, 20/1,
380. 33364404 r-nul Căușeni
pentru Femei EVA MD4300
Asociația Obștească "Juriştii pentru
381. 1014620001313 mun. Chișinău str.Vlaicu Pîrcălab, 2, of.13
Drepturile omului"
Asociația Obștească Asociația Tinerilor str. Gh. Asachi 53/1 MD-
382. 1011620005103 mun. Chișinău,
Artiști Oberliht 2028
Asociația Obștească Centrul de educație și
383. 1012620001272 or. Orhei str. Eminescu 12 MD-3505
reabilitare a adolescenților Adolescentul
str. Drumul Viilor, 43/1 ap.
384. 1015620005260 Instituția Privată Axial TV mun. Chișinău
49, MD-2009
385. 1011620000810 Asociația Obștească "JCI MOLDOVA" mun. Chișinău str. Grenoble, 1, MD-2028
Filiala Fundației Childrens Emergency
386. 1013620009415 mun. Chișinău str. Hotin 56, MD-2059
Relief International
Fundaţia Filiala din Moldova a Fundației
387. 1011620008056 "Centru pentru politici și Servicii de mun. Chișinău, str. Lacului nr.10 MD-2009
Sănătate
Fundația " Youth Development for
388. 1015620008146 mun. Chișinau, str. Columna 170, MD-2004
Innovation "
Asociația Obștească " Speranța Copiilor" str. Ștefan cel Mare 32 MD-
389. 1013620003804 or. Florești
din orașul Florești 5001
Asociaţia Obştească "Asociaţia
str. T. Ciorbă, 26, ap.1 MD
390. 1012620005982 Veteranilor de Război din Moldova pentru mun. Chişinău
2004
Pace şi Integrare în Europa"
Asociaţia Obştească Asociaţia Municipală str. T. Ciorbă, 26, ap.1, MD-
391. 1015620003509 mun. Chişinău
de caritate "VETERANUL" 2004
392. 1013620006713 Asociația Obștească Prosper Info-Prim r-nul Călărași s. Bravicea MD 4414
Asociația Obștească Centrul Regional de
393. 16575019 mun. Chișinău str. Șciusev nr.63 MD-2009
Mediu Moldova
Asociația Obștească Asociația pentru
str. Ion Creangă 1, bl.2
394. 1017620003190 Persoane cu Disabilități de Intelect mun. Chișinău
bir.54 MD-2060
Humanitas din Moldova
Asociaţia Obştească "Asociaţia de
395. 1013620002221 mun. Chişinău str. Haltei, 23
Susţinere a Academiei Militare"
Asociația Obștească "Tinerii pentru
396. 1012620001490 mun. Chişinău str. George Coşbuc, 5
dreptul la viaţă" (TDV)
Asociaţia Obştească "Asociaţia pentru
397. 1010620006767 mun. Chişinău str. A. Sciusev, 15, ap.1
Dezvoltare Creativă"
Asociaţia Obştească "Consiliul Naţional al
398. 1009620000712 mun. Chişinău str. Petru Rareş, 18
Tineretului din Moldova"
Asociația Obștească Alianța Franceză din
399. 1010620005726 mun. Chișinău str. Sfatul Țării 18 MD-2012
Moldova
Asociaţia Obştească Centrul de Educaţie şi
400. 1011620004771 or. Ialoveni str. P.Movilă, 5 MD-2068
Dezvoltare Antreprenorială
Fundaţia Internaţională "Baronul Mircea
401. 1012620006521 or. Soroca str. Serghei Lazo, 4
Cerari"
Fundaţia Creştină de Ajutorare "Moldo- str. M. Spătaru 21/4, ap.2,
402. 1010620002459 mun. Chişinău
Olandeză" MD-2073
str. M. Spătaru 21/4, ap.2,
403. 1010620004213 Fundaţia "MIROSLAVA" mun. Chişinău
MD-2073
Asociaţia Obştească "Societatea Cernobîl
404. 1009620001834 or. Şoldăneşti str. Boris Glavan 2 A
din raionul Şoldăneşti"
Asociaţia Obştească Centrul de Caritate
405. 1010620003124 mun. Chişinău str. 31 August 1989, nr.87
pentru Refugiaţi
mun. Chişinău, com.
406. 1016620001096 Fundaţia "DONEAZĂ PENTRU COPII" str. A. Coropceanu nr. 3
Băcioi
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv pentru
407. 1017620003097 mun.Chişinău, str.A.Puşkin, 60/1, ap.5
copii și tineret "Neptun"
408. 34347956 Asociaţia Obştească SPERANŢA r-nul Ungheni satul Buşila
Fundaţia Filantropică Medico-Socială str. A.Mateevici nr. 46
409. 1015620002409 mun. Chişinău
"Angelus Moldova" MD2009
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv mun. Chişinău,
410. 1011620002490 str. Olimp, 1, MD4839
"Campion" s.Stăuceni
Asociaţia Obştească de Ecologie,
411. 1013620009895 mun. Chişinău bd. Dacia nr. 46, ap. 1
Literatură, Ştiinţă şi Educaţie
412. 1012620007665 Asociaţia Obştească ALO COPII mun. Chişinău str. M.Isanos nr. 14/1, of. 11
Asociaţia Obştească "MAKERS" din
413. 1016620000930 mun. Chişinău str. Costeşti, 47
Moldova
Asociaţia Obştească Federaţia de Turism
414. 1014620004864 mun. Chişinău str. Gr. Ureche nr. 56
Sportiv din Republica Moldova
Fundaţia Iniţiativa Padagogică Waldorf-
415. 1009620003252 mun. Chişinău str. Studenţilor 11
Moldova
Asociaţia Obştească "Uniunea Cernobîl
416. 1013620012967 mun. Chişinău str. Vasile Lupu, 18, of. 103
din Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia de Rugby
417. 1014620001092 mun. Chişinău str. P.Zadnipru nr. 2, ap. 85
din municipiul Chişinău
Asociaţia Obştească "ASOCIAŢIA
VETERANILOR RĂZBOIULUI
PENTRU INDEPENDENŢĂ A
418. 1014620003513 mun. Chişinău str. Vlaicu Pîrcălab, 45
SERVICIULUI DE INFORMAŢII ŞI
SECURITATE AL REPUBLICII
MOLDOVA"(AVRISISRM)
419. 1012620000943 Asociaţia Obştească "Didactica Aplicată" mun. Chişinău str. A. Russo 18/1, ap.16
Asociaţia Obştească "Societatea Naţională
420. 1016620001395 mun. Chişinău str. N. Testemiţanu, 27
de Patologie din Republica Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia
421. 1016620004190 Combatanţilor Războiului din Afganistan or. Hînceşti str. Ştefan Vodă, 60/34
"Mihai Viteazul"
422. 1015620001860 Asociaţia Obştească "PRUDENS" r. Şoldăneşti s. Răspopeni
Asociaţia Obştească pentru Protecţia
423. 42017011 mun. Chişinău str. M. Kogălniceanu, nr. 46
Animalelor Fără Adăpost "Alga"
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru
Drumul Schinoasei, 4/1, ap.
424. 1011620003109 Asociaţia pentru Asistenţa Copiilor cu mun. Chişinău
79
Deficienţe "ASCODE"
Asociaţia Obştească a veteranilor
425. 1012620006543 Centrului pentru Combaterea Crimelor mun. Chişinău Hristo Botev, 7/1, ap. 40
Economice şi Corupţiei
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de
426. 1016620001409 mun. Chişinău I. Pruncul, 6, ap. 10
Fotbal "FC SPORTUL"
Asociaţia Obştească Uniunea
427. 1016620005027 Organizaţiilor Veteranilor Trupelor de mun. Chişinău str. Gh. Asachi nr. 65 a
Carabinieri din Republica Moldova
Asociația Obștească Clubul Sportiv de
428. 1014620008596 mun. Chişinău str. Vasile Lupu 55, ap.ap.59
Fotbal al Veteranilor Armatei
429. 1016620004949 Asociația Obștească "Tango Nova" mun. Chişinău str. Florilor 6/2, ap.75
str. Şos.Bucovinei, 19/5,
430. 1010620005106 Fundaţia "Ciumac Ion" or. Edineţ
ap.12
Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor
431. 1016620005175 r. Străşeni s. Lozova
"LOZOVENII DE PRETUTINDENI"
Asociaţia Obştească "Asociaţia Locală de
432. 1012620000769 Educaţie pentru Copii şi Tineret - r. Ialoveni com. Mileştii-Mici
ALECT"
433. 1016620005418 Asociaţia Obştească "PRO-CUHURESTI" r. Floreşti com. Cuhureştii de Sus
Asociația Obștească Clubul Sportiv de
434. 1016620004927 mun. Chişinău bd. Moscova, 8, ap.136
Dans Modern "SMILE AND DANCE"
Asociaţia Obştească "TINERII IUBESC str. Doina şi Ion Aldea-
435. 1016620005647 mun. Chişinău
MOLDOVA" Teodorovici 11/2, ap.5
Asociaţia Obştească "AIESEC str. Căpriana, 50, bl.C, of.
436. 1011620000452 mun. Chişinău
CHIŞINĂU" 502A
Asociaţia Obştească a Părinţilor pentru
437. 1012620008422 Sprijinirea Învăţămîntului din Gimnaziul r. Sîngerei s. Copăceni
Copăceni
438. 1016620001915 Fundaţia "COPĂCENI-VDR" or. Sîngerei str. B. Glavan, 2/41
Asociaţia Obştească "Federaţia de Haltere
439. 1015620001192 mun. Chişinău str. Vasile Lupu, 23
din Republica Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia Federaţia
com. Truşeni, str.
440. 1014620002125 de Grappling - ADCC din Republica mun. Chişinău
V.Alecsandri nr. 5
Moldova
Asociaţia Obştească Clubul de Jiu-Jitsu str. Drumul Crucii nr. 94,
441. 1011620005664 mun. Chişinău
"Bushido" ap. 20
Asociaţia Obştească Asociaţia de
442. 1013620005989 mun. Chişinău bd. Decebal nr. 82/2, of. 48
Geografie şi Cultură Dr. Tudor Strişcă
443. 1016620002509 Asociația Obștească "Liga Civică" r-nul Strășeni, sat.Sireți str.Ştefan cel Mare
Asociaţia Obştească a părinţilor şi r-nul. Cahul, s.
444. 7029349 str. Independenţei, nr. 19
profesorilor TANDEM Giurgiuleşti
str. 31 August 1989 nr. 100,
445. 1015620006131 Asociaţia Obştească "Grădina Moldovei" mun. Chişinău
ap. 6 MD 2004
446. 1014620001265 Asociaţia Obştească Studio Cocoşul Roşu mun. Chişinău str. A. Şciusev, nr. 79, ap. 1
Asociația Obștească „ECO Rezerve
447. 1013620010376 mun. Chişinău str. M. Kogălniceanu 17
Moldova”
Asociaţia Obştească Asociaţia de
448. 1010620007340 mun. Chişinău str. B.P.Haşdeu 4
Promovare a Educaţiei Incluzive
Asociaţia Obştească Asociaţia pentru
449. 1013620010826 mun. Chişinău str. Puşkin 56 ap.11
Protecţia Animalelor "LOIZ"
450. 1012620007436 Asociaţia Obştească "LIORA" s. Grătieşti str. Prieteniei, 8, ap.29
"Asociaţia Procurorilor din Republica str. Mitropolit Bănulescu-
451. 1010620003559 mun. Chișinău
Moldova" Bodoni 26
str.Sprîncenoaia, 14/1,
452. 42827011 Asociația Obștească "Planeta Curată" mun. Chișinău
ap.89, MD2028
453. 1014620007315 Asociaţia Obştească "Localinvest" r-nul Rîşcani str. Independenţei 38
Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă
454. 1015620005570 Naţională de Minifotbal din Republica mun. Chişinău str. Puşkin, nr. 24, of.30
Moldova
Asociaţia Obştească "ASOCIAŢIA
455. 1016620005212 mun. Chişinău str. Florilor, nr. 12/2, of. 70
JURIŞTILOR DIN SĂNĂTATE"
Asociaţia Obştească Asociaţia "Viitorul"
456. 1014620005702 r-nul Făleşti sat. Sărata Veche, MD5947
din s. Sărata Veche
"Uniunea Scriitorilor Europeni din
457. 1016620002336 mun. Chișinău bd. Decebal 68/1, ap. 36
Moldova"
Clubul Sportiv de Taekwondo WTF
458. 1015620001848 mun. Chișinău Stăuceni, str. Grătiești 9
"CALEA FERICIRII"
459. 1014620001690 Asociația Obștească " Vatra Străbună" r. Sîngerei s. Prepelița MD 6236
str. Bogdan Voievod 2/2, ap.
460. 1014620007164 Fundația "Optima Fide" mun. Chișinău
4
Fundația "Misiunea Creștina Moldova
461. 359015 r. Fălești s. Ilenuța
pentru Hristos"
Asociația Obștească Forumul Moldo-
462. 1010620004888 mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 85
German
Asociația Obștească Clubul Sportiv str. Ștefan cel Mare 70B
463. 1015620007943 or. Strășeni
"Atletic Strășeni" MD - 3701
str. Drumul Taberei 10 MD-
464. 1010620002792 Instituția Privată Tony Hawks Centru mun. Chișinău
2068
Asociaţia Obştească "Alianţa ONG-urilor
str. M. Kogălniceanu, 75,
465. 1014620007304 Active în Domeniul Protecţiei Sociale a mun. Chişinău
of.3
Copilului şi Familiei"
Instituţia Privată "PLANETA VERDE
466. 1016620002842 mun. Chişinău str. Kiev, 16/6, ap.33
MOLDOVA"
Asociaţia Obştească Asistenţa Parentală str. M. Kogâlniceanu, 75.
467. 1013620010871 mun. Chişinău
Profesionistă - "Suport pentru copii" of.3
468. 1010620001522 Fundaţia “Caritate.MD” mun. Chişinău, bd. Moscova 17/4
Asociaţia Obştească Asociaţia Tinerilor cu
469. 1017620004119 mun. Chişinău str-la 2 Florării, bl.5, ap.5
Diabet "DIA"
Asociaţia Obştescă Grupul Local "BEST str. Studenţilor, 7/3, bir.
470. 1012620006808 mun. Chişinău
CHIŞINĂU" 213A
Asociaţia Obştească a Părinţilor în r-nul Floreşti, or.
471. 34179595 str. M. Eminescu, 64
sprijinul învăţămîntului Mărculeşti
472. 39745018 Fundaţia "De la Suflet la Suflet" mun. Chişinău str. Română 2/2, ap. 118
Asociaţia Obştească Asociaţia "V.I.P." a
str. Liviu Deleanu, nr. 5/2,
473. 1010620003744 Telejurnaliştilor Independenţi din mun. Chişinău
ap. 108
Republica Moldova
Asociaţia Obştească pentru Dezvoltare str. Mitropolit Petru Movilă
474. 1012620006901 or. Cimişlia
Cimişlia "CimProSper" nr. 25
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv
475. 1010620007764 mun. Chişinău str. Pădurii, 19
"LION MUAY THAI"
476. 1013620009518 Asociaţia Obştească "ICAR" mun. Chişinău str. A.Puşkin, nr. 22, of. 408
s. Dumbrava, str. Mihai Boţ
477. 1015620006050 Asociaţia Obştească "Justiţie Echitabilă" mun. Chişinău
nr. 61
Asociaţia Obştească Centrul Internaţional bd. Ştefan cel Mare nr. 127,
478. 1014620007050 mun. Chişinău
de Colaborare şi Dezvoltare "PHOENIX" ap. 2
Asociaţia Obştească "Asociaţia
479. 1017620001576 mun. Chişinău str. Bănulescu-Bodoni, 26
Veteranilor Procuraturii din Moldova"
Asociaţia Obştească Asociaţia
480. 1010620005209 or. Vadul lui Vodă str. Victoriei, 1A
"MOTIVAŢIE" din Moldova
Instituţia Privată Centrul Naţional de
Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor
481. 1013620002450 mun. Chişinău str. Bucureşti, 83
Neguvernamentale din Moldova
CONTACT
Asociaţia Obştească Centrul de Intervenţie
482. 1011620006041 mun. Chişinău str. Drumul Taberei, 2/A
Precoce "VOINICEL"
Asociaţia Obştească a părinților elevilor
483. 1016620000505 "Speranța Copiilor" de la gimnaziul mun. Chişinău bd. Cuza-Vodă 1/2, ap. 91
Nicolae H. Costin
Asociaţia Obştească pentru Susţinerea
484. 1014620002815 mun. Chişinău bd. Cuza-Vodă, 21/1, ap. 28
Talentelor "PRO ARTCULTURA"
Fundaţia Filiala din Moldova a Fundaţiei
485. 1009620002842 mun. Chişinău str. Timişoara, nr. 11 A
"Stichting Dorcas Aid International"
Asociaţia Obştească "Pro Mereni r-nul Anenii Noi, s.
486. 1017620001749 str. Ştefan cel Mare, nr. 104
Studium" Mereni
Asociaţia Obştească Uniunea Scriitorilor str. 31 August 1989, nr. 98
487. 1012620004239 mun. Chişinău
din Moldova MD 2004
488. 1014620004347 Asociația Obștească "Sălcioara" mun. Chișinău str. Otovasca 11
Asociația Obștească PENTRU or. Durlești, str-la Cișmelor,
489. 1012620003771 mun. Chișinău
RENAŞTERE ŞI MODERNIZARE 7
Asociaţia Obştească Asociaţia Comunitară r. Sîngerei, com.
490. 1014620004521 str. Biruinţei, 5
Locală "Sîngerenii Noi" Sîngereii Noi
Asociația Obștească Parteneriate pentru str.M. Kogâlniceanu 75,
491. 1010620002091 mun. Chișinău
fiecare copil ap.3
Asociația Obștească Meșterii Populari din UTA Gagauzia,
492. 29139438 str.Lenina, 116
Gagauzia r.Ceadîr -Lunga,
493. 1016620003816 Asociația Obștească "VITAE" mun. Chișinău, str. Alba Iulia 206, ap. 35
Asociația Obștească Asociaţia Părinţilor str. Colesov nr.3, ap. 34,
494. 1013620007466 mun. Bălți
Grădiniţa "SPIRIDUŞ" MD 3101
Asociaţia Obştească "FLACĂRA
495. 1011620008090 mun. Chişinău str. Columna, 138, ap.8
SPERANŢEI"
Asociaţia Naţională a Bolnavilor de
Tuberculoză din Republica Moldova
496. 1010620008761 mun. Bălți str. Calea Ieșilor 27 e, ap. 14
“SMIT” (Societatea Moldovei împotriva
tuberculozei)
497. 1010620007030 "Şcoala Plus" mun. Chișinău bd. Decebal 91 A
Asociația Obștească Mitropolitul Gurie str. Alexandru cel Bun, 108,
498. 1014620002284 mun. Chișinău
Grosu ap. 5
str. Constructorilor5, MD-
499. 1014620007289 Asociația Obștească Glasul Sufletului or. Ștefan Vodă
4201
Asociaţia Obştească Asociaţia de
500. 1013620001523 mun. Chișinău str.Bucureşti 65, ap.14
Voluntariat Internaţional din Moldova
Asociaţia Obştească Asociaţia Contabililor
bd. Mitropolitul Varlaam,
501. 1009620000664 şi Auditorilor Profesionişti din Republica mun. Chişinău
65, of. 432, 434
Moldova
Asociaţia Obştească „Filiala din Republica
502. 1010620006480 Moldova a Organizaţiei non profit mun. Chişinău bd. Bănulescu Bodoni, 14/1
„LUMOS FOUNDATION”
Asociaţia Obştească a Copiilor şi Tinerilor str. Hristo-Botev nr. 19/6,
503. 1012620001629 mun. Chişinău
cu Dizabilităţi Asociate “VITA” ap. 120
Asociaţia Obştească Asociaţia Ghizilor,
504. 1013620012956 Lectorilor şI Translatorilor din Republica mun. Chişinău str. Călăraşi, 68, ap.42
Moldova
str. M.G. Bănulescu-Bodoni,
505. 1013620010848 Fundaţia "Mircea Eliade" mun. Chişinău
33
Asociația Obștească Educațională
506. 1013620004340 mun. Chișinău str. Teilor nr. 11, ap. 33
"LUMEA COPILĂRIEI"
Asociaţia Obştească "Asociaţia pentru
507. 1010620007890 mun. Chişinău str. Albişoara, 80/3, ap.144
Valorificarea Deşeurilor"
Asociaţia Obştească Asociaţia Profesorilor
str. Tudor Vladimirescu,
508. 1015620004632 de Limbă Franceză din Republica mun. Chişinău
1/1, ap.89
Moldova
Asociaţia Obştească Centrul de Protecție
str. M.Eminescu 85, MD-
509. 33340860 Socială a Copiilor Orfani din Familiile Strășeni
3701
Defavorizate și a Bătrînilor Singuri
„Prometeu”
Asociația Obștească a persoanelor cu
str. Aldea Teodorovici 11/2
510. 1010620005232 disabilități „Invasport” mun.Chișinău
ap.13

mun.Chișinău, com.
511. 1017620001613 Asociația Obștească „Fortpost” str. 31 august nr.1
Stauceni
bd. Traian 20 ap. 54, MD
512. 1017620001680 Fundația de Caritate „ANDREA” mun. Chișinău
2043
rn. Basarabeasca, str. 31 August 1989 nr. 134
513. 1017620004739 Asociația Obștească „ATOS”
s. Sadaclia MD-6716
Asociația Obștească de Fotbal Raională
514. 1020620003192 r. Dubăsari, s. Pîrîta str. Suvorov nr. 10
Dubăsari
Asociația Obștească „SAVE MAXIMUM str. Cahul 8/2 ap. 49 MD-
1017620001808 mun. Chișinău
515. LIVES” 2005

Asociația Obștească de fotbal „Nistru-


1012620007056 mun. Chișinău str. Titulescu nr. 35
516. DIP”

Asociația Obștească „Centrul de Inovare și


1016620006493 mun. Chișinău str. Alba Iulia nr. 194/3 ap. 8
517. Politici din Moldova”

Asociația Obștească Centrul Național de


518. 1009620002370 Formare, Asistență, Consiliere și Educație mun. Chișinău str. C.Vîrnav nr. 28 ap. 5
din Moldova „CNFACEM”

Asociaţia Obştească Centrul Social – str. Anton Crihan nr. 32 ap.


1013620009873 mun. Chișinău
519. Cultural „Hagicurdenii” 2

Asociația Obștească Asociația Veteranilor


520. 1011620000463 Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială mun. Chișinău str. Mesager nr. 5
„Fulger”

Asociația părinților elevilor Liceului


1018620004301 mun. Chișinău str. Miron Costin nr. 3
521. Teoretic „Mihail Kogălniceanu”

Asociația Obștească „Eco Tur”


1015620001505 r. Cahul, s. Giurgiulești str. Independenței 16
522. Giurgiulești

Asociaţia Obştească Fotbal Club


1018620004297 r. Strășeni, s. Lozova str. Ștefan cel Mare nr. 29
523. „CODRU” Lozova

Asociația Obștească „Consiliul Național al


1011620003213 mun. Chișinău str. Studenților nr. 5
524. Organizațiilor Studențești din Moldova”

Asociaţia Obştească CONSILIUL


COORDONATOR AL str. Mitropolitul Gurie
1012620002903
525. CONAȚIONALILOR RUȘI DIN mun. Chișinău Grosu nr. 3 ap. 4
REPUBLICA MOLDOVA

Asociaţia Obştească „Uniunea Spirituală str. Liviu Deleanu nr. 7 bl.


1012620001065 mun. Chișinău
526. Rusă” din mun. Chișinău 5, ap. 12

Institutia Privată Publicația Periodică


1018620002961 mun. Chișinău str. Florilor nr. 28/1
527. „Russkoe Slovo”

Asociația Obștească Centrul de Cultură


1016620001605 mun. Chișinău str. București 34 B-b
528. Rusă în Republica Moldova
Asociaţia Obştească „UNIUNEA
RUȘILOR LIPOVENI” DIN str. Mitropolitul Gurie
529. 1012620001043 MUNICIPIUL CHIȘINĂU” mun. Chișinău
Grosu nr. 3 ap. 4

Asociația Obștească „Asociația


Absolvenților Facultății de Fizică a str. A. Mateevici 60/4, bir
1014620003188 mun. Chișinău
530. Universității de Stat din Moldova 331
(AAFF)”

Asociația obștească „Societatea de


Inginerie Biomedicală din Moldova” str. Nicolae Milescu Spataru
531. 1009620001096 mun. Chișinău
nr. 9 ap. 159, MD-2044

Asociaţia Obştească „Asociația de Drept str. Cuza Vodă, nr. 19/6, ap.
1017620005024 mun. Chișinău
532. Penal din Republica Moldova” 18

Asociaţia Obştească Asociația de Caritate


20849958 „Spero Bene” Ungheni mun. Ungheni str. Prutului nr. 34
533.

Asociaţia Federația de Parașutism din str. S. Lazo nr. 36, ap. 29


534. 1010620009458 mun. Chișinău
Republica Moldova MD-2026

535. 1016620004097 Asociația Obștească „DARLIN” r. Criuleni s. Boșcana

536. 1016620002288 Asociația Obștească „RÎNDUNICA” mun. Bălți str. Terescov nr. 11

537. 1015620008397 Asociația Obștească Balint din Moldova mun. Chișinău str. Miorița nr. 11 ap. 7

538. 1010620007306 Asociația Obștească „M. GORKI” mun. Bălți str. Strîi nr. 7 of. 54

Asociația Obștească Uniunea Medicală str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-


1015620000313 mun. Chișinău
539. Balcanică din Republica Moldova 2004

Asociația Obștească Societatea Stiintifico-


Practică de Medicina de Urgentă şi str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-
540. 1013620008072 Catastrofe din Republica Moldova mun. Chișinău
2004

541. 1020620000412 Asociația Obștească „NUFĂRUL” or. Rezina str. Voluntarilor nr. 7, ap. 10

Asociația Obștească Asociația pentru


1016620006596 mun. Chișinău str. Socoleni nr. 10, ap. 119
542. Familie și Comunitate

Asociația Obștească Uniunea Meșterilor str. Pușkin nr. 24, bir. 58,
543. 1011620002674 mun. Chișinău
Populari din Moldova MD-2012

Asociaţia Obştească „AEROCLUBUL


1018620005478 mun. Chișinău str. Tighina nr. 14, ap. 3
544. DIN CHIȘINĂU”

Asociația Obștească Centrul pentru o str. Albișoara nr. 84/1, ap.


1010620000743 mun. Chișinău
545. Societate Informată „Flacăra-Studio” 54, MD-2005

1009620002303 Asociaţia Obştească „ASOCIAȚIA mun. Chișinău bd. Traian nr. 5, ap. 137
546.
PENTRU DEZVOLTARE ȘI
COOPERARE ÎN MOLDOVA”

rn. Anenii Noi, s.


547. 1016620006161 Fundația „Constantin MIMI” str. Dacia nr. 1
Bulboaca

Asociația Obștească Comunitatea Felierei str. Studenților nr. 7, cab.


1017620005611 mun. Chișinău
548. Anglofone „Computer Science” 309

Asociaţia Obştească Institutul de Instruire mun. Chișinău, str. Minerilor nr. 2/3, MD-
29631013
549. în Dezvoltare „Millenium” or. Cricova 2084

Asociaţia Obştească „DREPTUL DE A str. Pietrarilor nr.14/4, ap.


1010620008716 mun. Chișinău
550. FI” 42

Asociația Obștească „Agenția de


1010620004017 mun. Orhei bd. Mihai Eminescu nr. 2
551. Dezvoltare Rurală - CENTRU”

Asociația Obștească Clubul Parasportiv de str. Independenței nr. 30, ap.


552. 1013620004409 mun. Chișinău
Atletism 28, MD-2072

Asociația Obștească Asociația Veteranilor


str. Mihai Moraru nr. 93,
553. 1017620000432 Organelor Afacerilor Interne Hâncești mun. Hîncești
MD-3401
„MIHAI MORARU”

Asociația Obștească Academia


1016620005407 rn. Florești s. Țipordei, MD-6643
554. „VIITORUL”

str. Ion Vodă Viteazi nr. 13,


555. 1017620001635 Asociația Obștească „Sui Generis” mun. Chișinău
ap. 47

Asociaţia Obştească Asociația Veteranilor


1013620001257 mun. Chișinău str. M. Dosoftei nr. 124
556. și Rezerviștilor din Republica Moldova

Asociația Obștească Asociația Raională de str. Independenței nr. 53,


1010620006099 mun. Edineț
557. Educare a Adulților „Prutul de Sus” MD-4601

Asociația Obștească Asociația Pedagogilor


558. 1012620005281 și Părinților Liceului Teoretic „ȘTEFAN mun. Bălți str. Ostrovschi nr. 17
CEL MARE” mun. Bălţi

str. Tudor Vladimirescu nr.


559. 1014620000958 Asociația Obștească „COPIII PLOII” mun. Chișinău
1, bl. 5, ap. 20, MD-2024

Fundația pentru Educație și Dezvoltare – str. Petru Zadnipru nr. 11,


560. 1016620004581 mun. Chișinău
Moldova ap. 15, MD-2044

Asociația Obștească Societatea Culturală str. Mihail Sadoveanu nr.


1016620003540 mun. Chișinău
561. Casa de Creație a Republicii Moldova 8/3, ap. 18

Asociația Obștească a Părinților Liceului


1013620012923 mun. Chișinău bd. Gagarin nr. 13, ap. 3
562. Teoretic „B.P.Hașdeu” mun. Chișinău

Fundația Explorărilor Tradițiilor Moral-


1010620009447 mun. Chișinău str. Alba Iulia nr. 16
563. Spirituale „VASILIADA”

Asociația Obștească Clubul Sportiv de


564. 1013620002829 Arte Marțiale de Contact „RESPECT- rn. Dubăsari s. Pîrîta, MD-4579
GYM” din raionul Dubăsari
565. 1012620001537 Asociația Obștească „SUD-EST JUNIOR” rn. Căușeni s. Fîrlădeni

Asociaţia Obştească Asociația str. Gheorghe Madan nr.


40609018 mun. Chișinău
566. Educațională „Dumbrăvioara” 85/1

Asociația Obștească Asociația de Fotbal bd. Biruința nr. 12, MD-


567. 1009620003159 or. Criuleni
Criuleni 4800

Asociația Obștească Clubul Sportiv de rn. Criuleni, s. str. Ștefan cel Mare nr. 1,
1016620000619
568. Fotbal din Măgdăcești Măgdăcești MD-4829

Asociaţia Obştească Asociația Victimelor


1013620008407 or. Vulcănești str. Lenin nr. 75
569. Represiunilor „SPERANȚA”

570. 1016620006552 Asociația Obștească „Vasile Movileanu” rn. Hîncești s. Secăreni

Asociația Obștească Asociaţia pentru str. Mihail Sadoveanu nr.


1017620001831 mun. Chișinău
571. Protecția Animalelor „DOCTOR VET” 8/3, MD-2044

Asociația Obștească „PLANETA


1017620002218 mun. Chișinău bd. Muncești nr. 162
572. VISELOR”

Asociația Obștească Federația de Fotbal- str. Tricolorului nr. 39, MD-


573. 1015620002100 mun. Chișinău
Tenis din Republica Moldova 2012

Asociația Obștească „CANTEMIR str. Sfîntul Nicolae nr. 114,


1015620007116 mun. Bălți
574. NORD” MD-3100

Asociația Obștească Societatea Familiilor


575. 1012620005465 cu Mulți Copii, de la 5 la 16 copii din mun. Chișinău str. Igor Vieru nr. 15/4
mun. Chișinău

str. Vl. Korolenco nr. 12, of.


576. 1011620002814 Asociația Obștească „ASTUDMED” mun. Chișinău
10, MD-2025

Asociația Obștească Centrul de Instruire și str. Trandafirilor nr. 5, ap.


1017620001462 or. Cantemir
577. Dezvoltare Educațională 12, MD-7301

578. 1011620000924 Asociația Obștească „ROTARACT” mun. Chișinău str. Socoleni nr. 23, ap. 90

Asociația Obștească Asociația Veteranilor


Detașamentului cu Destinație Specială
579. 1009620001007 Antiteror „ALFA” a Serviciului de mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare nr. 166
Informații și Securitate al Republicii
Moldova

str. Zelinschi nr. 35, MD-


580. 1013620005266 Asociația Obștească „Pro Integritate” mun. Chișinău
2038

Asociația Obștească „SPERANȚA” din


1017620000926 r. Cahul s. Brînza
581. satul Brînza

Asociația Obștească „Lărgenii de


1016620005393 mun. Chișinău str. Dobrușa nr. 8, MD-2043
582. Pretutindeni”

mun. Chișinău, com.


1016620006884 Asociația Obștească „Faptă nu Vorbă” str. Unirii nr. 20/2, ap. 23
583. Stăuceni

584. 1017620000753 Asociația Obștească Socio-Ecologică rn. Sîngerei, s. str. M. Kogîlniceanu nr. 3
„Promovare și Dezvoltare Comunitară” Sîngereii Noi

Asociaţia Obştească Asociația de Fotbal


585. 32153762 rn. Rezina s. Pripiceni-Răzeși
raionul Rezina

Asociația Obștească Federația de Wushu str. Aerodromului 7/2-10,


586. 1015620001723 mun. Chișinău
din Republica Moldova MD-2024

Asociația Obștească „Clubul Internațional


1014620009467 mun. Chișinău str. Arborilor nr. 21
587. al Femeilor din Moldova”

Asociația Obștească Asociația Pedagogilor str. Valea Crucii nr. 22, bl.
1010620003191 mun. Chișinău
588. și Părinților „INTELECTUALITATEA” 1, ap. 13

589. 1010620004796 Asociația Obștească „INFOERA” mun. Chișinău bd. Moscovei nr. 28, ap. 35

Asociația Obștească Clubul Sportiv de str. Bogdan Voievod nr. 2,


1016620006943 mun. Chișinău
590. Fotbal „F.C MOLD PROGRESS” ap. 228

Asociația Obștească Clubul Sportiv „LIA- str. Alba Iulia nr. 194, ap.
1017620002872 mun. Chișinău
591. GYM” 69, MD-2071

Asociația Obștească „PĂRINȚI str. Voluntarilor nr. 10, ap.


1016620007652 mun. Chișinău
592. SOLIDARI” 199, MD-2023

593. 1017620004016 Asociația Obștească „Plai Natal” rn. Căușeni s. Taraclia, MD-7730

Asociația Obștească „Asociația


594. 1018620000897 Lichidatorilor și Administratorilor din mun. Chișinău str. Meșterul Manole nr. 5
Republica Moldova”

str. Vasile Lupu nr. 4, MD-


595. 1017620002403 Asociația Obștească TRIGON mun. Chișinău
2008

596. 1017620004441 Asociația Obștească „CAROL I” mun. Orhei str. I. Creangă nr. 3

Asociația Obștească Uniunea Veteranilor


597. 1013620010664 Războiului din Afganistan - sectorul mun. Chișinău str. I. Vieru nr. 14, ap. 170
Ciocana, municipiul Chişinău

bd. Cuza Vodă nr. 34/2 ap.


598. 1016620004042 Asociația Obștească „METEORA” mun. Chișinău
73

Asociația Obștească Asociația de Părinți str. Malinovschi nr. 20, ap.


1017620001750 mun. Bălți
599. „LICURICI 23” 78, MD-3114

Asociația Obștească „ASOCIAȚIA


str. N. Zelinschi nr. 37, ap.
600. 1014620006684 RADIOAMATORILOR DIN mun. Chișinău
9, MD-2038
MOLDOVA”

Asociația Obștească pentru Arhive și str. G. Coșbuc nr. 13, ap. 21,
1016620006404 mun. Chișinău
601. Documente Fotografice „A-DOF” MD-2005

Asociația Obștească „Asociația Națională


1017620003352 rn. Glodeni s. Fundurii-Vechi
602. a Para-Juriștilor din Republica Moldova”

Asociația Obștească ”CCF Moldova –


1011620001828 mun. Chișinău șoș. Hîncești nr. 64/V ap. 28
603. Copil, comunitate, familie”
Asociația Obștească „International Police str. Socoleni nr. 19/2 ap. 21,
1009620001649 mun. Chișinău
604. Association-Secția Republica Moldova” MD-2020

Asociaţia Obştească „Centrul Media str. Ștefan cel Mare nr.148,


1014620002619 mun. Chișinău
605. pentru Tineri” ap. 25, MD-2005

Asociaţia Obştească Asociația


606. 1012620005971 Internațională a Păstrătorilor Râului „Eco- mun. Chișinău str. Teatrală nr. 11A
Tiras”

Asociația Obștească Clubul Sportiv str. D. Sihastru 7/32, MD-


33308247 rn. Ialoveni
607. „Fulger” 6801

Asociația Obștească „Viitorul din


30756506 rn. Drochia s. Maramonovca, MD-5125
608. Maramonovca”

Asociația Obștească Centrul de Informare str. Mihai Eminescu nr. 13,


1017620002447 mun. Chișinău
609. și Resurse „PRO BONO” MD-2092

str. Onisifor Ghibu nr. 2, ap.


610. 1017620004603 Asociația Obștească SORANUS mun. Chișinău
48

Asociația Obștească Business Consulting str. Mihai Eminescu nr. 27,


611. 1010620009193 mun. Chișinău
Institute MD-2012

Asociația Obștească Asociația Veteranilor


Războiului de pe Nistru a Efectivului str. Mihai Moraru nr. 39,
1017620001967 mun. Hîncești
612. Organelor Afacerilor Interne Hîncești MD-3401
„Mihai Moraru”

Asociația Obștească Clubul Sportiv de mun. Chișinău, com.


1012620006392 str. Independenței nr. 67
613. MUAY THAI „THAI STAR” Băcioi

Asociația Obștească Clubul Sportiv s. Țarigrad, str. Ghica Vodă


1014620004624 or. Drochia
614. „VULTURI” nr. 95, MD-5202

Asociaţia Obştească Asociația de


rn. Dubăsari, s. str. Livezilor nr. 135, MD-
8397533 Promovare a Artelor Marțiale „HOMBU
615. Molovata Nouă 4576
DOJO”

Asociația Obștească Clubul Sportiv


1015620005020 mun. Chișinău str. Iazului nr. 4, ap. 33
616. „GETICA”

Asociația Obștească Asociația de Echitație str. Calea Orheiului nr. 90,


1013620006528 mun. Chișinău
617. Sportivă din Republica Moldova ap. 7

Asociația Obștească Clubul Sportiv de


1013620002128 mun. Bălți str. Konev nr. 1
618. Însănătoșire „PANCRATION”

Asociația „Federația de Gimnastică mun. Chișinău, or.


1015620000726 str-la Colinei nr. 17
619. Estetică în Grup din Republica Moldova” Codru

Asociația Obștească Clubul de Gimnastică mun. Chișinău, or.


1015620003129 str-la Colinei nr. 17
620. Estetică în Grup „AGG Gloria” Codru

str. M. Basarab nr. 2, ap. 4,


621. 1015620004311 Asociația Obștească „IZVORAȘ” mun. Chișinău
MD-2045

622. 1013620001545 Asociația Obștească Asociația mun. Chișinău str. Calea Ieșilor nr. 14/2
Internațională a Ofițerilor Organelor de
Drept

Asociația Obștească Centrul de informare mun. Chișinău, com.


1014620004750 str. Unirii nr. 20/2, ap. 460
623. legală „APRIORI” Stăuceni

Asociația Obștească „UNIUNEA


VETERANILOR RĂZBOIULUI DIN
624. 1014620003199 mun. Chișinău str. Butucului nr. 10
AFGANISTAN A REPUBLICII
MOLDOVA”

Asociația Obștească Asociația Pedagogilor str. Ștefan cel Mare nr. 4,


1014620009283 or. Căușeni, s. Taraclia
625. și Părinților „Speranța” MD-7730

Asociația Obștească Uniunea Juriștilor din


626. 1017620007246 mun. Chișinău str. Șciusev nr. 31
Moldova

Asociația Obștească „Asociația pentru str. Nicolae Iorga nr. 38


1018620000749 mun. Bălți
627. Drepturile Omului Lex XXI” ap.43

Asociația Obștească Uniunea creștinilor str. Ion Soltis nr. 34


628. 1009620002462 ortodocși ai Hramului „Icoana Maicii or. Ceadîr Lunga
Domnului din Kazan”

Asociația Obștească Asociația Umanitară str. Dorobanți nr. 79, MD-


1013620002243 mun. Orhei
629. „Filantropia Creștină” 3504

630. 34473952 Asociația Obștească „Ungheniul Ortodox” rn. Ungheni s. Morenii Vechi

Asociaţia Obştească Clubul de Volei de


1010620006217 mun. Chişinău str. A. Russo 14/2
631. Plajă "VICTORIA"

Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională a


1012620002154 mun. Chişinău str. Bucureşti 68, of. 532
632. Scouţilor din Moldova

Asociaţia Obştească Liga Veteranilor


633. 1016620001247 Forţelor Armate ale Republicii Moldova mun. Chişinău str. Tighina 47
"Ştefan cel Mare şi Sfînt"

Asociaţia de Contactologie şi Afecţiuni ale


1018620002341 mun. Chişinău str. Nicolae Testemiţeanu 29
634. Suprafeţei Oculare din Republica Moldova

Asociaţia Obştească Uniunea str. Valea Crucii nr. 4, ap.


635. 1011620009329 mun. Chişinău
Pensionarilor din Republica Moldova" 176

Asociaţia obştească Clubul Sportiv


636. 1015620001491 mun. Chişinău str. Alba Iulia 184, ap.75
"DJOKER-PARIMATCH"

637. 1017620007110 Asociaţia Obştească "Tenis Club Bălţi" mun. Bălţi str.Calea Ieşilor 27-D, of. 16

Asociaţia Obştească Centrul de Educaţie şi mun.


1012620006565 str.Mirceşti, 42, ap.324
638. Dezvoltare Rurală Chişinău

Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Tir bd. Ştefan cel Mare, 65,
639. 1013620009507 mun. Chişinău
"ARTEMIS" ap.806

640. 1018620003072 Asociaţia Obştească "Mame în Acţiune" or. Basarabeasca str.Naberejnaia 7, ap.48
or. Durleşti, str. V.
641. 42097017 Asociatia Obsteasca "AGRO-DICOM" mun. Chişinău
Alecsandri, nr. 25

642. 1019620008498 Asociaţia Obştească "ROMAS" mun. Chişinău bd. Cuza Vodă 16/1, ap. 55

Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de


643. 1017620003271 mun. Chişinău str. Alba-Iulia 184, ap.24
Ultimate "ULTIGEN"

Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de


1013620002863 or. Nisporeni str. Suveranităţii 15, ap.31
644. Fotbal "Speranţa" Nisporeni

Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă


1016620000387 r-nul Drochia s. Ţarigrad
645. Naţională de Dragon Boat din Moldova

Asociaţia Obştească"Moara eoliană" din s. s. Mereni str.Ştefan cel


646. 1017620004887 r-nul Anenii Noi
Mereni Mare 101

Asociaţia Obştească "Uniunea Geodezilor mun.


647. 1010620007742 str.Valea Trandafirilor 24A
din Moldova" Chişinău

648. 1017620003813 Asociaţia Obştească Primăria MEA mun. Chişinău str. A. Şciusev, 101

Asociaţia Obştească "Institutul de istorie mun.


1017620005622 str.Vasile Alecsandri 46
649. orală din Moldova" Chişinău

Asociaţia Obştească Asociaţia pentru


Apărarea Drepturilor şI Reintegrarea mun. str.Miron Costin 10, ap.12
35656016
650. Socială a Persoanelor Infectate cu Virusul Chişinău MD-2068
HIV şI Bolnavi de SIDA "CREDINȚA"

mun.
651. 1017620003754 Asociaţia Obştească "Pro Visus" str.Ion Creangă 76, ap.73
Chişinău

652. 1015620003510 Asociaţia Obştească "ZÎMBETUL" mun. Chişinău str. A. Russo 61/3

Federaţia Sportivă Naţională de Sport mun.


1017620001370 bd.Dacia 46, ap.64(2062)
653. Aplicativ al Pompierilor şi Salvatorilor Chișinău

Asociația Obștească"Comunitatea mun. str. Armenească 61.ap.13,


1012620007908
654. Studenţilor Creştini din Moldova" Chișinău MD-2012

655. 1016620000561 Asociația Obștească "THE HOPE” or.Dondușeni str.M.Eminescu24/1,1

Asociația Obștească"Academia de mun.


1017620005895 str.Ismail,nr 9
656. Aviație" Chișinău

mun.
657. 1009620002277 Asociația Obștească ”Parlamentul 90” str.Pușkin22,of.511
Chișinău

str. M.Eminescu,16
658. 30911405 Asociația Obștească ”Fenix-XXI” r.Căușeni
MD-4311

659. 1015620006511 Asociaţia Obştească "Societatea invalizilor r-nul Drochia s. Chetrosu, instituția
din s. Chetrosu" preșcolară nr.2 ,,Izvoraș”

660. 1018620001104 Asociaţia Obştească "Bunicii Grijulii" mun. Chișinău str. Octavian Goga 33

Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de


or. Nisporeni, str.
1018620004149 Haltere, triatlon-forţă, lupte libere, greco- r-nul Nisporeni
661. Chişinăului 100
romane, feminine "VIITORUL"

Asociaţia Obştească Asociația de


662. 1017620004120 Biosiguranță și Biosecuritate din mun. Chișinău str. Cozmescu 5 C, ap. 2P
Republica Moldova

Asociaţia Obştească "Baştina - Rădenii


663. 1016620000963 r-nul Ungheni s. Rădenii Vechi
Vechi"

Asociația Obștească ”Asociaţia


1018620004323 or.Orhei str.Iachir23/66
664. apicultorilor din raionul Orhei”

Asociaţia Obştească Asociaţia de Golf,


665. 1018620005076 Mini-Golf şi Chriket din Republica mun. Chișinău str. Sarmizegetusa 8, ap.55
Moldova

Instituţia Privată Reprezentanţa în


666. 1017620003086 Republica Moldova a Hospice of Hope mun. Chişinău str. Bucureşti 67, of. 7-8-9
România Limited din Marea Britanie

Asociația Obștească "ÎNȚELEGEM mun.


667. 1013620007237 bd.Traian 4 ap.19
AUTISMUL" Chișinău

Fundaţia Națională a Sportului din


668. 1016620000527 mun. Chișinău str.Tricolorului 37
Republica Moldova

Fundaţia "GLOBAL NOBEL


1017620001945 mun. Chişinău str. Igor Vieru 16, ap. 14
669. INTERNAŢIONAL"

Asociaţia Obştească Satus Primus


670. 1016620005315 r-nul Anenii Noii s. Chetrosu, str. Frunze 24
STUDIORUM

Asociația Obștească ”Centrul de mun.


1019620008889 str.Sciusev73, ap1
671. Investigaţii Jurnalistice” Chișinău

Asociaţia Obştească "Centrul de str. Academician Sergiu


1019620006678 mun. Chişinău
672. Eficacitate a Personalităţii "TETA" Rădăuţeanu 7, ap.55

Asociaţia Obştească Clubul Sportiv


673. 1017620002193 mun. Chişinău str. Zelinski nr. 5/6, ap. 18
Turistic "EVEREST TEAM"

Asociaţia Obştească "Lingureni cu suflet


674. 1018620003337 r-nul Cantemir s. Lingura
mare"

Asociaţia Obştească Federaţia de


675. 1011620006650 mun. Chişinău str. Ismail 97
Automobilism din Republica Moldova

str. Botanica Veche 11 A,


676. 1011620001596 Asociaţia Obştească "Petru Movilă" mun. Chișinău
ap.87

677. 6788346 Asociaţia Obştească "Clopoţelul" r-nul Cahul, s. Crihana str. Ştefan cel Mare 11
Veche

mun. Chișinău
1018620003359 Asociația Obștească"Părinţii din Coloniţa" str.Tighina15, MD2082
678. s.Colonița

Asociația Obștească"ORA mun.


1012620002338 S.Columna 49
679. INTERNAŢIONAL MOLDOVA" Chișinău

str. Ștefan Cel Mare nr7,


1009620000125 Asociația Obștească "Ciorescu-Rugbу" com.Ciorescu
680. cod.poștal 2089

Asociația Obștească "Asociația Părinților mun. bd.Stefan cel Mare nr 64


1017620006560
681. și Elevilor Liceului Mihail Koțiubinski" Chișinău ap144,2001

mun.
682. 1017620000063 Asociația Obștească ”Academia ROCKIT” str.București 36/2,MD
Chișinău

Asociația Obștească"DĂRUIEŞTE mun.


1016620002347 s.Milano26
683. VIAŢĂ" Chișinău

Asociația Obștească a băștinașilor și


684. 1018620000842 locuitorilor s. Todirești, r-l Anenii Noi r-nul Anenii Noi s.Toderești,MD-6536
"Din suflet pentru sat"

Asociația Obștească Clubul Sportiv de mun.


685. 1016620000583 str.N.Dimo 13/4a
Fotbal "VOLUNTARII" Chișinău

Asociația Obștească Clubul sportiv de


686. 1014620005388 or.Cricova str. Chișinăului-90,2084
fotbal "Cricova"

Asociația Obștească"Asociaţia Presei mun. str.Albișoara10, ap 48, MD-


687. 1014620001988
Electronice" Chișinău 2010

mun. bd.Traian.nr.6/3, ap.50 MD-


688. 1019620009819 Asociația Obștească ”CREDO"
Chișinău 2043

Asociaţia Obştească Comunitatea pentru mun.


689. 1012620006381 advocacy şi politici publice str.Șciusev 68.MD-2012
"WatchDog.md" Chișinău

Institutul pentru Reforme Economice şi mun. str.Independenței,


690. 1016620003193
Competitivitate "IREC" Chișinău 10/4,ap.122M,MD-2043

Asociația Obștească „ORDINUL ORDO mun.


691. 1017620007073 EQUESTRIS VINI EUROPAE str. Grenoble, 110,bir20
REPUBLICA MOLDOVA” Chișinău

Asociația Obștească "Centrul de Inovare şi mun.


1015620006256 str.A.Russo 59/4 ap.22
692. Dezvoltare Socială" Chișinău

693. 1018620000875 Fundația "Spiritul Bulgar" or.Taraclia str.Karl Marx, 120

694. 1018620000819 Asociaţia Obştească "ASOCIAŢIA DE mun. Chișinău str. Nicolae Testemițeanu,
PSIHANALIZĂ A LEGĂTURILOR DE 19/5, ap. 48
GRUP ŞI DE FAMILIE DIN
MOLDOVA"

mun.
695. 1010620000662 Asociația "LICEUM" str.Studenților,10/3
Chișinău

Asociaţia Obştească Alianta pentru


1018620004585 mun. Chișinău str. Cuza Vodă, 49, ap. 15
696. Eficienţă Energetică si Regenerabile

Asociaţia Obştească Şcoala Lumii


697. 42119018 mun. Chişinău str. Sciusev, nr. 90
Deschise

Asociaţia Obştească "Asociația Națională


1016620000088 mun. Chişinău str. Muncești 804/2, ap.78
698. pentru Susținerea Alaptării"

Asociaţie Obştească ,,Organizaţia


699. 1017620005264 Veteranilor de Poliţie şi a Trupelor de or.Briceni str. Independenţei 46
Carabineri din raionul Briceni

Asociaţia Obştească Clubul de volei


1009620001421 or.Vulcăneşti stradela Calinin 32
700. Vulcăneşti VULCAN

Asociația Obștească Asociaţia de


701. 1009620001487 Promovare şi Dezvoltare a Activităţilor mun.Chișinău șos.Hâncești 136
Educaţionale

str.Alecu Russonr.1,of 21,


702. 1017620001716 Asociația Obștească "Media Alternativă" Mun.Chișinău
MD-2068

Asociația Obștească Asociaţia


703. 1017620004647 Republicană a Medicilor Veterinari din mun.Chișinău str. Calea Orheiului, 59
Moldova

Asociația Obștească "PĂRINŢI DE


704. 1017620006308 GEMENI" din s. Todireşti, raionul Anenii r. Anenii Noi, s. Todireşti
Noi

Asociația Obștească Asociaţia Părinţilor


1016620004411 mun. Bălţi str. Cahul, 101
705. "COPILĂRIE-PĂPĂDIE"

706. 1015620005927 Asociaţia Obştească "PRO FILIOS" mun. Chişinău str. Constructorilor, 95/B

707. 1018620001908 Asociaţia Obştească "SUNSHINE" mun. Chişinău str. Gheorghe Muzicescu 12

Asociaţia Obştească Centrul de Politici şi


708. 1017620000339 Reforme Structurale din Republica mun. Chişinău str. Puşkin nr.50, ap. 36
Moldova

Asociația Obștească Asociația de Handball


709. 1018620001344 mun.Bălți str.Belinski4
"TTT-Bălți"

mun.
710. 33918950 Asociația Obștească ”PROMED” str..M.Eminescu 73
Ungheni

711. 1018620001414 Asociația Obștească "Aripile Vîntului" or. Orhei str. S.Lazo nr. 4 A, ap.ap.39
Asociaţia Obştească ACŢIONĂM
712. 1009620001188 r-nul Criuleni s. Hîrtopul Mic
PENTRU DEZVOLTARE

Asociaţia Obştească Centrul de mun. Chişinău, or.


1018620004183 str. Hîrtoape 26/1, ap. 16
713. Consultanţă şi Educaţie Civică Durleşti,

Asociaţia Obştească Institutul de Cercetări


1017620007017 mun. Chişinău, str. Cornului 5, of.32
714. Bioarheologice şi Etnoculturale

Asociaţia Producătorilor de Pomuşoare


715. 1010620000684 mun. Chişinău str. Costiujeni,14,bir.34
"BACIFERA"

Asociaţia Obştească Clubul Sportiv str. Tricolorului 32 MD-


716. 1018620002950 mun. Chişinău
"FARMAPRIM" 2012

Asociația Obștească Asociaţia Angajaţilor mun.


1018620001643 str.Pușkin 42
717. şi Pensionarilor Agenţiei Servicii Publice Chișinău

Asociaţia Obştească pentru Susţinerea str. Zadnipru Petru, 14/4


1009620001041 mun. Chişinău
718. Învăţământului "GAUDEAMUS" MD-2044

Asociaţia Obştească CONTROLUL


719. 1009620002727 mun. Chişinău str. Grenoble, 159/6, ap. 51
POPULAR

Asociaţia Obştească Asociaţia pentru


720. 1011620002711 Abilitarea Copilului şi Familiei "AVE mun. Chişinău str. C. Stere nr.1 MD-2009
COPIII"

Asociaţia Obştească Uniunea de Creaţie


721. 1014620001302 mun. Chişinău str. Aeroport 13, ap. 35
"Art-Labyrinth"

Asociaţia Obştească Asociaţia studenţilor


str. Alba Iulia nr. 16, MD-
722. 1013620006296 Creştini Ortodocşi Români din Republica mun. Chişinău
2064
Moldova "ASCOR"

Asociația Obștească Clubul Sportiv mun.


723. 1013620004373 str. Rahmaninov
"POLIGON" Chișinău

Asociația Obștească Asociaţia pentru rl. Străşeni,


724. 1018620005102 str. Ion Inculeţ 5, ap.6
promovarea tineretului "Secolul XXI" s.Voeniceni

UTA Gagauzia,
725. 1012620001582 Asociația Obștească"Tineretul Găgăuziei" str.Pobedi 188/A MD-3802
mun.Comrat

Asociația Obștească"Institutul de Politici mun. bd. Renașterii Națională


1010620006550
726. Legale şi Constituţionale IPOLECO" Chișinău 14,of. 6a

Asociația Obștească Asociaţia mun. str. Mihai Viteazu 1a, et.2,


727. 1012620010885
Stomatologilor din Republica Moldova Chișinău bir 206

Asociaţia Obştească Asociaţia Studenţilor


1010620003940 mun. Chişinău str. Ştefan cel Mare 165
728. şi Rezidenţilor în Medicină din Moldova

Asociația Obștească Societatea Invalizilor


204749 or. Vulcăneşti str. Lenin, 103
729. raionul Vulcăneşti
1018620002019 Asociaţia Obştească Asociaţia mun. Chişinău str.Mihail Kogâlniceanu nr.
Republicană a Veteranilor de Război ai 52, MD-2009, mun.
730. Armatei Romîne din Republica Moldova Chişinău, Republica
(ARVRAR RM) Moldova

731. 1019620000023 Asociaţia Obştească Caritate VB mun.Chişinău str.31 August 1989, nr. 141

1014620009951 Asociaţia Obştească "Camera Tinerilor mun. Ungheni, str. Naţională, 14


732. Antreprenori- JCI Ungheni"

1010620005874 Asociaţia Obştească Femeile în Dezvoltare mun. Chişinău str. Universităţii, 1, ap. 4
733. Durabilă a Moldovei

1013620009493 Asociaţia Obştească "Centrul pentru r-nul Hînceşti com. Cărpineni, str. 31
734. Conservarea şi Promovarea Valorilor August 1989, nr. 4
Autentice Regionale"

1016620005371 Asociaţia Obştească Federaţia Sportivă mun. Chişinău str.Columna 106


735. Naţională de Rugby din Republica
Moldova

1019620000344 Asociaţia Obştească Federaţia Naţională mun. Chişinău str. Maria Cebotari, 20
736. de Tenis din Moldova

1010620002862 Asociaţia Obştească "Congresul Azerilor mun. Chişinău str. Alba Iulia, 6/3
737. din Republica Moldova"

1013620003723 Asociaţia Obştească "Societatea Educaţie" mun. Chişinău str. Protoiereu Mihail
738. pentru Educaţie Berezovschi, nr. 25

1011620006018 Asociaţia Obştească Asociaţia de mun. Chişinău bd. Dacia, nr. 17, ap.3
739. Hemofilie din Republica Moldova

1012620000079 Asociaţia Obştească "Începutul vieţii" mun. Chişinău str. Pan Halippa, nr. 1, MD-
740. 2009

741. 1010620002127 Asociaţia Obştească "Cultura Divină" r-nul Nisporeni s. Cioreşti, str. Bisericii

1019620008694 Asociaţia Obştească "Băştinaşii r-nul Taraclia str. Lenin, nr. 61


742. Cairaclieni"

1018620004600 Asociaţia Obştească Institutul de mun. Chişinău, MD-2052, str. M. Dragan,


743. Dezvoltare Regională "Aici şi Acum" nr. 38/2, ap. 152

1019620006645 Asociaţia Obştească Clubul Sportiv MD-3701, mun. str. Ion Creangă, 5/A
744. "TROHIN TEAM" Străşeni

1017620002654 Asociaţia Obştească Asociaţia Cadrelor or.Făleşti str.Cartierul Victoriei 11, ap.
745. Didactice ,,Făleşti" 78

1014620002033 Asociaţia Istoricilor Nicolae Iorga din or.Ungheni str.Decebla 12/22


746. Ungheni

1018620003740 Asociaţia Obştească ,, RATON mun. Chişinău str. Tramdafirilor 31/1,


747. MANTAN" ap.113

1019620006302 Asociaţia Obştească ,,Wrestling Freestyle mun.Chişinău bd.Moscova nr. 20, ap. 135
748. Sport"
440686 Asociaţia Obştească Societatea mun. Chişinău str. N. Testemiţanu, 30
749. "Combaterea Cancerului" din Moldova

1019620008029 Asociaţia Obştească ,,PRIETENIA- or.Ştefan Vodă str. Grigore Vieru 9


750. PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ"

1015620003451 Asociaţia Obştească Creativ-Art mun. Străşeni s. Vorniceni, str. Sfatul


751. Ţării, nr. 6

1019620006069 Asociația Obștească Autism Hope mun. Bălți str. Mihail Sadoveanu, 4, of.
752. 50

753. 1020620002933 Asociația Obștescă Code for Moldova mun. Chișinău str. Pietrarilor 10/2, ap. 21

754. 1019620000300 Asociaţia Obştească CHILD DREAMS mun. Chişinău str. Budăi 23, ap. 23

1011620000784 Asociaţia Obştească Societatea ştiinţifico- mun. Chişinău str. N. Testemiţanu, 30


755. practică a Oncologilor din Republica
Moldova

1016620007146 Asociaţia Obştească GENERAŢIA or. Rîşcani str. Eternităţii, 113


756. VIITORULUI

1019620005888 Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor mun. Străşeni s. Vorniceni, str. Dumenilor,
757. din Vorniceni-Vatra Vornicenenilor 32

758. 1012620006532 Fundația Felicia mun. Chișinău str. Kiev, 11

1014620004912 Asociaţia Obştească "Conacul Bogdasarov mun. Orhei com. Piatra


759. din comuna Piatra raionul Orhei"

40610017 Asociaţia Obştească Clubul de Karate-Do mun.Chişinău str. Timiş 27A


760. Tradiţional ,,OKINAWA"

1014620009401 Asociaţia Obştească Federaţia Naţională mun.Chişinău str.Cuza-Vada 15/2 ap. 1


761. de Tir Sportiv Aplicat

1016620004248 Asociaţia Obştească Asociația Românilor mun. Chișinău str. N. Titulescu, 28, ap. 25
762. din Basarabia Foști Deținuți Politici și
Drepturi

1019620012095 Asociaţia Obştească Asociația r. Calarasi e. Tibirica, oficiul Primaria


763. Utilizatorilor de apa Tibirica Tibirica cod postal 4440

1014620005469 Asociaţia Obştească Asociaţia r-nul Edineţ s. Corpaci


764. Beneficiarilor de Apă "Izvoraş"

1017620005725 Asociaţia Obştească "Alternativa" r-nul Ialoveni s. Costeşti, str. Ştefan cel
765. Mare, nr. 67

1011620008609 Asociaţia Obştească CLUBUL SPORTIV r. Criuleni, s. str. Ion Iachir nr. 6
766. DE ARTE MARŢIALE "GALION" Măgdăceşti

1019620000012 Asociaţia Obştească Asociaţia s. Lăpuşna str. Eroilor nr. 1


767. Lăpuşnenilor de pretutindeni "LĂPUŞNA"

1019620005291 Asociaţia Obştească Băştinaşii din Străţeni r-nul Străşeni r-nul Străşeni, str. M.
768. Eminescu, 32
1018620004655 Asociaţia Obştească Asociaţia de mun.Chişinău, str. Gh. Ureghe 10/a ap. 67
769. Caligrafie ,,DACIA" or.Durleşti

1020620001257 Asociaţia Obştească Centrul Regional mun. Ungheni, str. Barbu Lăutaru 26
770. pentru Dezvoltare Durabila

1017620001761 Asociaţia Obştească ELPIS-OPIFERA mun. Bălți str. Locomotivelor 1/V of.
771. 11

1011620005893 Asociaţia Obştească Centrul de Instruire în mun. Chișinău str. Melestiu 20


772. Domeniul Sănătății Reproductive din
Republica Moldova

773. 1020620006492 Asociaţia Obştească "ÎNCREDERE" mun. Orhei s. Zorile

1011620004933 Fundaţia de Promovare Socială mun. Chişinău str.Puşkin 22, bir. 415
774. "COPILUL"

1019620005752 Asociaţia Obştească "DREAM BIG" mun. Chişinău str. Ion Creangă, 49/3,
775. ap.114

776. 1015620000036 Asociaţia Obştească "BAŞTINA" r-nul Răşcani s. Balanul Nou

777. 1019620001651 Asociaţia Obştească Yin Yang mun. Chişinău str. Putnei, 2, ap. 4 Chişinău

1011620007462 Asociaţia Obştească "Construim Viitorul mun. Bălți str. Decebal, 166, ap.85-86
778. Moldovei"

1019620007240 Asociaţia Obştească "BAŞTINA - MD 4438 r-nul com. Sipoteni, str. 31


779. SIPOTENI" Călăraşi August

1011620001378 Asociaţia Obştească "PRO OMNIA" MD-2020, mun. str. Columna146/1


780. Chişinău

1017620004326 Asociaţia Obştească pentru Protecţia mun.Chişinău str. Grenoble 163, bloc.1,
781. Animalelor fără Adăpost "Datcha" ap. 22

1017620002230 Fundaţia Republicană pentru Copii mun.Chişinău str. Ismail nr.21, of.10
782. "Speranţa"

1019620005453 Asociaţia Obştească Centrul de Istorie, MD-7713, r-nul s. Cărbuna


783. Cultură şi Dezvoltare Comunitară Ialoveni
"Ghiocel de Cărbuna"

1017620006629 Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor MD-4916, r. Glodeni, s. Ciuciulea


784. "CIUCIULEA-VATRĂ DE DOR"

785. 34291954 Fundaţia Comunitară Ungheni mun. Ungheni, str. Naţională, nr. 7

1010620008587 Asociaţia Obştească "Curcubeul or. Vadul lui Vodă str. 31 August 1989, nr. 42
786. Speranţei"

787. 1019620005981 Asociaţia Obştească "ASTERISC" mun. Chişinău str. Voluntarilor 12, ap. 66

788. 1016620001487 Asociaţia Obştească "Forța Susținerii" or. Leova str. Doina, 18

1010620003995 Asociaţia Obştească Automobil Club din mun. Chişinău str. Burebista, nr. 112
789. Moldova
1011620004645 Asociaţia Obştească Centrul de Teatru din mun. Chisinau str. Ialoveni, 96, ap. 36
790. Moldova

791. 1014620007706 Asociaţia Obştească Sprijin si Speranță mun. Ungheni, str. Bernardazzi 1

1019620011113 Asociaţia Obştească "Asociaţia de Istorie mun. Chişinău str. Tighina, nr. 47
792. Militară"

793. 1019620010943 Asociaţia Obştească GAMA SIND or. Cahul str. B.P.Haşdeu 4

794. 1013620001969 Asociaţia Obştească "RECICLARE" mun. Chişinău str. Grădina Botanică, 9

1017620004751 Asociaţia Obştească Clubul Sportiv mun.Chişinău str.Miron Costin 7, of. 801
795. Profesional de Karate ,,MAESTRUL
PRIM"

1019620007778 Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor r-nul Anenii Noi com.Geamănă, str. Ştefan
796. ,,GENERAŢIA G" cel Mare 50

1019620007273 Asociaţia Obştească "CAFENEAUA mun. Chişinău str. Florilor 28/2, ap. 19
797. CONTABILĂ"

798. 1019620005947 Asociaţia Obştească Aluatu-Origine s. Aluatu str. Mihai Eminescu 99

799. 1012620001102 Asociaţia Obştească Schimba Lumea mun. Chisinau str. Musatinilor, 12

1017620005965 Asociaţia Obştească Asociaţia de Băştinaşi r-nul Şoldăneşti s. Cotiujenii Mari


800. "Răzeşii"

1011620003486 Asociaţia Obştească,,Ambasada mun. Chişinău str. Sfatul Tării 17


801. Drepturilor Omului

1019620004272 Asociaţia Obştească Şerpenenii de mun. Chişinău str. Burebista 40/2, ap. 138
802. Pretutideni

1018620004873 Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor r-nul Ştefan Vodă s. Copceac, str. Păcii
803. din Satul Copceac

1014620007359 Asociaţia Obştească Asociaţia mun.Chişinău bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt


804. Proprietarilor Pensiunilor Turistice Rurale 200, bir.308
"CHEIA SATULUI"

1018620000565 Asociaţia Obştească SOCIETATEA DE mun. Chişinău str. Tudor Strişca nr. 30
805. CARDIOLOGIE ȘI RADIOLOGIE
INTERVENȚIONALĂ DIN MOLDOVA

1016620005083 Asociaţia Obştească "Băştinaşii din MD-5629 r-nul s. Pelinia, str. Luceafărul nr.
806. Pelinia" Drochia 11, sectorul 12

1019620011582 Asociaţia Obştească Asociaţia de MD-4226 r-nul Ştefan s. Olăneşti, str. Alexandru
807. Dezvoltare Durabilă "Generaţia Pro" Vodă cel Bun

1011620003475 Asociaţia Obştească Azil de Bătrîni mun. Chişinău str. N. Costin65/2-68


808. "BĂTRÎNEŢE FĂRĂ TRISTEŢE

1018620004518 Asociaţia Obştească Clubul de Fotbal MD-3100 mun. Bălţi str. Şalom Aleihem, nr. 45
809. "Olimpia"

810. 1019620001835 Asociaţia Obştească Centrul Social MD3701 mun. str. Aron Pumnu, nr. 10
"Ştefan Voievod" Chişinău

1016620000675 Asociaţie Obştească ARTA ŞI CULTURA MD-2038 mun. bd.Dacia, 2


811. EVENIMENTULUI Chişinău

1012620006314 Asociaţie Obştească Societatea mun.Chişinău str. Gh. Madan 87/1, ap.39
812. Persoanelor cu DisabilităţiTaur

1020620002944 Asociaţia Obştească Asociaţia Părinţilor şi MD-5923 r-nul Făleşti s. Făleştii Noi
813. Pedagogilor din Făleştii Noi

814. 1019620000159 Asociaţia Obştească "ARIPI DE VIAŢĂ" MD-4638 r-nul Edineţ s. Rotunda

1019620009200 Asociaţia Obştească Asociatia pentru mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 76A
815. Dezvoltarea Comunicatiilor Electronice și
Tehnologice Inovationale

816. 1019620000540 Asociaţia Obştească Zorile Nord or. Dondușeni str. Feroviarilor, 8 bir. 6

1019620007985 Asociaţia Obştească "Valea Dragă" r-nul Cahul s. Andruşul de Sus, str.
817. Ştefan cel Mare, 16, et. 1,
bir. 3

1016620003931 Asociaţia Obştească Rețeaua Națională a mun. Chişinău sectorul Buiucani, str.
818. Consiliilor Locale ale Tinerilor din Suceava nr. 118, ap.9
Moldova

CULTELE RELIGIOASE ŞI PĂRŢILE LOR COMPONENTE

Comunitatea religioasă Parohia „Sfîntul


Dimitrie cel Nou” din cadrul Bisericii
819. 1011620007761 mun.Chișinău str. Pietrarilor, 2
Ortodoxe din Moldova – Mitropolia
Moldovei din or. Chişinău
Comunitatea religioasă Parohia "sf. Împăraţi
820. 12928488 r-nul Criuleni, s. Cimişeni
Constantin şi Elena"
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
str. Traian, nr. 3/1, MD-
821. 1015620003978 "Sfîntul Dumitru" din cadrul Bisericii mun. Chişinău
2060
Ortodoxe din Moldova, din mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Biserica cu hramul
"Sfântul Arhanghel Mihail" din cadrul
822. 1013620000423 r-nul Cimişlia s. Ciucur-Mingir
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s.
Ciucur-Mingir, r-nul Cimişlia
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Acoperămîntul Maicii Domnului" din or. Vatra, str. Luceafărul, 3,
823. 1013620009677 mun. Chişinău
cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din MD-2055
or. Vatra, mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
str. Burebista 17, ap. 204
824. 1015620004724 "Sfinţii Trei Ierarhi" din cadrul Bisericii or. Ungheni
MD 3600
Ortodoxe din Moldova, din or. Ungheni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Acoperămîntul Maicii Domnului" din
825. 1013620006768 r. Criuleni s. Maşcăuţi
cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s.
Maşcăuţi, r. Criuleni
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină a
826. 1013620009817 mun. Chişinău str.Andrei Doga, 37
Evangheliei Depline "Cuvîntul Credinţei" or.
Chişinău
Comunitatea Religioasă Biserica "Sfinţii
827. 33534675 r-nul Ialoveni sat.Hansca, MD6815
Împăraţi Constantin şi Elena"
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină
828. 1011620005413 r-nul Ialoveni str.Traian, 14, MD6801
Penticostală "Betel" din oraşul Ialoveni
Comunitatea Religioasă (parohia) cu hramul
829. 41798016 "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" s. Bîc, com mun. Chişinău com. Bubuieci, s. Bîc
Bubuieci, mun. Chişinău
Com. Religioasă Parohia Romano-Catolică str. Mitropolit Dosoftei, 85,
830. 1016620004994 mun. Chişinău
"Providenţa Divină" din Chişinău MD-2012
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Dumitru" din cadrul Bisericii
831. 1013620008588 r. Dubăsari s. Coșnița
Ortodoxe din Moldova, din s. Coșnița, r.
Dubăsari
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
„Naşterea Maicii Domnului” din cadrul s. Sculeni, str. Sf. Nicolae,
832. 1014620006064 r. Ungheni
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. 12
Ungheni, s. Sculeni
Comunitatea religioasă Catedrala
Mitropolitana cu Hramul "Nasterea Piața Marii Adunări
833. 1016620001100 mun. Chişinău
Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Naționale
Moldova, din mun. Chișinău
Biserica cu hramul "Intrarea Maicii s. Ulmu, str. Credinţei, MD-
834. 16996672 r. Ialoveni
Domnului în Biserică", s. Ulmu, r. Ialoveni 6829
Cult religios şi parte componentă
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
or. Cricova, str.Chișinălui,
835. 1012620003221 "Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii mun. Chişinău
nr.65
Ortodoxe din Moldova din or. Cricova, mun.
Chişinău
Comunitatea religioasă al Creştinilor a
Independenței, 13, ap.78,
836. 1009620003229 Evangheliei Depline Biserica "Izvorul Vieţii" or. Rîșcani
MD-5600
din or. Rîşcani
Biserica cu hr. " Sf. Marele Mc. Pantelemon"
837. 1017620000502 mun. Bălți str. Decebal, 101
or. Bălţi, spitalul Clinic Republican
Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu
Hramul "Nașterea Domnului" din cadrul
838. 1015620006337 r-nul Edineț s.Zăbriceni
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din
s.Zăbriceni, r.Edineţ
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul
839. 1015620003462 r-nul Strășeni s.Cojușna
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r.
Străşeni, s. Cojuşna
Parohia Ortodoxă Romînă cu hramul
str. Testemiţeanu nr. 3 MD-
840. 30535891 "Binecredinciosul Domnitor Ştefan cel Mare or. Ştefan Vodă
4201
şi Sfînt" or.Ştefan Vodă
Comunitatea religioasă „Sfînta Renaştere”
841. 1011620006823 or. Drochia str. Ghica Vodă, nr. 5 a
din oraşul Drochia
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul
842. 1015620006267 r-nul. Dubăsari s. Ustia, MD-4580
Bisericii Ortodoxe din Moldova din s. Ustia,
r. Dubăsari
Cultul Religios al Creştinilor Evanghelici str. G. Alexandrescu, 5,
843. 1015620001642 mun. Chişinău
"Armata Salvării" din Republica Moldova MD-2008
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul " str. Stan Poetas, nr. 1, MD-
844. 1015620005488 or. Soroca
Sf. Mare Mucenic Dimitrie 3000
845. 1014620006341 Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul " r-nul Taraclia, or. str. Dimitrov 2, Codul
Sfînta Cuvioasa Parascheva" din cadrul Taraclia poștal7422
Bisericii Ortodoxe din Moldova
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Arhanghel Mihail" din cadrul
846. 1013620008555 r-nul Criuleni s.Dubăsarii Vechi
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s.
Dubăsarii Vechi, r. Criuleni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Serafim de Sarov" din cadrul
847. 1015620004274 mun. Chişinău str.Mateevici
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din mun.
Chişinău
Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu
Hramul " Sfintele Femei Mironosițe Marta și
848. 1013620002623 r. Căușeni s. Hagimus
Maria" din cadrul Bisericii Ortodoxe din
Moldova din s. Hagimus, r-nul Căușeni
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină bd. Mircea cel Bătrîn 4/5,
849. 1014620004303 mun. Chişinău
Penticostală "Elim" din mun. Chişinău MD-2044
Comunitatea Religioasă Mănăstirea
Chistoleni cu Hramul "SF Ierarh Nicolae"
850. 1013620005196 r. Basarabeasca s. Sadaclia
din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova
din s. Sadaclia, r. Basarabeasca
Parohia Romano-Catolice Adormirea Maicii str. Vasile Mahu 117 MD-
851. 1015620000818 or. Orhei
Domnului 3500
Parohia Ortodoxă Romană "Sfînta
852. 34378484 Parascheva de la Iași" s. Ratus, com. r. Criuleni com. Drasliceni, s. Ratus
Drasliceni, r. Criuleni
Comunitatea Religioasă Biserica Creștină a
853. 1010620001315 or. Cahul str. Bălților 20 MD-3907
Evangheliei Depline "Cuvîntul Credinței"
Comunitatea Creștină a Evangheliei Depline str. Bernardazzi nr. 8, ap. 16
854. 33508950 or. Ungheni
"Cuvîntul vieții" cod poștal 3603
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă
Română "Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul
855. 1014620004680 or. Orhei s. Peresecina, MD-3541
Mitropoliei Basarabiei, din s. Peresecina, r.
Orhei
Instituţia Religioasă Misiunea Socială str. 31 August 1989, nr. 161,
856. 1015620000081 mun. Chişinău
"DIACONIA" a Mitropoliei Basarabiei MD-2004
Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor
857. 1012620005797 Credinţei Evanghelice (Penticostale) or. Făleşti str. Bucovina, 51
„EMANUEL” din or. Făleşti
Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor
str. Suveranităţii 12 MD-
858. 1013620005211 Credinţei Evanghelice (Penticostale) or. Nisporeni
6401
"Betania" din or. Nisporeni
Comunitatea religioasă Biserica Penticostală
859. 1011620007059 or. Floreşti str. Ştefan cel Mare, nr. 32
„Vestea Bună” din oraşul Floreşti
Comunitatea Religioasă Biserica str. Soveţcoi Armii, nr. 89,
860. 1014620009032 or. Vulcăneşti
Penticostală"Viaţa Nouă" din or. Vulcăneşti MD-5301
Comunitatea Religioasă Soborul cu Hramul
"Adormirea Maicii Domnului" din cadrul
861. 1013620007293 or. Drochia str. Independenţei, 60
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or.
Drochia
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
862. 1013620007329 "Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii or. Drochia str. Constantin Brîncuş, 45
Ortodoxe din Moldova, din or. Drochia
Biserica cu Hramul Acoperămîntul Maicii
863. 27365676 or. Ialoveni str. Viilor
Domnului
Biserica cu Hramul Sf. Mihail, s. Puhaceni,r.
864. 33591303 r. Anenii Noi s. Puhaceni,
Anenii Noi
Biserica cu Hramul Sfîntul Dimitrie, or.
865. 402056 or. Vadul lui Vodă str, Ştefan cel Mare, nr. 40A
Vadul lui Vodă
866. 38527016 Biserica cu hramul "Întîmpinarea Domnului" mun. Chişinău str. M. Kogălniceanu nr. 67
896532 Biserica Creştinilor Evanghelici "Speranta"
867. mun. Chişinău str. Doina, 68, MD -2059
or. Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Arhanghel Mihail" din cadrul str. Arhanghelul Mihail nr.
868. 1014620000501 mun. Chişinău
Bisericii Ortodoxe din Moldova, mun. 38
Chişinău
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină a
869. 1015620006784 Evangheliei Depline ”Cuvîntul Credinței” s. r-nul Leova s. Troiţa, str. Miciurin nr. 29
Troița, r-nul Leova
Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă
„Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul
870. 1011620001954 r. Ştefan Vodă s. Antoneşti
Mitropoliei Basarabiei din s. Antoneşti, r.
Ştefan Vodă
Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi
871. 40595013 mun. Chişinău str. Tecuci, nr. 2
Cuviosul Stelian
Comunitatea religioasă "Biserica cu hramul
872. 1011620004690 Sfîntul Vasile cel Mare" or. Ialoveni, r. Ialoveni str. Cireşilor, 8, MD-6800
cartierul Moldova
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină
str. Toma Ciorbă, 10 MD-
873. 1014620002907 Evanghelică Penticostală "Emanuel" din or. or. Călăraşi
4404
Călăraşi
Comunitatea Religioasa (parohia) Sf.
874. 552605 r. Anenii Noi str. Suvorova,8, MD - 6501
Dumitru
875. 1014620005230 Cultul Religios "MARTORII LUI IEHOVA" mun. Chişinău str.Gr.Ureche, 75, MD2005
Comunitatea Religioasă Biserica Creştină
str. Sfatul Ţării 69/3, MD-
876. 1015620004702 Penticostală "Vocea Speranţei" din mun. mun. Chişinău
2004
Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
„Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii
877. 1014620006167 r-nul Ungheni s.Bumbăta
Ortodoxe din Moldova, din r. Ungheni, s.
Bumbăta
Comunitatea Religioasă Misiunea Creştină
str. Petru Movila, nr. 19,
878. 1015620005329 de Binefacere "Armata Salvării" din mun. Chişinău
MD-2004
Republica Moldova
Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor
879. 1014620002295 Credinţei Evanghelice "Maranata" din mun. mun. Chişinău str.Sarmizegetusa, 21
Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
bd.Mircea cel Bătrîn, 40,
880. 1015620001114 "Sfîntul Ioan Iacob Hozevitul" mun. mun. Chişinău
MD2075
Chişinău, sect. Ciocana
Comunitatea Religioasă Biserica cu Hramul com. Trușeni, s. Dumbrava,
881. 38584014 mun. Chișinău
Sfîntul Ierarh Petru Movilă str. Petru Movilă 37/A
Comunitatea Religioasă Biserica Creștinilor
882. 1013620003572 Credinței Evanghelice Viața Nouă din mun. mun. Chișinău, șos. Hîncești 29/1
Chișinău
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă
Romînă Sfintul Ierarh Grigore Palama din
883. 1014620001900 mun. Chișinău str. Studenților 7/10, ap. 28
cadrul Mitropoliei Basarabiei, din mun.
Chișinău
Instituţia Religioasă Centrul Creştin
884. 1012620008008 r-nul Hînceşti s. Sărata-Galbenă
"SAREPTA"
Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor
Credinţei Evanghelice (Penticostale)
885. 1012620008307 r-nul Hînceşti s. Sărata-Galbenă
„EMANUEL” din s. Sărata-Galbenă, r-nul
Hînceşti
Comunitatea Religioasă Biserica Creștină str. M. Eminescu 15, MD-
886. 1015620000243 or. Glodeni
Penticostală "Sfînta Treime" din or. Glodeni 4900
Comunitatea Religioasă Biserica Creştinilor
887. 1013620005462 Credinţei Evanghelice (Penticostale) or. Străşeni str. S. Lazo, nr. 3A
"Maranata" din or. Străşeni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
888. 1013620003907 r-nul Soroca s. Zastînca
"Sfinții Apostoli Petru și Pavel"
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul "
889. 1016620001384 Acoperămîntul Maicii Domnului" din cadrul or. Căușeni str. Păcii 67
Bisericii Ortodoxe din or. Căușeni
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail" din
890. 1017620004522 r. Criuleni s. Cruglic
cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s.
Cruglic, r. Criuleni
Comunitatea Religioasă Biserica
891. 1015620004366 Evanghelică Creştină Baptistă "Izvorul mun. Chişinău str. N. Costin, 48/3,
Vieţii", mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfînta Treime" din cadrul Bisericii
892. 1017620004599 r. Şoldăneşti s. Pohoarna
Ortodoxe din Moldova, din s. Pohoarna, r.
Şoldăneşti
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
893. 1012620008879 or. Floreşti str. Renaşterii, 24
"Sfîntul Ierarh Nicolae" din or. Floreşti
Mănăstirea cu Hramul "Adormirea Maicii
894. 4552889 r. Şoldăneşti s. Cuşelăuca
Domnului"
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfînta Cuvioasa Mucenita Elisabeta" din
895. 1011620005284 mun. Bălți str. I. Franco nr.3
cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din
mun. Bălți
Comunitatea Religioasă Biserica cu hramul
896. 1017620002263 "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din r. Edineț s. Hincauti
satul Hincăuţi, raionul Edineţ
str. Sf. Arhanghel Mihail nr.
897. 39862015 Biserica cu hramul "Sfinţii Voievozi" com. Băcioi
12 MD6812
Biserica cu Hramul "Sfînta Cuvioasa
898. 113302 r.Călăraşi, s.Nişcani str.Toma Istrati, 7
Parascheva" din s.Nişcani, r.Călăraşi
Comunitatea religioasă Biserica Creştină
899. 1012620006244 Evanghelică Baptistă „Vocea Adevărului” mun. Chișinău str. Putnei, 27 MD 2059
din mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Adormirea Maicii Domnului" din cadrul
900. 1015620002971 r-nul Făleşti s. Răuţel
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r.
Făleşti, s. Răuţel
Comunitatea religioasă cu Hramul
901. 1011620000441 „ACOPERĂMÎNTUL MAICII r-nul Criuleni com. Drasliceni
DOMNULUI” s. Drăsliceni, r-nul Criuleni
Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă
str. M. Hîncu nr. 122, MD-
902. 1010620007502 „Soborul Sfinţilor Mari Voievozi” din cadrul mun. Hîncești
3401
Mitropoliei Basarabiei, din or. Hînceşti

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul str. Primar Gherman Pîntea


903. 1012620005029 mun. Chișinău
„Sfinţii Trei Ierarhi”, din mun. Chişinău, nr. 83, MD-2045
sect. Rîşcani

Comunitatea Religioasă Biserica Adevărat


1016620007696 r. Sîngerei s. Grigorăuca
904. Ortodoxă „Acoperămîntul Maicii Domnului”

Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul


„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din
905. 1013620005565 rn. Căuşeni s. Cîrnățeni
cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova din s.
Cîrnăţeni, r. Căuşeni

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


,,Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Biseicii
906. 1020620005037 rn. Ialoveni s. Bardar
Ortodoxe din Moldova, r-nul Ialoveni,
s.Bardar

Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă


Română „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana str. Dorobanți nr. 79, MD-
1013620012185 mun. Orhei
907. Mărului” din cadrul Mitropoliei Basarabiei, 3504
din or. Orhei

Biserica de Chrestini Sf. Dumitrie din or.


65348 or. Ceadîr-Lunga str. Ceachira nr. 49
908. Ceadîr-Lunga

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


„Sfîntul Arhanghel Mihail” din cadrul
909. 1016620005337 mun. Chișinău str. Prigoreni nr. 10 ap. 77
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or.
Criuleni

Biserica cu Hramul „Sf. Întocmai cu mun. Chișinău, com.


1192637 str. 31 August nr. 2A
910. Apostolii Marele Cneaz Vladimir” Stăuceni

Comunitatea Religioasă Parohia Romano-


str. Livezilor nr. 25, MD-
911. 1014620002527 Catolică „Preasfînta Inimă a lui Isus” din mun. Chișinău
4839
Stăuceni

Parohia Biserica Maica Domnului din str. Piața Veche nr. 8, MD-
28789018 mun. Chișinău
912. Chișinău 2005

Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă


1010620002806 mun. Chișinău str. Igor Vieru nr. 12, ap. 62
913. Română „Sf. Ilie” din mun. Chişinău

Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu


Hramul „Înălţarea Domnului”, Noul-Neamţ,
914. 1018620000473 rn. Căușeni, s. Chițcani str. Lenin nr. 2, MD-5714
din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova,
din s. Chiţcani, r. Căuşeni

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul „


915. 1014620006994 Naşterea Domnului” din cadrul Bisericii mun. Ceadîr-Lunga str. Cehov nr. 115
Ortodoxe din Moldova, din or. Ceadîr-Lunga

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


„Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii
916. 1014620006927 r. Taraclia s. Valea Perjei
Ortodoxe din Moldova, din s. Valea Perjei, r.
Taraclia

Mănăstirea cu hramul ,,Sf.Treime"Saharna,


917. 193641 r-nul Rezina s.Saharna MD5431
jud.Orhei
Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul
"Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii
1019620005899 r-nul Sîngerei s. Flămînzeni
918. Ortodoxe din Moldova, r-nul Sîngerei, s.
Flămînzeni

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


„Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul s. Ivanovca Nouă, Mihai
919. 1018620001768 r-nul Cimişia
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. Eminescu 70
Cimişlia, s. Ivanovca Nouă

Comunitate Religioasa Biserica cu hramul


"Sf. Mucenici Serghie şi Vah" din cadrul
920. 1019620009749 or. Edineţ Centura Sud, Cimitirul nou
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din mun.
Edineţ

Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu


Hramul "Sfîntul Mare Mucenic Iacov Persul"
921. 1016620004178 r-nul Străşeni s. Sireţi
din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova,
din s. Sireţi, r. Străşeni

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul "


Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din cadrul
922. 1012620006886 or. Căușeni bd. Mihai Eminescu, 2
Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or.
Căuşeni

Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu


Hramul "Icoana Maicii Domnului de la
923. 1013620005358 Mănăstirea Iviron-Portăreaţa" din cadrul mun. Comrat str. Fedco, 120
Bisericii Ortodoxe din Moldova, mun.
Comrat

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


"Sfîntul Gheorghe" din cadrul Bisericii
1014620004130 r-nul Călăraşi s. Bravicea
924. Ortodoxe din Moldova, din r. Călăraşi, s.
Bravicea

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din s. Lapușna, str.
1014620001771 r-nul Hîncești
925. cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r. A.Lăpușneani,116
Hînceşti, s. Lăpuşna

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


"Sfîntul Ierarh Nicolae" din cadrul Bisericii r-n Ceadîr-Lunga,
1014620006330 str. Cotoscogo 2, MD-6111
926. Ortodoxe din Moldova, din r. Ceadîr-Lunga, s.Baurci
s. Baurci

Comunitatea Religioasă Biserica cu Hramul


"Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe", din
927. 1015620006669 mun. Chișinău Str. Gheorghe Tudor 8
cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova din
sectorul Telecentru, mun. Chişinău

Comunitatea Religioasă Biserica Creştină


928. 1017620001912 Evanghelică Baptistă "Poarta Cerului" din r-nul Ialoveni s. Dănceni
satul Dănceni, raionul Ialoveni

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul


929. 1014620006329 "Sfîntul Gheorghe" din cadrul Bisericii r. Ceadîr Lunga s. Cazaclia
Ortodoxe din Moldova, din r. Ceadîr Lunga,
s. Cazaclia

Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul


"Acoperămîntul Maicii Domnului" din
930. 1012620008101 s. Vulcănești str.Gagarin,nr. 41
cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din
or. Vulcăneşti

382527 Mănăstirea "Naşterea Maicii Domnului" din r. Orhei s. Curchi


931. s. Curchi, r. Orhei

1014620006628 Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul r.Cahul s. Pelinei


"Acoperămîntul Maicii Domnului" din
932. cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r.
Cahul, s. Pelinei

1014620007201 Comunitatea Religioasă Biserica Creştină mun. Chişinău, str. Pan Halipp, nr. 1, MD-
933. Evanghelică "Lumina Lumii" 2009

1014620006178 Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul r. Telenești s. Mîndrești


Adormirea Maicii Domnului din cadrul
934. Bisericii Ortodoxe din Moldova din s.
Mindrești

1011620009341 Comunitatea Religioasă Manastirea de or. Taraclia str. M. Serebreac, 23


935. călugărițe cu Hramul în cinstea ,,Nașterea
Maicii Domnului” din or. Taraclia

1822311 Biserica cu hramul "Acoperămîntul Maicii or. Basarabeasca s. Carabetovca


936. Domnului" s. Carabetovca, r. Basarabeasca

1014620006662 Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul " s. Cişmichioi str. Mira, 104
Adormirea Maicii Domnului" din cadrul
937. Bisericii Ortodoxe din Moldova, din r.
Vulcăneşti, s. Cişmichioi

38528018 Mitropolia Basarabiei -Biserica Creştină mun. Chişinău str. 31 august 1989, nr. 161
938. Ortodoxă Autonomă Locală din cadrul
Patriarhiei Romîne

1019620006830 Comunitatea Religioasă "Misiunea creștin- r. Străşeni s. Pănăşeşti


939. ortodoxă Pănășești"

1011620004586 Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă r-nul Edineţ s. Burlăneşti


940. "Sfîntul Dumitru" din cadrul Mitropoliei
Basarabiei, din s. Burlăneşti, r. Edineţ

1016620005980 Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă r-nul Edineţ or. Edineţ, str.
"Sf.Ierarh Nicolae şi Sf. Voievod Ştefan cel Independenţei nr. 47, bl. A,
941. Mare" din cadrul Mitropoliei Basarabiei, or. ap. 26
Edineţ, r-nul Edineţ

40340012 Mănăstirea de Maici Sf. Mare Mucenic mun. Chişinău str. Ciuflea, nr. 12
942. Teodor Tiron

S-ar putea să vă placă și